Nedir

CEBELİTARIK « Dünya Coğrafyası

İspanya'nın güney ucunda ve deniz kenarında bulunan 425 metre yükseklikteki dağın ve bu dağın çevresindeki şehrin adı. Bu bölgenin yüzeyi 5 kilometrekare, nüfusu 25.000 dir. Burasının Cebelitarık (= Tarık Dağı) adını almasının sebebi. 711 yılında İspanyayı fethe çıkan Arapların komutan Tarık bin Ziyad'ın İspanya kıyılarına geçtiğinde ilk tutunduğu yer olmasıdır. Burası, uzun yıllar Endülüs Emevî Devleti'nin sınırları içinde kalmış bu devletin yıkılmasından sonra, İspanyolların eline geçmiştir.1704 yılında İngilizler tarafından alınmış ve bir askeri bölge olarak İngilizler tarafından silahlandırılmıştır.

Oturmaya elverişli bir yer olmamakla beraber, Cebelitarık boğazını devamlı kontrol altında bulunduran , Akdeniz'e giriş ve çıkışın devamlı emniyet altında olmasını sağlayan bir yer olması bakımından büyük önemi olan bir bölgedir. Bu sebeple İngiltere donanmasının üslerinden ve dünyanın en kuvvetlendirilmiş bölgelerinden biri dir.

ALŞİMİ (Simya) « Kimya

Eski çağların kimyasıdır. Bu işle uğraşanların en büyük gayesi değersiz maddeleri altın veya gümüşe çevirebilmek, bütün hastalıkları iyi edecek, insanı ölümsüz yapacak bir ilâç bulabilmekti.

Bu bakımdan, alşimiyle uğraşanlar başlıca iki konu üzerinde çalışıyorlardı. Filozof taşı ve hayat iksiri.

Filozof taşı: Alşimistler bunun kıymetli madenleri yapmaya yarı yan ana madde olduğunu kabul ederlerdi. Filozof taşı yapmak için birçok tertipler vermişlerdir. Tuz, sülfür ve civa filozof taşı yapmaya yarayan başlıca maddelerdendir.

Hayat iksiri (Abıhayat, bengisu) İnsanı hem hastalıklardan kurtaracak, hem de ölümsüz kılacak maddedir. Aynı zamanda altın ve gümüş yapmaya yarayacak maddeye bazen “iksir” denirdi.

Alşimi bugünkü kimyanın öncüsü sayılır. Bununla uğraşanlar yukarıda saydığımız iki gayeyi gerçekleştiremedilerse de kimya alanımda değerli keşifler saptılar.

Doğuşu hakkında birçok efsane vardır. Bir efsaneye göre alşimiyi Eski Mısır tanrılarından Hermes kurmuştur. Ancak, eldeki delillere, göre, alşiminin Mısır'dan çıkmış olması en kuvvetli ihtimaldir. Thebes'teki bir mezarda bulunan III. yüzyıla ait yazılarda altın yapılmasına dair bazı tariflere rastlanmıştır. Eski Yunanlıların geliştirdiği alşimi ile sonradan Araplar geniş ölçüde ilgilenmiş, bu ilmi İspanya'ya geçirmişlerdir Alşimi İspanyadan XI ve XII. yüzyıllarda bütün Avrupa'ya yayılmıştır.

Yunan filozofları alşimi üzerinde nazariyeler kurmaya çalışıyorlardı. Bu arada, bütün maddelerin dört elemandan meydana geldiğini iddia ettiler. Bu elemanlar toprak, hava, ateş ve su idi.

XVI. yüzyıldan itibaren Parceleus .alşiminin taştan altın yapmak demek değil, ilâç hazırlamak demek olduğunu anlatarak alşimiye yeni bir yön verdi. Zamanın en büyük adamlarının alşimi ile uğraşmış bulunmasa ve hayat iksirinin aranması birçok maddelerin İnsan vücudunda denenmesine sebep olmuştur. Hayat iksiri artık yerini insanlara faydalı ilâçları aramaya bıraktı.

İZNİK « Türkiye Coğrafyası

Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 478 kilometrekare, nüfusu 28.028 dir. İlçe, Bursa ilinin kuzeydoğusunda, İznik gölünün çevresindedir. Yüzeyi Aydan ve Naldöken dağlarının tatlı meyilli makilerle kaplı sırtlarından ve geniş düz alanlardan ibarettir. Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik önemli geçim kaynaklarıdır.

ilçe merkezi olan Îznik, 6.304 nüfuslu bir kasabadır. Bizans devrinden ve Osmanlıların ilk zamanlarından kalma eserleri ile tarihî bir özellik taşır.

PERTEK « Türkiye Coğrafyası

Tunceli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 956 kilometre, nüfusu 20.428 dir. Yüzeyi yer yer dik meyilli dağ yamaçlarından ve geniş düzlük alanlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı geniş tarla ekimi meyvecilik ve hayvancılıktır.

İlçe merkezi 3.085 nüfuslu Pertek kasabasıdır.

KANGAL « Türkiye Coğrafyası

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.801 kilometrekare nüfusu 52.669 dur. Yüzeyi çoklukla çıplak yamaç ve sırtlardan ibarettir. Başlıca geçim kaynakları buğday, arpa, yulaf, patates ekimleridir. İlçe merkezi 3.652 nüfuslu Kangal kasabasıdır.

ÇOCUK FELCİ « Sağlık

Virüs cinsi bir mikroptan ileri gelen bir sinir sistemi hastalığı. Virüs, beyin ve omurilikte hareket hücrelerinde yuva kurar. Böylece hasta felce uğrar bazı ilerlemiş hallerde de ölür. Genel olarak çocuklarda görüldüğü için bu adla anılır. Tıbbî adı “Polyomiyelit” tir.

Çocuk felcinin ilk belirtileri, hastalığa yakalanıldıktan sonra 3 ile 35 gün arasında olur Hafif ateş, mide rahatsızlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, boyunda ve sırtta ağrılar ve kuvvetsizlik görülen ilk belirtilerdir. En çok görüldüğü ay, Mayısla Eylül arasıdır.

Çocuk felcinin ilerlemiş hallerinde felç belirtileri kendini gösterir. Bu durumda en iyi tedavi çaresi, bir hekimin kontrolü altona girmektir.

Çocuk felcine yakalanıp kurtulan bir kimsede bağışıklık meydana gelir. Çocuk felcinden korunmanın, bugün içim en kesin çarelerinden biri, Amerikalı doktor Jonas Saik tarafından bulunan “Salk aşısı” dır. Saik aşısı, ilk olarak 1955 tarihlinde uygulanmaya başlamıştır. Aşının dozlara ayrılması ile verebildiği bağışıklık süresi uzatılabilmektedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy