Nedir

BADEM « Bitkiler

Gülgillerden, memleketimizde çok yetişen beyaz çiçek açan kazık köklü, orta boylu, yaprakları kama biçiminde bir ağaçtır. Beyaz çiçek açan ağacın bademi acı, pembe çiçeklinin tatlıdır. Sert bir kabukla örtülü olan meyvesi yenir ve şekercilikte kullanılır.

BOLU « Türkiye Coğrafyası

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde bir şehir. Nüfusu 13.743 tür. Ankara - İstanbul karayolunun ortasına yakın bir yerde (Ankara - Bolu 212 km. İstanbul -Bolu 279 km.) Bolu ovasının kuzey bölümündedir. Denizden yüksekliği ortalama olarak 725 metredir. Çevresi çam, kayın ormanlarıyla kaplı dağlarla ovaya yakın yerlerde fundalıklar, bağ ve bahçelerle kuşatılmış şirin ve eski şehirlerimizden biridir.

İçinde Osmanlılardan önceki devirlere ve Osmanlılara ait pek çok tarihî eserler bulunan Bolu, Orhan Gazi'nin komutanlarından Konur Alp tarafından ele geçirilmiştir. Yıldırım Bayezit'in Ankara Savaşı yenilgisinden sonra bir ara İsfendiyaroğullarının saldırısına uğramışsa da Murat II. devrinden sonra hep Türklerin egemenliğinde kalmıştır.BOLU İLİ

Kuzeybatı Anadolu illerinden biri. Yüzlölçümü 11.033 kilometrekare, nüfusu 353.004 tür. Batıdan Sakarya, güneyden Ankara, doğudan Çankırı kuzeyden Zonguldak illeri ve Karadenizle çevrilidir.Topraklarının % 46 sı ormanlık ve fundalıktır. Ticaret maddelerinin başında orman ürünleri gelir. Bu arada hububatı ve bilhassa meyvacılığı ile ünlüdür. Sınırları içinde irili ufaklı bir hayli göl vardır.Turistik bir özelliği olan Abant gölü bunlardan biridir.

ÇİNKO « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Zn, atom ağırlığı 65,37, yoğunluğu 6,9-7,2 dir. Beyaz, sincabimtrak renkte parlak bir metaldir. Kaynama derecesi 920° dir.

Özellikle bileşiklerinden elde edilir. Bunlar arasında çinko sülfür (ZnS), çinko karbonat (Kalamin), (ZnC03) en çok kullanılan bileşikleridir. Bunlardan çinko sülfür hava akımında ısıtılmakla çinko karbonat ise yalnız ısıtılmakla çinkoyu verirler.

Çinko, bakırla birleşerek “pirinç” ya da “sarı bakır” alaşımını, nikel ve bakırla karışarak “mayekor” ya da “Alpapaka” alaşımını verir. Çinko saf halde ve levhalar halinde damların, balkonların kaplamasında, banyo gibi tesisler yapımında, demiri galvanizlemede pillerde negatif kutupların meydana getirilmesinde, kimyahanelerde redüktör olarak kullanılır.

KIRKLARELİ « Türkiye Coğrafyası

Kırklareli ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 20.246 dır. Şehir, Istranca dağlarının batıya bakan yamaçlarında kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Edirne vilâyetine bağlı bir sancak merkezi durumunda idi. Trakyadan Bulgaristan'a geçen yolun üzerinde olduğu için, eskiden beri önemli geçit şehirlerinden biri özelliğindedir.

KIRKLARELİ İLİ

Trakya'da , Karadeniz kıyıları ile Bulgaristan sınırı arasında bir ilimizdir. Yüzölçümü 6.550 kilometrekare, nüfusu 242.172 dir. Kuzeyinde Türkiye - Bulgaristan sınırı, doğusunda Karadeniz, batısında Edirne, güneyinde Tekirdağ ve İstanbul illeri yer almaktadır. Yüzeyi, yer yer ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve tatlı meyilli, hafif dalgalı steplerle, geniş düzlük alanlardan ibarettir. Halkın çoğu tarımla uğraşır. Özellikle vadiler ve yamaçlar, çiftçiliğe çok elverişlidir.

ÜRGÜP « Türkiye Coğrafyası

Nevşehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 717 kilometrekare, nüfusu 26.180 dir. Yüzeyi kumsal vadilerle kayalık bölgelerden ve ovalık alanlardan ibarettir. Meyvecilik, sebzecilik, halıcılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 5.017 nüfuslu Ürgüp kasabasıdır.

OYNATMA SİSTEMİ « İnsan

İnsan vücudunun hareketini sağlayan sistem. Oynatma sistemi, üç bölüme ayrılır :

a - İskelet, b - Eklem, c - Kas.

İskelet, vücudun sert ve beyaz bölümü olan kemiklerin normal bir vücutta olduğu gibi, hep birlikte bulunmasından meydana gelir. İnsan vücudunda kulak kemikçikleri ve susamsı kemikler dışında 200 kemik vardır. İskelet birçok yerlerde dokular için bir tutunma aracıdır. Bundan dolayı iskeletin durumu vücudun şeklinde ve biçiminde büyük rol oynar. Vücudun boyu, iskeletin boyudur. İskeletin gelişimidir ki vücudu büyüktür, boyu uzatır. Eklem, iskelet kemiklerini birbirlerine birleştiren yerler ve araçlardır. Eklemler, iki ya da daha çok kemikleri birbirlerine birleştirir. İskelette üç türlü eklem vardır: Oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler, oynar eklemler (oynarlar). Oynamaz eklemler, kemiklerin birbirlerine değdikleri ve oynamayan eklemlerdir. Yarı oynar eklemlerin iki eklem yüzleri arasında bağ - kıkırdak dokudan (fibro-kartilaginos) bir disk bulunur. Omurgadaki omur cisimlerinin arasındaki eklemler bu gruptandır. Oynar eklemler (oynarlar), oynayan ve eklem yüzlerin arasında bir boşluk bulunan oynaklardır. En çok üst ve alt tarafın eklemleri bu gruptandır. Bunlar eklem yüzlerinin biçimlerine göre ayrıca sınıflara ayrılabilir. Eklem yüzleri yuvarlak olan ve birbiri içine geçen oynaklar “yuvarlak yüzlü oynaklar”, makara biçiminde yüz gösterenler “makaramsı oynaklar”, lokma biçiminde yüz gösterenler “lokmamsı oynaklar”adı verilir.

Kaslar, her hangi bir uyartı ile kasılan organlardır. Üzerlerine yapıştıkları kemiklerin ve iç organların hareketlerini sağlarlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy