Nedir

KURTALAN « Türkiye Coğrafyası

Siirt iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.074 kilometrekare, nüfusu 26.275 tir. Yüzeyi çoklukla dalgalı, engebeli ve çıplak dağ sırtlarından, geniş vadilerden ve ekime elverişli düzlük alanlardan ibarettir. Halkın geçimi, tarım, hayvancılık ve hayvan ürünleri ile sağlanmaktadır.

EBEGÜMECİ « Bitkiler

Ebegümecigillerden bir bitki. Çiçekleri açık mor renktedir. Çiçeği ve kökü hekimlikte, yaprakları da sebze gibi yemek yapılmakta kullanılır. Çoklukla tarla kenarlarında kendiliğinden yetişen bir bitkidir.

ISLAHİYE « Türkiye Coğrafyası

Gaziantep iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.651 kilometrekare, nüfusu 39.834 tür. İlçe yüzeyi yer yer çıplak sırtlardan, geniş düzlüklerden ibarettir. Geniş tarla ekimi pamuk, hayvancılık başlıca geçim kaynaklarıdır.İlçenin merkezi Islahiye kasabasıdır.

İSKANDİNAVYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın en büyük yarımadası. Kuzeybatı Avrupa'da bulunmaktadır. Kuzey Kutup dairesi yarımadanın üstünden geçer. Yüzölçümü 771.000 kilometrekaredir. Batı cephesinde Norveç, doğu cephesinde İsveç bulunur.

Batı taraflar dağlık bir yarımadadır. Bu dağlar, batıda derin körfezlerle parçalanmıştır. Doğuda ise alçak platolar ve ovalar yer alır.

SAKSAĞAN « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Gagası kuvvetli, tüyleri beyazlı siyahlı, kuyruğu uzun bir kuştur.

SEFERİHİSAİR « Türkiye Coğrafyası

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 319 kilometrekare, nüfusu 9.380 dir. Yüzeyi, tatlı meyilli, yer yer makinelerle kaplı yamaçlardan, derince vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi, bağcılık, tütüncülük, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 4.416 nüfuslu Seferihisar kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy