Nedir

İNCİR « Meyveler

Isırgangillerden bir ağaç ve meyvesi. Asıl vatanı Akdeniz kıyıları ve Türkiye'dir. Dallan eğri büğrü, yapraklan geniş ve dilimli bir ağaçtır. Meyvesi armut biçiminde yumuşak, ince kabuklu, çekirdekleri darı şeklinde ve tatlıdır. Taze olarak yendiği gibi, kurutulmuşu da yenir.

ÇEK « Sanayi ve Ticaret

Çoklukla bir bankaya hitap eden ve belirli şekillere uyularak yazılan bir ödeme emri Ticari senet denilen poliçe emre muharrer senet ve çekten ibaret olan kıymetli evrak grubunun üçüncüsü olan çek bir para ödeme vasıtasıdır. Bankalar tarafından defter şeklinde tanzim edilen yapraklardan (çeklerden) koparılarak doldurmak suretiyle çekilir.Çek karşılığı bulunduğu taktirde çekilebildiğinden bir kredi vasıtası değil paranın yerini tutması bakımından bir tediye vasıtasıdır.

Çek alınması anına kadar paranın bankada kalması ve faiz getirmesi bir ödeme olduğu hallerde paranın eksik ya da fazla sayılma ihtimalinin ortadan kalkması paranın kaybolması ya da çalınmamasını sağlaması bakımından ticari ve özel hayatta kullanılmasında faydaları olan bir para ödeme vasıtasıdır.

Bir çek'te başlıca şunlar bulunur: 1 - Çek kelimesi, 2 - Kayıtsız şartsız belirli bir paranın ödenmesi emri, 3 - Ödenecek kimse, 4 - Ödeme yeri, 5 - ödeme tarihi. 6 - Ödeyenin imzası.

TERCAN « Türkiye Coğrafyası

Erzincan iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.715 kilometrekare, nüfusu 33.837 dir. Yüzeyi, genel olarak sırt ve yamaçlardan ve düzlük alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.Merkezi 2.234 nüfuslu Mamahatun kasabasıdır.

AKABE MESELESİ « Tarih

İkinci Abdülhamit devrinde (Şubat - Ekim 1906) Hicaz demiryolunun güneye doğru uzanarak Akabe yakınından geçmesi üzerine, bunun Süveyş Kanalı için bir tehlike olabileceğini düşünen İngiltere tarafından çıkartılan bir siya. sî mesele. 1841 yılında Babıâli Mısır jandarmasının Turisina yarım adasının bazı yerlerinde bulunmasına izin vermiştir. Süveyş Kanalının açılmasından sonra bu izin geri alınmış ve Akabe kalesinde bulunan Mısır jandarması çıkarılarak yerine Osmanlı askerleri yerleştirilmiştir. Bu durum İngilizlerin protestosu ile karşılanmış ve 1906 yılı başlarında Hicaz demiryolu Maan'a geldiği zaman Süveyş'in tehlikeye gireceğini düşünen İngiliz hükümeti tarafından yeniden ortaya atılmıştır.

Yapılan uzun müzakerelerden sonra ve İngiltere'nin çeşitli tazyikleri SOKUCU Mısır hidivliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında bir anlaşma yapılmış ve Süveyş'in emniyeti için Sina yanmada, sının Mısır kuvvetleri tarafından işgal edilmesini Abdülhamit hükümeti kabule mecbur kalmıştır.

DARPHANE « Devlet

Madenî para basımı yapılan yer. Para basımı, bugün hemen hemen bütün ülkelerde, hükümetlerin kontrolü ve idaresi altında bulunan “darphane” lerde yapılmaktadır.

Para basımı, ilk zamanlarda, devletler tarafından kontrol altına alınmış durumda değildir. Özel kişiler, serbest olarak sikke darbettirebiliyorlardı. Fakat, madenî paranın, kullanılmasının artması ve özel kişilerin darbettikleri sikkelerin her alışveriş sırasında, kontrole tâbi kılınması zorunluluğu bunların ayarına bakmak ve gram olarak miktarını tartmak çeşitli aksaklıklara sebep olduğu için, para basımı (sikke darbı) hükümdarların kontrolü altına (atonniıştfc. Böylece, alış - verişe mübadelesinde kullanılmakta olan “tartılmış para” devrinden, “sayılan para” devrine geçilmiştir.Bugün, eskiden beri gelen bir fikrin devamı olarak para basımı (darp hakta) bir istiklâl, egemenlik işareti ve devletin en önemli haklarından biri sayılmaktadır.Para yapımı için kullanılacak madenin aynı ayarda, eşit ağırlık ve boyda sikkelere bölünmesi ve bu sikkeler üzerine sikkenin değerinin ve bunları çıkaran devletin işaretlerinin basılması, darphanede yapılan başlıca işlerdendir.

Türkiye'de durum : Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında, komşu beylikler tarafından kullanılmakta olan sikkeler kullanılmıştır. Osmanlı Devletinde ilk para basımı, 1313 yılında yapılmış ve bunlara “akçe-i Osmanî” adı verilmiştir. Bundan sonra her padişahın hükümdarlığa geçişi yıllarında yeniden para basımı yapılmıştır. Cumhuriyet devrinde ilk altın sikke, 5 Ekim 1925 te, Bakanlar Kurulu kararı ile darbedilmiştir. Bu tarihten sonra, çeşitli kıymetlerde gümüş, bronz, nikel ve karışım sikkeler darbedilmiştir.

ILGIN « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü. 2.018 kilometrekare, nüfusu 34.798 dir. Yüzeyi geniş düzlüklerden İbarettir. Şeker pancarı, buğday, afyon, mercimek, yetiştirilen başlıca ürünlerdir.İlçe merkezi 6.389 nüfuslu Ilgın kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy