Toplum ve Toplum Yapısı

FEMİNİZM

Toplum hayatında kadının haklarını çoğaltmak ve erkeklerinkine eşit kılmak amacını güden bir akım. İlk feminist fikirler. XVIII. yüzyılda Fransada ortaya çıkmıştır. Büyük Fransız ihtilâli sırasında Fransız düşünürleri ve Fransız kadın yazarları tarafından desteklenen bu hareket sonucu. 1791 de “Vatandaş Kadın Haklarının ilânı” adlı ünlü eser yayınlamıştır. Fakat. Kadınlara toplum hayatında, erkeklerle eşik haklar verilmesi, yapılan […]

ANNELER GÜNÜ

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü aile arasında ve okullarda kutlanan bir gün. Bu günde çocuklar, kendi harçlıklarından biriktirdikleri para ile annelerine, bağlılık ve sevgilerini göstermek için, birer armağan alırlar. Bütün batı ülkelerinde uzun yıllardan beri yer etmeğe başlamış bir gelenek haline gelen anneler gününü kutlamanın, Eski Yunan medeniyetine ulaşan bir tarihi vardır. Eski […]

MİLLET

Dil, kültür, duygu, ülkü ve düşünce birliği ile birbirine bağlı vatanları bir olan, beraber yaşamak için aynı duyguyu taşıyan insanların meydana getirdiği sosyal ve siyasî bir topluluk. Milleti, eskiden meydana getiren şartlar arasında, toprak birliği, ırk birliği dil birliği, din birliği yer alırdı. Fakat tarih boyunca bu şartların birini ya da tümünü üzerinde toplayan insan […]

ÇADIR

Göçebelerin seferde bulunan askerlerin, ya da çeşitli işlerde çalışan işçilerini sığınmaları için kalın bezden ya da deri, keçe, kıl dokudan yapılmış barınaklara verilen ad. Çadırların çeşitli şekilleri olabildiği gibi, Doğu ve Batı medeniyetlerinde kullanılmış olmalarına göre de çeşitleri ve farkları vardır. Çadır, en eski zamanlardan beri, halk tarafından bir barınak olarak kullanılagelmiştir. Özellikle ilk medeniyetlerde, […]

FOLKLOR

Halk bilgisi anlamına gelen bir deyim. Bir memleket halkının geleneklerinden, mesellerinden, türkülerinden, batıl inanışlarından, oyunlarından, bilmecelerinden ve bunlara benzer özelliklerinden meydana gelir. Folklor kelimesi, iki ayrı kelimeden meydana gelmiştir. Bunlar, ingilizce “ilim” anlamına gelen lore kelimeleridir. Folklor, bugün bir memleketin ananelerini, efsanelerini ve halk danslarını ifade etmek üzere kullanılır. Tabiri, 1846 da W. J. Thoms […]

ARGO

Bir meslek ya da topluluk sınıfı arasında kullanılan özel söz. Eskiden daha çok serserilerin ve bunlardan alarak külhanbeylerin kullandığı söz ve deyimler, halkın genel konuşmasından ve edebiyat dilinden farklıdırlar. Genel dilin koynunda, asalak bir kelime hazinesine sahip olan argo deyimleri, en çok yabancı dillerin birbirine giriştiği bölgelerde, gezici olarak çalışan zanaat esnafının, hırsız, kaçakçı gibi […]

MEDENİYET

Bir toplumdaki dil ve yazı sistemleri, besin ve mesken şekilleri, teknik ve endüstri durumları, sanat, din ve aile şekillerine kadar bütün sosyal kurumların birbirine bağlı ve ahenkli sistemine verilen ad. Böylece en geniş anlamı ile medeniyet, bir kavmin, bir toplumun en ilkelinden en evrimleşmiş olanına kadar bütün inançlarını ve fikirlerini, siyaset, din ve ekonomi kurumlarını, […]

ÇARŞAF

Eskiden kadınlarımızın sokağa çıkarken büründükleri örtü. Dokuma, türlü cins ipekli kumaştan ya da yünlüden yapılan çarşafın rengi çoklukla siyahtır. Kolsuz dört köşe geniş bir örtü halindedir. Çarşafların “dolma”, “torba”, denen ve yalnız belden bir kuşakla bağlananları olduğu gibi eteklik ve pelerinleri ayrı ve birer kostüm halinde bulunanları da vardır. Kadınların sokağa çıkarken giymiş oldukları çarşaf […]

FORUM

Eskiden Roma şehirlerinde, özellikle Roma‘da topluma ait işleri tartışmak için halkın toplandığı meydan. Önceleri çarşı vazifesine göre bu meydanlar, sonraları, yalnız bu çeşit toplantılar için kullanılmıştır. Burada nutuk verecek ve her hangi konuda konuşacak hatipler için kürsüler kurulur ve çeşitli memleket işleri hakkında kararlar verilirdi. Forumlar, daha sonraları, halk için bir gezinti ve eğlence yeri […]

AY

Günlük hayatımızda kullandığımız bir takvim, yılın on iki bölümünden, her biri. Bir yıl 30 ya da 31 gün olmak üzere 12 parçaya bölünmüştür. Bu on iki parçada her biri bir aylık zaman aralığını meydana getirir. Ayların takvim yılındaki sırasına göre sıra numaraları ve adları şunlardır : 1 – Ocak ,2 – Şubat, 3 – Mart, […]