Nedir

KALKAN « Devlet

Eski savaşlarda oktan ve kılıçtan korunmak için önde tutulmak suretiyle kullanılan madenden yapılmış, yassı ve çok defa yuvarlak biçimli siper. Savaşçılar, bunu sol elleriyle tutarlar ve sağ elleriyle de silâhlarını kullanırlardı.

TARSUS « Türkiye Coğrafyası

İçel iline, bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.404 kilometrekare, nüfusu 129.305 dir. İlçenin yüzeyi, genel olarak, yer yer çok sarp ve dik meyilli, ormanlarla kaplı sırtlardan ve düzlük alanlardan ibarettir. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı geniş ölçüdeki tahıl ekimidir.İlçe merkezi 51.184 nüfuslu Tarsus kasabasıdır.

BOA YILANLARI « Hayvanlar

Büyük ve parlak renkli yılanlara yerilen ad. Zehirli olmamalarına rağmen avlarını vücutları ile sıkıp öldürürler. Elli kadar türü vardır. Boyları 90 santimetre ile 10 metre arasında değişir. Meksika'da Güney Amerika'da, Kuzey ve Doğu Afrika ile Güney ve Orta Asya’nın kumlu bölgelerinde yaşarlar.

ÖDEMİŞ « Türkiye Coğrafyası

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.246 kilometrekare, nüfusu 104.188 dir. Yüzeyi Küçük Menderes nehrinin meydana getirdiği büyük bir alüvyal ova ile bu ovayı kuzeyde çevreleyen ormanlarla kaplı dik meyilli yamaç ve sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı üzüm, tütün, pamuk ve buğday ekimidir.Merkezi 28.8525 nüfuslu Ödemiş kasabasıdır.

AKABE MESELESİ « Tarih

İkinci Abdülhamit devrinde (Şubat - Ekim 1906) Hicaz demiryolunun güneye doğru uzanarak Akabe yakınından geçmesi üzerine, bunun Süveyş Kanalı için bir tehlike olabileceğini düşünen İngiltere tarafından çıkartılan bir siya. sî mesele. 1841 yılında Babıâli Mısır jandarmasının Turisina yarım adasının bazı yerlerinde bulunmasına izin vermiştir. Süveyş Kanalının açılmasından sonra bu izin geri alınmış ve Akabe kalesinde bulunan Mısır jandarması çıkarılarak yerine Osmanlı askerleri yerleştirilmiştir. Bu durum İngilizlerin protestosu ile karşılanmış ve 1906 yılı başlarında Hicaz demiryolu Maan'a geldiği zaman Süveyş'in tehlikeye gireceğini düşünen İngiliz hükümeti tarafından yeniden ortaya atılmıştır.

Yapılan uzun müzakerelerden sonra ve İngiltere'nin çeşitli tazyikleri SOKUCU Mısır hidivliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bir anlaşma yapılmış ve Süveyş'in emniyeti için Sina yanmada, sının Mısır kuvvetleri tarafından işgal edilmesini Abdülhamit hükümeti kabule mecbur kalmıştır.

KUREYŞ « Din

Peygamber Muhammed'in bağlı olduğu kabile. Hicaz'da bulunan bu kabilenin, Peygamber İbrahim'in soyundan ürediği söylenir. Muhammed'in bu kabileden gelmesi, Kureyş'in bütün Müslümanlarca bilinmesini sağlamıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy