Nedir

FEDERASYON « Politika ve Siyaset

Birçok devletlerin, tek bir devlet haline gelmekle meydana getirdikleri siyasî birlik. Federasyon'da federe devletin bir başkenti, bir federasyon anayasası, federasyon başkanı, hükümeti vardır. Her küçük devlet üzerinde ve bu devletlerin halkı üzerine federasyonun söz sahibi olma hakkı vardır. Bu küçük devletler, meselelerinin halli işini federasyona bırakmışlardır. Federasyonu meydana getiren küçük devletler, belli sınırlar içinde, kendi iç işlerini ilgilendiren meselelerde söz sahibi olmak hakkına sahip olmalarının yanında, federasyonu ilgilendiren meselelerde söz sahibi değildirler.

Bu bakımdan, federasyon tüm olarak bütün devletin iç ve dış işlerini yönetir. Bu meselelerde söz sahibidir. Federasyon da her küçük devlet, anayasada gösterilen şekilde temsilcileri tarafından temsil edilir. Federasyon da, bu temsilciler heyetinin meydana getirdiği Meclis ve bu Meclise bağlı hükümetler tarafından yönetilir. Federasyon halinde bulunan devletler arasında şunlar sayılabilir: Amerika Birleşik Devletleri Arjantin Birleşik Devletleri, Brezilya Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Endonezya Birleşik Devletleri, v.b.

AKARYAKIT « Sanayi ve Ticaret

Benzin, gazyağı mazot gibi sıvı yakacak maddelerine genel olarak verilen ad. Bu maddeler petrolden elde edilir.

Bugün, medeni dünyanın en değerli maddelerinden biri olan akaryakıtı, geniş ölçüde elde edebilmek için, bütün milletler, büyük gayretler sarf etmektedirler.

Enerji sağlayan çeşitli maddelere rağmen akaryakıt, sanayinin en başta gelen ihtiyacıdır.

GÖKGÜRÜLTÜSÜ « Astronomi

Şimşek çakmasından sonra duyulan gürültü. Yıldırımın meydana gelmesine sebep olan çok kuvvetli elektrik akımı, şimşek çakmasına kadar kısa bir zaman içinde, çevresindeki havayı şiddetle ısıtır. Bu ısınma sonucu, hava moleküllerinde birdenbire bir genişleme meydana gelir. Genişleyen hava, hızla daha soğuk havanın bulunduğu yere doğru akma başlar. Havanın bu hareketi, gök gürültüsünü meydana getirmiş olur.

Bugün, fizik bilimi bakımından, tam olarak açıklanması yapılmış olan gökgürültüsü, ilkel çağlarda, oluşumunun fizik yönden açıklanmasını yapamayan ilkel insanlar tarafından, öfkelenen tanrıların sesi olarak kabul edilmiş ve bu sebeple çok korkulan bir tabiat olayı olmuştur.

ORHANELİ « Türkiye Coğrafyası

Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.729 kilometrekare, nüfusu 45.085 dir. Vadilerden ve bu vadileri çevreleyen tatlı meyilli yamaçlardan ibarettir. Dağlık alanları ormanlarla kaplıdır. En büyük gelir kaynağı kerestedir. Merkezi 2.089 nüfuslu Beyce kasabasıdır.

ÇEMİŞKEZEK « Türkiye Coğrafyası

Tunceli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 870 kilometrekare, nüfusu 14611 dir. İlçe yüzeyi dik meyilli yamaçlardan ve Fırat nehrinin kuzey güney yönünde uzanan derin vadilerden ibarettir. İlçenin merkezi 2.020 nüfuslu Çemişkezek kasabasıdır.

YEŞİLHİSAR « Türkiye Coğrafyası

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 726 kilometrekare ,nüfusu 14.256 dır. Yüzeyi, genel olarak dik meyilli, çıplak dağ yamaçlarından ve bu dağ yamaçlarının meydana getirdiği geniş ovalık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi, bağcılık meyveciliktir. Merkezi 7.100 nüfuslu Yeşilhisar kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy