Nedir

MANİSA « Türkiye Coğrafyası

Manisa ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 59.223 tür. Manisa, Batı Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biridir. Yamanlar dağının eteğinde, geniş bir ovanın kenarında kurulmuştur. Batı Anadolu'nun en eski şehirlerinden biridir. Milâttan önce uzun yüzyıllar Batı Anadolu'daki medeniyetin merkez şehirlerinden biri olmuş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Saruharılılar beyliği sınırları içinde kalmış, ilkin 1390 yılında Yıldırım Bayezit tarafından alınarak Osmanlı imparatorluğu sınırlarına katılmış, 1402 yılındaki Ankara Savaşı yenilgisinden sonra Osmanlıların elinden çıkmış, fakat 1410 yılında yeniden Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı sınırlarına katılmıştır. Uzun süre Osmanlı İmparatorluğunun önemli ve bayındır şehirlerinden biri olan Manisa şehri, 1919 Mayıs'ında Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, 6 Eylül 1922 yılında kurtarılmıştır.

Yeşillikler içinde tarihî yapıları ile bayındır şehirlerimizden biridir.

MANİSA İLİ

Batı Anadolu Bölgesi illerimizden, biri. Yüzölçümü 12.689 kilometrekare, nüfusu 659.989 dur. Kuzeyinde Kütahya ve Balıkesir, Doğusunda Kütahya ve Uşak, Batısında İzmir, Güneyinde İzmir, Aydın ve Denizli illeri bulunmaktadır. İl'in yüzeyi, biri Güneyde Gediz nehri ve ayaklarının versanlarından öbürü Kuzeyde Bakırçayı versanlarından ibaret olmak üzere iki büyük havzadan ve bu havzaları denizden ve birbirinden ayıran dağlık alanlardan meydana gelmektedir.

Geniş tahıl ekimi, bağcılık, pamuk ekimi Manisa'nın en önemli gelir kaynaklarındandır.

İMROZ « Türkiye Coğrafyası

Çanakkale iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 285 kilometre kare, nüfusu 5.791 dir. İlçe, Türkiye’nin en büyük adasını meydana getirmektedir. Çanakkale ilinin batısında, Çanakkale boğazı girişinin 15 kilometre açıklarında bir adadır. Yüzeyi hafif dalgalı çıplak sırtlardan meydana gelmiştir. Ekime elverişli olmayan toprakları sebebi ile kaza halkı bağcılık ve balıkçılıkla geçinmektedir. İlçenin merkezi doğu kıyılarına 4.5 kilometre yakın bir yerde bulunan 1.859 nüfuslu Çınarlı kasabasıdır.

NEBÜLOZ « Astronomi

Yıldızlardan başka gökyüzünün başka yerlerinde görülen beyaz lekeler. Işıklı ve gaz halinde çok büyük kütlelerdir. Beyazımtırak bulutlara benzediklerinden kendilerine bu ad verilmiştir. Bunları dürbünsüz olarak görmek imkânı yoktur. Görünen şekillerine göre başlıca üç sınıfa ayrılırlar:

l - Düzgün olmayan nebülözler, sınırlan sonsuza uzanmış şekilde görünürler, içlerinde bir çok yıldızlar bulunmaktadır. 2 - Gezegen şeklinde nebülozler, yuvarlak ve yassı görünümleri vardır. Bunların çoğunda çekirdek denilen çok parlak bir yer bulunur.

3 - Helezon şeklinde nebülozler, çok ışıklı bir çekirdek ve çekirdeği helezon şeklinde saran ışıklı gaz kütlelerinden yapılmışlardır.

BROM « Kimya

Halojenler grubundan bir eleman. Kimyasal sembolü Br, atom numarası 35, atom ağırlığı 79.917 dır. Koyu esmer kırmızı renkli bir sıvıdır. Kaynama noktası 58.8 derece olan Brom, âdi sıcaklıkta bile şiddetle buharlaşır. Buharı fena kokulu, esmer kırmızı renkli, zehirli ve tahriş edicidir. Bilhassa solunum organlarını ve gözleri tahriş eder. Donunca esmer, hafif metalik parlaklıkta billurlar meydana getirir.

1826 yılında Balard tarafından deniz suyundaki tuzlardan elde edilmek suretiyle yeni bir eleman olarak keşfedilmiştir. Tabiatta klorürler yanında az olarak, bromürler halinde yaygın olarak bulunur. Kimyasal reaksiyonlara çok yatkındır. Hemen bütün elemanlarla kolaylıkla birleşir.

Brom ve bileşikleri birçok organı boyar maddelerin sentezinde, yatıştırıcı ilâçların ve uyku ilâçlarının elde edilmesinde, fotoğraf cam ve kartlarının filmlerin hazırlanmasında kullanılır.

Su içinde ve çok serin yerde saklı tutulur. Şiddetli zehirli olduğu için ayrı yerlerde bulundurulur.

HORASAN « Türkiye Coğrafyası

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.662 kilometrekare, nüfusu 37. 177 dir. Yüzeyi Araş nehri vadisinin geniş düzlüklerinden ve tatlı meyilli tarıma elverişli geniş sırtlarından ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, İlçenin başlıca geçim kaynağıdır. İlçenin merkezi 3.099 nüfuslu Horasan kasabasıdır.

ROBERT KOLEJ « Eğitim

1863 yılında Sir Cyrus Hamlin tarafından kurulmuş olan bir öğretim müessesesi. İstanbul’da Boğaziçin'de Bebek sırtlarındadır. Robert Kolej, adını, kuruluşunda paraca yardımda bulunanların başında gelen Newyorklu zenginlerden Christopher R. Robert'ten almıştır, ilk başta bir tek ahşap binadan ibaretti. Devamlı gelişmeler geçirerek bugünkü altı blok binadan kurulu bir öğretim müessesesi haline geldi. Erkek ve Kız Koleji olarak iki kısımdır. 1950 yılımda orta ve liseden ibaret olan koleje bir de mühendis yetiştirmek için yüksek kısım ilâve edildi. 3 yıldır da buna ilâveten Kolej, Fen Lisan, Ekonomi ve İş idaresi yüksek kısımları ilâve edilmiştir. Hâlen 800 öğrencisi bulunmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy