Nedir

AMPUL « Fizik

İçinde, elektrik akımı etkisi ile akkor haline gelerek ışık verici bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe. Elektrik gücünden, aydınlanma vasıtası olarak kullanılmasını sağlar. 21 Ekim 1879 tarihinde, ünlü Amerikalı mucit Edison tarafından, binlerce deneyden sonra bulunmuştur. Edison'un bulduğu ilk ampul, havası boşaltılmış cam bir yuvarlak içine koyduğu kömürleşmiş pamuk ipliğinden ibaretti. Bu günkü ampullerde ise tungsten teli kullanılır. 3200 derecede eriyen tungsten, elektrik akımının meydana getirdiği ısıya dayanır ve ışık verir. Elektrik ampullerinden bazılarının havası tam olarak boşaltılmıştır. Bu halde tungsten 2100 dereceye kadar dayanır. Başka tip ampullerde ampul içinde argon ya da azot gibi gazlar bulunur. Bu durumda tungsten 2300-2700 dereceye kadar dayanır.

Piyasada satılan elektrik ampulleri, verdikleri ışık kuvvetine göre 10, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 500 vatlık (mumluk), hallerinde bulunmaktadır.

REALİZM « Edebiyat

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da romantik akımın yerini alan bir sanat ve edebiyat akımı. Realizm (gerçekçilik), sanatta insan ve insan toplumlarının hayatını, oluşlarındaki bütün gerçek çizgileriyle ve sebepleriyle görmek ve göstermek anlayışıdır. Bu bakımdan, romantizmin hissî, hayalî ve kişisel taraflarına tamamıyla karşıt bir özellik taşır.

Realist eserlerde hayat olayları dikkatle görülür, oluşlarındaki sosyal sebepler aynı dikkatle araştırılır. Yazarlar, bu olayları, bir romancı olarak değil,bir toplumcu olarak görmek ve göstermek yolunu seçmişlerdir. Olaylar gerçekte olduğu gibi gösterilir, hayatta geçmiş bütün deneylere önem verilir. Başka bir deyimle hayat olaylarına, realist yazar, bir ayna tutma işini üzerine almıştır.

SASON « Türkiye Coğrafyası

Siirt iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 597 kilometrekare .nüfusu 12.167 dir. Yüzeyi, engebeli dağ yamaçlarından ibarettir. Halkın geçimi toprak ürünleri ve hayvancılıkla olmaktadır.Merkezi, 1.341 nüfuslu Kabil cevaz kasabasıdır.

ALİZE « Genel Coğrafya

Tropikal bölge denizlerinde esen bazı rüzgârlara verilen ad. Alize rüzgârlarına kuzey ve güney yarımkürelerinde rastlanır. Genel olarak 30-40 paralel arasındadır. Kuzey yarım küresindeki alizeler, kuzeydoğudan ekvatora, güney yarımküresindeki alizeler de güneydoğudan ekvatora doğru eserler.

KARADAĞ « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasında Yugoslavya ile Arnavutluk arasında bulunan ve Venedik körfezinde de bir miktar kıyısı bulunan dağlık, taşlık bir memleket. Sarp arazisinin özelliğinden dolayı hayli eski zamanlardan beri küçük bir prenslik halinde oldukça bağımsız yaşamış, Osmanlılığın istilâ devirlerinde Bosna eyaletine bağlı bir kaza haline getirilmişti. Bununla beraber ortadaki prenslik idaresi Vladika denilen metropolittik şekline, çevrilerek oldukça nüfuzlu varlığın muhafaza etmişti. Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'da zayıflamaya başladığı zamanlarda öteki Balkan milletleri gibi Karadağ'da da kıpırdamalar ve isyanlar baş göstermiş, nihayet Rus çarlığının yardımıyla 1878 Berlin Muahedesi bu küçük ülkenin bağımsız bir prenslik haline getirilmesini kabul etmişti. Balkan Savaşı sonunda 1910 da Karadağ bir küçük krallık oldu ve Prens Nikola kral olarak ilân edildi. Birinci Dünya Savaşı sonunda 1919 da Yugoslavya ile birleşerek krallık ortadan kalkmış oldu. Bağımsız bulunduğu zaman 14.200 kilometrekare yüzeyi ve 200.000 nüfusu vardı. Başkenti de bizim Çetine dediğimiz Çetinje kasabası idi. Karadağlılar Güney İslâvlarındandırlar. Ortodoks mezhebine mensup, iri yarı ve hayli ilkel insanlardır.

MANİ « Edebiyat

Halk edebiyatı nazım şekillerinden biri. Çoklukla 4 mısradan ibarettir. Hece vezninin yedili kalıbıyla söylenir. Birinci ikinci ve dördüncü mısraları birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir. Manilerde aşk ve tabiat konuları bir arada işlenir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy