Nedir

DEFLASYON « Ekonomi

Paranın, piyasada azalarak satın alma gücünün artmasına verilen ad. Enflasyonla değeri düşen paranın, tekrar eski değerini kazanması için yapılması gerekli olan tedbirlerden biridir, (öbürü) Devalüasyondur). Fakat, para değerindeki düşüş çok olduğu zaman, deflasyon da çok güçleşir.

KASIMPATI « Bitkiler

Bileşikgillerden bir süs bitkisi Çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte olur. Sonbahardan kış ortasına kadar açar. Pek çok çeşitleri vardır. Kokusu yoksa da çiçeklerinin güzelliği bakımından ihtişamlıdır.

KAMELYA « Bitkiler

Çayırgiller familyasından kalın yapraklı bir ağaççık. Az çok gül biçiminde, iri ve çoklukla beyaz renkli çiçekleri olan bir süs bitkisidir. Asya'nın doğu taraflarından Avrupa'ya ve dünyaya yayılmıştır.

AMSTERDAM « Dünya Coğrafyası

Hollanda'nın başşehri ve en önemli ticaret merkezi. Nüfusu, 1961 sayımına göre 866,342, yakın çevresiyle birlikte yüzölçümü 170 kilometrekaredir.

Amstel ırmağının aşağı bölümünde bulunan Amsterdam, 90 dan fazla ada üzerinde kurulmuştur. Şehirde, Amstel ırmağı ile körfez arasında açılan ve uzunluğu 40 kilometreyi bulan birçok kanallar vardır. Bu sebeple, şehrin türlü bölümlerini birbirine bağlamak için 350 köprü yapılmıştır. Amsterdam'ın geniş ve düzgün olan caddeleri, çok kere bu kanalların iki yanında yer almıştır.

Her yeri sularla çevrili olan bu yere, Venedik'i andıran bu özelliği yüzünden “Kuzeyin Venedik”i denir. Bir çok demiryolu, su yolu ve şoselerle Hollanda'nın her yanına bağlıdır.

AŞINMA « Yeryüzü

Türlü kuvvetlerin etkileriyle yeryüzünde meydana gelen yıpranmalara verilen ad. Bu yıpranmalar sonucu yeryüzünün kabarık yerleri gittikçe alçalır, yassılaşır. Yeryüzü aşınmaları şu çeşitli etkiler sonucu meydana gelir.

1) Deniz ve göl kıyılarında dağları yaptığı aşınmalar, 2) Kar ve buzların erimesinden ve yağmurlardan meydan gelen çeşitli sellerin yaptığı aşınmalar, 3 Yerçekiminin ve daha başka etkenleri sebebiyle meydana gelen kayma ve göçmelerin yaptığı aşınmalar. 4) Kurak ve çıplak bölgelerde geniş ölçüde rüzgâr süpürmesinin meydana getirdiği aşınmalar ve doldurmalar, 5) Buzların ve buzulların sebep olduğu çeşitli aşınmalar 7) Akarsuların yataklarında meydan getirdiği aşınmalar, 8) Havanın sıcaklı ve soğukluğunun sebep olduğu aşınmalar.

SÜMERLER « Tarih

Aşağı Mezopotamya'nın (Basra ile Bağdat arasındaki bölge) güney bölümünde, M.Ö. 5.000 yıllarına doğru Orta - Asya'dan gelerek yerleşmiş olan bir kavim. Bu yörelerde kurdukları köy ve kasabalar, zamanla büyümüş ve birer şehir halini almıştır. Sümer tarihi, yazının bulunması ve şehir devletlerinin kurulması ile M.Ö. 3.000 yıllarında başlar.Şehir devletlerinin kurulması ile bu şehir devletleri arasında, bitmez tükenmez savaşlar başlamıştır. Yıllarca süren bu savaşlar sonunda, Sümerler zayıflamışlar, Arabistan'dan gelen Sami asıllı ırklar tarafından yenilgiye uğratılmışlar ve bunların içinde zamanla kaynaşmışlardır. Mezopotamya’nın ilk medeniyeti Sümerler tarafından kurulmuştur. Zamanla, Sümerlerden öbür kavimlere geçmiştir. Böylece, M.Ö. 3.000 yılından sonra, bütün Ön Asya da Sümer medeniyeti yaygın bir durum almıştır.

Sümerler, kurdukları siteleri (şehir devletleri) ile ilk devlet teşkilâtını kurmuşlar, hukuk alanında da ilk adımı atmışlar ve ilk kanunları çıkarmışlardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy