Nedir

ANGOLA « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın güneybatısında bir Portekiz sömürgesi. Yüzölçümü 1.246.700 kilometrekare, nüfusu 4.495.000 dir.Baş şehri Loanda'dır. Ülke, yüksekliği 2.500 metreyi geçen bir yayla durumundadır. Fakat, kıyı bölümleri ovalık alanlar halindedir. Kahve, şeker, mısır, bitkisel yağ, hindistan cevizi başlıca gelir kaynaklarıdır. Portekizliler, Angola'yı 1488 yılında keşfetmişlerdir. O tarihten beri bir sömürge olarak kullanılmaktadır. Halkının çoğu Bantu Zencilerinden meydana gelmiştir

ASKERLİK « Devlet

Özel kanun ve nizamlara göre harp sanatını öğrenme ödevi asker olma hali Eskiden savaşlar halkın eli silâh tutanları tarafından yapılır ve devamlı ordular bulunmazdı. Bu durum ilk çağlarda değişmiş ve devletler devamlı denebilecek orduları bulundurmaya başlamışlardır.

Bir devletin bağımsızlığının ve güvenliğinin temel direği olan askerlik, yabancı devletlerde ve bizde çeşitli değişmelere uğramıştır.

Yürürlükte bulunan kanun ve nizamlara göre her Türk vatandaşı 20 yaşından 46 yaşma kadar 26 yıllık bir süre içinde askerlik çağında bulunur. 20 yaşında askerliğini yaptıktan sonra geri kalan süre içinde, vatan savunmasının gerektirdiği zamanlarda tekrar askere çağrılır. Askerlik çağı, yoklama devresi, muvazzaflık devresi, ihtiyat devresi olmak üzere üç bölüme ayrılır.

Yoklama devresi, askerlik çağının başlangıcından orduya girişe kadar olan devredir.

Muvazzaflık devresi, askerlik hizmetinin yapıldığı devredir.

İhtiyat devresi, muvazzaflık devrelinden askerlik çağının sonu olan 46 yaşına kadar sürer.

Askerlik çağma giren her erkek, doktor muayenesinden geçirilerek sağlamlar, sakatlar, çürükler olmak üzere ilçe ayrılırlar. Sağlamlar tam hizmeti görmek üzere, sakatlar kısa hizmette bulunmak üzere askere alınırlar. Çürükler askerlik yapmazlar.

GÖLGE « Fizik

Işık ışınlarının yolunu kesen bir cismin ışıklı yerde meydana getirdiği Karartıya verilen ad. Gölge, çoklukla, cismin az çok şeklini verecek durumda olur. Işık ışınları sağdan geliyorsa gölge solda, soldan geliyorsa gölge sağda olur. Gölgeler, özellikle saydam olmayan cisimler tarafından meydana getirilebilir Gölgeler, genel olarak, a - Tam gölge, b - Yarım gölge olmak üzere iki şekilde olur.

Tam gölge, yoğun olan cisimlerin,ışık ışınlarım tam tutmaları halinde, belli bir tarafa hiç ışık geçirmedikleri hallerde olur. Bu cisimlerin meydana getirdiği karartı, tam bir karanlıktır ve tam gölge meydana gelmiş olur. Bu, ışık ışını sağlayan kaynağın, gölge meydana getiren cisimden küçük olması hallerinde olur. Yarım gölge ışık kaynağının, gölge yapacak cisimden büyük olması hallerinde olur. Bu durumda, ışık kaynağının çeşitli yönlerinden gölge verecek cismi kuşatırlar, böylece bir ekrana, bir yönden gelen ışık ışınlarının öbür yönden gelen ışık ışınlan ile karşılaşması halinde, yarım gölge meydana gelmiş olur.

BILDIRCIN « Hayvanlar

Tavukgiller familyasına bağlı bir kuş. Çoklukla Orta Asya, Avrupa, Afrika ve Madagaskar'da yaşar. Boyu 18.20 santimetredir. Sırt tarafı kahverengi olup enine ve boyuna çizgilidir. Başı sırtından biraz daha koyudur. Karnı sarım, sı beyaz, kanat tüylerinde koyu kahverengi zemin üzerinde kirli sarı lekeler vardır. Kuyruğu kısa ayakları kırmızıdır.

Göçücü kuşlardan olan bıldırcınlar, soğuk mevsimlerden sıcak mevsimlerin bulunduğu yerlere göç ederler. Böcek ve tanelerle beslenirler. Eti makbul olduğundan bol miktarda avlanılır.

CENNET KUŞLARI « Hayvanlar

Cennetkuşugillerin bir alt familyası. Yeni Gine ve Avustralya ormanlarında, ağaçlar üzerinde yaşarlar.Renkleri çok değişik ve çok güzeldir.

ÖRÜMCEK « Hayvanlar

Eklembacaklılardan örümcekgiller sınıfının örnek böceği. Vücudu sefalotoraks ve baş olmak üzere iki bölümdür. Her iki kısımda da halkalar bir bütün olmuştur. 4 çift eklemli bacakları vardır. Sıvı halinde besinleri alırlar, çoklukla kan emerler. Ağ şeklinde tuzak kurarak sinek gibi böcekleri avlarlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy