Nedir

ESKRİM « Bilim ve Sanat

Kılıç ya da süngü kullanmak sanatı ve bu sanatı elde etmek için yapılan talim ve oyun. İlkin savaşmak amacı düello yapmak ve korunmak için öğrenilen bu sanat, XVI. yüzyıldan itibaren, bir spor olmağa başlamış, İtalya ve Fransa’da yaygın olmuştur. Değişik silâhlarla oynanan bu oyun, çok sivri uçlu uzun kılıçlarla oynanmış ve önemli sporlardan biri olmuştur.

APANDİS « Sağlık

İnsanlarda, kalın barsağın bir çıkıntısı olan körbarsağın alt bölümüne tutunmuş, serbest olan öbür ucu çıkmaz halinde sonlanan solucan şeklinde bir barsak çıkıntısı. Bu çıkıntının uzunluğu, 7-12 cm. dir.

Bütün uzunluğunca içinde bir boşluk vardır ve bu boşluk körbarsakla birleşir. Çabuk iltihaplanabilir. Apandisin iltihaplarına apandisit denir. Apandisit, en fazla 10 - 30 yaşlan arasında görülür. Ateş, nabızda çabukluk, bulantı, kusma, göbek ve mide bölgesinden başlayan ağrılarla kendini belli eden apandisit, delinmesi halinde kan zehirlenmesi ve hastayı öldürebileceğinden, üzerinde önemle durulması gereken bir hastalıktır. Kesin tedavisi, ameliyat yaparak apandisiti çıkarmaktır.

ÇAKI « Sözlük

Açılıp kapanan, bir, ya da birden fazla ağızlı küçük cep bıçağına verilen ad. Kullanıldığı yerlere göre, değişik adlar alır: Tırnak çakısı, sustalı çakı, avcı çakısı, budama çakısı gibi.

KABOTAJ « Sanayi ve Ticaret

Sözlük anlamı olmayan milletlerarası bir deyim. Bir devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini kendi vatandaşlarınım kendi bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını bağışlaması.Bu hak, ilkin XVI. yüzyılda İngiltere tarafından kullanılmıştır. Bu yüzyılda İngiltere, kendi kıyılarında yük ve yolcu taşıma hakkını, yalnız kendi vatandaşlarına ve İngiliz bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını tanımış, başka gemiler ve kimseler için bu hakkı tanımamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu, uzun yüzyıllar böyle bir hakka önem vermemiş, kendi kıyılarında, başka bayrak taşıyan gemilerin ticaret yapabilmelerini, yük ve yolcu taşıyabilmelerini kabul etmiştir. Kapitülâsyonlarla kabotaj imtiyazı, Türk gemilerinden tamamen alınmıştır. Ancak, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile, kabotaj imtiyazı yabancı gemiler için kaldırılmış, 1 Temmuz 1926 gününden itibaren de Türk kıyılarındaki kabotaj imtiyazı, Türk gemilerine tanınmıştır. Bugün bizde Deniz Bayramı olarak kutlanır.

GEL - GİT OLAYI « Yeryüzü

Ayın ve güneşin çekim etkisi sonucu deniz sularının yükselip alçalması olayı. Ay dünyaya, güneşten çok yakın olduğu için, ayın çekim gücü, güneşten 22 defa fazladır. Yeryüzünün aya dönük yüzünde, sularda bir kabarma olur (Gel olayı). Yeryüzünün görmeyen yüzünde ise, dünyanın dönme hareketinden doğan ; santrifüj olayı meydana gelir. Bu olay sonucu (Gel olayı) meydana gelir. Bu iki olaya karşılık dünyanın iki yanlarında ise (Git olayı) meydana gelir. Ay ve güneş aynı yönde bulunduklarında, her ikisinin de çekme gücü birleşeceğinden, gelgit olayı daha da kuvvetli olur. Eskiden bu olaya “meddücezir” denirdi.

VARŞOVA « Dünya Coğrafyası

Polonya Halk Cumhuriyetinin baş şehri. Nüfusu 1.172000 dir. Orta Vistül nehri üzerinde kurulmuştur. Avrupa'ma tarihî yapıları ile ünlü önemli ve güzel şehirlerinden biridir. Tarihi boyunca bir kaç defa yabancı devletlerin işgalinde kalmıştır. En son işgali, İkinci Dünya Savaşı yıllarında (26 Eylül 1939) Almanlar tarafından olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy