Nedir

KİNİN « Sağlık

Kınakına ağacı kabuklarından çıkarılan bir madde. Sıtma ilâcı olarak kullanılır. Ağaç kabuklarının bu özelliği 1683 te Peru valilerinden birinin karısı olan Kontes Kinkon'un sıtmasını tedavi için yerliler tarafından kullanılmasıyla anlaşılmıştır. Fakat kinin asıl, 1820 yılında Fransız kimyagerleri Pelletier ve Caventon tarafından keşfedilmiştir.

İZMİR KÖRFEZİ « Türkiye Coğrafyası

Ege denizinin doğu bölümünde bir körfez. Hayli dolaşıklı ve dağlarla çevrilmiştir. İç içe bir kaç koyu vardır. Foça burnu ile karşısındaki Karaburun arasında bulunan ağzı kuzeye açıktır. Dış körfezin uzunluğu 50, eni en geniş yerinde 20 kilometre kadardır. Körfezin sonunda İzmir şehri bulunmaktadır.

MANİ « Edebiyat

Halk edebiyatı nazım şekillerinden biri. Çoklukla 4 mısradan ibarettir. Hece vezninin yedili kalıbıyla söylenir. Birinci ikinci ve dördüncü mısraları birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir. Manilerde aşk ve tabiat konuları bir arada işlenir.

PİYANO « Müzik

Klavyeli telli bir müzik âleti. Esası ses titreşimlerine dayanır. Klavye denilen tuşlara basmak suretiyle çalışır. Bir dolap yapılışındadır.Üstündeki kapağı kaldırınca tuşlar meydana çıkar. İçindeki dayanıklı bir çerçeve içinde gerili teller bulunur. Nota gam sırasıyla kalından tize doğru sıralanmıştır. Her tuşa basıldığında kaldıraç düzeniyle o tuşa bağlı bir tokmak harekete geçer karşısında bulunan tele vurur. Tellerin bu şekilde titreşmeleri istenen ses ve notayı verir.

Piyano'nun öbür bölümleri sesi kuvvetlendiren rezonans kutusu özelliğindedir. Dışı salon için gösterişli ve möble olacak biçimde yapılır.

ANKARA SAVAŞI « Tarih

2S Temmuz 1402 tarihinde, Çubuk Ovasında Timur'la Yıldırım Bayezit arasında yapılan savaş.

1389 yılında Kosova zaferiyle Balkanlardaki egemenliğini kesin olarak kuran Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezit Anadolu'yu istilâya başlamıştı. Bu sıralarda Orta Asya ve İran'da egemenliğini kurduktan sonra Azerbaycan'ı ve Trak'ı alarak (1386 - 1394) İmparatorluğunu Anadolu sınırlarına kadar genişleten Timur, 1394 yılı başlarında Doğu Anadolu’ya girmişti. İslâm dünyasında üstünlüğünü kurmak isteyen Timur karşısında en büyük rakip olarak Mısır Memlûk sultanlığını ve Yıldırım Bayezit'ı görüyordu. Hele Bayezit'ın Niğbolu'da Hristiyan Avrupa'nın gönderdiği büyük haçlı ordusuna karşı kazandığı zafer (1396) onu Timura karşı Anardolu'da başlıca rakip olarak ortaya atmıştı.

Kazandığı zaferlere güvenen Bayezit Karamanoğullarını ortadan kaldırmış, Samsun ve Canik taraflarını ele geçirmiş, Sivas, Tokat, Kayseri bölgelerini Osmanlı egemenliğine katmıştı. Sonunda Timur'a bağlı Erzincan hâkiminin kendisine itaat etmesini istemişti. Bu durum üzerine Timur, Bayezit'in yurtlarından kovduğu Anadolu beylerini yanına alarak, ordusu ile Anadolu’ya doğru harekete geçmişti. (1399 sonbaharı) Timur, bu seferinde Osmanlıların elinden Sivas’ı almış (Ağustos 1400) ve Suriye'ye girmiştir. Bunu fırsat bilen Bayezit de Erzincan hâkimini zorla kendine bağlamıştır.

Artık iki devlet arasında kaçınılmaz olan çarpışma bu olaylar sonucunda tamamen yaklaşmıştır.

İstanbul'u kuşatmakta olan Bayezit bu kuşatmayı kaldırarak ordusunu iki kol halinde Ankara'da toplamıştır. Timur da, Kırşehir üzerinden Ankara’ya yürümüş ve Ankara Kalesini kuşatmış tır. Düşmanı, ilerlemeden Kızılırmak üzerinde savaşa zorlamak isteyen Bayezit, bu, plânını başaramamış ve Timur'un savaş plânına uymak zorunda kalmıştır. Bayezit'in ordusu Temmuz sıcağında uzun ve yorucu bir yürüyüşten sonra Kalecik üzerinden Çubuk'a yaklaştığı sırada Timur'un ordusu, Bayezit'in ordusu karşısında yer almıştır. 28 Temmuz Cuma sabahı savaş başlamış ve savaşın kızıştığı bir anda Osmanlı ordusundaki Kara Tatarların, ihanet ederek Osmanlı kuvvetlerine geriden ok atmaları Osmanlı askerlerini şaşırtmış. Aydın, Germiyan, Saruhan, Menteşe kuvvetlerinin Timur ordusundaki beylerinin yanlarına geçmesi savaşın Osmanlıların aleyhine dönmesine sebep olmuştur. Bu durum karşısında kahramanca dövüşerek, kendisini her taraftan saran üstün düşman kuvvetlerini püskürten Bayezit, karanlık basınca yanında kalan 300 kişi ile, düşman hatları arasından sıyrılıp kaçmaya çalışırken yakalanarak Timur'un yanına götürülmüştür.

Anadolu tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Ankara Savaşı böylece Osmanlıların yenilgisiyle ve Osmanlı hükümdarının esir edilmesi ile sona ermiştir. Ankara Savaşı'nın doğurduğu tarihî sonuçların en önemlisi İstanbul'u almak üzere bulunan Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun yarım yüzyıl gecikmiş olmasıdır.

NALLIHAN « Türkiye Coğrafyası

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.673 kilometrekare, nüfusu 29.659 dur. İlçenin yüzeyi yer yer hafif eğilimli dağlık alanlardan, Sakarya nehrinin meydana getirdiği vadilerden ibarettir. Tarıma elverişli bölgeleri oldukça fazladır. Bağ ve bahçe tarımı dar vadilerde yapılmaktadır. Nallıhan, topraklarında yetişen çeşitli ürünler bakımından Ankara ilçelerinin başlıcalarından biridir. Tahıl, pamuk, afyon ekimi önemlidir. Meyvecilik ve hayvancılık oldukça gelişmiştir.

Merkezi 3.366 nüfuslu Nallıhan kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy