Nedir

MENEMEN « Türkiye Coğrafyası

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.315 kilometrekare, nüfusu 54.757 dir. Yüzeyi Yamanlar dağının batıya bakan tatlı meyilli yamaçları ile bu yamaçların eteklerinden İzmir körfezine kadar uzanan Menemen ovasından ibarettir. Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik tahıl ekimi, en önemli gelir kaynaklandır. İlçe merkezi 15.118 nüfuslu Menemen kasabasıdır.

ALLAH « Din

Müslümanlara, Hıristiyanlara ve Musevilere göre bütün varlıkların yaratıcısı ve koruyucusu olan ulu varlık.

İnsanın ilk düşüncesi arasında yer tutmaya başlayan yaratma ve ya da meselesi, zamanımız kadar süregelmiştir. Her din, her düşünen insan, Allah hakkında fikirlerini söylemiş, inançlarını kurmuştur.

Allah'ın varlığı, kelâm ve felsefe kitaplarında ilk konudur. Batı ve Doğu fikir adamları, Allanın varlığının ispatına lüzum görmezler. Bunlara göre Allahın varlığına insanların kendisi şahittir. İnsanlar, yaratılışlarından Allahın varlığını bilirler. Allahın varlığı hakkında insanların bilgisi az olup, hiç bir zaman gerçeği, büyüklüğü ile kavrayacak bir genişlikte olamaz.

Fakat, Allah fikrinin bugünkü tekâmülüne gelinceye kadar, çok uzun tartışmalar olmuş, değişik dinler meydana gelmiştir.

Düşünebilen ilk insanlar, cevaplarını vermedikleri birtakım olayların karşısında kaldıkları zaman, bunların nedenini değişik sebeplere bağlamışlardır. İnsanların ölmesi, yağmurun yağması göğün gürlemesi gibi olayların neden, niçin, olduğu sorusu yavaş yavaş insanüstü birtakım kuvvetlere inanma zorunluluğunu doğurmuş; yağmura, güneşe, ağaca ve çeşitli şeylere tapma şeklinden sonra tekâmül ede ede tek yaratan fikrine ulaşılmıştır.

Bu sebepler yüzünden çeşitli dinler çıkmıştır. Tek Allah fikrine inanan Müslümanlığa göre Allah, tapılacak tek varlıktır, somuttur ve türlü sıfatların sahibidir. Âlemi kaplayan ve kavrayan hükmü, kudreti, kuvveti ve bilgisidir. Her şeyden münezzehdir. Ortağı ve benzeri yoktur. Kâinatın her zerresini bilen bu zerrelerin her birine yön veren bir kuvvetin sahibidir, insan da her noktada Allah'ın kayırmasına ve acımasına muhtaçtır.

EJDERHA « Hayvanlar

Eski Türkler ve Çinlilerce hava ve suların hâkimi sayılan ve büyük bir kertenkele, ya da yılana benzetilen efsanevi bir hayvan. Aslan gibi pençeleri ve kartal kanadı gibi kanatları olan, yılan kuyruklu ve korkunç başlı bir hayvan şeklinde tasvir edilir.

FEKAT « Türkiye Coğrafyası

Doğu Anadolu'dan çıkarak Basra Körfezine dökülen büyük bir nehir. Doğu Anadolu'nun ve Ön Asya'nın en büyük nehridir. İki kol halinde Erzurum' un kuzeyindeki Dumlutepeden (Karasu) ve Van gölü ile Ağrı dağı arasındaki Aladağdan (Murat suyu) çıkar. Bu iki kol, Keban kasabasının 12 kilometre yakınında birleşir. Fırat, bu birleşmeden sonra birçok dirsekler meydana getirerek Güneydoğu Torosları dar boğazlarla yarıp geçer, Barsak çevresinde Suriye sınırlarına girer, doğuya doğru yoluna devam ederek Irak topraklarına girer ve Korne'de Dicle ile birleşerek Şattülarap adını alan geniş bir nehir olur ve Basra Körfezine dökülür. Fırat'ın Karasu kaynağından Suriye sınırına kadar olan uzunluğu 953 kilometre, Murat suyu kaynağından Suriye sınırına kadar olan uzunluğu 1.107 kilometredir. Bütün uzunluğu ise 2.800 kilometredir.

DEKORASYON « Mimari Sanatı

Mimarlıkta, yapıların içine ya da dışına uygulanan süsleme işine verilen ad. Dekorasyon, resimle mimarlığın bağdaşmasından ileri gelmiş, birçok sanat kollarını da içine almıştır. Dekorasyonda, iç süsleme ve dış süsleme olmak üzere başlıca iki bölüm vardır. Dış süsleme, genel olarak mimarlıkla beraber, resim heykel ve başka güzel sanat kolları ile ilgilidir. Duvar renklerin den döşemenin biçimine ve yerleştirilmesine kadar her şeyi, belirli bir ahenk içinde birleştirmeyi hedef olarak alır.

GİRİT « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in ve dünyanın en güzel adalarından biri. Anadolu'dan 185, Afrika dan 178, Mora'dan 104 kilometre uzaklıkta, doğrudan batıya doğru ince uzun biçimde olan bir adadır. Yüzölçümü 8.618 kilometrekare, nüfusu 386.60 dir. Dağlık bir yüzeyi vardır. En yüksek yeri, ortasındaki İda dağıdır. (2.498. m.) İklimi ılımandır. Akdeniz ikliminin bütün özelliklerini taşır. Her çeşit bitki, özellikle nefis meyveler yetiştirilmektedir.

Osmanlılar, 1645 yılında Venediklilerin elinden Hanya'yı almışlar, sonra da 1648 den 1669 a kadar devam eden şiddetli savaşlarla öbür kalelerini fethetmişler ve bütün Girit'e sahip olmuşlardır. 1913 yılında Yunanlılara bırakılmıştır. Girit, tarihimizin hem destanlarla, hem facialarla dolu anılarını taşıyan bir adadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy