Nedir

BALEAR ADALARI « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in batısında, İspanya'ya bağlı olan altı adanın ortak adı. ispanyanın bir eyaleti olan bu adaların merkezi Majorka adasındaki Palma kasabasıdır. Bu adaların yüzölçümleri toplamı 5.014 kilometrekare, nüfusu 386.173 tür. İklimi, Akdeniz iklimi özelliğindedir. Başlıca zeytin, üzüm, badem, incir ve turunçgiller yetişir. Kömür, demir ve bakır bakımından da zengindir.

BREMEN « Dünya Coğrafyası

Batı Almanya'nın en önemli şehirlerinden biri. Nüfusu 640.000 dir. Almanya'nın, Hamburg'dan sonra gelen ikinci büyük limanı ve deniz ticareti merkezidir. Bu arada, Almanya'nın en büyük gemi işletmeleri de Bremen'de bulunmaktadır.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Almanya'nın en çok hava hücumlarına uğrayan şehirlerinden biri olmuştur. 1945 yılından sonra da, Batı Almanya'nın önemli şehirleri arasında yer almıştır.

ZEUS « Mitoloji

Yunan mitolojisinde baş tanrı. Romanlardaki adı Jüpiter'dir. Zeus, tanrıların ve insanların babası, kralların, kanuncuların, idarecilerin koruyucusu yeminleri bozanların ve suç işleyenlerin düşmanı, evlerin, mülklerin koruyucusu, göğün, yıldızların tanrısı bütün tabiat olaylarının idarecisi idi. Oronos ile Rheanın oğludur. Babasını ve Titanları yenilgiye uğratarak gözlerin egemeni olmuştur. Kardeşleri olan Poseidon'a, denizlerin, Hades'e yer altının yönetimini vermiştir. Zeus, elinde bir âsa olduğu halde, tahtının üzerine oturur bir şekilde tasvir edilir.

DAMGA RESMİ VE KANUNU « Devlet

Temlik (birine birşey verme), tesellüm (birinden bir şey alma) satım gibi birçok işlerde damga pulu yapıştırma şeklinde ve başka şekillerde tahsil edilen belediye ve hükümet hissesi ve bunu tespit eden kanun. Damga resmi ve Damga Kanunu, alacaklı, borçlu, mal sahibi, kiracı, satıcı, alıcı, kefil, vekil gibi herkesin bilmesi gereken bir özellik taşır.Yürürlükte bulunan Damga Kanununa göre, tüccar arasındaki teklifnameler, sipariş kabulleri, satış ve taahhüt gibi işler, bir kontrat, bir mukavelename, bir borç senedi, fatura, sigorta poliçesi, vekâletname, senet, yani her türlü evrak, kullanılırken, damga pulu yapıştırılarak kullanılır. Bunlarda kullanılacak pul miktarı ve şekil, Damga Kanunda gösterilmiştir.

Damga kanunda gösterilen damga resmini (yani belediye ve hükümet hissesini) tahsil için, devlet eli ile, damga matbaası tarafından basılan ve belli değerler taşıyan pullar kullanılır.

MOLEKÜL « Kimya

Birden fazla atomun birbiriyle birleşerek meydana getirdiği yeni kapalı birim. Bu birim, meydana gelen bileşiğin en küçük parçasıdır. Bu birim, aynı elementlerin atomlarından da meydana gelmiş olabilir. Moleküllerin, aynı elementin iki atomundan meydana gelmiş olması, o elementin atomunun yapısı, atom çekirdeği çevresinde bulunan elektronların halkalanış durumu ile ilgilidir. Çoklukla gaz elementler, atom halinde değil, aynı elementin atomlarının birleşmesinden meydana gelmiş moleküller halinde bulunurlar. Bu bakımdan, bu elementlerin molekülleri, o elementlerin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimlerdir.

KEPSUT « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 852 kilometrekare, nüfusu 28.784 tür. İlçenin yüzeyi sık ormanlarla kaplı, dik meyilli ya maçları olan dağlardan ve çıplak, az meyilli alanlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.İlçe merkezi 3.978 nüfuslu Kepsut kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy