Nedir

İSMAİLİLER « Din

Müslümanlığın Şii mezhebine bağlı bir şubenin adı. Ali'nin torunlarından İmam Cafer Sadık’ın büyük oğlu İsmail'i imam tanıdıkları için kendilerine bu adı vermişlerdir. Müslümanlığın haram saydığı bir çok hareketleri mubah görürler.

AKSARAY « Türkiye Coğrafyası

Niğde iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüz ölçümü 5816 kilometrekare, nüfusu 124, 460 tır. İlçe düz veya hafif dalgalı dar vadilerden ve sırtlardan ibarettir. Ziraata çok elverişli olan bu bölge Konya vasinin bir devamıdır.

Tarihî eserlerle dolu olan Aksaray kazasında tarım ve hayvancılık önemli bir yer tuttuğu gibi, köylerde halı ve kilim yapımı ile de uğraşılmaktadır. Aynı zamanda sade yağ ve beyaz peynir de imâl edilmektedir.

İlçenin merkezi olan Aksaray kasabası 14.363 nüfuslu bir kasabadır. Milâttan önce 3000 yılından beri kuruludur. Birçok tarihî devirler yaşadıktan sonra Selçuklu'lar devrinde önemini daha çok artırmış, yapılan birçok eserlerle tarihi' bir özellik kazanmıştır.Aksaray kasabası, Orta Anadolu'nun sayılı hububat ambarlarından biridir. Fatih Sultan Mehmet zamanında buradan götürülen Türkler İstanbul'da Aksaray adını taşıyan semtte yerleşmişlerdir.

ADAPAZARI « Türkiye Coğrafyası

Sakarya ilinin merkezi olan şehir, yüz ölçümü 791 kilometrekare, nüfusu 49.949 dur. Bolu dağlarının batıya uzanan eteklerinde bulunan Akova denen bir ovada kurulmuştur.

Ankara - Haydarpaşa tren yolu üzerinde bulunan Arifiye istasyonuna sekiz kilometrelik bir tren yolu ile bağlanmıştır. Şehrin eski bir tarihi yoktur. Oldukça yakın zamanlarda kurulmuş ve son yıllarda gittikçe gelişmiştir.

Adapazarı ovası her türlü ekime elverişli olduğu gibi, Bolu - Düzce üzerinden geçen işlek yol da burada sona erer.

Çeşitli ürünleri arasında tahıl, kuru sebzeler, şeker pancarı, tütün, keten ve çeşitli meyveler sayılabilir. Etrafındaki geniş ormanlar, kereste ticareti yapılmasını sağlamaktadır.

ÇAKIR DİKENİ « Bitkiler

Maydanozgillerden bir bitki. Deve elması adı ile de bilinir. Tarlalarda ver kır yollarında çok yetişir.

PALMİYE « Bitkiler

Sıcak ülkelerde yetişen ve çok çeşidi olan bir bitki. Çeşitlerinin çoğunda uzun bir gövde ve bol yapraklı dallar bulunur. Bazı cinsleri ise bodur bitkiler özelliğindedir. Saksılarda süs bitkisi olarak yetiştirilenleri de vardır.

CİHANBEYLİ « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 6.022 kilometrekare,nüfusu 46.897 dir. Konya'nın kuzeybatısında olan Cihanbeyli'nin yüzeyi, Konya ovasının kuzey bölümü olan ve Cihanbeyli Ovası adını taşıyan geniş ve düz bozkırlardan ibarettir. Arpa ve buğday ekiminin yanında çavdar, yulaf, afyon ekimi önemli yer tutar.

İlçe merkezi 5.674 nüfuslu İnevi kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy