Nedir

BUNSEN BEKİ « Kimya

Havagazının rasyonel bir şekilde yakılmasını sağlayan alet. Kullanılan beklerin en basiti ve en çok kullanılanı olan Bunsen beki, hava ile havagazının hesaplı bir şekilde karışarak yanmasını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Havagazı ile karıştırılan havanın az olması halinde yanma isli olur ve sıcaklık fazla olmaz. Hava miktarının arttırılmasına göre sıcaklık fazlalaşır.

BURDUR « Türkiye Coğrafyası

Akdeniz bölgesinde bulunan şehirlerimizden biri. Nüfusu 25.362 dir. Burdur şehri, Burdur gölü'nün güneydoğu kıyılarından 4 kilometre uzaklıkta, bu göle dökülen Kurna deresi üzerinde kurulmuştur. Çevresindeki gül bahçeleri ile güzel şehirlerimizden biridir.BURDUR İLİ

Akdeniz bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 7.450 kilometrekare, nüfusu 180.306 dır. Doğuda İsparta, güneyde Antalya, güneybatıda Muş'la, batıda Denizli, Kuzeyde Afyonkarahisar ile çevrilidir. Yüzey şekilleri, Batı Toroslar'a uyar. Dağlar, bütün ilde bulunur. Dağlar arasında göllerin ve ovaların bulunduğu çukurluklar yer alır. Burdur'da ekonomik hayatın esasını tarım meydana getirir. Tahıl ekimi, bağcılık, meyvecilik önemli gelir kaynaklarıdır.

CANTATE « Edebiyat

Bir aşk ya da kahramanlık olayını anlatan küçük şiirlere verilen ad. Hikâye ve şarkıdan meydana gelmiştir. Hikâye aşk ya da kahramanlık konusunu bildirir, şarkı o konunun ilham ettiği duyguları ifade eder. Doğduğu yer italya'dır.

DİNAMOMETRE « Fizik

Kuvvet ölçen âletlere verilen ad. Dinamometrelerin esası, esnek cisimlerdir. Bu esnek cisimler, kendilerine etki yapan kuvvetlerin şiddetleri oranında biçimlerini değiştirirler. Bu biçim değiştirmeler, belli kuvvetlerin belli şiddetlerine göre ayarlanmış olduğu için, dinamometreye uygulanan kuvvetin şiddetini kolaylıkla bulmak mümkün olur.Dinanamometrelerin pek çok çeşitleri vardır. En basit dinamometre el kantarıdır.

POZANTI « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 755 kilometrekare, nüfusu 12330 dur. İlçenin yüzeyi, Orta Torosların sarp, yalçın ve yer yer sık ormanlarla kaplı tarıma elverişli olmayan yamaç ve sırtlarından ibarettir. Orman ürünleri, bağcılık ve meyvecilik, halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçenin merkezi 2.743 nüfuslu Pozantı kasabasıdır.

BORİK ASİT « Kimya

Renksiz,parlak ve parmaklar arasında kayan kokusuz, kristal , kristal halinde bir madde. Zayıf bir asit olduğu için tadı ekşimsidir. Birçok maden sularında ve bazı göllerde sodyum borat ve magnezyum tuzları halinde bulunur. Hafif bir asit olduğu için tadı ekşimsidir bir antiseptiktir, mikropların üremelerin yavaşlatır ve durdurur. Tıpta antiseptil olarak ve bazı iltihaplı hastalıklar içir merhem olarak kullanılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy