Nedir

BAŞAĞRISI « Sağlık

Boyun ve yüzün dışında başın öbür kısımlarında duyulan ağrı, Rahatsız edici bir hastalık olan başağrısı, çok çeşitli sebeplerden meydana gelir. Zehirlenmeler, hemen bütün enfeksiyonlar, alerjik hastalıklar, iç zehirlenmeleri, başka organ hastalıkları, ruhî ve sinirsel hastalıklar, sinirleri tahriş eden mad deler başı ağrısı yapan sebepler arasındadır. Tedavisi, esas sebebi ortadan kaldırmakla olur. Geçici olarak ilâçlarla başağrısını dindirmek imkânı da vardır.

KAZASKER « Tarih

Osmanlı İmparatorluğunda kazaî ve adlî yetkisi olan kimse. Kazaskerler, Divan-ı hümayun üyesi idiler. Fatih devrinde tek bir makam iken, 1481 yılından itibaren Anadolu ve Rumeli için iki kazaskerlik meydana getirilmiştir. Kadılığın yükselme basamaklarından biri idi.

BALTALİMANI ANTLAŞMASI « Tarih

Mustafa Reşit Paşa'nın Hariciye Nazırlığı sırasında 16 Ağustos 1838 de İngiltere ile imza edilen ticarî antlaşma. Mustafa Reşit Paşa'nın Baltalimanın daki yalısında imza edilen bu antlaşmadan başka Belçika, Fransa ve Rusya ile imza edilen antlaşmalar da vardır. Fakat en önemlisi, İngiltere ile imza edilen antlaşmadır. On maddelik olan bu antlaşmada, iki devlet arasındaki ticaret bağlantıları, İngiltere'nin ekonomik çıkarlarına uygun olarak düzenlenmektedir.

ALAN ADALARI « Dünya Coğrafyası

İsveç ve Finlandiya arasında Botni Körfezinin güney ucunda bulunan yüzlerce ada. Yüz ölçümleri 858 kilometrekare, nüfusu 21.500 dür. Halkın yüzde doksan beşi İsveç'çe konuşur.

Adaların iki önemli durumu vardır. Bu adalar, Finlandiya, İsveç veya Rusya'ya yapılacak bir hücumda üs olarak kullanılabileceği gibi, İsveç'ten Alman, yaya yapılan ham demir şevkini de kontrol altında bulundurabilir. Bu bakımdan Baltık devletleri bu adaların silâhlandırılmasına karşı koymuşlardır. 1921 yılında İsveç ve Finlandiya arasın, da çıkan bir anlaşmazlık sonucu, on devlet arasında imzalanan bir anlaşma ile bu adaların Finlandiya'ya verilmesi, fakat Finlandiya'nın bu adalarda hiçbir askeri tesis meydana getirmemesi ve savaş zamanlarında tarafsız bir bölge olarak sayılması kabul edilmiştir.

HİYEROGLİF « Bilim ve Sanat

Eski Mısır yazısı. Mısır medeniyetinin en güzel ve en başarılı eserlerinden biridir. Bir takım resimlerden ibarettir. Önceleri, anlatılmak istenen eşyanın resmini çizmekle başlamış, zamanla fikirleri resimle ve resimle anlatımı güç olan fikirleri de remizle anlatabilir duruma gelmiştir. Mısır yazısında 24 harf tespit edilmiştir. Ancak, bu yazıda sesli harf kullanılmadığından, hiç bir zaman Fenike yazısı gibi bir alfabe şeklini alamamıştır.

Hiyeroglif'in biraz gelişmiş şekli de yapılmış ve fikirler, daha basit resimlerle anlatılabilir duruma gelmiştir. Bu değişik Hiyeroglife “Hiyaretik” adı verilir.

Hiyeroglif, ancak XIX. yüzyılda okunabilmiştir. (Hiyeroglif yazışım ilk defa okuyan Jean François Champollion (1790 - 1882) adlı bir Fransız bilginidir.

VENEDİK « Dünya Coğrafyası

İtalya'da Adriyatik denizinin Venedik körfezini meydana getiren gölcükler üzerine kurulmuştur. Nüfusu 330. 555 dır. 122 adacık üzerine kurulmuş bir şehirdir. Şehir kıyıya bir demiryolu köprüsü ile bağlıdır. Şehirde kayıkla dolaşılır. Bu sebeple tarihî ve tabiî güzellikleri ile Avrupa'nın turist çeken en güzel şehirlerinden biridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy