Sanayi ve Ticaret

BANKNOT

Bankalar tarafından özellikle devlet bankaları tarafından çıkarılan ve bankaya gösterildiği anda madenî para ile ödeneceği taahhüdünü taşıyan evrak. Bankaların gelişmeğe başladığı ilk devirlerde banknot çıkarmak konusunda hiç bir kanunî kayıtlama görülmez Her banka,işine geldiği şekilde ve miktarda banknot çıkarma yoluna girmiştir. Fakat herhangi bir banka tarafından çıkarılan ve ödenebileceği taahhüdünü taşıyan banknotların bazı hallerde bankalar […]

İHRACAT

Bir ülkenin çeşitli ürünlerinin ve endüstri mallarının yabancı ülkelerine satılması. Milletlerarası ticaret ilişiklikleri ile ilgili olan ihracat, karşılıklı mal, yardım ve sermaye değişimlerini içine alır. Bu ilişkilerde, bir tarafın ihracatı, öbür tarafın ithalâtını meydana getirir.Dış ticaret denkliği bakımından, ihracatın ithalâtı karşılaması gereklidir. Böylece, bir ülkeye giren ve çıkan kıymetler arasında bir denklik meydana gelmiş olur. […]

BEDESTEN

Doğu’da büyük şehirlerin çoğunda bez ve çeşitli eşya alışverişlerinin yapıldığı kapalı çarşı. Bedestenler, taştan büyük ve geniş yapılardır. Üzerleri kubbelerle örtülür. Dört çevresinde bir ya da dört büyük demir kapı bulunur. Geceleri de bekçiler tarafından korunmasının kolay olması sebebi ile buraları ticaret yapanlar için tam emniyetli yerler sayılır. Bizde en ünlü bedestenler İstanbul’da idi. Osmanlı […]

İTHALAT

Bir ülkeye başka bir ülkeden mal alınıp sokulması. Dış ticaret düzeninin bölümlerinden birini (öbürü İhracat) meydana getirir, ülkeler yabancı ülkelerden getirecekleri çeşitli mallar için dışarıya para ödemek zorunda kalacaklarından, hükümetleri aracı ile her malın dışarı ülkelerden getirtilmesini bazı kayıtlara bağlamışlardır. Bu kayıtlamaların başında, her çeşit malın getirilmesinin yasak edilmesi gelir. Bu yasak malların dışında, çeşitli […]

BENELUX

Belçika Hollanda ve Luxemburg devletleri arasındaki gümrük birliği. Bu sözleşme ikinci Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda (15 Eylül 1944) ilgili devletlerin Londra’da bulunan milli hükümetleri tarafından imzalanmış ve 1 Ocak 1948 den itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeye göre üç memleket bir birinden gelen mallardan gümrük bedeli almadıkları gibi başka memleketlerden gelen mallardan da aynı gümrük […]

KABOTAJ

Sözlük anlamı olmayan milletlerarası bir deyim. Bir devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini kendi vatandaşlarınım kendi bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını bağışlaması.Bu hak, ilkin XVI. yüzyılda İngiltere tarafından kullanılmıştır. Bu yüzyılda İngiltere, kendi kıyılarında yük ve yolcu taşıma hakkını, yalnız kendi vatandaşlarına ve İngiliz bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını tanımış, başka gemiler ve kimseler için bu hakkı […]

CARİ HESAP

Hakikî ya da, hükmî şahıslar arasında açılmış, alacak verecek muamelelerinin tutulduğu hesap, “borç” ve “alacak” adları altında iki kısımdan ibaret olan bu hesap, hakikî ya da hükmî şahsın belli bir süre içinde aldığı ve verdiği kıymetleri gösterir ve bunların birbiriyle karşılaşım sonucunu tesbit eder.

CİRO

Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para senetleri olabileceği gibi makbuz senedi gibi emtia senedi de olabilir. Ciro, senet emrine tanzim edilen kimse tarafından, herhangi bir şahsa yapılabilir. Bu da senedin arkasına, senet […]

MUHASEBE

Herhangi bir işletmede bulunan kıymetlerin miktarının istenilen zamanda bilinmesini sağlamak, bu kıymetlerde meydana gelen değişmeleri takip etmek, bunlardan elde edilen sonuçları en doğru bir şekilde bulabilmek için yapılan işlemlere verilen ad. Bu duruma göre muhasebe, bir servet ve sonuç hesabıdır. Bu hesapların tutulabilmesi, değişik usuller içinde yapılmaktadır. Bu usuller yapılan işlerin durumu ile ilgilidir. Muhasebe […]