İnsan

OYNATMA SİSTEMİ

İnsan vücudunun hareketini sağlayan sistem. Oynatma sistemi, üç bölüme ayrılır : a – İskelet, b – Eklem, c – Kas. İskelet, vücudun sert ve beyaz bölümü olan kemiklerin normal bir vücutta olduğu gibi, hep birlikte bulunmasından meydana gelir. İnsan vücudunda kulak kemikçikleri ve susamsı kemikler dışında 200 kemik vardır. İskelet birçok yerlerde dokular için bir […]

BİRA MAYASI

Bira yapmak, şekeri parçalamak, arpa şırasını mayalamak için kullanılan bir maya. Bira fabrikalarında maya üretimi tek mayadan gittikçe miktarı arttırılarak yapılır: Maya üremesinin hızlanması, besin maddeleri, azot ve fosforlu maddeler verilmesi ve havalandırma ile olur. Bira fabrikalarında aynı maya, 20 – 30 defa kullanılabilir. Bira mayasının kabartma özelliği az olduğundan hamurları mayalamakta ekmek mayası kullanılır.

ET

İnsan ve omurgalı hayvanların çoğunda deri ile kemik arasında kalan yumuşak kısımlara verilen ad. insanım beslenmesi için gerekli olan üç ana besin (protein, yağ karbonhidrat) ette bulunduğundan en önemli besinler arasında yer alır. Bunların dışında, et, vitaminler bakımından da zenginlik gösterir. B grubu vitaminleri, D vitamini ette bulunmaktadır. Bu sebepler dolayısı ile et ilk insanlardan […]

PANKREAS

Karaciğerle dalak arasında bulunan ve yağları sindirmeye yarar salgı salan bez. Midenin arkasında 1 ve 2 inci bel omurlarının önünde yatık olarak duran pankreasın bir başı, bir cismi, bir kuyruğu vardır. Başı duodenumun konkavlığı içine girmiş olup orta çizginin sağına düşer. Cismi karın aortu ile alt vena kavayı (hipokondr) bölgesinde sol böbreğin ön yüzüyle dalağın […]

CÜCE

Boyu ve bütün organlarının büyüklüğü kendi ırkındaki normal insanların boyundan ve organlarından küçük olanlara verilen ad. Cücelik, bir hastalık sonucu meydana gelen bir durumdur. Buna sebep bazı iç salgı bezlerinin ve kemiklerin normal işlerini yapacak durumda olmamaları ya da bu işlerini yapmasına engel olan hastalıkların meydana gelmesidir. Kalıtım yolu ile gelen bir hastalık hali değildir. […]

GIRTLAK

Soluk borusunun üst bölümü. Tıp dilindeki adı “Larynx” dir. Yutağın önünde, hiyoid kemiğinin altında, soluk borusunun üstünde, kıkırdak, zar ve kasdan yapılı, içi boş, üç yüzlü bir piramit biçimindedir. Piramidin tabanı yukarda, kesik tepesi aşağıdadır. Gırtlağın yapısında ses meydana getirmek için gerekli yapı vardır. Bu bakımdan gırtlak yalnız solunum yolunun bir bölümü değildir. Aynı zamanda […]

SİNİR SİSTEMİ

İnsanlardaki akıl, şuur, zekâ yetilerini yöneten organların bütününe verilen ad. Sinir sitemi, 1 – Beyin omurilik sistem. 2 – Sempatik sinir sistemi olmak üzere iki bölüme ayrılır. Beyin – Omurlik sistemi: Bu sistem de merkezî ve çevresel olmak üzere iki bölümdür. Merkezi sinir sisteminin omurga kanalı içindeki bölümü “omurilik”, kafatası içindeki bölümü “beyindir”. Omurilik, omurga […]

ÇAĞRIŞIM

Düşüncelerin, sebep, tesir yer zaman ve sonuç bakımından aralarında bulunan birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi bağıntılar dolayısıyla birbirini hatırlatması olayına verilen ad. Duyu organlarımıza gelen uyarıcılar, bizde bir takım intibalar meydana getirirler. Bu intibalar, aynı uyarıcıların tekrarı ile bir takım imaj ve tasavvurlar haline gelirler. Uyarı zihinde birbirine bağlı olan bu tasavvurlardan birinin alanına […]

GÖĞÜS

Vücudun önden boyunla karın arasındaki bölümü. Göğüs tahtası kemiğine (sternum) eklesen kaburgaların yaptığı iskelet kas ve deri oluşumları ile ince bir duvar özelliğinde olan bu bölümün asıl önemi, meydana getirdiği göğüs boşluğudur. Göğüs boşluğu, arkadan göğüs omurları, yanlardan kaburgalar, önden sternumla sınırlanmıştır. Üstte boyunla, altta karın bölgesini göğüs boşluğundan ayıran diyaframa ile sınırlıdır. Göğüs boşluğunda, […]

SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum işini sağlayan organlar sistemine verilen ad. İnsanların da, canlılar gibi yaşayabilmesi için, havada bulunan oksijenin alınarak kana karışması ve kanda bulunan karbondioksitin de kandan çıkması gereklidir. Bu iş, solunum sisteminin esas organı olan akciğerler aracılığı ile olur . Solunum esas yapıldığı yer olan akciğerlere kadar havanın gitmesi, solunum yolu ile olur. Solunum yolu, burun […]