Nedir

TUFAN « Din

Din kitaplarına göre Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı sular altında bırakan büyük yağmurlar kırk gün kırk gece sürmüş, bütün dünya 150 gün sular altında kalmış, bütün insanlar, hayvanlar ölmüş, yalnız Tanrının emriyle Nuh Peygamber'in yaptırdığı büyük gemide daha önceden birer çift olarak yerleştirilen hayvanlar kalmıştır. Tufan bitince bunlar gemiden çıkarılmışlar ve üreyerek insanları ve hayvanları yeniden meydana getirmişlerdir.

LAMA « Hayvanlar

Memelilerden geviş getiren bir hayvan. “Amerikan devesi” adı ile de bilinir. Yüksek boylu, uzun boyunlu hayvanlardır. Tüyleri yapağımsıdır. Ayakları pek yüksek değildir. Kolayca evcil hayvan haline getirilip taşıma işlerine yararlar. Güney Amerika'daki dağlarda yaşarlar.

İPSALA « Türkiye Coğrafyası

Edirne iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 776 kilometrekare, nüfusu 23.030 dur. Yüzeyi dümdüz, tamamıyla alüvyal geniş ve verimli alanlardan meydana gelmiştir. Pirinç, buğday, mısır, patates en önemli geçim kaynaklarıdır. İlçe merkezi 6.015 nüfuslu İpsala kasabasıdır.

BULANCAK « Türkiye Coğrafyası

Giresun iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 808 kilometrekare, nüfusu 56.773 tür. Giresun'un batısında bulunan ilçenin yüzeyi genel olarak ormanlarla kaplı dik meyilli sırtlarla, güney-kuzey yönünde uzanan vadilerden ibarettir. Halkı başlıca balıkçılık ve tarla ekimi ile geçinmektedir.

İlçe merkezi olan Bulancak kasabası, 70.162 nüfuslu bir kasabadır. Fındık bahçeleri ile çevrilmiş, yemyeşil bir çevre içindedir. Kasabanın başlıca gelir kaynağı fındıktır.

ETiBANK « Devlet

Sermayesi devlete ait iktisadî kurumlarımızdan biri. Madenlerimizi devlet eliyle işletmek, elektrik santralleri kurmak gibi amaçlarla 14 Haziran 1935 yılında bir kanunla kurulmuştur. Bugün, yurdun çeşitli bölümlerinde çeşitli birçok maden işlemeleri ve elektrik santralleri bulunmaktadır.Etibank, aynı zamanda, normal bankacılık İşlerini yapan bir banka haline de getirilmiştir.

HAO « Din

Hıristiyanlığın remzi sayılan şekli. Birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden meydana gelmiştir. Bu kadar basit bir şekil olmasına rağmen sayısız çeşitleri yapılmıştır.

Peygamber İsa'nın çarmıha gerilmesi ve çarmıhın da birbirine dikey iki direkten yapılmış olması, çarmıhın, dolayısıyla haç'ın, Hıristiyanlar tarafından bir remiz olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Haç'a Araplar “asma âleti” anlamına “salîb” derler.Haç kiliselerde Hıristiyanlığın resmî olarak ibadet edilen yerlerine konur ve bunların küçüklerini Hıristiyanlar ve papazlar boyunlarında taşırlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy