Nedir

BADEM « Bitkiler

Gülgillerden, memleketimizde çok yetişen beyaz çiçek açan kazık köklü, orta boylu, yaprakları kama biçiminde bir ağaçtır. Beyaz çiçek açan ağacın bademi acı, pembe çiçeklinin tatlıdır. Sert bir kabukla örtülü olan meyvesi yenir ve şekercilikte kullanılır.

TERMOMETRE « Kimya

Bir cismin sıcaklığını ölçmeye yarayan âlet. İlk termometre, 1614 yılında ünlü bilgin Galile tarafından yapılmış, gittikçe evrim kazanarak, bugün kullanmakta olduğumuz termometrelerin meydana gelmesine yol açmıştır. Bugün kullanmakta olduğumuz termometreler, 1742 yılında Andres Celsius tarafından bulunmuştur.

Termometreler, genel olarak, ince bir cam tüp halindedirler. Bu tüpün alt tarafında şişkince olan bölümde, cıva deposu vardır. Sıcaklık karşısında genişlemeye uğrayan cava, bir sütun halinde, cam tüp içinde yükselir, önceden tespit edilmiş derece miktarlarına göre, civanın bu yükselmesine sebep olan sıcaklık, tespit edilmiş olur.

Genel olarak Santigrat, Fahrenheit, Reomür olmak üzere üç çeşit termometre vardır. Bunlar, genel yapı bakımından birbirlerinin aynıdır. Değişik olan, üzerlerinde bulunan rakamlardır. Bu da, kaynama derecesinin, her üçünde değişik olarak alınmasından ileri gelmektedir. Suyun donma derecesi, her üç termometrede “0” olduğu halde, kaynama derecesi, Santigratta 100, Fahrenhelt'ta 212, Reomür'de 80 olarak kabul edilmiştir.Oiva termometrelerinden başka madensel ve alkollü termometreler de yapılmıştır.

BASİRET GAZETESİ « Tarih

Bizde ilk çıkan gazeteler arasında günlük ve siyasî olanlarının önemlilerinden biri. Basiretçi Ali Efendi tarafından 1867 de imtiyazı alınarak 1869 da çıkarılmağa başlanmıştır. İlkin küçük boyda yayınlanmıştır.1870 savaşında Almanların tarafını tuttuğu için, Ali Efendi Bismarck tarafından Berline davet edilmiş ve kendisine bir makine armağan olarak verilmiştir.Bundan sonra Basiret gazetesi daha büyük boyda yayınlanmağa başlamış, fakat Basiretin ilk sayısı Ali Suavi'nin 1878 yılında giriştiği Çırağan baskını sırasında bir mektubunu yayınladığı için kapatılmıştır.

İBERİK YARIMADASI « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in batısında, Avrupa'nın Akdeniz'e doğru uzanan üç yarımadasından en batıda olanı. Fransa'dan Pirene dağları.Afrika'dan Cebelitarık boğazı ile ayrılmıştır. Yüzölçümü 584.000 kilometrekaredir. İspanya ve Portekiz ülkelerinin bulunduğu yarımadadır. Akdenize ve Atlas Okyanusu'na kıyıları vardır.

KABOTAJ « Sanayi ve Ticaret

Sözlük anlamı olmayan milletlerarası bir deyim. Bir devletin, kıyılarındaki deniz ticaretini kendi vatandaşlarınım kendi bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını bağışlaması.Bu hak, ilkin XVI. yüzyılda İngiltere tarafından kullanılmıştır. Bu yüzyılda İngiltere, kendi kıyılarında yük ve yolcu taşıma hakkını, yalnız kendi vatandaşlarına ve İngiliz bayrağını taşıyan gemilerde yapma hakkını tanımış, başka gemiler ve kimseler için bu hakkı tanımamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu, uzun yüzyıllar böyle bir hakka önem vermemiş, kendi kıyılarında, başka bayrak taşıyan gemilerin ticaret yapabilmelerini, yük ve yolcu taşıyabilmelerini kabul etmiştir. Kapitülâsyonlarla kabotaj imtiyazı, Türk gemilerinden tamamen alınmıştır. Ancak, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile, kabotaj imtiyazı yabancı gemiler için kaldırılmış, 1 Temmuz 1926 gününden itibaren de Türk kıyılarındaki kabotaj imtiyazı, Türk gemilerine tanınmıştır. Bugün bizde Deniz Bayramı olarak kutlanır.

GROENLAND « Dünya Coğrafyası

Kuzey Amerika'nın doğusunda bulunan Dünyadaki adaların en büyüğü. Yüzölçümü 2.180.000 kilometrekare, nüfusu 24.000 dir. Ada yüzyıllardan beri yığılıp kalmış buz kütleleri ile kanlanmış gibidir. Ancak güney bölümündeki kıyılarında devamlı olarak buzlarla örtülü olmayan alanlar vardır. Bu alanlar 90.000 kilometrekarelik yer kaplar.

Groenland Danimarka'ya aittir. Ada halkının başlıca geçim kaynağı balıkçılık ve avcılıktır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy