Nedir

ÜRE « İnsan

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla meydana gelen ve erimiş bir halde idrarda bulunan, idrarla dışarı atılan bir madde. Ürenin idrarla dışarı çıkmayıp kanda birikmesi haline de “üremi” adı verilir.

AÇLIK « Biyoloji

Canlı varlıkların muhtaç oldukları besinleri alamadıkları zaman gösterdikleri duruma verilen ad. Açlık, besinlerin bulunamadığı zamanlarda olabildiği gibi, çeşitli hastalık sebepleri ile besin yenmemesinden de meydana gelebilir.

Her iki durumda da, vücut, ihtiyacı olan besin maddelerini alamadığı halde bir süre vazifesini yapmağa devam eder. Açlığın başlangıcında, önce depo edilmiş, yağlar erir. Yağ depolarının tükenmesi sonucu gene aç kalınmakta devam ediliyorsa, bazı fizyolojik olaylardan sonra, o organizma nihayet ölür. İnsanların açlığa dayanmaları, vücuttaki yağ depolarına, genç ya da yaşlı olunmasına, vücudun açlığa idmanlı olmasına göre 15-30 gün arasında değişir. Bu genel açlıktan başka bir besin grubunun eksikliğinden doğan açlıklar da vardır: A vitaminoz (vitamin eksikliği), susuzluk gibi.

CAİZE « Tarih

Eski şairlerin yazdıkları övgüler karşısında aldıkları para ve armağan. Doğuda genel olarak çok revaçta olan caize vermek usulü, Osmanlılarda da yer etmiş, Osmanlı padişahları ve sadrazamları tarafından, övgü yazan şairlere çeşitti armağanlar, para verilmiş ve bazılarına da devamlı aylık bağlanmıştır.

İÇEL « Türkiye Coğrafyası

Akdeniz Bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 15.852 kilometrekare, nüfusu 444.393 tür. Kuzeyde Niğde ve Konya, doğuda Adana, batıda Antalya illeri ile güneyde Akdenizle sınırlı dır. Merkezi Mersin şehridir.

Yüzeyi, kuzeyde Toros dağlarının çok yüksek ve çoklukla ormanlarla kaplı güneye bakan sırtlarıyla sınırlıdır. Doğuda geniş alanlar kaplayan Yenice ve Tarsus ovaları yer alır. Batıda ise bu ovalar, birkaç kilometrelik bir genişlikte olan dar bir şerit halinde uzanır. İklim bakımından, Türkiye'nin en sıcak bölgelerinde bulunmaktadır. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık geçer.

Toprakları, her çeşit ekime elverişli ve çok verimlidir. Başlıca tarla ürünleri arasında buğday, çavdar, mısır, patates, pamuk, susam, mercimek yer alır.

Merkezi olan Mersin şehri, İskenderun'dan sonra Akdeniz kıyılarımızın en önemli ihracat limanımızdır.

CAPİTOLİUM KURDU « Bilim ve Sanat

M. Ö. 500 yılından kalma tunçtan yapılmış bir Etrusk heykeli. Esere XVI. yüzyılda Romulus ve Remus ikizleri ilâve edilmiştir. Şimdi Roma'da Konservatörler Sarayı'nda bulunmaktadır.

OPERA « Bilim ve Sanat

İçindeki konuşmalar müzikli olan ve bir orkestra'nın katılmasıyla oynanan şarkılı, manzum yazılmış yüksek sahne eseri. Operaya “lirik dram” adı da verilir. Operanın başlangıç tarihi XVI. yüzyıldır, İtalya'nın Floransa şehrinde, bazı eserlerin bestelenerek sahneye konmasıyla başlayan opera, asıl kuruculuğunu Monteverdi (1567 - 1643) ile kazanmıştır. Bu yeni müzikli dram sanatı. XVII. yüzyılın başlarında Fransa'ya geçmiş, çok geçmeden Paris'te “Millî Fransız Operası” nın kurulması ile gelişmeler kazanmaya başlamıştır. Gerek sahne alanında, gerekse beste alanında yetişen büyük sanatçılar elinde opera, yüksek bir sahne eseri olmak özelliğini kazanmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy