Nedir

ÇAY « İçecekler

Kurutulmuş yaprakları haşlanarak suyu içilen bir ağaçtır. Sıcak ve bol yağışlı ülkelerde yetişir. Fidanlarının boyu 3-10 metre arasındadır. (Çin'de yetişenlerin boyu 3.4 metreyi bulur). Bir içki olarak kullanılan yeri yapraklarıdır. Yaprakları, kurutulduktan sonra sıcak su ile haşlanır. Su kırmızıya çalan bir renkle boyanır. Renkli olan bu sıvının içine bir miktar şeker konularak “çay” denilen içki içilir.

Çay, çok eski zamanlardan beri bilinen bir içkidir. Bütün dünyaya Çin'den yayılmıştır. Bugün hemen bütün memleketlerde kahve ile birlikte kullanılan içkilerin başında gelir.

NAFTALİN « Kimya

Maden kömürü katranından elde edilen bir madde. Beyaz renkli kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir bileşiktir. Organik yapılıdır. Naftalinin, güve ve benzeri böceklere karşı öldürücü bir etkisi vardır. Bu sebeple hemen hemen bütün evlerde kullanılır. Naftalin ayrıca boya yapımında özellikle siyah boya yapımında kullanılır.

BAB-I ALİ BASKINI « Tarih

Balkan Savaşı sıralarında İstanbul' da yapılan bir hükümet baskını. Balkan Savaşı'nın yenilgileri üzerine, sadrazam Kâmil Paşa'nın başında bulunduğu hükümet, Londra konferansında teklif edilen barış şartlarını kabul ederek savaşa son vermek istiyordu. Böyle bir antlaşmaya taraftar olmayan İttihat ve Terakki partisi adına başta Enver ve Talât beylerle hatip Ömer Naci'nin bulunduğu birkaç yüz kişilik bir grup, kabinenin toplantı halinde bulunduğu Bâb-ı Âli'ye 23 Ocak 1913 te bir baskın yapmış birkaç kişi öldürülmüştür. Kâmil Paşa istifaya zorlanmış, onun yerine Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazam olması sağlanmıştır. Böylelikle iktidar tekrar İttihat ve Terakki Partisine geçmiştir.

FETVA « Din

Müslümanlıkla ve dinle ilgili bir konu ya da dâva hakkında müftülerin verdikleri genel hüküm. Önemli devlet işleri ile ilgili fetvalar, şeyhülislâmlar tarafından verilirdi. Savaş ilânı, vezirlerin, sadrazamların, padişahların düşürülmesi ve öldürülmesi gibi önemli devlet işlerinde fetvalar, çoğu zaman esaslı rol oynamıştır.

FİL « Hayvanlar

Memelilerin hortumluları familyasından bir hayvan. Bugün karada yaşayan hayvanların en iri ve en kuvvetlisidir. Vücudunun ağırlığı ortalama olarak 3.4 bin kilodur. Yerden 5 metre yüksek olanları vardır. Burnu, bir hortum şeklinde uzanmıştır. El hizmeti gören bu hortumu ile yiyeceklerini ağzına götürür. Çok kuvvetli olan hortumu ile büyük ağaçları devirebildiği gibi bir korunma vasıtası olarak da kullanabilir. Fakat asıl korunma organları, iki metre kadar uzun olan ve yaklaşık olarak 100 kilo olan iki azı dişidir.Ot yiyen hayvanlardandır. 22 ayda doğurur ve b i r filin ömrü, 150 yıl kadardır. Sürü halinde yaşarlar, terbiye edilmek suretiyle evcil hayvan haline getirilebilirler. Zamanımızda başlıca iki cinsi bulunmaktadır. Bunlardan biri Afrika'da yaşayan, öbürü de Hindistan'da yaşayan cinsleridir. Asya fili, biraz daha küçük ve hareketlidir.

Eskiden savaşlarda ve ağır yükleri kaldırmada kullanılan filler bugün fil dişleri için, sirklerde, hayvanat bahçelerinde bulundurulmak için avlanmaktadır.

GÜNEY « Türkiye Coğrafyası

Denizli iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 545 kilometrekare ,nüfusu 14.450 dir. Yüzeyi çoklukta geniş düzlüklerden ibarettir. Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik önemli geçim kaynaklarındandır.İlçe merkezi 7.046 nüfuslu Güney kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy