Nedir

KARANFİL « Bitkiler

Karanfilgiller familyasının örneği olan bitki. Çiçekleri pembe, kırmızı ya da alaca renkte güzel kokulu bir süs bitkisidir. Üç yüz kadar türü vardır.

GOTİK SANATI « Mimari Sanatı

Avrupa'da Romen mimarisini takip eden ve XVI. Yüzyıl sonuna kadar süren bir mimarlık tarzı. Gotik mimarisi, Roman mimarisinin gelişmiş bir şeklidir. Bu sanatın Got'larla bir ilgisi yoktur. Gotik adı, ilk defa Raphael tarafından kullanılmıştır.

Gotik mimarlığın, Roman biçiminden ayrılan kesin noktaları vardır. Başlıca ayrıntılar şunlardır: Kubbe yerine, dilimler, tepede birleşen kemer kubbeler yapılmış; sütunlar, köşeli kemerlerle bağlanmış ve yere daha yaklaşmıştır. Pencerelerde kullanılmağa başlayan renkli cam ve resimlerle, içeriye girecek ışık miktarı arttırılmıştır. Binalar, ölçü bakımından çok büyük ve yüksek tutulmuştur. Duvarlar, daha da inceltilmiştir.

Gotik mimarlık, hemen bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Kiliselerin yanında, manastır, şato ve başka binalar da yapılmıştır. Gotik kiliselerin en güzel örneklerini, Paris'te Nötre Dame katedralinde, Chartes katedralinde, Raims ve Strasburg katedrallerinde buluruz.

EFES « Türkiye Coğrafyası

Kuşadası ilçesine bağlı Akıncılar bucağının merkezi olan Selçuk kasabasının 3 kilometre batısında bulunan eski bir şehrin harabesi. Kuruluş tarihi M.Ö. beşinci yüzyıla kadar uzanır. Bu gün, Ege ve Yunan medeniyetinden kalma tarihi eserlerin kalıntıları ile ünlü ve turistik bölgelerden biridir.

TULUMBA « Teknik

Sıvıları alçak yerlerden çekmeye ya da yüksek yerlere çıkarmağa yarayan âlet. Tarla sulamalarda, şehirlerin su ihtiyacını gidermekte evlerde bahçelerde, benzin istasyonlarında işe yarayan faydalı âletlerdendir.

Tulumbaların çeşitleri çoktur. Başlıcaları genel olarak iki şekilde yapılmıştır.

Emme tulumba: Bir emme tulumba aşağıdan yukarıya doğru açılan bir kapakçık ile kapanan bir deliği olan bir pistonun içerisinde hareket ettiği bir tulumba gövdesin den yapılmıştır. Tulumba gövdesi, bir emme borusu vasıtasıyla suyu yükseğe çıkaracak olan bir kuyu ile birleşmiştir.

Tulumba gövdesinden bir kol aracılığı ile yukarı çekilen piston, emme borusundan suyu da yukarı çekmiş olur. Piston, tekrar aşağı doğru bastırıldığında, bu pistonu bir yerinde bulunan kapakçıktan, piston üst bölümüne geçer. Pistonun tekrar yukarı çekilmesi ile de tulumba gövdesinin yukarı bölümünde bulunan tulumba ağzından dışarıya akıtılmış olur. Devamlı piston hareketleri ile kuyularda bulunan sular, istenen yere çıkarılmış olur.

Basma tulumba : Bu tulumba. Bir su haznesi içinde bulunan ve alt tarafı aşağıdan yukarı doğru açılan bir kapakçık ile kapalı bir tulumba gövdesinden yapılmıştır. Tulumba gövdesiyle birleştiği yerde içerden dışarıya doğru açılan bir kapakçık bulunur. Deliksiz bir piston yukarı çıkarken altında boşluk meydana gelir ve açık hava basıncı suyu tulumba gövdesi içine iter. Piston durunca kapakçık ağırlığı yüzünden tekrar düşer. Piston basılınca, çıkış borusundan su dışarı çıkmış olur.

Emme basma tulumbalar da, bu iki şeklin karması olarak yapılmıştır. Pistonun her inme ve çıkmasında devamlı, olarak su akması sağlanmış olur.

MENEKŞE « Bitkiler

Menekşegillerin örneği olan bitki. Yürek biçimini andıran yaprakları sapsız olduğu için hemen hemen hiç boy vermez. Çiçekleri, küçük, değişik koyu renklerde ve güzel kokuludur. Menekşe, hemen her bahçede bulunan bir süs bitkisidir.

İSKENDERUN « Türkiye Coğrafyası

Hatay iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 951 kilometrekare nüfusu 105.845 dir. Hatay ilinin doğusunda yer almaktadır. Yüzeyi, kuzey - güney yönünde İskenderun körfezi kıyılarına paralel olarak uzanan Amanos dağlarının batıya balkan, ormanlarla kaplı sarp yamaçlarından ve bu yamaçlarla Akdeniz arasında meydana gelen kıyı ovasından ibarettir. Güney bölgesinin en kalabalık ve ticareti en çok gelişmiş ilçelerimizden biridir. Tahıl, tütün, susam elde edilen başlıca ürünlerdir.

İlçe merkezi olan İskenderun kasabası 48.084 nüfuslu bir kasabadır. Amanos dağları ile Akdeniz kıyıları arasında kalan ovada kurulmuştur. Akdeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından biri olan İskenderun limanı ve körfezi ile ticarî önemi günden güne hızla gelişe kasabalarımızdan biri olmuştur, İskenderun şehri, M.Ö. 333 yılında Makedonya kralı Büyük İskender tarafından kurulmuştur. Şehrin imar plânı 1929' da yapılmıştır. Ana caddelerin çoğu birbirleri dikey olarak keserler. Kıyı boyunca uzanan Atatürk Bulvarı iki yanındaki palmiyeleriyle göze çarpar. Bulvar orta da Cumhuriyet Meydanına açılır. Bulvara paralel olarak 5 Temmuz Caddesi il Mareşal Çakmak Caddeleri uzanır. Şehrin ortasında büyük bir çarşı vardır. Fabrikalar şehrin kenarında sıralanmışlardır. Bunların başlıcaları buz ve konserve, yağ, meyankökü, teneke fabrikalarıdır. Şehrin dışında Sarıseki'de suni gübre fabrikası vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy