Nedir

GÖZLEM « Sözlük

Herhangi bir olayın, dikkatli şekilde görülmesi ve anlaşılması

BORDEAUX « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın Güney Batısında, önemli bir ticaret merkezi olan şehir. Nüfusu 260.000 dir. Bordeaux, özellikle şarapçılık endüstrisi ile Fransa'da ve dünyada ünlüdür. Kendi adı ile anılan şaraplar, dünyanın en güzel şarapları arasında sayılmaktadır.

TİBET « Dünya Coğrafyası

Orta Asya'da bir ülke. Çin'in bir yönetim bölümü halindedir. Büyük çöller ve yüksek platolar ülkesidir. Dünyanın en yüksek dağları olan Himalayalar, burada bulunur. Yüzölçümü 1.215.000 kilometrekare, nüfuzu 1.174.000 dir. Başşehri, Lassa'dır. Ülke, dinî bir özelliği olan Dalaylama'lar tarafından yönetilir. Eski çağlardan beri devam eden geleneksel hayatlarını devam ettiren insanların bir ülkesi özelliğindedir.

ŞEYH SAİT AYAKLANMASI « Tarih

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, dini, siyasî ihtirasa âlet ederek yapılmış ayaklanmalardan biri. Doğu Anadolu'da, Genç kasabasına bağlı bir köyde oturan ve Nakşibendi tarikatının şeyhi olan Şeyh Sait, Genç Türk Cumhuriyetine başkaldırarak Doğu'da liderliği altında bir devlet kurmak için harekete geçmiş ve din elden gidiyor parolası ile kendisine topladığı taraftarları ile 11 Şubat 1925 tarihinde ayaklanmıştır. Ayaklanan Şeyh Sait taraftarları halk arasında süratle genişlemiş ve geri kafalıların da katılması ile gittikçe büyümüştür. Genç kasabası alınmış, Elâzığ ve Diyarbakır şehirleri, bu çapulcular tarafından kuşatılmıştır. Fakat, hükümet kuvvetleri Cumhuriyete başkaldıran bu gericilerin daha fazla ilerlemelerine engel olmuş ve çok geçmeden;, Şeyh Sait'in liderliğindeki bu ayaklanma hareketi bastırılmıştır. Yakalanan Şeyh Sait ve ayaklanmanın ileri gelenleri, İstiklâl Mahkemesince yargılanmışlar ve idama mahkûm edilmişlerdir. Hareketin lideri olan Şeyh Sait, kurmak İstediği Kürdistan devletinin başşehri yapacağı Diyarbakır'da asılmak suretiyle idam edilmiştir.

BARSAKLAR « Sağlık

Sindirim sisteminin, midenin bittiği yerden (pilor) başlayıp anusa kadar uzanan kısmı. İnce barsak ve kalın barsak olmak üzere ikiye ayrılır.

İnce barsak, sindirim borusunun, mide ile kaim barsak arasında 8 metre uzunluğunda ve 3 santimetre çapında uzun, kıvrımlı bir boru şeklinde olan parçasıdır. İki bölümü vardır; 1 - Oniki parmak barsağı (duodenum) ince barsağın 24 santim uzunluğundaki ilk bölümüdür. Midenin pilor denen kapısından başlıyarak atnalı şeklinde bir konkavlık yaptıktan sonra, ince barsağın ikinci bölümü ile devam eder. Oniki parmak barsağına karaciğerin çıkardığı safra ile pankreas özsuyu dökülür. 2 - Boş kıvrım barsak (jejuııo -ileum) - karın boşluğunu dolduran asıl İnce barsak kısımlarıdır. Yarı daire şeklinde birtakım büklümler halindedir. Kalın barsakla birleşerek devam eder. İnce barsakların yapısında, midede olduğu gibi, dışta periton, içte mukoza ve ikisinin arasında da değirmi ve uzunluğuna çizgisiz kas lifleri vardır. Mukoza içinde, sindirime yarayan salgılar veren barsak bezleriyle sindirime uğrayan besin maddelerini emerek dolaşıma gönderen barsak tümörleri (villus) vardır.

Kalın barsak, sağ kalça çukurundan kör barsakla (çekum) başlayarak önce yukarıya doğru yükselen, sonra enine sola giden ve aşağıya doğru inerek sol kalça çukuruna gidip göden barsağın (rektum) alt deliği olan anus ile dışarıya açılan barsaktır. Kaim barsak 4 metre kadar uzunlukta 8 santimetre kadar çaptadır. Dış yüzlerinde boyuna ileriye şeritler bulunur. Yapısı ince barsak ta olduğu gibidir. Yalnız mukozasında sindirim bezleri ve barsak tümörleri bulunmaz.

İnce barsaklar, mideden gelen ve kısmen sindirilmiş olan besinleri daha küçük kısımlara parçalayıp emerler.

Kalın barsaklar ise artık faydalanılması mümkün olmayan posaları koyulaştırıp dışarı atarlar.

SEYİTGAZİ « Türkiye Coğrafyası

Eskişehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü, 2.231 kilometrekare, nüfusu 26.604 dür. Yüzeyi, yer yer dağlık alanlardan ve düzlüklerden ibarettir. Tahıl ekimi önemli bir gelir kaynağıdır. Merkezi 2.377 nüfuslu Seyitgazi kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy