Mitoloji

DANAİDLER

Yunan mitolojisinde Argos kralı Danaus’un elli kızının adı. Amcalarının elli oğlu ile nişanlanmışlardır. Babalarının sözünü dinleyerek, düğün gecesi hepsi kocalarını öldürmüşlerdir. Yalnız bir tanesi kocasını öldürmemiş, bu da, sonradan bütün kızları öldürmek suretiyle kardeşlerinin intikamını almıştır.

HELENA

Yunan mitolojisinde, Zeus ile Leda’nın kızı, Menelaos’un karısı. Bir efsaneye göre, yumurtadan doğmuştur. Troia’ya karşı savaş açılmasına yol açmıştır.Güzelliğiyle ünlü Helena‘nın geçirdiği maceralar, şiir, tiyatro resim ve heykel gibi bir çok sanat kollarında, çeşitli sanat eserlerine konu olmuştur.

ARTEMİS

Eski Yunan tanrıçalarından biri. Zeus ile Leto’nun kızı, Apollon‘un kızkardeşidir. İkisi de Delos Adası üzerindeki Kynthos Dağında ikiz olarak dünyaya gelmiştir. Artemis bereketin ormanların ve dağların tanrıçasıdır. Avcıların, musikinin, sihirbazlığın da koruyucusudur. Nympha’larla beraber ormanlarda gezer. Bütün hayvanlar ona tâbidir. Geyik ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır. Artemis, aynı zamanda bir kadınlık tanrıçasıdır. Genç kızlar evlenirken […]

PKOMETHEUS

Yunan mitolojisinin ateş tanrısı. Titan Lapedus’un oğlu. Zeus‘un düşmanıdır. Ateşi çalıp insanlara verdiği için Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağlarından birine bağlanmıştır. Burada Prometheus’un ciğeri hergün bir kartal tarafından yenmiş, fakat ciğeri her gece yeniden büyümüştür. Uzun süre devam eden bu işkenceden, kartalı öldürmek suretiyle Herakles tarafından kurtarılmıştır.

DEMETER

Eski Yunanlılarda toprak ve tarım tanrıçası. Kronos’un kızıdır. Babası Zeus olan ve ölüler ülkesine hükümdar seçilen kızı Persephone’un tanrı Hades tarafından kaçırılması sebebi ile yeryüzüne çıkmış ve dünyada her yeri dolaşmıştır. Kızını geri alamadığı için yüreği sızlayarak ıssız bir yere çekilmiştir. Onun küsmesiyle toprağın bereketi kalmadığını gören Zeus, Persephone’nin, yılın üçte ikisini (yâni çiçek açma […]

HEPHAİSTOS

Yunan mitolojisinde ateşin demircilerin, sanatkârların tanrısı. Lâtinlerdeki adı Vulcanus’tur. Zeus ile Hera‘nın oğludur. Topal ve çirkindi. Bir efsaneye göre, çirkinliği yüzünden annesi Hera onu Olympos’tan aşağı atmış. Hephaistos bir mağarada büyümüştür. Orada, tanrılar, kahramanlar için gerekli silâhları yapar di. Zeus ona acıdığından Aphrodite ile evlendirmiştir.

ASHABI KEHF

Doğu mitolojisinde bir mağarada yüz yıllarca uyduktan sonra uyanan yedi kişi ile köpeklerine verilen ad. İslâmlıktan önceki zamanlarda temsilî bir hikâye gibi söylenen bu gelenekteki yedi kişinin adları şunlardır: Yemjihâ, Mekseleyna, Mesleyna, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefştatyus. Köpeklerinin adı da Kıtmirdir.

DAFNE

Yunan mitolojisinde bir peri kızı. Babası ırmak, annesi topraktır. Yunan tanrılarından Apollon Dafne‘ye âşık olmuş kız, bu aşktan kurtulabilmek için defne ağacı olmasını dilemiş, böylece de defne ağacı olmuştur. Defne ağacı, adını bu mitolojiden almıştır.

HERA

Eski Yunanlılarda baş tanrı Zeus‘un karısı sayılan bir tanrıça. Eski Yunan tanrıçalarından en millî olanı ve yabancı etkilere karşı kendini en çok korumuş olanıdır. En önemli özelliği bir evlenme tanrıçası olmasıdır. Kızlar, evlendikleri gün örtülerini ona sunarlardı. Hera‘nın birçok heykelleri yapılmıştır. Heykellerinde Hera, ciddî ağırbaşlı ve muhteşem bir tip olarak tasvir edilir. Aphorodite ile birlikte […]