Nedir

ÇAYIRALAN « Türkiye Coğrafyası

Yozgat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.498 kilometrekare, nüfusu 35.168 dir. İlçenin yüzeyi, Akdağlarla bu dağların batı yamaçlarından başlayarak Kızılırmak'ın bir kolu olan Delice suyuna doğru hafifçe alçalan düzlüklerden ibarettir. İlçe halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir.İlçenin merkezi 3.956 nüfuslu Çayıralan kasabasıdır.

GÖKDELEN « Mimari Sanatı

Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde rastlanan çok katlı binalara verilen ad. Gökdelenler, az yerde çok barınak kurmak suretiyle, çok dar bir yüzeyde büyük kalabalıklar toplamak zorunluğu karşısında, modern mimarlığın bir tarzı olarak meydana gelmiştir.Böylece, gökdelenlerin çok olduğu şehirler, bazı hallerde, yüzölçümleri bir iki milyon insanı barındırabilecek yapılar yapılmasına elverişli olabilecek küçüklükte olmasına rağmen; aynı yüzölçümünde bir kaç milyonu bulan kalabalığın barınması sağlanmış olmaktadır.

Türkiye'de, bu şekilde gökdelen ola bilecek özellikte binalar yoktur. Yalnız Ankara'da Kızılay meydanında yaptırıl makta olan ve 1965 yılı sonunda bitirilecek olan büyük hanı 86 metre yüksekliği ve 21 katı ile, Türkiyenin el yüksek binası olacaktır.

ÇUMRA « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.220 kilometrekare, nüfusu 56.035 dir. İlçe yüzeyi, Konya ovasının önemli bir bölümünü meydana getirmektedir.

AHPA ÇAYI « Türkiye Coğrafyası

Doğu Anadolu'da, Araş nehrine karışan bir su. Bir kolu, Çıldır gölünden çıkar, öbür kolu da, Türkiye Sovyetler sınırında bulunan Akbaba dağının doğusundaki Arpa gölünden gelir.

Arpa çayının, Araş nehrine karıştığı noktaya kadar olan uzunluğu 136 kilometredir. Yukarı bölümleri, kış ayların da sık sık donan bir akarsudur.

BAKIR ÇAYI « Türkiye Coğrafyası

Ege bölgesinde, Ege denizine dökülen bir akarsu. Kırkağaç kasabasının 20 kilometre kuzeyinde bulunan Şifa dağından çıkar. Kırkağaç ovasını suladıktan sonra, Soma kasabasının yakıtlından geçer, Bergama ovasına girerek “Bergama çayı” adını alır ve Ege denizine yönelerek, Çandarlı kasabası yakınında denize dökülür. Uzunluğu 150 kilometredir.

DİONYSOS « Mitoloji

Yunan mitolojisinde şarap tanrısı Zeus'un oğludur. Bağ ve üzüm ziraatını ilk defa öğreten odur. Adına, yılın belli günlerinde şenlikler yapılırdı. Eski resim ve heykellerinde, bazı çıplak, bazı da kısa elbiseli bir delikanlı şeklinde tasvir edilir. Bunlar arasında bir salkım üzüm tutanı da vardır. Romalılardaki adı Bacchus'tur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy