Nedir

SAMSUN « Türkiye Coğrafyası

Samsun ilinin merkezi olan şehir.Nüfusu 87.311 dir.Karadeniz kıyılarında, Mertırmak adlı küçük bir akar su deltasının batı kenarında kurulmuştur. Kuruluş tarihi M.Ö. sekizinci yüzyıla kadar uzanır. Yıldırım Bayezit devrinde Osmanlıların eline geçmiştir. Karadeniz Bölgesinin en önemli şehirlerinden biridir. Günden güne bayındırlaşan ve büyüyen Samsun şehri, önemli bir ticaret şehri özelliğindedir.

Samsun, Türk Kurtuluş Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, şerefli bir yer kaplayan şehirlerimizdendir. Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na başlamak üzere Anadolu'ya geçmeye karar verdiği zaman, bu mücadelesinin başlangıç noktasını Samsun olarak seçmiş ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna ayak basarak Anadolu topraklarına çıkmıştır. Bu tarih, Türk Millî Mücadelesinin başlangıç tarihidir.

SAMSUN İLİ

Anadolunun kuzeyinde Karadeniz kıyılarında bulunan illerimizden biri Yüzölçümü 9.392 kilometrekare, nüfusu 654.602 dir. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Tokat, Amasya ve Çorum bulunmaktadır. Merkezi Samsun şehridir.

Samsun ilinin yüzeyi, genel olarak Kuzey Anadolu dağ sıralarının meydana getirdiği dağlık alanlardan meydanda gelmiştir. Bu dağ sıraları arasında yer yer akarsuların dağları yarmasından meydana gelen vâdilik alanlar, geniş alûvyal ovalar bulunmaktadır.

Samsun ili, genel olarak bir tarım bölgesidir. Nehirlerin meydana getirdiği alûvyal ovalar ve vadiler, tarıma en elverişli bölgeleri meydana getirir. Her türlü tahıl, bu arada tütün, önemli miktarda yetiştirilir. Orman ürünleri hayvancılık da gelir kaynaklarında önemli rol oynar.

MAVERAÜNNEHİR « Dünya Coğrafyası

Amu Derya ile Siri Derya arasında kalan ünlü tarihî Türk ülkesi. Bugün buralarda on milyona yakın Türk yaşar. Bu bölgelerde, çok eski çağlarda başka kavimler yaşarken, 2.200 yıl kadar önce, Mete zamanında buralarda Türkler yerleşmiştir. O tarihten sonra Türklerin Anayurdunun bir bölümü haline gelen Maveraünnehir, Türk medeniyet izlerini halâ taşıyan bir bölge olarak kalmıştır.

BOZOVA « Türkiye Coğrafyası

Urfa iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.572 kilometrekare, nüfusu 31.448 dır. Urfa'nın kuzeyinde bulunan ilçenin yüzeyi çoklukla tatlı meyilli sırtlardan ibarettir.

İlçe merkezi olan Bozova 2.903 nüfuslu bir kasabadır. Kaza ve kasaba halkı çiftçilik ve hayvancılıkla geçinmektedir.

KERTENKELE « Hayvanlar

Sürüngenlerden küçük bir hayvan. Bahar başından itibaren bütün yaz mevsimi boyunca çalılıklar ve taşlar arasında rastlanır. Vücudunun şekli, çeşitli cinslerine göre değişir.Yurdumuzda en çok bulunanı dört ayaklı yeşil ya da kül renkli olanıdır. Böcek, kurt yiyerek beslenir. Çoğalması yumurta ile olur. Uzunluğu 3-15 santimetre arasındadır.

CEBECİ OCAĞI « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu'nda Cebecilerin bağlı bulunduğu topluluğun adı. Padişah ve Sadrazamın sefere gittiği zamanlarda ya toplu olarak, ya da bir bölümü ile sefere katılırlardı. Ok, yay, kılıç, tüfek, kalkan, barut gibi, savaş silâhları, bu ocakta yapılırdı. Cebeci Ocağının en büyük subayı “Cebecibaşı” adı ile anılırdı. Cebeci Ocağı, Yeniçerilikle birlikte kurulmuş ve Yeniçeriliğin kaldırılması sırasında son bulmuştur. Üyeleri Yeniçeriler gibi savaş sırasındaki esirler arasında ya da devrisine çocuklarından alınır ve ocağında yetiştirilirlerdi.

GÜVE « Hayvanlar

Pulkanatlılardan bir böcek. Yumurtalarını kürklerin, yünlü kumaşların arasına bırakır. Yumurtadan çıkan kurtçuklar, beslenmek için bulundukları kumaşı yerler. Bu bakımdan, evlerde korunması gereken böceklerdendir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy