Nedir

BAĞDAT KÖŞKÜ « Mimari Sanatı

İstanbul'da bulunan Osmanlı anıtlarının en güzellerinden biri. Yapılmasına 1634 yılında başlanmış ve 1638 yılına kadar sürmüştür. 1638 yılında Bağdat'ın tekrar zapt edilme hatırası olarak “Bağdat Köşkü” adı verilmiştir. XV.yüzyıl Türk sanatının en güzel örneklerinden biridir. İçi ve dışı çinilerle kaplıdır. Mimari kesin olarak bilinmemekle beraber, zamanın mimarbaşısı Kasım'ın eseri olduğu sanılmaktadır. Köşk, sekiz köşeli geniş bir plân üzerine inşa edilmiştir.

BELGRAD « Dünya Coğrafyası

Yugoslavya'nın başşehri. Nüfusu 470.898 dir. Sava nehrinin Tuna’ya karıştığı yerde ve bu iki nehre hâkim bir yerde kurulmuştur. Macaristan ovasına giden çeşitli işlek yolların kavşağında olduğu için, tarihin eski zamanlarından beri önemli bir şehir olmuştur. Geniş bir alana yayılmış olan şehrin bir kısmı ovada, bir kısmı da ovanın güneyindeki tepeliklerde gelişmiştir.

Belgrad M.Ö. III. yüzyılda Keltler tarafından kurulmuştur Romalıların Hunların, Avarların, Bizanslıların eline geçmiş; uzun yıllar Bulgarlar, Sırplar, Macarlar arasında el değiştirmiştir.

Murat II. zamanından kuşatılmış sonunda Kanunî Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında, çetin savaşlar sonucu alınmıştır. Belgrad, Osmanlıların en kuvvetli ve parlak devirlerinde Avrupa seferleri için büyük bir üs vazifesi görmüş, batıya doğru olan akınlarda bir ordular uğrağı olmuştur. Daha sonraları Avusturya ile yapılan savaşlarda bir kaç defa Avusturyalıların eline geçerek geri alınmış, 1878 de imzalanan Berlin Anlaşması ile Osmanlılardan salınarak, bu anlaşma ile tam bir bağımsızlığa kavuşmuş olan Sırbistan’a verilmiş ve bu yeni devletin başşehri olmuştur.

KEMAN « Müzik

Yayla çalınan dört telli çalgı. Yapılışının gerektirdiği incelik yüzünden sesinin tatlılığı ve zenginliği bakımından hemen bütün musiki âletlerinin bağında yer alır.

70 kadar ayrı parçadan meydana gelir. Telleri koyun ve keçi barsaklarından, yayının telleri de atkuyruğundan yapılır. Çok eskiden yapılmış bir musiki âletidir. Fakat asıl kemanlar XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra İtalya'da yapılmıştır. Bu arada Stradivarius (1644 - 1737) un yaptığı kemanlar, kemanların en ünlüleri ve kıymetlileridir

SALOMON ADALARI « Dünya Coğrafyası

Büyük Okyanus'ta, Melenezya takımadaları içinde İngiltere'ye ait olan adalar grubu. Adaların yüzölçümü 33.340 kilometrekare, nüfusu 103.000 dir. Adalar grubu, başlıca yedi ada ile pek çok adalardan meydana gelmiştir. İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından İşgal edilmiştir.

BOZKIR « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.934 kilometrekare nüfusu 55.337 dır. Konya'nın güneyinde bulunan Bozkır ilçenin yüzeyi geniş ekim yapılmaya uygun, tatlı meyilli ve ormanlarla kaplı yamaçlardan ibarettir. Tahıl ekimi, meyvecilik önemli geçim kaynaklarındandır.

İlçenin merkezi olan Bozkır kasabası, 2.858 nüfuslu bir kasabadır.

OF « Türkiye Coğrafyası

Trabzon iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 270 kilometrekare, nüfusu 47.918 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve derin vadilerden ibarettir. Tütün, fındık, mısır yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Kereste ticareti ve meyvecilik de önemli gelir. Kaynaklarıdır.iİçenin merkezi 1.941 nüfuslu Solaklı kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy