Nedir

BOTÜLİZM « Sağlık

Botulinus besilinin toksini ile meydana gelen karakteristik bir besin zehirlenmesi. Bu zehirlenme, et, balık, sucuk gibi besinlerin yenmesinden sonra görülür. Besin maddelerinin alınmasından 1-1,5 bazen da 3-4 gün sonra hastalık yorgunluk ve bitkinlikle başlar. Kısa zaman da çift görme, göz kapaklarının düşmesi yutma ve konuşma güçlüğü başlar, hasta acınacak bir duruma gelir. Bazen el ve ayak felçleri de görülür. Bu hastalık, öbür besin zehirlenmeleri gibi sindirim sistemini değil, göz ve yutak kasları felcini içine alan bir hastalıktır. Tedavi için hekime başvurmak gerekir.

FOK « Hayvanlar

Memelilerden yüzgeç ayaklılar familyasına bağlı bir hayvan. Özellikle kutup bölgelerinde bulunur. Ön tarafı, dört ayaklı hayvana, arka tarafı balığa benzer. Başı yuvarlak ve kulakları kesilmiş köpeğe benzer. Boyu iki metre kadar olabilir. Karada güçlükle ve sürünerek yürür. Suda ise çok çeviktir. Balıkla geçinir. Derisi ve yağı için avlanır.

BAĞIMSIZLIK « Devlet

Bir devletin, iç ve dış işlerine başka devletleri karıştırmayacak durumda olması. Bağımsız devletler, toprak bütünlüğüne sahip, kendi kendini serbestçe idare eden, başka devletler karşısında eşit hakları ve yetkileri bulunan devletlerdir. Tam bir bağımsızlık için o devletin iç ve dış işlerinde tam egemen olması gerektir. Buna karşılık dış işlerinde egemen olmayan, iç işlerinde egemen olan ayrı bağımsız devletler de vardır. Bu bakımdan bağımsızlık hali, bir devlet için, egemenlik kavramı ile eşdeğerli bir anlam taşır.

KEPSUT « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 852 kilometrekare, nüfusu 28.784 tür. İlçenin yüzeyi sık ormanlarla kaplı, dik meyilli ya maçları olan dağlardan ve çıplak, az meyilli alanlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.İlçe merkezi 3.978 nüfuslu Kepsut kasabasıdır.

HOLLYWOOD « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin California bölgesinde Los Angeles şehrine bağlı Amerika sinema endüstrisinin merkezi. Nüfusu 30.000 kadardır. Amerika sinema şirketlerinin bulunduğu yer olması dolayısıyla bütün dünyaca tanınan bir şehirdir.

MAGELLAN BOĞAZI « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika ile Tierra del Fuego arasındaki boğaz. Uzunluğu 576 kilometre, genişliği 4.28 kilometre arasındadır. 1520 de Magellan tarafından keşfedilmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy