Nedir

KADİRLİ « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.815 kilometrekare, nüfusu 64.189 dur. Yüzeyi çoklukla dağlık alanlardan ve ormanlarla kaplı sırtlardan ibarettir. Tahıl, pamuk, pirinç ekimi başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 11.704 nüfusu Kadirli kasabasıdır

MERZİFON « Türkiye Coğrafyası

Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 916 kilometrekare, nüfusu 51989 dur.

Yüzeyi ormanlarla kaplı dik meyilli sırtlardan ve güney doğu bölümlerini kaplayan dümdüz, alüvyal bir ovadan ibarettir. Buğday, arpa, çavdar, mısır, mercimek, patates ekimi önemlidir.

AKANYILDIZ « Astronomi

Bulutsuz bir gecede zaman zaman bir yıldızın yerinden koparak kısa bir zaman sonra kaybolur gibi sönmesi olayı.

Bu olay gerçekte yıldız kayması olayı değildir. Belirli yörüngeler üzerinde hareket eden ve meteor denilen gök taşlarının yer yüzü atmosferine girmesi ile meydana gelir. Yeryüzü güneş etrafında dönerken böyle bir meteorun veya meteor sürüsünün yörüngesinden geçer ve bunların yer çekiminin etkisi altında kalmalarına, dolayısıyla atmosfere girerek yer yüzüne düşmelerine sebep olur. Atmosfer içinde sürtünme yüzünden sıcaklıkları yaklaşık olarak 2000 dereceye kadar yükseldiğinden kısmen ya da tamamen gaz halinde yanmaya başlarlar ve gecenin karanlığı içinde akan bir yıldız gibi görünürler.

Akanyıldızların oluşumları hakkında, bugün için kesin bir bilgi yoktur. Akanyıldızları, bazı bilginler, kuyruklu yıldızların bir kalıntısı olarak kabul etmektedirler.

BÜYÜK AYI « Astronomi

Yedi yıldızdan meydana gelen bir takım yıldız. Kuzey Yıldızının kolayca bulunmasını sağlar.

Bu yıldızlar ve yakınlarındaki ikinci derecede yıldızlar arasında var sayılan bir çizgi ile ayıya benzeyen bir şekil meydana geldiği için, bu ad eski gözlemciler tarafından verilmiştir. Bu takımyıldızın yakınlarında aynı şekle benzer daha küçük bir takım yıldıza dar “Küçük Ayı” denmektedir.

GÖYNÜCEK « Türkiye Coğrafyası

Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 547 kilometrekare, nüfusu 18.416 dır.

Yüzeyi Çekerek ırmağını çevreleyen geniş düzlüklerden ve hafif meyilli yamaçlardan ibarettir. Halkı geniş tarla ekimi ve hayvancılıkla geçinmektedir.İlçenin merkezi 1.099 nüfuslu Göynücek kasabasıdır.

AVUSTURYA - MACARİSTAN İMPARATORLUĞU « Tarih

Germanya Konfederasyonunun dağılmasından sonra (1866), Macaristan ile anlaşmaya varılarak iki devlet arasında birlik kurulması ile (1867 - 1918) Avusturya İmparatorluğu'una verilmiş olan resmî ad. Birliği meydana getiren anlaşmaya göre her iki devlet iç idarelerinde, birbirlerinden tamamen ayrı olan iki devlet durumundadır. Avusturya'nın ve Macaristan'ın ayrı ayrı parlâmentoları ayrı hükümdarları vardır. Yalnız Macar kralına karşı Avusturya imparatorunun yetkileri daha geniştir. Dış idarede ise iki ayrı devlet durumunda değil, tek devlet durumundadır. Bu birliğin yüzölçümü 676.250 kilometrekare, nüfusu 52.000.000 du. Birinci Dünya Savaşı'nda merkezî devletlerin yenilmesi ile dağılmış (1919) ve bu imparatorluğun yerine Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya devletleri meydana gelmiş. Polonya'nın Avusturya'daki kısımları ile Rusya'daki toprakları birleştirilerek Polonya kurulmuştur. İmparatorluğun bir kısım toprakları da İtalya, Yugoslavya ve Romanya'ya verilmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy