Nedir

BATMAN « Türkiye Coğrafyası

Nüfusu 22.135 dir. İlce yüzeyi genel olarak düzlük alanlardan meydana gelmiştir. İlçe merkezi, 12,041 nüfuslu Batman kasabasıdır.

Batman kasabası, yakınında bulunan Raman petrollerinin dağıtım yeri olması bakımından, önemli bir endüstri kasabası durumundadır. Son yıllarda büyük gelişmeler kazanmıştır.

KEMALİZM « Politika ve Siyaset

Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmakta ve devrimleri hazırlamakta gösterdiği temel prensipler, verilen ad. Bu prensipler, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin esasları olarak “altıok” işaretiyle temsil edilmektedir.

Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık devletçilik, lâiklik, devrimcilik ilkelerini ifade eden altıok. 1924 tarihi Anayasamızda da yer almıştı.

Fakat, Kemalizm “altıok” ta ilkelerinin temsilini bulmakta ise de, daha geniş anlamı ile, Türkiye'yi, bağımsız hür ve daha medenî kılma çabasının, bu çaba için gerekli fikir ve hareketlerin genel adı olarak kabul edilir.

BASRA KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güney -batısında, Hint Okyanusu'nun, Arabistan yarımadası ile İran arasındaki girintisi. Ortalama derinliği 25 metre, yüzeyi 236.800 kilometrekaredir. Bu körfeze dökülen Satt-ül-Arab'ın ağzından Hürmüz boğazına kadar uzanır. Bu boğazda Umman denizine, buradan da Hint Okyanusu'na açılır. Hindistan'a ve güney batı İran petrollerine giden yol üzerinde önemli bir deniz yoludur.

FISTIK « Bitkiler

Fıstıkgiller familyasından bir cins ağaç ve bunun meyvesi. Akdeniz iklimi bölgelerinde yetişir. Başlıca iki cinsi vardır. Antep fıstığı, dünyanın en çok tanınanıdır. Bizde çoklukla “Şam fıstığı” adı ile de bilinir. Gevrek bir kabuk içinde bulunur ve kuru yemiş olarak yenir.Yer fıstığı, sıcak bölgelerde yetişir. Çiçekleri toprağa gömülerek meyve veren küçük bir bitkidir.Özellikle güney illerimizde bol miktarda yetiştirilen Antep fıstığı, memleketimizin önemli bir ihraç maddesidir.

ATLANTİK BEYANNAMESİ « Tarih

A.B.D. Cumhurbaşkanı Roosevelt ile İngiliz Başbakanı Churchillin 14 Ağustos 1941 de Atlas Okyanusu üzerinde bir gemide imzaladıkları tanınmış belge. İkinci Dünya Savaşı içinde imzalanan bu belgede, her iki memleket politikasının ortak prensipleri ve daha iyi bir dünya için bu iki devlet adamının besledikleri ümitler anlatılmıştır. 8 maddelik olan Atlantik Beyannamesi, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk önemli belgesidir.

Bu belgeye göre, 1 -İki devlet toprak genişletmek isteğinde bulunmayacaklar, 2 - Milletlerin toprak değişmeleri kendi serbest oyları ile olacak, 3 -Milletler, kendi hükümet şekillerini kendileri tâyin edecekler. 4 -Yenen ya da yenilen bütün milletlerin ham madde ve ticaret alanlarından eşit olarak istifadeleri sağlanacak, 5 -Bütün milletlerin ekonomi ve sosyal alanda işbirliği yapmaları sağlanacak, 6 -Nazilik kesin olarak yıkıldıktan sonra devamlı bir barışın şartları sağlanacak, 7 - Bu barış bütün insanlara açık denizlerde dolaşma imkânını sağlayacak, 8 -Kuvvet kullanmadan vazgeçilerek, genel ve sürekli bir güvenlik sistemi ile savaşçı milletler silahsızlandırılacak ve barışsever milletlerin silâhlanma yükü hafifletilecektir.

BEYOĞLU « Türkiye Coğrafyası

İstanbul ilinin bir merkez ilçesidir. İlçenin yüzölçümü 12 kilometrekare, nüfusu 214.362 dir. Köyü olmayan Beyoğlu İlçesi İstanbul ilinin merkezi olan İstanbul şehrinin Rumeli yakasında, Boğaziçi ve Haliç kıyıları arasında bulunmaktadır. Kuzeyini Şişli, Doğusunu Beşiktaş

ilçeleriyle Boğaziçi kıyıları, batı ve güneyini Haliç kıyıları çevrelemektedir. İstanbul şehrinin en bayındır kısmını meydana getiren ve en kalabalık nüfusu barındıran, dik meyilli ve tamamıyla binalarla kaplı bulunan bu ilçe, Türkiye’nin ilçe bakımından kilometrekare başına en fazla nüfus isabet eden bir bölümüdür.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy