Nedir

BUZUL « Genel Coğrafya

Yüksek dağların ve kutup bölgelerinin erimeyen karlarının dağ yamaçlarından aşağı doğru inen buz ırmağı ve buz alanlarına verilen ad.

Sıcaklığı az olan yerlerde eriyemeyerek biriken karlardan meydana gelen buzullar, yaz mevsimlerinde akarsuları beslediklerinden, ekonomik bakımından büyük değer taşırlar.

PİRİNÇ « Kimya

Bakır ve çinko alaşımı parlak sarı renkli bir maden. Bakır gibi işlenir ve bakırdan dayanıklıdır. Çabuk paslanmaz. Sanayide, semaver, kapı tokmağı çeşitli eşyalar yapımında ve heykel dökümünde kullanılır.

BİGA « Türkiye Coğrafyası

Çanakkale iline bağlı bir ilçe. ilçenin yüzölçümü 1.327 kilometrekare, nüfusu 73. 206 dır. ilçe Çanakkale'nin kuzey doğusunda Marmara Denizi kıyısında ve Anadolu yakasında bulunmaktadır Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ve geniş, hafif dalgalı düz ovalar dan ibarettir. Tahıl, çeşitli sebzeler, tütün yetiştirilmektedir. Halkı çiftçilik ve balıkçılıkla geçinmektedir.

Merkezi olan Biga kasabası 10.831 nüfuslu bir kasabadır.

ÇAY « Genel Coğrafya

Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsulara genel olarak verilen ad. Çaylar, doğrudan doğruya denize aktıkları gibi kendilerinden daha büyük akarsulara da karışırlar.

ORDU « Türkiye Coğrafyası

Ordu ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 20.171 dir. Şehir, kuzeydoğusuyla güneydeki çıplak sırtlar arasında ,batı doğu yönünde uzanarak Karadeniz'e dökülen Bülbül deresi adlı küçük bir derenin yatağı üzerinde, kuzeydoğuya bakan bir alan üzerinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 25 metredir. Karadeniz'e doğru 10 - 15 kilometre uzanmıştır. Doğal güzellikleri bakımından Karadeniz Bölgesinin güzel şehirlerinden biridir.

ORDU İLİ

Doğu karadeniz Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 5.377 kilometrekare, nüfusu 469.126 dır. Kuzeyinde Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Melet ırmağı ile Doğu Karadeniz dağları ve Samsun dağları olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Doğu Karadeniz dağlarının en yüksek yeri 3.000 m. ye ulaşır. Bu dağlar arasında kalan geniş yaylalık bölgeler Ordu ilinin asıl yaşanan bölümlerini meydana getirir. Nüfusunun çoğunluğu ormancılık ve çiftçilikle geçinir. Buğday, patates, arpa ekimi önemlidir.

FRANKFURT « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın şehirlerinden biri. Main nehri çevresinde kurulmuştur. Nüfusu 581.000 dir. Alman bankacılığının ve endüstrisinin önemli merkezlerinden biridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy