Nedir

HARİTA « Yeryüzü

Yeryüzünün ya da bir parçanın belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

Yeryüzünün ya da bir parçanın, düzlem üzerine taslak halinde çizilebilmesi için, belli oranlarda küçültülmesi gereklidir. Bu küçültme oranı, haritanın “ölçek” idir. Ölçek, haritanın, aslından kaç defa küçültülerek yapıldığını gösterir. Ölçeği 1/5.000 den büyük olan haritalar, çok küçük bir bölümün taslağını gösterebildikleri için, bunlar, harita değil, plân adı ile anılırlar. Ölçekleri 1/5.000 - 1/25 000 olan haritalar da yine nispeten dar bölgelerin, bir haritaya girmesi mümkün olan bütün ayrıntılarını gösterirler. Bunlar,topoğrafik haritalardır.Çoklukla askerlik iğlerinde kullanırlar. Her yerde ve herkes tarafından kullanılan genel haritalar yada coğrafya haritaları, ölçekleri 1/25.000 den küçük olan haritalardır. Ölçekleri 1/10.000 den büyük olan haritalarda, yeryüzündeki şeylerin bir çoklarını, küçültülmüş boyutlarla ve asıl şekilleriyle göstermek mümkündür. Fakat, daha küçük ölçekler kullanıldığı zaman, bir çok şeyler (demiryolları, yollar) o ölçeğe göre inceltilmiş olarak gösterilemez. Bunlar için haritalarda özel çizgi ve işaretler kullanılır, Bu özel işaretlerin kullanıldığı genel ya da coğrafya haritaları, yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün doğal, siyasal, ekonomik durumları gösterdiği gibi topluluklar], yağış durumu v.s. gösterebilir.

Haritaların üst kenarında ya da bir bölümünde, yeryüzünün hangi bölümünün ve o bölümün hangi durumunun gösterilmekte olduğu yazılıdır. Buna haritanın başlığı denir. Bir harita yağmurlar, sıcaklık ya da basıncın yeryüzünde dağılışı, rüzgârlar, bitki ve hayvan toplulukları, devlet ve il sınırları, dağ, nehir ve göller gösterilir. Bunlara göre haritanın başlığında, o bölümün doğal, iklim, siyasal, yağış izoterm, izobar halitası olduğu kaydedilir.

Aynı zamanda haritalarda, ölçeğin yanında, bir santimetrelik uzunluğun, haritanın ölçeğine göre aslında kaç kilometreye karşılık olduğu da gösterilir. Böylece, harita üzerindeki iki noktanın, pergelle uzaklıkları ölçüldükten sonra bulunan uzaklıkların, gerçekte kaç kilometreye karşılık olduğu hesap edilebilir.

Doğal haritalarda, belirli yükseklikler kaçar metre yüksekliğe karşılık olduğu da kaydedilir. Böylece renklerden, bir yerin, denizden yüksekliğini kolayca anlamak mümkün olur.

ORUÇ « Din

İslâm dininin beş şartından biri. Yılda bir ay, Ramazan ayında, Tanrıya kulluk ve ibadet amacıyla, tanyerinin ağarmağa başlamasından güneş batmasına kadar, niyetlenerek bir şey yiyip içmekten ve orucu bozan başka şeylerden nefsi korumak suretiyle tutulur.

SAAT « Dünya Tarihi

Bir günün yirmi dörtte birine eşit olan zaman birimi.Bu zaman birimi esas kabul edilerek zaman göstermek için yapılan araçlara da saat ismi verilir. Zamanı göstermek için kullanılan saatlerin güneş saati, kum saati, su saati, duvar saati ve kol saati gibi birçok çeşitleri vardır.

Eski Mısırlılar ve Babilliler (M. Ö. 5000 - 1000) zamanı, tanıdıkları yıldızların durumuna ya da güneş saatlerine bakarak ölçerlerdi. XVII. yüzyıla kadar da en doğru saatler bu saatlerdi. Babilliler, su saatini icat etmişlerdi. Bu saatte içi yavaş yavaş su ile dolan bir kaptaki suyun seviyesine bakarak zamanı anlamak kabildi. Bu kaba su belirli bir oranda akışla dolardı. İçinde bulunan zembereklerin veya bazı ağırlıkların etkisiyle hareket eden bir seri çarklardan meydana gelen mekanik saatler ilk defa XIV. yüzyılda görüldü, fakat bu ilk saatler doğru gitmiyordu ve bunların sadece akrebi mevcuttu. Yelkovanları yoktu. Huyghens 1657 de saatin içindeki çarkların belirli bir hızla ve turla dönmesini sağlamak için saate bir pandül ekledi. Bu tarihte saatlerin hataları 10 dakikaya kadar indirilmişti. İlk dakik saat 1671 de imal edilen Harrison kronometreydi. Bu kronometre ile saatin hatası günde bir saniyeye indirilmişti. Son zamanlarda enerjisini alternatif akımdan alan elektrikli saatler ve son derece dakik radyo frekans osilâtörleriyle ayarlanan saatler yapıldı. İyi bir astronomik saatin hatasının 24 saatte 0,001 saniyeyi aşmaması gerektir.

Saatlerin Greenwich'teki saate göre ayarlanması 1914 yılı 9 Mart günü kabul edilmiştir. Bundan önce saatler Paris saatine göre ayarlanırdı. Bazı memleketler 1915 yılından itibaren günlerin daha uzun olduğu yaz mevsiminde saatleri 60 dakika ileri almaya karar vermişlerdir. Buna “yaz saati” adı verilir. Yaz saati memleketimizde ikinci Dünya savaşından beri kullanılmaktadır. Süresi de kararname ile tayin edilmektedir. Yaz saati, yazın sıcak aylarında insanların işlerine daha erken başlamalarını sağlar.

ORDU « Türkiye Coğrafyası

Ordu ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 20.171 dir. Şehir, kuzeydoğusuyla güneydeki çıplak sırtlar arasında ,batı doğu yönünde uzanarak Karadeniz'e dökülen Bülbül deresi adlı küçük bir derenin yatağı üzerinde, kuzeydoğuya bakan bir alan üzerinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 25 metredir. Karadeniz'e doğru 10 - 15 kilometre uzanmıştır. Doğal güzellikleri bakımından Karadeniz Bölgesinin güzel şehirlerinden biridir.

ORDU İLİ

Doğu karadeniz Bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 5.377 kilometrekare, nüfusu 469.126 dır. Kuzeyinde Samsun, güneyinde Sivas ve Tokat illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Melet ırmağı ile Doğu Karadeniz dağları ve Samsun dağları olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Doğu Karadeniz dağlarının en yüksek yeri 3.000 m. ye ulaşır. Bu dağlar arasında kalan geniş yaylalık bölgeler Ordu ilinin asıl yaşanan bölümlerini meydana getirir. Nüfusunun çoğunluğu ormancılık ve çiftçilikle geçinir. Buğday, patates, arpa ekimi önemlidir.

HAYVANLAR « Hayvanlar

Canlı varlıkların iki büyük bölümünden biri. Her hayvan doğar ya da yumurtadan çıkar beslenir, soluk alır, büyür, neslini üretmek için döl verir ihtiyarlar ve ölerek varlığını sona erdirir. Her hayvanın belli biçimleri ve büyüklükleri belli bir yaşama süreleri vardır.

Hayvanların, canlı varlıkların öbür kolu olan bitkilerden ayırmak kolaysa da, ilkel hayvan ve bitkilerde yapı bakımından ayrıntı bulmak zorlaşır. İlkel hayvanların ve bitkilerin canlılık olayları yalnız protoplâzmalarındadır. Ancak gelişme ilerledikçe, bitkiler ve hayvanlar arasındaki ayrıntılar kesinleşir. Yüksek hayvanların yüksek bitkilerden ayrılmasına sebep olan karakterler arasında başlıca şunlar vardır:

1 - Hayvanlarda “aktif hareket” ve sinir sistemi bulunduğu halde, bitkilerde yoktur. (Hayvanlardan yalnız süngerlerde sinir sistemi yoktur).

2 - Hayvanlarda selüloz bulunmaz (Tulumlu hayvanlarda vardır).

3 - Hayvanlar, su madensel tuzlar ve organik maddelerle beslenirler. Bitkiler ise, inorganik maddelerden organik madde meydana getirirler.

4 - Hayvan hücresinde “santrozom” vardır, bitki hücresinde yoktur.

5 - Bitkilerde klorofil vardır, hayvanlarda yoktur.

Hayvanların yapısı, hücre, dokular, organlar ve sistemlerden meydana gelmiştir.

ANONİM « Sanayi ve Ticaret

Sermayesi belirli ve çok sayıda hisse senetlerine bölünmüş olan bir ortaklık şekli. Ortaklardan her birinin sorumluluğu, ortaklığa koydukları hisse kadardır.

Bu çeşit ortaklıklar, çok büyük para yatırımı ve sermaye gerektiren büyük işler için kurulmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy