Nedir

BERGİUS USULÜ « Kimya

Alman kimyacısı Bergius'un kömürden sentetik benzin elde etmek için kullandığı usul. Bu usulde ilkel madde olarak en fazla linyit kullanılır. Linyit öğütüldükten sonra belli oranda demir oksiti ile karıştırılır. Elde edilen bu hamur özel fırınlarda 150 atmosfer basınç altında 450 derecede hidrojen ile muamele edilir (hidrürleme). Bu olay sırasında gazlar, katı bir artık ve yağ kıvamında maddeler meydana gelir. Yağ kıvamındaki bu maddelerden, ayrımsal damıtma ile vurgu yapmayan ve aşırı derecelerde kaynayan benzin elde edilir.

LAOS « Dünya Coğrafyası

Hindi çini’de bir krallık. Yüzölçümü 231.400 kilometrekare, nüfusu 2.250.00 dir. Doğusunda Viet. Nam, batısında Tayland, güneyinde Kamboçya, kuzeyinde Çin bulunmaktadır. Başşehri Vien - Tien'dir. Dağlık bir yüzeyi vardır, ilkel bir ülke durumundadır; Kahve, çay, tütün başlıca geçim kaynağıdır.1893 yılında Fransa himayesine gitmiş 1949 da bağımsızlığını kazanarak krallık olmuştur.

GEYVE « Türkiye Coğrafyası

Sakarya iline bağlı bir ilçe.Yüzölçümü 1.395 kilometrekare, nüfusu 51.747 dir. İlçenin yüzeyi genel olarak, yer yer çok dik meyilli sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçimi meyvecilik ve ormancılıkla olmaktadır.İlçe merkezi 3.663 nüfuslu Geyve kasabasıdır.

ALKOLLÜ İÇKİLER « İçecekler

İçinde % 0.5 den fazla alkol bulunan ve keyif veren içkiler. Alkolü içkiler ilk devirlerden beri çeşitli milletler tarafından kullanılmıştır. Dünyanın her tarafına yayılmış bulunan milletler birbirlerinden habersiz olarak çeşitli içkiler yapmışlar ve bunları içmişlerdir. Alkollü içkinin bulunması eski bir Hint efsanesine göre, şöyle olmuştur. Varuna ve Sura adlı ilâhlar sarhoşluk veren içkiyi, kovuğunda yağmur suları ile ıslanmış meyveler bulunan bir ağaçta bulmuşlardır. Yani yağmur suyu ile ıslanmış olan meyvelerdeki alkol meydana gelmiştir.

Alkol, çeşitli içkilerin bileşiminde değişik nispetlerde bulunur. Boza, şıra gibi içkilerde % 4, meyve şaraplarında % 5-11, Bordo şaraplarında% 7-12, şampanyada % 10-13 rakıda % 40-40, kanyakta % 40-70, cinde % 51-55, viskide % 40-70, vermutta % 14-16, birada % 3-5, likörlerde % 20.

Bu içkilerdeki alkol, insan vücudunda yanarak su ve karbondioksit verir. Bir gram alkolün yanmasından 7 kalori elde edilir. Yeter derecede sulandırılmış olmak şartıyla ve ergin kimseler tarafından alınmak üzere günde 25-30 gram alkolün sağlam bir vücuda zararı yoktur.

Besin bakımından alkollü içkiler faydadan çok zarar verdikleri için kıymetsizdirler. İçilen çeşitli içkilerdeki alkolün % 20 kadarı doğrudan doğruya kana karışır. Normal kimselerin kamuda, litrede 24-60 miligram kadar alkol bulunur.

Alkollü içki, içildikten bir müddet sonra alkol nispeti artar. Bu miktar litre de 2 grama yaklaşınca sarhoşluk başlar. 3 gram olunca sarhoşluk şiddetlenir. Litrede 4 gram alkol bitkinlik meydana getirir. Bu nispet litrede 7-8 grama yükselince zehirlenme başlar ve bu kadar çok alkol alan kimse ölür.

CEZA « Hukuk

Suç işleyen kimseye, kendisini doğru yola getirmek ve başkalarına ibret olmak amacıyla, suçun derecesine göre, çektirilen her türlü acı hal. Suçu işlemiş olana karşı tatbik edilen “acı çekme hali”, cezayı, tatbik edile gelen müeyyidelerden ayıran başlıca özelliktir. Bu bakımdan, suçu önlemek için başvurulan çeşitli polis tedbirleri ve bir suçtan doğacak maddî zararları kapatmak için tatbik edilen para cezalarını, “ceza” dan ayırmak gerektir. Bu çeşit emniyet tedbirlerinde, geleceğin göz önünde tutulmasına karşılık cezada, geçmiş göz önünde tutulur. Bu bakımdan, bir kimsenin suç işlemesi ve bu suçundan dolayı sorumlu olması, kanunlarla tarif edilmiş ve kayıtlara bağlanmıştır.

Cezalar, ya cismanî ya da hürriyeti bağlayıcı olmak üzere iki şekilde olur. Cismanî cezalardan bugün yürürlükte kalan tek ceza “ölüm cezası” dır. Ölüm cezasında, hükümlünün hayatına asılmak (ya da giyotin, kurşuna dizilmek, gaz odasında boğulmak, elektrik sandalyesine oturmak) suretiyle son verilir.

Hürriyet bağlayıcı cezalarda ağır ve hafif hapis şeklinde uygulanır.

ŞEHİR « Toplum ve Toplum Yapısı

İnsanların oturduğu, birçok sokaklı ve birçok evli yerlerin en büyüğü. Türkiye'de, insanların barındığı alanlar, barındırılan insan sayısına göre, “köy” “kasaba” ve “şehir” bölünmesine uğramıştır. Nüfusları 150 - 2.000 arasında olan yerlere “köy” denilmektedir. Nüfusları 2.000 25.000 arasında olanlara “kasaba”, 25.000 den fazla olanlara “şehir” adı verilmektedir. Türkiye'de, nüfusu 50 - 100 bin arasında olan şehirler şunlardır :

Sivas (93.849), Erzurum (91.196), Samsun (87.311), Malatya (84.162), Diyarbakır (80.645), Adapazarı (73.705) İzmit (80.160), Mersin (68.574), İskenderun (62.342), Balıkesir (61.012), Elâzığ (60.438), Urfa (59.910), Manisa (59.223), Maraş (54.646), Zonguldak (54.026), Trabzon (52,680), Antalya (50,963). Türkiye de nüfusu 100 binin üstünde olan şehirler şunlardır :

İstanbul (1.719.922), Ankara (646.151), İzmir (370.923), Adana (230.024), Bursa (153.939), Eskişehir (153.10), Gaziantep (125.386), Konya (122.704), Kayseri (102.795).

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy