Mimari Sanatı

ŞATO

Ortaçağ boyunca, Avrupa‘da, derebeylerin oturdukları kale şeklinde, kuleli ve önleri hendekli korunma ve oturma yerleri. Şatolar, bir bölgenin en yüksek yerine yapılır, devamlı olarak askerlerin koruyuculuğu altında bulunurdu. Şato çevresi ise, derebeyine bağlı köylülerin, işlettikleri topraklar ve barınakları ile dolu bir durumda idi. Şatoların yüksek olan dış duvarlarının etrafında, derin su hendekleri bulunur, buradan yüksek […]

ÇIRAĞAN SARAYI

İstanbul’da Boğaziçinde , Beşiktaşla -Ortaköy arasında Sultan Abdülâziz tarafından 1863 – 1867 yılları arasında yaptırılmış bir saray. Dört milyon altına mal olan plânı ve tezyinatı bakımından XIX. yüzyıl mimarimizin en güzel örneklerinden biri olan Çırağan sarayı, 1908 devriminden sonra kısa bir süre Meclisi Mebusan ve Âyan’a ayrılmış, 1910 yılında çıkan bir yangınla harap olmuştur. Bugün […]

DEKORASYON

Mimarlıkta, yapıların içine ya da dışına uygulanan süsleme işine verilen ad. Dekorasyon, resimle mimarlığın bağdaşmasından ileri gelmiş, birçok sanat kollarını da içine almıştır. Dekorasyonda, iç süsleme ve dış süsleme olmak üzere başlıca iki bölüm vardır. Dış süsleme, genel olarak mimarlıkla beraber, resim heykel ve başka güzel sanat kolları ile ilgilidir. Duvar renklerin den döşemenin biçimine […]

AHŞAP EV

Ağaç tomruklarından ya da bunları keserek elde edilen keresteden yapılan ev. Ahşap inşaatta kullanılacak odunlar son çağına varmış ağaçlardan sonbaharda ya da kışın kesilmek suretiyle elde edilir. Böyle bir inşaat için ağaçların çatlak olmamaları, kuru olmaları gereklidir. Mimarî sanatının eski bir örneği olan ahşap ev ve inşaatlar, bugün artık bırakılmış durumdadır. Bugünkü binalar kereste yerine […]

GOTİK SANATI

Avrupa’da Romen mimarisini takip eden ve XVI. Yüzyıl sonuna kadar süren bir mimarlık tarzı. Gotik mimarisi, Roman mimarisinin gelişmiş bir şeklidir. Bu sanatın Got’larla bir ilgisi yoktur. Gotik adı, ilk defa Raphael tarafından kullanılmıştır. Gotik mimarlığın, Roman biçiminden ayrılan kesin noktaları vardır. Başlıca ayrıntılar şunlardır: Kubbe yerine, dilimler, tepede birleşen kemer kubbeler yapılmış; sütunlar, köşeli […]

AKUSTİK

Sesin yansımasını binalar içindeki hareketini, binalar tarafından emilmesini inceleyen bilgi koluna verilen ad. Akustik, bina plânlarının yapılmasında, önemle üzerinde durulması gereken bir bilgi koludur. Özellikle, konser salonlarının, tiyatro binalarının ya da odalarının akustik bakımından gerekli şekilde planlanması büyük önem taşır. Konser salonlarında ve tiyatro sahnelerinde, belirli bir yerde oynanan bir piyesin ya da verilen konserin, […]

GÖKDELEN

Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri‘nde rastlanan çok katlı binalara verilen ad. Gökdelenler, az yerde çok barınak kurmak suretiyle, çok dar bir yüzeyde büyük kalabalıklar toplamak zorunluğu karşısında, modern mimarlığın bir tarzı olarak meydana gelmiştir.Böylece, gökdelenlerin çok olduğu şehirler, bazı hallerde, yüzölçümleri bir iki milyon insanı barındırabilecek yapılar yapılmasına elverişli olabilecek küçüklükte olmasına rağmen; aynı yüzölçümünde […]

ANIT – KABİR

Büyük Atatürk‘ün, aynı zamanda bir anıt da olan yattığı yer. Ankara‘da İstasyon’un güneyinde; Bakanlıklar .Bahçelievler – Gazi Eğitim Enstitüsü ve İstasyon’un meydana getirdiği dörtgenin tam ortasında Anıttepe denilen yerde bulunmaktadır. 1945 yılında yapımına başlanmıştır. Büyük Atatürk‘ün naşı 10 Kasım 1953 tarihinde geçici olarak bulunduğu Etnografya Müzesinden büyük bir törenle kaldırılarak Anıt Kabre yerleştirilmiştir. Anıt-Kabir, Aile […]

HAVUZ

Bahçelerin, parkların süsü için yapılan, muntazam şekilde, değişik büyüklüklerdeki su çukurları. Derinlikleri çeşitli olur, altları mermer ya da çimento ile döşelidir. Şekilleri, bahçelerin durumuna göre düzenlenir. Bazılarının ortasında fıskiyeler bulunur. İçlerinde balık ve su çiçekleri olanları da vardır.

APARTMAN

Birkaç kat üzerinde bir kaç odalı daireye ya da bu gibi dairelere bölünmüş olan binalara verilen ad. Bu çeşit yapılar, dar bir alana çok sayıda nüfusun yerleştirilmesi zorunluluğunun belirdiği büyük şehirlerde başlamıştır. Bu şekilde yanılar, uzun asırlar boyunca, tek tek ailelerin oturmakta olduğu geniş ve bahçeli evlerin verini almağa başlamıştır. Bugün, modern ülkelerde ve büyük […]