Nedir

BAB-I ALİ BASKINI « Tarih

Balkan Savaşı sıralarında İstanbul' da yapılan bir hükümet baskını. Balkan Savaşı'nın yenilgileri üzerine, sadrazam Kâmil Paşa'nın başında bulunduğu hükümet, Londra konferansında teklif edilen barış şartlarını kabul ederek savaşa son vermek istiyordu. Böyle bir antlaşmaya taraftar olmayan İttihat ve Terakki partisi adına başta Enver ve Talât beylerle hatip Ömer Naci'nin bulunduğu birkaç yüz kişilik bir grup, kabinenin toplantı halinde bulunduğu Bâb-ı Âli'ye 23 Ocak 1913 te bir baskın yapmış birkaç kişi öldürülmüştür. Kâmil Paşa istifaya zorlanmış, onun yerine Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazam olması sağlanmıştır. Böylelikle iktidar tekrar İttihat ve Terakki Partisine geçmiştir.

HECE « Türkçe ve Dilbilgisi

Bir kelimenin söylenişinde, zincirlenmiş seslerin kulağa göre ayrılan bölümlerinden her birine verilen ad. Başka bir deyişle, konuşma sırasında, her nefes hamlesinde çıkan sese verilen ad.

Heceler, içlerindeki seslerin sayısına göre çeşitlere ayrılır :

1 - Tek sesli heceler; böyle hecelerde yalnız bir ses vardır.

2 - İki sesli heceler; iki ses olan hecelerdir. Bunlar, ya bir sesli ile bir sessizden, ya da bir sesli ile bir sessizden yapılmışlardır.

3 - Üç sesli heceler. Bunlar da ya bir sessiz bir sesli, bir sessizden, ya da bir sesli iki sessizden yapılmışlardır.

4 - Dört sesli heceler. Bunlar bir sessiz bir sesli, iki sessizden meydana gelmiş hecelerdir.

Bunların dışında yabancı dillerden alınan ve bu ayrımlara uymayan heceler de vardır.

Heceler, sesli harfle ya da sessiz harfle bitişlerine göre “açık hece”, “kapalı hece” adlarını da alırlar.

TİFO « Sağlık

Bulaşıcı hastalıklardan biri. Tifo mikrobu aracılığı ile bulaşır. Mikrop alındıktan iki hafta sonra hastada iştahsızlık, baş ağrısı, ateş ve kırıklık başlar. Ateş gün geçtikçe çoğalır. Bu fazla ateş devresi 15 - 20 gün sürer. Bundan sonra ateş yavaş, yavaş düşer ve hasta iyi olmağa başlar.

Tifo mikrobu, özellikle içilen suların pis olması, yiyeceklerin temiz olmaması sonucu insan vücuduna girer. Yerleştiği yerler de, insanların ince barsaklarıdır Buralarda, çeşitli devirler halinde derin yaralar meydana getirirler. En büyük tehlikelerinden birisi, yara sonucu ine barsağın delinebilmesidir.

Tifodan korunmak için, içilen suların, yenen çeşitli yiyeceklerin, özellikle sebzelerin temiz olmasına dikkat etmek lâzımdır. Salgın olan yerlerde, kesin olarak aşı yaptırmak gereklidir. Hastalık belirtileri başlayınca da, mutlaka hekime başvurmalıdır.

SÜNGERLER « Hayvanlar

Vücutları içten dar ve uzun kanalcıklardan ibaret olan, dıştan bu kanalcıkların açıldığı deliklerle kaplı bulunan ,denizlerde ve çoğu taşlara tutunmuş halde yaşayan ilkel hayvanlar takımı. Bu takımın örnek hayvanı olan sünger, çok gözenekli, esnek ve suyu çeken bir özelliğe sahip olduğu için, ıslak yerleri silmek ya da kirli yerleri ıslatıp temizlemek için kullanılır.

PLATİN « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Pt, atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 tür. Asal metallerdendir. Tabiatte bileşik halde bulunmaz, hemen yalnız serbest halde bulunur. Platin cevheri adı verilen filizlerinde kendisine benzeyen Phodium,Osmiyum ve Palladium ile alaşımlar halinde bulunur. Bulunduğu yerler, Kolumbiya, Rusya, Güney Afrika ,Amerika Birleşik Devletleridir. Gri beyaz parlak, çok ince tel ve levha halinde getirilebilir bir metaldir. Kimyasal etkilere karşı direnci fazladır. Kimya endüstisinde ve süs eşyası olarak kullanılır.

BURDUR « Türkiye Coğrafyası

Akdeniz bölgesinde bulunan şehirlerimizden biri. Nüfusu 25.362 dir. Burdur şehri, Burdur gölü'nün güneydoğu kıyılarından 4 kilometre uzaklıkta, bu göle dökülen Kurna deresi üzerinde kurulmuştur. Çevresindeki gül bahçeleri ile güzel şehirlerimizden biridir.BURDUR İLİ

Akdeniz bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 7.450 kilometrekare, nüfusu 180.306 dır. Doğuda İsparta, güneyde Antalya, güneybatıda Muş'la, batıda Denizli, Kuzeyde Afyonkarahisar ile çevrilidir. Yüzey şekilleri, Batı Toroslar'a uyar. Dağlar, bütün ilde bulunur. Dağlar arasında göllerin ve ovaların bulunduğu çukurluklar yer alır. Burdur'da ekonomik hayatın esasını tarım meydana getirir. Tahıl ekimi, bağcılık, meyvecilik önemli gelir kaynaklarıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy