Nedir

VAN « Türkiye Coğrafyası

Van ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 22.018 dir. Şehir, Van gölünün doğusunda, kıyıya 4 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Güney doğusunda, tamamıyla çıplak yayvan sırtlar halinde dağlar uzanır. Doğu bölgesinin en güzel şehirlerinden biridir.

VAN İLİ

Doğu Anadolu Bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 17.759 kilometrekare, nüfusu 21.034 tür. Kuzeyinde Ağrı, doğusunda Türkiye - İran sınırı, batısında Bitlis ve Van gölü kıyıları, güneyinde Siirt ve Hakkâri illeri bulunmaktadır. Yüzeyi genel olarak çok engebeli ve dağlıktır. Hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.

İSLAHİYE « Türkiye Coğrafyası

Gazinatep iline bağlı bir ilçe yüzölçümü 1,250 kilometrekare, nüfusu 51.327 dir. Yüzeyi çoklukla dağlık alanlardan meydana gelmiştir. Gaziantep'ten 100 kilometre kadar uzaktadır ve düzgün bir yolu vardır. Halep'e doğru inen demiryolunun Suriye sınırına yakın olan istasyonlarından biri durumundadır. Tarım ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 11.925 nüfuslu İslahiye kasabasıdır.

DURAĞAN « Türkiye Coğrafyası

Sinop iline bağlı bir üçe. Yüzölçümü 1.100 kilometrekare, nüfusu 23.150 dir. Yüzeyi çoklukla ormanlarla kaplı dik meyilli dağ yamaçlarından ibarettir. İlçe halkı tarla ekimi, orman ürünleri ve hayvancılıkla geçinmektedir.İlçenin merkezi 722 nüfuslu Durağan kasabasıdır.

ALACADAĞ SAVAŞI « Tarih

1877 Türk - Rus savaşında Kafkas cephesinde yapılan savaşlardan biri. Müşir Ahmet Muhtar Paşa'nın Kars kalesini kuşatmadan kurtarmasından sonra, Ruslar 1877 Eylül'ünde Kars cephesine doğru yanaşmışlar ve Ekim'de Ahmet Muhtar Paşanın ordusunu bozarak Osmanlıları yenilgiye uğratmışlardır.

VAKFIKEBİR « Türkiye Coğrafyası

Trabzon iline bağlı bir üçe. Yüzölçümü 190 kilometrekare. Nüfusu 52.708 dir. Halkın başlıca geçim kaynağı mısır, fındık, fasulye, patates ve tütün ekimidir. Merkezi 1.367 nüfuslu Kemaliye kasabasıdır.

FERMAN « Tarih

Eskiden padişahlar tarafından verilen yazılı emir. Fermanlar, her hangi bir işin yapılması, bir kimseye valilik serdarlık gibi büyük vazifelerin nişan, rütbe ve çeşitli imtiyazların verilmesi üzerine tanzim olunurdu.

Fermanlar, “divanî” denen yazı ile yazılır ve başlarında padişahın “tuğrayı hümayun” denen tuğrası bulunurdu. Bir fermanı şu şekilde düzenlenirdi : 1 - Ferman kelimesi yazılır, 2 - Fermanın çıkarıldığı kimsenin adı, memuriyeti ve özellikleri bulunur, 3 -Fermanın amacı ne için verildiği, emredilen işin özelliği bulunur. 4 - Bu işi yapılması için dua ve övgülü sözler ya da gerekli tehdit cümleleri bulunur. 5 -Sonunda padişahın tuğra ve imzasına güvenilmesi bildirilir, 6 - En altında da verildiği tarih ve gönderildiği yer yazılırdı.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy