Nedir

FASULYE « Bitkiler

Baklagillerden yıllık bir bitki ve bunun yaş ya da kuru meyvesi, Tarlalarda, bahçelerde yetiştirilir. Çiçekleri, beş bileşik çanak yaprak, başka başka boylarda yarı taç yapraklarından yapılmıştır. Asıl tohumu meydana getiren sebze ve kuru halde iken yenen taneler, bu yaprak içinde, yukarıdan aşağı sıralanmıştır. Sebze taze ve körpe iken taneler küçüktür. Meyve yapraktan ayrılmaz. Kuru halde iken ise, taneler yapraktan ayrılabilir. Protein ve vitamin bakımından sebzelerin en zenginlerinden biri olan fasulyenin kuru halde taneleri ve yaş halde yaprağı meyve yaprağı ile meyvesi yenir. Çeşitli yemekleri yapılır. Memleketimizde çeşitli türler halinde bol miktarda yetiştirilmektedir.

KIZKÜLESİ « Mimari Sanatı

İstanbul'da, Marmara denizinin kuzeydoğu ucunda, İstanbul Boğazının güneyinde, Üsküdar kıyılarına yakın kayalıklar üzerinde, küçük adacık şeklinde bir kule. Bu kulenin kuruluşu üzerinde çeşitli söylentiler vardır. Bunlardan biri; imparator Kostanün'in kızının bir yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceği yolundaki kehanet üzerine, bu tehlikeden kızını kurtarmak için, deniz üzerinde bu kuleyi yaptırmış olduğudur.Kızkulesi, bugün bir deniz feneri olarak kullanılmaktadır.

MANGANEZ « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Mn, atom numarası 25, atom ağırlığı 45.93 tür. Gümüş beyazı rengindedir. Çok sert bir metaldir. Tabiatta “pirolizit” cevheri halinde bulunur. Bir çok alaşımları vardır. Çeliği sertleştirmek için kullanılır.

BOŞLUK MAKİNELERİ « Kimya

Bir kap içindeki gazı (çoklukla havayı) boşaltmaya ve orada bir boşluk meydana getirmeye yarayan âletlere verilen ad. Bunlara boşaltma makineleri ya da boşluk tulumbaları adı da verilir. Bunlar çoklukla bir silindir ile bunun içinde hareket eden hava kaçırmaz bir pistondan yapılmış düzenlerdir.

SORGUN « Türkiye Coğrafyası

Yozgat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1. 633 kilometrekare, nüfusu 55.770 dir. Yüzeyi dağlık alanlardan, bunların arasında kalan geniş vadilerden ve hafif dalgalı sırt ve plâtolardan ibarettir. Halkın geçim kaynakları arasında tarla tarımı ve hayvancılık önemlidir.Merkezi 3. 962 nüfuslu Büyük Köhne kasabasıdır.

İTTİHAT VE TERAKKİ « Politika ve Siyaset

Türkiye'de 1908 İnkılâbının meydana gelmesine sebep olan siyasî parti. Bu partinin temeli, 1893 tarihinde “İttihat ve Terakki Cemiyeti” adiyle İstanbul'da Askerî Tıbbiye öğrencileri arasında atılmıştır. Amaçları, memlekette meşrutiyetin kurulması, hürriyet ve eşitliğin, mal ve can emniyetinin sağlanması idi. Bu cemiyet, kısa zamanda İstanbul' a, hattâ Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerine yayılmıştır. İhtilâl çalışmalarına başlayan bu cemiyetin ileri gelenleri 1897 yılında Abdülhamit tarafından ele geçirilmiş ve çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Ancak, bu çeşit zorluklar, bu cemiyetin fikrini öldürmemiş ve Selanik'te Uyanık subayların da katılması ile cemiyetin daha da kuvvetlenmesi sonucunu doğurmuştur. Böylece merkezi Selânikte kurulmuş olan İttihat ve Terakki, zamanla Abdülhamit hükümeti üzerine baskılarını arttırmış ve meşrutiyetin kurulması yolunda her çâreye başvurmaktan çekinmemiştir. Bu aralar, cemiyetin ileri gelen subaylarından Niyazi ve Enver Beylerin dağa çıkıp baş kaldırmaları, Manastır'dan ve Selanik'ten saraya protesto telgraflarının çekilmesi, Abdülhamit'i, Kanunu Esasi'yi ilâna mecbur etmiştir. Böylece, büyük bir başarı kazanan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı İmparatorluğunda söz ve idare sahibi olan bir parti durumuna geçmiştir. Ancak, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç yıllarında ,Balkan Savaşı, İtalyanlarla Trablus'ta yapılan savaş, gerek partiyi, gerekse Osmanlı devletini güç durumda bırakmış; bu partinin başında bulunan ve başta Enver Paşa olmak üzere bazı ileri gelen subayların, Alman taraftarlığı ile Birinci Dünya Savaşına Almanların yanı sıra girmemiz yalnız İttihat ve Terakki'nin değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun da ortadan kalkmasına yol açan başarısızlıklar olmuştur. Birinci Dünya Savaşında mütareke imzalayarak savaştan yenilgi ile çekilmemiz ve parti ileri gelenleri olan Enver Paşa, Cemal Paşa ve Talât Paşaların, memleketten kaçmaları sonucu, İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1918 yılında tarihe karışmıştır.

Büyük hataları olan ve yıllarca Osmanlı İmparatorluğunda söz sahibi bir siyasî parti durumunda olan İttihat ve Terakki'nin, bu hatâları yanında Türk milliyetçiliğini, yeni ve ileri fikirlerin yayılmasını destekleyen taraftarları olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy