Nedir

MİSTİSİZM « Felsefe

İnsan aklinin, özellikle görgü ve deneyin yetişmediği alanlarda, Tanrıya, yaradılışa, ölüme, ezel ve ebede ait meselelerde gerçeğe kalp yoluyla ve irade zoruyla ulaşabileceğini kabul eden bir felsefe ve din mesleği. Mistisizmin İslâm dinindeki karşılığı “tasavvuf” tur.

DOLAŞIM SİSTEMİ « Sağlık

Organlarımızı ve dokularımızı meydana getiren hücreleri beslemeye yarayan kanı, buralara getirip götüren sistem.Dolaşım sistemindeki oluşumlar şunlardır: Kalp, atardamarlar, toplardamarlar, lenfa damarları.

Kalp, emme basma bir tulumba gibi çalışarak kendi duvarlarındaki kalp kaslarının kasılmasıyla kanı bir yandan alır, bir yandan da vücuda sevk eder.Kalbin bu çalışması otomatiktir.

Sağ kalp İçinde toplardamar kanı (kirli koyu renkte kan) ; sol kalp içinde de atardamar kanı (açık kırmızı kan) vardır. Kalp işlerken karıncıklar kasılınca kulakçıklar aksine gevşer. Karıncıkların kasılması “sistol” zamanı içindedir. Sağ karıncık kasıldığı zaman içindeki kara kanı, akciğer atardamarı yolu ile akciğere gönderir. Aynı zamanda kasılan sol karıncık, içindeki kanı aort yoluyla vücuda yayar. Karıncıkların kasılmadığı zaman kulakçıkların kasılması kanı karıncıklara gönderir. Kulakçıklara da kan, karıncıkların kasılma zamanında dolar Sağ ve sol kulakçıklar kasılır, kan, kulakçıklardan sağ ve sol karıncıklara gider.

Karıncıkların da kasılması ile kan atardamarlara gider. Sağdan akciğer atardamarına, soldan aorta geçer. Böylece eriksin bir insanın kalbi dakikada normal olarak 70 defa kasılır ve gevşer.

Vücutta dolaşan kan, kalpten çıktığı zaman iki ayrı yolda gider: Birinci yol, sağ karıncıktan başlar akciğere gider, oradan da sol kulakçığa, gelir. Bu yolun arasında akciğer vardır. Bu yola küçük dolaşım adı verilir. Küçük dolaşanda sağ karıncıktan çıkan kara kan, kulakçığa temizlenmiş olarak, yeni karbondioksiti ciğerlerde bırakmış ve oksijen almış olarak gelir.

İkindi yol, sol karıncıktan başlar ve sol kulakçıkta biter. Bu yolda, Büyük dolaşım denir. Bu dolaşımda,aort karıncıktan çıkan temiz kan, aort yolu ile vücuda yayılır, hücrelere kadar gider. Bu temiz kan hücrelere atardamarla yayılır; hücrenin çalışma artıklarını içinde bulunduran ve kirlenen kam da toplardamarlar sağ kulakçığa getirir.

EREĞLİ (Karadeniz Ereğlisi) « Türkiye Coğrafyası

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.134 kilometrekare, nüfusu 76476 dır. Batıda ve kuzeyde Karadeniz kıyıları vardır. Kıyıya yakın kesimleri tepeler ve sırtlar şeklinde parçalanmış, alçak bir yayla alanı özelliğindedir. Bu yaylanın gerisinde dağlık alanlar yer ahır. ilçe halkının başlıca gelir kaynağını tarım meydana getirmektedir.Özellikle mısır ekimi geniş çaptadır. Son yıllarda balıkçılık da oldukça gelişmiştir. İlçe merkezi 8.815 nüfuslu Ereğli kasabasıdır.

Ereğli'de, Türkiye’nin ikinci ve Karabük'tekinden çok daha büyük olan demir ve çelik sanayi kurulmuş bulunmaktadır.

BURSA « Türkiye Coğrafyası

Marmara denizinin güney çevresinin en büyük şehri ve Bursa ilinin merkezi. Türkiye'nin beşinci büyük şehri olan Bursa'nın (İstanbul, İzmir Ankara ve Adana'dan sonra) nüfusu 153.574 dir.

Eski çağlarda Bithynia adı verilen bölgenin başşehri olan Bursa'nın kuruluş tarihi M.Ö. VI. yüzyıla kadar çıkar. Bithynia'lıların elinden Romalılara geçen Bursa, asıl önemini Bizans İmparatorluğu zamanında kazanmağa başlamış tır. Bu zamanda, refaha kavuşmuş, muhteşem binaları ile bayındır bir şehir haline gelmiştir. Bir ara Haçlıların eline geçmiş XIV. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Türklerinin devamlı saldırılarına uğramıştır. Osman Bey zamanında devamlı olarak kuşatılmış olan Bursa, İkinci Osmanlı Sultanı Orhan Bey zamanında (1326) Osmanlı Türklerinin eline geçmiştir. Türkler Bursa'yı ele geçirdikten sonra başşehir yapmışlar ve burasını bayındır bir şehir haline sokmuşlardır. Ankara Savaşı yenilgisinden sonra bir ara Timur'un eline geçerek yakılıp yıkılan Bursa, Çelebi Sultan Mehmet zamanında yeniden onarılmış, ancak Murat II. devrinden sonra, Edirne'nin başşehir olması sebebiyle eski önemini kaybetmiştir. İstanbul'un Türkler tarafından alınarak başşehir olmasından sonra da Kütahya'da bulunan Anadolu beylerbeyliğine bağlı bir sancak merkezi haline getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşından bir süre sonra Yunanlılar tarafından (9 Temmuz 1920) işgal edilmiş ye Yunanlılar tarafından yakılıp yıkıldıktan sonra 12 Eylül 1922 tarihinde Millî Kuvvetler tarafından kurtarılmıştır.

Bursa, Uludağ'ın (2.543 metre) kuzeybatı eteğinde Bursa ovasının güney kenarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 150 - 300 metre arasındadır. Memleketimizin en bayındır ve en güzel şehirlerinden biri olan Bursa, selvi ve kavak ağaçları, zeytinlikler, meyvelikler, sebzelikler, bağlarla çevrili ve kaplıdır.

Yeşil rengin her türlüsünün görüldüğü bu şehre, çoklukla “Yeşil Bursa” denir.

Pek çok tarihî eserleri bulunan Bursa şehri aynı zamanda Türkiye'nin belli başlı endüstri merkezlerinden biridir. Gerek şehir içinde, gerekse şehir dışında birçok büyük-küçük fabrika ve imalâthaneler bulunmaktadır. Şehrin başlıca ürünleri koza, meyve, sebze, tütündür ve bunlara ait endüstri bir hayli gelişmiştir.

Bursa, bu tabiî güzellikleri ile bugün ülkemizin belli başlı turistik bölgelerinden biridir.BURSA İLİ

Anadolu'nun kuzeybatısında, Marmara bölgesinin en önemli ilidir. Yüzölçümü 9.959 kilometrekare, nüfusu 697. 306 dir. Kuzeyinde İstanbul ve Kocaeli illeri, Marmara denizi, doğuda Kocaeli ve Bilecik, batıda Balıkesir, güneyde Balıkesir ve Kütahya illeri ile çevrilidir. Bursa ilinin doğu ve güneydoğu bölümü çok arızalı, kuzey ve batı bölümü ova şeklinde geniş düzlükleri ihtiva eder. Genel olarak ılıman bir iklimi vardır. Başlıca ürünleri zeytin, meyve, sebze, tütün ve ipektir.

DEVREKANİ « Türkiye Coğrafyası

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 639 kilometrekare, nüfusu 23,272 dir. İlçe yüzeyi ormanlarla kaplı dik meyilli yamaçlardan ve yer yer ovalar, dan ibarettir.

İlçenin merkezi 1.636 nüfuslu Devrakâni kasabasıdır.

ROBERT KOLEJ « Eğitim

1863 yılında Sir Cyrus Hamlin tarafından kurulmuş olan bir öğretim müessesesi. İstanbul’da Boğaziçin'de Bebek sırtlarındadır. Robert Kolej, adını, kuruluşunda paraca yardımda bulunanların başında gelen Newyorklu zenginlerden Christopher R. Robert'ten almıştır, ilk başta bir tek ahşap binadan ibaretti. Devamlı gelişmeler geçirerek bugünkü altı blok binadan kurulu bir öğretim müessesesi haline geldi. Erkek ve Kız Koleji olarak iki kısımdır. 1950 yılımda orta ve liseden ibaret olan koleje bir de mühendis yetiştirmek için yüksek kısım ilâve edildi. 3 yıldır da buna ilâveten Kolej, Fen Lisan, Ekonomi ve İş idaresi yüksek kısımları ilâve edilmiştir. Hâlen 800 öğrencisi bulunmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy