Nedir

ULUDAĞ « Türkiye Coğrafyası

Marmara Bölgesi'nin Bursa ili çevresinde, Bursa şehrinin güneydoğusun bulunan. 2.543 metre yüksekliğinde dağ. Kışın kayak gibi kış sporlara yapıldığı yazın da çeşitli dinlenme yerlerinin bulunduğu bir yer olması bakımından, Türkiye'nin önemli turistik bölgesinden biri özelliğindedir. Kış aylarında, Uludağ ,yurdumuzun bir numaralı istirahat yeri sayılmakdır. İstanbul'dan deniz ve kara yolu dört, uçakla yarım saatlik bir mesafede bulunan Uludağ'ın yolu, kar temizleme makineleriyle daima açık bulundurulmaktadır.

PASAPORT « Devlet

Yabancı bir ülkeye gidebilmek oralarda kimliği belirtebilmek için yetkili makamlardan alınan yol tezkeresi. Verilme şekli, özel kanunlarla düzenlenir. Pasaport kanunumuza göre, pasaportlar iki türlü olur: a - Diplomatik pasaportlar: Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı ve yabancı ülkelerde Türk elçilikleri ve siyasî temsilcilikleri tarafından verilir, b - Genel pasaportlar: Bunlar da üç türlüdür.

1) Herkese verilen pasaportlar (kendi parası ile yabancı ülkelere geziye çıkacaklara verilir), 2) Özel damgalı pasaportlar (Devlet memurlarına, askerî kişilere, herhangi bir vazife ile yurt dışına çıkanlara verilir), 3) Hizmet damgalı pasaportlar (Üçüncü dereceden aşağı bulunan memurlara ve askerî rütbeli kişilere, siyasî olmayan hizmetler için yurt dışına çıkanlara verilir).

DALYAN « Sözlük

Denizlerin kıyıya yakın yerlerinde ve balık geçidi olan akıntılarda, göllerde, nehir ağızlarında, çeşitli ağlarla kurulan tuzak. Dalyanlar, geniş bir alana yayılan sabit tuzaklardır. Bir sürü halinde gelen balıklar, dalyana takılınca, dalyanın ağzı kapatılır ve böylece sürü halinde balık avlanmış olur.

SİNEMASKOP « Teknik

Özel mercekler aracılığı ile çekilen filmleri gerçekte olduğu gibi üç boyutlu göstermek için bulunmuş sinema yollarından biri. Sinema perdesi üzerinde, düz olarak ve hiçbir boyut kazandırılmadan göstermekte olan filmler yerine; Sinemaskop tekniği ile hazırlanmış olan filimler aynı yerde üzerinde derinlik boyutunu da kazandırmak suretiyle, sinema görüntülerinin üç boyutlu olması imkânını sağlamıştır. Sinemaskopta en önemli özellik sinema perdesinin düz bir düzlem olması yerine; bu perdeye bir çukurluk verilmiş bulunmasıdır.

KIRIKKALE « Türkiye Coğrafyası

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.986 kilometrekare, nüfusu 76.468 dir. Yüzeyi yer yer dağlık alanlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı oldukça geniş ölçüde yapılan tahıl ekiminden ibarettir.

İlçe merkezi 42.838 nüfuslu. Kırıkkale kasabasıdır.

MERSİN « Türkiye Coğrafyası

İçel ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 68.574 tür. Akdeniz Bölgesi'nin en güzel şehirlerinden biridir. Çukurova'nın batı kenarında, Akdeniz'in kuzey kıyılarında, düz bir alanda kurulmuştur. Şehrin kuzeyinde Toros dağları yer almaktadır. İklim, Akdeniz iklimi özelliğini taşır. Çevresini kaplayan ovaların verimi pek çoktur. Tahıl ve pamuk ekimi, sebzecilik önemli gelir kaynaklarıdır. Son yıllarda yapılan limanı ile Akdeniz'in önemi liman şehirlerinden biri olmak özelliğini taşımaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy