Nedir

VİETNAM « Dünya Coğrafyası

Hindiçini yarımadasında bulunan bir ülke. 1884 yılından 1940 yılına kadar Fransız egemenliğinde kalmış, İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında komünistler bir bağımsızlık cephesi kurmuşlar ve Fransızlara karşı mücadeleye girişmişlerdir. Uzun süren bu mücadeleden Fransızlar yenilgi ile çıkmışlardır. Ancak, bu ülkede devam eden çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, 1954 yılında Cenevre'de Vietnam, Kuzey ve Güney olmak üzere iki ayrı devlete ayrılmıştır. Kuzey Vietnam, komünistlerin yönetiminde bir devlet olarak kalmıştır. Bu devletin yüzölçümü 164.000 kilometrekare, nüfusu 15.916.955 dir. Başşehri Hanii'dir.

ATMACA « Hayvanlar

Doğan cinsinden ava alışabilir yırtıcı küçük bir kuş. Oldukça kısa gagalarının kökü geniş, ucu sivri ve aşağı doğru kıvrıktır. Kanatları kuyruğunun ortasına kadar uzanır. Ormanlık ve dağlık yerlerde yaşar. Küçük kuşlar, fare, kurbağa ve böceklerle geçinir. Kendilerin den büyük kuşlardan korkmayan cesur hayvanlardandır.

Atmacalar, eskiden avcılıkta çok kullanılmıştır.

KARACABEY « Türkiye Coğrafyası

Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.283 kilometrekare, nüfusu 56.467 dir. Yüzeyi, doğusundaki Alyont gölünün batı ve güneybatı yönünde bulunan bir geniş ova ile kuzeyde bulunan Karacadağ'ın çıplak, makilerle kaplı sırtlarından ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.İlçe merkezi 15.985 nüfuslu Karacabey kasabasıdır.

HURMA « Meyveler

Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç ve meyvesi. Palmiye gibi uzun bir gövde üzerinde yapraklı dalları vardır. Meyveleri salkım halinde ve etlidir. Sıcak iklim halkının en önemli yiyeceği arasında yer alır. Özellikle Afrika ve Arabistan'da yetişir.

AKARSULAR « Yeryüzü

Yağışlarla yeryüzüne düşen ve kaynaklarından çıkıp yaptıkları bir yatak içinde bir araya gelerek bir denize ya da bir göle dökülen sular. Küçük akarsulara dere, daha büyüğüne çay denir. Dere ve çayların birleşmesinden meydana gelen akarsulara ırmak, ırmakların daha büyüğüne nehir denir.

Akarsular denizlere ya da göllere döküldükleri gibi, step veya çöllerden geçerken denize kadar ulaşamadan buharlaşma, sızma ile sularını kaybederek yok olurlar ya da bir bataklıkta sona ererler.

Akarsuların akımları, yağışlara, kar ve buzların erime süratlerine, buharlaşmaya, arazinin eğilim durumuna göre değişik şekiller gösterir.Buna akarsu rejimi denir.

Akarsuların insanlar üzerine büyük etkileri vardır. Kurak bölgelerden tarlaları sulama işine yaradığı gibi balık avlamaya, gidiş - geliş yolu olarak hizmet görmeye, su kuvvetinden faydalanarak elektrik elde etmeye yararlar.

CÜCE « İnsan

Boyu ve bütün organlarının büyüklüğü kendi ırkındaki normal insanların boyundan ve organlarından küçük olanlara verilen ad.

Cücelik, bir hastalık sonucu meydana gelen bir durumdur. Buna sebep bazı iç salgı bezlerinin ve kemiklerin normal işlerini yapacak durumda olmamaları ya da bu işlerini yapmasına engel olan hastalıkların meydana gelmesidir. Kalıtım yolu ile gelen bir hastalık hali değildir. Normal insanların çocukları cüce olacağı gibi cücelerden de normal boyda çocuklar meydana gelebilir.

1 - Davranışları çocuğu andıran, organlarının büyümesinin yanında, bütün yapıları çocuğu andıran (anormal cüceler). Bunların zekâları az olduğu gibi, bütün davranışları da çocuksudur.

2 - Cüce olmak özelliklerinin dışında, her bakımdan normal bir insanı andıran "normal cüceler". Bunlar arasında, normal insanlar gibi zeki olanlar, bütün ömürleri boyunca insanlar gibi hareket edenler bulunur.

Cüceler, tarih boyunca toplumların ilgisini üzerine çekmişlerdir. Bunlar arasında özellikle zeki olanlar, hazır cevaplıkları ile ün salmış olanlar, kralların, prenslerin, padişahların dikkatini çekmiş ve ömürlerini saraylarda geçirmişlerdir. Gerek Avrupa’daki hükümdarlar, gerekse Osmanlı padişahları, saraylarında devamlı olarak cüceler bulundurmuş-dır. Bunların katıldıkları çeşitli eğlence toplantıları, bu asil soylu kimselerin, daha da eğlenmelerine yol açmaktan geri kalmamıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy