Nedir

MEDDAH « Eğlence

Eskiden Türkiye'de kahveler ve salonlarda halka hikâyeler söyleyen, olayları olmuş ya da oluyormuş gibi canlandırarak anlatan sanatkârlara verilen ad. Sahnesi ve kişileri olmadan yapılan bu anlatımlar çoklukla el hareketleri ve şive taklitlerine dayanırdı. Meddah, halkın karşısında yüksekçe bir yerde oturur; ilkin padişaha dua ettikten sonra “zaman, zaman içinde; kalbur, saman içinde” diyerek hikâyesine başlardı.

HASTA ADAM « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında, bu imparatorluk için Avrupalılarca verilmiş ve siyasî sözlüğe geçmiş olan deyim. Bu deyim 9 Ocak 1853 te Petersburg'da verilen bir suvar ede, İngiliz elçisi ile Rus çarı Nicolas I. arasında yapılan bir konuşma sırasında ilk defa Rus Çarı tarafından söylenmiş, daha sonraları, politika diline geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvetten düşmesinden istifade etmeye kalkan Rus Çarı, İngiltere, ve Rusya arasında Osmanlı Devletî'ni paylaşmak için her çareye başvurmuş, fakat bu niyetlerinde başarıya ulaşamamıştır.

“Hasta Adam” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile bir daha dirilmemek üzere, tarih sayfaları arasına karışmıştır.

AKVARYUM « Biyoloji

Su bitkilerini ve su hayvanlarını canlı olarak korumaya ve incelemeye yarayan camdan yapılmış kaplar. Akvaryumların en basit şekilleri bir çok evlerde süs olarak kullanılan ve içinde kırmızı balık bulunan cam kavanozlardır.

Çok eski zamanlardan beri bilinen akvaryum'u Çinliler kullanmışlardır.On yedinci yüzyıldan itibaren de Avrupa'da kullanılmaya başlanmıştır.

Akvaryumlarda, ya tatlı sularda yaşayan balıklar ve çeşitli bitkiler veya deniz sularında yaşayan, çeşitli deniz hayvanları bulunur. Bu şekil akvaryumlar, çoğu zaman dört köşeli kaplar şeklinde yapılır. Dibinde yıkanmış ve kaynatılmış nehir veya deniz kumu bulunur. Yer yer çeşitli bitkiler yerleştirilir. İçine su doldurulduktan sonra hayvanlar konur.

Akvaryumlarda, içine konulan deniz hayvanlarının alıştığı suyun yaşadığı çevrenin sıcaklığına uygun olması; suyun belirli zamanlarda havalandırılarak, hayvanın solunumu için gerekli oksijenin temin edilmesi; hayvanların ihtiyacı olan besinlerin verilmesi, dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

VOLKAN « Yeryüzü

Pirosfer tabakası ile litosfer arasındaki bağlılığı sağlayan ve magmadan çıkan maddelerin yeryüzüne yayılmasına aracılık eden litosferdeki doğal çatlaklara verilen ad.Bir volkanda üç bölüm görülür: 1 - Baca, 2 - Krater, 3 - Koni.

Baca: Magmadan yükselen lâv ve benzeri elemanların, litosfer yüzeyine çıkmasına aracı olan bir ya da bir kaç kollu kanallardır.

Krater : Bacanın, litosfer yüzeyiyle birleştiği noktada meydana gelmiş olan ağızdır.

Koni : Yükseklikleri, bazı hallerde 3.000 metreyi bulan, kraterden çıkan taş gibi maddelerin koni biçiminde birikmesinden meydana gelmiş tepelerdir.

Volkanların püskürmeğe bağlıyacakları, çoklukla önceleri belli olmaz. Yalnız, püskürmelerden önce, yer içinden korkunç gürültüler gelmeğe başlar, depremler olur, kaynak suları azalır, sıcaklıkları normal olan kaynak sularının sıcaklıklarında artma görülür. Bu olaylardan sonra yer kabuğu çatlar, bu çatlamalar, korkunç gürültüler içinde meydana gelir. Çatlamalarda taş ve benzeri maddeler, çok uzaklara fırlarlar. Meydana gelen yarıktan gaz ve buharlar yükselir. Bu olaylardan sonra kraterden lâvlar çıkmağa başlar. Bu lâvların devamlı akması ile volkan çevresi lâvlarla kaplanmış olur. Bu lâvlara rastlayan canlı, cansız her şey, bir anda lâvlarla kaplanarak yok olur.Yeryüzünde, püskürmelere aralıklı da olsa devam eden “sönmemiş volkanlar” olduğu gibi, artık püskürmelerine devam etmeyen, “sönmüş” olan volkanlar da vardır. Tarihsel zamanlardan beri zaman zaman püsküren volkanlar arasında Stromboli ve Vezüv volkanları sayılabilir.

MEKKE « Dünya Coğrafyası

Suudî Arabistan'ın Hicaz bölgesinde 200.000 nüfuslu bir şehir. Hazreti Muhammed'in doğduğu yer olması ve içinde Kabe'nin bulunması dolayısıyla, İslâm dünyasının kutsal şehridir. Bu sebeple “Mekke-i Mükerreme”adı da verilir. Yalnız Hicaz bölgesinin değil, Arabistan yarımadasının en önemli şehirlerinden biridir. İslâmlığın beş şartından biri olan “hac” gereğince, Müslümanların ziyaret etmesi gerekli bir yerdir.

İZNİK « Türkiye Coğrafyası

Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 478 kilometrekare, nüfusu 28.028 dir. İlçe, Bursa ilinin kuzeydoğusunda, İznik gölünün çevresindedir. Yüzeyi Aydan ve Naldöken dağlarının tatlı meyilli makilerle kaplı sırtlarından ve geniş düz alanlardan ibarettir. Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik önemli geçim kaynaklarıdır.

ilçe merkezi olan Îznik, 6.304 nüfuslu bir kasabadır. Bizans devrinden ve Osmanlıların ilk zamanlarından kalma eserleri ile tarihî bir özellik taşır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy