Nedir

BİYOSFER « Biyoloji

Dünyanın çevresinde , canlıların yaşadığı kesimlere verilen ad. “Canlı küre”. Biyosfer, atmosfer içinde 10.000 metreye kadar olan bölümleri içine alır. Bu yüksekliklerde, özellikle bakterilerin ve mantar sporlarının toplandığı tespit edilmiştir. 6700 metreye kadar olan yükseltilerde de, kara hayvanları yaşamaktadır. Denizlerde yaşayan canlıların da 5.000 metreye kadar bulundukları tespit edilmiştir.

Böylece, biyosferin bu iki sınırı içinde yaşayan canlılar, ısı, sıvı şartları ve hayat için gerekli bütün şartların, o bölgelerde bulunma durumları ve nispetlerine göre, çok değişik cinslerde, yaşamalarına devam etmektedirler.

BASRA KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güney -batısında, Hint Okyanusu'nun, Arabistan yarımadası ile İran arasındaki girintisi. Ortalama derinliği 25 metre, yüzeyi 236.800 kilometrekaredir. Bu körfeze dökülen Satt-ül-Arab'ın ağzından Hürmüz boğazına kadar uzanır. Bu boğazda Umman denizine, buradan da Hint Okyanusu'na açılır. Hindistan'a ve güney batı İran petrollerine giden yol üzerinde önemli bir deniz yoludur.

BÜYÜK SAHRA « Dünya Coğrafyası

Afrika’nın kuzey bölümünde, dünyanın en büyük çölü. Yüzölçümü, yaklaşık olarak 10 milyon kilometrekareye yakındır. Bu geniş alana karşılık barındırdığı nüfus 2 milyonu geçmez. Atlas dağlarından Niger ırmağı ve Çad gölü çevresine, Atlas Okyanusundan Nil boyuna kadar uzanan bu büyük çöl, Afrika’nın üçte biri kadar bir alan kaplar. Atlas Dağlan ile Sudan arasındaki kuzey - güney uzantısı 2.000 kilometre, Atlas Okyanusu ile Nil boyu arasındaki uzunluğu 5.000 kilometredir.

KEMALİYE « Türkiye Coğrafyası

Erzincan iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü. 1.166 kilometrekare, nüfusu 17.908 dir. Yüzeyi, ilçeyi kuzeybatı - güneydoğu yönünde dolaşan Fırat nehrinin derin vadisiyle bu vadiyi çevreleyen yalçın dağların yamaçlarından ibarettir. Halkın çoğu tarım, bir bölümü de hayvancılık ve ticaretle geçinmektedir.

FİGÜR « Bilim ve Sanat

Resim ve heykelde insan ve hayvan şekillerine verilen ad. Bir tablodaki figürler denildiğinde, o tablodaki insan ve hayvan resimleri anlaşılır. Figür genel olarak insan ya da hayvanın bütün vücudunu gösteren resimdir. Bunlar, ya normal insan ve hayvan büyüklüğünde olur ya da bunlardan büyük ve küçük olur. Hiçbir elbise ve kumaş parçası ile örtülmemiş olan ve bütün vücudun göründüğü resme “çıplak figür” elbise giyilmiş olarak yapılan figürlere “giyimli figür” denir.

PALEONTOLOJİ « Bilim ve Sanat

Dünya üzerinde yüz binlerce yıl önceki hayatı inceleyen bilim, eskivarlık bilim. Fosiller üzerinde çalışan bir bilimdir. Dünya üzerindeki devir değişimleri, değişik Jeolojik zamanlarda yaşayan canlıların toprak altında kalmalarına sebep olmuştur. Bu canlılar, zamanla fosil haline gelmişlerdir. İşte paleontoloji, bu fosilleri inceleyerek onların yaşadıkları devirleri ve o devrin özelliklerini meydana çıkarır

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy