Nedir

BADEMCİK « Sağlık

Boğazın iki yanında, yumuşak damağın iki kemeri arasında kalan çukurda bulunan badem şeklinde bir organ, Hekimlikte “amigdal”, anatomide “tonsilla palatina damak bademciği” adı verilir. Bademcikler, lenfosit yapan organlardandır. Genel olarak yüzleri epitel dokusu ile örtülüdür. İçlerinde bir

Ağ doku ile çevrili bulunur. Bademciğin bütün çevresi de kapsül denen bağdokusundan yapılmış bir kılıfla çevrilidir. Bademcikler, vücudu, zararlı mikroplara karşı koruyan ve onlarla savaşan organlardandır. Bunların iltihaplanması ile “anjin” denen hastalık belirtileri görülür.

Damak bademciğinden başka vücutta aynı yapıda olan ve aynı işi gören (dil, yutak, barsak bademciği gibi) bademcikler vardır.

PAPAĞAN « Hayvanlar

Sıcak ülkelerde yaşayan kıvrık gagalı bir kuş. Tropikal iklimlerde, sık ormanlar içinde yaşar. Tüyleri yeşildir. Vücudunun ötesinde berisinde kırmızı, mavi, sarı, beyaz tüyler vardır. Sürü halinde yaşarlar. Sert kabuklu yemişleri, sert olan gagaları ile parçalayarak yemek suretiyle geçinir. Papağanların öbür kuşlardan ayrı bir özelliği, belliyebildiği konuşmaları tekrarlayabilmesidir. Bu sebeple, evlerde bulundurulur.

BURDUR GOLÜ « Türkiye Coğrafyası

Burdur ilinde, şehirden 4 kilometre uzaklıkta bulunan bir göl. Yüzey alanı 176 kilometrekaredir. Yurdumuzdaki göller arasında büyüklük bakımından yedincidir. En derin yeri 75 metreyi bulur. Suyu çok tuzlu ve arsenikli olduğu için balık bulunmaz.

BURDUR « Türkiye Coğrafyası

Akdeniz bölgesinde bulunan şehirlerimizden biri. Nüfusu 25.362 dir. Burdur şehri, Burdur gölü'nün güneydoğu kıyılarından 4 kilometre uzaklıkta, bu göle dökülen Kurna deresi üzerinde kurulmuştur. Çevresindeki gül bahçeleri ile güzel şehirlerimizden biridir.BURDUR İLİ

Akdeniz bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 7.450 kilometrekare, nüfusu 180.306 dır. Doğuda İsparta, güneyde Antalya, güneybatıda Muş'la, batıda Denizli, Kuzeyde Afyonkarahisar ile çevrilidir. Yüzey şekilleri, Batı Toroslar'a uyar. Dağlar, bütün ilde bulunur. Dağlar arasında göllerin ve ovaların bulunduğu çukurluklar yer alır. Burdur'da ekonomik hayatın esasını tarım meydana getirir. Tahıl ekimi, bağcılık, meyvecilik önemli gelir kaynaklarıdır.

KIRŞEHİR « Türkiye Coğrafyası

Kırşehir ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 20.229 dur. Geniş bir alana yayılmış yeşillikler, bağlar ve meyvelikleri ile güzel şehirlerimizden biridir. Eski medreseleri, tarihî rasathanesi ve çeşitli tarihî eserleriyle Anadolu'nun eski fikir merkezlerinden biri durumundadır.

KIRŞEHİR İLİ

İç Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 6.425 kilometrekare, nüfusu 185. 029 dur. Kuzeyde Yozgat, doğu ve güneydoğuda Nevşehir, batıda Ankara illeri ile sınırlıdır. Kızılırmak çevresinde bulunan yüzeyi genel olarak yüksektir ve bir yayla özelliği taşır. Suları bol, toprağı verimli, havası serttir. Halkın çoğunluğu çiftçilikle uğraşır. Hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır.

VİŞNE « Meyveler

Vişne ağacının kiraza benzeyen kırmızı renkte ve ekşimtırak meyvesi. Bu halde yendiği gibi, kompostosu, hoşafı ve reçeli yapılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy