Nedir

IŞIK « Fizik

Kaynağı akkor haline gelmiş çok sıcak bir madde olan, eşyayı aydınlatıp görmemize ve renkleri ayırt etmemize yarayan bir enerji.

Işık, bir ışık kaynağından çıkar. Güneş yıldızlar, akkor haline gelmiş katı cisimler, gazlar birer ışık kaynağıdır. Işık kaynakları tarafından aydınlatılmış cisimlerden; bazıları da etraflarına ışık yayarlar. Bunlar da aydınlatılmış cisimleri meydana getirirler. En doğal ışık kaynağı güneştir. Yeryüzü, güneşin gönderdiği ışıkla aydınlanır.

Bir ışık kaynağından çıkan ışık, doğru yolla çevresine ışınlar halinde yayılır. Işığın yayılma yolu üzerine çıkan cisimlerden saydam olmayanlar ise ışığın geçmesine engel olurlar. Işığın yayılma yolu üzerindeki bu cisimlerin durumuna göre, gölge yarım gölge ve karanlık alanlar belirir.

Işığın da, ses gibi, fakat çok daha büyük bir yayılma hızı vardır. Işığın hızı, ilkin XVII. yüzyılda, Danimarkalı bir astronom tarafından ölçülmüştür. Bu ölçüye ve sonradan yapılan bir çok ölçülere göre, ışığın havada ve boşluktaki hızı saniyede 300,000 metredir.Işık, her hangi bir parlak cisim üzerine geldiğinde, doğrultusunu değiştirerek, geldiği ortama doğru, yine belirli bir doğrultudan gider. Bu olay, ışığın gelme açısı yansıma açısı, ve yansıyan ışın, aynı düzlem içindedir. Gelme açısı da yansıma açısına eşittir.Işık, saydam bir ortamdan, başka saydam bir ortama geçtiğinde ise doğrultusunda bir değişiklik meydana gelmek suretiyle yoluna devam eder. Bu olay,ışığın kırılmasını meydana getirir.

ARTEMİS « Mitoloji

Eski Yunan tanrıçalarından biri. Zeus ile Leto'nun kızı, Apollon'un kızkardeşidir. İkisi de Delos Adası üzerindeki Kynthos Dağında ikiz olarak dünyaya gelmiştir. Artemis bereketin ormanların ve dağların tanrıçasıdır. Avcıların, musikinin, sihirbazlığın da koruyucusudur. Nympha'larla beraber ormanlarda gezer. Bütün hayvanlar ona tâbidir. Geyik ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır.

Artemis, aynı zamanda bir kadınlık tanrıçasıdır. Genç kızlar evlenirken ona dua ederler.

Çok defa avcı kıyafetinde, omzunda yay ve okluk, ayaklarında çizme olarak tasvir edilir. Romalılar Artemis'e Diana derler.

DAKAR « Dünya Coğrafyası

Senegal Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 360.000 dir. Atlas Okyanusunun çok işlek bir limanıdır. Aynı zamanda bir endüstri merkezidir. 1857 yılında Senegal'e yerleşmiş olan Fransızlar tarafından kurulmuş. 1961 de bağımsız bir devlet olan Senegal'in başşehri olmuştur.

GORİL « Hayvanlar

Maymunların Ekvator Afrika’sı ormanlarında yaşayan bir çeşidi. Maymunların en irisi ve kuvvetlisidir. Boyu 2 metre kadardır. Ancak gövdesi çok geniş ve kalındır. Sırtı siyah ve koyu kahve rengi tüylerle örtülüdür. Karnı hemen hemen çıplaktır. Bitki, özellikle meyve yer. İnsandan korkar ve kaçar, fakat yaralandığında çok yırtıcı olur.

HAMAM « Bilim ve Sanat

Genel yıkanma yerleri (Evlerdeki yıkanma yerlerine de hamam denir). Hamam denilen genel yıkanma yerleri, eski Romalılar ve Bizanslılarda da yapılmışsa da buharla ısınan ve çok geliştirilmiş olan hamamlar asıl Türklerde yapılmıştır. Bu sebeple, buharla ısınan hamamlar ,genel olarak “Türk hamamı” adı ile anılır.

Türk hamamları ,başlıca üç bölümden meydana gelmiştir: Soyunma yeri, soğukluk, sıcaklık. Soyunma yeri, sokak kapısından sonra geniş bir avlu üzerinde sıralanmış yüksekçe soyunma sedirlerini ve bölümlerini ihtiva eder. Bu bölümün ortasında çoklukla bir havuz ve bir köşesinde de kahve ocağı bulunur. Soyunma yerinden küçük bir kapı ile soğukluk bölümüne girilir. Soğukluk orta derecede ısıtılmış bir bölümdür. Oturulacak ve uzanılacak sedirler vardır. Hamama girecekler vücutlarını sıcağa burada kurulanırlar. Soğukluktan asıl yıkanma yeri olan sıcaklığa girilir. Ortasında yüksekçe bir set olan “göbek taşı” bulunur. Çevrede kurnalar ve önlerinde yıkanacak setler vardır.

Hamamların çoğu, büyük sanat eserleri halindedir. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ve İstanbul'da tarihî kıymeti olan pek çok hamam bulunmaktadır.

KARABÜK « Türkiye Coğrafyası

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 659 kilometrekare, nüfusa 66.026 dır. Yüzeyi, hafif meyilli sırtlar, dan ve ormanlarla kaplı dağlık alanlar, dan ibarettir. Toprak, tarıma pek elverişli değildir. Ancak, dar vadilerde bahçe kültürleri yapılmaktadır.İlçe merkezi 31.408 nüfuslu Karabük kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy