Nedir

BOLVADİN « Türkiye Coğrafyası

Afyon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2,131 kilometrekare nüfusu 29.763 tür. Afyon'un doğusunda bulunan Bolvadin'in yüzeyi yer yer dağlardan, makilerle örtülü dağ sırtlarından ve bu dağların çevrelediği geniş bir ovadan ibarettir. Halk tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Afyon, şekerpancarı, buğday, arpa , patates, mercimek yetiştirilen başlıca ürünler arasındadır.

16.026 nüfuslu bir kasabadır.

ÇEŞMİ BÜLBÜL « Bilim ve Sanat

Bir şişe çeşidi. Eski Türk camcılığının en parlak devirlerinin ürünüdür. Bu şişeler sadece cam'dan yapılmayıp cam'a billur ve fayans'ın katılmasıyla yapılmıştır. Cam'a katılan bu maddeler şişenin gövdesinde döne döne renkli çizgiler halinde uzanır.

ASTMA « Sağlık

Nöbet nöbet gelen bir nefes darlığı. Darlığa bronşların sıkışması mukozanın şişmesi ve yapışkan bir salgı dolması sebep olur. Nöbetler birkaç güne kadar devam edebilir. Çoğu zaman tehlikesizdir.

MATERYALİZM « Felsefe

Yalnız maddî olan insanı kabul eden ruhu kabul etmeyen bir felsefe mesleği. İnsanın ruh ve beden olmak üzere iki varlığa sahip olduğunu ve bu varlıklardan ruhun bedene üstün olduğunu kabul eden Spritüalistlerin karşıtı olarak Materyalistler yalnız maddî olan insanı kabul ederler ve insanda çeşitli organların çeşitli fonksiyonlar yaptıklarını ileri sürerler (ciğerlerin nefes alması beynin düşünmesi gibi). Bedenin de ruha hâkim olduğunu kabul ederler. Materyalistlere göre insan tabiat kanunlarına uyan maddî bir varlıktır. Böylece materyalizm ruhun varlığını, devamını kabul etmediği gibi Tanrı'nın varlığını da kabul etmez.

BARSAKLAR « Sağlık

Sindirim sisteminin, midenin bittiği yerden (pilor) başlayıp anusa kadar uzanan kısmı. İnce barsak ve kalın barsak olmak üzere ikiye ayrılır.

İnce barsak, sindirim borusunun, mide ile kaim barsak arasında 8 metre uzunluğunda ve 3 santimetre çapında uzun, kıvrımlı bir boru şeklinde olan parçasıdır. İki bölümü vardır; 1 - Oniki parmak barsağı (duodenum) ince barsağın 24 santim uzunluğundaki ilk bölümüdür. Midenin pilor denen kapısından başlıyarak atnalı şeklinde bir konkavlık yaptıktan sonra, ince barsağın ikinci bölümü ile devam eder. Oniki parmak barsağına karaciğerin çıkardığı safra ile pankreas özsuyu dökülür. 2 - Boş kıvrım barsak (jejuııo -ileum) - karın boşluğunu dolduran asıl İnce barsak kısımlarıdır. Yarı daire şeklinde birtakım büklümler halindedir. Kalın barsakla birleşerek devam eder. İnce barsakların yapısında, midede olduğu gibi, dışta periton, içte mukoza ve ikisinin arasında da değirmi ve uzunluğuna çizgisiz kas lifleri vardır. Mukoza içinde, sindirime yarayan salgılar veren barsak bezleriyle sindirime uğrayan besin maddelerini emerek dolaşıma gönderen barsak tümörleri (villus) vardır.

Kalın barsak, sağ kalça çukurundan kör barsakla (çekum) başlayarak önce yukarıya doğru yükselen, sonra enine sola giden ve aşağıya doğru inerek sol kalça çukuruna gidip göden barsağın (rektum) alt deliği olan anus ile dışarıya açılan barsaktır. Kaim barsak 4 metre kadar uzunlukta 8 santimetre kadar çaptadır. Dış yüzlerinde boyuna ileriye şeritler bulunur. Yapısı ince barsak ta olduğu gibidir. Yalnız mukozasında sindirim bezleri ve barsak tümörleri bulunmaz.

İnce barsaklar, mideden gelen ve kısmen sindirilmiş olan besinleri daha küçük kısımlara parçalayıp emerler.

Kalın barsaklar ise artık faydalanılması mümkün olmayan posaları koyulaştırıp dışarı atarlar.

DAMGA RESMİ VE KANUNU « Devlet

Temlik (birine birşey verme), tesellüm (birinden bir şey alma) satım gibi birçok işlerde damga pulu yapıştırma şeklinde ve başka şekillerde tahsil edilen belediye ve hükümet hissesi ve bunu tespit eden kanun. Damga resmi ve Damga Kanunu, alacaklı, borçlu, mal sahibi, kiracı, satıcı, alıcı, kefil, vekil gibi herkesin bilmesi gereken bir özellik taşır.Yürürlükte bulunan Damga Kanununa göre, tüccar arasındaki teklifnameler, sipariş kabulleri, satış ve taahhüt gibi işler, bir kontrat, bir mukavelename, bir borç senedi, fatura, sigorta poliçesi, vekâletname, senet, yani her türlü evrak, kullanılırken, damga pulu yapıştırılarak kullanılır. Bunlarda kullanılacak pul miktarı ve şekil, Damga Kanunda gösterilmiştir.

Damga kanunda gösterilen damga resmini (yani belediye ve hükümet hissesini) tahsil için, devlet eli ile, damga matbaası tarafından basılan ve belli değerler taşıyan pullar kullanılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy