Nedir

YASSIADA « Türkiye Coğrafyası

İstanbul'da Burgaz adasının batı yönünde bulunan kayalık bir ada. 170 metre genişliğinde, 280 metre uzunluğunda, 47 metre yükseklikte kayalık bir adadır.

27 Mayıs 1960 Hareketi üzerine kurulmuş olan Yüksek Adalet Divanı tarafından, yargılanmaları yapılan eski ve düşük iktidar mensupları ile bunlarla ilişkili olanların çeşitli dâvalarının görüldüğü ada olması bakımından, Türk Devrim tarihinde, adı yer etmesi gereken bir adadır.

HARBOKULU « Eğitim

Harbiye Mektebinin 1937 yılında Ankara'ya nakledilmesinden sonra aldığı ad.

DUA « Din

Aslında “çağırmak” anlamında olan bu kelime, Kur'anda “yardım istemek” anlamına gelmektedir. Bir şeyin yapılmasını ya da yapılmamasını, Tanrı'yı “medih ve sena yolu” ve kişinin ihtiyacını belirten bir dil ile istemekten ibarettir. Kur'anda ibadet'e ait âyetlerde duanın önemli bir yeri vardır. “Dua, ibadetin özüdür” şeklindeki hadîs ile önemi belirtilen dua, kulun bütün ümitleri kırıldıktan sonra, Tanrıya yönelerek yalvarması ve onu tek yardımcı olarak tanıması demek olduğundan, gerçek bir birleştirici sayılmış ve en iyi ibadet şekli olarak kabul edilmiştir .

ÇAKMAK « Sözlük

Çoklukla sigara tiryakisi olanların kullandığı bir çeşit ateş yakma aracı . Çakmak taşına vurularak kıvılcım çıkarma ve bu suretle yanan kavı ya da pamuğu yakma esasına dayanır. İlkel şekillerinde, çakmak taşı, çakmak taşından kıvılcım çıkarmaya yarayan sert bir cisim ve kavdan ibarettir. Modern şekilleri ise ,bir benzin haznesine bağlı pamuk bir fitil, küçük bir çakmak taşı ve bu taştan kıvılcım çıkarmağa yarayan küçük dişli bir çarktan ibarettir.

ALSACE -LORRAİNE « Tarih

Alsas - Loren - Bir memleket adı gibi kullanılan bu deyim, gerçekte gerek tarih, gerekse coğrafya bakımından birbirinden ayrı iki bölgeyi göstermektedir.

Lorraine, derebeylik zamanlarında itibaren Fransız asilzadelerinin idaresi altında bulunmuş ve 1766 tarihinde, öze imtiyazlarla Fransa'ya katılmıştır. Alsace ise, 1273 tarihinden itibaren Avusturya'nın elinde bulunmuş ve 1648 Vestfalya antlaşması ile Fransızların eline geçmiştir. 1870-71 Alman-Fransız savaşından sonra imzalanan Frankfurt Barış Antlaşması (10 Mayıs 1871) ile Al-manyaya kalmıştır. Almanların elinde uzun yıllar bulunan bu bölge Almanlar için daimi bir kargaşalık bölgesi olmuş, 1911 yılında İmparatorluk Birlik Meclisinde üç oy kullanabilme hakkını almış-tır. Birinci Dünya Kavasında, Almanya'nın yenilmesi üzenine, halkın oyuna başvurulmadan Versallles antlaşması ile Fransa'ya geçmiştir.

İkinci Dünya Savaşında, Fransa'nın muvakkaten yenilmesi sırasında Almanlar, bu bölgeyi tekrar kendi topraklarına katmışlardır, Fakat yenilgiye uğramalarından sonra bu bölge, tekrar Fransız Cumhuriyetine geçmiştir.

ARHAVİ « Türkiye Coğrafyası

Artvin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 295 kilometrekare, nüfusu 13.249 dur. Artvin'in ortasında bulunan ilçenin yüzeyi dik meyilli ve derin vadilerle bölünmüş sırtlardan ibarettir. Meyve, sebze gibi çeşitli ürünler, halkın geçim kaynağıdır. İlçenin merkezi Musazade kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy