Nedir

SÖĞÜT « Bitkiler

Söğütgillerden ,akarsu kenarlarında yetişen yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç. Odunu yumuşaktır. Fıçı çemberi yapıldığı gibi, ince dallarından da sepet örülür.

LALE DEVRİ (1718 - 1730) « Tarih

Osmanlı tarihinde Ahmet III. zamanında on iki yıl sürmüş olan zevk ve safa, israf ve eğlence devrine verilen ad.Lâle Devrini açan Üçüncü Ahmed'in sadrazam ve damadı Nevşehirli İbrahim Paşadır. “Sefaretname”siyle meşhur Yirmisekizçelebi Mehmet Efendi Fransa sefiri iken gördüğü Versailles sarayının havuzlarını, bahçelerini. korularını pek beğendiği için İstanbul'a döndüğünde methini padişaha ve sadrazama duyurdu. Bu yerler örnek tutularak Beşiktaş ilerisindeki Çırağan sanayi ile Kâğıthanede köşkler, çağlayanlar, korular yapıldı. Gene o zamanlarda Hollanda’dan getirilen lâle soğanları pek rağbet gördü. Bahçeler renk renk lâlelerle süsledi. Bir aralık lâle merakı o kadar arttı ki tek soğanın bile bir altına satılıp alındığı oldu. Padişah, sadrazam, İstanbul'un ileri gelenleri ve zenginleri kâh Çırağan sarayında kâh Kâğıthanede eğleniyorlar; gece, eğlencelerinde de üstlerine birer mum diktikleri kaplumbağaları lâlelerin altında dolaştırarak çırağanlar tertibe diyorlardı. Bu devri Patrona Halil İsyanı kapadı. Padişah, damadı İbrahim Paşayı boğdurarak cesedini ayaklanan halkın önüne attırdı, bu devri terennüm etmiş ve hiçbir eğlenceden geri kalmamış olan meşhur şair Nedim, Beşiktaş'taki evini saran asilerden kaçarken damdan düşüp öldü. Üçüncü Ahmet de tahtı Birinci Mahmuda bırakmak zorunda kaldı. “Lâle bin altına ise nale (inilti) bedihava (bedava) dır” atalar sözü Lâle Devrinin sefahat sefalet tezadını göstermek için söylemiştir.

GLİKOZ « Kimya

Karbonhidratlardan önemli bir monosakkarit. Üzümden ve nişastanın ya da selülozun, sülfirik asit ile kaynatılmasından elde edilir. “Üzüm şekeri” adı ile de bilinir. Çay şekerinden daha az tatlıdır. Kaşığı 2 kaşık toz şeker yerini tutar. Beyaz renkte katı bir cisimdir. Besin maddesi olarak, mayalandırmak suretiyle şarap ve alkol yapmakta kullanılır.

OKLAHOMA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden biri. Güneybatı bölümünde yer alır. Yüzölçümü 181.447 kilometrekare, nüfusu 2.233. 000 dir. Nüfusunun önemli bir bölümünü Kızılderililer meydana getirir. Amerika Birleşik Devletlerinin geniş ölçüde petrol çıkarılan devletlerinden biridir.

ÇARLİSTON « Eğlence

Oluşum bakımından bir zenci dansı. Çok eski bir tarihi olmakla beraber, özellikle, Birinci Dünya Savaşı'ndan beş altı yıl sonra Amerika'da moda olmuş ve oradan bütün dünyayı, bir salgın şeklinde yayılmıştır. Özellikle 1922 - 25 yılları, bütün dünyada, Çarliston hastalığının yaygın olduğu yıllardır.

BAYRAMİÇ « Türkiye Coğrafyası

Çanakkale iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.590 kilometrekare, nüfusu 29.499 dur. İlçe, Ezine ve Edremit arasında her türlü tahıl ve sebze ekimine elverişli bir yüzeye sahiptir. İlçe halkı geniş tarla ürünleri ve kerestecilikle geçinmektedir.

Merkezi olan Bayramiç kasabası, 4,028 nüfuslu küçük bir kasabadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy