Haberleşme

POSTA

Mektup ,kart ve çeşitli haberleşme maddelerinin bir yerden başka bir yere gönderilmesi için hükümet tarafından yürütülen bir kamu hizmeti. Bugünkü anlamında ve en ilkel özellikle posta, XV. yüzyıl sonlarına doğru Almanya‘da kurulmuştur.İlk Çağ boyunca hizmetine rastlanmaz. Eski Yunanlılar ve Romalılarda ancak devlet işleri ile ilgili haberleşme maddeleri ve çeşitli askeri haberleşmeler için postalar kurulmuştur, Orta […]

TELEFON

Sesi uzağa ileterek konuşmayı sağlayan bir araç. Telefonda konuşan kimse konuşanın yanında imiş gibi aynı sesi vererek konuşur. Böylece, çok uzaklarda bulunan bir kimse ile, aynı yerde imiş gibi konuşmak imkânı vardır.İnsanlığa büyük faydalar sağlayan bu önemli buluş, ilkin 1875 yılında, Amerikalı bilgin Graham Bell tarafından gerçekleştirilmiştir. Bugün artık, pek çok evde bulunan önemli bir […]

TELGRAF

İki merkez arasında, elektrik akımından faydalanarak, kararlaşmış bazı özel işaretlerle haberleşmeyi sağlama işi. İlk telgraf, 1832 yılında Samuel Morse tarafından yapılmış, ilk telgraf haberleşmesi de, 1837 yılında gerçekleşmiştir. Telgraf, 1844 yılından sonra da bir haberleşme vasıtası olarak kullanılmağa haşlanmıştır. Telgrafın esası, bir elektro mıknatıstır. Bu elektro mıknatıs, bir bataryaya bağlanarak, bir devre meydana getirilir. Devre, […]

AİSOPOS AJANS

Dünyanın her tarafından gelen siyasî, ekonomi, malî, spor ve çeşitli alanlardaki hareketleri, tabiat olaylarını toplayarak telgraf ve telefon yolu ile ve özel bültenlerle halka ve gazetelere yayan kurum. Dünyada ilk ajans Fransa‘da Birinci İmparatorluk devrinde kurulan Havas ajansıdır. Bu örneğe göre başka memleketlerde de ajanslar kurulmuş ve haberleşme tekniğinin ilerlemesi ile bugünkü ileri ve modem […]

ANADOLU AJANSI

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî ajansı. Remzi (A.A.) dır. Mustafa Kemal tarafından, “Kuvay-i Milliye” dâvasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920 de kurulmuştur. Anadolu Ajansı’ndan önce memleketimizde 11 Mayıs 1911 de kurulan “Osmanlı Telgraf Ajansı” ile Birinci Duaya Savaşında bu ajansın yerine kurulan “Millî Ajans” vardı. Fakat her iki ajans da gereği gibi çalışamamış, […]