Nedir

HÜKÜMET DARBESİ « Politika ve Siyaset

Belirli bir kuvvete ya da askerî kuvvetlere dayanan kimselerin zorbalıkla meydana getirdikleri hükümet değişikliği. Yukarıdan inen bir iktidar değişikliğidir. Halk kitlelerinin katılmasıyla meydana gelen ihtilâlden farklıdır. Napoleon I. in 1799 da iktidarı ele alması, Napoleon III. ün 1851 deki hareketi, Mussolini'nin 1922 deki hareketi, son yıllar da Avrupa, Asya, Amerika'nın çeşitli memleketlerinde meydana gelen iktidar değişiklikleri, hükümet darbelerine birer örnektir.

JELATİN « Yeryüzü

Et ve kemikleri kaynatarak elde edilen sıvıyı soğuttuktan sonra meydana gelen bir cins toprak. Meyve dondurması görünüşünden bir maddedir. Zamk, tutkal gibi yapıştırıcı maddelerin yapılmasında kullanılır.

HENDEK « Türkiye Coğrafyası

Sakarya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 478 kilometrekare, nüfusu 39.612 dir. İlçenin yüzeyi tatlı meyilli yamaçlarla bu yamaçların batısını çevreleyen geniş ve düz ovadan ibarettir. Yamaçların önemli bir bölümü ormanlarla kaplıdır. İlçede tütün ekimi önemlidir. İlçe merkezi 9.817 nüfuslu Hendek kasabasıdır.

TELEVİZYON « Teknik

Radyo dalgaları yardımıyla, bir cismin görünüşünü ve hareket edişini, sinema perdesine aksettirir gibi uzaklara nakletme işi. Bugün televizyon, radyonun evrimleşmiş bir şekli haline gelmiştir. Radyolarda, uzaklara nakledilebilen seslerin yanında, televizyon olarak görüntülerin de nakledilebilme imkânının sağlanmış olması, alıcı olan her yerde, sesle birlikte görüntülerin de elde edilmesi sonucu yaratmıştır. Televizyon programlarının yayınlanışı, radyo programlarının yayınlanışı gibidir. Yalnız televizyonlarda en önemli değişiklik, televizyon kamerasındadır.

Televizyon kamerası, dış görünüşü bakımından sinema filmi çekilen kamerayı andırır. Televizyonla yayınlanacak sahnenin görünüşü kamera önündeki objektifle, içeride bulunan bir tüpe yollanır. Bu tüp büyük bir hunî biçimindedir. Bu tüpün gerisinde düz bir levha vardır. Binlerce küçücük fotosellerden meydana gelen bu tabaka gözün duyar tabakası gibi çalışır. Objektiften geçen görüntü buraya düşer. Tüpün en gerisinde, boyun kısmında bir elektron “tüfeği” bulunur. Bu tüfek fotosellerden meydana gelen levha üzerine kıl kadar ince bir elektronlar ışını atar. Sahnenin değişik ve karanlıklardan meydana gelen görüntüsü fotosel üzerine düştüğü zaman, bu aydınlık ve karanlıklara göre değişen bir elektrik meydana gelir. Fotosel levhasını sağdan sola ve yukarıdan aşağıya büyük bir hızla tarayan elektronlar ışını, levhanın çeşitli yerlerinde değişik olarak meydana gelen elektrik akımını alır. (Görüntünün karanlık yerleri ya hiç akım meydana getirmez ya da pek az akım verir, aydınlık kısımlar çok akım verir). Böylece görüntünün biçimine göre değişik olarak alınan bu akımlar büyütülerek bir verici istasyona yollanır, buradan radyo dalgaları halinde yayınlanır.

Verici istasyondan yayınlanan bu dalgalar, dinleyicinin alıcı makinesinin anteni ile toplanır. Alıcı televizyonda da, vericideki gibi bir tüp bulunur, fakat bu tüp tam aksi şekilde çalışır. Tüpün dik dörtgen şeklindeki ön kısım, televizyon alıcısının perdesidir. Bu kısmın üzeri özel bir madde ile örtülüdür. Radyo dalgaları halinde gelen elektronlar bu yüzeye çarpınca görülebilir ışığa çevrilir. Bu ışığın karanlık ve aydınlık dereceleri, vericidekinin aynıdır. Böylece seyirci, stüdyodaki sahneyi aynen görmüş olur.

MİLLİ KÜTÜPHANE « Devlet

Ankara'da Yenişehir semtinde, Namık kemal mahallesinde, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş olan kitaplık. 1946 yılından itibaren kurulması teşebbüslerine geçilmiş, 16 Ağustos 1946 tarihinde açılmış, 1951 yılında da Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız bir müdürlük durumuna getirilmiştir. 250,000 i aşan kitap sayısı ile, Türkiye'nin en önemli kitap sarayı durumunda olan bir müessesedir. Bu kitaplar arasında, yerli ve yabancı eserler, eski yazma eserler bulunmaktadır. Bunların dışında, Millî Kütüphanede, mikrofilimler, haritalar, çeşitli devamlı eserler koleksiyonları, gazete ve dergi koleksiyonlar bulunmaktadır. Ayrıca biyografya, bibliyografya, aksesyon, katalog, müzik, eserleri, mikrofilim, bölümleri gün geçtikçe önemli gelişmeler kazanmaktadır.

Kütüphanede, bir asıl okuma salonu, iki devamlı yayınlan okuma salonu, araştırıcılar için özel okuma salonu gibi salonlar bulunmaktadır. Haftanın yalnız bir günü dışında her gün, parasız olarak herkese açıktır. Kütüphanede, ayrıca haftanın belirli günlerinde konserler ve konferanslar verilmektedir.

MERMER « Kimya

Kimyasal yapısı bakımından kalsiyum karbonat olan bir cisim. Kireç taşının bir şeklidir. Küçük ve sert billurların bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. Çoğu beyazdır. Renklisi ve damarlısı da bulunur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy