Nedir

KEKLİK « Hayvanlar

Tavukgillerden, güvercin büyüklüğünde eti için avlanan bir kuş. Dağlarda ve ekili yerlerde yaşar. Tane, yaprak ve meyvelerle beslenir. Toprak rengindedir. İlkbaharda yumurtlar ve yazın yavrularını büyütür. Av kuşlarının başında yer alır. Boyu 30 santimetre kadardır.

AŞINMA « Yeryüzü

Türlü kuvvetlerin etkileriyle yeryüzünde meydana gelen yıpranmalara verilen ad. Bu yıpranmalar sonucu yeryüzünün kabarık yerleri gittikçe alçalır, yassılaşır. Yeryüzü aşınmaları şu çeşitli etkiler sonucu meydana gelir.

1) Deniz ve göl kıyılarında dağları yaptığı aşınmalar, 2) Kar ve buzların erimesinden ve yağmurlardan meydan gelen çeşitli sellerin yaptığı aşınmalar, 3 Yerçekiminin ve daha başka etkenleri sebebiyle meydana gelen kayma ve göçmelerin yaptığı aşınmalar. 4) Kurak ve çıplak bölgelerde geniş ölçüde rüzgâr süpürmesinin meydana getirdiği aşınmalar ve doldurmalar, 5) Buzların ve buzulların sebep olduğu çeşitli aşınmalar 7) Akarsuların yataklarında meydan getirdiği aşınmalar, 8) Havanın sıcaklı ve soğukluğunun sebep olduğu aşınmalar.

HİROŞİMA « Dünya Coğrafyası

Japonya'da bir şehir. Nüfusu 285.700' dür. Hondo ve Shikoku adalarım ayıran iç deniz üzerindedir. Tekstil endüstrisi ile önem kazanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalılar, Japonya ile olan savaşları sırasında ilk atom bombasını 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima üzerine (ikinci atom bombası Nagasaki şehrine atılmıştır) atmışlardı. Bu atom bombası 60.000 den fazla Hiroşimalının ölümüne 100.000 den fazlasının yaralanmasına sebep olmuştu.Atom bombasının bu iki şehirde atılmasından meydana gelen korkunç sonuç üzerine, Japonya, kayıtsız şartsız teslim olduğunu bildirmiştir.

PANAYIR « Sanayi ve Ticaret

Belli zamanlarda kurulup içinde belli bir süre için satış yapılan sergilere verilen ad.Panayırlarda, yalnız bir bölgenin hayvanları, malları sergilendiği gibi çevre bölgelerden, hattâ yabancı ülkelerden gelen malların sergilendiği büyük panayırlar da vardır. Bunlar da, genel olarak, panayır adı ile değil, “sergi”, “fuar” adlarıyla anılır.

LÜLEBURGAZ « Türkiye Coğrafyası

Kırklareli iline bağlı bir ilçe Yüzölçümü 977 kilometrekare, nüfusu 60. 037 dir. Genel olarak düzlük alanlardan ibaret olan toprakları oldukça verimlidir. Tahıl ekimi, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık, başlıca geçim kaynaklarıdır.İlçe merkezi 22.332 nüfuslu Lüleburgaz kasabasıdır.

CİNSİYET « Biyoloji

Canlılar arasında çoğalmayı sağlayan özeliklere verilen ad. Cinsiyet, canlılarda pek çok çeşitlilik gösterir. Canlıların iki büyük kolu olan bitkiler ve hayvanlarda, cinsiyet büyük değişiklik gösterir. Bunun yanında, yüksek hayvanlarla ilkel hayvanların cinsiyetleri arasında da önemli farklar bulunur.

Yumurta yapımı ile ilgili olarak değişiklikler ve özellikler gösterir. Erkekte, spermayı yapacak ve döllenme yerine sevk edecek organlar bulunur. Dişide de yumurtayı meydana getirecek ve bunu döllenme yerine götürecek organlar ayırt edilir. Ayrıca, yine yüksek hayvanların dişilerinde meydana gelen yavruyu büyütmeye yarayan organlar da önemli ayrıntıları meydana getirmiş olur. Bu duruma göre, yüksek hayvanlarda, erkeklik ve dişilik arasındaki belirli ayrıntılar şunlardır:

1 - Yumurta ve spermayı meydana getiren iç organların yapısı,

2 - Öbür cinsiyet organları ve cinsiyet hormonları yapısı,

3 - Dış cinsiyet organlarının yapısı,

4 - İskelet yapısı, biyokimyasal ve fizyolojik farklar.

Bazı hayvanlarda, erkeklik ve dişilik aynı organizmada bulunur. Buna “Hermafrodit” adı verilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy