Nedir

APANDİS « Sağlık

İnsanlarda, kalın barsağın bir çıkıntısı olan körbarsağın alt bölümüne tutunmuş, serbest olan öbür ucu çıkmaz halinde sonlanan solucan şeklinde bir barsak çıkıntısı. Bu çıkıntının uzunluğu, 7-12 cm. dir.

Bütün uzunluğunca içinde bir boşluk vardır ve bu boşluk körbarsakla birleşir. Çabuk iltihaplanabilir. Apandisin iltihaplarına apandisit denir. Apandisit, en fazla 10 - 30 yaşlan arasında görülür. Ateş, nabızda çabukluk, bulantı, kusma, göbek ve mide bölgesinden başlayan ağrılarla kendini belli eden apandisit, delinmesi halinde kan zehirlenmesi ve hastayı öldürebileceğinden, üzerinde önemle durulması gereken bir hastalıktır. Kesin tedavisi, ameliyat yaparak apandisiti çıkarmaktır.

KANDIRA « Türkiye Coğrafyası

Kocaeli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.355 kilometrekare, nüfusu 43. 615 dir. Yüzeyi genel olarak Karadeniz kıyılarına paralel yer yer ormanlarla kaplı sırtlardan, bunların arasındaki derin vadilerden ibarettir. İlçenin başlıca geçimi, geniş tarla ekiminden sağlanmaktadır.İlçe merkezi 4.908 nüfuslu Kandıra kasabasıdır.

BOMBA « Devlet

Cansız hedefleri tahrip ve imha etmek için, canlı hedefleri yaralamak ve öldürmek için kullanılan ateşli bir silâh.

Çok eski tarihlerde icat edilmiş ve savaşlarda kullanılmış ateşli bir silâh olan bomba bilhassa Birinci Dünya Savaşı sıralarında çok gelişmiş İkinci Dünya Savaşlarında kullanılan en önemli silâhlardan biri olmuştur.

Bombalar genel olarak, madenî bir kılıf (gövde), bunun içine konan patlayıcı bir madde (barut) ve ateşleme düzenini (tapa) ihtiva eder. Kullanıldıkları amaçlara, vasıtalara ya da hedeflere göre adlandırılırlar.

Bunlardan en küçük ve ilkel olanları el ile atılanlardır. Bunlara “el bombası”, tüfekle atılana “tüfek bombası” deniz altı hedeflerine atılana “deniz (su) bombası”, uçakla atılana “uçak bombası”, atomdan yapılana “atom bombası” hidrojenden yapılana “hidrojen bombası” denir. Bunlardan başka etkilerine ve görecekleri vazifelere göre de “tahrip bombası, saatli bomba, gaz bombası, sis bombası, yangın bombası, talim bombası, göz yaşartıcı bomba” vardır.

MURADİYE « Türkiye Coğrafyası

Van iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.447 kilometrekare, nüfusu 31.586 dır. Yüzeyi yükseltisi 3.000 metreyi bulan dağlardan, derin vadilerden ve yer yer ovalık alanlardan ibarettir. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Meydan Muharebesini, Muradiye'nin bir bucağı olan Çaldıran ovasında yapmıştır. İlçe merkezi 2.281 nüfuslu Muradiye kasabasıdır.

TUNCELİ « Türkiye Coğrafyası

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 8.364 kilometrekare, nüfusu 140,068 dir. Kuzeyinde Erzincan, doğusunda Elâzığ ve Bingöl, batısında Erzincan ve Elâzığ, güneyinde Elâzığ illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Fırat ve Murat nehirleri arasında kalan çok dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.

BARO « Devlet

Bir şehir ya da bölgenin avukatlarını içinde toplayan birlik. Baronun amacı, kanunlara ve nizamlara dayanarak avukatlık mesleğinin adalete uygun bir şekilde bilgi, doğruluk ve şerefle yapılmasını sağlamak ve kar ve onurunu korumak, mensuplarının meslek borçlarına saygı göstermelerini kontrol altında tutmaktır.

Bir kamu müessesesi olan Baro, Türkiye'de ilk defa 1873 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Bugün birçok il merkezlerinde barolar vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy