Nedir

ADALET PARTİSİ « Politika ve Siyaset

Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyette bulunmakta olan siyasi partilerden biri Ocak 1961 tarihinde kurulmuştur. 27 Mayıs 1960 Devrim Hareketi'nden sonra, Demokrat Parti iktidarına son verilmiş ve on yıl süre ile iktidarda kalan bu parti, 30 Eylül 1960 tarihinde mahkeme kararı ile kapatılmıştı. Böylece Türkiye'de faaliyette bulunan siyasi partilerden Büyük Millet Meclisi'nde temsilcileri bulunan yalnız ikisi, faaliyetlerine devam ediyorlardı.

Millî Birlik Komitesi tarafından, 27 Mayıs 1960 tarihinde yasaklanmış olan siyasî parti çalışmalarına Ocak 1961 tarihinden itibaren, bazı şartlar içinde izin verilince, 12 yeni siyasi parti kurulmuştur.

Bu partilerden biri olan Adalet Partisi genel olarak Demokrat Parti'ye sempati besleyen halk tabakalarının bir temsilcisi olarak faaliyete başladığını ifade etmiştir.

Adalet Partisi, iktisadi politikası bakımından, Cumhuriyet Halk Partisi ile farklı bir görüş sahibidir. Devletçiliğin sınırlı olmasını gerekli görür. Lâikliği de özel bir tarif içinde benimser. Devlet Plânlama programında da, Cumhuriyet Halk Partisi ile karşıt olabilecek görüşleri benimser. Her bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağında yer alan bir parti özelliğindedir.

1961 Ekim seçimlerinden sonra, T. Büyük Millet Meclisi'ne, ikinci büyük parti olarak katılmış, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında kurulmuş olan ilk koalisyon kabinesinde C.H.P. ile birlikte yer almıştır. 1962 Haziran ayında, bu koalisyon ortaklığından ayrılmış ve muhalefet partisi kalmıştır. Aralık 1963 ayında, İsmet İnönü'nün ikinci koalisyon kabinesinin istifa etmesi üzerine, Parti olarak bir koalisyon hükümeti kurması teklifini Cumhurbaşkanından almış; fakat, öbür partilerle bir anlaşma imkânı bulamadığından, yine muhalefet partisi olarak vazifesine devam etmiştir.

13 Şubat 1965 günü. Üçüncü İnönü Kabinesinin istifa etmesi üzerine Suat Hayri Ürgüplü' nün Başkanlığında kurulan yeni Hükümette Adalet Partisi, C.H.P. nin dışındaki partilerle Hükümette görev almıştır.

ULUBEY « Türkiye Coğrafyası

Uşak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 350 kilometrekare, nüfusu 17.6 dır. Yüzeyi dağlık, vadilik alanlardı ve çıplak platolardan ibarettir. Hallkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve afyondur. Merkezi 4.010 nüfuslu Ulubey kasabasıdır.

ZEPLİN « Ulaşım

Alman Generali ve havacısı Ferdinan Von Zepplin (1838 - 1917) tarafından icat edilmiş olan, istenilen tarafa sevk edilir balon. Zeplinlerin iskeletleri alüminyum ve duralimünyumdan yapılmıştır. Her birinin içine gazlı balonlar yerleştirilmiş, tamamı da, su geçirmez bir bezle örtülmüştür. Uzunlukları 150 - 180 metre arasındadır. Üç ve dört motörle hareket ettirilebilir. Zeplinler 30 kist taşıyabilecek şekilde yapılmıştır.Almanlar tarafından Birinci Dünya Savaşı'nda bombardıman için kullanılmıştır. Daha sonraları birer taşıt aracı olmuşlardır.

PELLEGRA « Sağlık

Tehlikeli hastalıklardan biri. Derideki belirtilerle kendini gösterir. Derinin açık bölümlerinde kızıl lekeler belirir, bir süre sonra mide ve sinir bozuklukları başlar ve tedavisi sağlanmazsa, deliliği ve zayıflamakla ölüme yol açan tehlikeli bir hastalık olma özelliğini kazanır. Genel olarak mısırla beslenmekten ileri gelen bir vitamin noksanlığı hastalığıdır.

ALTERNATÖR « Fizik

Dalgalı elektrik akımı veren âlet. Alternatörler, başlıca iki bölümden meydana gelmiştir: 1 -Bir mil etrafında dönen ve “rotor” adı verilen kısım, 2- Rotorun etrafında bulunan sabit kısım. Rotor, eloktromagnetik alan meydana getirir. Rotorun etrafındaki kısımlar da dalgalı bir akım meydana getirirler. Alternatörler, genel olarak gaz motorlar Diesel motorları ya da buhar türbinleri aracılığı ile çevrilirler. Böylece mekanik enerji, elektrik enerjisi haline geçmiş olur.

BESARABYA « Genel Coğrafya

Güney - Doğu Avrupa'da Dnyes-ter ve Prut nehirleri arasında Karadenizden Polonya’ya kadar uzanan bölge.Bugün Sovyetler Cumhuriyetine bağlı bulunmaktadır. Yüzölçümü 45. 630 kilometrekare, nüfusu 3 milyon kadardır.

Besarabya, Bayezit II. devrinde Osmanlıların eline geçmiş , Bükreş Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştır. 1917 de Rus İmparatorluğu çökünce Besarabya'da Millî Meclis kurulmuş ve 27 Kasım 1918 de kayıtsız şartsız Romanya ile birleşmiştir. Bu birleşmeyi hiçbir zaman kabul etmemiş olan Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında 26 Haziran 1940 ta bir ultimaton vererek Besarabya'yı İşgal etmiştir. 1941 yılında Alman orduların an yardım gören Romanya, Besarabya'yı tekrar ele geçirmişse de İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda (Haziran 1945) tekrar Sovyetler Birliğine geçmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy