Nedir

LAMAİZM « Din

Özellikle Tibet'te gelişmiş bir din. Buddhizmin bir çeşididir. Bu dini Tibet'te Podma Sambhava adlı bir rahip 747 yılında sokmuştur.

YANMA « Fizik

İki madde arasında ısı çıkması ile meydana gelen olaya verilen ad. Havada da saf oksijen içerisinde olan yanmalar, oksitlenmeyi meydana getirir.

Maddeleri yakabilmek ,yanma olayını meydana getirebilmek için çoklukla önceden bir miktar ısının dışardan verilmesi gereklidir. Yanma başladıktan sonra meydana gelecek ısı, yanmayı devam ettirmeğe yeteceğinden artık dışardan ısı vermeğe lüzum kalmaz.

GÖLBAŞI « Türkiye Coğrafyası

Adıyaman iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.059 kilometrekare, nüfusu 18.892 dir. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan meydana gelmiştir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve soğuk geçe. Tarım halkının başlıca geçim kaynağı olmakla beraber, o kadar geniş ölçüde değildir.En çok tahıl ekilmektedir.Merkezi, 3.703 nüfuslu Gölbaşı kasabasıdır.

MUAHEDE « Devlet

İki ya da daha çok devletin yetkili temsilcileri tarafından hukukî sonuçlar elde etmek amacıyla düzenlenen mukavele, antlaşma. Devletler arasında yapılan başlıca muahedeler (antlaşmalar) şunlardır , Hakem muahedesi, iki ya da daha çok devlet arasında çıkmış olan çeşitli anlaşmazlıkların çözümü için, milletlerarası bir hakeme başvurmasının devletlerce kabul edildiğini göstermek için yapılır. İttifak muahedesi, siyasî ya da askerî bir işbirliği yaratan bir muahedir. Dostluk muahedesi, muahedeyi imzalayan devletler arasında her türlü ticaret alışverişlerinin yapılabilmesi sonucunu doğuran bir muahededir. Barış muahedesi, bir savaşa son veren, muahedeyi imzalayan devletler arasında barış sağlamak amacı güden bir muahededir. Bostlu't muahedesi, muahedeyi imzalayan devletler arasında, çeşitli münasebetler bakımından dostluğun kurulduğunu, çıkacak anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi sonucunu doğuran muahededir.

Türkiye Cumhuriyeti'nde muahedeler (antlaşmalar) T. B. Millet Meclisi' si'nin onaylamasından sonra yürürlüğe girebilir.

GÖNEN « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.130 kilometrekare, nüfusu 55.987 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı tatlı meyilli yamaçlarla geniş düzlüklerden ibarettir. İlçenin merkezi 10.848 nüfuslu Sünen kasabasıdır.

BESNİ « Türkiye Coğrafyası

Adıyaman İline bağlı bir ilçe. Yüz ölçümü, 2.231 kilometrekare, nüfusu 55.515 tir. Yüzeyi genel olarak dağlıktır. Bununla beraber tarla tarımı ve meyvecilik, ilçenin en önemli gelir kaynağını meydana getirir.

İlçe merkezi 11.194 nüfuslu Besni kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy