Nedir

DOLİKOSEFAL « Bilim ve Sanat

Antropoloji biliminde kafatası şekillerinden birine verilen ad. Bu deyim karşılığı olarak Türkçede “uzunkafalı” kelimesi kullanılmıştır. Antropoloji, insan ırklarının tasnifinde, kafatasının biçimine göre sınıflamalar yapmış ve bu biçimlerden braki sefal mezosefal ve dolikosefal şekillerini çıkarmıştır. Buna göre, burun kökü üzerinde ve kas kavisleri arasında bulunan glabella noktasından ölçülen ön-arka uzunluk ile buna dikey olan genişlik arasındaki oran, kafatası şekillerini vermekte ölçü olarak kullanılmaktadır. Bu endis, 74,9 dan küçük olursa, böyle kafa şekillerine dolikosefal adı verilir. Bu endis, 80 den fazla olursa, buna da brakisefal denir.

ATMOSFER « Yeryüzü

Yeryuvarlağı çevreleyen gaz tabakası. Çeşitli gazların karışımından meydana gelmiştir. 30 kilometre yüksekliğe kadar yapılan ölçülere göre atmosferde % 78.03 oranında azot, % 20.99 oranında oksijen bulunmaktadır.

Bu iki gazdan başka % 0,9 argon, % 0.03 karbondioksit, % 0.01 hidrojen, % 0,002 neon, % 0,0005 helyum, % 0,0001 kripton, % 0.0001 ozon, % 0.00001 ksenon bulunmaktadır.

Atmosfer başlıca üç bölüme ayrılır:

1 - Troposfer, içinde meteorolojik olayların meydana geldiği nemli tabakadır. Yüksekliği, kutuplarda 10 kilometre, ekvatorda 17 kilometredir. Sıcaklık, yükseldikçe hızla azalır ve belli bir derecede en düşük değerini alır. Orta enlemdeki yerler için troposfer içinde yukarı doğru sıcaklık azalması yaklaşık olarak her kilometre için 6 derecedir.

2 - Stratosfer, troposfer tabakasının üstünde bulunmaktadır ve nemsizdir. Troposfer ve stratosfer sınırında sıcaklık en düşük oranda bulunur. Bugünkü bilgilerimize göre stratosferde bir sıcaklık yükselimi görülmektedir.

3 - İyonosfer, güneşin ultraviyole ışınımının ve kozmik ışınının etkisiyle meydana gelen iyonlanmış tabakalardır. Bunlardan biri 110 - 120 kilometre arasındaki E, (kâşiflerinin adı ile Kenelly-Heaviside) tabakası, ötekisi 120-160 kilo metre arasındaki F (kâşifinin adı ile Appleton) tabakasıdır. Son bir iki yıl içinde yapılan roket ve sun'î peyk araştırmalarının sonuçları açıklanmadığı için, eskiden yapılan teorik incelemelere göre bu tabakalardaki sıcaklık oldukça yüksek bulunmaktadır.

Her cisim gibi atmosfer de içindeki maddelerin ağırlığı yüzünden aşağıya doğru bir basınç yapar. Atmosferin yeryüzünde bir santimetrekare üzerine yaptığı basınç 1.033 kilogramdır. Hava basıncı yükseklik ile küçülür, atmosferin yoğunluğu da yükseldikçe azalır.

Atmosfer, Yer'in ısı idaresinde önemli bir rol oynar. Güneş'in Yer'e gönderdiği enerji, atmosferde absorbsiyon ve dîfüz yansımağa uğrayarak yeryüzüne ulaşır.İnsan hayatı için gerekli ısıyı veren, rüzgârların ve suların hareketlerini, bulutların meydana gelmesini, bitkiler alemindeki özümlemeyi sağlayan yeryüzündeki bütün enerjilerin kaynağı; atmosferin üstüne düşen bu enerjidir.

Uzayla ilgili olan son araştırmaların, atmosferin yapısına ait deneysel temellere dayanan emin bilgiler sağlayacağı muhakkaktır.

DAL « Bitkiler

Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri. Bitkinin yaprakları, dallardan çıkar

ÇEŞME SAVAŞI « Tarih

7-9 Temmuz 1770 tarihinde Çeşme limanında bulunan Osmanlı donanmasının Rus donanması tarafından yenilgiye uğratıldığı deniz felâketi. İngilizlerin de yardımını alarak Baltık denizinden hareket eden Rus donanması Çeşme limanına gelerek kabiliyetini kaybeden Osmanlı donanmasını büyük bir yenilgiye uğratmış ve donanmanın hemen bütün gemilerini yakmışlardır. Bu felâketten yalnız Cezayirli Hasan Paşa üstün kahramanlıkları ille kurtulmak imkânını bulmuş Rus Amiral gemisini yakmış ve ağzında kılıcı yüzerek ve yaralı olduğu halde kurtulabilmiştir.

Çeşme deniz muhaberesi, Osmanlıların Akdenizdeki egemenliğine son veren bir deniz savaşıdır.

BÖĞÜRTLEN « Bitkiler

Gülgiller familyasından 300 den fazla türü olan bir bitki cinsi. Dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve çoğu ağaççık olan bu bitkiler, insan ve hayvanlar tarafından zevkle yenir. Yurdumuzda dere, tarla ve sulak yerlerde bulunur.

BELKEMİĞİ HASTALIKLARI « Sağlık

Belkemiğini ilgilendiren hastalıklar. Çoklukla cerrahî hastalıklarındandır ve belkemiğinin vücut yapısı, dengesi, hareketleri ve sinir sistemi ile olan ilgisi yüzünden önem taşır. Bunlar, çoklukla şekil bozuklukları, kırıklar ve iltihaplar şeklinde belirir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy