Nedir

BOSTANCI « Tarih

Osmanlı saray teşkilâtında, saray bahçelerinde, bağ ve bostanlarında, kayıkhane ve kayıklarında çalışan askerlere verilen ad.

Bostancılar, Bostancı Ocağı adı verilen ocakta yetiştirilirlerdi. Bostancı Ocağı, İstanbul ve Edirne'de bulunuyordu. Bu ocağa, ilk zamanlarda, devşirme usulü ile seçilen acemiler alınırdı. Bunlar, genellikle Arnavut ve Boşnak çocukları idi. Fakat, sonraları, devşirme usulünün bozulması ile, Bostancı Ocağına alınan acemiler de, sözü geçen kimselerin tavsiyeleri alınmış ve zamanla bu ocak da bozulmuştur.

Bostancılar, Osmanlı İmparatorluğunun ilk yıllarında savaşa da katılmışlardır. Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra, Bostancılar da, yenilik hareketlerine karşı davranışlarda bulunduklarından Bostancı Ocağı da bir düzene sokulmuş; bunlar, 1826 tarihinden sonra yalnız saray bahçelerine bakmaya ve bekçilik yapmaya başlamışlardır.

KASIMPATI « Bitkiler

Bileşikgillerden bir süs bitkisi Çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte olur. Sonbahardan kış ortasına kadar açar. Pek çok çeşitleri vardır. Kokusu yoksa da çiçeklerinin güzelliği bakımından ihtişamlıdır.

YUNANİSTAN « Dünya Coğrafyası

Balkan Yarımadası ülkelerinden biri. Krallıkla yönetilir. Yüzölçümü 133.000 kilometrekare, nüfusu 8.357.526 dır. Başşehri Atina şehridir.

Coğrafya : Büyük kısmı dağlarla kaplı bir ülkedir. Bu dağlar, Yunanistan Balkan Yarımadasının diğer kısımlarından ayırdıkları gibi, memleketin muhtelif bölgelerini de birbirinden ayırırlar. Yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Sarp ve çıplak dağlar, tatlı eğimli tepecikler, verimli alüvyon ovaları halindeki havzalar derin körfezler, sayısız yarımada ve adalar hemen hemen daima dar bir alanda yan yana bulunurlar. Yüzey şekilleri bakımından bazı kısımları ayırmak mümkündür.

a) Kuzey Yunanistan : Batı Trakya ve Yunan Makedonyasını sınırları içine alır. Genel olarak dağlıktır. Ancak bazı yerlerinde Rodoplardan, Güney Yugaslavya dağlarından inen akar sular boyunca alüvyonlarla kaplı alçak ovalara rastlanır.

b) Orta Yunanistan : Çok dağlıktır. Batıda Arnavutluk sınırına komşu yerlerde Epir platosu ve dağları Yunanistan’ın en tenha kısımlarını meydana getirir. Epir platosunun bazı kısımlarında dağlar arasında kalmış küçük havzalara da rastlanır.

Orta Yunanistan, Güneyde Korent Körfezine kadar uzanır. Kıyıları gerek Ege ve gerekse Yunan Denizi önünde son derece girintili ve çıkıntılıdır.

c) Güney Yunanistan ve Adalar : Mora, Yunanistan'ın en güney kısmım meydana getiren bir yarımadadır. Güney ucunda daha küçük üç yarımada ile sonuçlanır. Peloponez yarımadası da tamamen dağlarla kaplıdır.

Adalara gelince, bunlar yakın bir jeoloji devrinde sular altında gömülmüş olan eski bir kıtanın parçalarıdır. Etrafındaki karalarda olduğu gibi bunlar da çok dağlıktır. Yunan adalarının sayıları pek çoktur. Batıdakilere İyon Adaları

denir. Ege Denizinin Güneybatı kısmında kümelenmiş olan adalara küçük Kutlarlar denir. Bunların kuzeyinde ve doğusunda Sporad takımadaları serpilmiştir. Bunların sayıları pek çoktur. Yunan adalarından bir kısmı ve en büyükleri Ege Denizinin Güneyinde ve Doğudaki Anadolu kıyılarının önünde sıralanmıştır.

Ekilen toprakları çok az olmasına rağmen tarım, ekonomik faaliyetin başında gelir.

SELENDİ « Türkiye Coğrafyası

Manisa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 650 kilometrekare, nüfusu 18.544 dür. Yüzeyi genel olarak, tatlı meyilli, çıplak platolardan ibarettir. Tarım, ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi, 1.543 nüfuslu Selendi kasabasıdır.

İKLİM KUŞAKLARI « Genel Coğrafya

Dünyanın çeşitli bölgelerini içine alan ayrı ayrı sıcaklıktaki yerlerin meydana getirdiği genel iklim alanları. İklim kuşakları da, mevsimler gibi dünyamızın ekseninin 230 1/2 eğik oluşundan ileri gelmektedir. Bunlar ısı kuşak soğuk kuşak, orta kuşaktır.

Isı kuşak : Dünyamızın güneş ışığım en iyi alan yeri ekvator ile bunun 230 1/2 güney ve kuzeyine kadar uzanan bölgelerdir. Bu bölgelerin her yerinde yılda iki defa güneş ışığı dikey olarak düşer. Başka zamanlarda da dikeye yakın bir durumda düşer. Bundan ötürü dünyamızın en sıcak yerleri yengeç ve oğlak dönenceleri arasında bulunur ve buraya ısı kuşak adı verilir. Isı kuşağın hepsinin genişliği 47° dir. Bu bölge sıcak

olduğu kadar en çok yağış meydana gelen bir yerdir, çünkü buharlaşma da sıcaklıkla birlikte artar. Bundan ötürü hem çok sıcak hem de çok yağışlı olan ısı kuşakta son derece sık ağaçlı ormanlar bulunur.

Soğuk kuşak : Dünyamızın en soğuk yerlerini, bu arada güney ve kuzey kutup bölgelerini içine alır. Dünyamızın ekseninin eğikliğinden ötürü burada da sınırlar her iki kutup noktalarının 23° 1/2 yanlarına kadar uzanır. Yani burada da bölgenin genişliği kuzey ve güney kutuplarında 47° dir. Fakat dünyanın kutup bölgeleri tam daire şeklinde olmayıp biraz basıkça olduğundan, gerek güney gerek kuzey soğuk kuşağının genişliği 5310 km. dir. Kuzey soğuk kuşağı Arktik daire ile güney soğuk kuşağı da Antarktik daire ile sınırlanmışlardır. Bu kuşakta denizler ve karalar sürekli olarak buzlarla kaplı, karlarla ör tülüdür. Büyük buz dağlarının yüzdüğü göze çarpar. Bitki örtüsü de son derece fakirdir.

Orta kuşak : Isı kuşak ile soğuk kuşak arasında yer alan iklim kuşağına orta kuşak adı verilir. Güneş bu kuşağa hiçbir zaman dikey olarak düşmez, fakat

her zaman vardır. Kutup bölgeleriyle ekvator arasında 90° bulunduğuna, ısı kuşağın ekvatordan 23 ° 1/2 öteye, soğuk kuşağın da kuzey ve güneyden 23° 1/2 yer kapladığına göre orta kuşağa kalan yer güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede olmak üzere 43 er derecedir. Bu da 4762 km. kadar bir yer tutar. Kuzeyde bulunan kuzey orta kuşağı, güneydekine de güney orta kuşağı adı verilir.

MARTI « Hayvanlar

Perdeayaklılardan, ördek iriliğinde bir kuş. Çoğu beyaz renkte, yüzücü güzel bir deniz kuşudur. Balık ve kabuklu deniz hayvanlarıyla beslenir. Eti sert ve fena kokulu olduğu için makbul değildir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy