Toplum ve Toplum Yapısı

BARIŞ

Savaştan ve dargınlıktan uzak, dostluk ve anlaşma hislerinin egemen olduğu bir durum. Milletlerarası hukukta bir devletin, başka bir devletle savaş halinde olmaması anlamına gelir. Tarihin ilk zamanlarından beri milletler birbirleri ile yıpratıcı birçok savaşlar yapmışlar, buna rağmen devamlı bir barış kurmak amacı içinde teşebbüslerde bulunmuşlardır. Fakat milletlerin bir araya gelerek devamlı bir barış sağlamak için […]

REFERANDUM

Bütün halkın, bir mesele üzerindeki oyunu toplamaya verilen ad, halkoyu. Çeşitli siyasî, sosyal sebepler karşısında başvurulan bir halk oylamasıdır. Her hangi bir coğrafya bölgesinin, çevresinde bulunan ülkelerden hangisine ait olacağının barış yolu ile çözülmesi esas olarak alındığı hallerde o bölge halkının oyuna başvurulduğu gibi, bir rejim değişikliğinin bir anayasa değişiklinin sonucunu anlayabilmek için halkoyuna başvurulur. […]

ÇEŞME

Şehir, kasaba ve köylerde, evlere basınçlı su verilmediği devirlerde, halkın içecek ve kullanılacak su ihtiyacını karşılamak için meydana getirilmiş araçlara verilen ad. Çeşmeler genellikle bulundukları sokağın bütün evlerinin kullanma suyu ihtiyacını giderdiği gibi, birçok çeşmelerin suyu içmek içinde kullanılırdı. Çeşmeler, birer sosyal hizmet ve yardım eseri olarak meydana getirilmiştir. Bir küçük su deposu, bir musluk […]

GÖÇLER

Bir kişinin, bir ailenin, bir toplumun bulundukları yeri (ev, şehir, bölge, yurt) terk ederek başka yerlere gitmeleri, yerleşmeleri. Göçlerin, çeşitli sebepleri vardır. Kişilerin ve ailelerin yerlerini değiştirmeleri çoklukla Özel sebeplerle ilgilidir. Fakat toplumların yaptığı büyük göçler, tarihin konusu içine giren ve etkileri büyük olan göçlerdir. Toplumların yaptığı büyük göçlerin başlıca sebepleri şunlardır: 1 – Bir […]

BAŞLIK

Erkek ve kadınların başlarını örtmek için kullandıkları çeşitli şekilde örtüler. Bunlar her millete ve zamanlara göre değişmiş, çeşitli biçimler almışlardır. Başlıklar ,aynı zamanda bir milletin, bir sınıf halkın alâmeti olarak kullanıldığından, şekilleri gelenek halini almış, bir çok milletlerde bunlara dinî bir özellik verilmiştir. Bu sebepledir ki, başlıklar, milletlerde büyük bir devrim olmadıkça değişmemişlerdir. Sümerler’in, Asurlar’ın, […]

ŞEHİR

İnsanların oturduğu, birçok sokaklı ve birçok evli yerlerin en büyüğü. Türkiye‘de, insanların barındığı alanlar, barındırılan insan sayısına göre, “köy” “kasaba” ve “şehir” bölünmesine uğramıştır. Nüfusları 150 – 2.000 arasında olan yerlere “köy” denilmektedir. Nüfusları 2.000 25.000 arasında olanlara “kasaba”, 25.000 den fazla olanlara “şehir” adı verilmektedir. Türkiye‘de, nüfusu 50 – 100 bin arasında olan şehirler […]

GREV

Önceden kararlaştırılmak suretiyle toplu bir halde işin bırakılması. İş yerinin terk edilmesi. Grev, bir iş yerinde meydana gelebileceği gibi, birçok iş yerlerinde birden meydana gelebilir. Greve katılanlar ya iş yerine hiç gelmezler, ya da geldikleri halde çalışmazlar. Grevlerin birçok sebepleri arasında başlıcaların dan biri, işçilerle işverenler arasında çıkan çeşitli anlaşmazlıkların, işe devam etmeme tehdidi ile […]

BAYRAM

Bir dince ya da milletçe kutlu sayılan gün. Hep bir arada, sevinç içinde kutlanılan bayram, Türklerde daha çok İslâm dininin kabul edilmesinden sonra yerleşmiştir. Bu bakımdan, bugünkü müslüman Türklerde bayram denince, çoklukla öbür müslüman kavimlerle birlikte kutlanan Ramazan ve Kurban bayramları akla gelir. Fakat, bayram deyimi, bugün bazı büyük millî günler için de kullanılmaktadır. Bugün […]

SİGORTA

Bir şeyin, ya da bir kimsenin kazaya uğraması ihtimaline karşı, böyle bir hal olduğunda ,bir tazminat alınabilmesi için, önceden alınan tedbirlere verilen ad. Sigortalar, gerek olarak, zorunlu ve sorunsuz sigortalar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Zorunlu sigortalar, Ticaret Kanununda sözü edilen sigortalardır. Sigorta işleminin olabilmesi için tarafların belli şartlar içinde anlaşmaya varmaları gereklidir. Bu sigortalar, ya […]