Nedir

ÇEMBERLİTAŞ « Bilim ve Sanat

İstanbulda Sultanahmet Beyazit arasındaki Diyanyolu'nda kızıl mermerden yapılmış tarihi bir sütun. Bizans İmparatoru Konstontinus zamanında burada bulunan büyük bir meydanda kurulmuştur. İmparator tarafından Roma’dan getirildiği bilinmektedir. Sütun Romada iken tepesinde Apolılon'un heykeli bulunmakta idi. İstanbul’a getirildikten sonra Kostantinus'un Julianusun, Theodosius'un heykelleri konmuş. Aleksi Kommen zamanında bir başlıkta bir haç yerleştirilmiştir. Mustafa III. zamanında bir yangından zarar görerek çatladığı için demir çemberlerle bağlanmıştır. 1071 tarihinden bu yana halk ta. rafından “Çemberlitaş” adıyla anıldığı gibi çevresine de “Çemberlitaş” denmektedir.

HÜRRİYET-İ EBEDİYYE ABİDESİ « Bilim ve Sanat

İstanbul'da Şişli'nin kuzeybatısındaki Hürriyet-i Ebediyye tepesinde 31 Mart şehitleri için dikilmiş anıttır. 23 Temmuz 1911 de hürriyet şehitleri büyük bir törenle buraya gömülmüşlerdir. Bunlardan başka buraya 29 Mayıs 1913 te öldürülen sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Birinci Dünya Savaşı sonunda Berlin'de öldürülen sadrazam Talât, Paşa'nın naşı (25 Şubat 1943 ) ile Taifte öldürülen Mithat Paşa'nın naşı (26 Haziran 1951 de) buraya törenlerle gömülmüştür.

MORS « Hayvanlar

Kuzey kutup bölgesinde yaşayan memelilerden bir hayvan. Denizde yüzdüğü gibi karada da yürüyebilir. Yüzgeç yerini tutan kısa iki kolu vardır. Erkeğinin üst iki dişi uzundur ve dışarıya sarkıktır. Vücudu kısa ve esmer bir kürkle kaplıdır. Yedi metre uzunluğunda olan vardır. Kutup bölgesinde sürüler halinde yaşarlar. Derisi, yağı ve dişleri için avlanırlar.

NARGİLE « Sözlük

“Tömbeki” denilen bir cins tütünü içmeğe yarar takım. İçi su dolu bir şişe ile bunun ağzına tıkalı ve marpuçlu bir bölümden ibarettir. Tömbeki, nargile başı denen yere doldurulur ve üstüne ateş yerleştirilir. Marpuçla çekilen duman şişedeki sudan geçmek suretiyle zehir şiddetini kaybederek ağza gelmiş olur.

MALATYA « Türkiye Coğrafyası

Malatya ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 84.162 dir. Şimdiki şehir, 120 yıl önce kurulmuştur. Asıl ve eski Malatya şimdikinin kuzeyinde, dağlar eteğinin ötesinde Milattan önce kurulmuştur. Denizden 900 metre yükseklikte kurulmuş bir şehir olan yeni Malatya Cumhuriyetten sonra oldukça gelişmiş ve bayındır olmuş şehirlerimizden biridir.

MALATYA İLİ

Doğu Anadolu Bölgesi İllerimizden biri. Yüzölçümü 12.622 kilometrekare, nüfusu 395.912 dir. Kuzeyinde Elazığ ve Erzincan, doğusunda Diyarbakır, batısında Sivas ve Maraş, güneyinde Adıyaman illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu gibi dağlık alanlarla kaplıdır. Nurhak, Beydağı, Bozdağ il sınırlan içinde bulunan dağlardır. Yağış azdır, yazlar çok sıcak, kışlar soğuk geçer.

Tahıl ekimi, hayvancılık Malatya ilinin en önemli gelir kaynaklarındandır.

PKOMETHEUS « Mitoloji

Yunan mitolojisinin ateş tanrısı. Titan Lapedus'un oğlu. Zeus'un düşmanıdır. Ateşi çalıp insanlara verdiği için Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağlarından birine bağlanmıştır. Burada Prometheus'un ciğeri hergün bir kartal tarafından yenmiş, fakat ciğeri her gece yeniden büyümüştür. Uzun süre devam eden bu işkenceden, kartalı öldürmek suretiyle Herakles tarafından kurtarılmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy