Nedir

SODA « Kimya

Sodyum elementinin karbonat bileşiğine verilen ad (Na2 C03). Teknikte sodyum klorunun amonyum hidrokarbonatlarla muamelesinden elde edilmektedir. Büyük saydam kristaller meydana getiren bir cisimdir. Havada kolaylıkla suyunu terk eder ve beyaz bir toz haline gelir. Sudaki eriyiği, baz reaksiyonu gösterir. Sabun elde etmekte, cam endüstrisinde kullanılır,

PAPATYA « Bitkiler

Bileşikgillerden, kapalı tohumlu, çift çenekli, bitişik taç yapraklı bir yıllık kır bitkisi ve onun beyaz, sarı yapraklı çiçeği. Kırlarda, tarla ve yol kenarlarında, baharda kendi kendine yetişir. Çiçeğinin kokusu kuvvetlidir, bazı böcekleri sersemletir.

MİKROFON « Teknik

Ses titreşimlerini elektrik akımı titreşimleri haline sokan bir âlet. Mikrofon, sesin havada yaptığı titreşimleri bir elektrik devresine akım şiddetinde değişmeler halinde verir; böylece verilen değişmeleri de havada titreşim haline çevirerek sesin uzaklara yayılmasına sebep olur.

Mikrofonlar, çoklukla şu esas üzerine kurulmuştur. Sesin çarptığı ince bir levha ve bu levhanın arkasında bir elektrik devresine değmekte olan kömür çubukları, Sesten levhaya ve oradan da kömür çubuklarına geçen titreşimler, devredeki akım şiddetinde değişmeler meydana getirir; devrenin öbür ucundan bulunan aynı düzende ayrı titreşimler meydana gelerek ses olarak, çok uzaklarda duyulmuş olur.

SUMATKA « Dünya Coğrafyası

Malenezya takımadalarından sonra takımadasının en batıda bulunanının adı. Yüzölçümü 471.500 kilometrekare, nüfusu 12.000.000 dur.

CİZRE « Türkiye Coğrafyası

Mardin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 971 kilometrekare, nüfusu 16.077 dir. Mardin'in kuzeydoğusunda bulunan ilçenin yüzeyi kuzey ve doğuda dağlık, güneyde geniş sırtlar ve düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Merkezi olan Cizre kasabası 6.656 nüfuslu bir kasabadır.

APANDİS « Sağlık

İnsanlarda, kalın barsağın bir çıkıntısı olan körbarsağın alt bölümüne tutunmuş, serbest olan öbür ucu çıkmaz halinde sonlanan solucan şeklinde bir barsak çıkıntısı. Bu çıkıntının uzunluğu, 7-12 cm. dir.

Bütün uzunluğunca içinde bir boşluk vardır ve bu boşluk körbarsakla birleşir. Çabuk iltihaplanabilir. Apandisin iltihaplarına apandisit denir. Apandisit, en fazla 10 - 30 yaşlan arasında görülür. Ateş, nabızda çabukluk, bulantı, kusma, göbek ve mide bölgesinden başlayan ağrılarla kendini belli eden apandisit, delinmesi halinde kan zehirlenmesi ve hastayı öldürebileceğinden, üzerinde önemle durulması gereken bir hastalıktır. Kesin tedavisi, ameliyat yaparak apandisiti çıkarmaktır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy