Nedir

BRAKİSEFAL « Bilim ve Sanat

Antropoloji biliminde kafatası şekillerinden birine verilen ad. Bu deyim karşılığı olarak Türkçede “kısakafalı” kelimesi kullanılmıştır. Antropoloji bilimi, insan ırklarının tasnifinde kafatasının biçimine göre sınıflamalar yapmıştır. Buna göre, burun kökü üzerinde ve kas kavisleri arasında bulunan glabella noktasından ölçülen en büyük ön arka uzunluk ile buna dikey olan en büyük genişlik arasındaki oran, kafatası şekillerini vermektedir (kafa endisi). Bu endis, 80 den fazla olursa (yani genişlik fazla olursa) böyle kafataslarına brakisefal, endis bu rakamdan az olursa (75 ile 79,9 arası) mezosefal, endis 74,9 dan küçük olursa dolikosefal denir.

Brakisefaliye, beyaz, sarı ve siyah insan grupları içinde tesadüf edilmektedir.

KUTUP « Genel Coğrafya

Yeryuvarlağının ekvatordan en uzak olan ve yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri. Güney ve Kuzey olmak üzere iki kutup vardır. Her iki kutup da devamlı olarak karlarla örtülüdür.

TELESKOP « Teknik

Gök cisimlerinin, daha büyük görüntüler şeklinde görülmesini sağlayan ve özellikle rasathanelerde kullanılan bir optik âlet.

Teleskopun esas kısımları şunlardır : a - Objektif ödevini gören bir çukur ayna. b - Oküller, c - Objektifin verdiği görüntüyü oküler önüne getirmeğe yarayan bir düzlem ayna.Objektif, yıldızların görüntüsünü, odak düzleminde verir. Düzlem ya da küresel olabilen küçük yüzeyli bir ayna, bu görüntüyü oküllerin önüne getirir, oküller ise bu görüntüyü daha büyük bir açı altında görmemize yarar.

Dünyanın en büyük teleskobu Amerika'da Palomar Rasathanesinde bulunmaktadır. 1948 Mayısında açılış töreni yapılan bu teleskobun yapılışı, içinde yaşadığımız yüzyılın en hârikalı işlerinden birini teşkil eder. Yapılışında çok emeği geçen Dr. Hale'in adını taşıyan bu teleskop aynasının açıklık çapı 5.08 m. ve odak uzaklığı 16.92 m. ve odak uzaklığı 16.92 m. dir. Yapılması 14 yıl sürmüştür.

CARACAS « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da Venezüela Cumhuriyeti'nin başşehri. La Guaiara limanının 9 kilometre güneyinde, Andların verimli bir çukurovasında bulunmaktadır. Nüfusu 1.162.000 dir. 1567 yılında Diego de Losada tarafından kurulmuş, 1810 dan sonra Bolivar'ın idaresi altında İspanya'ya karşı girişilen bağmısızlık mücadelesinin merkezi olmuştur.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri büyük bir hızla gelişen Caracas'ın kahve, kakao ve deri ihracı önemlidir.

BEYGİR GÜCÜ « Teknik

Teknikte kullanılan bir güç birimi. Beygir gücü, 75 kilogram ağırlığındaki bir cismi bir saniyelik zaman içinde bir metre yüksekliğe çıkaran kuvvetin gücüne eşittir. İlkin İngiliz bilgini James Watt (1736 - 1819) tarafından tarif edilmiştir.

MENTEŞOĞULLARI « Tarih

Batı Anadolu'da, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan beyliklerden biri. Milas, Balgat, Muğla, Çine yörelerinde kurulmuş bir beyliktir. Menteşoğullarının menşeği hakkında fazla bilgi yoktur. Bu beyliğin, XIII. yüzyılın sonlarına doğru kurulduğu, 1280 yılında bir Menteşe beyinin Aydın kasabasını kuşattığı, başka bir beyin de 1300 yılında Rodos'u almak için uğraştığı bilinmektedir.1391 yılında Yıldırım Beyazit tarafından Osmanlı sınırlarına katılmış, ancak, 1403 yılında Yıldırım'ın Ankara Savaş'ında yenilgiye uğraması üzerine Timur'un yanına kaçmış bulunan Menteşe Beyi Mehmet Bey, memleketine dönerek beyliği yeniden yönetmeğe başlamıştır.Menteşoğulları beyliği, öbür beylikler gibi Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır (1425).

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy