İnsan

DİŞLER

Ağzın içinde çene kenarlarına dikili olup ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert ve beyazımtırak organdır. Her dişin üç parçası vardır: a) Koron (taç), b) Kök, c) Boyun. Şekil ve ödevlerine göre de dört gruba ayrılırlar: a) Keser dişler, b) Köpek dişleri, c) Küçük azılar, d) Büyük azılar. Bir yetişkin insanda 32 diş vardır. Bunlardan 8 […]

İNSAN

Memelilerden, iki ayak üzerinde dolaşan, ilki elli, zekâ sahibi, konuşarak anlaşan hayvan. İnsanı öteki hayvanlardan ayıran başlıca özellikler iki ayağı üzerinde yürümesi, vücuduna oranla kafatası ve beyin ağırlığının fazla olması, zekâ sahibi olması, düşünebilmesi ve özellikle konuşma yeteneğine sahip olmasıdır. İnsanın dünya üzerinde meydana gelişinin tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, toprak derinliklerinde yapılan kazılardan bulunmuş […]

DUDAK

Ağzın dış kenarlarına verilen ad. Kas zardan yapılı iki kıvrımdır. Diş çukurlarını ve diş kemerlerinin ön yüzlerini örterler. Üst ve alt dudakların arka yüzlerini örten mukoza, dudakların serbest kenarlarını örttükten sonra dışarıya kıvrılarak çizgi halinde belli bir sınırla deri ile uzanır. Üst yüzleri deri ile örtülüdür. Erkeklerde, üst dudağın, ön yüzü “bıyık” denen kıllarla, alt […]

NİŞASTA

Bütün bitkilerde yedek besin olarak bulunan bir polisakkarit. Beyaz renkte, her bitkiye mahsus özel tanecikler halinde, kaygan katı bir cisimdir. Suda, alkolde, eterde erimez, sıcak suda pelteleşir. Su çekici bir cisimdir.Nişasta, besin olarak kullanılır. Buğday ununda % 70, pirinçte % 80 oranında bulunur. Alkol endüstrisinde önemli bir ilkel maddedir, çeşitli zamklı yapımında kullanılan dekstrin yapmakta […]

DUYUM

Bir uyarının duyabildiği en aşağı derece. Bir duyumun meydana gelmesi, başlıca üç safhadan geçer: a) fiziksel, b) fizyolojik, c) psikolojik safhalar. Duyu organlarının faaliyete geçmeleri için ilkin gerekli olan bir dış etkinin varlığıdır. Duyu organlarının faaliyete geçmesine hizmet eden bu dış etkiye “uyarıcı: stimulus” adı verilir. Dışardan gelen etkiler, özel şekilde ve farklı hücrelerden yapıya […]

MİDE

Sindirim borusunun, yemekborusu ile ince barsaklar arasındaki şişkin bölümü. Bir J harfi biçimindedir. Ön ve arka iki yüzü, küçük ve büyük eğrilik adını alan iki kenarı, yemekborusu ile birleşen ve “kardia” denen ağzı ile ince barsakla birleşen ve “pilor” denen bir kapısı vardır. Midenin her iki yüzü periton zarı ile örtülüdür. İç yüzü ise mukoza […]

DÜŞÜNME

Bir sonuç ve hüküm çıkarmak amacıyla, birtakım fikirler ve hükümleri birbirine bağlayıp bunlardan yeni sonuçlar çıkarmak için yapılan zihin faaliyetine verilen ad. Düşünme faaliyetinin meydana gelebilmesi için insanın dış âlemde ve kendi iç âleminde olanlardan bilgisi olması gereklidir. Bütün insanların iç ve dış âlemleri değişik olduğu için, düşünceler de bu sebeple değişiklik gösterir. Düşünmenin, başlıca […]

OYNATMA SİSTEMİ

İnsan vücudunun hareketini sağlayan sistem. Oynatma sistemi, üç bölüme ayrılır : a – İskelet, b – Eklem, c – Kas. İskelet, vücudun sert ve beyaz bölümü olan kemiklerin normal bir vücutta olduğu gibi, hep birlikte bulunmasından meydana gelir. İnsan vücudunda kulak kemikçikleri ve susamsı kemikler dışında 200 kemik vardır. İskelet birçok yerlerde dokular için bir […]

BİRA MAYASI

Bira yapmak, şekeri parçalamak, arpa şırasını mayalamak için kullanılan bir maya. Bira fabrikalarında maya üretimi tek mayadan gittikçe miktarı arttırılarak yapılır: Maya üremesinin hızlanması, besin maddeleri, azot ve fosforlu maddeler verilmesi ve havalandırma ile olur. Bira fabrikalarında aynı maya, 20 – 30 defa kullanılabilir. Bira mayasının kabartma özelliği az olduğundan hamurları mayalamakta ekmek mayası kullanılır.

ET

İnsan ve omurgalı hayvanların çoğunda deri ile kemik arasında kalan yumuşak kısımlara verilen ad. insanım beslenmesi için gerekli olan üç ana besin (protein, yağ karbonhidrat) ette bulunduğundan en önemli besinler arasında yer alır. Bunların dışında, et, vitaminler bakımından da zenginlik gösterir. B grubu vitaminleri, D vitamini ette bulunmaktadır. Bu sebepler dolayısı ile et ilk insanlardan […]