Mitoloji

HERAKLES

Yunan mitolojisinde, kuvvetin timsali sayılan bir yarı tanrı. Lâtinlerdeki adı Hercules’dir. Zeus‘un Alkemene’den olan oğludur. Hera çocuğu kıskanmış ve onu beşikte iken boğmak için iki yılan göndermiştir. Herakles daha o yaşlarda iken kazandığı büyük güçle iki yılanı da boğmuştur. Gençliğinde, Zeus‘un emri ile hizmetine girdiği Mykenai kralı Eurystheus’un emri üzerine Avrupa edebiyatında da çok zor […]

ATHENA

Yunan mitolojisinin en önemli gök tanrıçalarından biri. Zeus‘un kızıdır, annesi yoktur. Zeus‘un alnından silâhlı olarak bir şimşek gibi çıkmıştır. Mitolojiye göre Zeus, ilk karısı Metis’in, insanların ve tanrıların kralı olacak bir oğlan doğuracağını haber alınca, Metis’i bir sinek şekline sokar ve yutar. Zamanı gelince Hephaistos‘u çağırır ve alnını bir balta ile yarmasını söyler. Hephaistos, Zeus‘un […]

YUNAN MİTHOLOGİASI

Yunan mithologiası sınırsız bir boşluk olan Caos’la başlar. Sonra Gaea (Yer) ve unsurların birleşme prensibi olan Eros (Aşk) meydana gelmiştir. Caos’tan Ereb ve “Gündüz” meydana gelmiş, bunlardan da Ether ve Hemera (Gece) doğmuştur. Gaea, Uranüs’ü (Gök) dağları ve Pontos’u (Deniz) Titan’lar, Kiklop’lar ve yüz kollu üç dev meydana gelmiştir. Tianların en genci Cranos, Uranusu öldürerek […]

DENİZKIZI

Belden yukarı kız, belden aşağısı balık şeklinde tasavvur edilen bir masal mahlûku. Yunan mitolojisindeki “Siren” lerden çıkma bir tasavvurdur. Nehir tanrısı Akheleus’un kızları olan Sirenler, Demeter‘in kızı Persephone’ nin kaçırılmasını önlemedikleri için, tanrıça Demeter tarafından yarısı hayvan, yarısı insan şekline sokulmuşlardır. Bunların sesleri çok güzeldi. Uzaktan bunların seslerini işiten gemiciler, işlerini bırakıp dinlerler ve bu […]

ATLAS

Yunan mitolojisinde göğün taşıyıcısı.Titan İapedusun oğlu, Prometheus’un kardeşidir.Durağı karaların son bulduğu yer olan Atlas, yeri ve göğü omuzlarında taşıyan bir devdir. Danae‘nin oğlu Perseusu misafir olarak kabul etmediğinden Zeus onu bir dağ haline getirmiş göğü de omuzları üstünde tutmağa mahkûm etmiştir.

ZEUS

Yunan mitolojisinde baş tanrı. Romanlardaki adı Jüpiter’dir. Zeus, tanrıların ve insanların babası, kralların, kanuncuların, idarecilerin koruyucusu yeminleri bozanların ve suç işleyenlerin düşmanı, evlerin, mülklerin koruyucusu, göğün, yıldızların tanrısı bütün tabiat olaylarının idarecisi idi. Oronos ile Rheanın oğludur. Babasını ve Titanları yenilgiye uğratarak gözlerin egemeni olmuştur. Kardeşleri olan Poseidon‘a, denizlerin, Hades‘e yer altının yönetimini vermiştir. Zeus, […]

DİONYSOS

Yunan mitolojisinde şarap tanrısı Zeus‘un oğludur. Bağ ve üzüm ziraatını ilk defa öğreten odur. Adına, yılın belli günlerinde şenlikler yapılırdı. Eski resim ve heykellerinde, bazı çıplak, bazı da kısa elbiseli bir delikanlı şeklinde tasvir edilir. Bunlar arasında bir salkım üzüm tutanı da vardır. Romalılardaki adı Bacchus’tur.

AFRODİT

Eski Yunanlılarda güzelliğin ve aşkın tanrıçası,Romalılarda Venüs ve doğuda Zühre adını alır. Büyük Yunan şairi Homeros, Afrodit‘i Zeus Dione’nin kızı olarak gösterir. Adı, köpükten (aphros) çıkmış (dyte) şeklinde açıklanır. Birçok sanatçılara ilham olan Afrodit‘in denizden doğduğu efsanesi bu yorumlama yüzündendir.

LAOCOON

Yunan mitolojisinde, Troia’lı bir rahip Priam ve Hecuba’nın oğludur. Yunanlıların, Troia’lıara bıraktıkları tahta atı, şehirlerine sokmamayı istemiştir. Sözü dinlenmemiş, Yunanlıların koruyucu tanrıları tarafından cezalandırılmıştır. Tenedos adasından ve dalgalar arasında gelen iki canavar yılan tarafından oğullarıyla birlikte yakalamış ve boğularak ölmüştür.