Nedir

SODYUM « Kimya

Kimyasal bir element. Sembolü Na, atom numarası 11, atom ağırlığı 22,9 dur. Alkali metallerdendir. Bütün metallerin içinde en aktif olan bir elementtir. Su ile şiddetli reaksiyon yapar. Saf halde, gümüş beyazı renginde, yumuşak ve tırnakla çizilebilir bir metaldir. Havada parlaklığını kaybeder ve donuk bir renk alır. Bileşiklerinden elde edilir. En yaygın bileşikleri, tabiatta yaygın olarak bulunan bileşiklerdir (deniz ve kaya tuzları gibi). Soda, sodyumun karbonat bileşiği, tuz, sodyumun klor bileşiğidir.

DÜZLEM AYNALAR « Fizik

Yansıtıcı yüzeyleri düzlem olan aynalara verilen ad. Düz aynaların verdikleri görüntüler, cisimlerin aynı büyüklüktedir. Fakat, ters zahiri bir görüntü verirler.

BAKTERİYOLİZ « Biyoloji

Bakterinin erimesi - Bakterilerle karşılaşan yüksek organizmalardaki bakterileri eriten “bakteriyolisin” adlı maddenin, bakterileri eritme olayına verilen ad. Çeşitli deney hayvanlarından, bu arada kobay'ın derisi altına ya da karın boşluğuna, öldürmeyecek miktarda canlı, yada ölü bakterilerin şırınga edilmesi sonucu, kobayların patojen olan bu bakterilere karşı bağışıklık kazanmaları ile belirmiştir. Bu hayvana, 80 gün sonra canlı bakteri (kolera vibriyonu) şırınga edilirse, bu bakterilerin bir zarar vermedikleri ve tamamen eridikleri görülür (Pfeiffer deneyi).

METRE SİSTEMİ « Matematik

Metreyi esas alan ölçü sistemi. Bu sistemde, uzunluk ölçü birimi metre, alan ölçüsü birimi, metrekaredir, hacim ölçüsü birimi metreküp ağırlık ölçüsü birimi kilogram, sıvı ölçüsü birimi litredir.

Metrekare (MP). kenarı bir metre olan bir karenin alanıdır.

Metrekarenin katları, desimetrekare kilometrekare'dir.

1 dkm2 = 100 m2

1 hkm2 = 10.000.000 m2 M

etrekarenin askatları : Milimetrekare, santimetrekare, desimetrekaredir.

1 mm2 = 0.01 cm2 = 0.000,001 m2

1 cm2 = 100 mm2 = 0.000,00.1 m2

1 dsm2 = 10.000 mm2 = 0,01 m2

Metreküp (m3), bir kenarı bir metre olan bir küpün hacmidir. Metreküpün askatları : Santimetreküp, desimetreküptür.

1 cm3 = 0,001 dsm.3 = 0,000.001 m3

1 dsm3 == 1.0.0 cm3 = 0,001 m3

Kilogram (Kgr), ağırlık ölçüsü birimidir. Bunun binde biri olan gram, normal şartlar altında bir cm3 suyun ağırlığına eşittir.

Gramın askatları: Miligram, desigram, santigramdır.

1.000 gram, bir kilogram'a eşittir.

1.000 kilogram da 1 ton.

Litre (lt.), sıvı ölçüsü birimidir. Litrenin askatları : Santilitre, desilitre'dir.

1 lt. = 100 ctl.

1 lt. = 10 dslt. Litrenin kâtı : Hektolitre'dir(hktlt.)

1 hktlt. = 100 lt. = 1.000 dslt= 10.000 clt.

ÜRE « İnsan

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla meydana gelen ve erimiş bir halde idrarda bulunan, idrarla dışarı atılan bir madde. Ürenin idrarla dışarı çıkmayıp kanda birikmesi haline de “üremi” adı verilir.

KIZILIRMAK « Türkiye Coğrafyası

Anadolu'nun en uzun ırmağı. Uzunluğu 1.151 kilometrekaredir. Sivas İmraniye ve Erzincan'ın Refahiye ilçeleri arasındaki Kızıldağ'dan kaynakları alır.Anadolu'da büyük bir kavis çizdikten sonra Samsun'un batısında, Bafra ovasının kuzeyinde Karadeniz'e dökülür. Aldığı en önemli kollar Delicesu, Karasu, Devrizçayı ve Gökırmak'tır

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy