Nedir

CAMGÖZ BALIĞI « Hayvanlar

Köpek balığının bir cinsi. Sıcak denizlerde bulunur. Gözü açık yeşil cam gibi parladığından bu adla anılır. Uzunluğu iki metreyi bulur. Dişleri keskin olduğu için, ağları kolaylıkla parçalayabilir.Kara sularımızda da bulunmaktadır.

DUMLUPINAR « Türkiye Coğrafyası

Altıntaş ilçesinin merkez bucağına bağlı 530 nüfuslu bir köy. Kurtuluş Savaşı'nda çevresinde Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer olduğu için, tarihimizde önemli yeri vardır. 26 Ağustos 1922 tarihinde, Dumlupınar çevresinde yapılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi ile Türk ordularının zaferi ile sonuçlanmış ve düşman, Türk askeri tarafından İzmir'e kadar takip edilmiştir.

KETEN « Bitkiler

Ketengiller familyasının örnek bitkisi. Sıcak ve ılıman iklimlerde yetişir. Mavi çiçekler açar ve tellerinden yapılan sağlam iplikleri dokumacılıkta kullanılır.

BEYTÜLMAL « Tarih

Devlete ait hazine ve bu hazinenin bulunduğu bina hakkında kullanılan bir deyim. İslâm dünyasında Beytülmâl, İkinci Halife Ömer zamanında meydana getirilmiştir. Osmanlı Devletinin kuruluşunda da Kazasker Çandarlı Kara Halil'in fetvası üzerine savaş ganimetlerinden alınan beşte bir oranında bir malın beytülmâl'e konmağa başlaması ile kurulmuştur. Daha sonraları bu deyime Hazine-i Emîrîye, Hazine-i Padişahî, Hazine-i Hümayun, Hazine-i Devlet gabi çeşitli adlar verilmiştir.

BÜKREŞ ANTLAŞMALARI « Tarih

Türk tarihi ile ilgili olarak 1812, 1886, 1913, 1918 yıllarında Bükreş'te yapılan antlaşmalar.

1812 tarihinde yapılan antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında olmuştur. Bu antlaşma hükümlerine göre Besarabya ve Moldavya Rusya'ya bırakılmıştır.

1886 tarihinde yapılan antlaşma Bulgaristan'la Sırbistan arasında, 1885 tarihinde çıkan Bulgar - Sırp Savaşı sonunda imza edilmiştir. Bu antlaşma ile Bulgaristan Prensliği ile Sırbistan Krallığı arasında barış yeniden kurulmuştur.

1913 tarihinde yapılan antlaşma, İkinci Balkan Savaşını bitiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile Meriç sınır olarak kabul edilmiş, Edirne ve Kırklareli geri alınmış, fakat Balkanlardaki geniş Türk ülkeleri elimizden alınarak Balkan devletleri arasında paylaştırılmıştır.

1918 tarihinde yapılan antlaşma “Petrol barışı” adı ile alınır. Bu antlaşma, bir tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye; öbür tarafta Romanya arasında imza edilmiştir. Birinci Dünya Savaşının ilk bölümünü bitiren bir antlaşma, 1919 tarihinde imza edilen Paris antlaşması ile hükümsüz sayılmıştır.

YAĞ « Biyoloji

Bitki ve hayvanlardan elde edilen esterlere verilen ad. Bunlar, bitkileri dokularında, meyve ve çekirdeklerinde bulunur. Hayvanlarda ise, deri altında kalp ve böbrek gibi organların çevresince ve karaciğerlerde bulunur. Yağ, yandığı zaman en çok ısı ve enerji veren besililer arasında yer alır.

Bitki yağları, keten, susam, zeytin, haşhaş, Hindistan cevizi gibi tohum ve meyveleri yüksek basınçlı hidrolik preslerde sıkıştırılmakla elde edilir. Bitkisel yağların çoğu sıvıdır. (Zeytinyağı, pamukyağı gibi). Sıvı yağların içinde keten, haşhaş, fındık, ceviz ve kenevir yağı gibi olanları “kuruyan yağlar” dır.

Hayvan yağları, hayvanların çeşitli yerlerinden çıkarılır. Tereyağı, sütten; donyağı, hayvanların kalp ye böbreklerinden; kuyrukyağı, hayvanların kuyruklarından; balıkyağı, Morina balıklarının karaciğerinden elde edilir. Hayvan yağları da, sert, yumuşak ve sıvı olur. Don yağları serttir .kuyruk ve tereyağları yumuşaktır, balıkyağı sıvıdır.

Yağların besin değeri, iki bakımdan önemlidir: Biri, yandıkları zaman çıkardıkları ısı enerjisi bakımındandır. Bir gram yağ vücutta yandığı zaman ortalama olarak 9,5, kalori ısı verir Nişastalı ve şekerli besinlerin yanmasından ancak 4,5 K. kalori ısı çıkar. Yağların önemli değeri, vitamin bakımındandır. Özellikle tereyağında, A,B,C, vitaminleri balıkyağında D vitamini vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy