Nedir

BİTLER « Hayvanlar

Böcekler sınıfına bağlı kanatsız, küçük hayvanlar. Çeşitli bitkilerin yapraklarında filizlerinde, dallarında, gövdelerinde, bazen köklerinde yaşayarak öz suyu ile geçinenleri olduğu gibi,memeli hayvanların derisinde parazit olarak (asalak) yaşayan ve kan emenleri vardır. Bit denince, asıl bunlar hatırlanır.

Memeli hayvan asalakları olan bitlerin, koyunlarla insanların dışında ,her memelide belli bir türü yaşar. Koyunlarda bir cinsin iki ayrı türü, insanlarda ise iki ayrı cinsi bulunabilir. Bitlerin gelişmeleri doğrudan doğruyadır. Yani, yumurtadan çıkan yavrular, tamamıyla ergin bite benzerler ve yumurtadan çıktıklarının 13. gününde erginleşirler.

İnsan bitleri bulundukları bölgeye göre adlandırılırlar : a - Baş biti, Beyaz renkli yumurtalarını (sirkelerini) saçlara yapıştırır. Sirke içindeki larva, iki hafta içinde çıkar. Rengi, üzerinde yaşadığı insanın rengine benzer.En çok kulak arkalarında bulunur. Uzunlukları erkeklerde 1-1,5 milimetredir.Karnı yedi halkalıdır, b - Vücut biti; baş bitinden biraz daha büyüktür. Yumurtalarım çamaşırların liflerine ve vücut kıllarına bırakırlar, c Kasık biti, çoklukla kasık kıllarında bulunur.

Bitler, aynı zamanda tehlikeli olan hastalıkların da bulaşma vasıtasıdır. Tifüs, hummayı râcia, beş gün humması gibi hastalıklar bitler vasıtasıyla insanlara geçer.

Pis olma sonucu insanlarda yer eden bitlerden sakınma, devamlı temiz olma ile mümkündür. Bunun için vücut ve eşyaların devamlı temiz tutulmasına çalışmalıdır.

Bitlis ilinin merkezi olan 16.562 nüfuslu bir şehir. Ne zaman kurulduğu bilinmeyen Bitlis .İslâmlar devrinde bir sınır şehri olarak kullanılmış, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı sunarları içine girmiştir.

Yüzeyi, çoklukla 3.000 metreyi aşan dağlarla kaplıdır. Halk, hububat ekimi ve hayvancılıkla geçinmektedir.

TROİA SAVAŞI « Tarih

Troia şehrinde oturan Troia'lılarla Akalar arasında çıkan savaşın adı. Bu savaş dünyanın ünlü şairlerinden Homeros'un eseri olan İlyada'da anlatılır. Troia savaşı Tanrılar ve Tanrıçalar arasındaki aşk ve kıskançlıktan çıkan bir savaştır. Bir Tanrılar ziyafetinde çağrılmayan Tanrıça Eriş, bu ziyafete, üzerinde “Dünyanın en güzeline” yazısı bulunan bir elma gönderir. Hera, Athena ve Aphrodite, elmanın kendilerine ait olduğu düşüncesi ile bu elmayı almak isterler. Fakat, aralarında karar verilemez. Sonunda Troia kralı'nın oğlu Paris'e başvurulur. Paris de, üç Tanrıçadan Aphrodite'yi en güzel bularak elmayı Aphrodite'ye verir. Böylece, iki Tanrıçanın düşmanlığını kazanır. Aphrodite'nin dostluğu ile Paris, sevgilisi olan Isparta kralı Menelaus'un kızı Helen'i kaçırır ve Troia'ya getirir. Bunun üzerine, Yunanistan'da yaşayan prensler ve krallar, Helena'yı kurtarabilmek için Menelaus'un yardımına koşarlar.

Troia savaşı böylece başlar. Savaş dokuz yıl sürer. Yunanlılar, başarı kazanamazlar. Fakat Yunanlılar, kurnaz Ulisse'in tavsiyeleri ile tahtadan büyük bir at yaptırırlar, atın içine cenkçi askerlerinden 100 kişiyi koyarlar. Bu büyük tahta atı da, Yunanlıların Troialılara bir armağanı olarak, Troia şehrinin sur kapısı önüne bırakırlar. Bu armağandan memnun kalan Troialılar, atı şehir içine alırlar. Fakat atın içinde bulunan cenkçiler, gece yarısı dışarı çıkarak, bütün Troia kapılarını açarlar, şehre, Yunanlılar baskın halinde hücum eder. Troialılar yenilgiye uğrarlar.

MALKARA « Türkiye Coğrafyası

Tekirdağ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.226 kilometrekare, nüfusu 54.015 tir. Yüzeyi genel olarak alçak, yayvan sırtlarla, tatlı meyilli yamaçlardan, yer yer geniş düzlük alanlardan ibarettir. İlçe halkının başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.İlçe merkezi olan Malkara kasabası , 9.338 nüfusludur.

BÜYÜK SAHRA « Dünya Coğrafyası

Afrika’nın kuzey bölümünde, dünyanın en büyük çölü. Yüzölçümü, yaklaşık olarak 10 milyon kilometrekareye yakındır. Bu geniş alana karşılık barındırdığı nüfus 2 milyonu geçmez. Atlas dağlarından Niger ırmağı ve Çad gölü çevresine, Atlas Okyanusundan Nil boyuna kadar uzanan bu büyük çöl, Afrika’nın üçte biri kadar bir alan kaplar. Atlas Dağlan ile Sudan arasındaki kuzey - güney uzantısı 2.000 kilometre, Atlas Okyanusu ile Nil boyu arasındaki uzunluğu 5.000 kilometredir.

CELAYİRLİLER « Tarih

Orta Doğuda Türkleşmiş bir Moğol devleti, Celâyirliler, XIII. yüzyıl ortalarında ilhanlılarla birlikte Orta Doğuya gelmişler, İlhanlı tarihi boyunca önemli roller oynamışlardır.

Celâyirliler, İlhanlılarla birlikte Müslümanlığı kabul etmişler ve kendi dilleri yerine Türkçe konuşmağa başlamışlardır. Celâyirlilerin lideri Şeyh Hasan, 1333 tarihinde İlhanlılar tarafından Anadolu genel valiliğine tâyin edildi. 1336 tarihinde de bu vazifesinden aynla rak kendi başına bir devlet kurdu. Yeni kurulmuş olan bu devlet, Anadolu’nun doğu bölgelerinde geniş toprak sahibi oldu.

Fakat, Timur'un Anadolu'ya doğru olan akınları sırasında, Celâyir devleti, Timur'un egemenliğine geçti. Celâyir beyi Sultan Ahmet, ilkin Mısır Memlüklerine, sonra da Yıldırım Beyazit'e sığındı. Ankara Savaşı yenilgisinden sonra, büsbütün sesini çıkaramaz oldu. Fakat Timur'un ölümünden sonra, yeniden devletinin başına geçti. Bağdat'ı ele geçirdi. Fakat, bu sefer Karakoyunlularlâ devamlı savaşlara girişmek zorunda kaldı. Böylece Celâyir devleti 1411 yılında, Karakoyunluların egemenliğine geçmiş oldu.

ÇİÇEK AŞISI « Sağlık

Çiçek hastalığından korunmak için yapılan aşı. Bu aşı, sığır çiçeğinden elde edilir. 1774 tarihinde İngiltere'de Benjamin Jecky adındaki bir çiftçi, inek çiçeğinden aldığı bir madde ile aile efradını aşılamıştır. Edvvard Jenner ise, sığır çiçeği materyalini insanlara tatbik etmek suretiyle hekimlik alanında önemli bir çığır açmıştır.

Genel olarak aşı, aşılanmış sığırlarda meydana gelen veziküllerin pulpasından alınır. % 1 fenollü, % 50 gliserinli serum fizyolojik solüsyonu ile 1/5 oranında karıştırılır ve böylece saklanır. Ticarette bulunan aşıların patojen olmaması ve doz başına düşen bakterilerin 50 adetten fazla düşmemesi gerekir.

Aşılanmada başlıca iki usul tatoik edilir :

1 - Çizme usulü, steril bir iğne ile kan çıkarmadan takriben yarım santim uzunluğunda yapılan çizgi üzerine yeler miktarda aşı materyali sürülür.

2 - özellikle Amerika'da kullanılan ikinci usulde, iğne deriye dikine olarak yarım ya da 0,25 cm. çapında 10 - 30 defa batırılır.

Her iki usulde de kan çıkmamasına dikkat etmek gerekir. Aşı yeri daha önce, su, sabun ya da asetonla temizlenir. Aşı olunduktan sonra aşı yerinin herhangi bir çarpmayla karşı karşıya kalmaması ve hava ile temas etmemesine dikkat etmek gerekir.

Aşı yeri, genel olarak erkek çocuklarda üst kolun dış tarafı, kız çocuklarda iç tarafıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy