Nedir

DEMİRYOLU « Ulaşım

Paralel iki çelik ray döşenmiş özel bir geçit yolu. Demiryolunda, herhangi bir hareket ettirici kuvvetle çekilen (buhar makineli, dizel motorlu ya da elektrik motorlu lokomotif) hareket edebilir. Materyal yük ve yolcu vagonu, vagonet v.s. işler. Ray dizileri arasındaki normal açıklık, bütün memleketlerde 143,5 santimdir. Buna karşılık yakın yerlere işleyen dar yolların çapı: 35-60 santim arasında değişebilir.

Demiryolları, bir ülkenin, iktisadî ticarî askerî bakımlardan olduğu kadar sosyal bakımlardan da en önemli yollardır. Otomobil, uçak ve su yollarının yanında, dün olduğu kadar bugün de demiryolunun sağladığı faydalarda bir eksilme olmaması, demiryolunun kıymetini artıran özelliklerdir. Demiryolu, bir ülke de iktisadî ve ticarî eşitliği sağlamak yanında, o ülkenin medenî seviyesini de düzenler, geri kalmış bölgelerin kısa zamanda kalkınmasında önemli rol oynar.

Tarih : Demiryolları, ingiltere'de doğmuş ve buradan dünyaya yayılmıştır. Fransız bilgini olan Deniş Papin, 1707 de buharla işleyen iki çarklı bir vapur yaptıktan sonra, James Watt buhar makinelerinin başka yerlerde de kullanılabileceğini ispat etmiş, 1821 yılında îngiltere'de George Stephenson, buharla işleyen ilk lokomotifi bulmuştur. îngiltere'de New Castle şehriyle çevresindeki maden ocakları arasında demir yolunda kömür yüklü katarları, saatte sekiz kilometre hızla çekmeyi başarmıştır. Bundan sonra lokomotif üzerinde yapılan devamlı araştırmalar sonucu, lokomotif biraz daha gelişmiş ve Mencesther - Liverpol hattı üzerinde 1829 yılında işleyen “Rocket-Uçak fişek” adlı lokomotifi ile Stephenson ,bu işi tatbik alanına koymak imkânını başarmıştır. Bu tarihten sonra, Fransa, Almanya, Amerika ve dünyanın öbür memleketlerinde demiryolu ve burada işleyen lokomotifler büyük gelişmeler kazanmış, böylece, demiryolu, en çok kullanılan yollar arasına katılmıştır.

Osmanlı împaratorluğu'nda ilk demiryolu 1860 yılında Köstence - Çernova arasında yapılmış; Anadolu'da ilk demiryolu ise 1866 yılında, bir İngiliz firması tarafından İzmir - Aydın arasında yapılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu devrinde sınırlarımız içinde 3.976 kilometre uzunluğunda demiryolu yapılmış, bu miktar Cumhuriyet devrinde 7.895 kilometreye ulaşmıştır.

ORDU « Türkiye Coğrafyası

Ordu ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 20.171 dir. Şehir, kuzeydoğusuyla güneydeki çıplak sırtlar arasında ,batı doğu yönünde uzanarak Karadeniz'e dökülen Bülbül deresi adlı küçük bir derenin yatağı üzerinde, kuzeydoğuya bakan bir alan üzerinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 25 metredir. Karadeniz'e doğru 10 - 15 kilometre uzanmıştır. Doğal güzellikleri bakımından Karadeniz Bölgesinin güzel şehirlerinden biridir.

ORDU İLİ

Doğu karadeniz Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 5.377 kilometrekare, nüfusu 469.126 dır. Kuzeyinde Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Melet ırmağı ile Doğu Karadeniz dağları ve Samsun dağları olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Doğu Karadeniz dağlarının en yüksek yeri 3.000 m. ye ulaşır. Bu dağlar arasında kalan geniş yaylalık bölgeler Ordu ilinin asıl yaşanan bölümlerini meydana getirir. Nüfusunun çoğunluğu ormancılık ve çiftçilikle geçinir. Buğday, patates, arpa ekimi önemlidir.

AMEL « Sağlık

Diare ya da ishal -Daha sulu, daha çok ve daha sık dışkı çıkarılması. Amel, bazı kere başlı başına bir hastalık olmayıp sindirim yollarının veya herhangi bir organın çeşitli hastalıkları sırasında görülebildiği gibi, başlı başına bir hastalık şeklinde de görülebilir.

Amel'de bağırsak hareketlerinin artması sonucu mideye girmiş olan yemekler, kaim bağırsaklarda fazla durmaz ve koyulaşmadan dışarı atılır. Bu hal ya korku, soğuk su içme, keder, heyecan gibi sinirsel bir sebep yüzünden veya tifo, dizanteri, kolera, barsak tüberkülozu gibi, hastalıklar sonucu meydana gelir. Bu hastalıkta dışkı çıkarılması günde 25-35 e katlar yükselebilir.

Birçok hastalıkların önemli bir belirtisi olan amel'de dışkının görünüşü, çoğu zaman hastalığa teşhis koymağa yardım eder. Çok kere kusma, iştahsızlık, dil paslılığı, ateş karın sancısı ile başlar. Birkaç gün devam edebileceği gibi haftalarca sürebilir.

Amel, özellikle süt çocuklarında çok tehlikeli bir hastalık şeklinde seyreder. Fena beslenme, çocuğun alışmadığı yemeği birdenbire verme, sıcak mevsim gibi haller bu hastalığa sebep olur. Çocuğun genel olarak hâli çok fenadır, yüzü soluk ve çöküktür neşesi ve iştahı yoktur. Kusmalarla beraber ilkin yeşil, sonraları kanlı dışkılar başlar.

Çocuk kolerası, yeşil amel, yaz ameli gibi isimler alan bu hastalık, çocuk sağlığının en önemli hastalıklardan biridir. Bir memleketin nüfus siyasetini ilgilendirecek kadar çocuk ölümünün artması çoğu defa bu hastalık yüzündendir.

YEŞİLHİSAR « Türkiye Coğrafyası

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 726 kilometrekare ,nüfusu 14.256 dır. Yüzeyi, genel olarak dik meyilli, çıplak dağ yamaçlarından ve bu dağ yamaçlarının meydana getirdiği geniş ovalık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi, bağcılık meyveciliktir. Merkezi 7.100 nüfuslu Yeşilhisar kasabasıdır.

KARAYAZI « Türkiye Coğrafyası

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.271 kilometrekare, nüfusu 21.171 dir. Yüzeyi çoklukla çıplak sırtlardan ve yer yer düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

İlçe merkezi 588 nüfuslu Bayraktar kasabasıdır.

ÇIKIK « Sağlık

Kemiklerin, bir zorlama altında kalarak eklem yerlerinden kurtulmasına verilen ad. Bu hallerde çoklukla eklem bağları da kopar. Çıkıkların tedavisi, hekimlerin müdahalesi ile mümkün olur.Hekimler eklem yerlerinden kurtulmuş olan kemikleri, yerlerine yeniden oturtmakla çıkığı tedavi etmiş olurlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy