Nedir

BALLIBABA « Bitkiler

Ballıbabagillerden Asya, Afrika ve Avrupa'da 40 tan fazla türü bulunan bir bitki cinsi Otsu olan bu bitkiler yıllık olacağı gibi, uzun ömürlü de olabilir. Dört köşe olan gövdelerinin üzerleri çoklukla tüylüdür. Yaprakları saplı, yaprak şekilleri yumurta ve kalp biçiminde, kenarları sivri ya da testere gibi dişlidir. Çiçeklerinde balözü bulunduğundan böcekler tarafından çok ziyaret edilir. Bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen ballıbabalar,yurdumuzda yol, hendek kenarlarında, orman ve çayırlarda rastlanır.

ACEMİ OĞLANI « Tarih

Yeniçeri olmak için hazırlanan ve devşirmek suretiyle toplanan çocuklara ve gençlere verilen ad. Acemi oğlanları, savaşlarda esir edilen çocuklardan ve Hristiyan Osmanlıların (re'aya) çocuklarından devşirilmek suretiyle meydana geliyordu. Bunlar ilkin Türkçe'yi ve İslâm Türk göreneklerini öğrenebilmek için Anadolu ve Rumeli'deki Türk ailelerin yanma birkaç yıl için hizmet etmek amacıyla bırakılır, daha sonra da Acemi Ocaklarına gönderilirlerdi. Acemi Ocağı kıdemlileri “beder gâh” ya da “kapıya çıkmak” deyimi ile yeniçeri ve diğer ocaklara gönderilirlerdi.

GÖRÜNTÜ « Fizik

Bir ayna ya da bir mercekte, bir cismin görünmesi haline verilen ad. Yeryüzündeki cisimler, ya çevresine ışık işıni saçan, “ışıklı cisimler” dir, ya da bu ışıklı cisimlerden çıkan ışık ışınlarını alan “ışıksız cisimler” dir. Işık ışınlarını geri gönderirler, böylece “yansıma” olayı meydana gelmiş olur. Cisimlerin görünmeleri, ancak yansıma olayı sayesinde meydana gelen fizikî bir olaydır. İşte, herhangi bir cismin yansıyan bu ışık ışınlarının, saydam olan bir cisme, bir ayna ya da bir merceğe çarpması sonunda, burada da bir yansıma olayı meydana gelmiş olur. Bu yansıma olayının meydana geldiği yer olan ayna ya da mercekte de, o cisimlerin ters olan şekilleri belirmiş olur. Bu olay, görüntü, yansıyan ışık ışınlarının uzantılarından meydana gelmiş olduğu için, bu görüntüler birer cisim değildir.

VİYANA KONGRESİ « Tarih

Napoleon Bonaparte'ın yenilgisinden sonra, Avrupa'ya yeni bir düzen vermek için Viyana şehrinde 1815 yılında yapılan kongre. Napoleon'u yenen müttefikler, Avrupa devletleri arasında Viyana'da büyük bir kongre toplamışlar ve Fransa'dan alınan yerlerin bölünmesi, Avrupa'ya verilecek yeni düzen konusunda anlaşmaya varmışlardır. Çok çetin tartışmalardan sonra 7 Haziran 1815 te antlaşma imza edilmiştir. Kongrede alınan kararlardan başlıcaları şunlardır:

1 - Fransa, 1789 yılındaki sınırlarına çekilecek, 2 - İngiltere, Malta, Seylân, Kap gibi yerleri alacak, 3 - Prusya'ya yeni topraklar verilecek ,4 - Avusturya'ya Almanya'dan, İtalya'dan bazı topraklar verilecek, 5 - Rusya'ya, Polonya'dan, İsveç ve Finlandiya'dan bazı topraklar verilecek, 6 - Norveç İsveç’e bağlanacak. Bu kongre kararlarından büyük devletler memnun olmuşlar fakat küçük devletler büyük zararlara uğramışlardır. Bu alınan kararlar, 1830 ve 1848 yıllarında çıkan ayaklanmalarla bazı değişikliklere uğramıştır.

BOĞAZLAR MESELESİ « Tarih

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının milletlerarası uyacağı hukuk rejimi sebebiyle doğan meselelerin toplu adı.

Osmanlı imparatorluğu, İstanbul'un Türkler tarafından alınış tarihi olan 1453 ten 1841 yılına kadar İstanbul ve Çanakkale boğazlarına tek ve mutlak olarak egemen olmuştur. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamağa başlaması ve toprak kaybetmesi üzerine, Karadeniz’e kıyısı bulunan memleketler çoğalmış ve bunlar, Akdeniz ve öbür ülkelerle olan temaslarını, serbestçe en kısa yol olan Boğazlardan yapmak yoluna gitmişlerdir. Bu meselelerin doğurduğu çeşitli anlaşmazlıklar sonucunda Boğazlar meselesi denen mesele çıkmış ve Londra (1841 - 1871) Paris (1865,)Berlin (1878), Sevr (1920) antlaşmaları ile Osmanlı Devletinin Boğazlar bölgesindeki egemenliği kayıtlandırılmıştır .

Monitöre Antlaşması (1936 ) ile Boğazlar meselesi kesin olarak halledilmiş ve buraları milletlerarası bazı kolaylıkların dışında Türk egemenliğinin hüküm sürdüğü yerler olmuştur.

ULUDAĞ « Türkiye Coğrafyası

Marmara Bölgesi'nin Bursa ili çevresinde, Bursa şehrinin güneydoğusun bulunan. 2.543 metre yüksekliğinde dağ. Kışın kayak gibi kış sporlara yapıldığı yazın da çeşitli dinlenme yerlerinin bulunduğu bir yer olması bakımından, Türkiye'nin önemli turistik bölgesinden biri özelliğindedir. Kış aylarında, Uludağ ,yurdumuzun bir numaralı istirahat yeri sayılmakdır. İstanbul'dan deniz ve kara yolu dört, uçakla yarım saatlik bir mesafede bulunan Uludağ'ın yolu, kar temizleme makineleriyle daima açık bulundurulmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy