Nedir

DAMA « Eğlence

İki kişi arasında oynanan bir oyun. Siyahlı beyazlı eşit hanelere ayrılmış kare şeklinde bir tahta üzerinde taşlarla oynanır. Dama tahtası, satrançta olduğu gibi 64 hanelidir. Oyuncuların 16 şar taşı vardır. Satranç gibi, düşünülerek ve muhakeme edilerek oynanması gereken eğlenceli ve faydalı oyunlardan biridir.

ARŞIN « Matematik

Türkiye'de eskiden kullanılan bir uzunluk ölçüsü. Aslı, parmak ucundan dirseğe kadar olan kol boyundan alınmıştır. Arşının birkaç çeşidi vardır. Çarşı arşını 68 cm, kıymetli kumaşları ölçmek için kullanılan endaze 65 cm., mimar arşını 75 cm. dir. Arşının sekizde birine urup, on altıda birine kerrap denirdi.

26 Mart 1931 de kabul edilen Ölçüler Kanunu ile bütün eski ölçüler kaldırılmış ve Türkiye içinde arşının yerine uzunluk ölçüsü olarak metre kullanılmağa başlanmıştır.

DÖNMELER « Din

1648 de İzmir'de Mehdîlik davasına başlanmış ve 1666 da ölüm korkusu altında Müslümanlığı kabul etmiş olan ünlü Musevî hahamı Sabatay Sevi'ye bağlı kalanlara verilen ad. Sabatay Sevi, bazı Yahudi inanış ve geleneklerine değer vermekle beraber, Musevilikten ayrı, Müslümanlığa aykırı bir mezhep kurmak istemiştir. Fakat Müslümanlığı kabul etmesi ile bu çalışmaları son bulmuştur. Buna rağmen, onun kurmak istediği mezhebin taraftarı olduğunu zaman zaman söyleyenler bulunmaktadır.

PAN « Mitoloji

Yunan mitolojisinde küçükbaş hayvanların, çobanların tanrısı. Hermes'in oğludur. Belden yukarısı, başı boynuzlu insan, belden aşağısı keçi olarak tasvir edilir. Avlanarak ya da kendi icadı olan bir flütle perilerin danslarını düzenleyerek ova ova dolaşırmış.

BİLEŞİK « Kimya

İki ya da daha fazla elemanın özel enerji şartları ve kimya kanunlarına uyarak birleşmesinden meydana gelen cisim. Bileşikler, kendilerini meydana getiren elemanlardan ayrı özellikte bulunurlar.

Bileşikler bunları meydana getiren elemanlar hesaba katılarak birer formülle gösterilir. Bu formüller de, bileşiği meydana getiren elemanların sembollerinin yan yana yazılmaları ile olur. Bir bileşiğe, bir elemanın birden fazla atomu girerse, o elemanın sembolünün sağ altına, atom sayısı ibaret edilir. Su iki atom hidrojen bir atom oksijeninin birleşmesinden meydana geldiğine göre formülünün gösterilmesi (H20) olur.

ÇADIR MEHTERLERİ « Teşkilatlar

Osmanlı padişahlarının seferde ve çeşitli gezilerde kurulan otağ ve çadırlarını hazırlamak ve kurmak işleri ile vazifeli olan teşkilât. Bu teşkilât, devamlı olarak İstanbul'da Sultanahmet meydanındaki bir binada bulunmakta idi. Bunlar, “otağgeran” “hayme-dûzan” gibi adlarla çadır yapıcı, dikici, perdeci gibi bölümlere ayrılardı. Bunlar, seferlerden ve padişahların herhangi bir gezisinden önce gidilmesi gereken yere giderek otağ ve çadırları hazırlarlardı.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy