Nedir

GOLFSTRİM « Genel Coğrafya

Atlas Okyanusu'nda, Meksika kıyılarından çıkarak Norveç'e kadar giden ve Behring Boğazının soğuk suları arasında kaybolan sıcak su akıntısı Meksika Körfezi çevresinden çıktığı için “Körfez akıntısı” anlamına gelen “golfstrim” adı ile bilinen bir akıntıdır. Gittiği yol boyunca, sıcak su akıntısı İspanya, Fransa, İrlanda, İskoçya ve Norveç kıyılarının iklimini yumuşatır, ilkin 1517 yılında Alaminos tarafından keşfedilnmiştir.

Golfstrim, yolunun ilk bölümlerinde, özellikle Plorida yarımadasını dönerken, çok belirli bir akıntı durumundadır. Sıcaklığı yüksek, rengi koyu mavi, çividi rengindedir.

LEHİM « Kimya

Kalayla kurşunun eritilerek birbirine karışmasından elde edilen bir alaşım. Teneke gibi ince madensel levhaların birbirine eklenmesi, bunlardaki deliklerin kapanmasında kullanılır. Lehimde % 36 kursun, % 64 kalay bulunur. Bu alaşım 181 derecede erir.

TUNA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'da bir nehir. Kara ormandan çıkar, Güney Almanya'yı Avusturya'yı, MacaristanYugoslavya'yı geniş menderesler çizerek sular. Buradan Rumanya'ya geçer ve üç ağızla Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 2.900 kilometredir. Volga'dan sonra Avrupa'nın en uzun nehridir

ŞİMŞEK « Genel Coğrafya

Bulutlarda meydana, gelen elektrik akımı sebebi ile bulutlar arasında meydana gelen elektrik akımı. Bulutlar, bu buharlaşma ya da başka sebepler yüzünden elektrikle yüklüdürler. Bulutların bu elektrik yükü, bir buluta ya da yeryüzüne atlarsa şiddetli bir şerare akımı meydana gelir. Bu akım sırasındaki elektrik gücü çok olduğundan, şerare akımı, çok şiddetli olur. Bu elektrik akımı, bulutlar arasında meydana gelmişse buna “şimşek”, bulutlarla yeryüzü arasında meydana gelmişse, buna “yıldırım” adı verilir.

AKÇE « Tarih

Osmanlı Devleti'nin ilk zamanların, dan 1687 yılma kadar kullanılan para ölçüsü.

İlk Osmanlı akçesi, 1327 yılında Orhan Gazi zamanında ve Alâeddin Paşa tarafından kestirilmiştir. İlk zamanlan doksan ayar gümüşten kesilmiştir. Bir tarafında dört halifenin adlan, öbür tarafında hükümdarın adı bulunurdu.

İlk zamanlan, net olarak 1.152 gram ağırlığında bulunan akçelerin, zamanla kıymetleri düşmüş, on yedinci yüzyılda büsbütün bozulmuş, kıymetinin düşmesi çeşitli iç kavgalara sebep olmuş, nihayet 1687 yılında kaldırılmıştır.

ARI KOVANLARI « Hayvanlar

Toplu halde yaşayan arıları beslemek için çeşitli malzemelerden insanlar tarafından yapılmış barınaklar. Eskiden insanlar, arıların yaptıkları balları rast. gele ve mevsimsiz olarak alırlardı. Sonraları arıcılık gelişmiş ve arılar, insanlar tarafından özel yerlerde yetiştirilmiş ve arılardan geniş ölçüde faydalanmak imkânı elde edilmiştir.

Arı kovanlarının arıcının, arıları istediği şekilde idare etmek, oğul verdirmek ya da verdirmemek, ana arı yetiştirmek, arıların besin durumunu gözden geçirmek, yaşlı ana arıyı değiştirmek, düşman ve hastalıkları ile savaşmak ve bunlara çare bulmak imkânını sağlayacak durumda olması gerektir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy