Nedir

ŞİLİ « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da bir ülke. Yüzölçümü 74.767 kilometrekare, nüfusu 7.339.546 dır. Başşehri Santiago şehridir. Güney Amerika'nın batısında, Ant dağları ile Büyük Okyanus arasında bir şerit gibi uzanır. Kuzeyinde Peru, kuzeydoğusunda Bolivya, doğusunda Arjantin ile sınırlıdır. Batı kıyıları, baştan başa Büyük Okyanusa bakar, Ant dağları ve bu dağlarla deniz arasında bir şerit halinde uzanan kıyı ovaları, ülkenin başlıca yüzey şekillerini meydana getirir. Akarsuları azdır ve düzgün akış yapamadan denize ulaşırlar, iklimi değişik özellikler gösterir. Çeşitli madenler (bakır, gümüş, altın, krom, boraks) bakımından zengindir. Özellikle Şili güherçilesi, ihraç maddelerinin önemlilerinden biridir.

Uzun yıllar İspanyol sömürgesi olarak kalan Şili, 1818 yılından beri bağımsız bir ülke durumundadır.

WASHİNGTON « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinin başşehri ve Columbia bölgesinin merkezi. Nüfusu 802.200 dür. Büyük bir idare şehri özelliğindedir. Federal kuvvetler, cumhurbaşkanına oturduğu, Temsilciler Meclisi ile Senatonun bulunduğu yerdir. Bu şehir halkı, doğrudan doğruya cumhurbaşkanına ve kongreye bağlıdır.

KARAKOÇAN « Türkiye Coğrafyası

Elâzığ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.039 kilometrekare, nüfuz 26.932 dir. Yüzeyi tatlı meyilli, yer yer engebeli ve meşeliklerle kaplı yamaç ve sırtlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı buğday, arpa, pamuk, patatestir.Merkezi 2.250 nüfuslu Tepe kasabasıdır.

İSKENDERİYE « Dünya Coğrafyası

Mısır'ın kuzeyinde ve Akdeniz kıyısında 925.000 nüfuslu bir şehir. Önemi bir ticaret limanıdır. M.Ö. 331 yılında Büyük İskender tarafından kurulmuştur. İlkçağlarda, Akdeniz medeniyetinin önemli merkezlerinden biri durumunda idi. Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı sınırlarına katılmış, 1798 de Fransızlar, 1801 de İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Bugün Mısır'ın önemli şehirlerinden biridir. Pamuk, tahıl, pirinç ve şeker, en çok ihraç edilen maddelerdir.

DİNOZORLAR « Hayvanlar

Milyonlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış dev büyüklüğünde hayvanlar.Dinozorlar kelimesi, eski Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir.

Dinozorlar,şimdiye kadar yeryüzünde yaşamış en büyük hayvanlardır. Et yiyenleri olduğu gibi otla beslenenleri de vardır. İlkel dinozorlar, iki ayaklı idiler. Sonraları, bazı türlerinde dört ayak meydana gelmiştir. Türleri, değişik yapılar gösterir. Genel olarak, çok uzun ve büyük bir kuyrukları, çok büyük bir Vücutlar ve bunlara oranla, küçük bir başları vardı. Bazı türlerinde iki ön ayak küçük, arka ayaklar büyüktür. Boyları 60-70 metreye ulaşanları bulunurdu. Ağırlıkları bakımından da 50 tona yaklaşanlar bulunurdu.

Yaşadıkları yerler Afrika ve Amerika idi. 200 milyon yıl önce yaşamaya başlayıp, 60 - 70 milyon yıl kadar yaşadıkları sanılmaktadır. 130 milyon yıl önce, bütün nesilleri ortadan kalkmıştır.

BOĞA « Hayvanlar

Damızlık erkek sığır. Memeli hayvanlardan boynuzlular familyasına bağlı hayvanların bir cinsidir. Boğanın dişisine inek adı verilir. Hareketli ve oldukça tehlikeli bir hayvandır. Damızlık olacak kullanılır. Tedavi edilerek ve bazı aşılar yapılarak ehlileştirilebilir ve tarlalarda öküz olarak kullanılabilir.

İspanya ve bazı Güney Amerika memleketlerinde boğa güreşleri yapılmaktadır .

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy