Kimya

TUZ

Tat vermek ya da kokuşmasını geciktirmek için yemeklere konan, toz halde ve beyaz renkte madensel bir madde. Kimyasal yapısı bileşik bir tuzdur. Sodyum ve klorun birleşmesinden meydana gelmiştir (Na Cl). Tabiatta çok rastlanan bir maddedir. Deniz suyunda bazı göl sularında, eriyik halde, toprak altında taş, kaya ya da maden halinde bulunur. Bundan başka bütün canlıların […]

URANİUM

Kimyasal bir eleman. Sembolü U. Atom ağırlığı 238,2 atom numarası 92 dir. Demir görünüşünde bir madendir, 1800 derecede ergir, atomsal parçalanmada radyumu verir. Son yıllarda teknikte en çok kullanılan elemanlardan biri olmuştur.

SU

Hidrojen ve Oksijen elementlerinin birleşmesinden meydana gelen bir madde. Ayrı olduğu zaman saydam, renksiz, tatsız bir sıvıdır. 6 metre derinlikten sonraki su katmanları hafif mavi renklidir. 760 milimetre cıva basıncından ve 100° C de kaynar, sıfır derecede donar. Bu noktalar, termometre derecelenmesinden sabit noktalar olarak alınmıştır. Yoğunluğu, sıcaklığa bağlıdır. + 4° C de bir’dir. Su […]

TERMOMETRE

Bir cismin sıcaklığını ölçmeye yarayan âlet. İlk termometre, 1614 yılında ünlü bilgin Galile tarafından yapılmış, gittikçe evrim kazanarak, bugün kullanmakta olduğumuz termometrelerin meydana gelmesine yol açmıştır. Bugün kullanmakta olduğumuz termometreler, 1742 yılında Andres Celsius tarafından bulunmuştur. Termometreler, genel olarak, ince bir cam tüp halindedirler. Bu tüpün alt tarafında şişkince olan bölümde, cıva deposu vardır. Sıcaklık […]

KARBON DİOKSİT (C02)

Bir atom karbonla iki oksijenin birleşmesinden meydana gelen gaz. Kömürün yanmasından, üzüm suyunun mayalanmasından, hayvanların ve bitkilerin solumalarından meydana gelir. Havada çok az oranda bulunur. (% 0,03) Renksiz, kokusuz bir gazdır. Havadan bir buçuk defa daha ağırdır. Yanan bir mum,karbon dioksit içine sokulursa söner. Bu özelliğinden istifade edilerek karbon dioksit, yangın söndürmede kullanılır.

MANGANEZ

Kimyasal bir eleman. Sembolü Mn, atom numarası 25, atom ağırlığı 45.93 tür. Gümüş beyazı rengindedir. Çok sert bir metaldir. Tabiatta “pirolizit” cevheri halinde bulunur. Bir çok alaşımları vardır. Çeliği sertleştirmek için kullanılır.

POTASYUM

Kimyasal bir eleman. Sembolü K, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,096 dır. Alkali metallerdendir. Taze kesildiğinde gümüş parlaklığında bir metaldir. Sodyumdan daha yumuşaktır.Ticarette küçük ceviz büyüklüğünde, yuvarlaklar halinde bulunur. Su ile şiddetli reaksiyon gösterir.

KARBON MONOKSİT (CO)

Kömürün yeter miktarda bulunmayan havada yanmasından elde edilen gaz. Renksiz, kokusuz, zehir bir gazdır. Havada mavi bir alev ile yanarak “karbondioksit” haline gelir. Suda hiç erimez. Çok zehirlidir. Havada % 1/4 oranında bulunduğu zaman bile öldürücü etkisi vardır. Karbonmonoksitin kanın alyuvarlarının boya maddesine ilgisi, oksijenden fazla olduğu için soluk aldıkça, kandaki CO miktarı artar. CO […]

RADYOAKTİVİTE

Bazı elemanların, cisimlerinden geçebilen ve fotoğraf plağına etki edebilen bir ışınım yaymaları haline verilen ad. 1893 yılında Henri Berquerel uranyum ve tuzlarının, 1897 yılında Mme Curie toryumun radyoaktivite özelliğine sahip elemanlar, olduklarını göstermişlerdir. Bugün otuzdan fazla radyoaktivite özelliğine sahip “radyoaktif” eleman tanınıyor. Bunların en önemlisi, 1896 yılında Pierra Curie ve Mme Curie tarafından uranyumlu bazı […]