Nedir

PROTOFİT « Bitkiler

Bir hücreli bitkilere verilen ad. Bitkiler âlemi de bir hücreli bitkiler, çok hücreli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Rose adlı bir müellif, bitkileri, aktif hareketi olanlar (protofit), aktif hareketi olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır. Aktif hareketi olan bitkiler, bir hücreli olduklarından, sonradan bu ayırmanın bir önemi kalmamıştır.

APPALAŞ DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın doğu bölümünde Alabama'dan St Lawrence boyuna kadar uzanan dağ sıraları. Uzunluğu 2.600, genişliği 200-250 kilometredir. Kuzey Amerika'nın her bakımdan en zengin yerleridir.

MALAKA YARIMADASI « Dünya Coğrafyası

Asyanın güneyinde, Çin denizi ve Hint Okyanusu arasında uzanan bir yarımada. 1824 yılından beri İngiltere'ye aittir. 1957 den beri, bir federasyon haline gelmiş ve Britanya Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olmuştur (Malaya Federasyonu).

BÂTINİLİK « Din

Kur'andaki kelimelere, görünürde ki anlamlarından başka mecaz yoluyla bir takım anlamlar vererek din hükümlerini başka türlü anlayanların yolu.

BOLU « Türkiye Coğrafyası

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde bir şehir. Nüfusu 13.743 tür. Ankara - İstanbul karayolunun ortasına yakın bir yerde (Ankara - Bolu 212 km. İstanbul -Bolu 279 km.) Bolu ovasının kuzey bölümündedir. Denizden yüksekliği ortalama olarak 725 metredir. Çevresi çam, kayın ormanlarıyla kaplı dağlarla ovaya yakın yerlerde fundalıklar, bağ ve bahçelerle kuşatılmış şirin ve eski şehirlerimizden biridir.

İçinde Osmanlılardan önceki devirlere ve Osmanlılara ait pek çok tarihî eserler bulunan Bolu, Orhan Gazi'nin komutanlarından Konur Alp tarafından ele geçirilmiştir. Yıldırım Bayezit'in Ankara Savaşı yenilgisinden sonra bir ara İsfendiyaroğullarının saldırısına uğramışsa da Murat II. devrinden sonra hep Türklerin egemenliğinde kalmıştır.BOLU İLİ

Kuzeybatı Anadolu illerinden biri. Yüzlölçümü 11.033 kilometrekare, nüfusu 353.004 tür. Batıdan Sakarya, güneyden Ankara, doğudan Çankırı kuzeyden Zonguldak illeri ve Karadenizle çevrilidir.Topraklarının % 46 sı ormanlık ve fundalıktır. Ticaret maddelerinin başında orman ürünleri gelir. Bu arada hububatı ve bilhassa meyvacılığı ile ünlüdür. Sınırları içinde irili ufaklı bir hayli göl vardır.Turistik bir özelliği olan Abant gölü bunlardan biridir.

KAFKASYA « Dünya Coğrafyası

Asya ile Avrupa arasında, Karadenizle Hazar denizinin çevrelediği yüksek dağ zincirlerinin yamaç ve ovalarındaki ülkelere verilen ad. Aşağı ve Yukarı Kafkasya olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bir bölümü Avrupa'dan, bir bölümü Asya'dan sayılır. Yüzölçümü 472.520 kilometrekaredir. Çok dağlık bir bölge olan Kafkasya'da aşılması çok zor olan dağlar, sürekli bir engel meydana getirirler. Bu yükselti, güneye doğru artar . Kuzeye doğru yüksek bir plato halinde devam eder. Bin metre, den alçak olan yerlerde, her türlü ürün yetiştirilir. 1500 - 2000 metre arasındaki yerlerde çok geniş ormanlar bulunur. Daha yükseklerde çam ormanları vardır. 3.500 metreden yüksek yerlerde devamlı karlar bölgesidir. İklimi çok sert bir bölgedir. Kafkasya'da dil ve lehçe bakımından birbirinden ayrı doksana yakın kabile vardır. Türkler, Çerkesler, Dağıstanlılar, Çeçenler, Kabar, daylar Gürcüler, Abazalar, Ermeniler, Kırgızlar Kafkasya'da yaşayan değişik halk kitlelerinin başlıcalarını meydana getirir. Kafkasya'da, Rus ihtilâlinden sonra, Sovyetler Cumhuriyetine bağlı bir kaç cumhuriyet meydana gelmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy