Nedir

ANGIT « Hayvanlar

Ördekler familyasından, görünüş bakımından ördeğe benzeyen bir kuş. Özelikle Akdeniz iklimi etkisi altında kalan bölgelerde yaşar. Göçücü kuşlardandır. Kışı, çoklukla Hindistan, Mısır, Güney Çin ve Arabistan'da geçirir. Karın tarafı pas kırmızısı, kanatlarının başlangıcı beyaz, kuyrukları yeşilimtırak siyahtır.

Boyları 30-35 santimetre uzunluğundadır. Su bitkilerini, midyeleri, kurtçukları yiyerek geçinir.

YARGIÇ « Hukuk

Kanunların hükümlerini yerine getirmek üzere dâvalara bakan, davacıları ve dâvâlıları, tanıkları dinleyen, çeşitli delilleri inceleyerek hüküm veren ve bu hükmü verme yetkisine sahip olan memur.

BERKEFELD SÜZGECİ « Sözlük

İçinden geçirilen suyu- pislik ve mikroplarından temizleyerek süzen bir süzgeç. İlk defa Wilhelm Berkefeld (1836 - 1887)tarafından yapılmıştır. Bu süzgeç Terre D'infusoir denilen bir toprağın pişirilmesi ile yapılmış bujilerdir.

HOZAT « Türkiye Coğrafyası

Tunceli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 780 kilometrekare, nüfusu 15.079 dur. Yüzeyi, genel olarak tatlı meyilli, yer yer meşeliklerle kaplı sırtlardan, bunların arasındaki derince vadilerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.

DALTONUN ATOM TEORİSİ « Kimya

Dalton tarafından, açıklanan bu teoriye göre: Madde, Lâtince “bölünemeyen parça” adı verilen “atom” lardan yapılmıştır. Aynı elementin atomları hacim ve şekil bakımından birbirinin aynı, fakat ayrı elementlerin atomları tamamıyla birbirinden farklıdır. Maddeler yok edilemeyecekleri gibi, yoktan da var edilemezler. Kimyasal bileşikler, atomların basit sayı oranları üzerine birleşmesi ile meydana gelir. Birden fazla atom birbiri ile birleşerek, yeni bir kapalı birim (molekül) meydana getirirler.

DİNAMİT « Kimya

Patlayıcı bir madde. Nitrogliserini ağaç hamuru, toprak, pamuk barutu gibi maddelerle karşılaştırmak suretiyle meydana gelir. En kuvvetli dinamitlerden biri, sellüloz nitratını, nitrogliserin karıştırdıktan sonra meydana gelen eriyiği ağaç hamuru ve az miktarda potasyum nitrata karıştırmak suretiyle yapılanıdır.Patlama işlerinde ve çeşitli şekilde kullanılan dinamit, 1867 yılında İsveç bilgini Alfred Nobel tarafından icat edilmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy