Nedir

RUM ORTODOKS KİLİSESİ « Din

Ortodoks kilisesine verilen ad. Bu kilisede resmî dil Rumca olduğu için Doğu Kilisesine, zaman zaman Rum Ortodoks Kilisesi de denilmektedir. Roma ve Rum Kiliseleri arasındaki ayrılık alâmetleri, ilk defa M.S. 385 yılında görülmeğe başlamıştır. Hıristiyanlık âlemi, bu ihtilâf yüzünden yavaş yavaş ikiye bölünmüş ve merkezi Roma olan Katolik Kilisesi (Batı Kilisesi) ile merkezi İstanbul olan Doğu Kilisesi arasındaki kesin ayrılık. 1054 yılında Nicene Mezhebi hakkında iki, merkez arasındaki bir görüş ayrılığı yüzünden olmuştur. Bu ihtilâf üzerine, Papa Leon IX İstanbul patriklerini aforoz etmiştir. Doğu Kilisesi birçok bakımlardan Batı Kilisesinden ayrılır. Batı Kilisesinin başında bir tek ruhanî lider, Papa bulunduğu halde, Doğu Kilisesi tek lider tanımaz birçok değişik patriklerin idaresindedir. Rum Ortodoks Kilisesinin en önemli makamı Sinod Meclisidir. İki kiliseyi barıştırmak için yapılan teşebbüsler sonuç vermemiştir.

GÖYNÜK « Türkiye Coğrafyası

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1532 kilometrekare, nüfusu 20.316 dır. Yüzeyi, ormanlarla kaplı ,dik meyilli sırtlardan ve aralarındaki dar vadilerden ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve orman ürünleridir.İlçe Merkezi 2.017 nüfusu Göynük kasabadır.

KAUÇUK « Teknik

Sıcak yerlerde yetişen kauçuk ağaçlarından elde edilen sütten çıkarılan bir madde. Kauçuk ağaçlarının gövdelerinin bıçakla çizildiği zaman “lateks” denilen bir süt akar. Kauçuk, bu sütün içinde çok ufak tanecikler halinde ortalama, olarak % 25-30 oranında bulunur. Bu süt, asetik asitle muamele edildiğinde kauçuk ayrılır. Buna “ham kauçuk” adı verilir. Bu ham kauçuk, yıkama makineleriyle temizlenir ve yoğuludur. Soğukta kırılan, sıcakta yapışan bir durum alır. Kükürtle vulkanize edildikten sonra endüstride kullanılır.

Kauçuk, bugünkü endüstrinin önemli maddelerinden biridir. Motorlu - motorsuz taşıt araçlarının tekerlekleri, çeşitli yağmurluklar, ayakkabılar, elektrikçilikte en önemli izolalar, düğme, tarak, kalem gibi maddeler, yapıştırma solüsyonları, vernikler, kauçukun endüstriye uygulama şekilleridir.

Doğal kauçuğun bu kadar çok kullanılması sebebi ile, kauçuğu çok ucuz ve bol miktarda elde edebilmek için 1906 yılında Almanlar tarafından sentetik (yapay) kauçuk elde edilmiştir.

AYI « Hayvanlar

Ayıgiller familyasının bir cinsi. Memeli ve etçil olan hayvanlardandır. Bir çok türleri vardır. En sıcak ve en soğuk bölgelerde yaşarlar. Ayılar, ağır, tabanları büyük hayvanlardır. Kulakları kısa, gözleri oldukça küçük burunları kısadır. Hemen bütün türleri geceleri meydana çıkar ve avlarım avlarlar. Gündüzleri inlerinde gizlenerek geçirirler. Türkiye'nin de dağlık ve ormanlık bölgelerinde yaşarlar. Bunlar boz ayılardır.

FAİZ « Matematik

Bir sermayenin kullanılmasını başka bir kimseye ya da bir kurula bırakmak karşılığında alınan kira. Bu anlamı ile faiz, istihsale katılmış olan sermayenin, bu fonksiyona karşılık aldığı paydır.

Bir sermaye geliri şeklinde ifade edilen faiz, üç ayrı şekilde incelenir:

1 — Basit faiz,

2 — Bileşik faiz.

3 — Ani faiz.

Basit faiz, belirli bir sermaye üzerinden belirli bir süre için hesaplanan faizdir. Basit faiz hesaplarında karşılaşılan üç unsur şunlardır: Sermaye (kapital) (A). Faiz fiyatı (yüzdesi) (t), faiz süresi (n), Faiz tutarı (f) ile gösterilmektedir. Genel olarak da bir yıl 360 gün olarak kabul edilir. Bu duruma göre, belli bir sermayenin, belli bir faiz yüzdesi ile belli bir süre faize verilmesinden elde edilecek faiz miktarı, şu formülle hesaplanır.

f = A.N.T/100

Bileşik faiz, belirli bir süre ile faize verilen bir sermayenin birinci devre sonunda, o süre içinde getirdiği faizlerle birleştirilerek ikinci devrede bu yeni sermaye üzerinde faizde kalması, böylece de her devre sonunda daima büyüyen bir sermayenin meydana gelmesidir.

Bileşik faizde, ilk sermaye (A) olduğuna göre, birinci devre sonunda, bu sermayeye (f) faiz miktarı eklenmiş olur; ikinci devre için faize verilen sermaye, böylece (A+f) şeklinde gösteri len yeni sermaye olmuş olur. Bu yeni sermayeler, yeni devrelerle daima artan sermayeyi meydana getirmiş olurlar.

Ani faiz, her hangi bir sermayenin, belirli bir faiz yüzdesi ile, her hangi bir anda getireceği faizdir. Faiz, çoklukla, belli bir sermaye için, belli bir süre düşünülerek (bir yıl, altı ay) hesaplanır. Ani faiz ise, belirli olan bu süre ' dolmadan, faiz getirmesi için verilen sermayenin o süredeki faizini hesaplanması ile bulunur.

SUUDİ ARABİSTAN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasını kaplayan bir krallık. Yüzölçümü 1.750.000 kilometrekare, nüfusu 6.036.000 dir. Başşehri Riyat şehridir. Doğusunda İran körfezi, güneyinde, Umman denizi, batısında Kızıldeniz kuzeyinde Ürdün, Irak ve Kuveyt bulunmaktadır.

Çöllük bir ülkedir ve iklim çöl iklimi özelliği taşır. Hurma, kahve ve arpa, belli başlı toprak ürünleridir. Asıl gelir kaynakları, Müslümanların kutsal şehirleri olarak tanıdıkları Mekke ve Medine'ye yapılan ziyaretlerden elde edilen gelirler ile, geniş bir alana yayılan petrol kuyularından elde edilen gelirdir.Uzun yıllar Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde kalmış, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda bağımsız bir krallık olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy