Sanayi ve Ticaret

KABOTAJ

Sözlük anlamı olmayan milletlerarası bir deyim. Bir devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini kendi vatandaşlarınım kendi bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını bağışlaması.Bu hak, ilkin XVI. yüzyılda İngiltere tarafından kullanılmıştır. Bu yüzyılda İngiltere, kendi kıyılarında yük ve yolcu taşıma hakkını, yalnız kendi vatandaşlarına ve İngiliz bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını tanımış, başka gemiler ve kimseler için bu hakkı […]

CARİ HESAP

Hakikî ya da, hükmî şahıslar arasında açılmış, alacak verecek muamelelerinin tutulduğu hesap, “borç” ve “alacak” adları altında iki kısımdan ibaret olan bu hesap, hakikî ya da hükmî şahsın belli bir süre içinde aldığı ve verdiği kıymetleri gösterir ve bunların birbiriyle karşılaşım sonucunu tesbit eder.

CİRO

Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para senetleri olabileceği gibi makbuz senedi gibi emtia senedi de olabilir. Ciro, senet emrine tanzim edilen kimse tarafından, herhangi bir şahsa yapılabilir. Bu da senedin arkasına, senet […]

MUHASEBE

Herhangi bir işletmede bulunan kıymetlerin miktarının istenilen zamanda bilinmesini sağlamak, bu kıymetlerde meydana gelen değişmeleri takip etmek, bunlardan elde edilen sonuçları en doğru bir şekilde bulabilmek için yapılan işlemlere verilen ad. Bu duruma göre muhasebe, bir servet ve sonuç hesabıdır. Bu hesapların tutulabilmesi, değişik usuller içinde yapılmaktadır. Bu usuller yapılan işlerin durumu ile ilgilidir. Muhasebe […]

ÇARŞI

Çeşitli dükkânlarla dolu, üstü kapalı yada açık, alışveriş etmeye elverişli pazar yeri. Türk şehirlerinin çoğunda, üstü kapalı “kapalıçarşı” 1ar halinde alış veriş yerleri vardır. Bunların geçici olanlarına “Pazar” denir. Satılan eşyanın cinsine göre, dükkânların bir arada bulunması itibariyle kavaflar çarşısı, kuyumcular çarşısı adlarını alırlar. Eski Türk şehirlerinin çoğunda alış-veriş edenlerin güneş ve yağmurdan korunmaları için […]

PANAYIR

Belli zamanlarda kurulup içinde belli bir süre için satış yapılan sergilere verilen ad.Panayırlarda, yalnız bir bölgenin hayvanları, malları sergilendiği gibi çevre bölgelerden, hattâ yabancı ülkelerden gelen malların sergilendiği büyük panayırlar da vardır. Bunlar da, genel olarak, panayır adı ile değil, “sergi”, “fuar” adlarıyla anılır.

ÇEK

Çoklukla bir bankaya hitap eden ve belirli şekillere uyularak yazılan bir ödeme emri Ticari senet denilen poliçe emre muharrer senet ve çekten ibaret olan kıymetli evrak grubunun üçüncüsü olan çek bir para ödeme vasıtasıdır. Bankalar tarafından defter şeklinde tanzim edilen yapraklardan (çeklerden) koparılarak doldurmak suretiyle çekilir.Çek karşılığı bulunduğu taktirde çekilebildiğinden bir kredi vasıtası değil paranın […]

REKLAM

Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek böylece de sürümünü sağlamak için sözle, yazı ile, resimle yapılan her türlü çalışmalara verilen ad. Reklâm çalışmaları, bugün her türlü işletmenin önemli yardımcı bir vasıtası haline gelmiştir. Aynı zamanda, devletler, toplumlar siyasî kuruluşlar (partiler) için de bir kıymet ifade eder. Reklâmda en önemli mesele reklâmın etki derecesinin geniş ölçüde olabilmesini […]

DAMPİNG

Rekabeti ortadan kaldırmak ve bir pazarı elde etmek için düşük fiyatla mal satma. İç piyasada bulunan mallar üzerinde, belli fiyatlarda satılan mallar için, fiyat indirmesi şeklinde tatbik edilebildiği gibi, dış piyasaya satılan mallar için de tatbik edilebilir. Böylece, normal denen fiyatların altında satılmış olan mallar, çeşitli rekabetleri kaldırmak suretiyle, alıcı miktarında bir artma meydana getirmiş […]