Nedir

D.D.T. « Kimya

Böcekler için öldürücü bir zehir. Kimyasal yapısı “Dichlor, diphenyl trichlor ethan” dan (C6H4CI) 2. OH. C, CI3 meydana gelmiştir.

D.D.T. 105 derece eriyen, billur yapıda bir cisimdir. Eter, alkol ve suda erir. Böceklere etkisi temas yolu ile olur. Hortumlu böceklere ise yemeklere etki eder. D.D.T. nin savaşma özelliği çok yüksek olduğundan, buna temas eden bir böceğin kurtulmak ihtimali kalmaz. Böceğin ilkin arka ayakları, sonra da ön ayakları felce uğrar ve böylece hayvan ölür. D.D.T. çok kuvvetli bir madde olduğundan eriyik halinde ya da çeşitli tozlarla karıştırılıp kullanılır. İlk defa 1874 yılında Alman kimyacısı Othmar Zeidler tarafından tertip edilmiş, fakat özellikle böcekler üzerindeki etkisi 1939 yılında anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, tahminlerin üstünde olmuş D.D.T. nin böcekler için çok şiddetli bir öldürücü olduğu halde, insanlara ve evcil hayvanlara hiç bir zarar vermeyen bir yapıda olduğu anlaşılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da meydana gelen tifüs salgınından kullanılmağa başlanmış, daha sonraları her tarafta kullanılır olmuştur. Bugün her yerde bit, tahtakurusu,pire, sivrisinek gibi parazitlere karşı kullanıldığı gibi meyvecilik, hayvan yetiştirme ve genel ziraat alanlarında da kullanılmaktadır.

OLTU « Türkiye Coğrafyası

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.246 kilometrekare, nüfusu 28.896 dır. Yüzeyi, dalgalı, oldukça dik meyilli, yer yer ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve dimdik meyilli sarp bölgelerden ibarettir. Orman ürünleri ve hayvancılık, ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 4.352 nüfuslu Oltu kasabasıdır.

MERİDYEN « Genel Coğrafya

Yeryüzünde her hangi bir noktanın çekül çizgisiyle, güneşin en büyük yüksekliğe vardığında bulunduğu nokta arasından geçen düzlem ve bu düzlemin gök küresiyle ara kesiti olan büyük daire. Meridyen daireleri, 360 yarım daire ya da 180 bütün dairedir. İngiltere'de, Londra yakınlarındaki Greemvich rasathanesinden geçen meridyen başlangıç olarak kabul edilir ve (0) ile gösterilir. Buradan doğu ve batıya doğru 180 er meridyen sayılır ve her meridyen buna göre numara alır. Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün yerlerin yerel saatleri aynıdır.

AMBARGO « Devlet

Her devletin kendi limanlarında bulunan yabancı gemilerin kalkmalarını yasak eden veya geciktiren nizam. Bu , ya gemilerin limanda alıkonmasını veya limana hiçbir şekilde girmemelerini sağlamak şeklinde olur. Ambargo, eskiden savaş öncesi tedbiri olarak uygulanır ve savaşın başlaması ile düşmana ait gemiler zapt olunurdu. Fakat, 1907 Lahey Konferansında bu usulün adaletsizliği göz önüne alınarak kaldırılmış ve yerine düşman gemilerinin kendi limanlarına dönebilmelerini sağlayan serbestlik tanınmıştır.Ambargo, savaş sırasında kullanılan bir tedbir olduğu gibi savaş dışında, haksız hareket eden bir devleti yola getirmek veya zarar verici bir harekete bir çare olarak kullanılabilir.

HAZAR DEVLETİ « Tarih

VII. yüzyılın başlarından XI. yüzyılın başlarına kadar Hazar denizi yörelerinde hüküm sürmüş bir Türk devleti. İlkin Hunların ve Gök . Türklerin egemenliğinde yaşamış olan Hazal Türkleri, VII. yüzyılın başlarında Hazar denizinin kuzeyinde bir devlet kurmuşlar, zamanla kurdukları bu devlet Volga ve Dinyester nehirleri çevresinde

Kafkasları, Azerbaycan’ı, Kırım'ı içine alan kuvvetli bir devlet durumuna geçmiştir. IX. yüzyılda, Peçeneklerin saldırıları karşısında, Kırım'da kuvvetten düşmüş bir halde kaldılar. XI. yüzyılın başlarında da Bizans ve Rusların akınları karşısında tarih sahnesinden çekildiler.

PÜTÜRGE « Türkiye Coğrafyası

Malatya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.387 kilometrekare, nüfusu 41.750 dir. İlçenin yüzeyi, dik meyilli, yer yer meşeliklerle kaplı sırtlardan ve Şiro çayının geniş, alüvyal vadisinin tabanından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı genel olarak tahıl ekimine dayanmaktadır.İlçenin merkezi 2.351 nüfuslu İmrom kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy