Nedir

ORGANGAZİ « Türkiye Coğrafyası

Bursa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 330 kilometrekare, nüfusu 28.706 dır. Yüzeyi yer yer engebeli ve tatlı meyilli dağlık alanlardan ve alüvyal düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl, tütün ve zeytindir.Merkezi 7.215 nüfuslu Orhangazi kasabasıdır.

MARAŞ « Türkiye Coğrafyası

Maraş ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 54.646 dır. Deniz yüzeyinden 650 metre yükseklikte kurulmuş, bağ ve bahçelerle çevrili bir şehir. Şehrin kuruluşunun Hititler devrine kadar uzandığı, yapılan kazılardan anlaşılmaktadır. Bugünkü şehir Dulkadiroğullarından Alâüddevle zamanında kurulmuştur. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sınırlarına katılmıştır.

MARAŞ İLİ

Akdeniz Bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 15.092 kilometrekare, nüfusu 389.881 dir. Kuzeyinde Malatya ve Sivas, Doğusunda Malatya ve Adıyaman, Batısında Adana, Güneyinde Gaziantep illeri yer almaktadır. Maraş ilinin yüzeyi, çok engebeli ve dalgalı alanlardan ve Maraş ovasından ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, meyvecilik, halkın başlıca geçim kaynağıdır.

SERMAYE « Sanayi ve Ticaret

Servetin değişmeyen devamlı gibi kabul edilen bölümüne verilen ad. Sermayenin bir kısmım kullanmak, sahip olunan serveti azalmaktır. Servetin devamlı oluşu durmaksızın yeniden meydana gelmesindendir. Sermayeyi meydana getiren unsurlar olan tarımsal, endüstriyel topraklar, binalar, her türlü makineler, nakil araçları ve her türlü malların bir kısmı süratle, bir kısmı da yavaş yavaş değişir. Değişmemesi, olduğu gibi kalması gereken, sermayeyi meydana getiren mallar değil, sermayenin değeridir. Sermaye, insan vücudu gibi, kendini meydana getiren malzemenin durmadan yenileşmesiyle dokunulmamış bir halde kalır.

HASTA ADAM « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında, bu imparatorluk için Avrupalılarca verilmiş ve siyasî sözlüğe geçmiş olan deyim. Bu deyim 9 Ocak 1853 te Petersburg'da verilen bir suvar ede, İngiliz elçisi ile Rus çarı Nicolas I. arasında yapılan bir konuşma sırasında ilk defa Rus Çarı tarafından söylenmiş, daha sonraları, politika diline geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvetten düşmesinden istifade etmeye kalkan Rus Çarı, İngiltere, ve Rusya arasında Osmanlı Devletî'ni paylaşmak için her çareye başvurmuş, fakat bu niyetlerinde başarıya ulaşamamıştır.

“Hasta Adam” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile bir daha dirilmemek üzere, tarih sayfaları arasına karışmıştır.

ALAN « Matematik

Kelime anlamı ile, düz, açık ve geniş yer. Geometride bir cismin yüz ölçümünün ifadesidir. Alan ölçüsü birimi metrekaredir. Bunun katları ve askatları mevcuttur. Alan ölçülerinin birimleri yüzer yüzer büyüyüp küçülmektedir.

Metrekarenin katları, dekametrekare, hektometrekare, kilometrekare'dir. Askatları, milimetrekare, desimetrekare'dir.

TURNA « Hayvanlar

Bataklık ve sulak yerlerde yaşayan bir kuş. Bacağı, boynu, kanatları, gagası oldukça uzundur. Böcek, sümüklü böcek, kurbağa ile geçinir. Dünyaya yayılmış olan on iki türü vardır. Bataklıklardan hoşlanır, büyük sürüler halinde gezerler, kışları güneye göç ederler.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy