Türkiye Coğrafyası

YENİŞEHİR

Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 757 kilometrekare, nüfusu 44.778 dir. Yüzeyi, yer yer maki ve ormanlarla kaplı sırtlardan ve sırtların meydana getirdiği geniş ve alüvyal ovadan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı geniş ölçüde tahıla dayanmaktadır.Merkezi 10.740 nüfuslu Yenişehir kasabasıdır.

ZONGULDAK

Karadeniz Bölgesinde bulunan Zonguldak ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 54.026 dır. Şehir, Batı Karadeniz kıyılarında bulunmaktadır. Güney bölümleri ormanlara kaplı dağlık alanlardan ibarettir. 1829 yılında maden kömürünün Uzun Mehmet tarafından bulunmasından sonra maden kömürü kaynağı olması sebebiyle, kısa zamanda, önemli şehirlerimiz arasında yer almış ve gün geçtikçe bayındır bir şehir haline gelmiştir. Şehir çevresinin başlıca […]

YEŞİLHİSAR

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 726 kilometrekare ,nüfusu 14.256 dır. Yüzeyi, genel olarak dik meyilli, çıplak dağ yamaçlarından ve bu dağ yamaçlarının meydana getirdiği geniş ovalık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi, bağcılık meyveciliktir. Merkezi 7.100 nüfuslu Yeşilhisar kasabasıdır.

YIĞILCA

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 750 kilometrekare, nüfusu 13.306 dır. Yüzeyi, yer yer ormanlıklarla kaplı dağlar ,tatlı meyilli sırtlar ve derince vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı kerestecilik ve orman ürünlerine dayanmaktadır.Merkezi 1.263 Çayırlıahmetçiler kasabasıdır.

YALOVA

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 442 kilometrekare, nüfusu 33101 dır. Yüzeyi Marmara denizine doğru uzanan Samanlı dağlarının genel olarak ormanlarla kaplı dik ve tatlı meyilli yamaçlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynakları arasında bahçecilik, sebzecilik ,meyvecilik yer almaktadır. Merkezi 11.318 nüfuslu Yalova kasabasıdır.

YOZGAT

Yozgat ilinin merkezi olan şehir, nüfusu 18.268 dir. Çevresinde bulunan bütün illere çeşitli yollarla bağlı, önemli İç Anadolu şehirlerimizden biridir. YOZGAT İLİ Ora Anadolu‘nun batı bölümünde, kara iklimi özelliğinin tipik örneğini kendinde toplayan illerimizden biri. Yüzölçümü 15.138 kilometrekare, nüfusu 402.400 dür. Kuzeyinde Tokat, Sivas, Çorum, güneyinde Nevşehir ve Kayseri, batısında Çorum, doğusunda Tokat ve Sivas […]