Nedir

HAFIZA « İnsan

Geçmiş bir etkinlikten ileri gelen bir değişim ya da geçmiş bir halin bellenmesi ve bunu tekrar meydana getirme yetisi. Bellek başka bir anlatışla zihin belleme ve hatırlama gücü, evvelce görülen, işitilen, koklanan, tadılan şeyleri, yaşanılan sevinç ya da korku gibi duyguları, yapılan işleri unutmayıp onları tekrar hatırlama yetisi.

Bu vazifeleri ile hafıza bir vazifeler bütünüdür. Bunun için hâtıralar kazanılır, beklenip saklanır ve gerektiğinde canlandırılarak bilinç alanına çıkarılır.

Her insanda hafıza vardır. Ancak her insanın hafızasının özelikleri ve çalışma şekli başka başkadır. Bazı kişilerin hafızaları kolayca çalışır; hatırlanan şeyler doğru ve bütün ayrıntıları ile doğru olarak hatırlanır. Bu özellikler, belleme şekli ve biçimi ile ilgilidir. Belleme sırasında, etkilerin saklanması, tanıtılması ,yerlerinin ve zamanlarının ayırt edilmesi bir takım sebeplere bağlıdır. Bunlar da etkilerin şiddetine, bir şeyi belirtmek için sarf edilen dikkate, bellenecek şeye karşı gösterilen ilgiye, bir etkinin devamı süresine, tekrarlanmasına, açık ve berrak olmasına uyandırdığı çağrışımların fazlalığına göre değişir.

Bu bakımdan, bir vazifeler bütünü olan hafızanın en belirli özelliği, bellediği şeyleri gelişi güzel zihne yığmakta değil, onlar arasında bağlantı kurabilmektedir.

HIDIRRELLEZ « Toplum ve Toplum Yapısı

Mayısın altısına rastlayan gün. Doğuda, ölümsüz olduklarına inanılan Peygamber Hızır ile Peygamber İlyas'ın buluştukları gün olduğuna inanılan bu günde, Müslüman halk, bir bahar bayramı havası içinde açık yerlerde, kırlarda eğlenerek gününü geçirir.

Hıdrellez günü, Hıristiyanlarca da kutlanır. Onlardaki adı “Saint Georges yortusu” dur.

URFA « Türkiye Coğrafyası

Urfa ilinin merkezi olan şehir, Nüfusu 59.910 dur. Şehir Harran ovasının Kuzeydoğusunda Germuş dağları ,batı ve güneyinde Cudi dağının sırtları bulunmaktadır. Verimli ve geniş bir ovası kuzeybatı kenarında kurulmuştur. Dağlar çıplaktır. Tarım başlıca geçim kaynağını meydana getirir.

URFA İLİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biri, Yüzölçümü 20715 kilometrekare, nüfusu 401,919 dur. Kuzeyinde ve doğusunda Diyarbakır, batısında Adıyaman ve Gaziantep, güneyinde Suriye sınırı bulunmaktadır. Yüzeyi, genel olarak geniş ve düz ovalarla ve pek hafif meyilli yamaçları olan dağlarla kaplıdır. Güney bölümleri ise, tamamıyla ovalık alanlardan meydana gelmiştir. Geniş ölçüde tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarını meydana getirmektedir.

SÖMÜRGE « Devlet

Nüfusuyla birlikte, bağımsız bir devletin yönetiminde olan ve o devletin bölünmez bir parçası sayılan toprak. Sömürgeler, bağımsız birer devlet özelliği taşımazlar. Bununla birlikte, bağlı olduğu devletin, kendisine tanıyabileceği haklar içinde, kendi iç yönetimini düzenleyebilir. Bu düzenlemede, bağlı olduğu devletin kanunlarına ve tutumuna bağlı kalmak, esastır.

KARTAL « Hayvanlar

Yırtıcı kuşların en kuvvetlisi. Hindi büyüklüğünde, pençeleri ve gagası çok sağlam bir kuştur. Boyu bir metreyi, açıldığı zaman kanatları iki buçuk metreyi bulacak kadar irileri vardır Gözleri çok keskindir, en uzak yerlerdeki en küçük şeyleri görür. Küçük kuşlar, tavşan, yaban keçisi, kuzu gibi hayvanları yiyerek yaşar. Yuvasını dağlarda ve sarp kayalıklarda yapar.Kuvvetinden ve hür, egemen yaşayışından örnek alınarak bir çok devletlerin armalarında timsal olarak kullanılmıştır.

TAKVİMİ VAKAYI « Edebiyat

Türkiye'de ilk olarak yayınlanan gazete, Mahmut II. zamanında, 1 Kasım 1831 tarihinden itibaren ilk resmî gazete olarak yayınlanmağa başlamıştır. Haftada bir defa olmak üzere yayınlanır, bütün yüksek memurlara ve yabancı devletler temsilcilerine gönderilirdi.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy