ALAN ÖLÇÜLERİ

Yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Alan ölçüleri birimi metrekare’dir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Metrekare, yazıda, kısaltılmış olarak m2 işaretiyle yazılır. Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür. Metrekarenin askatları:
Bir metrekareden daha küçük yüzeyler, metrekarenin askatları ile ölçülür. Metrekarenin askatları, bir metrekarenin 100, 10.000, 1.000.000 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir. Metrekarenin askatları, yüzer yüzer küçülürler.
Metrekarenin askatları şunlardır:
Desimetrekare: Bir kenarı bir desimetre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Yazılarda kullanılan kısaltılmış şekli (dm2) dir. Bir metrekarenin yüz defa küçüğüdür. Yani, bir metrekare içinde yüz desimetrekare vardır.
Santimetrekare: Bir kenarı bir santimetre olan bir karenin alanıdır. Yazılarda kullanılan kısaltılmış şekli (cm2) dir. Bir desimetrekarenin yüz defa küçüğüdür. Yani bir desimetrekare içinde ise, 10.000 santimetrekare vardır.
Milimetrekare: Bir kenarı bir milimetre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Yazılarda kullanılan kısaltılmış şekli (mm2) tir. Bir santimetrekarenin yüz defa küçüğüdür. Yani bir santimetrekare içinde yüz milimetrekare vardır. Bir desimetrekarede 10.000, bir metrekarede 1.000.000 milimetrekare vardır. Metrekarenin katları:
Bir metrekareden daha büyük yüzeyler, metrekarenin katları ile ölçülürler. Metrekarenin 100,10.000,1.000.000 defa büyütülmesiyle elde edilmiştir. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyürler.
Metrekarenin katları şunlardır: Dekametrekare: Bir kenarı on metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Yazıda kullanılan kısaltılmış şekli (dam2) dır. Bir dekametrekare içinde 100 metrekare vardır.
Hektometrekare: Bir kenarı 100 metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Yazıda kullanılan kısaltılmış şekli (hm2) dir. Bir hektometrekare içinde 100 dekametrekare, 10.000 metrekare vardır.
Kilometrekare : Bir kenarı 1.000 metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Yazıda kullanılan kısaltılmış şekli (km2) dir. Bir kilometrekare içinde yüz hektometrekare, 10.000 dekametrekare, 1.000.000 metrekare vardır. Alan ölçüleri nasıl yazılır”? Nasıl okunur?
Alan ölçülerinde birimlerin katları yüzer yüzer büyür. Askatları da yüzer yüzer küçülür. Her ölçü birimi, daima çift okunur.
Alan ölçüleri, hangi birime göre yazılacaksa, o birimi gösteren tam sayı yazılır, sonra sağma bir virgül konur. Bundan sonra da askatlar. çift rakamlar halinde yazılır Sayının sağma da o birimin kısaltılması konur. Okunuşta, her basamak, kendi birimlerine göre okunur. Yazılış sırası şöyledir: km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 00 00 00 00 00 00 00
Bunu bir örnekle görelim:
Sekiz metrekare, üç desimetrekare, altı milimetrekare şöyle yazılır: 8,03 00 06 m2.
Alan ölçülerini birbirine çevirme:
Alan ölçüleri, verilen herhangi bir alan ölçüsü birimine göre düzenlenerek yazılabilir. Alan ölçülerinden herhangi bir birimi gösteren bir sayıyı başka bir birime çevirmek için, bu birimin, ilk birimin katı ya da askatı olup olmadığına bakılır. Çevrilmek istenin birim, çevrilecek birimin askatı ise, virgül o kadar basamak sağa alınır. Katı ise virgül ö kadar basamak sola alınır. Virgül iki basamak sağa alınınca, önceki birim, kendinden yüz kat küçük olan birime çevrilmiş olur. Virgül iki basamak sola alınınca önceki birim, kendinden yüz kat büyük birime çevrilmiş olur.
Bu genel kurala göre, örnek olarak,
7 m2 700 dm2, 7 m2 0,07 dam2, 85 dm2
8.500 cm2, 6 m2 0,00 00 06 km2, 62,50
dm2 6.250 cm2 eder.
Başka adı olan alan ölçüleri:
Alan ölçülerinde, tarla bağ, bahçe gibi yerleri ölçmek için kullanılan ölçülere değişik adlar Verilmiştir. Bunlar şunlardır:
Ar: Bir dekametrekare demektir. Yazıda (a) harfiyle gösterilir.
Dekar: Bin metrekare (yani yüz dekametrekare ya da on ar) demektir. Yazıda (da) harfleriyle gösterilir.
Hektar: 10.000 metrekare (100 dekametrekare ya da 10 dekar) demektir. Yazıda (ha) harfleriyle gösterilir. Bir hektar bir hektometrekaredir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir