İnsan

ÇOCUK

İnsan yavrusuna (kız ya da erkek) verilen ad. Genel olarak doğumun başlangıcından 14 yaşına kadar devam eder. Pratik olarak çocukluk devirleri şu şekilde ayrılır: 1 – Yeni doğum devri (neonatal devir) : 1 -14 günlüğe yâni çocuğun göbeğinin düşmesine ve göbek yarasının iyileşmesine kadar geçen zamandır. Çocuğun intra-uterin hayattan, ekstra uterin hayata geçmesi bakımından önemlidir. […]

GÖZ KÜRESİ

Yuvarlak bir organ olmakla beraber yukarıdan aşağıya hafif basık olduğundan önden arkaya büyük ekseni 25 milimetre, yüksekliği 23 milimetredir. Büyük eksenin ön ve arka kutuplarına ön ve arka “kutup” denir. Göz küresi onu çevreleyen üç tabaka ile bunların ortasında ışığı kıran saydam ortamlardan meydana gelmiştir. Göz tabakaları, dıştan içe doğru üç tabakadır : a- Bağdokusu […]

ÜRETME SİSTEMİ

Üretmeyi sağlayan organların meydana getirdiği sisteme verilen ad. Erkek ve kadında olmak üzere iki bölümde incelenir. Erkekte üretme organları, fizyolojik bakımdan üç bölüme ayrılır: 1 – Spermayı meydana getiren organ (testis). 2 – Spermayı dışarı boşaltan kanallar (ductus deferens), 3 – Spermayı kadın vajinasına boşaltmaya yarayan organ (penis). Kadında üretme organları beş bölüme ayrılır: 1 […]

DİKKAT

Zihnin uyanık ve tetikte bulunması hali. Fiil halindeki ilgili iradeli (etkin) ya da iradesiz (edilgen) olur. İradesiz dikkat, insanın içinden gelen ve herhangi bir yorgunluğa sebep olmayan dikkattir. İradeli dikkat ise, bir gayret ve irade kuvveti sarf ettirmeyi gerektirir. Bu bakımdan fazla süreli olmaz. Dikkat, dışa yönelmiş olmasına göre de objektif ve âlemdeki eşyaya ya […]

GÖZKÜRESİ İLİŞİKLERİ

Bunlar, a – Tenon kapsülü, b – Göz kasları, c – Konjonktiv, d – Gözkapakları, e – Göz çukuru yağ dokusu, f – Gözyaşı organlarıdır. Tenon kapsülü, göz küresinin 2/3 arka bölümünü içine alan bir zardır. Buna gözü hareket ettiren kaslar yapışmıştır. Konjonktiv, göz küresinin 1/3 ön bölümünü ve göz kapaklarının arka yüzünü örter. Gözyaşı […]

DİL

Tad duygusu organı. Aynı zamanda, sesi söz halinde çeviren organlardan olduğu gibi, çiğneme ve yutma işinde de rolü vardır. Ağız boşluğu içinde, ağzın döşenmesine dayanmış kas ve zardan yapılı, konik biçiminde bir organdır. “Dilkökü” adını alan tabanı, hiyoid kemiğe kadar uzanır ve oraya kas ve zarlar aracı ile tutunur. Bir üst yüzü, bir alt yüzü, […]

HAFIZA

Geçmiş bir etkinlikten ileri gelen bir değişim ya da geçmiş bir halin bellenmesi ve bunu tekrar meydana getirme yetisi. Bellek başka bir anlatışla zihin belleme ve hatırlama gücü, evvelce görülen, işitilen, koklanan, tadılan şeyleri, yaşanılan sevinç ya da korku gibi duyguları, yapılan işleri unutmayıp onları tekrar hatırlama yetisi. Bu vazifeleri ile hafıza bir vazifeler bütünüdür. […]

DİŞLER

Ağzın içinde çene kenarlarına dikili olup ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert ve beyazımtırak organdır. Her dişin üç parçası vardır: a) Koron (taç), b) Kök, c) Boyun. Şekil ve ödevlerine göre de dört gruba ayrılırlar: a) Keser dişler, b) Köpek dişleri, c) Küçük azılar, d) Büyük azılar. Bir yetişkin insanda 32 diş vardır. Bunlardan 8 […]

İNSAN

Memelilerden, iki ayak üzerinde dolaşan, ilki elli, zekâ sahibi, konuşarak anlaşan hayvan. İnsanı öteki hayvanlardan ayıran başlıca özellikler iki ayağı üzerinde yürümesi, vücuduna oranla kafatası ve beyin ağırlığının fazla olması, zekâ sahibi olması, düşünebilmesi ve özellikle konuşma yeteneğine sahip olmasıdır. İnsanın dünya üzerinde meydana gelişinin tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, toprak derinliklerinde yapılan kazılardan bulunmuş […]