Nedir

GRAFİT « Kimya

Karbonun allotopik şekillerinden biri. Elmasa hiç benzemez, ince ve altı köşeli levhacıklar halinde kristalleşir. Saydam değildir, siyahtır. Elektrik akımını iyi iletir çok yumuşaktır. Kâğıda sürüldüğü zaman bir iz bırakır. Bu sebeple kursun kalemlerin yapılmasında kullanılır. Grafitten kurşun kalem yapmak için grafit kil ile karıştırılır. Bu suretle elde edilen kitle, yaş bir durumda iken çubuklar halinde çekilir. Hafifçe yakıldıktan sonra tahta kalemlerin içine tutkallanır. Grafit ve kil karışımından sıcağa dayanıklı potalar da yapılır.

DALTON HASTALIĞI « Sağlık

Renk körlüğü de denen bir göz bozukluğudur. Bunu ilk bulan Dalton olduğu için, bu adla anılır. Dalton hastalığı, genel olarak katılımla geçen bir hastalıktır. Zararsız bir hastalıktır. Bu hastalığa tutulmuş olanlar, yeşille kırmızı renkleri birbirinden ayıramazlar. Bu hastalığa yakalanmış olanlarda, retine tabakasının koni ve çubukları, renkli ışınlara karşı değişik tepki gösterirler. Bu değişik tepki dolayısıyla yeşil ve kırmızı renk ayırt edilemez. Dalton hastalığı, özellikle şoförlerde, demiryolu işçilerinde, denizcilikte önemini belli eden bir renk körlüğü hastalığıdır.

BEYİN - OMURİLİK SIVISI « Sağlık

Beyin zarlarından örümceksi (araknoid) zarla, incezar (pilamater) arasında bulunan bir sıvı. Beyni hafifletmek gibi bir işi olan bu sıvı, beyaz renkte ve 60 - 150 gram arasındadır. Aynı zamanda beyin içindeki boşlukları ve karıncıkları da doldurur.

DÜĞÜN « Eğlence

Evlenmeyi kutlamak üzere yapılan bir tören ve eğlenti. Evlilik müessesesinin kurulduğu ilk devirlerden beri yapıla gelmektedir. Bugün çeşitli milletler tarafından yapıla gelmekte bulunan düğünler, eski çağlardan kalma bir gelenek olarak devam etmektedir. Eski çağlarda yapılan düğünlerin asıl özettiği, evliliğe kötü ruhların gelmesini önlemek amacı ile yapılmış elmalarıdır. Bu çağlarda düğünlerin, mümkün olduğundan fazla kalabalık ve eğlenceli olmasına dikkat edilmiş, kalabalığın ve eğlencenin çokluğu oranında, kötü ruhların evlilikten uzak kalacağına inanılmıştır. Tabiî olarak bu gelenek medeni toplumlarda, yeni bir yaşama müessesesini kutlama şekline geçmiştir. Bugün, medeniyetin ilerlemiş bulunduğu toplumlarda evlenmelerde düğün eğlenceleri düzenlemek, eski önemini kaydetmişse de yine de devam ede gelmektedir,

Türklerin de, düğün gelenekleri önemlidir. Bu gelenekler, birçok şehirlerde, çok değişik karakterler gösterir. Evliliğin başlangıcında yapılması genelleşmiş olan davranışlar dışında, düğün eğlenceleri, bu sebeple, her köyde, her kasabada, her şehirde çoklukla değişik karakterler göstermektedir.

BASİRET GAZETESİ « Tarih

Bizde ilk çıkan gazeteler arasında günlük ve siyasî olanlarının önemlilerinden biri. Basiretçi Ali Efendi tarafından 1867 de imtiyazı alınarak 1869 da çıkarılmağa başlanmıştır. İlkin küçük boyda yayınlanmıştır.1870 savaşında Almanların tarafını tuttuğu için, Ali Efendi Bismarck tarafından Berline davet edilmiş ve kendisine bir makine armağan olarak verilmiştir.Bundan sonra Basiret gazetesi daha büyük boyda yayınlanmağa başlamış, fakat Basiretin ilk sayısı Ali Suavi'nin 1878 yılında giriştiği Çırağan baskını sırasında bir mektubunu yayınladığı için kapatılmıştır.

ÇATAL « Toplum ve Toplum Yapısı

Yemek yerken kullanılan ve çoklukla dört dişi bulunan madenî âlet. Ortaçağa kadar bilinmeyen çatal, ilkin Avrupa saraylarında kullanılmağa başlanmış, daha sonraları genelleşerek, herkesin yemek sırasında kutlandığı bir vasıta haline gelmiştir.Çatal bugün medenî sofralarda, kaşık ve bıçakla birlikte kullanılan sıhhî bir yemek yeme vasıtasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy