Nedir

KUYUCAK « Türkiye Coğrafyası

Aydın iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 676 kilometrekare, nüfusu 29 103 dir. Yüzeyi dik meyilli, ormanlarla kaplı yamaçlardan ve alüvyal topraklardan meydana gelmiş çok verimli ovalık alanlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı geniş ölçüde tahıl ve pamuk ekimine dayanmaktadır. İlçe merkezi 4.579 nüfuslu Kuyucak kasabasıdır.

BOĞAZ « Biyoloji

Ağız boşluğundan sonra gelen geçit. Burası solunum sistemine gidecek olan havanın, yemek borusuna geçecek olan lokmaların ve ses dalgalarının orta kulağa geçme yoludur. Boğazın ön tarafı açıktır. Bu açıklık vasıtasıyla yukarıda burun, ortada ağız, aşağıda gırtlakla komşudur. Bu sebeple burun kısmı, ağız kısmı, gırtlak kısmı olmak üzere üç bölüme ayrılır.

Organizmaya girecek mikropların giriş kapısından olan boğazın, aynı zamanda yan duvarlarındaki lenf sistemi ile organizmayı bu mikroplardan koruma görevi de vardır.

SEMMAL « Dünya Coğrafyası

Afrika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 200.000 kilometrekare, nüfusu 2.214.000 dir. Başşehri Dakar'dır. Afrika'nın batısında bulunmaktadır.

Senegal'in başlıca servet kaynağı tarımdır. Geniş bir kısmı deniz seviyesinden 200 m. gibi alçak ovalarla kaplıdır. Önemli nehirleri, Senegal, Salum, Hambie'dir. En önemli ihracat maddesi yer fıstığı, petrol ve sakızdır. Senegal; darı, pirinç ve pamuk da yetiştirir. 1697 - 1723 arasında Senegal bir Fransız sömürgesi haline geldi, 1959 da bağımsızlığına kavuştu ve 1960 yılında Sudan'la birlikte Mali Federasyonuna katıldı.

GÖZKÜRESİ İLİŞİKLERİ « İnsan

Bunlar, a - Tenon kapsülü, b - Göz kasları, c - Konjonktiv, d - Gözkapakları, e - Göz çukuru yağ dokusu, f - Gözyaşı organlarıdır.

Tenon kapsülü, göz küresinin 2/3 arka bölümünü içine alan bir zardır. Buna gözü hareket ettiren kaslar yapışmıştır.

Konjonktiv, göz küresinin 1/3 ön bölümünü ve göz kapaklarının arka yüzünü örter. Gözyaşı bezinin salgı kanalları buraya açılır. Bu sebeple daima korneayı ıslak tutar.

Gözkapakları, göz küresi önünde açılan kapanan, deri, kas ve bağdokudan yapılı bir perdedir. Gözü fazla ışıktan ve dış etkilerden korurlar. Üst ve alt olmak üzere iki tanedir. Önyüzleri deri, iç yüzleri konjonktiv ile örtülüdür.

Göz çukuru yağ dokusu, göz çukuru içindeki oluşumların arasında bulunur.

Gözyaşı organları, göz küresinin ön bölümü ile gözkapaklarının arka yüzünü devamlı ıslak tutmağa yarayan “gözyaşını” salarlar. Böylece göz kapaklarının göz küresi önündeki hareketi kolaylaşır ve konjonktivanın çeşitli hastalıklardan korunması sağlanmış olur. Bunlar da gözyaşı bezi ile gözyaşı yolundan ibarettir.

PELİKAN « Hayvanlar

Perdeayaklılardan bir kuş. Uzun gagalan ve alt çenelerindeki sarımsı büyük bir kese ile dikkati çeken kuşlardandır. Yürüyüşleri güçlükle olmasına karşılık, iyi yüzerler. Avladıkları balıkların fazlasını, çenelerindeki keselerinde saklarlar.

FINDIKLI « Türkiye Coğrafyası

Rize iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 550 kilometrekare, nüfusu 11.562 dir. Yüzeyi, Karadeniz kıyılarına paralel olarak uzanan dağların dik meyilli yamaçlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı mısır, patates, çay fındık ekimidir. İlçe merkezi 3.003 nüfuslu Fındıklı kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy