Nedir

ŞEHİR « Toplum ve Toplum Yapısı

İnsanların oturduğu, birçok sokaklı ve birçok evli yerlerin en büyüğü. Türkiye'de, insanların barındığı alanlar, barındırılan insan sayısına göre, “köy” “kasaba” ve “şehir” bölünmesine uğramıştır. Nüfusları 150 - 2.000 arasında olan yerlere “köy” denilmektedir. Nüfusları 2.000 25.000 arasında olanlara “kasaba”, 25.000 den fazla olanlara “şehir” adı verilmektedir. Türkiye'de, nüfusu 50 - 100 bin arasında olan şehirler şunlardır :

Sivas (93.849), Erzurum (91.196), Samsun (87.311), Malatya (84.162), Diyarbakır (80.645), Adapazarı (73.705) İzmit (80.160), Mersin (68.574), İskenderun (62.342), Balıkesir (61.012), Elâzığ (60.438), Urfa (59.910), Manisa (59.223), Maraş (54.646), Zonguldak (54.026), Trabzon (52,680), Antalya (50,963). Türkiye de nüfusu 100 binin üstünde olan şehirler şunlardır :

İstanbul (1.719.922), Ankara (646.151), İzmir (370.923), Adana (230.024), Bursa (153.939), Eskişehir (153.10), Gaziantep (125.386), Konya (122.704), Kayseri (102.795).

ANAYASA MAHKEMESİ « Hukuk

9 Temmuz 1961 günü halkoyuna sunularak kabul edilmiş olan yeni Anayasanın 145 inci maddesi gereğince kurulmuş olan yargı organı. Anayasa Mahkemesi, on beş asil ve beş yedek üyeden meydana gelmiştir. Asîl üyelerden dördü Yargıtay, üçü Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından, üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir. Bir üye de Sayıştayca aynı yolda seçilir. Millet Meclisi üç, Cumhuriyet Senatosu iki üye seçer. Cumhurbaşkanınca da, biri askeri yargıtay genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından olmak üzere, iki üye seçilir. Anayasa Mahkemesi de, kendi üyeleri arasından, dört yıl için Başkan ve Başkan vekili seçer.

Anayasa Mahkemesi'nin en önemli görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunların, Anayasa'ya aykırı olup olmadıklarını tâyin etmektir.

MAYDANOZ « Bitkiler

Güzel kokulu bir bitki. Gölgelik sulak yerlerde yetişir. Yaprakları bileşik, çiçekleri de bileşik, şemsiye biçimindedir. Küçük, ince dilimli yeşil yaprakları, tat vermek için yemeklere katılır. Kökünden, meyvelerinden da hoş kokulu bir yağ çıkarılır.

MUCUR « Türkiye Coğrafyası

Kırşehir iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 977 kilometrekare, nüfusu 19.888 dir. İlçenin yüzeyi dalgalı sırtlarla geniş vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, bağcılık halkının başlıca geçim kaynağıdır. İlçenin merkezi 5.301 nüfuslu Mucur kasabasıdır.

BİLARDO « Eğlence

Özel bir masa üzerinde bilyalar ve ıstaka denilen sopalarla oynanan bir oyun. Bilardo masası dikdörtgen biçimindedir ve üzerİ yeşil bir çuha ile kaplanmıştır. Balyaların çapı 6 santimetre istikanın uzunluğu 150 santimetredir. Oyun istikaları bilyaların üzerine vurmak suretiyle oynanır.

NAVARİN DENİZ SAVAŞI « Tarih

20 Ekim 1827 tarihinde, güneybatı Mora'da Navarin koyunda, birleşik İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının Osmanlı donanmasına karşı yaptıkları âni baskın.Yunan ayaklanmasının Osmanlı kuvvetleri tarafından bastırılması karşısında özellikle Rusların teşviki ile birlik olan İngiliz ve Fransızlar, Yunanistan'da beklemekte olan Osmanlı donanmasına âni bir baskın yaparak top ateşine tutmuşlar ve Osmanlı donanmasının tamamen yok olmasına sebep olmuşlardır. Navarin Deniz Savası Osmanlı tarihinin en kötü olaylarından biri olduğu kadar, Avrupa devletleri için de bir yüz karasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy