Nedir

AKSEKİ « Türkiye Coğrafyası

Antalya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2390 kilometrekare, nüfusu 27.410 dır. Antalya'nın orta ve kuzeyinde olan Akseki ilçesi, Batı Torosların güney ya maçları üzerinde bulunmaktadır. Yüzeyi çok sarp olduğu için hayvancılık ve tarla ziraatinden çok, ormanlardan elde dilen kerestelerle yapılan ticaret ön safhadadır.

İlçenin merkezi olan Akseki kasabası 2514 nüfusludur. Romalılar devrinden kalma tarihî bir kasabadır. O devirden kaldığı sanılan burç harabeleri ile bu tarihî özelliğini muhafaza etmektedir.

BETON « Sözlük

Kum, çakıl ve suyun, bağlantı maddesi olarak kullanılan çeşitli çimentolarla karıştırılmasından elde edilen yapı malzemesi. Yapıldığında çamur gibi olan bu madde, zamanla kuruyarak kaya sertliğini kazanır. Yapılışı sırasında, istenen kalıplara konarak, istenen biçim verilebilir. Böylece çeşitli temeller, barajlar, köprüler, su kuleleri, elektrik direkleri çeşitli binalar v.s. yapımında en sağlam ve dayanıklı bir madde olarak kullanılmış olur.

Beton, kullanılan kum, çakıl ve bağlantı maddelerinin cinslerine, su miktarına göre çeşitli sınıflara ayrılır. Beton, su ile karıştırıldığından 2-3 saat sonra donmağa başlar ve bu süre sonunda ilk donma tamamlanır. Kesin donma ve kurumasını 28 gün içinde kazanır.

Eski kültür milletlerince bilinen, kullanılan bir yapı malzemesi olan beton asıl önemini XIX. yüzyılın başlarında kazanmıştır. Bugün yapı işlerinde ve çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

TUNCELİ « Türkiye Coğrafyası

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 8.364 kilometrekare, nüfusu 140,068 dir. Kuzeyinde Erzincan, doğusunda Elâzığ ve Bingöl, batısında Erzincan ve Elâzığ, güneyinde Elâzığ illeri bulunmaktadır. Yüzeyi, Fırat ve Murat nehirleri arasında kalan çok dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.

HASTANE « Devlet

Hastaların tedavi edildikleri sağlık kurumlarına verilen ad.Hastanelerin oluşu, çok eski devirlere gitmez. Hekimliğin, bir bilim olmaktan uzak olduğu devirlerde, hastalar, kendi evlerinde tedavi olurlardı. Bu sebeple, basit hastalıklarda bile ölüm oranı çok yüksektir. Fakat bugün, hastalar, hekimlerin, meydana gelmesine rağmen, fizyolojik görevin bozulması, bütün organizmayı kapsar.

Göz ve kulak hastalıklarında, çoğu zaman, yalnız o organlarla ilgili fizyolojik görev noksanlığı olmasına karşılık tifo, tüberküloz, grip gibi hastalıklarda, bütün organizmayı ilgilendiren fizyolojik görev yetersizlikleri kendini gösterir. Bu bakımdan hastalıklardan bazıları, yerel ve geçici fizyolojik görev yetersizlikleri ile tehlikeli bir sonuç vermeden geçirilebildikleri gibi, gerek yerel, gerekse genel fizyolojik görev yetersizlikleri sonucu hasta organizma için, ölümle sonuçlanan durumlar meydana getirebilirler.

Bugün, çok ilerlemiş bir durumda hastabakıcıların kontrolü altında bulunan ve her türlü tıbbî vasıtalar ve ilâçlarla bezenmiş bulunan hastanelerde tedavi edilmektedirler.

Yurdumuzda, “Hükümet Hastanesi”, “Belediye Hastanesi”, “İşçi Sigortaları Hastanesi”,”Özel Hastane”, çeşitli kurumlar hastaneleri ,askerî hastaneler bulunmaktadır.

MERSİN « Türkiye Coğrafyası

İçel ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 68.574 tür. Akdeniz Bölgesi'nin en güzel şehirlerinden biridir. Çukurova'nın batı kenarında, Akdeniz'in kuzey kıyılarında, düz bir alanda kurulmuştur. Şehrin kuzeyinde Toros dağları yer almaktadır. İklim, Akdeniz iklimi özelliğini taşır. Çevresini kaplayan ovaların verimi pek çoktur. Tahıl ve pamuk ekimi, sebzecilik önemli gelir kaynaklarıdır. Son yıllarda yapılan limanı ile Akdeniz'in önemi liman şehirlerinden biri olmak özelliğini taşımaktadır.

GÖLE « Türkiye Coğrafyası

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.427 kilometrekare ,nüfus 41.043 tür, Yüzeyi çıplak ve tatlı meyilli sırtlarla, bunların çevrelediği, ortasında bataklıklarda bulunan düzlüklerden ibarettir.Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve hayvan ürünleridir.İlçenin merkezi 3.079 nüfuslu mardinlik kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy