Spor

GÜREŞ

İki kişinin, belli kurallara göre, birbirini kavrayarak ve kuvvet sarf ederek, karşısındakinin sırtını yere getirmek için uğraşmalarından ibaret olan spor çeşidi. Oyuncularına “pehlivan”denir. Türklerin millî sporu güreşte esas, karşı güreşçiyi tutup yere devirmek ve sırtını (iki omzunu) bastırmaktır. Bugün Türkiye‘de başlıca üç tip güreş uygulanmaktadır. Serbest güreş , Greko-Romen güreş, Yağlı güreş. Serbest Güreş – […]

OLİMPİYAT

Eski Yunanlıların dört yılda bir yaptıkları ve zamanımızda da dört yılda bir yapılmağa devam edilen milletlerarası spor yarışmaları ve şenlikleri. Olimpiyat adı, eski Yunanistan‘da Olimpiyat ovasında dört yılda bir tekrarlanan çeşitli yarışmaların adı olan “Olimpiyat oyunları” ndan gelmektedir. Eski Yunanistan‘ın en büyük bayramları olan Olimpiyat oyunları, ilk defa, Milâttan önce 776 yılında kutlanmaya başlanmıştır. 86 […]

RODEO

Bugünkü anlamı ile çoklukla kovboyların binicilikteki hayvan yakalamaktaki hünerlerini göstermek için düzenlenen müsabakalardır. Aslı, İspanyolca bir kelimedir. Hayvanların, markalanmak suretiyle toplanması anlamına gelir. Orta ve Güney Amerika ülkelerinde bir bayram sevinci içinde kutlanır. Düzenlenen Rodeo müsabakalarında kovboylar, vahşi boğalara ve atlara eğersiz binerek, kementle at ve vahşi hayvanlar yakalayarak hünerlerini gösterirler, Rodeo müsabakalarında ayrıca keskin […]

RUGBİ

Futbol oyununun iki şeklinden biri. Asıl futbol yalın ayakla oynandığı halde rugbi elle ve ayaklarla oynanır. Rugbi topu 27-28 santimetre uzunluğunda ve aşağı yukarı 400 gram ağırlığında oval bir toptur.

BASKETBOL

Kaleleri ; iki tarafta yüksekçe bir direğe bağlanan ,dipleri açık bırakılmış çemberli birer ağdan ibaret top Oyunu. İlk olarak Amerika‘da Dr. Naisumith tarafından (1892) oynanmış, Birinci Dünya Savaşı’nda Amerikalı askerler tarafından Avrupa‘ya ve bütün dünyaya yayılmıştır. Bütün gençler tarafın, dan oynanan ve en güzel sporlardan biri olan basketbol oyunu, bugün dünyada en fazla oynanan top […]

TENİS

Bir ağla ikiye bölünmüş “kort” denilen özel bir alanda lâstik bir topu hareketle bu ağın üstünden aşırarak karşı yarı alanın sınırları içine düşürmeden ibaret bir spor. Bu oyun karşılıklı olarak ya iki kişi ya da ikişer kişi arasında oynanır.

BEYZBOL

Bir spor oyununun adı. İlkin İngiltere‘de oynanmış olmasına rağmen Amerika‘nın millî sporu haline gelmiştir. Alan : Düzgün bir yer ya da çayır üzerine çizilen bir dikdörtgendir. Bu alanın eni 27, boyu 43 metredir. Sert bir topla oynanır. Oyuncular yüzlerine maske, göğüslerine göğüslük, ellerine eldiven takarlar. Oynayanlar: Bu oyun, dokuzar kişilik iki takım arasında oynanır. Oyun […]

VOLEYBOL

Altı kişiden kurulu iki takımla oynanan bir takım oyunu. Ortasında, iki metre yirmi santim yüksekliğinde bir ağ bulunan bir oyun alanında oynanır. Oyun üç settir. Her set on beş sayı sürer. Top, oyuncular tarafından elle vurulmak suretiyle oyuncudan oyuncuya ve iki tarafa gönderilir. Topu yere düşüren taraf sayı kaybeder.

BİNİCİLİK

Ata binme sanatı, ustalığı. Ata binmeği kendisine bir iş edinmiş olanların uyması gereken birtakım şartlar vardır. İyi binici olmak için, atı sevmek, ata iyi bakmak, atın huylarını bilmek, ata usulüne göre binmek, atın çeşitli hareketlerinde ve koşularında emniyetle oturabilmek, iyi bir binici için bilinmesi gereken şartların başlıcalarındandır. Bunların yanında eğer ve başlık vurma, çeşitli binicilik […]

BOĞA GÜREŞİ

İspanyolların millî sporu. İspanya‘dan başka Portekiz‘de, Fransa‘nın bazı güney şehirlerinde, Güney Amerika‘nın bazı memleketlerinde yapılmakta olan boğa güreşi, Roma İmparatorluğu zamanından kalmıştır. İlk zamanlarda yalnız aristokratların bir çeşit av eğlencesi olan bu spor, sonraları umumî yerlerde ve boğa ile güreşmeyi kendisine meslek edinen kimseler tarafından yapılmaya başlanmıştır. Vahşi ve çetin bir spor olan boğa güreşi, […]