Sağlık

VEBA

Çok eski zamanlardan beri bilinen, büyük salgınlara yol açan ve milyonlarca insanın ölmesine sebep olan korkunç hastalıklardan biri. Pireler ve fareler aracılığı ile yayılan bir hastalıktır. Yersin basili aracılığı ile bulaşır. Bulaşıcı ateşli ve öldürücü bir hastalıktır.

KAN GRUPLARI

İnsan kanında tespit edilen gruplar. Bu gruplar, insanların kanlarının birbirlerine benzememesinden ileri gelmiştir. Bu gruplaşma da, alyuvarlarda iki türlü (A ve B) ağlütinojenin ve serumlarda bunlara karşı iki türlü ağlütinin (alfa ve beta) cisimlerinin bulunmasından ileri gelmektedir. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar, dört çeşit grubun bulunduğunu göstermiştir. O grubu. Bu grubun alyuvarları hiç bir aglütinoieni bulundurmazlar. […]

PANSUMAN

Yaraların temizlenmesi, mikrop kapmaması, iltihapların giderilmesi için uygulanan koruyucu tedbirlere denir. Her hangi bir vücut bölgesinde meydana gelen bir yara, dıştan gelecek mikroplardan korunursa, vücudun normal karşı koyma kuvvetleriyle kısa zamanda kapanıp iyi olabilir. Fakat, bu yara, dışardan gelebilecek mikroplara karşı korunmazsa, kısa zamanda büyüyüp gelişerek, büyük tehlikelerin doğmasına sebep olabilir. Bu sebeple, yaralarda pansıman, […]

VEREM

Eskiden beri bilinen insan toplulukları arasında derin çöküntüler meydana getiren önemli toplumsal hastalıklardan biri. Yabancı adı olan “Tüberküloz” adı ile de bilinir. Robert Koch tarafından keşfedilmiş olan (1882) verem basili aracılığı ile meydana gelen bir hastalıktır. Verem basili çok küçük ve hareketsizdir. (2-3 mikron). Asit ve bazlara, soğuk ve sıcağa, kuru ve nemli havaya direnci […]

KANSER

Vücudumuzda bulunan her hangi bir organın normal hücrelerinin, anormal bir şekilde çoğalma ve değişmeleri ile hücre anarşisi haline gelerek artmasıdır. Yunanca yengeç anlamına gelen “carcinos” kelimesinden alınmıştır. Bir organ, normal histoloji bakımından incelendiğinde, normal tabakalardan meydana gelmiş olduğu görülür. Normal görünümlü bu tabakalardan birindeki hücrelerde, her hangi bir sebeple anormal bir büyüme ve çoğalma meydana […]

PELLEGRA

Tehlikeli hastalıklardan biri. Derideki belirtilerle kendini gösterir. Derinin açık bölümlerinde kızıl lekeler belirir, bir süre sonra mide ve sinir bozuklukları başlar ve tedavisi sağlanmazsa, deliliği ve zayıflamakla ölüme yol açan tehlikeli bir hastalık olma özelliğini kazanır. Genel olarak mısırla beslenmekten ileri gelen bir vitamin noksanlığı hastalığıdır.

VİTAMİNLER

Hayat için lüzumlu olan, özellikleri henüz bilinmeyen unsurlara genel olarak verilen ad. Vitaminler, organizma tarafından yapılmazlar, fakat alınmadıkları, organizma içinde oranlan azaldığı hallerde çeşitli hastalık belirtilerine yol açarlar. Vitamin adı, bu konuda çalışan Polonyalı kimyager Casmir Funk tarafından 1912 yılında ortaya atılmış ve bütün dünyaca kabul edilmiştir. Herhangi bir vitaminin vücutta bulunmaması haline “Avitaminoz” adı […]

KARACİĞER

Sindirim borusuna ilişik en büyük bez. Ağırlığı 1.500 gramdır. Karın boşluğunun en yukarı ve sağ bölümünde bulunur. Yerinde dururken şekli, enine ikiye bölünmüş bir yumurtanın üst yarımına benzer. Kalın ucu sağda ince ucu soldadır. Karaciğerin üst ve alt iki yüzü ön ve arka iki kenarı vardır. Üst yüzü konveks olup diyafragmanın konkavlığına uyar. Alt yüzü […]

ROMATİZMA

Mikrobik tabiatta bir hastalık. Vücudun, A grubu hemolitik streptokoklar tarafından bulaşması ile ilgilidir. Ateşli ve toksit durumlar, mafsallarda ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarında ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarının yer alması ile özellik gösterir, Genel olarak ılıman iklim bölgelerinde görülür. Rutubetli bölgeler, hastalığın gelişmesine yol açar. Hastalığın belirtileri arasında ateş toksemi ve […]

KAS DOKUSU

Vücudun aktif hareketlerini meydana getiren doku. Kaslar sinir sisteminden aldıkları her hangi bir uyartı ile üzerine yapıştıkları kemiklerin ve iç organların hareketlerini sağlarlar. İki türlü kas vardır, a – çizgili kaslar. Lifleri büyükçe ve kırmızı renklidirler. Mikroskop altındaki muayenelerinde lifleri çizgili göründükleri için çizgili kaslar adını almıştır. İskeletin çevresindeki kasların çoğu bu cinstendir. b – […]