Nedir

ÇERKEŞ « Türkiye Coğrafyası

Çankırı iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.300 kilometrekare , nüfusu 24. 571 dir. Yüzeyi geniş bir ovadan ve bu ovayı çevreleyen dağlardan ibarettir. Geniş tarla ekimi ,sebzecilik ,kümes hayvanları halkının başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 2.833 nüfuslu Çerkeş kasabasıdır.

RAMAZAN « Din

Kamer takviminin dokuzuncu ayı. Müslümanların oruç tutmakla sorumlu oldukları bu ayda, Kur'an gökten inmeğe başlamış ve 23 yılda tamamlanmıştır. Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında farz olmuştur. Orucun farzı, gökte ramazan ayının görünmesiyle başlar, şevval ayının görünmesiyle sona erer.

BASKİL « Türkiye Coğrafyası

Elâzığ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.195 kilometrekare, nüfusu 20.951 dir. İlçe Elâzığ’ın batısında bulunmaktadır. İlçe yüzeyi yer yer Fırat nehrine bakan sert ve dik vadilerle yamaçlardan ve tatlı meyilli alanlardan ibarettir. Yüzeyin önemli bir kısmı çıplaktır, yer yer meşe topluluklarına rastlanır. İlçe halkı buğday, arpa ekimi ve hayvancılıkla geçinmektedir. İlçenin merkezi 2.000 nüfuslu Nazar uşağı kasabasıdır.

HARAÇ « Toplum ve Toplum Yapısı

Kelime anlamı olarak, zor altında toprağın ürününden ya da çalışan kölelerin emeğinden alınan (şey). Sonraları, toprak mülkiyeti sebebi ile devletçe, toprak sahiplerinden alınan vergi anlamına gelmiştir. Dinî anlamda ise, Müslüman olmayanların ödemekle zorunlu oldukları vergi anlamında kullanılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda bu anlamda kullanılan haraç, İki türlüdür. Biri, insanların şahsından alınan “Harac-ı ruus” ya da ”baş vergisi” dir. Buna “cizye” . Öbürü “Harac-ı arazi” yani “toprak vergisi” dir. Haraç vermek zorunda olan Müslümanlığı kabul edince, cizye ödemekten kurtulurdu, fakat toprak vergisini vermeğe devam ederdi. Toprak vergisi de, elde edilen ürünün belli bir oranına göre (harac-ı mukasun) ya da toprağın yüzölçümüne göre (harac-ı muvazzaf) alınırdı. Ürüne göre alınan haraca “aşar” da denir .

ARTVİN « Türkiye Coğrafyası

Artvin ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 23.628 dir. Kıldiyet Dağının kuzeye bakan dik meyilli yamaçları üzerinde kurulmuştur. Halkın başlıca geçim kaynakları meyvecilik, bağcılık ve tütüncülüktür.ARTVİN İLİ

Anadolu'nun doğu-kuzeyinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 7.397 kilometrekare, nüfusu 193.684 dür. Doğusunda Kars, kuzey-batısında Karadeniz, güneyinde Rize ve Erzurum bulunmaktadır. Kuzeyi, Rusya ile sınırlıdır. Ortasından akarak Karadeniz’e dökülen Çoruh nehri sebebiyle eskiden Çoruh adını taşımaktaydı. Kuzey Anadolu dağlarının doğuya doğru uzandığı engebeli bir yüzey üzerinde bulunmaktadır. Ekime uygun toprakları çok olmadığı için, halk daha çok hayvancılıkla geçinmektedir.

SIRTLAN « Hayvanlar

Memelilerin etoburlar takımından bir hayvan. Dağlık ve ormanlık yerlerde yaşar. Kurt boyunda bir hayvandır. Çoklukla sürüler halinde ve geceleri dolaşırlar. Bağırmaları çirkindir. Leşlerle ve büyük hayvanların artığı yiyeceklerle geçinirler. Burunları çok iyi koku aldığından, leşlerin yerlerini kolayca bulurlar. Çizgili ve benekli olmak üzere çeşitleri vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy