Nedir

BRAHMA « Din

Hinduların, kesin olarak bağımsız, sonsuz, ebedî ve ezelî her yerde var olan, en yüksek varlık kavramı. Yaratıcılık, koruyuculuk ve yıkıcılık, Brahman ın başlıca kudretlerindendir. Bu sebeple Brahma üç şahıslı ilâh şeklinde tecelli ve üç ayrı adla anılır. Birincisi, asıl yaratıcı olan Brahman'dır, İkincisi koruyucu, birleştirici olan Vişnudur. Üçüncüsü, yıkıcı ve yok edici Siva'dır. Bu üçlük, “trimürti” adını taşır.

Brahma heykel ve resimleri, bu yüzden üç başlı olarak yapılır.

PİRE « Hayvanlar

Eklembacaklılardan, insan ve hayvanların kanını emerek yarı asalak şeklinde yaşayan bir böcek. Ağzı, parçalama, sokmaya ve emmeye elverişli bir hortu şeklini almıştır. Göğüs halkaları birbiriyle birleşmiştir. Üç çift bacağı vardır. Aradaki iki çift bacak uzun olduğundan çok yükseklere sıçrayarak yürür. Kurur ve tozlu yerlerde daha çok ürer.

KÖPEK « Hayvanlar

Memeli hayvanların etoburlar takımından bir hayvan. En eski zamanlardan beri insanlar tarafından ehlileştirilmiştir. Zekâsı ve hafızası sebebi ile ilk zamanlardan beri avda, savaşta, çobanlık, polislik gibi işlerde kullanılagelmiş, insanın en sadık yardımcısı olmuştur. Boy ve şekil bakımından yüzlerce çeşidi vardır. Bu çeşitleri, başlıca dört grupta toplamak mümkündür, a - çoban köpekleri, b - bekçi köpekleri, c -av köpekleri ,d - ev köpekleri. Bu çeşitler içinde, bir tay büyüklüğünde olanların yanında, bir kedi yavrusu küçüklüğünde bulunanlar da vardır.

LYON « Dünya Coğrafyası

Fransa'nın, Paris ve Marsilya'dan sonra üçüncü büyük şehri. Nüfusu 500.00 dir. Fransa'nın en büyük ticaret ve imalat şehirlerinden biridir. Özellikle ipekli dokumaları bütün dünyada ün kazanmıştır.İkinci dünya savaşı yıllarında büyük yıkıntılara uğramış, Alman işgalinden 1945 yılında müttefikler tarafından kurtarılmıştır.

VİETNAM « Dünya Coğrafyası

Hindiçini yarımadasında bulunan bir ülke. 1884 yılından 1940 yılına kadar Fransız egemenliğinde kalmış, İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında komünistler bir bağımsızlık cephesi kurmuşlar ve Fransızlara karşı mücadeleye girişmişlerdir. Uzun süren bu mücadeleden Fransızlar yenilgi ile çıkmışlardır. Ancak, bu ülkede devam eden çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, 1954 yılında Cenevre'de Vietnam, Kuzey ve Güney olmak üzere iki ayrı devlete ayrılmıştır. Kuzey Vietnam, komünistlerin yönetiminde bir devlet olarak kalmıştır. Bu devletin yüzölçümü 164.000 kilometrekare, nüfusu 15.916.955 dir. Başşehri Hanii'dir.

OYNATMA SİSTEMİ « İnsan

İnsan vücudunun hareketini sağlayan sistem. Oynatma sistemi, üç bölüme ayrılır :

a - İskelet, b - Eklem, c - Kas.

İskelet, vücudun sert ve beyaz bölümü olan kemiklerin normal bir vücutta olduğu gibi, hep birlikte bulunmasından meydana gelir. İnsan vücudunda kulak kemikçikleri ve susamsı kemikler dışında 200 kemik vardır. İskelet birçok yerlerde dokular için bir tutunma aracıdır. Bundan dolayı iskeletin durumu vücudun şeklinde ve biçiminde büyük rol oynar. Vücudun boyu, iskeletin boyudur. İskeletin gelişimidir ki vücudu büyüktür, boyu uzatır. Eklem, iskelet kemiklerini birbirlerine birleştiren yerler ve araçlardır. Eklemler, iki ya da daha çok kemikleri birbirlerine birleştirir. İskelette üç türlü eklem vardır: Oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler, oynar eklemler (oynarlar). Oynamaz eklemler, kemiklerin birbirlerine değdikleri ve oynamayan eklemlerdir. Yarı oynar eklemlerin iki eklem yüzleri arasında bağ - kıkırdak dokudan (fibro-kartilaginos) bir disk bulunur. Omurgadaki omur cisimlerinin arasındaki eklemler bu gruptandır. Oynar eklemler (oynarlar), oynayan ve eklem yüzlerin arasında bir boşluk bulunan oynaklardır. En çok üst ve alt tarafın eklemleri bu gruptandır. Bunlar eklem yüzlerinin biçimlerine göre ayrıca sınıflara ayrılabilir. Eklem yüzleri yuvarlak olan ve birbiri içine geçen oynaklar “yuvarlak yüzlü oynaklar”, makara biçiminde yüz gösterenler “makaramsı oynaklar”, lokma biçiminde yüz gösterenler “lokmamsı oynaklar”adı verilir.

Kaslar, her hangi bir uyartı ile kasılan organlardır. Üzerlerine yapıştıkları kemiklerin ve iç organların hareketlerini sağlarlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy