Nedir

ÇANKAYA « Türkiye Coğrafyası

Ankara İlinin merkez ilçelerinden biri. Yüzölçümü 1.591 kilometrekare, nüfusu 320.000 dir. İlçe merkezi Ankara şehrinin önemli ve imar edilmiş bir bölümünü meydana getirmektedir. Ankara'nın çeşitli modern yolları, Çankaya ilçesinin içinden geçer. İlçe halkı merkezde, Ankara şehrinde, genel olarak devlet hizmetinde çalışır. Köylerde yaşayanlar ise tarımla uğraşmaktadırlar.

Çankaya, Devlet Başkanı'nın, yabancı devlet elçiliklerinin, devlet dairelerinin bulunduğu yer olması bakımından da önem taşır.

KEDİ « Hayvanlar

Etoburlar takımından, köpekten küçük evcil bir hayvan. Fakat, yabanî olanları ve çok iri olanları da vardır. Çevik ve hareketli bir hayvandır. Sırt kemikleri çok yumuşak olduğundan ve her tarafa kıvrılabildiğinden çok rahat sıçramalar yapabilirler. Ön parmak tırnakları koruma silahları durumundadır. Aslen et yiyicilerden oldukları halde, alıştırma ile her çeşit yiyeceği yiyebilirler.

BEYİN - OMURİLİK ZARLARI « Sağlık

Beyin ve omurilik'i dışardan içeriye doğru saran üç zar: En dışta bulunan “duramater”, ortada “örümceksi zar” (aranoid), en içte incezar (piamater).

Kaim ve beyaz renkte, sağlam dokudan yapılmış olan “duramater” e aynı zamanda “sertzar” da denir. Kafa boşluğunun ve omurga boşluğunun kemik duvarlarını sarar. Örümceksi zar (araknoid) adını alan ortadaki zarın bir yüzü, duramaterin iç yüzüne yapışıktır. En içteki pilamater ile örümceksi zar arasında ise “beyin omurilik sıvısı” bulunur. Beyin ve omuriliğin dış yüzlerini örten ve bu organlara sıkı sıkı yapışık olan en içteki zar (pilamater) ince parlak bir örtü halindedir.

GUATEMALA « Dünya Coğrafyası

Orta Amerika'da bir cumhuriyet.Yüzölçümü 108.889 kilometrekare nüfusu 3.822.233 tür. Meksika'nın güneydoğusundadır.Başşehri Guatemala şehridir.Büyük Okyanus kıyıları boyunca uzanan yüksek dağlarla kaplıdır. Orta ve kuzey bölümleri geniş platolardan meydana gelmiştir. Verimli bir ülkedir. Başlıca ürünleri kahve, kakao, şeker kamışı, muzdur.Guatemala 1524 yılında İspanyollar tarafından işgal edilmiş 1821 yılına kadar bir İspanyol sömürgesi olarak kalmıştır. Bir süre Meksika'ya bağlı olarak kalmış 1844 te bağımsızlık kazanmıştır.

ÇATALZEYTİN « Türkiye Coğrafyası

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1945 kilometrekare, nüfusu 17.164 tür. İsfendiyar dağlarının Karadeniz'e doğru alçalmış olan kuzey etekleri ile Karadeniz kıyıları arasında bulunur. Bu sebeple toprak güneye doğru yükseklik kazanır. İlçe halkının geniş çoğunluğu tarımla uğraşır. Keten ve kenevir, oldukça bol oranda yetiştirilir. Merkezi 1.372 nüfuslu Çatalzeytin kasabasıdır.

RUH « Din

Dinlerin ve spritüalist felsefenin insanda vücuttan ayrı olarak varlığını kabul ettikleri canlandırıcı ve etkin unsurdur.

Ruh, bir inanca göre, şekilsiz, zevksiz, varlığı ancak bir varsayım olarak kabul edilen, insanda bulunan ölümsüz bir kuvvettir.

Şahsiyetin ve hayatın özünü ruh teşkil eder. Ruhun mahiyeti, yapısı, akıbeti, hattâ var olup olmadığı ve ölümden sonra yaşayıp yaşamadığı bile, yüzyıllardan beri çeşitli felsefî görüşlere mensup filozoflar ve bilginler arasında tartışma konusudur, Hıristiyanlık dini, ruhun varlığına ve ölümden sonra onun bedeni terk edip ,kendi hayatına devam ettiğine inanır. Müslüman dini de ruhun varlığını kabul eder .

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy