Nedir

ERCİŞ « Türkiye Coğrafyası

Van iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.179 kilometrekare, nüfusu 32.549 dur. Yüzeyi Van gölü kıyılarına doğru geniş düzlükler ve tatlı meyilli yamaçlar halinde uzanan sırtlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık ve geniş tahıl ekimidir. İlçe merkezi 9.930 nüfuslu Erciş kasabasıdır.

BEYRUT « Dünya Coğrafyası

Lübnan Cumhuriyetinin başşehri ve Liman. Doğu Akdeniz'de Lübnan dağların batı eteğinde 500.000 nüfuslu bir şehirdir. Eski bir Fenike şehri olan Beyrut, sonraları İskender'in eline geçmiş, İkinci Halife Ömer zamanında Müslümanlar tarafından zapt edilmiş bir ara Bizanslılarda kalmış, Muaviye zamanında tekrar Arapların eline geçmiştir.Haçlıların eline geçtikten sonra Hacılardan Selâhattin Eyyübi tarafından kurtarılmış, nihayet 1516 tarihinde Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı sınırları içine katılmıştır. Suriye eyaletine bağlı bir mutasarrıflık merkezi, daha sonra bir il merkezi olmuş, 1918 de Fransızların eline geçmiştir. 1920 de Fransız mandası altındaki Lübnan'ın, 1943 de Lübnan Cumhuriyetinin başşehri olmuştur. Gerek iç bölümlere bağlı olduğu demiryolu ile, gerekse önemli denizyolu ile ticaret hayatının merkezleşmiş olduğu bir şehirdir.

PRUSYA « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın eski adı. Yüzölçümü 294.000 kilometrekare idi.

TAVŞANLI « Türkiye Coğrafyası

Kütahya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.111 kilometrekare, nüfusu 54.721 dir. Kazanın yüzeyi ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ve vadi tabanlarındaki düzlüklerden ibarettir. Orman ürünleri, bahçe kültürü ve kömür geçim kaynağıdır.

Merkezi 11.662 nüfuslu Tavşanlı kasabasıdır.

ŞABANÖZÜ « Türkiye Coğrafyası

Çankırı iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.195 kilometrekare, nüfusu 18.803 dür. Yüzeyi, genel olarak, tatlı meyilli, hafif dalgalı yamaçlar arasında kalan geniş vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, bağcılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 2.275 nüfuslu Şaban özü kasabasıdır.

EMİRDAĞ « Türkiye Coğrafyası

Afyon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.778 kilometrekare, nüfusu 73.481 dir. Yüzeyi dağlardan ve bu dağların tatlı meyilli ve ova halinde uzanan eteklerinden ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı geniş tarla tarımı ve hayvancılıktır. Merkezi 10.069 nüfuslu Emirdağ kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy