Nedir

VI - V2 SİLÂHLARI « Devlet

Almanların İkinci Dünya Savaşı'nda kullandıkları gizli silâhların adı. İki değişik şekilde kullanılmış olduğu için, VI ve V2 kısaltmış adları ile anılmaktadır Almanlarca “misilleme silâhı” denen “Vergeltnngswaffe” kelimesinin baş harfinden alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Avrupa'nın Batı bölümlerinden İngiltere'ye atılmak suretiyle kullanılmıştır. Uçan bir bomba olan ve 250 - 350 kilometre uzaklığa gönderilebilen pilotsuz bir uçak özelliğinde olan bir bombadır.

VI 12 - 13 Haziran 1944 gecesi Londra üzerine düşürülmüş ve büyük bir paniğin çıkmasına sebep olmuştur. V2 silâhı da 8 Eylül 1944 gecesi İngiltere'ye fırlatılmıştır. Büyük zararlara sebep olan bu silâhlar, İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya'nın lehine sonuçlanmasını sağlayamamıştır.

TERME « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 672 kilometrekare, nüfusu 56.317 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ve geniş ovalık alanlardan ibarettir. Geniş tahıl ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 5.876 nüfuslu Terme kasabasıdır.

MENGEN « Türkiye Coğrafyası

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 110 kilometrekare, nüfusu 20.430 dur. İlçe yüzeyi, genel olarak dik meyilli, sık ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Orman ürünleri halkın başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi 1.381 nüfuslu Mengen kasabasıdır.

SUSURLUK « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 836 kilometrekare, nüfusu 39.754 tür. Yüzeyi genel olarak düzlük alanlardan ve bunları çevreleyen dağ yamaçlarından ibarettir. Tahıl ekimi, sebzecilik ve bağcılık, önemli gelir kaynaklarıdır.Merkezi 11.450 nüfuslu Susurluk kasabasıdır.

LİBYA « Dünya Coğrafyası

Kuzey Afrika'da bir krallık.İkinci Dünya Savaşından sonra (1951) doğmuş bir krallıktır. Yüzölçümü 1.759.000 kilometrekare nüfusu 1.190.000 dir Başşehri Trablusgarp'tır. Kuzeyinde Akdeniz, doğusunda Mısır, batısında Fransız Sahra'sı güneyinde Çad ve Nijerya Cumhuriyeti vardır.

Coğrafya : Libya, basamak basamak Akdeniz'e doğru açılan Büyük Sahra platosunun bir parçasıdır. İç bölümlerinde 900 metreye kadar yükselen bu plato en güneyde Tibesti dağlarının kuzey yamaçlarına dayanır. Bu bölgeler geniş çöl alanlarıdır. Akdeniz kıyılarında ise, bazen daralan, bazen genişleyen bir ova yer alır. İklim bakımından Büyük Sahra'nın bir devamıdır. Ancak dar kıyı şeridi, Akdeniz iklimi özelliğini taşır. Kapladığı alanın çok geniş olmasına rağmen, kilometrekare başına bir kişi bile düşmez. Burada yaşam ancak su çevrelerinde olabilmektedir. Bu sebeple, nüfusunun çoğunluğu Trablusgarp çevresinde toplanmıştır. Çöllerde hemen hemen hiç kimseye rastlanmaz. Tarım çalışmaları, ancak kıyı bölgelerinde olmaktadır. Başlıca ürünler zeytin, üzüm, arpa, buğday ve turunçgillerdir. Hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır.

Birkaç yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kalmış olan Libya Osmanlı- İtalyan Savaşı sonucu, 1912 yılından itibaren İtalyanların bir sömürgesi haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Müttefikler tarafından kurtarılmış, savaştan sonra bir süre Birleşmiş Milletlerin kontrolü altında kalmış ve 1951 de bağımsız bir krallık olmuştur.

BİBLO « Sözlük

Maddî değeri az olan vazo, küçük heykel, süs eşyasına verilen ad. Genel olarak taş, ağaç fildişi ve benzeri malzemeden yapılan biblolara bütün tarih boyunca rastlanır. Bugün turistik eşya sırasında geniş ölçüde kullanılan ve üzerinde en çok durulan bir sanat kolu olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy