Nedir

SİLİFKE « Türkiye Coğrafyası

İçel iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.300 kilometrekare, nüfusu 53.504 dür. Yüzeyi, Toros dağlarının Akdeniz'e bakan çok engebeli ve ormanlarla kaplı yamaçlarından ibarettir. Kıyıda, Göksu nehrinin meydana getirdiği geniş bir ova yer alır. Geçim kaynakları arasında tahıl ekimi, hayvancılık, meyvecilik ve deniz ticareti yer alır. Merkezi 9.843 nüfuslu Silifke kasabasıdır.

BAKTERİYOFAJ « Biyoloji

Bakteri yiyen - Canlı bakterilerin büyümesine engel olan, onları eriten ve ancak elektron mikroskopla görülebilen bir ültravirüs. Süzgeçlerden geçen ve kültürden kültüre nakledilmesi mümkün olan bu ultra-virüs, bakteri kolonilerinde görülebilen değişiklikler yapabilmekte ve bakteri hücrelerini hiç bir artık bırakmadan eritebilmektedir. Bakteriyofajların, bilhassa, zararlı bakterilerden meydana gelen çeşitli salgınlarda, bakterileri yok etmek suretiyle önemli rolleri vardır.

ATLETİZM « Spor

Atletik Sporlar - Vücuda ahenkli bir gelişme sağlayan ve bedenin atiklik, çeviklik, kuvvet gibi kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan vücut hareketleri.

Bunlardan yürüyüş, koşu, atlama atmalar, “hafif atletizm”, ağırlık kaldırma, boks, jiu - jitsu çeşitleri “ağır atletizm” olarak sınıflandırılır. Fakat, genel olarak ağır atletizme giren sporların her biri, başlı başına birer grup sayılırlar.

OLTU « Türkiye Coğrafyası

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.246 kilometrekare, nüfusu 28.896 dır. Yüzeyi, dalgalı, oldukça dik meyilli, yer yer ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve dimdik meyilli sarp bölgelerden ibarettir. Orman ürünleri ve hayvancılık, ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 4.352 nüfuslu Oltu kasabasıdır.

URFA « Türkiye Coğrafyası

Urfa ilinin merkezi olan şehir, Nüfusu 59.910 dur. Şehir Harran ovasının Kuzeydoğusunda Germuş dağları ,batı ve güneyinde Cudi dağının sırtları bulunmaktadır. Verimli ve geniş bir ovası kuzeybatı kenarında kurulmuştur. Dağlar çıplaktır. Tarım başlıca geçim kaynağını meydana getirir.

URFA İLİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biri, Yüzölçümü 20715 kilometrekare, nüfusu 401,919 dur. Kuzeyinde ve doğusunda Diyarbakır, batısında Adıyaman ve Gaziantep, güneyinde Suriye sınırı bulunmaktadır. Yüzeyi, genel olarak geniş ve düz ovalarla ve pek hafif meyilli yamaçları olan dağlarla kaplıdır. Güney bölümleri ise, tamamıyla ovalık alanlardan meydana gelmiştir. Geniş ölçüde tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarını meydana getirmektedir.

BAKIR ÇAĞI « Tarih

Tarihte, madenler devrinin en eskisi. Bakır çağında, büyük ölçüde bakırdan yapılmış süs eşyaları kullanıldığı gibi Bakırdan yapılmış ok uçları, kama, balta, bıçak gibi âletlerin yanında, bilezik, gerdanlık gibi çeşitli süs eşyaları da kullanılmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy