Nedir

SİNEMA « Sinema ve Tiyatro

Bir ışık kaynağından çıkan ışınları, üzerinde resimler bulunan bir film şeridinden geçirecek, gerçekte olduğu gibi hareketli görüntüler meydana getirme işi ve bu şekilde meydana gelmiş olan görüntü.

Bir projeksiyon makinesi özelliğinde olan sinema makinesinde, film üzerinde bulunan resimler, saniyede en az on oniki, ortalama olarak onaltı defa değiştirmek suretiyle, bu hareketi görüntülerin meydana gelmesini sağlamış olur.

Bu hareketli görüntü, gözün aldanmasından meydana gelen bir görüntüdür. Saniyede ortalama olarak, aynı ekran üzerinde 16 defa değişen ve hareketlerinin birer devamı özelliğinde olmak kaydı ile çekilmiş filimler, sinema makinesinden geçerek, sahnede bulunan bir perde üzerine aksettiklerinde, ayrı ayrı olan bu resimlerin ayrılığı, göz tarafından fark edilmez: böylece, perdede, gerçekte olduğu gibi hareket eden görüntüler meydana gelmiş olur.

Lumiere kardeşler, ilk defa, hareket halinde film çeken makineyi yapmışlar ve 1896 yılında bu buluşlarını, ilk defa olarak halka göstermişlerdir. İlkel bir sinema görüntüsü veren bu buluştan sonra, sinema, bir hayli gelişmeler kazanmış: 1903 yılında, ilk defa konusu olan bir film yapılmış, bundan sonra olan gelişmelerle, bu görüntülere ses verilmiş, renkli olan görüntüler elde edilmiş ve bugünkü evrimleşmiş sinemaya ulaşılmıştır.

Bugün sinema, en önemli bir dinleme, bilgiyi ve görgüyü arttırma, çeşitli konuları olan olayları, gerçekteki gibi, istenildiğinde görebilme imkânlarını sağlayan resim, müzik, tiyatro gibi güzel sanat kollarının hepsini birden kapsayan önemli buluşlardan biridir.

HALI « Bilim ve Sanat

Yere yaymak, mobilya üstüne serilmek, duvarlara süs olarak asılmak için yünden ya da ipekten örülen ya da dokunan değişik büyüklüklerdeki örtü. Yapılış biçimlerine göre başlıca iki çeşide ayrılırlar: 1 - Dokuma halı, 2 - Örme halı. Dokuma halılar, kumaş gibi olan halılardır.Bunlara “kilim” adı verilir. Halı tezgâhında dikey olarak çekilmiş ipliklere, yatay olarak iplikleri bir taraftan öbür tarafa atmak suretiyle dokunur. Asıl halılar örme olarak yapılan halılardır. Bunlar, halı tezgâhlarında yatay ve dikey olarak yan yana çekilmiş iplikler üzerine istenen resme göre düğümlenen renkli yün ipliklerin uçlarının kesilerek kadife görünüşü vermesi ile meydana gelir. Düğümler, halının alacağı resmin şekline göre belli hesaplar içinde örülür. Düğümlerin de sıkı olması o halının değerinin artmasını sağlar.

Halının ilkel maddesi yündür. Yünler iplik haline getirildikten sonra değişik renklere boyanır ve istenen resimlerin renklerine uygun iplikler kullanılarak, çeşitli renklerden meydana gelmiş halılar örülür.

Türklerde halıcılık, gelişmiş bir sanat durumundadır. Özellikle Gördes, Demirci, Uşak, Sivas, Isparta, Kula halıları ünlüdür.

BRUXELLES « Dünya Coğrafyası

Brüksel - Belçika'nın başşehri. Nüfusu 1.385.831 dir. Denizden yüksekliği 15 - 80 metre kadardır. Aynı zamanda memleketin kültürel merkezi olan Brüksel, birer sanat eseri olan binaları, önemli bilim müesseseleri, geniş parkları, bulvarları ve fabrikaları ile ünlüdür. Brüksel'de bilhassa XIX. yüzyılın ortasından sonra birçok milletlerarası kongreler ve konferanslar toplanmış, anlaşmalar imzalanmıştır.

ROMATİZMA « Sağlık

Mikrobik tabiatta bir hastalık. Vücudun, A grubu hemolitik streptokoklar tarafından bulaşması ile ilgilidir. Ateşli ve toksit durumlar, mafsallarda ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarında ve kalpte bir çok dağınık enfeksiyon odalarının yer alması ile özellik gösterir, Genel olarak ılıman iklim bölgelerinde görülür. Rutubetli bölgeler, hastalığın gelişmesine yol açar.

Hastalığın belirtileri arasında ateş toksemi ve gezici mafsal ağrıları vardır. Bu ağrılar, ağrı dindirici ilâçlarla, çoğu zaman, gezici bir süre için kalmaz.

Romatizma, çeşitli klinik tipler gösterdiği ve başka başka organlarda yer ettiği için devamlı hekim kontrolü altında tedavisi gerekli hastalıklardandır.

ANADOLU HİSARI « Tarih

İstanbul Boğazı'nın en dar yerinde, 1391 de Yıldırım Beyazit tarafından yapılan hisar, Güzelce Hisar adı ile de bilinir. Burası,İstanbul Boğazının egemenliğini yavaş yavaş ele geçirmek ve Rumeli'nde olacak savaşlarda orduyu karşı kıyıya emniyet içinde getirmek için yaptırılmıştır. Rumeli Hisarı'nın yaptırılması sırasında da Fatih Sultan Mehmet tarafından onarılmış ve içine top ve asker yerleştirilmiştir.

İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet tarafından kuşatılması sırasında, Rumeli Hisarı ile birlikte İstanbul Boğazının kontrol altında bulundurulmasını sağlamıştır.

Zamanla, Anadolu Hisarı'nın askerî değeri hiç kalmamıştır. Bugün, çevresi ile İstanbul'un tabiat güzelliklerini ihtiva eden şirin ve tarihî bir yer olmak Özelliğini taşımaktadır.

FİDE « Bitkiler

Odunlaşmayarak yaşayan ot halindeki bitkilerin bazılarını yetiştirmek amacı ile özel yerlerde tohumlarından ya da yetişmiş olanların dallarının köklendirilmesinden meydana gelen genç bitkilere verilen ad. Bunların yetiştirildiği yere “fidelik”denir.

Fide, çoklukla, tohumları kıymetli ya da az miktarda olan bitkilerle iyi hazırlanmış topraklar üzerinde dikkat isteyerek yetiştirilmesi gereken bitkilerin üretilmesini sağlamış olur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy