Nedir

BAYRAK KANUNU (Türk) « Devlet

29 Mayıs 1936 tarihli ve 2994 sayılı Türk bayrağının şekli ve nizamlarım kesin olarak tespit eden kanun. Bu tarihe kadar Türk bayrağı, geleneğe bağlı olarak ve gelişi güzel kullanılmıştır. Fakat bu kanunla ilk defa olarak Türk bayrağının şekil ve nispetleri kesin olarak tespit edilmiş ve Türk bayrağının kullanılış şekli nizam altına alınmıştır.

Bayrak, genel olarak sabah saat sekizde çekilir, gün batınımda indirilir. Resmî binalara, millî bayram günlerinde, resmî tatillerde asılır. Genel tatil günlerinde ve millî bayramlarda özel yerleri ve evler de bayrak asarlar.

Bu kanuna göre, Türk Bayrağı, al bir zemin üzerine beyaz renkte ay ve yıldız koymak üzere, yerli şali'den yapılır. Bayrağın boyu, genişliğinin (bu çizimlerde G harfi ile gösterilir) bir buçuk katıdır. Ay ve yıldızı meydana getiren dairelerin merkezleri, bayrağın enine katlanmasının yâni ekseninin üzerindedir.

Ayın dış dairesinin çapı, bayrak genişliğinin yarışma eşittir (1/2 G).

Bayrağın ip takılan ve beyaz kumaştan yapılan yerine uçkurluk denir.

Ayın dış dairesinin merkezinin uçkurluktan uzaklığı da, bayrak genişliğinin yarısına eşittir. (1/2 G).

Ayın iç dairesinin çapı, bayrak genişliğinin 4/10 dur (0.4 G).

Ayın iç dairesinin merkezi, ayın dış dairesinin merkezinden, bayrak genişliğinin 1/16 sı uzaklığındadır (0,0625G).

Yıldızı içine alacak dairenin çapı, bayrak genişliğinin 1/4 üne eşittir (l/4 G). Yıldız beş köşelidir.

Uçkurluğun genişliği 1/30 G dir.

Türk Bayrağının çizilmesi :

Türk bayrağını çizmek için, çizim yapılacak yere göre uygun bir ölçü alınır. Çizimde kolaylık olsun diye, bu ölçüyü 100 olarak alalım. Bu sayı, bayrağın genişliği olsun. Yâni G = 100 dür. (santimetre ya da milimetre.)

Bayrağın genişliği 100 olduğuna göre, uzunluğu, 1,5 yâni 150 dir. Bu iki uzunluğa göre, genişliği 100, uzunluğu 150 olan bir dikdörtgen çizeriz.

Bu dikdörtgenin sol tarafına da genişliği 1/30 G olan, yâni, ölçümüze göre 3,3 (santimetre ya da milimetre) genişliğinde uçkurluktu çizeriz.

Bundan sonra, dikdörtgenin iki tarafından, genişliğin yarısını (1/2 G, yani ölçümüze göre 50) işaret ederek, boydan boya bir çizgi çizeriz. Bu çizgi, dikdörtgeni, eninden ikiye ayırmıştır, dikdörtgenimizin eksenidir.

Bu eksen üzerinde, uçkurluğun iç kenarından başlayarak, dikdörtgenimizin içinde 1/2 G uzaklıkta, yâni ölçümüze göre 50 uzaklıkta bir nokta işaret ederiz. Bu nokta, ay'ı meydana getirecek dairenin dış çemberinin merkezi olacaktır. Bu nokta merkez olarak, pergelimizin ayağım 1/2 G kadar, yani ölçümüze göre 50 olarak açarız (fakat bu çap olduğuna göre, bunu yarıya indirerek pergeli 25 olarak açarız. Bu dairenin yarıçapı olur.) ve bir daire çizeriz. Bu dairenin merkezinden, dikdörtgenimizin iç tarafına doğru ve eksen üzerinde, 1/16 G uzaklığında, yâni ölçümüze göre 6,25 uzaklığında bir nokta işaret ederiz. Bu nokta, ayın iç dairesinin merkezidir. Pergelimizi 0,4 G, yâni ölçümüze göre 40 olarak açarız (Bu çap olduğuna göre yarıçap için bunun yarısını, yâni 20 yi alır pergelimizi 20 olarak açarız.) ve bulduğumuz merkezden bir daire çizeriz. Böylece ay tamamlanmış olur.

Ayın iki ucunu, eksene dikey olan bir çizgi ile birleştiririz.

Bu dikey çizginin, eksenle birleştiği noktaya teğet olan ve çapı 1/4 G, yâni ölçümüze göre 25 olan bir daire çizeriz Bu dairenin de merkezi, eksen üzerindedir. Pergelimizin ayağım 25 olarak değil, bunun yarısına göre, yâni 12,5 olarak açmayı unutmamak gerektir.

Bu daire üzerinde, başlangıç noktası tarafından ve eksen üzerinde olan bir beşgen çizmemize yarayacak birbirinden eşit uzaklıkta beş nokta işaretleriz. Bu noktalar, beş köşeli yıldızın uçları olacaktır. Her noktadan da, o noktaya yakın olan iki noktanın uzağında bulunan iki noktayı birleştiren kirişler çizeriz. Fazla olan kiriş çizgileri silindiğinde, beş köşeli bir yıldızın çizilmiş olduğu görülecektir. Böylece, bayrağımızda yıldız çizimi de tamamlanmış olur.

Bu çizim sırasında, fazla olan çizgiler silinir ay ve yıldız beyaz kalmak üzere, bütün dikdörtgen kırmızıya boyanırsa, tüm ölçüleri ile bir Türk Bayrağı çizilmiş olur.

TAHRAN KONFERANSI « Tarih

Tahran'da, İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Roosevelt, Stalin ve Churchill arasında, 28 Aralık 1942-1 Ocak 1943 günleri arasında yapılan konferans.

Bu konferansta, İkinci Dünya Savaşı'nın çeşitli meseleleri, üç büyük devlet sorumluları arasında gözden geçirilmiş ve Alman saldırılarına karşı, doğudan, güneyden ve batıdan takip edilecek hareket tarzı, bu konferansta kararlaştırılmıştır.

DİŞLER « İnsan

Ağzın içinde çene kenarlarına dikili olup ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan

sert ve beyazımtırak organdır. Her dişin üç parçası vardır: a) Koron (taç), b) Kök, c) Boyun. Şekil ve ödevlerine göre de dört gruba ayrılırlar: a) Keser dişler, b) Köpek dişleri, c) Küçük azılar, d) Büyük azılar.

Bir yetişkin insanda 32 diş vardır. Bunlardan 8 tanesi keser diş, 4 tanesi köpek dişi, 8 tanesi küçük azı. 12 tanesi büyük azıdır. İnsanın yaşı ve gelişimi bakımından iki türlü dişi vardır. Süt dişleri ve sürekli dişler. Süt dişleri 20 tanedir. Bunlardan 8 tanesi köpek dişi, 8 taneside küçük azı dişidir. Keser dişlerin koronları keser gibi köpek dişlerinin konik, azı dişlerinin köpek dişlerinde tek, küçük azılarda iki kübik şekildedir. Kökler, keserlerde ve büyük azıların alt çenedekilerin de iki, üst çenedekilerin de üç tanedir.

Bir dişin kesiminde dört madde ayrılır.

a)Koronun merkezinde ve köklerin eksenindeki diş boşluğu içinde bulunan “diş özü”. Diş boşluğunun kök içindeki bölümde “kök kanalı” adı verilir.

Diş özü, yumuşak ve bağ dokusunda olup içinde dişi besleyen damarlarla dişin duygusunu veren sinirler bulunur.

b) Dişin koron bölümünü örten “diş minesi”.Sedef renginde beyaz ve parlak, çok sert bir maddedir.

c) Diş köklerini saran sarımtırak ve sert madde, “kök kabuğu” adı ile anılır.

d) Diş özü ile diş minesi ve kök kabuğu arasında kalan sert bir madde “dentin”.DÖNÜM « Matematik

Eski bir arazi ölçüsü. Eni ve boyu 40 ar arşın olan bir alanın yüzeyini ifade eder. Bir mimar arşını da 0,75774 metre olduğuna göre, bir dönüm, 918.672 metrekareye denktir.1931 yılında yürürlüğe giren “ölçüler ve Ayarlar Kanunu”, bütün eski ölçülerle birlikte “dönüm” ü de kaldırmıştır. Bugün, dönüme denk olan bir alan ölçümüz yoktur.

HÜRRİYET-İ EBEDİYYE ABİDESİ « Bilim ve Sanat

İstanbul'da Şişli'nin kuzeybatısındaki Hürriyet-i Ebediyye tepesinde 31 Mart şehitleri için dikilmiş anıttır. 23 Temmuz 1911 de hürriyet şehitleri büyük bir törenle buraya gömülmüşlerdir. Bunlardan başka buraya 29 Mayıs 1913 te öldürülen sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonunda Berlin'de öldürülen sadrazam Talât, Paşa'nın naşı (25 Şubat 1943 ) ile Taifte öldürülen Mithat Paşa'nın naşı (26 Haziran 1951 de) buraya törenlerle gömülmüştür.

YAĞ « Biyoloji

Bitki ve hayvanlardan elde edilen esterlere verilen ad. Bunlar, bitkileri dokularında, meyve ve çekirdeklerinde bulunur. Hayvanlarda ise, deri altında kalp ve böbrek gibi organların çevresince ve karaciğerlerde bulunur. Yağ, yandığı zaman en çok ısı ve enerji veren besililer arasında yer alır.

Bitki yağları, keten, susam, zeytin, haşhaş, Hindistan cevizi gibi tohum ve meyveleri yüksek basınçlı hidrolik preslerde sıkıştırılmakla elde edilir. Bitkisel yağların çoğu sıvıdır. (Zeytinyağı, pamukyağı gibi). Sıvı yağların içinde keten, haşhaş, fındık, ceviz ve kenevir yağı gibi olanları “kuruyan yağlar” dır.

Hayvan yağları, hayvanların çeşitli yerlerinden çıkarılır. Tereyağı, sütten; donyağı, hayvanların kalp ye böbreklerinden; kuyrukyağı, hayvanların kuyruklarından; balıkyağı, Morina balıklarının karaciğerinden elde edilir. Hayvan yağları da, sert, yumuşak ve sıvı olur. Don yağları serttir .kuyruk ve tereyağları yumuşaktır, balıkyağı sıvıdır.

Yağların besin değeri, iki bakımdan önemlidir: Biri, yandıkları zaman çıkardıkları ısı enerjisi bakımındandır. Bir gram yağ vücutta yandığı zaman ortalama olarak 9,5, kalori ısı verir Nişastalı ve şekerli besinlerin yanmasından ancak 4,5 K. kalori ısı çıkar. Yağların önemli değeri, vitamin bakımındandır. Özellikle tereyağında, A,B,C, vitaminleri balıkyağında D vitamini vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy