Nedir

MARDİN « Türkiye Coğrafyası

Mardin ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 27.399 dur. Şehir Karacadağ’ın Güneydoğuya doğru uzanan sırtlarında, Mardin kalesinin Güney eteklerinde kurulmuştur. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Halife Ömer zamanında İslamların eline geçmiş, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sınırlarına katılmıştır.

MARDİN İLİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 11.594 kilometrekare, nüfusu 353.887 dir. Kuzeyinde Sürt ve Diyarbakır, Doğusunda Hakkâri ve Siirt, Batısında Urfa illeri bulunmakta, Güneyini Türkiye - Suriye, sınırı çevirmektedir. Yüzeyi geniş düzlüklerden ve bu düzlükler içinde yer alan devamsız sırtlardan ibarettir. İklimi oldukça serttir. Yazlar çok sıcak, kışlar çok soğuk geçer. Yağış kış ve ilkbahar mevsimlerinde olur. Tahıl ekimi ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır.

ZİLE « Türkiye Coğrafyası

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.792 kilometrekare, nüfusu 67.469 dur. Yüzeyi genel olarak geniş ovalardan meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimine dayanmaktadır. Merkezi 21.3999 nüfuslu Zile kasabasıdır.

SÜNNİLİK « Din

İslâm mezheplerinden biri. Kur'andaki doğmalara ve Peygamberlerin sünnetlerine göre amel etmeyi en doğru ve tek yol olarak gören bir mezheptir. Ebu Hanife tarafından kurulmuştur.

MAYDANOZ « Bitkiler

Güzel kokulu bir bitki. Gölgelik sulak yerlerde yetişir. Yaprakları bileşik, çiçekleri de bileşik, şemsiye biçimindedir. Küçük, ince dilimli yeşil yaprakları, tat vermek için yemeklere katılır. Kökünden, meyvelerinden da hoş kokulu bir yağ çıkarılır.

AKDAĞ « Türkiye Coğrafyası

Anadolu'nun birçok bölgelerinde bulunan dağ ve tepelere Akdağ adı verilir. Bunların başlıcaları şunlardır:

1-Güney Anadolu Bölgesinde, Teke yarımadasındaki Akdağ (3.086 m.)

2-Ege Bölgesinde, Büyük Menderes nehrinin yukarısında ve Çivril kasabasının doğusundaki dağ topluluğu.

3-Ege Bölgesinde, Büyük Menderes nehrinin güneyindeki Denizli sıra dağlarındadır (2198 m.)

4-Güney Anadolu ile İç Anadolu', mm birleştikleri göller bölgesindedir.

5-İç Anadolu'da Dinar kasabasının 4 kilometre güneyindedir. (2.276 m.)

6-Ege Bölgesinde, Karaburun yarımadasını meydana getiren dağ topluluğu içindedir. (1.212 m.)

7-Göller Bölgesinde, Eğridir ve Beyşehir gölleri arasındadır.

8-Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzincan'ın 30 kilometre güneyindedir.

9-Güney Anadolu Bölgesinde, Antalya Körfezi ile Beyşehir arasına düşen ve Orta Torosların yaylalarından biridir. (2.771 m.)

10-Güney Anadolu Bölgesinde, Orta Toroslarda, Elmalı kasabasının 40 kilometre kuzey batısındadır. (3024 m.)

11-Güney Anadolu Bölgesinde, Ulukışla ile Karaisalı arasında ve Pozantı kasabasının hemen doğusundadır. (2471 m.)

12-Doğu Anadolu Bölgesinde, Malatya şehrinin 35 km. güneyinde Malatya Dağları topluluğundadır (2551 m.)

13-Doğu Anadolu Bölgesinde, Araş vadisi kuzeyindeki Gülübağdat Dağlarından ve Oltu sıradağlarındandır. (3030 m.)

14-Doğu Anadolu Bölgesinde Ergani kasabasının 32 km. batısında Ergani sıra dağlarındadır.

15—İç Anadolu bölgesinde, Kayseri dağlarındandır. (2550 m.)

İSLAHİYE « Türkiye Coğrafyası

Gazinatep iline bağlı bir ilçe yüzölçümü 1,250 kilometrekare, nüfusu 51.327 dir. Yüzeyi çoklukla dağlık alanlardan meydana gelmiştir. Gaziantep'ten 100 kilometre kadar uzaktadır ve düzgün bir yolu vardır. Halep'e doğru inen demiryolunun Suriye sınırına yakın olan istasyonlarından biri durumundadır. Tarım ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 11.925 nüfuslu İslahiye kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy