Nedir

ÇAT « Türkiye Coğrafyası

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.111 kilometrekare; nüfusu 17.033 tür. Palandöken dağının güneybatısında akarsuların çok olduğu, oldukça engebeli bir yüzeyi vardır. Ülkemizin, kışın en soğuk, en şiddetli geçtiği yörelerinden biridir. Soğuk mevsim, Ekim ayında başlar Nisan'a kadar sürer. Arpa ekimi önemlidir. İlçe halkının asıl geçinme kaynağı hayvancılıktır. İlçe merkezi 578 nüfuslu Çat kasabasıdır.

BENZİN « Kimya

Kendine göre kokusu olan renksiz, su gibi duru bir sıvı. Aşağı derecelerde kaynayan hidro karpitlerin bir karışımıdır. Kaynama derecesi 50 dereceden aşağıdır, ve parlak isli bir alevle yanar. Hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirir.

Benzin bileşiminde parafinlerden başka alvinler , sikloparafinler , benzol türevleri bulunur. Petrol nevilerinin türlü bileşimleri sebebiyle de benzin bileşimleri farklı olabilir. Eskiden ayrımsal damıtılmasıyla elde edilen benzin bu gün Craek ( = Parçalamak) usulü ile elde edilmektedir. Bu usulde petrolün ağır yağları yüksek sıcaklık derecelerinde ısıtılarak hafif yağlar, yani benzin elde edilmiş olunur.

Benzin en önemli motor akaryakıtlarındandır. Dünya motor akaryakıtının % 90 a yakın bir açığını kapatan benzinin petrol stoklarını sınırlı olması sebebi ile sentetik yolla elde edilmesi yoluna gidilmiştir. Yapılan araştırmalar sonuncunda bugün kömürden çok bol miktarda (Berguius ve Fischer-Tropseh usulleri) sentetik benzin elde edilmektedir.

Hava ile patlayıcı karışımlar meydana getiren benzin motor silindirlerinde bol hava ile yanarak karbondioksit ve su meydana getirir. Bu olayda açığa çıkan yanma ısısı ile reaksiyondan meydana gelen gazlar birden bire genişler bunun sonucu olarak da piston öne sürülmüş olur.

Motor akaryakıtı olarak kullanılmasından başka yağları erittiği için leke çıkartmakta. Emniyetli ocak lâmbalarında, deri yapımında, parafin, kauçuk, vazelin fabrikasyonunda, yağ sanayiinde kullanılmaktadır.

LONDRA « Dünya Coğrafyası

LONDRA

İngiltere'nin ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun başşehri. Avrupa'nın en büyük ve en kalabalık şehridir. Ticaret bakımından da dünyanın başta gelen şehirlerindendir. Taymis nehrinin iki yakasına kurulmuştur, nüfusu 5.000 000 (çevresi ile birlikte 8.364.000) dur. Şehir, Taymis nehrinin iki yakasında ve nehrin ağzından 65 kilometre içerdedir. Londra'da, Taymis nehrinin üzerinde tekerlekli araçlar ve yayalara ait 12 köprü, demiryollarına ait 6 köprü, nehir altında da tekerlekli araçlar için 5, elektrikli trenler için 3 tünel bulunmaktadır. Şehirde 1500 kilise 400 tren ve metro istasyonu, 25 büyük sinema 40 tiyatro vardır. Londra Belediye Başkanı (Lord Mayor) ve Belediye üyeleri tarafından, eski gelenekler tamamen korunmak kaydı içinde idare edilmektedir. Şehrin ortasında bulunan “eity” büyük ve ticaret merkezinin topladığı alandır. Şehrin ünlü ve tarihi yerleri arasında İngiltere Bankası, Borsa sarayı, Belediye binası, Hydepark, Buckingham ve St. James sarayları, üniversite binaları, Londra kalesi bulunmaktadır.

Londra, İkinci Dünya Savaşı sırasında, sonu gelmez hava saldırıları ile yıkılmıştır. Fakat, savaştan sonra, yine dünyanın başlıca şehirlerinden biri olmak özelliğini korumuştur.

KANAL « Genel Coğrafya

Sunî olarak meydana getirilen su geçitlerine verilen ad. Nehir ve deniz sularını birbirine bağlamak, yolu kısaltmak, ulaştırmayı kolaylaştırmak, tarım bakımından toprakları sulamak ,bataklıktan kurutmak, endüstride hidroelektrik tesislere gerekli suyu göndermek gibi çeşitli amaçlar için kanallardan faydalanılır.

Kanal açmak ihtiyacı, tarihin çok eski devirlerinden beri kendini hissettirmiştir. Milâttan 1400 yıl kadar önce Mısır'da Nil nehri ile Kızıldeniz arasın da bir kanal düzeneği yapılmıştı. Dünyanın en eski ve en uzun kanallarından biri de Çin'dedir. 1300 kilometre uzunluğunda olan bu kanal Pekin'den başlar, imparator kanalı adı ile bilinir. Bu kanal, M. Ö. 486 yılında başlamış M. S. 1320 yılında tamamlanmıştır. Bugün çok harap olmuş bir durumdadır. Ancak bazı kısımlarında küçük teknelerle gezi yapılabilmektedir.

Gerek ticaret, gerekse siyaset bakımından dünyanın en önemli kanalları arasında Süveyş kanalı ile Panama kanalı vardır. Bunlardan biri Kızıldenizle Akdenizi, öbürü Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birleştirir.

EPİSTEMOLOJİ « Felsefe

Bilginin değeri ve bilginin kaynağı meselelerini inceleyen felsefe teorisi. Bilgi teorisi ve bilgi kuramı deyimleri ile de bilinir.

Filozoflar, her şeyden önce, bu filemde olup bitenleri anlamak, bilmek problemi ile meşgul olmuşlar, bilginin nasıl meydana geldiğini ve bunda rol oynayan faktörlerin neler olduğunu düşünmeden önce insan bilgisinin mutlak olup olmayacağı üzerinde, düşünürlerken, bilginin kaynağının ne olduğu sorusu üzerinde de düşünmüşlerdir.

Bilgi teorisini (Epistemoloji) meydana getiren bu iki esas, böylece, “bilginin değeri meselesi” ve “bilginin kaynağı meselesi” şeklinde kendini göstermiştir. Bilginin değerini inceleyen filozoflar çeşitli görüşleri içine alan felsefe meslekleri ile bu konuyu açıklama yoluna gitmişlerdir.

Dogmatik filozoflara göre, insan bilgisi mutlaktır. Gerek akıl, gerekse duyu organları ile elde edilen bilgiler, gerçeğin değişmez ifadesidir. Bunların dışında gerçek yoktur.Septik filozoflara göne, eşya ve olaylar hakkında kesin hüküm vermekten çekinmelidir. Her türlü “bilirim” iddiasından vazgeçmeli ve her şeyden “şüphe” ile söz edilmelidir.Sofist filozoflara göre herkese göre değişmez bir gerçekten söz edilemez. Gerçeğin ölçüsü insandır. Ferdî şuurların ve bilgilerin dışında bir gerçek yoktur.

'Skolâstik filozoflara göre, ancak, dinin ve mukaddes kitapların bildirdiği bilgiler birer gerçek olmak karakterindedirler. Dinin ve mukaddes kitapların bildirdiklerinin dışında «gerçek» yoktur.

Kritis filozoflara göre, tenkit etmeden hiçbir fikrin doğruluğunu, yanlışlığını kabul etmemek gerektir, insan bilgisi ancak, tabiat tarafından aklın yaratılış şekline ve sübjektif bünyesine uygundur. Bilgilerimiz, mutlak olamaz.

Pozitivist filozoflara göre pozitif bilimlerin sonuçlarına ve onların bildirdiklerine dayanmayan hiçbir bilginin değeri yoktur.

Bilginin kaynağı meselesini inceleyen filozoflar da, çeşitli görüşleri içine alan felsefe meslekleri ile bu konuyu inceleme yoluna gitmişlerdir. Epistemolojinin ikinci probleminde bilgilerimizin doğuştan, akıldan, duyu organlarımız ve günlük deneylerin bildirdiklerinden sezgiden geldiğini iddia eden çeşitli felsefe meslekleri ve çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bilginin kaynağı meselesini de filozoflar çeşitli felsefe meslekleri ile, şu sekide açıklama yoluna gitmişlerdir.

Rasyonalist filozoflara göre, bilginin kaynağı akıldır. Akıl da ilâhi bir kaynağa sahiptir. Akıl prensiplerimiz doğuştan gelmektedir. Akıl prensipler, gibi Tanrıya ,sonsuzluğa, kemale ait fikirlerimiz doğuşla birlikte gelmişlerdir.

Empirist filozoflara göre, bilgilerimiz deneyden gelmektedir. Deneyler edinmemizde duyu organlarımızın da rolü vardır. Duyu organlarımızın bildirdiklerini ,akıl almamazlık edemez. Emtüistyonist filozoflara göre, iki çeşit bilgi vardır. Bilim ve felsefe. Bunlarda birincisi zekânın, ikincisi içgüdüye dayanan sezginin ürünüdür. Zekâya dayanan bilgi esas hayatın bilgisi, sezgiye dayanan felsefe bilgisidir. Sezgiden gelen bilgiler, bize değişmez gerçekler: verir.

Pragmatist filozoflara göre, bilgilerimiz yaşanan hayatla ilgilidir. Bilginin konusu olan gerçeği hayatla olan uyumluluğu ile ele almalıdır Günlük hayatla ilgili olmayanlar bir bilgiye ve onun konusu olan gerçeğe ne bilgi ne de gerçek gözü ile bakılamaz.

VİYANA « Dünya Coğrafyası

Avusturya Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 1.619.668 dir. Tuna'nın kolları üzerinde kurulmuş, tarihî bir şehirdir. Eskiden Avusturya İmparatorluğunun merkezi idi. Bir çok zengin kütüphaneleri, imparatorluk sarayı, belediye ve opera binaları gibi tarihî özelliği olan yapıları ile Avrupa'nın ünlü şehirlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanların işgalinde kalmış, savaştan sonra Avusturya Cumhuriyetinin başşehri olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy