Kimya

SU

Hidrojen ve Oksijen elementlerinin birleşmesinden meydana gelen bir madde. Ayrı olduğu zaman saydam, renksiz, tatsız bir sıvıdır. 6 metre derinlikten sonraki su katmanları hafif mavi renklidir. 760 milimetre cıva basıncından ve 100° C de kaynar, sıfır derecede donar. Bu noktalar, termometre derecelenmesinden sabit noktalar olarak alınmıştır. Yoğunluğu, sıcaklığa bağlıdır. + 4° C de bir’dir. Su […]

TERMOMETRE

Bir cismin sıcaklığını ölçmeye yarayan âlet. İlk termometre, 1614 yılında ünlü bilgin Galile tarafından yapılmış, gittikçe evrim kazanarak, bugün kullanmakta olduğumuz termometrelerin meydana gelmesine yol açmıştır. Bugün kullanmakta olduğumuz termometreler, 1742 yılında Andres Celsius tarafından bulunmuştur. Termometreler, genel olarak, ince bir cam tüp halindedirler. Bu tüpün alt tarafında şişkince olan bölümde, cıva deposu vardır. Sıcaklık […]

TUZ

Tat vermek ya da kokuşmasını geciktirmek için yemeklere konan, toz halde ve beyaz renkte madensel bir madde. Kimyasal yapısı bileşik bir tuzdur. Sodyum ve klorun birleşmesinden meydana gelmiştir (Na Cl). Tabiatta çok rastlanan bir maddedir. Deniz suyunda bazı göl sularında, eriyik halde, toprak altında taş, kaya ya da maden halinde bulunur. Bundan başka bütün canlıların […]

URANİUM

Kimyasal bir eleman. Sembolü U. Atom ağırlığı 238,2 atom numarası 92 dir. Demir görünüşünde bir madendir, 1800 derecede ergir, atomsal parçalanmada radyumu verir. Son yıllarda teknikte en çok kullanılan elemanlardan biri olmuştur.

LEHİM

Kalayla kurşunun eritilerek birbirine karışmasından elde edilen bir alaşım. Teneke gibi ince madensel levhaların birbirine eklenmesi, bunlardaki deliklerin kapanmasında kullanılır. Lehimde % 36 kursun, % 64 kalay bulunur. Bu alaşım 181 derecede erir.

SODA

Sodyum elementinin karbonat bileşiğine verilen ad (Na2 C03). Teknikte sodyum klorunun amonyum hidrokarbonatlarla muamelesinden elde edilmektedir. Büyük saydam kristaller meydana getiren bir cisimdir. Havada kolaylıkla suyunu terk eder ve beyaz bir toz haline gelir. Sudaki eriyiği, baz reaksiyonu gösterir. Sabun elde etmekte, cam endüstrisinde kullanılır,

KÜKÜRT

Kimyasal bir eleman. Sembolü S, atom numarası 16, atom ağırlığı 32.006 dır. Limon sarısı renginde basit bir elemandır. Tabiatta saf ya da filizler halinde bulunur. Bulunduğu yerler çoklukla eski yanardağlar çevresidir. Barut, kibrit yapmakta, kauçuğun soğuk ve sıcağa dayanır hale getirilmesi işleminde kullanılır. Kükürdün bileşikleri: Kükürdün önemli olan başlıca bileşikleri şunlardır: 1 – Kükürtlü hidrojen […]

KALAY

Kimyasal bir eleman. Sembolü Sn, atom numarası 50, atom ağırlığı 118,70 dir. Gümüş beyazlığında bir madendir. 232 derecede erir ve yumuşaktır. Bakır kaplara sürülmek, teneke v.b. maddeleri yapıştırmak gibi işlerde endüstride kullanılır. Bakırla meydana getirdiği bir alaşım olan “pirinç” çok önemli bir alaşımdır. Levha gibi olma özelliğinden dolayı da ince varaklar halinde kullanılır.

SODYUM

Kimyasal bir element. Sembolü Na, atom numarası 11, atom ağırlığı 22,9 dur. Alkali metallerdendir. Bütün metallerin içinde en aktif olan bir elementtir. Su ile şiddetli reaksiyon yapar. Saf halde, gümüş beyazı renginde, yumuşak ve tırnakla çizilebilir bir metaldir. Havada parlaklığını kaybeder ve donuk bir renk alır. Bileşiklerinden elde edilir. En yaygın bileşikleri, tabiatta yaygın olarak […]