Nedir

ERİTRE « Dünya Coğrafyası

Doğu Afrika'da bir devlet .Yüzölçümü 119.000 kilometrekare, nüfusu 1.103.000 dir. Başşehri Asmara şehridir.Habeşistan'ın kuzey sınırına komşu olan Eritre, 1870 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilmiş, 1937 - 41 yılları arasında, İtalya'nın Doğu Afrika'da bir sömürgesi olarak kalmıştır.İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Müttefikler tarafından kurtarılmış ve 1952 yılına kadar İngiltere'nin idaresinde kalmıştır. Bugün, iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Habeşistan'a bağlı bir federasyon halindedir.

TRAKYA « Dünya Coğrafyası

Kısmen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, kısmen de Yunanistan'da bulunan, Avrupa'nın güneydoğusundaki Balkan yarımadasının Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara denizi, Çanakkale Boğazı, Eğe Denizi ile çevrelenmiş güneydoğu bölümüne verilen ad. Türkiye sınırları içinde bulunan ve Meriç nehri ile ayrılan parçasına Doğa Trakya, Yunanistan'da bulunan parçasına Batı Trakya adı verilir. Türkiye sınırları içinde bulunan bölümünün yüzölçümü 23.485 kilometrekaredir. Bu topraklar içinde iki milyondan fazla nüfus barınır.

Trakya, 1912 yılındaki Balkan Savaşı'na kadar, Doğusu ve Batısı ile Osmanlı sınırları içinde bulunurken, bu tarihten sonra, ikiye bölünmüş, Doğu'da kalan bölümü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmıştır.Başlıca dağları, kuzeydoğuda İstanbul'un kuzeyindeki Belgrat ormanlarından başlayarak kuzeybatı yönünde ve Karadeniz'e paralel olarak Bulgaristandoğru giden Istranca dağlarıdır. Bunlardan başka, güneybatıda Keşan, Malkara, Tekirdağ çevrelerinde alçak dağlar bulunur. Bu dağ bölümlerinin dışında kalan yerleri, yaygın ovalar halindedir. Trakya'da Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illeri bulunmaktadır.

IŞIK « Fizik

Kaynağı akkor haline gelmiş çok sıcak bir madde olan, eşyayı aydınlatıp görmemize ve renkleri ayırt etmemize yarayan bir enerji.

Işık, bir ışık kaynağından çıkar. Güneş yıldızlar, akkor haline gelmiş katı cisimler, gazlar birer ışık kaynağıdır. Işık kaynakları tarafından aydınlatılmış cisimlerden; bazıları da etraflarına ışık yayarlar. Bunlar da aydınlatılmış cisimleri meydana getirirler. En doğal ışık kaynağı güneştir. Yeryüzü, güneşin gönderdiği ışıkla aydınlanır.

Bir ışık kaynağından çıkan ışık, doğru yolla çevresine ışınlar halinde yayılır. Işığın yayılma yolu üzerine çıkan cisimlerden saydam olmayanlar ise ışığın geçmesine engel olurlar. Işığın yayılma yolu üzerindeki bu cisimlerin durumuna göre, gölge yarım gölge ve karanlık alanlar belirir.

Işığın da, ses gibi, fakat çok daha büyük bir yayılma hızı vardır. Işığın hızı, ilkin XVII. yüzyılda, Danimarkalı bir astronom tarafından ölçülmüştür. Bu ölçüye ve sonradan yapılan bir çok ölçülere göre, ışığın havada ve boşluktaki hızı saniyede 300,000 metredir.Işık, her hangi bir parlak cisim üzerine geldiğinde, doğrultusunu değiştirerek, geldiği ortama doğru, yine belirli bir doğrultudan gider. Bu olay, ışığın gelme açısı yansıma açısı, ve yansıyan ışın, aynı düzlem içindedir. Gelme açısı da yansıma açısına eşittir.Işık, saydam bir ortamdan, başka saydam bir ortama geçtiğinde ise doğrultusunda bir değişiklik meydana gelmek suretiyle yoluna devam eder. Bu olay,ışığın kırılmasını meydana getirir.

PALMİYE « Bitkiler

Sıcak ülkelerde yetişen ve çok çeşidi olan bir bitki. Çeşitlerinin çoğunda uzun bir gövde ve bol yapraklı dallar bulunur. Bazı cinsleri ise bodur bitkiler özelliğindedir. Saksılarda süs bitkisi olarak yetiştirilenleri de vardır.

KAYISI « Meyveler

Gülgillerden, cevizden büyük, açık turuncu renkte, ince derili, eti sulu ve lezzetli, güzel kokulu, tek ve sert çekirdekli yemiş ve bunun ağacı. Çok yenen meyvelerdendir. Yaş olarak yendiği gibi kuru halde yenir ve reçeli yapılır. Ülkemizde çeşitli kayısı tiplerinden en ünlüsü “Malatya kayısısı” adı ile anılır.

LOKOMOTİF « Teknik

Demiryolu üzerinde vagonları çeken tekerlekli, buhar ya da elektrikle işleyen makine. Buharlı olanlar, kömürle ısıtılan büyük bir buhar kazanında meydana gelen buhar basıncının ileri geri hareket ettirdiği pistonun tekerlekleri döndürmesi esasına dayanır. Elektrikli olanlarda da elektrik kuvveti ile tekerleklerin dönmesi sağlanır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy