Nedir

PARİS « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın başşehri. Seine nehri üzerinde, bu nehrin Marne nehriyle olan kavşak noktasından biraz geride kurulmuş bir şehirdir. Nüfusu 2.850.000, çevresiyle birlikte 5.155.000 dir. Paris, Londra ve Berlin'den sonra Avrupa'nın en büyük şehridir. Geniş caddeleri, bulvarları, tarihî sarayları, binaları, parkları ve meydanlarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olmasının yanında, uzun yüzyıllar, dünyanın kültür merkezi olması özelliğini de üzerinde taşımıştır.

AHTAPOT « Hayvanlar

Yumuşakçaların kafadan bacaklılar sınıfından, denizlerde yaşayan bir hayvan. Boyu yarım metreyi bulan ahtapotlar da vardır, irilerinin kolları, çoklukla iki metreye kadar uzanabilir.

Ahtapotların vücudu, boş bir çuvala benzer. Ağız, üst bölümde bulunur. Burada, uzunlukları değişebilen ve emici vantuzları olan sekiz tane kolu vardır. Gözleri kuvvetli olduğu için, denizin kuytu yerlerinde avını bekler ve kollan ile yakalar. Tükürük bezlerinden saldığı zehirli salgı ile avını öldürür, sonra da yer.

Güney kıyılanınızda ve Akdeniz'de çok bulunur. Eti, bazı ülkelerde yenir.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'yinin coğrafya bölgelerinden biri. Anadolu’nun doğu sınırlarından başlar ve batıya doğru daralarak uzanır. En geniş ve yükseltisi en fazla olan bölgelerden biridir.

Yüzey Şekilleri :Bu bölgenin, her şeyden önce göze çarpan özeliği, çok yüksek olmasıdır. Ortalama yükseklikli 1.800 - 2.000 metre arasındadır. Yüzey sekilerini, ana çizgileriyle doğubatı doğrultusunda uzanan sıradağlarla, bunlar arasında kalan daha alçak havzalar meydana getirir. Sıdağlar, Tunceli bölgesinde birbirine yaklaşarak bir düğüm meydana getirirler. Bunun doğu ve batısında dağ sırları birbirinden uzaklaşarak aralarında alçak alanlar meydana getirirler.

İklim : Bu bölgenin iklimi, şiddetli karasaldır. Yağışlar genel olarak azdır. Az yağış olan havzalar ve nispeten alçak platolar steple kaplıdır. Bununla birlikte çukur ovalarda yazlar oldukça sıcak geçer.

Sular : Doğu Anadolu'dan çıkan nehirlerin bir kısmı (Kura, Araş) Hazar denizine, bir kısmı da (Dicle, Fırat) Basra körfezine dökülür. Allahüekber dağından çıkan Kura nın yalnız bir bölümü topraklarımızdadır. Araş da Bingöl dağlarından doğar, bir kolu olan Arpa çayı ile Ermenistan la aramızdaki sınırı meydana getirir ve Azerbaycan'da Kura ile birleşerek Hazar denizine dökülür. Fırat, Karasu ve Murat suyunun birleşmesinden meydana gelmiştir. Karasu, Erzurum yöresinden, Murat suyu Van gölü çevresindeki Aladağ’dan doğar ve bu ikisinin birleşmesinden meydana gelen Fırat nehri Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezine dökülür. Dicle nehri ve Gölcük yakınlarından doğar.

Doğu Anadolu'nun en önemli gölü Van gölüdür. Bundan başka Erçek, Çıldır ve Gölcük, fazla büyük olmayan göllerdendir.

Nüfus ve şehirler : Doğu Anadolu, yurdun en tenha alanıdır. Ortalama nüfus sıklığı 15 dir. Bölgenin dağlık ve sert iklimi olması, yolların azlığı, burada yaşama şartlarını elverişsizleştirilmiştir. Ovalar arasında fazla yüksek olmayanlar biraz kalabalıktır. En kalabalık yerler Malatya ve Elâzığ taraflarıdır. En az kalabalık olan yerler de Van gölünün doğusu ile Hakkâri dağlık bölümüdür. Doğu Anadolu'nun en önemli şehri Erzurum'dur. Sınırlara doğru-giden yollara hâkim olan Erzurum, bir sınır kalesi özelliğindedir. Bundan başka Kars, Karaköse, Muş, Van önemli merkezlerdir.

Ekonomi : Doğu Anadolu'da halt çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Bölgede otlakların zengin olması, yetiştirilen çeşitli ürünlerin, yolla derilmemesi büyük baş hayvanı yetiştirilmesini ön plâna çıkarmıştır.

Bu arada, çukur havzalarda, arpa, buğday, patates ekimi önemli yer tutar.

KÖYCEĞİZ « Türkiye Coğrafyası

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2,557 kilometrekare, nüfusu 34.420 dir. Yüzeyi Köyceğiz gölünü çevreleyen dağlık alanlardan ve dağlar arasında kalan yer yer geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçimi tahıl ekimi ve limon, portakal meyveciliktir.Merkezi 2.57 nüfuslu Yüksekkum kasabasıdır.

PANAMA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 74.000 kilometrekare, nüfusu 1.200.000 dir. Başşehri Panama şehridir. Güneydoğusunda Kolombia, kuzeybatısında Kosta-Rika bulunur. Öbür sınırları Büyük okyanus ve Karayib denizi iledir. Dağlık bir yüzeyi vardır. Ülkenin iç bölümleri ormanlıktır. İklimi çok sıcaktır. Plato özelliği olan bölgelerinde muz ve kakao yetiştirilir.

Panama, 1903 yılına kadar Kolombiya'nın bir yönetim bölümü iken çıkan bir ayaklanmada bağımsızlık kazanmış ve cumhuriyet olmuştur.Fakir bir ülkedir. Yalnız Panama kanalı, ekonomisine önemli bir fayda sağlar.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI « Devlet

Türkiye'de kamu hizmetlerinden ve işçi konularıyla uğraşan bakanlık. Bu bakanlık, 28/1/1946 tarih ve 4841 sayılı ve 24 maddeden ibaret “Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun” hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Bu kanun hükümleri gereğince, “Çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlara çalıştıranlar arasında münasebetlerin memleket yararına âhenklendirilmesi, memleketteki çalışma gücünün umumî refahı arttıracak surette verimli kılınması, tam çalışma ve sosyal itimadın sağlanması” ile vazifelendirilmiştir.

Çalışma Bakanlığının merkez teşkilâtında, bakanın emrindeki müsteşar ve özel kalem müdürlüğünden başka, a) Araştırma Kurulu, c) Hukuk Müşavirliği, d) Çalışma Umum Müdürlüğü, e) İşçi Sağlığı Umum Müdürlüğü, f) Zatişleri Müdürlüğü, g) Levazım Müdürlüğü, h) Seferberlik Müdürlüğü, i) Kâğıt İşletmeleri Müdürlüğü bulunmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu Umum Müdürlüğü ile ve İş ve İşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğü de Çalışma Bakanlığına bağlı kurumlardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy