Nedir

DÖĞME « Bilim ve Sanat

Vücudun derisi üzerine iğne gibi sivri şeylerle çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak suretiyle yapılan resim, yazı ve şekiller. Döğme'nin eski zamanlardan beri insanlar tarafından vücutlarına tatbik edilen bir âlet olduğu sanılmaktadır. Eskiden bazı milletlerde esirlerin derisi üzerine, sahiplerinin işaretlerini bildiren şekiller çizildiği bilinir. Bugünkü medenî milletlerde de, bin çok insanlar çoklukla gemici ve madenciler kollarına, göğüslerine, vücutlarımı çeşitli bölgelerine böyle dövmeler yapmaktadırlar. Bazı aşağı tabakadaki insanlar da, kollarına ve göğüslerine, aşklarındaki bağlılığı gösteren kalp, ok gibi sembolik şekiller dövdürmektedirler. Bu arada Afrika, Yeni Zelanda, Kuzey Amerika'da bulunan ilkel kabilelerde döğme bir gelenek halinde devam etmektedir.

PANKREAS « İnsan

Karaciğerle dalak arasında bulunan ve yağları sindirmeye yarar salgı salan bez.

Midenin arkasında 1 ve 2 inci bel omurlarının önünde yatık olarak duran pankreasın bir başı, bir cismi, bir kuyruğu vardır. Başı duodenumun konkavlığı içine girmiş olup orta çizginin sağına düşer. Cismi karın aortu ile alt vena kavayı (hipokondr) bölgesinde sol böbreğin ön yüzüyle dalağın göbeğine doğru uzanır.

Pankreasın iki türlü salgısı vardır. Biri dış salgı olup, büyük ve küçük iki kanala duodenumun inen parçasına dökülür. Pankreasın bu dış salgısı tükrük kıvamında bir sıvı olup içinde “tripsinojen, amilaz, lipaz” adı verilen üç ferment vardır.

Pankreasın bir de iç salgısı vardır ki bu salgısını doğrudan doğruya kana verir. Pankreasın dokusu içinde “Langerhans adacıkları” adı verilen ayrı bir salgısı olan bölümler vardır ki bunların salgısına “insulin” denir. Bu hormon, kandaki glikozun yanmasını sağlar. Bu salgı, yeter derecede kanda olmazsa kan şekeri olan glikoz yanmaz ve idrardan çıkar.

BOYNUZ « Hayvanlar

Boş boynuzlar familyasına bağlı hayvanların (sığır, koyun, keçi, antilop gibi) alın kemiklerindeki bir çift kemik çıkıntıyı kaplayan kılıflara verilen ad. Boynuzların şekilleri ve büyüklükleri familyanın türlerine göre değişir. Çatallı, çatalsız, düz, bükük, sarmal şekillerde olabilir. Boynuzlar, alın kemiğini örten deri hücrelerinin keratinleşmesiyle meydana gelirler.

GOLF « Spor

Açıkhavada oynanan İskoçya millî oyunu. Oyun, büyüklüğü fazla olmayan topları özel golf değnekleri ile belirli yerlerdeki ufak deliklere sokmak suretiyle oynanır. Yorucu olmayan ve açık havada oynanan bir oyun olduğu için çoklukla ihtiyarlar tarafından oynanmaktadır.

BİLEĞİ TAŞI « Taşlar ve Kıymetli Taşlar

Kesici âletleri bilemek için kullanılan bir taş. Tabiatta bulunan bazı sert taşlardan (zımpara taşı, kum taşı gibi) yapılabildiği gibi, sun'î bir maddeden de (karborundum) yapılabilir. Bileği taşının, bilenecek âletin sertliğini gidermemesi için çok ince zerreli olması gerektir. Çoklukla sihridir şeklinde yapılır. Bu silindirin dönmesini sağlayan bir düzenekle, bilenecek âletlerin bilenmesi sağlanmış olur.

İRAN « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneybatısında, Türkiye'nin doğusunda bir krallık (İran hükümdarlarına “Şah” denir). Yüzölçümü 1.621.866 kilometrekare, nüfusu 24.000. 000 dur. Başşehri Tahran şehridir. Kuzeyinde Rusya ve Hazar denizi, batısında Türkiye Irak, güneyinde Basra (îran) körfezi doğusunda Pakistan ve Afganistan bulunmaktadır.

Coğrafya : İran çevresi az çok yüksek dağlarla çevrilmiş büyük bir yayladır. Pek verimli toprakları varsa da, topraklarının önemli bir kısmı, Afrika'daki çölleri andıracak özellikte büyük çöller halindedir (Deşti kebir, Deşti Lüt gibi). Topraklarının verimli bölgelerinde buğday, arpa, yulaf, pirinç, pamuk yetiştirilir. Endüstrisi ilkel bir durumda ise de halıcılığı ipekçiliği ve hayvancılığı önemlidir. Fakat, İran'ın asıl önemli gelir kaynağı, petroldür.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy