Nedir

ÇARDAK « Türkiye Coğrafyası

Denizli iliğine bağlı bir ilçe. Nüfusu 15.195 dir. İlçenin yüzeyi, Acıgöl'ün batısı ile Emir çayı arasında uzanan düz alanlarla bunların kuzeyinde yükselen Maymun dağının meydana getirdiği engebeli alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi başlıca gelir kaynağıdır. İlçe merkezi, 1.907 nüfuslu Çardak kasabasıdır.

BLASTOMER « Biyoloji

Döllenmiş yumurtanın bölünmesiyle meydana gelen hücrelere verilen ad. Yumurta aşılandıktan sonra kutuplarından ikiye ayrılarak blastomer adı verilen iki hücre meydana gelir. Bunların, kutuplarından ve daha sonra ekvatorlarından bölünmeleriyle sekiz blastomer meydana gelir. Bu bölünme devam ederek döllenmiş yumurtanın safhaları olan Morula, Blastula, Gastrula denen safhalar meydana gelir. Başka bir deyimle Blastomer, embriyo parçası demektir.

TOPRAK « Yeryüzü

Dünyanın kabuğunu meydana getiren litosfere, genel olarak verilen ad. Toprak, ateş küre ile hidrosfer ve atmosfer kürelerinin arasında bulunur. İçinde madenler, taşlar ve daha başka tortular vardır. Ateş kürenin zamanla soğumasından meydana gelmiştir. Bu soğuma sırasında bazı madeniler daha derinlerde kalmış, bazı madenler, tabakalar halinde yanardağ külleri ve lavları olarak toprağın yüzüne çıkmıştır. Toprağı meydana getiren madenlerin taşların, tortuların ve çeşitli kültelerin zamanla birbirine karışması, aşınma olayının meydana gelmesi, bugün, genel olarak “toprak” diye adlandırdığımız tabakanın meydana gelmesini sağlamıştır.

ÇAKIR DİKENİ « Bitkiler

Maydanozgillerden bir bitki. Deve elması adı ile de bilinir. Tarlalarda ver kır yollarında çok yetişir.

BEŞİNCİ KOL « Sözlük

Düşmanla işbirliği yaparak memleketin içerden çökmesine çalışanlara verilen ad. Bu deyim ilk defa, 1936 - 1939 İspanya iç savaşı sırasında kullanılmıştır. Franco'nun emrindeki ihtilâlciler, dört koldan Madrit'e hücum ettikleri sırada, Madrid'le bulunan Franco taraftarları (beşinci kol) hükümet içinde ayaklanma casusluk ve sabotaj hareketlerini düzenlemişlerdir.

Bu deyim, Almanya'da Naziliğin kuvvetlenmesinden sonra yabancı memleketlerdeki Nazi taraftarları ve bunların çalışmaları için de kullanılmıştır. Almanlar, İkinci Dünya Savaşında, beşinci kolun geniş ölçüdeki yardımı sayesinde, Polonya, Norveç Belçika ve Hollânda’yı istilâ ederken, beşinci kol faaliyetini, istilâ tekniğinin en önemli unsuru haline getirmişlerdir. Böylece bu deyim, İkinci Dünya Savaşından sonra hainler, casuslar için kullanılan bir deyim haline gelmiştir.

LA HAYE « Dünya Coğrafyası

Hollanda'nın önemli şehirlerinden biri. Kuzey denizi kıyılarında güzel bir şehirdir. Nüfusu 800.000 dir. Milletlerarası çeşitli konferansların yapıldığı ve Milletlerarası Adalet Divanı'nın toplandığı yerdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy