Nedir

İTHALAT « Sanayi ve Ticaret

Bir ülkeye başka bir ülkeden mal alınıp sokulması. Dış ticaret düzeninin bölümlerinden birini (öbürü İhracat) meydana getirir, ülkeler yabancı ülkelerden getirecekleri çeşitli mallar için dışarıya para ödemek zorunda kalacaklarından, hükümetleri aracı ile her malın dışarı ülkelerden getirtilmesini bazı kayıtlara bağlamışlardır. Bu kayıtlamaların başında, her çeşit malın getirilmesinin yasak edilmesi gelir. Bu yasak malların dışında, çeşitli yollarla getirilen mallar için, belirli bir gümrük bedeli ödenir. Bu mallar da, o ülkenin piyasalarında satılma imkânını bulur.

İthalâtın çeşitleri vardır. Bunların başlıcaları şunlardır: Takaslı ithalât (İhraç edilen mal tutarlarında mal ithâl etmektir), kredili ithalât (dışarıdan getirtilen malın bedelini, belli bir süre içinde taksitle ödemek), bedelsiz ithalât (değeri, büyük kıymet ifade etmeyen malları, hiç bir bedel ödemeden getirtmek).

AĞAÇKAKAN « Hayvanlar

Kuşların Pici takımına bağlı bir kuş familyası, 350 ye yakın cinsi vardır. Vücutları uzunca, piramit şeklinde bulunan gagaları düz ve kuvvetlidir. Dilleri uzun ve incedir, ağızlarından dışarıya çıkabilir. Kısa ve kuvvetli olan ayakları ile ağaç gövdelerine, tutunurlar ve ağaç gövdelerindeki kurtları yemekle beslenirler. Gövdesi siyah kül rengi, sari, yeşil tüylerle kaplıdır. Başında kırmızı, beyaz benekler bulunur. Ağaçkakanların,, ağaçları oymak, meyveleri yemek gibi zararları varsa da, kabuk altlarındaki böcekleri ve kurtları yemek suretiyle ağaçları ölüm. den kurtardıkları için faydaları daha çoktur.

Memleketimizde yaşayan başlıcaları; şunlardır: Yeşil ağaçkakanlar, gri ağaçkakanlar, orta ve küçük alaca ağaçkakanlar, siyah ağaçkakanlar.

LAMAİZM « Din

Özellikle Tibet'te gelişmiş bir din. Buddhizmin bir çeşididir. Bu dini Tibet'te Podma Sambhava adlı bir rahip 747 yılında sokmuştur.

VAKFIKEBİR « Türkiye Coğrafyası

Trabzon iline bağlı bir üçe. Yüzölçümü 190 kilometrekare. Nüfusu 52.708 dir. Halkın başlıca geçim kaynağı mısır, fındık, fasulye, patates ve tütün ekimidir. Merkezi 1.367 nüfuslu Kemaliye kasabasıdır.

AFYONKARAHİSAR « Türkiye Coğrafyası

İçbatı Anadolu bölgesinin en büyüt şehri ve Afyonkarahisar ilinin merkezi. Deniz yüzeyinden 10:20 metre yükseklikte ve 38.394 nüfuslu bir şehirdir.

Şehir volkanlık bir tepenin eteğinde kurulmuştur. Karahisar adını bu tepenin sivahımtrak olmasından, Afyon adını da afyonun yetiştiği bir bölge olmasından almıştır. Şehir bu tepenin eteklerinde ve Taşpmar deresi boyunca ovajfa yayılmış gibidir. Güneyinde Hıdırlık tepesi, batısında Mültalip dağları uzanmaktadır.

Haydarpaşa'dan, Adana ve Konya'dan, Aydın'dan ve Manisa'dan gelen demiryolları ile ve çeşitli illerden gelen karayolları ile İç Batı Anadolu bölgesinin en işlek ve yol kavşağı olan şehirlerinden biri olmuştur.

Şehrin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmekle beraber, Milâttan önceki devirlere ait yapılara sık sık tesadüf edilir. Şehrin civarında Etütlerden ve Frigyalılardan kalma eserlerin izleri vardır.

XII. yüzyıldan itibaren Selçukluların elinde bir şehir olmuş ve Selçuk İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Osmanlılar'ın idaresine geçmiştir. Bu devrede ve Selçuk devrinde birçok mimarî eserler yapılmıştır. 1272 yılında Selçuk emirlerinden Ali Bey tarafından yaptırılan Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden biridir. Gedik Ahmet Paşa'nın 1477 de yaptırdığı İmaret Camii ile Lala Sinan Paşa'nın 1424 de yaptırdığı Sinan Camii de eski eserler arasında yer alır.

Millî Mücadele yıllarında Afyon şehri, bütün Anadolu şehirleri gibi, kendine düşen vazifeyi yapmış ve 27 Ağustos 1922 de düşman istilâsından kurtulmuştur.

Gün geçtikçe artan modern yapıları ile Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olmak yolundadır.AFYONKARAHİSAR İLİ

Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu bölümünde bulunan illerinden biri. Yüzölçümü 14.627 kilometrekare, nüfusu 461.458 tir.

Kuzeyinde Eskişehir, doğusunda Konya, güneyinde Isparta, Burdur ve Denizli, batışında Denizli, Uşak ve Kütahya bulunur. Osmanlı devrinde Bursa nın bir sancağı olmuş, Cumhuriyet devrinde il haline gelmiştir. Afyonkarahisar' ın yüzey şekli, genel olarak düz ovalar halinde bulunan başlıca dört parçadan ibarettir.

Afyonkarahisar ilinde başlıca tahıl, nohut, mercimek, fasulye ve özellikle haşhaş tarımı yapılmaktadır.

KIZKÜLESİ « Mimari Sanatı

İstanbul'da, Marmara denizinin kuzeydoğu ucunda, İstanbul Boğazının güneyinde, Üsküdar kıyılarına yakın kayalıklar üzerinde, küçük adacık şeklinde bir kule. Bu kulenin kuruluşu üzerinde çeşitli söylentiler vardır. Bunlardan biri; imparator Kostanün'in kızının bir yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceği yolundaki kehanet üzerine, bu tehlikeden kızını kurtarmak için, deniz üzerinde bu kuleyi yaptırmış olduğudur.Kızkulesi, bugün bir deniz feneri olarak kullanılmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy