Nedir

DEVEKUŞU « Hayvanlar

Sıcak ülkelerde yaşayan bir hayvan. Gövdeleri çok kuvvetli, boyunları uzun, büyük ve bir bölümü tüysüzdür. Başı küçük, gözleri irice gagası düzdür. İri bacakları çıplak, yalnız omuz başları fırça şeklinde kıllarla örtülüdür. Yükseklikleri 2,5 metreyi geçer. Ağırlığı yaklaşık olarak 75 kilodur. Kanatları kısa olduğu için uçmazsa da çok hızlı koşar.

KAHTA « Türkiye Coğrafyası

Adıyaman iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.966 kilometrekare nüfusu 56.257 dir. Yüzeyi tatlı meyilli yamaçlardan ve vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 3871 nüfuslu Kölük kasabasıdır.

FATİH « Türkiye Coğrafyası

İstanbul ilinin merkez ilçelerinde. Yüzölçümü 195 kilometrekare, nüfusu 299.707 dir. İlçe, İstanbul şehrinin İstanbul yönündedir. Yüzeyi, tatlı meyilli, yer yer dik yamaç ve sırtlardan ibarettir ve her yanı tamamıyla evler, caddeler, sokaklar ve apartmanlarla kaplıdır.İlçe içinde bucak teşkilâtı bulunmakta, ayrıca köyler bulunmamaktadır. Fatih, İstanbul'un tarihi sanat eserleri ile dolu olan bir ilçesidir.

DOLAP « Sözlük

İçine elbise ya da başka şeyler koymaya yarayan ayaklı ve kapaklı yüksekçe mobilya. Duvara dayanan ve istenen yere taşınan cinsleri olduğu gibi, duvar kalınlığı içine sabit ve yerli olarak yapılanları da vardır.

Ortaçağda genel olarak duvara gömülü olarak yapılan dolaplar, çoklukla silâh koymak için kullanılırdı. Fakat Rönesans devrinden sonra, evlerde süs olarak kullanılan ve elbiselerin konduğu dolaplar yapılmıştır. Türk evlerinde kullanılan dolaplar ise, yakın zamanlara kadar yerli dolap özelliğinde dolaplardı ve bunların çok güzel nakışlarla süslenmesine ve odaların başlıca süslü eşyasını meydana getirmesine dikkat edilirdi.Dolapların aynalı dolap (kapağında büyük bir boy aynası bulunan elbise dolabı), elbise dolabı, gömme dolap, yerli dolap gibi çeşitleri vardır.

BERİLYUM « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü B. atom ağırlığı 9.013 ergime derecesi 1280 derecedir. Gümüş beyaz renginde parlak ve kolaylıkla oksitlenen, kolaylıkla kırılabilen hafif ve sert bir metaldir. Nadir bulunan metallerdendir. Tabiatta yalnız birleşikler halinde bulunur. En önemli bileşiği berilyum minerali (beril) dir.

KARAİSALI « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 3.119 kilometrekare, nüfusu 4.769 dur. İlçenin yüzeyi, ormanlarla kaplı dağ sırtlarından ve geniş vadilerden ibarettir. Buğday, arpa, mısır, pamuk, susam, başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 1.800 nüfuslu Karaisalı kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy