Nedir

KARADENİZ « Dünya Coğrafyası

Asya ve Avrupa arasında bir iç deniz. Güneybatısı İstanbul Boğazı Marmara denizi, Çanakkale Boğazı aracı ile Ege denizi ve Akdeniz'le birleşir. Yüzölçümü 435.000 kilometrekaredir. Kuzeydoğuda bir iç deniz meydana getirir. Bu, Kerç boğazıyla Karadeniz'e karışan Azak denizidir. Kuzeyinde, doğusunda Rusya'ya, güneyinde Türkiye'ye, batısında Bulgaristan ve Rumanya'ya ait kıyılarla çevrilidir. Bu denize başlıca Tuna, Dinyester, Dinyeper. Don Kızılırmak, Sakarya nehirleri dökülür. Suyu Akdeniz sularından daha az tuzlu ve ondan soğuktur. Ortalama derinliği 1.700 metredir. En derin yerleri 3.200 metreye ulaşır. İklimi çok serttir. Kışın, şiddetli kuzeydoğu rüzgârları, eser. Bu zamanlarda deniz çok tehlikelidir. Kışın 15 .20 gün kadar Odesa kıyıları donar. Kerç boğazında bu donma süresi 40 gün kadardır.

CEHENNEM « Din

Birçok din ve mitoloji sistemlerinde, günah işleyenlerin ölümden sonra gönderildiğine ve ceza gördüklerine inanılan yer. Cehennem, islâmlıkta ve Hıristiyanlıkta, genel olarak, dünyadaki ateşle kıyaslanır. Ateşi alevlidir, deriyi yakıp kavurur. Serinlik ve içecek su yoktur. Yalnız dibinde yetişen zakkum ağacının yılan başına benziyen meyveleri yenilir ve üzerine kaynar su içilir.

Kur'anda, cennet için olduğu kadar cehennem için de çok canlı tasvirler yer alır. Cehennem, cennetin mukabili olarak, imansız ölenlerle günahlıların uğrağı olarak gösterilir. Cehenneme verilen sıfatlardan çoğu, ateşin vasıflarıdır. Kur'anda cehennemin sıfatları gibi görünen bu isimler, birbiri üstüne kurulan 7 tabakanın adları gibi gösterilmiştir.

Derinliğini anlatmak için de, atılan bir kaya parçasının 70 yılda dibine varamayacağı, zakkumdan bir parçanın bütün dünya insanlarını zehirlemeye yeteceği anlatılmıştır.

İtalyan şairi Dante, “Divina Comedia”sında, insan zekâsının ancak tasavvur edebileceği kuvvetli cehennem tasvirleri yapmıştır.

PİRE « Hayvanlar

Eklembacaklılardan, insan ve hayvanların kanını emerek yarı asalak şeklinde yaşayan bir böcek. Ağzı, parçalama, sokmaya ve emmeye elverişli bir hortu şeklini almıştır. Göğüs halkaları birbiriyle birleşmiştir. Üç çift bacağı vardır. Aradaki iki çift bacak uzun olduğundan çok yükseklere sıçrayarak yürür. Kurur ve tozlu yerlerde daha çok ürer.

ARKEOLOJİ « Bilim ve Sanat

Eski zaman sanat ve eserleri bilimi. Eski zamanlarda insanlar tarafından yapılmış, gözle görülen ve elle tutulan her eser titizlikle incelenir; cinslerine, devirlerine ve özelliklerine göre belli gruplara ayrılır ve her biri insanın geçmiş hayatının türlü safhalarını aydınlatmağa yarayan belgeler halinde değerlendirilir. Bunun için çeşitli yardımcı bilim kollarından, filoloji, antropoloji, jeoloji, coğrafya, sanat tarihi ve felsefeden faydalanır.

Arkeoloji çalışmalarının başlangıç] kesin olarak bilinmiyor. İnsan hayatının geçmişini öğrenmeğe çok eski devirlerden beri çalışmıştır. Fakat arkeolojinin, bilimsel alanda en fazla geliştiği çağ, XIX, yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarıdır. Önasya'nın büyük bir kısmına yayılan çivi yazısının okunması, Mısır hiyeroglifinin çözülmesi, eski medeniyet kalıntılarına karşı büyük bir ilginin uyanmasına yardım etmiş ve yapılan çeşitli kazılar ve incelemelerle Arkeoloji bilimi gelişmiştir. Eski zamanlardan kalma sanat eserlerini inceleme, Arkeolojide dört ana bölümde yapılmaktadır:

1) Toprak altında saklı bir eseri bulmak için uzun ve dikkatli incelemeler yapılır, 2) Meydana çıkarılan eserler, geçmişi açıklamağa yarar bir duruma getirilir. 3) Bulunan eserlerin hangi amaç için yapıldığı, sosyal ve tabî etkenleri ile incelenir, 4) İncelenen eserin hangi zamanda ve hangi topluluk tarafından yapıldığı tespit edilir.

Arkeoloji, devirlere ve kültür bölgelerine göre, başlıca iki bölüme ayrılır:

1 - Tarih öncesi Arkeoloji (Tarih öncesi devirlerinde eserlerle ilgilenir). Tarih çağları arkeoloji: Bu da milletlerin adlarına ve coğrafya bölgelerine göre bölümlere ayrılır: 1 -Klâsik arkeoloji (Yunan ve Ege arkeolojisi), 2 -Mısır arkeolojisi, 3 - Yakın doğu arkeolojisi, 4 - Roma arkeolojisi, 5 -Bizans arkeolojisi, 6 - Hıristiyan öncesi ve Hıristiyan arkeolojisi, 7 - İslâm arkeolojisi, 8 - Anadolu arkeolojisi.

GEVAŞ « Türkiye Coğrafyası

Van iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 671 kilometrekare, nüfusu 13.669 dur. İlçenin yüzeyi genel olarak çok sarp dağ yamaçlarından ve Van gölüne doğru uzanan tatlı meyilli sırtlardan ibarettir.İlçenin merkezi 3.575 nüfuslu Vartan kasabasıdır.

CAPRİ ADASI « Dünya Coğrafyası

İtalya'da, Napoli körfezinin ağzında Sorrento yarımadasından 5 km. kadar Güneydoğuda bulunan küçük bir ada. Yüzölçümü 10,4 kilometrekare, nüfusu 7.500 dür. Havasının yumuşak ve güneşli olması, rutubetinin az olması ve tabiî güzelliklerinin bolluğu yüzünden eskiden beri ziyaretçileri çekmiştir. İtalya'nın önemli turistik bölgelerinden biridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy