Nedir

SAVAŞTEPE « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı, bir ilçe. Yüzölçümü 320 kilometrekare, nüfusu 19.145 dir. Yüzeyi, yer yer engebeli sırtlardan ve düzlüklerden ibarettir. Küçük tarla tarımı ve bahçecilik halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 4.247 nüfuslu Savaştepe kasabasıdır.

GÖRELE « Türkiye Coğrafyası

Giresun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 434 kilometrekare, nüfusu 42805 tir. Yüzeyi dik meyilli ormanlarla kaplı sırtlardan ve derin vadilerden ibarettir. İlçede geniş ekime elverişli bölge bulunmaktadır. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve meyveciliktir. İlçenin merkezi 3.005 nüfuslu Görele kasabasıdır.

MAYERLİNG FACİASI « Dünya Tarihi

Avusturya veliahdı Arşidük Rudolf ile sevgilisi Barones Maria Vetsera'nın 30 Ocak 1889 da, Viyana yakınlarındaki Mayerling köşkünde ölü olarak bulunmalarına, “Mayerling Faciası” adı verilir.

Veliaht Rudolf, babası Avusturya imparatoru Franz Jozef in tek oğluydu. Bu sebeple, sıkı bir eğitim altında büyütüldü, askerî eğitim gördü. Fakat Rudolf, bu sıkı eğitim yerine, tarih, edebiyat ve felsefe ile ilgilenmeyi, kendi karakterine daha uygun bulmaktaydı. Bu sebeple, babası ile anlaşmaları zor bir veliaht oluyordu. Veliahtlığının gerekliliği ile 1881 yılında Belçika kiralının kızı ile evlendirildi. Fakat o, bu sıkıcı evlilik yerine Barones Maria Cetsera ile bir aşk hayatı yaşamayı tercih etti. Bu aşk hayatının, bir evlilikle sonuçlanamayacağını anladıklarından, iki sevgili, günün birinde, birlikte intihar etmekten başka çâre bulamamış olacaklar ki, 1889 yılında çekildikleri Mayerling köyünde intihar ettiler.

Bu aşk faciası roman yazarlarının işledikleri bir konu haline gelmiştir.

IRK « Toplum ve Toplum Yapısı

İnsan türünün belli başlı ve devamlı çeşitlerinden her biri. Yeryüzünde yaşayan insanlar, çok çeşitlilik gösterirler. Fakat bu çeşitlilik içinde, belli başlı ve devamlı eş özellikler taşıyanlarını, belli gruplar içinde toplamak mümkün olmuştur. Devamlı ve eş özellikler olarak, ilkin, aynı coğrafya bölgeleri içinde yaşayan insanları, aynı gruplar altında toplamak düşüncesinden hareket edilmiştir. Fakat, bu ayrıntının, gerçek bir gruplaşmaya pek yardım edemeyeceği anlaşıldığından, devamlı ve eş özellikler olarak, derinin, saçların, gözlerin renkleri, başın biçimi, yüzdeki çizgiler, vücudun çeşitli organları arasındaki oranlar göz önünde tutularak gruplaşmalar yapılmıştır.

Bu esaslar göz önünde tutularak, insan türü, başlıca dört ana ırka ayrılmıştır: Beyaz ırk, sarı ırk, kırmızı ırk. Beyaz ırk, çoklukla Asya'nın batısında, Avrupa'da yaşayan insanların ırkıdır. Fakat dörtyüz yıldan beri bu ırkın insanları, göç ve çeşitli sebeplerle dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Bu ırka, yanlış bir deyimle, Avrupa ırkı da denir.

San ırk, Asya'nın doğusunda yaşayan insanların ırkıdır. Bu ırk içinde Çinliler, Japonlar, Moğollar yer almaktadır.Buna Asya ırkı da denir.

Siyah ırk, Afrika'da ve ekvatoral , bölgelerde yaşayan insanların ırkıdır. Bu ırka da yanlış bir deyimle, Afrika ırkı denir.

Kırmızı ırk, Amerika'nın yerli halkının ırkıdır. Bugün çoklukla Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde bulunurlar.

GİYOTİN « Teknik

Fransa'da ölüme mahkûm edilenlerin başlarını kesmekte kullanılan bir âlet. Makine, dikliğinde duran bir çerçevede bir bıçağın inip çıkabilme esasına göre yapılmıştır. Mahkûmun vücudu, bir tahtaya tespit edilerek başı âletin “pencere” denen açık yerine konur, düğmeye basınca yukarıdan inen keskin bıçak, başı bir anda vücuttan ayırır.

XVI. yüzyıldan beri İtalya ve Güney Fransa'da bilinen bir âlet olan giyotin, Fransız ihtilâli sırasında, Çaris Tıp Fakültesinde anatomi profesörü olan doktor Guillotin'in idam edilecek mahkûmların acı çekmeden öldürülmesi için bir sistemin savunmasını yaptığı sırada, bu âletle idam edilmelerini tavsiye etmesi üzerine kullanılmağa başlanmıştır. Giyotin adı, bu doktorun adından kalmadır.

ULUKIŞLA « Türkiye Coğrafyası

Niğde iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.593 kilometrekare, nüfusu 24.180 dir Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve tarıma elverişli tatlı meyilli yamaçlardan ibarettir. Hayvancılık halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 4.524 nüfuslu Ulukışla kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy