Nedir

BOSNA « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasının kuzeybatı köşesinde bulunan ve Yugoslav federal halk Cumhuriyetini meydana getiren altı Cumhuriyetten biri. Kuzeybatı Yugoslavya'da Hırvanistan, Sırbistan ve Karadağ arasında tarihî bir bölge olan Bosna Hersek'in yüzölçümü 51.500 kilometrekare nüfusu 3.000.000 dur. İdare merkezi Bosnasaray, Osmanlı İmparatorluğu sınırları arasına girmiş uzun yıllar eyâlet daha sonra da il olarak idare edilmiştir. Halkı çoklukla müslümandır. Müslüman olan halka Boşnak adı verilir.

KÜBİZM « Bilim ve Sanat

Avrupa'da 1910 da ortaya çıkmış bir sanat akımı. Resim, mimarlık gibi sanat kollarında, eşyayı geometrik şekiller halinde göstermek esasını güder.

STOCKHOLM « Dünya Coğrafyası

İsveç'in başşehri. Malar gölünün meydana getirdiği adalar kümesi üzerinde bulunmaktadır. Nüfusu 768.000 dir. “Kuzeyin Venedik” adı ile de bilinir. Tarihî yapıları ile ünüdür. İsveç'in ve Baltık denizinin en önemli şehirlerinden biridir.

SITMA « Sağlık

Anofel denilen sivrisineklerin, insanlara aşıladıkları bir hastalık. Nöbet şeklinde gelen ateşle kendini gösterir. Titremeler ve yüksek ateş görülür. Hastalığı yok etmek, sivrisinekleri ve bunların kaynağı olan bataklık yerleri yok etmekle mümkündür. Kinin ve atebrin gibi ilâçlarla iyi edilebilen bir hastalıktır.

SARMAŞIK « Bitkiler

Sarmaşıkgillerden bir bitki. Yeşil renkli ve değişik şekilli yaprakları vardır. Sap ve yapraklarından çıkan küçük ek köklerle dik ve düz yerlere yapışarak tırmanır, duvarları kaplar. Çok yetiştirilen bir bitkidir.

KÖLE « Dünya Tarihi

Eski zamanlarda, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp hürriyetlerinden mahrum edilen her türlü hizmette bir karşılık vermeden kullanılan, mal gibi alınıp satılabilen erkek.Kölelik, özellikle eski zamanlarda var olan bir haldi. Ya savaşlar sırasında ,ya para ile satın alınarak, ya da başka ülkelerden zorla kaçırılarak elde edilen kölelertoplumsal ve insanî hiç bir hak sahihi olmadan kendilerinin sahibi olanlar tarafından dilendiği gibi kullanılırlardı.Mısır'da ehramları yapmışlar, Yunanlılar ve Romalılar zamanında en önemsiz görünen işleri bile yapmak zorunda bırakılmışlardır.Avrupa'da uzun yıllar devam eden kölelik, XIV. yüzyıldan başlayarak kaldırılmağa başlanmış XIX.yüzyılda tamamen ortadan kaldırılmıştır. Fakat yer yer bazı geri ülkelerde, bugün de kölelik vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy