Nedir

YILDIRIM « Genel Coğrafya

Rüzgârın sürtme kuvveti, suyun buharlaşma ve yoğunlaşması ile bulutlarla meydana gelen elektrik yüklerinin, bulutla toprak arasında meydana gelen gerilim sonucu olarak bulutlarla toprak arasında meydana gelen elektron atlaması olayına verilen ad.

Büyük bir elektrik gerilimi halinde meydana gelen yıldırım, yeryüzüne indiği zaman, büyük zararlara sebep olabilecek bir özellik taşır. Ağaçlar, hayvan ve insanlar ve çeşitli canlılar, yıldırım çarpmasına uğradıklarında, bu yüksek elektrik gerilimi sonucu olarak yanarlar, yok olurlar.

Yeryüzünden yıldırım çeken yerler, bulundukları yüzeyden yüksek durumda olan bölgeler oldukları için, ıssız bölgelerde bulunan ağaçlar, insan ve hayvanlar, yüksek binalar, yıldırım çarpmasına uğrarlar. Bu gibi yerlerde bulunan binaları, muhtemel yıldırım çarpmalarından koruyabilmek için, “paratoner” adı verilen, bu yüksek yerlerin elektrik alma özelliğini, madensel çubuklarla toprağa verebilen düzenekler yapılır.

TEYP « Teknik

Sesleri tespit etmekte kullanılan bir âlet. Diktafon'un evrimleşmiş şeklidir. 1930 yılında Alman mühendisi Stille tarafından keşfedilmiştir. Tepyte sesler, plâstik bir şerit üzerine tespit edilir. Bu şerit, ses alınacağı zaman, iki magnetik kutup arasında döner. Geri çevrilip tekrar döndürülmeğe başlandığında, buraya nakledilmiş olan sesleri dinlemek imkânı vardır.Teypler, son yıllarda, hemen her evde, her okulda, çeşitli işler için kullanılmağa başlayan gerekli ve faydalı âletlerden biri olmuştur.

KUZEY KORE « Dünya Coğrafyası

1948 yılında Kore'nin ikiye bölünmesinden sonra kurulmuş bir cumhuriyet Yüzölçümü 74.996 kilometrekare, nüfusu 8.229.000 dir. Başşehri Pyongyang'dır. 1945 - 48 yıllan arasında Sovyetler Birliği'nin yönetiminde kalmış bu sebeple bağımsız bir devlet olduğu zaman, komünist bir hükümet kurul, muştur. Bugün, Sovyetler Bloku içinde bir ülke durumundadır.1950 yılında, Güney Kore üzerine bir saldırıda bulunmuş, fakat bu saldırı, Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen askerî kuvvetlerle önlenmiştir.

Hidroelektrik santralleri,pamuk ipliği sanayi ve çimento sanayi önemlidir.

ZİLE « Türkiye Coğrafyası

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.792 kilometrekare, nüfusu 67.469 dur. Yüzeyi genel olarak geniş ovalardan meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimine dayanmaktadır. Merkezi 21.3999 nüfuslu Zile kasabasıdır.

AVRUPA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI « Ekonomi

Ateupa Kalkınma programına giren memleketler için kurulmuş bir teşkilât. Merkezi Paris'te olan bu teşkilât 1948 yılında kurulmuştur. On altı devletin (Avusturya ,Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere) katıldığı bu birliğin amacı Avrupa’yı kalkındırma programı adı altında yardım alan devletlerin ekonomik davranışlarında bir işbirliği sağlamaktır. Yüksek idare heyetinde on altı devletten her birinin temsilcisi vardır. Ve heyet başkanı bir yıl süre için seçilir. Yüksek idare heyetinden sonra yedi üyeli bir de icra heyeti bulunur. Birliğin, insan gücü, kömür, kimya endüstrisi ve gümrükler gibi çeşitli ihtisas kolları ve teknik kısımları vardır.

LİTOGRAFİ « Bilim ve Sanat

Kalker bir taş üzerine, yağlı bir madde ile çizilmiş yazı ve resimleri basma suretiyle çoğaltma sanatı, taş basması. XVIII. yüzyılda Bavyeralı Senefelder tarafından icat edilmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy