Nedir

UŞİ ANTLAŞMASI « Tarih

Trablusgarp savaşı sonunda Osmanlılarla İtalyanlar arasında 1912 yılında yapılan antlaşma. İsviçre'nin Lozan şehrinin iskelesi olan Uşi'de imza edildiği için bu adla anılmaktadır. İtalyanların Trablusgarp'a saldırıda bulunmaları üzerine başlayan Osmanlı İtalyan Savaşı Osmanlı Devleti'ne Balkan devletlerinin de saldırıda bulunmaları üzerine Osmanlılar İtalyanlarla barış yapmak zorunda kalmışlardır. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden birine göre, Trablusgarp ve Bingazi, İtalyanlara bırakılmaktadır.

ÇAN « Din

Tersine çevrilmiş kadeh şeklinde, madenden yapılmış ses çıkaracak âlet. İçine asılı madenî bir tokmakla ya da üstüne vurulmak suretiyle titreşimler meydana getirerek ses çıkartır. İcadının, beşinci yüzyılda Fransa'da Campanidie'deki Nome şehrinin papazına ait olduğu sanılmaktadır. O tarihten bu yana, kiliselerde dinî çağrı ve çeşitli bildirim amaçları için kullanılır.

METRE « Matematik

Uzunluk ölçüsü. Yer boylam dairelerinden ekvatorun 1/40.000.000 i olarak alınmıştır. Metre, İngiltere ve Amerikanın dışında bütün ülkelerde uzunluk ölçüsü olarak kullanılır, (m) ile gösterilir Metrenin katları: Dekametre, hektometre ve kilometre'dir.

1 dekametre (dkm) = 10 m.

1 hektometre (hkm) = 100 m.

1 kilometre (km) = 10 hkm. 100 = dkm. = 1.000 m.

Metrenin askatlan : Milimetre, santimetre, desimetre'dir.

1 milimetre (mm.) = 0,1 cm. = 0,01 dsm. 0,001 m.

1 santimetre (cm.) = 0,1 dsm.= 0,01 m.

1 desimetre (dsm.) = 0,1 m.

BAHAMA ADALARI « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın Florida yarımadası ile Antillerin doğusunda uzanan adalar. Bütün adaların yüzölçümü 11.400 kilometrekare, nüfusu 143.000 dur. Hepsi de büyük Britanya İmparatorluğuna bağlı olan bu adaların sayısı pek çoktur ve ancak 29 unda yerleşilmiştir. 66 sı küçük mercan adaları ve 2.400 kadarı da mercan yığınlarından ibarettir.

Bahama Adaları bitki bakımından çok zengindir. Büyük adalarda ormanlar vardır. İklim, meyve ve sebze yetiştirmeye elverişlidir. Buralarda yaşayan hayvanların başında kuşlar gelir; 200'den fazla cins kuş yaşadığı tespit edilmiştir. Ancak, Bahama Adaları başka hayvan çeşitleri bakımından fakirdir. Adaların çevresi balık bakımından zengindir. Balıkçılığa önem verilir. Balık, yerlilerin başlıca besinidir.

Bahamalar dünyanın en tatlı iklimine sahiptir. Kış sıcaklığı ortalaması 22° dir. Yazın da sıcaklık 30° yi geçmez. Şimdiye kadar tespit edilen en yüksek sıcaklık ise 34 dir. Turistik önemi büyük olan yerlerdendir.

SAMSUN « Türkiye Coğrafyası

Samsun ilinin merkezi olan şehir.Nüfusu 87.311 dir.Karadeniz kıyılarında, Mertırmak adlı küçük bir akar su deltasının batı kenarında kurulmuştur. Kuruluş tarihi M.Ö. sekizinci yüzyıla kadar uzanır. Yıldırım Bayezit devrinde Osmanlıların eline geçmiştir. Karadeniz Bölgesinin en önemli şehirlerinden biridir. Günden güne bayındırlaşan ve büyüyen Samsun şehri, önemli bir ticaret şehri özelliğindedir.

Samsun, Türk Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, şerefli bir yer kaplayan şehirlerimizdendir. Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na başlamak üzere Anadolu'ya geçmeye karar verdiği zaman, bu mücadelesinin başlangıç noktasını Samsun olarak seçmiş ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna ayak basarak Anadolu topraklarına çıkmıştır. Bu tarih, Türk Millî Mücadelesinin başlangıç tarihidir.

SAMSUN İLİ

Anadolunun kuzeyinde Karadeniz kıyılarında bulunan illerimizden biri Yüzölçümü 9.392 kilometrekare, nüfusu 654.602 dir. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Tokat, Amasya ve Çorum bulunmaktadır. Merkezi Samsun şehridir.

Samsun ilinin yüzeyi, genel olarak Kuzey Anadolu dağ sıralarının meydana getirdiği dağlık alanlardan meydanda gelmiştir. Bu dağ sıraları arasında yer yer akarsuların dağları yarmasından meydana gelen vâdilik alanlar, geniş alûvyal ovalar bulunmaktadır.

Samsun ili, genel olarak bir tarım bölgesidir. Nehirlerin meydana getirdiği alûvyal ovalar ve vadiler, tarıma en elverişli bölgeleri meydana getirir. Her türlü tahıl, bu arada tütün, önemli miktarda yetiştirilir. Orman ürünleri hayvancılık da gelir kaynaklarında önemli rol oynar.

İDEAL GAZLAR « Kimya

Geylüsak kanunları, sıcaklık etkisi ile bütün gazların aynı şekilde genleştiklerini gösterirler. Maryot kanunu da sabit sıcaklıkta, basınçları değiştirildiği zaman bütün gazların hacimlerinin aynı şekilde değiştiğini gösterir. Maryot ve Geylüsak kanunları bütün gazların benzer yapılışta olduklarını düşünmeye imkân verirler.

Gerçekte Maryot kanunu gibi Geylüsak kanunları da ancak “yaklaşık kanunlardır” hiçbir gaz onlara tamamen uymaz. Bu kanunlara tamamen uyacak bir gaza “ideal gaz” adı verilir.Sıvılaşma şartlarından uzakta iken bir çok gazlar hemen tamamen ideal gazlar gibidirler. Normal sıcaklık ve basınçta bulunan oksijen, azot, hava böyledir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy