Nedir

BUĞDAY « Bitkiler

Buğdaygiller familyasının en önemli bir bitkisi. Yıllık bir bitki olan buğdayın kökü saçaklı, yaprakları şerit gibidir. Ekilen tohumlar, iyi toprakta bir kaç gün içinde filizlenir. Olgunlaşma zamanı gelince buğday başak vermeğe başlar. Her başakta 10-100 kadar buğday tanesi bulunabilir. Buğday taneleri ilkin yeşil, sonraları koyu krem rengini alırlar. İnsanların, besin olarak kullandıkları en önemli üç- dört cins tahıl arasında bulunmaktadır. Unun ve ekmeğin en çok yapıldığı bitki, buğdaydır. Bu sebeple buğday, ekmek şeklinde dünyanın en medenî bölgelerinde de kullanılmaktadır.

Tarihten önceki devirlerden beri insan ve kısmen hayvan besini olarak kullanılagelmiş olan buğday, a -içindeki protein, nişasta ve vitaminler bakımından önemli bir besin olması, b - kolayca korunabilmesi, c - kolayca ekilebilmesi ve yetiştirilmesi, d - nişasta ve alkol sanayinde kullanılan bir ham madde olması bakımından, insanlar tarafından kullanılan en önemli besin maddelerinden biri olmak durumunu muhafaza etmektedir.

Buğday, ülkemizde yetiştirilen ziraat ürünleri arasında, birinci plânda yer almaktadır.

NUREMBEBG MAHKEMESi « Hukuk

İkinci Dünya Savaşı'na sebep oldukları iddiası ile Almanya'nın Nasyonal Sosyalist Partisi ileri gelenlerini, bu savaştan sonra yargılayan milletlerarası askerî mahkeme. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliğinin temsil edilmesiyle kurulmuş olan bu askerî mahkeme, İkinci Dünya Savaşı'na sebep olmuş, “Büyük Nazi Savaş Suçluları” nı yargılamıştır. 24 suçluyu yargılayan bu mahkeme, 20 Kasım 1945 tarihinde, Almanya'da Nuremberg şehrinde başlamış, suçluların son savunmalarını yaptıkları 31 Ağustos 1946 tarihine kadar 403 oturum yapmış, 30 Eylül - 1 Ekim 1946 tarihinde de karar bildirilmiştir. Bu karara göre 11 kişi idama mahkûm edilmiş, öbür suçlular da çeşitli cezalara çarptırılmış ya da beraat etmişlerdir. Goering, Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Kaltenbrunner, Hans Frank, Wilheml Frick, Julius Streicher Alferd Jodl, Fritz Sauckel, Syss İnquart idam edilen suçlulardır.

KİMYA « Bilim ve Sanat

Maddenin özelliklerini, yapısını, ayrı ayrı maddeler arasındaki ilgi ve değişmeleri inceleyerek, bu değişmelerin bağlı olduğu kanun ve kurallardan söz eden bilim.

Kimya üzerindeki bilimsel düşünce, ilkin Roger Bacon (1214-1294) ile başlar.

Kimya, genel olarak, inorganik cisimleri inceleyen “inorganik kimya”, organik cisimleri inceleyen “organik kimya” olmak üzere iki büyük şubeye ayrılır.

MİDYAT « Türkiye Coğrafyası

Mardin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.394 kilometrekare, nüfusu 60.152 dir. Yüzeyi hafif dalgalı, az engebeli yer yer meşeliklerle kaplı geniş platolarla vadilerden ibarettir. Halkının geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.Merkezi 9.580 nüfuslu Midyat kasabasıdır.

ANKARA KALESİ « Tarih

Ankara şehrinin ortasında Hititler devrinden sonra meydana getirilen bir kaledir. Fakat, gerek Hititler devrine ait, gerekse Hitit'lerden önceki çağlara ait izlere kale çevresinde rastlanmıştır. Ankara Kalesi M. Ö. VII yüzyılda Frig (Phryg) kralı Midâs tarafından, Ankara şehri kurulurken yapılmıştır.

Çeşitli çağlarda yıkılan ve yaptırılan Ankara kalesi, iç ve dış kaleler halinde, kale içindeki şehri kalp şeklinde saran bir şekilde idi.

Bugünkü Kale, iç ve dış olarak iki kısımdır. İçkale yüksekte, Dışkale tepenin kuzey, batı ve güney taraflarını çevrelemiş durumdadır. İçkalenin en yüksek yerindeki Akkale, bugün müze deposu olarak kullanılmaktadır.

BLASTOMER « Biyoloji

Döllenmiş yumurtanın bölünmesiyle meydana gelen hücrelere verilen ad. Yumurta aşılandıktan sonra kutuplarından ikiye ayrılarak blastomer adı verilen iki hücre meydana gelir. Bunların, kutuplarından ve daha sonra ekvatorlarından bölünmeleriyle sekiz blastomer meydana gelir. Bu bölünme devam ederek döllenmiş yumurtanın safhaları olan Morula, Blastula, Gastrula denen safhalar meydana gelir. Başka bir deyimle Blastomer, embriyo parçası demektir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy