Nedir

BUHARLAŞMA « Kimya

Bir sıvının gaz haline geçmesi olayına verilen ad. Buharlaşma her sıcaklıkta olur ve buharlaşan sıvı, yüzeyinden moleküller kaybetmek suretiyle, yavaş yavaş buhar haline geçer. Sıvı molekülleri, buharlaşma olayı sırasında devamlı ve düzensiz bir termik hareket halindedirler. Birbirlerine ve bulundukları kabın çeperlerine çarparlar.

Bir sıvı kapalı bir kabın içinde buharlaştığı zaman, meydana gelen buhar arttıkça, su moleküllerinin o kabın çeperlerine yaptıkları basınç da artar. Bu basınç kabın hacmi ile ilgili olduğu kadar, sıcaklığa da bağlıdır.

BELÜCİSTAN « Genel Coğrafya

Hindistan yarım adasının kuzey batısında bulunan İran, Hindistan Afganistan ve Umman denizi arasında kalan bir bölge.

Belücista’nın küçük bölümü İran sınırları içinde bulunur ki buraya İran Belücistan'ı denir. İran Belücistanın yüz ölçümü 130.000 kilometrekare Pakistan Belücista’nın yüzölçümü 350.000

kilometrekaredir, iki bölgenin de nüfusları yaklaşık olarak 1.178.000 kadardır.

Dağlık bir bölge olan Belücistan'da yerleşenlerin çokluğunu müslümanlar meydana getirir. Bozkırlar geniş yer kapladığından göçebe halinde yaşarlar ve hayvan yetiştirirler.

Pakistan Belücistan idare bakımın, dan başlıca iki bölüme ayrılır: a-Delûcistan eyaleti, merkezi Quettadır. b-Kalat Hanlığı ile Hazan Mari ve Buti boylarının oturduğu yerler. Merkezi Kalat'tır. Bu iki bölüm de 1947 yılında beri Pakista’nın sınırları içinde bulunmaktadır.

GÜMÜŞHACIKÖY « Türkiye Coğrafyası

Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 993 kilometrekare, nüfusu 39.409 dur. İlçe yüzeyi tatlı meyilli, hafif, dalgalı sırtlardan ve yer yer ovalık alanlardan ibarettir. Meyvecilik ve sebzecilik, bağlıca geçim kaynağıdır.İlçenin merkezi 9.426 nüfuslu Gümüşhacıköy kasabasıdır

SİNCAP « Hayvanlar

Kemirgen memelilerden bir hayvan.Ağaçlarda yaşar, çoklukla meyve ile geçinir. Uzun ve büyük kuyruklu, küçük ve çevik bir hayvandır. Kış yiyeceklerini yazdan bir yere gömer, kışı yuvalarında geçirir.

ÇANAKKALE « Türkiye Coğrafyası

Çanakkale ilinin merkezi olan 16.047 nüfuslu bir şehir. Biga yarımadasının kuzeybatısında, Çanakkale Boğazı'nın en dar yerinde ve Anadolu kıyısında bulunmaktadır. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlardan, tatlı meyilli sırtlardan ibarettir. Çok önemli bir geçit yeri olan Çanakkale Boğazı ortasında bulunması bakımımdan önemli tarihî olaylara sahne olmuştur. Bu olaylarda boğaz, daima önemli rol oynadığından şehrin tarihi boğazla birlikte gelişmiştir.

ÇANAKKALE İLİ

Anadolu'nun kuzeybatı, Trakya'nın güneybatı bölümünde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 9.980 kilometrekare nüfusu 338.381 dir. Çanakkale ili, Trakya'da Gelibolu yarımadası ile Anadolu'da Biga yarımadasını ihtiva edecek şekilde meydana gelmiştir. Ayrıca il sınırları içinde Çanakkale Boğazı açıklarında ve Ege denizindeki İmroz ve Bozcaada adaları da yer almaktadır. Kuzeyi Tekirdağ ve Edirne, doğusu Balıkesir, batısı Ege denizi, güneyi Balıkesir ili ve Ege denizi ile çevrilidir. Çanakkale ilinin Biga yarımadasında bulunan bölümünde yüzey şekilleri, çoklukla tepeler ve kısmen dağlardan ibarettir. Ovalar, daha çok akar suların geçtiği yerlerde bulunmaktadır. Trakya bölümü ise ortalama yüksekliği 200 metreyi geçmeyen sırtlarla kaplıdır.

Hububat ekimi önemli yer tutar. Bu arada bağcılık, zeytin ve zeytinyağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık önemli geçim kaynaklarındandır.

BUHARLAŞMA ISISI « Kimya

Bir gram sıvıyı, o sıvının özel kaynama sıcaklığında, sıvı halinden buhar haline geçmesi için gerekli olan ısı enerjisine verilen ad.

Normal basınç altında kaynama noktalarında buharlaşma ısıları, her madde için bellidir. Aşağıda bazı maddelerin buharlaşma ısıları (Kal/gr.) cinsinden verilmektedir.

Su (538.9), Amonyak (321), Alkol (202), Benzol (92), Kloroform (61), Çinko (400), Gümüş (517), Civa (68).

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy