Nedir

KAPİTALİZİM « Ekonomi

Ekonomik bir sistem. İstihsal vasıta ve imkânları ile mülkiyet hakkının bir sınıfın elinde toplanmasını amaç olarak almaktadır. İstihsal vasıta ve imkânları ile bu istihsali dağıtma organlarının, menfaat düşüncesi kapitalizim de baş düşüncedir.

Kapitalizm, sadece özel teşebbüsün geliştiği devirlerde değil, XIX. yüzyılda özellikle İngiltere de yeni fabrika endüstrilerinin pazar ve işgücüne karşı duydukları ihtiyaçla zaman zaman kendini belli etmiştir.

ŞEYH SAİT AYAKLANMASI « Tarih

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, dini, siyasî ihtirasa âlet ederek yapılmış ayaklanmalardan biri. Doğu Anadolu'da, Genç kasabasına bağlı bir köyde oturan ve Nakşibendi tarikatının şeyhi olan Şeyh Sait, Genç Türk Cumhuriyetine başkaldırarak Doğu'da liderliği altında bir devlet kurmak için harekete geçmiş ve din elden gidiyor parolası ile kendisine topladığı taraftarları ile 11 Şubat 1925 tarihinde ayaklanmıştır. Ayaklanan Şeyh Sait taraftarları halk arasında süratle genişlemiş ve geri kafalıların da katılması ile gittikçe büyümüştür. Genç kasabası alınmış, Elâzığ ve Diyarbakır şehirleri, bu çapulcular tarafından kuşatılmıştır. Fakat, hükümet kuvvetleri Cumhuriyete başkaldıran bu gericilerin daha fazla ilerlemelerine engel olmuş ve çok geçmeden;, Şeyh Sait'in liderliğindeki bu ayaklanma hareketi bastırılmıştır. Yakalanan Şeyh Sait ve ayaklanmanın ileri gelenleri, İstiklâl Mahkemesince yargılanmışlar ve idama mahkûm edilmişlerdir. Hareketin lideri olan Şeyh Sait, kurmak İstediği Kürdistan devletinin başşehri yapacağı Diyarbakır'da asılmak suretiyle idam edilmiştir.

TRAHOM « Sağlık

Tehlikeli bir göz hastalığı. Trahom hastalığını meydana getiren mikrop göz konyuktivasında trahom hastalığı meydana getirir. Hastalık sineklerle bulaştığı için trahomlu hastaların dokunduğu yerlere yaklaşmakla da bulaşabilir, özellikle sıcak ülkelerde rastlanan bir hastalıktır. Temizliğe dikkat edildiği sinek ve tozlardan korunulduğu taktirde. Trahom hastalığı tehlikeli bir hastalık olmaktan çıkar.

HASTA ADAM « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında, bu imparatorluk için Avrupalılarca verilmiş ve siyasî sözlüğe geçmiş olan deyim. Bu deyim 9 Ocak 1853 te Petersburg'da verilen bir suvar ede, İngiliz elçisi ile Rus çarı Nicolas I. arasında yapılan bir konuşma sırasında ilk defa Rus Çarı tarafından söylenmiş, daha sonraları, politika diline geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvetten düşmesinden istifade etmeye kalkan Rus Çarı, İngiltere, ve Rusya arasında Osmanlı Devletî'ni paylaşmak için her çareye başvurmuş, fakat bu niyetlerinde başarıya ulaşamamıştır.

“Hasta Adam” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile bir daha dirilmemek üzere, tarih sayfaları arasına karışmıştır.

HALFETİ « Türkiye Coğrafyası

Urfa iline bağlı bir ilçe. 468 kilometrekare ,nüfusu 21.815 tir. İlçe yüzeyi, çoklukla tatlı meyilli, yer yer düzlükler halinde hafif dalgalı sırtlardan ibarettir. Tarla ekimi, hayvancılık, bağcılık halkın geçim kaynaklarıdır.İlçe merkezi 2.204 nüfuslu Halfeti kasabasıdır.

BADEM « Bitkiler

Gülgillerden, memleketimizde çok yetişen beyaz çiçek açan kazık köklü, orta boylu, yaprakları kama biçiminde bir ağaçtır. Beyaz çiçek açan ağacın bademi acı, pembe çiçeklinin tatlıdır. Sert bir kabukla örtülü olan meyvesi yenir ve şekercilikte kullanılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy