Nedir

BOZKURT « Türkiye Coğrafyası

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 342 kilometrekare, nüfusu 20.861 dır. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dik meyilli dağ yamaçlarından ibarettir. Ekime uygun toprakları az olduğundan ilçe halkı, çoklukla Zonguldak, Samsun ve İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışmakla geçimini sağlamaktadır.

İlçenin merkezi 3.251 nüfuslu Bozkurt kasabasıdır.

CEZAEVİ « Sözlük

Hapis cezasına çarptırılmış olanların bu cezalarını çekmek üzere kaldıkları yer, hapishane.

Eski çağlardan beri suçlulara tatbik edilen bu ceza şekli, bu çağlarda ibret vermek ve korkutmak esası ön plânda tutularak yürütüldüğü için, gerek içinde hüküm süren hayat şartları yönünden, gerekse sıhhate zararlılığı yönünden pek ilkel bir özellik göstermekte idi. Fakat XVIII. yüzyılda cezada yürütülmekte olan “korkutma” doktrinine J.J Rousseau, Beccaria ve John Owarc karşı gelmeğe başlamışlar ve cezaevlerinin birer “korkutma yeri” olmaktan çıkarak, cezanın çekildiği yer olmasının yanı sıra suçlunun, topluma yeniden yararlı bir kişi olarak dönmesini sağlayan birer terbiye müesseseleri olmasını sağlamaya çalışmışlardır. Bugün gerek memleketimizde, gerekse medenî memleketlerde cezaevleri; sağlık şartları, binaları okuyabilme ve görebilme imkânları içinde bu yola yönelmiştir.

TRAHOM « Sağlık

Tehlikeli bir göz hastalığı. Trahom hastalığını meydana getiren mikrop göz konyuktivasında trahom hastalığı meydana getirir. Hastalık sineklerle bulaştığı için trahomlu hastaların dokunduğu yerlere yaklaşmakla da bulaşabilir, özellikle sıcak ülkelerde rastlanan bir hastalıktır. Temizliğe dikkat edildiği sinek ve tozlardan korunulduğu taktirde. Trahom hastalığı tehlikeli bir hastalık olmaktan çıkar.

BAHÇE « Sözlük

Çiçek, meyve, sebze, ağaç ve fidan yetiştirilen, etrafı çit ya da duvarla çevrili toprak. Bahçeler, evlerin çevrelerin, de olabildiği gibi, yetiştirilecek bitkilerin yetiştirilmesi amacına göre geniş alanlara yayılmış bir şekilde de olabilir. Evlerin çevresinde bulunan bahçelerde, çoğu zaman çiçekler meyveler, sebzeler, ayrı ayrı bölümlerde ve hep bir arada yetiştirilir. Buna karşılık, geniş alanlara yayılan ve bitkilerin ticaret amacı ile yetiştirildiği bahçeler de vardır. Bunlar, meyve bahçeleri, sebze bahçeleri, fidanlıklar gibi adlar alırlar.

TAŞOVA « Türkiye Coğrafyası

Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.036 kilometrekare, nüfusu 44.961 dir. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağlık olanlardan, bu dağlar arasındaki derin vadilerden ve yer yer ovalardan ibarettir. özellikle tütün ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.

İlçe merkezi 3.270 nüfuslu Taşova kasabasıdır.

AİSOPOS AJANS « Haberleşme

Dünyanın her tarafından gelen siyasî, ekonomi, malî, spor ve çeşitli alanlardaki hareketleri, tabiat olaylarını toplayarak telgraf ve telefon yolu ile ve özel bültenlerle halka ve gazetelere yayan kurum.

Dünyada ilk ajans Fransa'da Birinci İmparatorluk devrinde kurulan Havas ajansıdır. Bu örneğe göre başka memleketlerde de ajanslar kurulmuş ve haberleşme tekniğinin ilerlemesi ile bugünkü ileri ve modem seviyelerine ulaşmışlardır.

Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde muhabirleri olan ajanslar, çeşitli olayları telgraf, telefon, radyo yollan ile en kısa zamanda merkezlere bildirirler ve bu merkezler de en kısa zamanda haberleri memleketlerine ve dünyaya bildirecek olan gazetelere, radyolara ulaştırırlar.

Doğrudan doğruya hükümetlerin kontrolü altında olan ajanslar olduğa gibi özel teşekküllerin işlettiği ajanslar da vardır. Memleketimizde bu işi gören en büyük ajans yan resmî bir hüviyeti bulunan Anadolu Ajansıdır.

isimlerinin baş harfleri ile gösterilen ve dünyaca tanınan en meşhur ajanslar şunlardır: A.A. (Türkiye), D. N.B. (Almanya Ajansı), A.F.P. (Fransız), Reuter (İngiliz), Tass (Rusya), U.P. (Birleşik Amerika), İstefani (İtalya).

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy