Nedir

CEYHAN « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 2.030 kilometrekare, nüfusu 95.337 dir. Kaza, Adana ilinin ortasında ve kısmen İskenderun körfezinin kuzey kıyılarında bulunmaktadır. Yüzeyi kuzeydoğu - güneydoğu yönünde akan Ceyhan nehrinin her iki tarafından doğu ve batıya doğru uzanan geniş ve düz bir ova , bu ovayı çevreleyen dağ yamaçları ile kaplıdır. Ovanın fazla verimli olması, bu bölgenin toprak ürünlerinin yetişmesi bakımından zengin olmasını sağlamıştır. Yetişen ürünler arasında buğday, arpa, yulaf ve pamuk en önemli olanlarıdır. İlçe merkezi 31.688 nüfuslu Ceyhan kasabasıdır.

BAR « Sözlük

İçki servislerinin tezgâh üzeninde yapıldığı bunların tezgâh önünde ayakta ya da uzun ayaklı iskemle üzerinde oturularak içildiği bir çeşit alafranga meyhane . İngiltere’den öbür milletlere yayılan barlar bu gün bir çok çeşitlere ayrılmaktadır. Bazılarında kabare usulü sahne dansları müzik ve varyete de bulunduğu gibi bazıları da evlerinde tanzim edilmiş büfe ve içki dolapları şeklindedir.

FLORYA « Türkiye Coğrafyası

İstanbuld'a Sirkeci'ye elektrikli tren ile 33 dakika uzaklıkta olan Florya, İstanbul ve civarında bilhassa romatizmalılara çok iyi gelen kumu ile ün yapmıştır. Büyük Atatürk'ün emri ile denize çakılı kazıklar üzerinde küçük bir deniz köşkü inşa edilen ve sahil parçasının geliştirilmesi için direktif verilen bu şirin banliyö zamanla büyük gelişme kaydetmiştir. Cumhurbaşkanlarının yazlık ihtiyaçlarını karşılamak için emirlerine tahsis edilmek üzere modern bir köşk 1935 yılından itibaren hizmette girmiş ve ilk olarak Atatürk 18 Mayıs 1935 ile 28 Haziran 1935 tarihleri arasında devamlı olarak burada kalmıştır. Sonraları sahile çok sayıda plaj ve moteller yapılması ile turistik bir bölge teessüs etmiştir.

Ata'nın ikinci bir emri ile sahile 1 kilometre mesafede büyük bir orman da kurularak yetiştirilmiştir. Florya'da dinlenme evleri ile modern kamping ve moteller de bulunmaktadır.

HIZIR « Din

Ölümsüzlüğe ermiş olduğuna inanılan Peygamber İlyas'ın lâkabı .Hızır ile İlyas'ın ayrı şahsiyetler olduğuna ve bunların ruz-i hızır'da (Hıdrellez) her yıl karşılaştıklarına inananlar da vardır.

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? « Devlet

Bir dileği bildirmek üzere, resmî dairelere sunulan imzalı yazılara dilekçe adı verilir. Herkes, hayatı boyunca, çeşitli işlerinin ve dileklerinin görülebilmesi için, çeşitli devlet dairelerine dilekçe verir.

Bir okula girmek için okul müdürlüğüne, bir daireye memur olmak için O dairenin ilgili müdürlüğüne, bir hakkının aranması için mahkemelere ve başka çeşitli yerlere, dilekçeler verilir.

1 - Dilekçenin verildiği yerin neresi olduğu, o dairenin adı ve bulunduğa yer yazılarak belirtilmeli,

2 - Dilekçe hangi daireye veriliyorsa, o dairenin adı ve bulunduğu yer yazılır.

3 - Satır başından başlanarak bildirilmesi, ya da yapılması istenen şeyler, kısa ve özlü yazılır.

4 - Yazı bittikten sonra, sağ ali tarafa dilekçenin yazıldığı tarih atılarak imza edilir. Yazı bittikten sonraki sol alt tarafa da, dilekçeyi verenin adı, soyadı ve açık adresi yazılır.

HİMALAYA DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Hindistan'ın kuzeyinde, Asya'nın ve dünyanın en yüksek tepelerini ihtiva eden dağ zinciri. İndüs vadisinden Brah-maputra vadisine kadar uzanır ve birbirine paralel iki sıra meydana getirirler. Uzunlukları, doğudan batıya 2.400 kilometre kadardır. HindistanTibet yaylasından ve Asya'nın öbür bölümlerinden ayıran Himalaya dağlarının en yüksek yeri olan Everest tepesi (8.882) metre) dir. Ondan başka Gavrizanlar (8.143 m.), Davalagiri (8.180 m.) Kinçinga (8.580 m.) gibi önemli tepeleri vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy