Nedir

ANADOLU HİSARI « Tarih

İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde, 1391 de Yıldırım Beyazit tarafından yapılan hisar, Güzelce Hisar adı ile de bilinir. Burası,İstanbul Boğazının egemenliğini yavaş yavaş ele geçirmek ve Rumeli'nde olacak savaşlarda orduyu karşı kıyıya emniyet içinde getirmek için yaptırılmıştır. Rumeli Hisarı'nın yaptırılması sırasında da Fatih Sultan Mehmet tarafından onarılmış ve içine top ve asker yerleştirilmiştir.

İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılması sırasında, Rumeli Hisarı ile birlikte İstanbul Boğazının kontrol altında bulundurulmasını sağlamıştır.

Zamanla, Anadolu Hisarı'nın askerî değeri hiç kalmamıştır. Bugün, çevresi ile İstanbul'un tabiat güzelliklerini ihtiva eden şirin ve tarihî bir yer olmak Özelliğini taşımaktadır.

ARES « Mitoloji

Yunan mitolojisinde savaş tanrısı Zeus'un Athena'yı yaratmasına karşılık Hera'nın yer yüzünü tekmelemesi ile meydana gelen yarıktan çıkmıştır.

İlkin fırtınaların tanrısı idi. Sonraları savaş tanrısı olmuştur. Savaştan ve kan dökmekten hoşlanır. Silâhlıdır; miğferi, miğferinin üstünde insana korku hissi veren bir sorgucu vardır. Dövüşen savaşçıların arasına şiddetle atılır. Savaşçıları kırar geçirir. Bağırdığı zaman savaş alanı baştanbaşa çınlar, dokuz bin kişinin nâra attığı sanılır. Ares'i Romalılar Mars olarak adlandırmışlardır.

MERCAN DENİZİ « Dünya Coğrafyası

Avustralya'nın kuzeydoğunda bulunan bir deniz. Aslında Büyük Okyanus'un bir parçasıdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Japonların Avustralya'yı elde etmek için yaptıkları saldırıda. Amerikalılar'ın deniz ve hava kuvvetleri ile yapmak zorunda kaldıkları büyük savaş, bu denizde olmuştu.

MOTÖR « Teknik

Hareket sağlayan makinelere verilen ad. Elektrik motorları ve yakıt motörleri olmak üzere iki türlü motör vardır.Elektrik motörleri, elektrik akımının elektromagnetik özelliğinden fayda lanılarak yapılmış olan ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren motörlerdir.

Yakıt motörleri ise, bir yakıtın (benzin, yağ, mazot) hava ile karışarak yanmasıyla ve patlamasıyla çalışırlar. Kamyon ve otomobillerde kullanılan motörler, bu cins motörlerdir. Bunlar çoklukla dört ya da sekiz silindirli olurlar. İçlerinde pistonlar vardır. Yakıt motörleri genel olarak dört zamanlı motörlerdir:

1 - Emme zamanı: Piston silindir içinde aşağı doğru inerken supaptan içeri gaz yakıt girmeye başlar, piston en aşağı noktaya gelince supap kapanır.

2 - Sıkıştırma zamanı : Piston yukarı doğru çıkarken yakıt sıkıştırmaya başlar. En yukarı noktada gaz ya hareketle ya da kıvılcımla ateşlenir. 3 - İş ya da güç zamanı : Patlayan gaz pistonu şiddetle aşağıya doğru iter. 4 - Def zamanı : Tekrar yukarı çıkan piston yanan yakıtı açılan diğer supaptan dışarı atar. Pistonun dört hareketinden ancak biri kuvvet yani doğurur. Bu duruma göre dört silindirli bir motörde, silindirlerden her biri sıra ile faaliyette olduğu için (yani meselâ birinci silindir birinci zamanı yaparken ikinci silindir dördüncü, üçüncü silindir ikinci, dördüncü silindir üçüncü zamanları yaptıkları için) daimî sağlamış olur. Silindirlerin ilk üç zamanında motorun yalnız başına harekete getirilmesi imkansızdır. Evvelce bu için hareket kolu, daha sonra tazyikli hava kullanılmıştır. Şimdi bu elektrik motörü (marş motörü) aracıyla yapılmaktadır,

BOĞAZLAR MESELESİ « Tarih

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının milletlerarası uyacağı hukuk rejimi sebebiyle doğan meselelerin toplu adı.

Osmanlı imparatorluğu, İstanbul'un Türkler tarafından alınış tarihi olan 1453 ten 1841 yılına kadar İstanbul ve Çanakkale boğazlarına tek ve mutlak olarak egemen olmuştur. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamağa başlaması ve toprak kaybetmesi üzerine, Karadeniz’e kıyısı bulunan memleketler çoğalmış ve bunlar, Akdeniz ve öbür ülkelerle olan temaslarını, serbestçe en kısa yol olan Boğazlardan yapmak yoluna gitmişlerdir. Bu meselelerin doğurduğu çeşitli anlaşmazlıklar sonucunda Boğazlar meselesi denen mesele çıkmış ve Londra (1841 - 1871) Paris (1865,)Berlin (1878), Sevr (1920) antlaşmaları ile Osmanlı Devletinin Boğazlar bölgesindeki egemenliği kayıtlandırılmıştır .

Monitöre Antlaşması (1936 ) ile Boğazlar meselesi kesin olarak halledilmiş ve buraları milletlerarası bazı kolaylıkların dışında Türk egemenliğinin hüküm sürdüğü yerler olmuştur.

BALFOUR BEYANNAMESİ « Tarih

İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour'un (1848 - 1930), 2 Kasım 1917 de İngiliz Siyonist federasyonu başkanı Lord Rothschil'e gönderdiği mektup. Bu mektuba göre İngiltere, Filistin'de kurulacak Yahudi Millî Devletini destekleyeceğine söz vermiştir. Bu mektupta şöyle denilmektedir: “İngiliz Krallık Hükümeti, Filistin'de Yahudi milleti için bir yurt kurmak fikrini sempatik karşılar ve bu gayenin gerçekleşmesini kolaylaştırmak için elinden gelen gayreti sarf edeceğini beyan eder”. Araplara karşı girişilen taahhütlerle bir tezat teşkil edip etmediği uzun yıllar tartışma konusu olan bu beyanname, 1922 de Milletler Cemiyeti tarafından da tasdik edilmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında Filistin'e her yıl belirli kontenjanlarda Yahudi göçmenler kabul edilmiş ve nihayet 14 Mayıs 1948 de İsrail, bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy