Nedir

NAPOLİ « Dünya Coğrafyası

İtalya'da bir liman şehri. Nüfusu 1.500.000 dir. Şehir, Napoli koyunun en güzel bir yerinde kurulmuştur. Vezüv yanardağının yakınındadır. Akdeniz'in en güzel ve turistik özelliği olan şehirlerden biridir.

HAVZA « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 794 kilometrekare nüfusu 44.933 dür. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli ve yer yer ormanlarla kaplı sırtlardan meydana gelmiştir. İlçe, çok eski yıllardan beri kaplıcaları ile ünlüdür. Arpa ,buğday, pancar mısır ekimi önemlidir.İlçe merkezi 9.463 nüfuslu Havza kasabasıdır.

ADANA « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'nin Güney Anadolu bölgesindeki Adana ilinin merkezi olan .nehrin adı. 230.024 nüfuslu bir şehirdir ve Türkiye'nin dördüncü, Güney Anadolu bölgesinin en büyük şehridir. Adana', nın tarihi, İlk Çağlara kadar uzanır. Seyhan ırmağının Toros dağlarından çıkan ovaya girdiği yerde kurulmuş eski bir şehirdir. M.Ö. XV. yüzyılda Hitit federasyonu, daha sonra Asurluların egemenliği altına girmiştir. M.Ö. VI.. yüzyılda İran Devletinin, 333 yılında da Büyük İskender'in eline geçmiş, Pempeus tarafından Roma İmparatorluğuna katılmıştır. Doğu Roma İmparaporluğu çağında epeyce gelişmiştir. XII. yüzyılda şehir Haçlılar tarafından istilâ edilmişse de sonradan Konya Selçukluları tarafından alınmıştır. Bu devletin ortadan kalkması ile buralarda yerleşmiş olan Ramazânogullarının kurdukları devletin merkezi olmuştur. 1608 yılında da Osmanlı'ların eline geçmiş ve adiyle anılan eyalete merkez olmuştur. 1833 yılında Kütahya antlaşması ile Mısır'a bırakılmış, 1840 Londra antlaşması ile yeniden Osmanlı Devletine bırakılmıştır.

O yıllarda 403.000 nüfusu olan Adana. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük şehirlerinden biri idi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros mütarekesi ile Fransız'lar tarafından işgal edilmiştir. Fakat 1919 yılından itibaren yer yer Fransızlar'a karşı girişilen çetin mücadelelere sahne olmuştur. Nihayet Fransa 20 Ekim 1921 de imzaladığı Ankara itilâf namesi ile Adana'dan askerlerini çekmiş ve Türk kuvvetleri 5 Ocak 1922' tarihinde şehre girmiştir. Cumhuriyetin ilânı üzerine Adana tekrar il merkezi olmuş ve gün geçtikçe önemini arttırarak ve ziraî ürünlerinin verimini çoğa1 tarak Türkiye'nin en önemli ve büyük şehirlerinden biri haline gelmiştir.ADANA İLİ

Anadolu'nun güney bölgesinde, Toros silsilesinin güney yamaçlarından Akdeniz'e kadar uzanan alanı kaplayan 763.222 nüfuslu bir il. Yüzeyi 17.256"kilometrekare, merkezi Adana şehridir.

Kuzeyinde Kayseri ve Niğde, doğusunda Maraş, Gaziantep ve Hatay, batısında, İçel, güneyinde Akdeniz bulunmaktadır.

Kuzey - doğu tarafları Cumbaz, Bozoğlan dağları ve bunları çeşitli kollan ile çok dik meyilli, birçok yerleri çıplak, çok arızalı ve yer yer geçit vermez dağlık bir bölge halindedir. Kuzeyden güneye doğru derin vadilerden geçerek inen Seyhan ve Ceyhan nehirleri, dağlık bölge ile deniz arasında muazzam bir delta yapmışlar ve bölgenin en önemli tarımsal karakterini sağlayan Çukurova'yı meydana getirmişlerdir.

Yazları çok sıcak ve kurak, kışları ılık geçen bu bölgede başta pamuk olmak üzere limon, portakal, sebzecilik tarımı yapılmaktadır. Türkiye'nin büyük ticaret merkezlerinden biridir.

MİNARE « Mimari Sanatı

İslâm dininde, namaz vaktinin geldiğini bildirmek için, ezan okumak üzere çıkılan yüksek ve ince yapılı kule. Minareler genel olarak taştan yapılır. Minareler, mimarî bakımından en güzel şeklini, XVI. yüzyıl da Mimar Sinan zamanında bulmuştur.

Minareler, en ait kısmından başlamak üzere şu bölümlere ayrılır: Kürsü, papuç, gövde, şerefe, petek, külâhr alem.

Camilerin bitişiğinde ve dışarıda ezan : okutmak duyurmak için yapılan minarelerde, ilk ezan, elli sekizinci hicrî yılının bir gecesi, sabah namazına davet için Mesleme'nin kardeşi Şerahbil bin Arm tarafından okunmuştur.

ARTOVA « Türkiye Coğrafyası

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.434 kilometrekare, nüfûsu 29.771 dir. Artova, Tokat'ın güney-batısında bulunmaktadır. Yüzeyi,, dik yamaçlı dağlar, vadiler ve yer yer ovacıklardan ibarettir. Halkı tahıl ve pancar ürünleri ve hayvancılıkla geçinmektedir.

Merkezi olan Artova, 2.043 nüfuslu küçük bir kasabadır.

ITIR « Bitkiler

Yapraklarının kenarı tırtıllı bir süs bitkisi. Çiçekleri çoklukla beyazdır. Asıl güzel kokan yerleri yapraklarıdır. Yaprakları elde biraz ovulunca, uzun süre devam eden bir güzel koku elde edilmiş olunur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy