Nedir

DOLİKOSEFAL « Bilim ve Sanat

Antropoloji biliminde kafatası şekillerinden birine verilen ad. Bu deyim karşılığı olarak Türkçede “uzunkafalı” kelimesi kullanılmıştır. Antropoloji, insan ırklarının tasnifinde, kafatasının biçimine göre sınıflamalar yapmış ve bu biçimlerden braki sefal mezosefal ve dolikosefal şekillerini çıkarmıştır. Buna göre, burun kökü üzerinde ve kas kavisleri arasında bulunan glabella noktasından ölçülen ön-arka uzunluk ile buna dikey olan genişlik arasındaki oran, kafatası şekillerini vermekte ölçü olarak kullanılmaktadır. Bu endis, 74,9 dan küçük olursa, böyle kafa şekillerine dolikosefal adı verilir. Bu endis, 80 den fazla olursa, buna da brakisefal denir.

ÇERKEŞ « Türkiye Coğrafyası

Çankırı iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.300 kilometrekare , nüfusu 24. 571 dir. Yüzeyi geniş bir ovadan ve bu ovayı çevreleyen dağlardan ibarettir. Geniş tarla ekimi ,sebzecilik ,kümes hayvanları halkının başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 2.833 nüfuslu Çerkeş kasabasıdır.

ARSENİK « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü As, atom numarası 33, atom ağırlığı 74.91 dir. Tabiatta az miktarda serbest halde bulunur. Başlıca bileşikleri demir, kükürt gümüş ve nikelle olan bileşikleridir.

Arsenik elde etmek için, arsenopirit (demir arsenik, kükürt), löllingit (demir, arsenik ile kömür karışımı ateşe dayanıklı kilden yapılmış kaplarda ısıtılır. Çıkan arsenik buharları demir toplama kaplarında gri renkli billurlar halinde yoğunlaşır.

Pek az miktarda insan ve hayvan vücudunda bulunan arsenik, teknikte fişek saçması yapımında kullanılır.

Arsenik bileşikleri asıl hekimlikte kullanılmaktadır. Bunların hemen hepsi çok zehirli cisimlerdir, ancak çok ufak dozlarda kullanılır (0,05 gramdan fazla alınırsa zehirlenme olur).

ALABAMA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin Güney - Doğu devletlerinden biri. Yüzölçümü 134.669 kilometrekare, nüfusu 3.266. 740 tır. Kuzeyinde kömür ve demirce zengin dağlar uzanır; orta bölümü 80 -100 metre yükseklikte tepelik bir bölgedir;

güneyi kumlu ve bataklıklı ovalarla kaplıdır. İklimi genel olarak yaşamaya elverişli bir bölgede olan Alabama, Amerika Birleşik Devletlerinin önemli ziraat alanlarından biridir. Mısır, pamuk, tütün, sıcak memleketler meyveleri başlıca ürünlerindendir. Çok miktarda hayvancılık yapılmaktadır. Çıkarılan kömür ve demirin yekûnu bir hayli kabarıktır. Başşehri 106.625 nüfuslu Montgomery şehridir. En önemli şehri, 326.037 nüfuslu Birmingham şehridir.

1783 de İngilizlerden Amerika Birleşik Devletlerine geçmiş, 1819 da yirmi ikinci hükümet olarak Amerika Birleşik Devletler Birliğine alınmıştır.

AĞIRLIK « Fizik

Yatay bir taban üzerine konan bir cismin, o taban üzerine yaptığı basınca ya da bir noktaya asılı bir cismin, o noktaya uyguladığı yer çekimi kuvvetine verilen ad.

Bu bakımdan, ağırlığın yönü, yer çekimi kuvvetinin yönündedir. Bu da, cismin kütlesine ve o yerin ivmesine bağlıdır. İvme, yeryüzünde cismin bulunduğu yere göre değişebildiğine göre, kütlesi sabit olan bir cismin mutlak ağırlığı, küre üzerinde bulunduğu yere göre değişebilir.

SELENDİ « Türkiye Coğrafyası

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 650 kilometrekare, nüfusu 18.544 dür. Yüzeyi genel olarak, tatlı meyilli, çıplak platolardan ibarettir. Tarım, ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi, 1.543 nüfuslu Selendi kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy