Nedir

İSKİTLER « Tarih

Bütün tarih boyunca “En medeni millet” diye adlandırılan İskit Türklerinin kurduğu imparatorluk Yayık'tan Tanrı ya kadar uzanan alan içinde bulunuyordu. İskitler İran, Anadolu, Suriye ve Mısır'a birçok akınlar yapmışlardır. Arkeoloji keşifleri İskit medeniyetinin, milâttan binlerce yıl evvelki bir geçmiş dayandığını göstermektedir.

İskitler siyaset ile askerlikte çok usta idiler. İskit kadınları da cesur ve savaşçı idi. Ata biner, muharebelere katılırlardı. İskit kızları evleninceye kadar daimî surette at ve silâh sporları yaparlar, evlendikten sonra ancak muharebe zamanları ata binerlerdi. Sağ kollarını kuvvetlendirmek, silâh kullanmayı kolaylaştırmak için sağ memeleri daha küçük yaşta dağlanır, yalnız sol memeleri bırakılırdı.

Milâttan önce 5. ve 4. yüzyıllarda en yüksek gelişmeye ulaşan İskit sanatı Yunan sanatı üzerine de etki göstermiş Yunanistan ile İyonya şehirlerinde İsle Üslûbunda eserler yapılmaya başlanmıştır.

SALYANGOZ « Hayvanlar

Kabuklu sümüklüböcek. Otlar arasında, ağaçların üzerinde yaşar, bitkilerin yapraklarını yiyerek geçinir. Vücudunun büyük bir bölümü, helezon şeklinde kıvrılmış bir kabuk içindedir. Hayvanı başı ve ayağı kabuğun dışında bulunur.

KENEVİR « Bitkiler

Kendirgillerden iki evcilikli bir bitki .Sapındaki tellerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılır. Tohumları da kuş yemi olarak kullanılır.

FERSAH « Matematik

Eski bir uzunluk ölçüsü. Genel olarak normal bir adımla bir beygirin, bir saatte aldığı yola denktir. Bu ölçüyü ilkin Persler kullanmışlardır. Başka milletlerce de, bir saatlik yola denk olarak kabul edilmiştir. Bu günkü milletlerarası uzunluk ölçüsü birimine göre, aşağı yukarı 4 kilometreye denktir.

MAKEDONYA « Dünya Coğrafyası

Balkanlarda, Yunanistan'ın kuzeyindeki ülkeye verilen ad. Bu bölgede Miladdan önce kurulmuş olan Makedonya krallığı bir süre bütün Yunanistan'a egemen olmuş, fakat M. Ö. 146 dan IV. yüzyıla kadar Romanın bir yönetim bolümü olarak kalmıştır. 1352 den sonra Osmanlıların eline geçmiş, 1912 -13 Balkan Savaşlarından sonra Yugoslavya, Yunanistan arasında bölünmüştür. Birinci Dünya Savaşından sonra, büyük bir bölümü Yugoslavya'da kalmak üzere yeniden bölünmeye uğramış, İkinci Dünya Savaşında Almanların işgalinde kalmışsa da, yeniden eski bölünme şeklini almıştır.

YAHYALI « Türkiye Coğrafyası

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.200 kilometrekare, nüfusu 23.276 dir. Yüzeyi genel olarak çıplak sırtlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır. İlçe merkezi 8.697 nüfuslu Yahyalı kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy