Nedir

ŞATO « Mimari Sanatı

Ortaçağ boyunca, Avrupa'da, derebeylerin oturdukları kale şeklinde, kuleli ve önleri hendekli korunma ve oturma yerleri. Şatolar, bir bölgenin en yüksek yerine yapılır, devamlı olarak askerlerin koruyuculuğu altında bulunurdu. Şato çevresi ise, derebeyine bağlı köylülerin, işlettikleri topraklar ve barınakları ile dolu bir durumda idi.

Şatoların yüksek olan dış duvarlarının etrafında, derin su hendekleri bulunur, buradan yüksek olan şato duvarlarına geçmeyi imkânsız bir hale getirirdi. Giriş kapılarına, birer asma köprü ile geçilebilirdi. Bu kapıdan girildiğinde, büyük bir avlunun içinde çeşitli binalar, ahırlar bulunurdu. Yüksek olan şato duvarlarının üzerinde kuleler ve bu kuleleri birbirine birleştiren savunma yolları bulunurdu. Şatoların yapılarında, böylece, uzun bir süre için savunabilme imkânı sağlayacak her türlü tertibat alınmış durumda idi.Şatolar, ateşli silâhların icat edilmesinden sonra, önemini kaybetmiş olan yapılardandır.

SAKARYA « Türkiye Coğrafyası

Kuzeybatı Anadolu’nun aşağı Sakarya havzasında kurulmuş illerimizden biri. Yüzölçümü 3.934 kilometrekare, nüfusu 381.992 dir. Merkezi Adapazarı şehridir. Kuzeyini Karadeniz kıyıları, Kocaeli ili çevrelemektedir. Sakarya ilinin yüzeyini genel olarak Sakarya nehri çevresindeki çok verimli Akova ile çok sık ormanların kaplı bulunduğu alanlar meydana getirmektedir. Sakarya ilinin en önemli gelir kaynakları, geniş tahıl ekimine ve orman ürünlerine dayanmaktadır. Bu arada, hayvancılık da büyük önem taşır.

BOĞA GÜREŞİ « Spor

İspanyolların millî sporu. İspanya'dan başka Portekiz'de, Fransa'nın bazı güney şehirlerinde, Güney Amerika'nın bazı memleketlerinde yapılmakta olan boğa güreşi, Roma İmparatorluğu zamanından kalmıştır. İlk zamanlarda yalnız aristokratların bir çeşit av eğlencesi olan bu spor, sonraları umumî yerlerde

ve boğa ile güreşmeyi kendisine meslek edinen kimseler tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Vahşi ve çetin bir spor olan boğa güreşi, bugün içine çok sayıda seyirci alabilecek olan ve özel olarak yapılan boğa güreş meydanlarında oynanır. “Plaza de toros “adı verilen bu meydanlar , üstü açık yuvarlak bir amfiteatr'dan ibarettir. Güreş bunun ortasında bulunan kumlu alanda yapılır.

Boğa güreşi, bütün güreşçilerin alana merasimle girişiyle başlar, özel surette yapılmış elbiseleri olan bu oyuncular güreş alanını gezdikten sonra oyun başlar.Özel suretle yetiştirilmiş çok azgın olan boğa alana bırakılır. Bu boğayı öldürmekle görevli olan “matador” kırımızı pelerinini hayvana doğru savurarak yaptığı türlü oyunlarla hayvanı oyalar ve fırsatlardan istifade ederek elindeki kılıcı hayvana batırır. Oyun boğanın bu şekilde ölmesiyle son bulur.

Bu oyunda bazen boğanın oyuncuları öldürdüğü de görülmüştür.

ÇARLİSTON « Eğlence

Oluşum bakımından bir zenci dansı. Çok eski bir tarihi olmakla beraber, özellikle, Birinci Dünya Savaşı'ndan beş altı yıl sonra Amerika'da moda olmuş ve oradan bütün dünyayı, bir salgın şeklinde yayılmıştır. Özellikle 1922 - 25 yılları, bütün dünyada, Çarliston hastalığının yaygın olduğu yıllardır.

BÜYÜK AYI « Astronomi

Yedi yıldızdan meydana gelen bir takım yıldız. Kuzey Yıldızının kolayca bulunmasını sağlar.

Bu yıldızlar ve yakınlarındaki ikinci derecede yıldızlar arasında var sayılan bir çizgi ile ayıya benzeyen bir şekil meydana geldiği için, bu ad eski gözlemciler tarafından verilmiştir. Bu takımyıldızın yakınlarında aynı şekle benzer daha küçük bir takım yıldıza dar “Küçük Ayı” denmektedir.

BARBUT « Eğlence

Zarla oynanan bir çeşit kumar. Bu oyunda atılan zarların gösterdiği rakamlara göre bazıları kazanır, bazıları da kaybeder.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy