ARCHİMEDES PRENSİBİ

Herhangi bir sıvı ya da gaz içinde bulunan bir cismin yer çekimi kuvvetinin ters yönünde, yani aşağıdan yukarı doğru bir kuvvetle itildiğini belirten ve hidrostatiği İlgilendiren prensip. Arşimed’in bu itme kuvveti hakkındaki ifadesi şudur: Bir sıvı ya da gaz içine batırılan katı bir cismin, batan kısmının hacmi kadar sıvının ya da gazın ağırlığına eşit bir kuvvetle aşağıdan yukarı doğru itilir. Suya daldırılan cisimlerin ağırlıklarının azalmış gibi görünmesi bu cisimleri yukarı iten kuvvetsin yer çekimi ile ters yönde oluşundan ileri gelmektedir. Cisimlerin hacmini hesaplama işinde faydalanılan bu prensibe göre, bir sıvıda yüzmekte olan bir cismin ağırlığı, o cismin sıvıya dalan kısmının hacmi ile sıvının özgül ağırlığı çarpımına eşittir.
Gazlarda özgül ağırlık küçük olduğu için, cisimleri yukarı doğru iten kuvvet de küçüktür. Bu bakımdan bu prensip daha çok sıvılar için uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir