Toplum ve Toplum Yapısı

BOŞ İNANLAR

İnsan topluluklarında yerleşmiş olan asılsız inanışlara “boş inanlar” adı verilir. Boş inanların eski deyimi Bâtıl itikatlaradır. Boş inanlar, ilkel toplumlardan başlayarak, zamanımızın en ileri toplumlarına kadar gelmiş olan ve bu toplumlarda halâ yer eden bir takım inanlardır. Bunların asıl sebepleri bilinmemekle beraber, eskiden kalma bir gelenek olarak, inanılmasına dikkat edilir. Bu inanlar, toplumlara göre değişmekle […]

IRK

İnsan türünün belli başlı ve devamlı çeşitlerinden her biri. Yeryüzünde yaşayan insanlar, çok çeşitlilik gösterirler. Fakat bu çeşitlilik içinde, belli başlı ve devamlı eş özellikler taşıyanlarını, belli gruplar içinde toplamak mümkün olmuştur. Devamlı ve eş özellikler olarak, ilkin, aynı coğrafya bölgeleri içinde yaşayan insanları, aynı gruplar altında toplamak düşüncesinden hareket edilmiştir. Fakat, bu ayrıntının, gerçek […]

BOŞANMA

Evlilik birliğini sona erdiren müessese. Aileyi ve toplumu çok yakından ilgilendiren bir konu olan boşanma, söz konusu olduğu devrin ve memleketin kurallarına göre, hâkimin hükmü, taraflardan birinin ya da ikisinin iradesi ile olur. Boşanma müessesesi, tarih içinde çeşitli sistemlerin zamanın ve toplumların ahlâkî ve dinî inanışlarına göre çeşitli şekiller göstermiştir. İlk çağlarda, çoklukla zina ve […]

FAL

Çeşitli vasıtalarla, sözde geleceği bilmek, kayıptan haber vermek, talihi anlayabilmek işi. İnsanlar, gelecekle ilgili haberleri daha önceden bilebilmek, buna göre davranışlarını ayarlayabilmek için, bu konuda, insanlığın başlangıcından beri çok çalışmışlardır. Bu bilebilmek isteğinin yanı sıra, toplumun da verdiği zorunluluklar sonucu, özellikle ilkel çağlarda, falcılık, sihirbazlık, insan toplumlarının, önemli bir yaşama şartı halinde yer alınıştır. Bugün […]

AND İÇME

Bir şeyi yapmayı veya yapmamayı ant ile söz vermek, yemin etmek. Kimlerin ne yolda and içeceklerini kanunlar gösterir. Eskiden and içme Tanrı adiyle veya “yemin ederim”deyimi ile yapılırdı. Anayasa, bu deyimi namus üzerine söz vermeye çevirmiştir. Türk Anayasasına göre, milletvekilleri Meclis’e katıldıkları zaman, Cumhurbaşkanı hemen seçimden sonra Meclis önünde and içerler. Askerlikte, mahkemeler önünde, bir […]

KANUN

Yaşama organı tarafından, belirli şekillere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girmesinden itibaren toplum için uyulması gerekli ve zorunlu olan genel, soyut ve devamlı kuralları ihtiva eden tasarruf. Kanunlar, ilgili oldukları işlerin özelliğine göre çeşitli adlar alırsa da genel bakımdan şu bölümlere ayrılırlar: 1 – Anayasa kanunları : Bu kanunlar, devletin şeklini, yürütme, yaşama ve yargı erklerinin […]