Nedir

SUNGURLU « Türkiye Coğrafyası

Çorum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.390 kilometrekare, nüfusu 76.382 dir. Yüzeyi, genel olarak, geniş platolardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılık, tahıl ekimi ve bağcılıktır.Merkezi 10.619 nüfuslu Sungurlu ilçesidir.

PKOMETHEUS « Mitoloji

Yunan mitolojisinin ateş tanrısı. Titan Lapedus'un oğlu. Zeus'un düşmanıdır. Ateşi çalıp insanlara verdiği için Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağlarından birine bağlanmıştır. Burada Prometheus'un ciğeri hergün bir kartal tarafından yenmiş, fakat ciğeri her gece yeniden büyümüştür. Uzun süre devam eden bu işkenceden, kartalı öldürmek suretiyle Herakles tarafından kurtarılmıştır.

SALİHLİ « Türkiye Coğrafyası

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.06 kilometrekare, nüfusu 77.464 tür. İlçe yüzeyi Gediz ve Alaşehir akarsularının geniş vadilerinden ve bu vadilerin genişleyerek ova halini alan geniş aluvyal alanlarından ibarettir. Geniş ölçüde tahıl ekimi yapılmaktadır. Susam, pamuk ekimi, hayvancılık halkın başlıca geçim kaynaklarıdır. İlçenin merkezi 24.109 nüfuslu Salihli kasabasıdır.

SÖĞÜT « Türkiye Coğrafyası

Bilecik iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.195 kilometrekare, nüfusu 22.975 dir. Yüzeyi, yer yer engebeli ve ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. Bağcılık, meyvecilik ve ipekböcekçiliği halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 2.885 nüfuslu Söğüt ilçesidir.

BARAJ « Sözlük

Bir akarsuyun yatağında, suyun akıntısını keserek toplayan ve böylece biriken suları gerektiğinde kullanılmağa yarayan tesislere verilen ad .1930 - 34 yıllarında Ankara yakınındaki Çubuk Barajı yapılırken dilimize giren bu sözün Türkçedeki karşılığı bend'dir.

Barajlar şehirlerin içme ve kullanma sularını sulama ve hidroelektrik tesislerin su ihtiyacını düzenli bir şekil de karşıladığı gibi su taşkınlıklarını önler ve dizginlerler.

Tarihten önceki devirlerde, sulama ihtiyacını karşılamak ve suya toplamak için toprak ve taş barajlar yapılmıştır. Fakat baraj inşaatı gerçek ilerlemesine 20 inci yüzyılda ulaşmıştır.

Barajlar toprak barajları, ağırlık barajları, kemer barajlar, payandalı barajlar gibi çeşitli tiplere ayrılır.

Bilhassa XIX. yüzyılın başlarından itibaren önemi artan baraj yapımı, Türkiye'de iki devrede incelenir.

Osmanlı İmparatorluğu sırasında belirli yerlerin bu arada İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için çeşitli ufak barajlar yapılmıştır. Bu arada İstanbul’un Kadıköy Üsküdar semtinin su ihtiyacını karşılamak üzere 1890 da yapılan toprak Elmalı bendi bunların en önemlisidir.

Cumhuriyetin ilânından sonra memleketimizde baraj yapımında hızlı gelişmeler görülmüştür. Bu devirde yapılan ilk barajların en ünlüsü Ankara’nın içme ve kullanma su ihtiyacı ile bölgenin sulanmasını sağlayan Çubuk barajıdır. Bundan başka çeşitli barajlar yapılmış ve 1950 yılından sonra baraj yapımında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

BİLEŞİK « Kimya

İki ya da daha fazla elemanın özel enerji şartları ve kimya kanunlarına uyarak birleşmesinden meydana gelen cisim. Bileşikler, kendilerini meydana getiren elemanlardan ayrı özellikte bulunurlar.

Bileşikler bunları meydana getiren elemanlar hesaba katılarak birer formülle gösterilir. Bu formüller de, bileşiği meydana getiren elemanların sembollerinin yan yana yazılmaları ile olur. Bir bileşiğe, bir elemanın birden fazla atomu girerse, o elemanın sembolünün sağ altına, atom sayısı ibaret edilir. Su iki atom hidrojen bir atom oksijeninin birleşmesinden meydana geldiğine göre formülünün gösterilmesi (H20) olur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy