Nedir

AKMADDE « Sağlık

Beyin ve omuriliğin yapısındaki sinir liflerinden (nöron uzantılarından) meydana gelen ve beyaz renkte görünen kısma denir. Akmadde, beyinde iç tarafta ve derinde bulunmasına karşılık omurilikte dışta ve yüzeydedir. Akmadde içindeki sinir lifleri birtakım demetler halindedir. Beyinde bulunan liflerden her biri ya beyindeki birtakım merkezlere giderler veya merkezlerden organlara dağılırlar. Merkeze doğru giden lifler duygu yollarını, merkezden gelen lifler, hareketimizle ve çeşitli salgılarla ilgili emir yollarını meydana getirirler. Sağ ve solda demetler halinde bulunan bu yollar beyin içinde çaprazlaşarak sağdaki sola, soldaki sağa geçtiğinden, beyinin sağ tarafındaki kısımlarda meydana gelen bir bozukluk sol taraf yarım vücudun duygusunun kaybolmasına, yani yarım inme'ye sebep olur.

Omuriliğin çevresini saran akmaddelerdeki sinir demetlerinin bir kısmı duyu yolları vasıtasıyla deriye gider, bir

kısmı da hareketimizi meydana getirmek için oynatıcı yollar vasıtasıyla derinde bulunan kısımlara dağılır.

SÜLÜK « Hayvanlar

Sülükgillerin, durgun ya da hafif akıntılı akarsularla yaşayan örnek hayvanı. Canlıların vücuduna tutunmak ve onların kanlarını emmek suretiyle yaşarlar. Asalak hayvanlardandır.

EGE BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'nin coğrafya bölgelerinden biri. Anadolu'nun batısında yer almaktadır. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle komşudur. Ege denizi kıyılarından başlayarak doğuda Uludağ'dan Emirdağı'na çekilecek bir hatta kadar uzanır.

Yüzey Şekilleri : Genişliği fazla olan Ege bölgesi, öbür kıyı bölgelerinden farklıdır. Kıyılar, çok girintili çıkıntılıdır. Dağlar,aralarında oluk şeklinde

vadiler alarak, kıyıya dikey inerler. Bu vadiler aracı ile, denizin yumuşaklık veren etkisi, oldukça içerlerde duyulur. Ege bölgesi, asıl Ege bölgesi ve iç Anadolu bölgesi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Asıl Ege bölümü, Ege Denizi kıyılarından bağlar ve çukur ovaların sona erdiği alana kadar uzanır. Kıyılar, çok girintili -çıkıntılıdır. Ovalar, kıyıya dikey olarak ve doğu - batı yönünde uzanan dağlarla bölünmüştür. İç Anadolu bölümü asıl Ege bölümüne doğru yavaş yavaş alçalan vadilerle ayrılmış bir plato halindedir.

İklim : iklim, genel olarak Akdeniz iklimi özelliğindedir. Fakat, asıl Ege bölümünde daha açık olan bu benzeyiş İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe değişmekte ve kara iklimi belirtileri görülmeğe başlamaktadır.

Sular : Ege bölgesinin akarsuları, eğimin az olduğu tabanlarda akar. Hızları fazla değildir. Yazın genel olarak suları azalır; ilkbaharda ise artar. Başlıca akarsular arasında Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes vardır.

Nüfus ve şehirler : Ege bölgesinin iki bölümü arasında nüfus sıklığı bakımından ayrılıklar vardır. Asıl Ege bölümü, yurdumuzun en kalabalık yerlerinden biridir. Nüfus yoğunluğu, dağlar bir yana bırakılırsa, her yanda Türkiye'nin ortalamasından fazladır. Ovalarda 50 yi aşar, yer yer 100'e yaklaşır. Bu bölümde birçok kasabalar ve şehirler gelişmiştir. Zeytinciliği ile ünlü Ayvalık ve Edremit, bağları ve üzümleriyle ünlü Manisa, Turgutlu, Alaşehir, Salihli, Menemen, zeytin ve incir ürünleriyle ünlü ödemiş, Tire, Seke, Denizli önemli şehir ve kasabalardır. Bütün Ege bölgesinin en önemli ve büyük şehri ise İzmir'dir (Türkiye'nin İstanbul ve Ankara'dan sonra en kalabalık şehri). İzmir, aynı zamanda ülkemizin, İstanbul'dan sonra en önemli ticaret merkezi ve limanıdır, iç Batı Anadolu bölümündeki Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak şehirleri, çeşitli endüstrilerin bulunduğu şehirler arasındadır.

Ekonomi : Ege bölgesinin iki bölümü arasında ekonomi bakımından önemli ayrılıklar göze çarpar. Ege bölümü, Türkiye'nin en verimli ve zengin kısımlarıdır. Buralardaki ovalarda, çok çeşitli ürünler yetişir. Yetişen ürünlerin önemli bir kısmı, yabancı ülkelere ihraç edilir. Tütün, üzüm, incir, zeytin, pamuk, turunçgiller, bu bölgenin başlıca ürünleridir, İç Batı Anadolu bölümünde ise tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.

ARI KUŞU « Hayvanlar

Gugukgillerin arıkuşu familyasından bir kuş yeşilimtırak mavi renkli, 25 santimetre uzunluğunda bir kuştur. Seyrek ağaçlı yerlerde yaşarlar ve böcek yiyerek geçinirler. Göçücü kuşlardandır. Kuzeybatı Afrika, Balkan yarımadası, Akdeniz ülkeleri ve Türkiye'de yaşarlar.

KADI « Hukuk

Osmanlı İmparatorluğu'nda, kazaî ve adlî yetkisi olan kimse. Bugünkü yargıç ve savcıların vazife ve yetkilerine sahip olan kadı, dinî ve göreneksel kanunlara göre hüküm verirdi.Kadı olmak için bütün medrese öğrenimini tamamlamak ve icazet (diploma) almak gerekli idi.Kadılar yavaş yavaş ve zamanla terfi ederek nahiye, ilçe ve sandık kadılıklarına kadar çıkabilirlerdi. Daha fazla yükselmek için tekrar medreseye dönerek bir süre müderrislik etmek gerekti. Kadılığın bundan sonraki yükselme basamakları Galata, İstanbul Kadılığı Anadolu ve Rumeli kazaskerliği idi. Rumeli kazaskerleri terfi ederlerse şeyhülislâm olurlardı.

ASTMA « Sağlık

Nöbet nöbet gelen bir nefes darlığı. Darlığa bronşların sıkışması mukozanın şişmesi ve yapışkan bir salgı dolması sebep olur. Nöbetler birkaç güne kadar devam edebilir. Çoğu zaman tehlikesizdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy