Nedir

TUNA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'da bir nehir. Kara ormandan çıkar, Güney Almanya'yı Avusturya'yı, MacaristanYugoslavya'yı geniş menderesler çizerek sular. Buradan Rumanya'ya geçer ve üç ağızla Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 2.900 kilometredir. Volga'dan sonra Avrupa'nın en uzun nehridir

ÇİKOLATA « İnsan

Kakao ve şekerden yapılmış sertçe bir besin maddesi. İçindeki kakao % 38 - 45 oranındadır. Bu oranın da, % 32 den aşağı düşmemesi gereklidir. Çikolatalara, şekerden başka, süt, vanilya, gibi esaslar ve üzüm, fındık gibi meyveler de konabilir. Çikolatalara, şekerden başka süt şu şekil'de olmaktadır: Kakao taneleri, taş gibi yabancı maddelerden temizlendikten sonra kavrulur. Bu kavurma ile tanelerin bir kısmının rutubeti giderildiği gibi hoş olmayan kokuları da giderilir. Bundan sonra da sert olan kabukları kırılır. Sıcakta ezilen taneler, bir hamur haline getirilir. Bu hamura şeker katılır. Bu şekerli hamur, paralel durumdaki silindirlerden geçirilerek ezilir ve özel tablet makinelerinde istenen şekle sokulur. Hamura şeker katılması sırasında, süt ve başka maddeler de atılabilir.

Çikolata, yağ ve nişastalı maddeleri bakımından kıymeti yüksek olan besinlerdendir. Bundan başka içinde bulunan Theobromine adlı alkaloid dolayısı ile de teskin edici özelliği vardır.

HIDIRRELLEZ « Toplum ve Toplum Yapısı

Mayısın altısına rastlayan gün. Doğuda, ölümsüz olduklarına inanılan Peygamber Hızır ile Peygamber İlyas'ın buluştukları gün olduğuna inanılan bu günde, Müslüman halk, bir bahar bayramı havası içinde açık yerlerde, kırlarda eğlenerek gününü geçirir.

Hıdrellez günü, Hıristiyanlarca da kutlanır. Onlardaki adı “Saint Georges yortusu” dur.

MUCUR « Türkiye Coğrafyası

Kırşehir iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 977 kilometrekare, nüfusu 19.888 dir. İlçenin yüzeyi dalgalı sırtlarla geniş vadilerden ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, bağcılık halkının başlıca geçim kaynağıdır. İlçenin merkezi 5.301 nüfuslu Mucur kasabasıdır.

OTOPSİ « Bilim ve Sanat

Ölümün sebebini anlamak için cesedi açma işi. Otopsi, savcının ve yargıcın gerekli gördüğü hallerde, adlî tıpla ve patolojik anatomi ile ilgili hekimler tarafından yapılır, iç organlarda, ölümün meydana geliş sebebi, tıp bilimi bakımından incelenir.

VOLKAN « Yeryüzü

Pirosfer tabakası ile litosfer arasındaki bağlılığı sağlayan ve magmadan çıkan maddelerin yeryüzüne yayılmasına aracılık eden litosferdeki doğal çatlaklara verilen ad.Bir volkanda üç bölüm görülür: 1 - Baca, 2 - Krater, 3 - Koni.

Baca: Magmadan yükselen lâv ve benzeri elemanların, litosfer yüzeyine çıkmasına aracı olan bir ya da bir kaç kollu kanallardır.

Krater : Bacanın, litosfer yüzeyiyle birleştiği noktada meydana gelmiş olan ağızdır.

Koni : Yükseklikleri, bazı hallerde 3.000 metreyi bulan, kraterden çıkan taş gibi maddelerin koni biçiminde birikmesinden meydana gelmiş tepelerdir.

Volkanların püskürmeğe bağlıyacakları, çoklukla önceleri belli olmaz. Yalnız, püskürmelerden önce, yer içinden korkunç gürültüler gelmeğe başlar, depremler olur, kaynak suları azalır, sıcaklıkları normal olan kaynak sularının sıcaklıklarında artma görülür. Bu olaylardan sonra yer kabuğu çatlar, bu çatlamalar, korkunç gürültüler içinde meydana gelir. Çatlamalarda taş ve benzeri maddeler, çok uzaklara fırlarlar. Meydana gelen yarıktan gaz ve buharlar yükselir. Bu olaylardan sonra kraterden lâvlar çıkmağa başlar. Bu lâvların devamlı akması ile volkan çevresi lâvlarla kaplanmış olur. Bu lâvlara rastlayan canlı, cansız her şey, bir anda lâvlarla kaplanarak yok olur.Yeryüzünde, püskürmelere aralıklı da olsa devam eden “sönmemiş volkanlar” olduğu gibi, artık püskürmelerine devam etmeyen, “sönmüş” olan volkanlar da vardır. Tarihsel zamanlardan beri zaman zaman püsküren volkanlar arasında Stromboli ve Vezüv volkanları sayılabilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy