Nedir

REN « Hayvanlar

Kuzey kutbu'na yakın bölgeler de yaşayan bir cins geyik. Yüksekliği 120 santimetredir. Bacakları kısa ve kaim, ayakları geniştir. Erkek ve dişisinde çatal boynuzlar vardır. Etinden, sütünden, derisinden, boynuzlarından faydalanıldığı gibi kızaklara da koşulur.

BUDAPEŞTE « Dünya Coğrafyası

Macaristan'ın başşehri. Yüzölçümü 520 kilometrekare, nüfusu 1.807.299 dur. Tuna'nın, Macar Orta dağlarından çıktığı yerin ağzında kurulmuş büyük ve bayındır bir şehirdir. Tuna'nın sağ yakasında bulunan ve eskiden Türklerin bulunduğu zamanlarda Budin denen Buda şehri ile Tuna'nın sol yakasında bulunan Peşte şehrinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kalker kayalıkların yamacında bulunan Buda, kral sarayı, bir çok devlet binaları ve konakları ile; düz bir ovada bulunan Peşte ise sanayi ve ticaret merkezi olmakla ünlüdür.

HAMBURG « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın önemli şehirlerinden biri. Elbe nehri üzerinde kurulmuştur. Nüfusu 1.700.000 dir. Denize 100 kilometre kadar uzakta olmakla beraber nehir aracı ile gerek denize, gerekse Almanya'nın birçok şehirlerine su yolu ile bağlıdır. İkinci Dünya Savaşı'nda birçok bombardımanlarla yıkılmışsa da, savaştan sonra yeniden yapılmıştır.

ÇÖLEMERİK « Türkiye Coğrafyası

Hakkâri ilinin merkezi olan kasaba. Türkiye'nin en az nüfuslu il merkezlerinden biridir. Nüfusu 4.226 dır .Düzlük bir alanda kurulmuştur. Binaların çoğu kerpiçten ibarettir. Van'a 208 kilometre uzaklıktadır. Bu başlıca yolu da kış aylarında uzun süre geçit vermez durumda olur.

ALABAMA MESELESİ « Tarih

Devletler Hukukunun tanınmış meselelerinden birinin adı. Amerika Birleşik Devletlerini Kuzey ve Güney diye ikiye ayıran 1861 - 68 iç savaşı sırasın, da, Güneylilerin İngiltere'den almış oldukları “Alabama” adlı gemi yüzünden çıkmıştır.

1862 yılında denize indirilen Alabama gemisi, İngilizlerin yardımı ile silâhlandırılmış ve kuzey devletlerine ait 500 kadar gemi batırmıştır. 1865-71 yıllan arasında beş yıl devam eden bir anlaşmazlık sonucu, Birleşik Amerika, İngiltere’yi tarafsızlık kaidelerine uymamakla suçlandırmış ve Alabama gemisinin yapmış olduğu zararları telâfi etmesini istemiştir.

Uzun tartışmalardan sonra nihayet 8 Mayıs 1871 de Washington'da bir anlaşma imzalanmış; beş devletten mürekkep tarafsız bir mahkemenin Cenevre'de toplanarak 14 Eylül 1871 de verdiği, İngiltere'nin Amerika'ya on beş milyon dolar tazminat ödemesi kararı ile son bulmuştur.

BAALBEK « Dünya Coğrafyası

Humus - Şam demiryolu üzerinde, Antilübnanların batı eteğinde bir kasaba .Bilhassa harabeleriyle ünlüdür. Kuruluş tarihi M. Ö. 1100 yılma kadar uzanır. Jüpiter ve Bacchos tapınakları ile ünlü ve tarihi bir şehirdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy