Nedir

ARAS DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan dağlara verilen ad. İki ayrı dağ sırası halindedir. Bunlardan birincisi, Aras Fırat vadisinin kuzeyindeki dağlardır. Bu sıradağlar, Şavşat, Çoruh, Oltu, Kop, Yaylı, ve Erzincan dağlarından meydana gelmiştir. Öbür dağ sırası, Araş, Murat su. yu ve Fırat nehirleri vadileri arasında yükselen dağlardır. Bu sıradağların içinde şu dağlar bulunmaktadır: Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Kale, Balıklı Göl, Ziyaret, Perli, Köse, Çakmak, Nalbant, Palandöken, Cemal, Saksak, Ejder, Karagöl.

Geniş bir alanı kaplıyan bu sıradağlar, Anadolu yaylasının en yüksek yerlerini meydana getirirler.

ALASKA « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın kuzey-batı bölümünde, Amerika Birleşik Devletlerinden biri. Yüzölçümü 879.600 kilometre, kare, nüfusu 226.167 dir.

1887 yılında Rusyadan 7.200,000 dolara satın alınmıştır. Amerika Dışişleri Bakanı Seward'ın teşebbüsü ile alman ve satış sırasında “Seward Budalığı” ismi verilen bu yerlerde, sonradan o kadar çok altın madeni bulunmuştur ki; 25 yıl içinde bu bölgeden elde edilen altın, ödenen bedelin kırk beş mislini bulmuştur.

Kuzey Amerika'nın kuzeyinde, batı. ya doğru büyük bir yarımada halinde uzanır ve Asya'dan Bering boğazı ile ayrılır. Kuzey Amerika'nın en yüksek noktası olan 687 metre yüksekliğindeki McKinley Dağı buradadır. En uzun nehri olan Yukon ve Kuskokvim, Bering denizine dökülürler. Güney kısımları dışında iklimi son derece soğuktur.

Yerli halkı Eskimolar olan bu bölge, yer yüzünün, “Avcılar Cenneti” denecek özellikte bir bölgedir. Ren geyikleri, kürk hayvanları ve balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır. Günden güne artan kömür ve petrol istihsalinin yanın. da altın, bakır, gümüş ve kalay madenleri önemli bir yer tutar.

Uzun uğraşmalardan sonra Kongre, ye bir temsilci göndermek hakkını almış, 1912 yılında da yerli bir hükümet kurulmuştur. Bu hükümetin başında Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl müddetle tâyin edilen bir vali bulunuyordu. Alaska'ya bir devlet statüsünün verilmesi meselesi, Amerika'da sık sık tartışma konusu olmuştur. Sonunda Alaska, 1959 yılında A.B.D. ne 49. devlet olarak katılmıştır.

ZÜRAFA « Hayvanlar

Geviş getiren memelilerden Afrika’da yaşayan hayvan. Karada yaşayan hayvanların en yükseğidir, özellikle bacakları ve boynu çok uzundur. Başının yerden yüksekliği 5 - 6 metredir. Koşusu çok hızlıdır. Yiyeceğini yükseklerde bulunan ağaç yaprakları ve çeşitli meyvelerden sağlar. Derisinin rengi sarıdır ve beneklerle doludur. Bulunduğu yerlere uyan bir rengi vardır.

DİNOZORLAR « Hayvanlar

Milyonlarca yıl önce yeryüzünde yaşamış dev büyüklüğünde hayvanlar.Dinozorlar kelimesi, eski Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir.

Dinozorlar,şimdiye kadar yeryüzünde yaşamış en büyük hayvanlardır. Et yiyenleri olduğu gibi otla beslenenleri de vardır. İlkel dinozorlar, iki ayaklı idiler. Sonraları, bazı türlerinde dört ayak meydana gelmiştir. Türleri, değişik yapılar gösterir. Genel olarak, çok uzun ve büyük bir kuyrukları, çok büyük bir Vücutlar ve bunlara oranla, küçük bir başları vardı. Bazı türlerinde iki ön ayak küçük, arka ayaklar büyüktür. Boyları 60-70 metreye ulaşanları bulunurdu. Ağırlıkları bakımından da 50 tona yaklaşanlar bulunurdu.

Yaşadıkları yerler Afrika ve Amerika idi. 200 milyon yıl önce yaşamaya başlayıp, 60 - 70 milyon yıl kadar yaşadıkları sanılmaktadır. 130 milyon yıl önce, bütün nesilleri ortadan kalkmıştır.

HADIMAĞASI « Tarih

Osmanlı padişahlarının saraylarında ve büyük konaklarda haremle selâmlık arasında hizmet gören ve çoklukla küçük yaşlarda hadım edilmiş zencilerden olan erkek hizmetçiler.

CAİZE « Tarih

Eski şairlerin yazdıkları övgüler karşısında aldıkları para ve armağan. Doğuda genel olarak çok revaçta olan caize vermek usulü, Osmanlılarda da yer etmiş, Osmanlı padişahları ve sadrazamları tarafından, övgü yazan şairlere çeşitti armağanlar, para verilmiş ve bazılarına da devamlı aylık bağlanmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy