Nedir

GEMEREK « Türkiye Coğrafyası

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 497 kilometrekare, nüfusu 38.158 dir. Yüzeyi genel olarak dik meyilli yamaçlarla derin vadilerden ibarettir. halkının başlıca geçim kaynağı tarla ekimi ve küçükbaş hayvancılıktır.İlçenin merkezi 4334 nüfuslu Gemerek kasabasıdır.

DİPLOMATLIK « Meslekler

Milletlerarası işlerde ve bir memleketin dış politikası ile uğraşma mesleği. Diplomatlık, devletlerin siyasî ve hukukî münasebetlerine, karşılık, menfaatlerine,tarihî gelişmelerine, bunları bağlayan antlaşma hükümlerine derin bilgiyi gerektirir. Çünkü, diplomatlar, memleketlerini, yabancı memleketlerde temsil ettikleri gibi, memleketlerinin çeşitli menfaatlerini de buralarda korumakla görevlidir. Diplomatlık, XVIII yüzyıl başlarında kurulmuş bir meslektir. Bu yüzyıldan itibaren memleketler, ilgi kurdukları yabancı memleketlere temsilci göndermeğe başlamışlardır. Milletlerarası meselelerin çok çeşitli yönlerden arttığı çağımızda da, diplomatlık mesleği, önemini kaybetmeyen bir meslek olmakta devam etmektedir.

ANTİBİYOTİKLER « Sağlık

Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunup birçok bakterilere karşı gelen ilâçların adı.

Aureomycin, chloromycetin, neomycin, ilaçlan birer antibiyotiktir.

Küfler ve bakteriler çoğu zaman beraber büyür ve aynı maddelerle beslenirler. Yapılan araştırmalarda, bunlardan çoğunun kimyasal maddeler meydana getirdikleri ve bu maddelerin birbirlerinin büyümelerine engel olduğu anlaşılmıştır.

Uzun yıllardan beri bilinen küflerin (antibiyotik) insan vücudundaki zararlı bakterilere karşı olan kudretleri, 1929 yılında Alexander Fleming'in bir rastlantı sonucu Penicillum notatum mantarlarının meydana getirdiği küfün bakterilerin büyümelerine engel olduklarını bulması üzerine anlaşılmıştır.

Bundan sonraki araştırmalar sonucunda, çağımızın en kıymetli tedavi vasıtası olan Pennicilin bulundu. Tüberküloz tedavisinde, çok faydalı sonuçlar veren Streptomycin Pennicilini takip etti. Bu arada, Chloramphenicol suni olarak yapılan antibiyotiklerin ilki oldu. Bu ilâç, pennicilinden farklı olarak ağız yolu ile alınabilir ve iltihaplı hastalıkların ve yaraların tedavisinde çok iyi sonuçlar verir. Auremycin ise, bugüne kadar bilinen antibiyotiklerin en etkilisidir. Auremycin, tifüs, pnömoni, zührevi hastalıklarda büyük etkisi olan bir antibiyotiktir. Son olarak 1956 Eylül ayında bulunan Sigmamycin, antibiyotiklerle tedavi edilen bütün iltihaplı hastalıklarda kullanılabilecek en etkili bir ilâç olmuştur.

SEMMAL « Dünya Coğrafyası

Afrika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 200.000 kilometrekare, nüfusu 2.214.000 dir. Başşehri Dakar'dır. Afrika'nın batısında bulunmaktadır.

Senegal'in başlıca servet kaynağı tarımdır. Geniş bir kısmı deniz seviyesinden 200 m. gibi alçak ovalarla kaplıdır. Önemli nehirleri, Senegal, Salum, Hambie'dir. En önemli ihracat maddesi yer fıstığı, petrol ve sakızdır. Senegal; darı, pirinç ve pamuk da yetiştirir. 1697 - 1723 arasında Senegal bir Fransız sömürgesi haline geldi, 1959 da bağımsızlığına kavuştu ve 1960 yılında Sudan'la birlikte Mali Federasyonuna katıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'nin coğrafya bölümlerinden biri. Doğu Anadolu'nun güneyinde yer alan bu bölge kuzeyde ve doğuda Doğu Anadolu ile batıda Akdeniz Bölgesiyle komşudur. Güneydeki toprakları Suriye sınırlarına kadar uzanır. Güneydoğu Toros dağları bölgeyi doğudan ve kuzeyden sınırlandırır batıda ise Gaziantep yaylasının Hatay çukuruna kadar varan kenarı, yerel bir sınır meydana getirir. Güneyde ise yerel bir sınır yoktur.

Yüzey şekilleri : Bu bölgeyi ortada yükselen Karacadağ (1919 m.) volkan kütlesi iki bölüme ayırır. Doğuda kalan bölüm bir havza görünümündedir. Kuzeyden ve doğudan Toros yayı, batıdan Karacadağ, güneyden Mardin eşiği adı serilen geniş bir sırtla çevrilidir. Diyarbakır Havzası denilen bu çukur alan Dicle nehri tarafından sulanır. Karacadağ’ın batısında kalan bölüm ,biraz daha alçak ve Akdeniz iklimine karşı açık olan bir bölümdür. Fırat nehri bu bölümdedir.

İklim : Güneydoğu Anadolu, sıcaklık bakımından oldukça şiddetli bir iklim gösterir. Bu bölge yasın yurdumuzun en sıcak bölgesidir. Kışın da şiddetli soğuklar hüküm sürer. Yağışlar azdır. En yağışlı zaman, kış mevsimine rastlar.

Sular : Bu bölgenin başlıca akarsuları, Dicle ve Fırat nehirleri ile bunlara dökülen ufak akarsulardır. Karasu ve Murat ırmaklarının birleşmesinden meydana gelen Fırat nehri Toros sıradağlarını ve bunların arasındaki ovaları aşarak güneydoğu platolarına girer ve madenleri, Raman ve Garzan'daki petrol kaynakları, bu bölgenin endüstri faaliyetinin artmasına yol açacak önemli kaynaklardır.

Bu bölgenin illeri şunlardır :Gaziantep,Diyarbakır,Urfa,Mardin,Siirt.

İHRACAT « Sanayi ve Ticaret

Bir ülkenin çeşitli ürünlerinin ve endüstri mallarının yabancı ülkelerine satılması. Milletlerarası ticaret ilişiklikleri ile ilgili olan ihracat, karşılıklı mal, yardım ve sermaye değişimlerini içine alır. Bu ilişkilerde, bir tarafın ihracatı, öbür tarafın ithalâtını meydana getirir.Dış ticaret denkliği bakımından, ihracatın ithalâtı karşılaması gereklidir. Böylece, bir ülkeye giren ve çıkan kıymetler arasında bir denklik meydana gelmiş olur. Bu denklik, bir ülkenin, yabancı bir ülkeye yapmış olduğu döviz ödemeleri için de açık verilmemesi bakımından gereklidir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy