Nedir

ÇİÇEK HASTALIĞI « Sağlık

İltihaplı kabarcıklar dökerek belirti veren, ateşli, ağır, salgın bir hastalık. Etmeni, süzgeçleri geçen ufak bir virüstür. Bu virüs, kızamık virüsü gibi, vücudun dış tarafını (ektoderm) sever. Bu sebeple, çiçek hastalığının en karakteristik belirtileri, hastanın derisi üzerindedir. Yayılma, çoklukla, çiçek hastalığına tutulmuş hastalar yolu ile olur. Hastaların ağız ve boğazlarında bulunan çiçek yaralarındaki virüsler, öksürük damlacıkları ile çevreye yayılabilecekleri gibi, deri üstündeki iltihap ve çıbanlarla çeşitli temaslar bu yayılmaya sebep olurlar. Deri üzerindeki sıyrıklarda ya da ağız ve burun yollarındaki çeşitli sıyrıklarda odak bulan çiçek virüsleri 10 - 12 gün süren bir kuluçka devresinden sonra birdenbire bir titreme ve üşüme ile kendini gösterir. Ateş kısa zamanda 39 - 40 dereceye çıkar. Hastanın başında, kollarında, bacaklarında ağrılar ve kırıklar baş gösterir. Özellikle kalça ve bel ağrıları dikkati çekecek kadar fazladır. Nabız da, ateşle beraber yükselir. İştah kesilir, dudaklar kurur ve dil paslanır. İkinci güne doğru dirseklerde, kasıklarda, bazen koltuk altlarında genişçe kırmızı lekeler ortaya çıkar (Rash lekeleri). Üçüncü günde, hastanın yüzünden başlamak üzere, deri üstünde kızamık döküntülerine benzeyen ufak kırmızılıklar belirir. Bunlar az zamanda kollara ve bacaklara yayılır. Zaman geçtikçe bu döküntülerin üzerleri kabarır içlerinde sarımtrak renkli su toplanır, ortaları göbekleşmeğe başlar. Bir kaç gün sonra bu döküntülerin içinde sarımtrak bir sıvı cerahat haline gelir. Çok geçmeden her döküntü, içi iltihaplanmış bir çıban olur. Bu sırada ateş tekrar yükselir (cerahatlanma ateşi), vücudun her tarafını kaplayan bu çıbanlar bir süre sonra patlarlar. Bu devrede etrafa fena bir koku yayılır. Hastalar dalgın, ateşli ve fena bir durumdadırlar. Bazı çıbanların içine kan sızması ile bunlar morumtırak - kırmızı bir hal alırlar. Bu hal de hastaların durumu daha da ağırdır. Çok öldürücü olan bu durum, “kara çiçek” şeklidir. Hastalığın 10 - 12 günün.

den itibaren çıbanlar kurumağa kabuklaşmağa başlar. Hastanın ateşi düşer ve iyilik günleri başlar. Ancak, iyileşmeğe başlayan hastanın derisinde, çıbanların kuruması sebebi ile ömür boyunca devam edecek olan çöküntüler belirir. Bunlar, “çiçek bozuğu” lekelerdir.

Tehlikeli olduğu kadar salgın bir hastalık olan çiçek'in tedavisi oldukça ilgi isteyen bir özellik gösterir. Bu bakımdan en iyi tedavi, devamlı hekim kontrolü altında olmak gerekir.

Pek eski zamanlardan beri dünya üstünde geniş salgınlar yaparak çok insan öldürmüş ve insanlığın gözünü korkutmuş bir hastalık olan çiçek, dünya kadar eski bir hastalıktır. Bu bakımdan, bulaşıcı hastalıkların en eskisidir denebilir. İsa'nın doğumundan 1400 yıl önce Çin'de çiçeğin bulunduğuna dair belgeler bulunmuştur. Çok tehlikeli olan çiçek hastalığı nihayet 1798 yılında ünlü İngiliz hekimi Jenner tarafından aşısının bulunması ve bilimsel yolla uygulanması sonucu salgın yapma özelliğini yavaşça kaybetmiş, böylece eski tehlikeli durumunu kaybetmiştir.

PERŞEMBE « Türkiye Coğrafyası

Ordu iline bağlı bir ilçe .Yüzölçümü 221 kilometrekare nüfusu 35.462 dir. Yüzeyi Karadeniz’e doğru geniş bir çıkıntı halinde girmiş dalgalı çıplak ve engebeli bir yarım adadan ibarettir. Fındık, elma yumurta ve çeşitli ürünler halkının başlıca geçim kaynağıdır.

AKŞEHİR « Türkiye Coğrafyası

Konya'ya bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 4754 kilometrekare, nüfusu 71.020 tir.

Konya'nın batısında bulunan Akşehir, geniş miktarda tarım ve hayvancılığa müsait bir düz ova halindedir. Buğday ve arpadan başka önemli miktarda pancar, patates, nohut, soğan ve afyon ekimi yapılmaktadır.

Ortasından geçen Akşehir çayı ile ikiye bölünmüş bulunan Akşehir kasabasında, Romalılardan kalma eski Philomelium şehrinin bazı harabeleri bulunmaktadır. Selçuklulardan Karaosmanoğullarına geçmiş ve Yıldırım Bayezit zamanında Osmanlılar tarafından zapt edilmiştir. Ankara savaşından sonra esir edilmiş olan Yıldırım Bayezit, Akşehir'e getirilmiş ve burada kendini zehirlemiştir. Akşehir'de aynı zamanda Selçuklular ve Osmanlılardan kalma çeşitli tarihî eserler vardır. Taş Medrese, İmaret Camiî, Nasrettin Hoca türbeleri, bunların arasında en önemlileridir.

Anadolu'da her geçtiği şehri yakıp yıkan Timur'un Akşehir'i de yakıp yıkmasına Nasrettin Hoca'nın nükteleri engel olmuştur.

İlçenin merkezi 15.187 nüfuslu Akşehir kasabasıdır.

SURUÇ « Türkiye Coğrafyası

Urfa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 677 kilometrekare, nüfusu 35.126 dır, Yüzeyi, genel olarak, tatlı meyilli çıplak dağ yamaçları ile geniş düzlükler halinde uzanan ovalardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.

Merkezi 5.993 nüfuslu Suruç kasabasıdır.

MUT « Türkiye Coğrafyası

İçel iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 2. 517 kilometrekare, nüfusu 33.095 dir. İlçe, Batı Toros dağlarının en engebeli, en sık ormanlarla kaplı bir bölgesinde bulunmaktadır. Meyvecilik, hayvancılık ve az oranda tahıl ekimi, ilçenin başlıca gelir kaynaklarıdır.İlçe merkez 4.596 nüfuslu Mut kasabasıdır.

KABAKULAK « Sağlık

Ateşli ve çok bulaşıcı bir hastalık. Etmeni bir virüstür. Kulak altı tükürük bezlerinin şişmesiyle kendini gösterir. Özellikle 5-15 yaşları arasındaki çocuklarda çok görülür. Hastalık küçüklerde zararsız geçer. Ateş, ensede ağrı, baş ağrısı, kusma, bir ya da iki tarafta kulak altı bezlerinin şişmesi, hastalığın belirtileridir. Hastalık bir hafta kadar sürer. Bulaşma, hastanın aksırık, öksürük ve konuşmasıyla etrafa yayılan tükürük damlacıklarından geçer.

Tehlikeli bir hastalık olmamakla beraber, salgın yapma özelliğinde olduğu için, ilk belirtileri üzerine hekimin tedavisine girmek gerektir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy