Nedir

CEMEL SAVAŞI « Tarih

İslâm tarihindeki ilk iç savaşın adı. Üçüncü halife Osman'ın 656 Haziranında öldürülmesi üzerine yerine Peygamber Muhammed'in amcasının oğlu ve damadı Ali'nin halife seçilmesi, Müslümanların ileri gelenlerinden çoğunu memnun etmemişti. Bunlardan biri olan Peygamber Muhammed'in eşi Ayşe, Ali halife seçilir seçilmez Mekke'de, öldürülen halife Osman'ın intikamını almak bahanesiyle halkı ayaklandırmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra Zübeyr, Ömer'in oğlu Abdullah, Talha, Yemen valisi Ya'la, Bursa valisi Abdullah ve Emevilerden Mervan Bin Hakem Ayşe'nin etrafında toplandılar. Bunlar, taraftarlarıyla Basra'ya giderek Ali'nin adamı olan valiyi attılar ve şehri ele geçirdiler. Ayşe, bu hareketlerden vazgeçmek istemişse de çevresindekiler buna engel olmuşlardır. Bu hareketleri haber alan Ali, gönderdiği elçiler aracıyla kendisine muhalefetten vazgeçilmesini bildirmesine rağmen bir sonuca bağlanamaması üzerine büyük bir kuvvetle Medine den hareket etti iki taraf kuvvetleri Basra yakınındaki Hudeybe'de 4 Aralık 656 da karşılaştılar. Yapılan kanlı muharebe Ali'nin zaferiyle sona ermiş, Talha öldürülmüş, Ayşe esir edilmiştir. İki taraf arasında başlayan savaşın en şiddetli çarpışması Ayşe'nin bindiği deve etrafında geçtiği için Cemel (cemel, Arapça deve demektir) Muharebesi adı nı alan bu çarpışmada Ayşe ve Talha taraftarlarından onüç bin, Alî ordusundan beş bin kişinin öldüğü söylenir.

CASABLANCA KONFERANSI « Tarih

İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında 15 - 24 Ocak 1943 te yapılan konferans.

İkinci Dünya Savaşı'nın Müttefikler lehine bir seyir takip etmeye başladığı bir sırada toplanan bu konferansta bütün askerî, siyasî ve iktisadî konular görüşüldükten sonra 26 Ocak 1943 te bir tebliğ yayınlanmıştır.

Bu konferansta alınan başlıca kararlar şunlardır:

1 - Batı Avrupaya yapılacak asker çıkarmasının 1944 yılına bırakılması,

2 - Kuzey Afrika'dan sonra Sicilya'ya asker çıkarmak,

3 - Amerikan ordularının İngiltere'de toplanmasını sağlamak,

6 - Almanya'yı devamlı bir şekilde bombardıman etmek,

7 - Rus taarruzunu desteklemek,

8 - Bütün cephelerde teşebbüsü elde tutmak,

9 - Almanya'yı, İtalya'yı ve Japonya'yı kayıtsız şartsız teslime mecbur etmek,

Casablanca Konferansı aynı zaman da "Kayıtsız şartsız teslim konferansı" diye de tanınmıştır.

OPERA KOMİK « Bilim ve Sanat

İçinde şarkı ile konuşmanın birlikte olabildiği yarı ciddi, yarı komik sahne eseri. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında gelişmiştir.

ARAKLI « Türkiye Coğrafyası

Trabzon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 346 kilometrekare, nüfusu 46.484 tür. İlçe topraklarında Zigana dağları yer almaktadır. Dağların yüksek tepeleri çam ormanları ile kaplıdır. Yüzeyi çoklukla dağlık ve engebeli olduğu için, halk, dağ yamaçlarında yerleşmiştir. Çoklukla fındık ve meyvecilik, halkın geçim kaynaklarını meydana getirir.

BORDEAUX « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın Güney Batısında, önemli bir ticaret merkezi olan şehir. Nüfusu 260.000 dir. Bordeaux, özellikle şarapçılık endüstrisi ile Fransa'da ve dünyada ünlüdür. Kendi adı ile anılan şaraplar, dünyanın en güzel şarapları arasında sayılmaktadır.

HELENA « Mitoloji

Yunan mitolojisinde, Zeus ile Leda'nın kızı, Menelaos'un karısı. Bir efsaneye göre, yumurtadan doğmuştur. Troia'ya karşı savaş açılmasına yol açmıştır.Güzelliğiyle ünlü Helena'nın geçirdiği maceralar, şiir, tiyatro resim ve heykel gibi bir çok sanat kollarında, çeşitli sanat eserlerine konu olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy