Nedir

TUNCELİ « Türkiye Coğrafyası

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 8.364 kilometrekare, nüfusu 140,068 dir. Kuzeyinde Erzincan, doğusunda Elâzığ ve Bingöl, batısında Erzincan ve Elâzığ, güneyinde Elâzığ illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Fırat ve Murat nehirleri arasında kalan çok dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.

GOTLAR « Tarih

Germanya'da, Almanlardan önce yaşamış olan bir kavim. İsveç kıyılarındaki adalardan ilkin Vistül ırmağınla denize döküldüğü yerlerde yerleşmişlerdir. Orta Avrupa'ya giden bölüm, Doğu Gotlanni (Ostrogot) meydana getirmişler, güneye inenler de Roma'ya kadar ilerleyerek Batı Gotlarını (Vizigotlar) meydana getirmişlerdir.

Ostrogotlar Karadeniz kıyılarında ve Tuna'nın kuzeyinde bir krallık meydana getirmişlerdir. Ancak doğudan gelen Hunlarm baskısı altında batıya çekilmişler ve Roma'ya sığınmışlardır. Vizigotlar, Orta Avrupa'da önemli bir krallık meydana getirmişler kralları Alarik (396-410) zamanında Roma împaratorluğu'nu da istilâ etmişlerdir. Batı Gotlan, Kral İkinci Alarik'in (484 - 507) Frank Kralı Clovis (465 - 511) tarafından öldürülmesinden sonra yavaş yavaş dağılmışlar ve tarih sahnesinden silinmişlerdir.

TROİA SAVAŞI « Tarih

Troia şehrinde oturan Troia'lılarla Akalar arasında çıkan savaşın adı. Bu savaş dünyanın ünlü şairlerinden Homeros'un eseri olan İlyada'da anlatılır. Troia savaşı Tanrılar ve Tanrıçalar arasındaki aşk ve kıskançlıktan çıkan bir savaştır. Bir Tanrılar ziyafetinde çağrılmayan Tanrıça Eriş, bu ziyafete, üzerinde “Dünyanın en güzeline” yazısı bulunan bir elma gönderir. Hera, Athena ve Aphrodite, elmanın kendilerine ait olduğu düşüncesi ile bu elmayı almak isterler. Fakat, aralarında karar verilemez. Sonunda Troia kralı'nın oğlu Paris'e başvurulur. Paris de, üç Tanrıçadan Aphrodite'yi en güzel bularak elmayı Aphrodite'ye verir. Böylece, iki Tanrıçanın düşmanlığını kazanır. Aphrodite'nin dostluğu ile Paris, sevgilisi olan Isparta kralı Menelaus'un kızı Helen'i kaçırır ve Troia'ya getirir. Bunun üzerine, Yunanistan'da yaşayan prensler ve krallar, Helena'yı kurtarabilmek için Menelaus'un yardımına koşarlar.

Troia savaşı böylece başlar. Savaş dokuz yıl sürer. Yunanlılar, başarı kazanamazlar. Fakat Yunanlılar, kurnaz Ulisse'in tavsiyeleri ile tahtadan büyük bir at yaptırırlar, atın içine cenkçi askerlerinden 100 kişiyi koyarlar. Bu büyük tahta atı da, Yunanlıların Troialılara bir armağanı olarak, Troia şehrinin sur kapısı önüne bırakırlar. Bu armağandan memnun kalan Troialılar, atı şehir içine alırlar. Fakat atın içinde bulunan cenkçiler, gece yarısı dışarı çıkarak, bütün Troia kapılarını açarlar, şehre, Yunanlılar baskın halinde hücum eder. Troialılar yenilgiye uğrarlar.

CABER KALESi (Türk Mezarı) « Tarih

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına 100 kilometre kadar uzaklıkta eski bir kale harabesi. Osmanlı tarihçilerine göre Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Beyin büyük babası Süleyman Şahın, Fırat nehrini geçerken boğulduktan sonra gömüldüğü yerdir. Abdülhamit II. zamanında burada Süleyman Şaha ait olduğu söylenen türbe yeniden yapılmış, İkinci Dünya Savaşından sonra Suriyenin Osmanlı sınırları dışında kalması üzerine, 1921 yılında Fransızlarla imzalanan bir antlaşma ile (Ankara itilâfnamesi) Süleyman Şahın kabri, Türk toprağı olarak sayılmış ve burada Türk bayrağı çekmek hakkı tanınmıştır.

VESTFALYA ANTLAŞMASI « Tarih

Otuz yıl savaşına son vermek üzere 1648 de Almanya imparatoru ile Fransa ve İsviçre arasında imza edilen antlaşmalar. Bu antlaşmaların müzakeresi sekiz yıl sürmüştür.

ORANGUTAN « Hayvanlar

İri bir maymun cinsi, kolları çok uzun, insana en çok benzeyen ve kolaylıkla evcilleştirilebilen bir hayvandır. Sıcak bölgelerde yaşar, oldukça korkaktır ve yemişle beslenir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy