Nedir

YEMEN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasının güney - batısında Kızıldeniz boyunca uzanan bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 195.000 kilometrekare, nüfusu yaklaşık olarak 5 milyondur. Bu ülkenin yüksek bölümleri, Arabistan yarımadasının en verimli yerleridir. Buralarda, arpa, buğday, darı ve kahve yetiştirilir. Özellikle kahve, en önemli ihraç maddesidir.

1962 yılının son aylarına kadar, “İmam” adı verilen Krallarla yönetilen Yemen'de askerî bir ayaklanma olmuş ve Cumhuriyet ilân edilmiştir.

VEZİRKÖPRÜ « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.514 kilometrekare, nüfusu 56.489 dir. İlçenin yüzeyi hafif dalgalı, yer yer ormanlarla kaplı sırtlarından ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı buğday, arpa ve pancar ekimidir. Merkezi 6.873 nüfuslu Vezirköprü kasabasıdır.

HASTA ADAM « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında, bu imparatorluk için Avrupalılarca verilmiş ve siyasî sözlüğe geçmiş olan deyim. Bu deyim 9 Ocak 1853 te Petersburg'da verilen bir suvar ede, İngiliz elçisi ile Rus çarı Nicolas I. arasında yapılan bir konuşma sırasında ilk defa Rus Çarı tarafından söylenmiş, daha sonraları, politika diline geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvetten düşmesinden istifade etmeye kalkan Rus Çarı, İngiltere, ve Rusya arasında Osmanlı Devletî'ni paylaşmak için her çareye başvurmuş, fakat bu niyetlerinde başarıya ulaşamamıştır.

“Hasta Adam” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile bir daha dirilmemek üzere, tarih sayfaları arasına karışmıştır.

OKSİJEN « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü O, numarası 8, atom ağrlığı 16 dır. Yeryüzünde en bol oranda bulunan bir elemandır. Yerkabuğunun yaklaşık olarak % 0,5 ini oksijen bileşikleri meydana getirir. Suyun ağırlığının 0/0 90'ı, havanın ağırlığının 0/0 23'ü oksijendir. Renksiz, kokusuz, suda az eriyen bir gazdır. Soy gazların dışında bütün elemanlarla tepkimeye girerek bileşikler verir. Bu olay, çoklukla ısı ve ışık gösterisi halinde olur (yanma). Oksijen yanma için gerekli yakıcı bir gazdır.

TORBALI « Türkiye Coğrafyası

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.073 kilometrekare nüfusu 37.027 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın geçim kaynakları tahıl ekimi pamuk ve bağcılıktan ibarettir.Merkezi 8.010 nüfuslu Tepeköy kasabasıdır.

BOZKURT « Mitoloji

Göktürk soyunun ve Uygur Türklerinin oluşumları ile ilgili efsanelerde sözü edilen önemli bir mitolojik unsur. Çin kaynaklarında ve başka kaynaklarda rastlanan söylentilere göre, Göktürklerin ilk hakanı Aşina, bir dişi kurttan türemiştir. Uygurlar da, Çin kaynaklarına göre, bir bozkurtla bir Hun prensinden meydana gelmiştir. Aynı kaynaklar, Cengiz soyunu da, bozkurda bağlarlar.

Türk ulusları, ulus şekline girince, bu kurt, kurt şeklinde gökten inen Tanrı, ışık sayılmağa başlanmıştır.

Türklerin Bozkurt totemine, Bozkurt destanında, Ergenekon destanında ve başka destanlarda rastlanır. Bu destanlardan en önemlisi olan Ergenekon destanına göre, bir baskın sonunda hileyle kılıçtan geçirilen Türkler’den yalnız bir genç, karıları ve çocukları ile kurtuldular. Aşılmaz dağlarla çevrili verimli bir ovada yerleştiler. Yıllar geçtikçe kuvvetlendiler, çoğaldılar. Türk soyu, eski gücünü kazandı. Günün birinde, bu yerlere sığmadıkları için bir çıkış yeri ararlar; bir bozkurdun yol göstericiliğinde ve hakanları Börteçine'nin (Bozkurt) önderliğinde, Ergenekon dan çıkarlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy