Nedir

BARCELONA « Dünya Coğrafyası

İspanya'nın kuzey doğusunda bulunan bir şehir. Nüfusu 1.503.062 dir. Roma devrinde kuzey doğu İspanya eyaletinin başşehri olan Barcelona , Emevîler zamanında ve Musa bin Musayr'ın İspanya savaşları (713) sırasında Arapların eline geçmiştir. İşlek bir ticaret limanı olup dokuma, makine ve otomobil fabrikaları vardır.

KARABÜK « Türkiye Coğrafyası

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 659 kilometrekare, nüfusa 66.026 dır. Yüzeyi, hafif meyilli sırtlar, dan ve ormanlarla kaplı dağlık alanlar, dan ibarettir. Toprak, tarıma pek elverişli değildir. Ancak, dar vadilerde bahçe kültürleri yapılmaktadır.İlçe merkezi 31.408 nüfuslu Karabük kasabasıdır.

BAKTERİYOLİZ « Biyoloji

Bakterinin erimesi - Bakterilerle karşılaşan yüksek organizmalardaki bakterileri eriten “bakteriyolisin” adlı maddenin, bakterileri eritme olayına verilen ad. Çeşitli deney hayvanlarından, bu arada kobay'ın derisi altına ya da karın boşluğuna, öldürmeyecek miktarda canlı, yada ölü bakterilerin şırınga edilmesi sonucu, kobayların patojen olan bu bakterilere karşı bağışıklık kazanmaları ile belirmiştir. Bu hayvana, 80 gün sonra canlı bakteri (kolera vibriyonu) şırınga edilirse, bu bakterilerin bir zarar vermedikleri ve tamamen eridikleri görülür (Pfeiffer deneyi).

ROBERT KOLEJ « Eğitim

1863 yılında Sir Cyrus Hamlin tarafından kurulmuş olan bir öğretim müessesesi. İstanbul’da Boğaziçin'de Bebek sırtlarındadır. Robert Kolej, adını, kuruluşunda paraca yardımda bulunanların başında gelen Newyorklu zenginlerden Christopher R. Robert'ten almıştır, ilk başta bir tek ahşap binadan ibaretti. Devamlı gelişmeler geçirerek bugünkü altı blok binadan kurulu bir öğretim müessesesi haline geldi. Erkek ve Kız Koleji olarak iki kısımdır. 1950 yılımda orta ve liseden ibaret olan koleje bir de mühendis yetiştirmek için yüksek kısım ilâve edildi. 3 yıldır da buna ilâveten Kolej, Fen Lisan, Ekonomi ve İş idaresi yüksek kısımları ilâve edilmiştir. Hâlen 800 öğrencisi bulunmaktadır.

JENARATÖR GAZI « Kimya

Endüstride kullanılan önemli gazlardan biri. Kızgın kömürden hava geçirmek suretiyle elde edilen azotla karışık karbon monoksit gazıdır. Yüksek derecede ısı veren bir gazdır. Porselen cam fırınlarda hava gazı karnilerini ısıtmakta, metalürjide çok kullanılır.

PORTEKİZ « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın İberik yarımadasının güneybatı bölümünde bir ülke. Yüzölçümü 91.721 kilometrekare, nüfus 9.000.000 dir. Başşehri Lizbon şehridir. Kuzey ve doğusunda İspanya, güney ve batısında Atlas Okyanusu ile sınırlıdır.

Coğrafya : Portekiz, genel olarak dağlık ülkedir. İberik yarımadasının sıradağlarımın ikinci zincirleri olan dağlarla (Sierra de Garez, Sierra de Kstralla) engebelidir. Kıyılar çokluk kumsal gölcüklerle kenarlaşmıştır ve alçaktır.İklimi ılımandır. Atlas Okyanusu kıyılarında oldukça yumuşaktır. Portekiz, genel olarak bir tarım ülkesidir. Meyve yetiştiriciliği, tahıl ve pirinç ekimi önemlidir. Hayvan yetiştiriciliği oldukça gelişmiştir.

Tarih : Portekiz krallığı 1136 yılımda kurulmuştur. Orta Çağ boyunca denizci ve sömürgeci bir ülke olmuş dünyanın hemen bütün bölgelerinde sömürgeler sahibi olmuştur. Bugün bile Afrika'da (Angola, Mozambik), Asya'da (Gao, Damao, Macao) Büyük Okyanus'ta (Timor adası) sömürgeleri vardır. Portekiz'de 1910 yılında cumhuriyet kurulmuştur. 1928 yılından bu yana da, devlet başkanı olan Salazar'in egemenliğinde yönetilmektedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy