Matematik

FAİZ

Bir sermayenin kullanılmasını başka bir kimseye ya da bir kurula bırakmak karşılığında alınan kira. Bu anlamı ile faiz, istihsale katılmış olan sermayenin, bu fonksiyona karşılık aldığı paydır. Bir sermaye geliri şeklinde ifade edilen faiz, üç ayrı şekilde incelenir: 1 — Basit faiz, 2 — Bileşik faiz. 3 — Ani faiz. Basit faiz, belirli bir sermaye […]

BİRİMLER

Bir büyüklüğü, niceliği ölçmek için seçilen aynı cinsten başka büyüklüklere verilen ad. Bir büyüklüğün, bir niceliğin ölçülmesi, bunların içinden seçilen birimlerin ya da birimlerin belli parçalarının, o büyüklükte ya da o nicelikte kaç defa bulunduğunu anlamak için yapılır (Bir uzunluğu ölçmek için, ölçü olarak alınan bir uzunluk parçasının, o uzunluk içinde kaç defa bulunduğunu bulmak […]

FAİZİN HESAPLANMASI

Bankaya yatırılmış olan bir paranın (Kapital) belli bir faiz fiyatı ile, belli bir zamanda getireceği faizi nasıl bulabileceğimizi bir örnekle görelim: Faizi hesap etmek için gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını görmeden önce, yukarda, faiz fiyatı, müddet ve kapital arasındaki ilgileri bir daha gözden geçirmek gerekir. Buradan anlaşılacağı gibi, bir paranın getireceği faiz, faiz fiyatının, kapitalin, müddetin […]

CEBİR

Niceliklerle ilgili meseleleri çözümlemek için denklemlere çevirerek basitleştiren ve bu yolla genelleştiren matematik kolu. Cebirde, sayılar yerine harflerle işlem yapılır. Bu bakımdan, cebirde, aritmetik gibi kesin sonuç alınmaz. Buna karşılık her durumda kullanılabilecek formüller elde edilir.

FERSAH

Eski bir uzunluk ölçüsü. Genel olarak normal bir adımla bir beygirin, bir saatte aldığı yola denktir. Bu ölçüyü ilkin Persler kullanmışlardır. Başka milletlerce de, bir saatlik yola denk olarak kabul edilmiştir. Bu günkü milletlerarası uzunluk ölçüsü birimine göre, aşağı yukarı 4 kilometreye denktir.

ÇİZGİ

Bir Noktanın hareketinden meydana gelen şekil. Çizginin yalnız uzunluktan ibaret tek bir boyutu vardır. Çizgiler doğru , eğri ve kırık olmak üzere üç şekilde olabilirler. Doğru çizgi, iki nokta arasındaki en kısa yoldur. İki nokta arasından da ancak bir doğru geçer. İki ucu sınırlı belli uzunluktaki doğrulara “doğru parçası” iki tarafı da sınırlanmış doğru çizgilere […]

ÇOKGEN

Etrafı birbirlerini kesen doğrularla sınırlandırılmış olan şekillere çokgen denir. Üç kenarlı çokgenlere üçgen, dört kenarlı çokgenlere dörtgen, beş kenarlı çokgenlere beşgen, altı kenarlı çokgenlere altıgen denir. Eğer kenarları ve açıları birbirine eşit olursa, böyle çokgenlere de düzgün çokgen denir. Bu duruma göre, eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen, birer düzgün çokgendir.

HACİM

Bir cismin boşlukta kapladığı yer. Cisimlere göre, hacimde değişiklikler görülür. Katı cisimler kırılıp parçalanmadıkça hacimlerin değiştirmezler. Sıvı cisimler, bulundukları kabın biçimine uyarak, o kalıbın şeklini alırlar. Gaz cisimlerin hacimleri ise, kabın biçimine bağlı olduğu gibi, gazların hacimleri sıcaklık, basınç gibi şartların etkisi altında değişiklik gösterir. Geometride bir cismin hacmi, boy en, yükseklik boyutları ile gösterilir. […]

DÖNÜM

Eski bir arazi ölçüsü. Eni ve boyu 40 ar arşın olan bir alanın yüzeyini ifade eder. Bir mimar arşını da 0,75774 metre olduğuna göre, bir dönüm, 918.672 metrekareye denktir.1931 yılında yürürlüğe giren “ölçüler ve Ayarlar Kanunu”, bütün eski ölçülerle birlikte “dönüm” ü de kaldırmıştır. Bugün, dönüme denk olan bir alan ölçümüz yoktur.