Fizik

DİYOPTRİ

Merceklerde ve göz âletlerinde kullanılan camlardaki kuvvet ölçüsü. Odağı bir metre uzaklıkta bulunan bir mercek bir diyoptri olarak kabul edilmiştir. Miyop gözler için verilen gözlük camlarının konveks ya da konkavlık dereceleri diyoptri ile ifade edilir.

KALDIRAÇ

Bir noktası bir yere dayanan ve bir cismi kolaylıkla kaldırmaya yarayan araçlara kaldıraç denir. Büyük ağırlıkları, kolaylıkla ve fazla kuvvet kullanmadan kaldırdıkları için, kaldıraçlar, günlük hayatta en çok kullanılan araçlardandır. Sırık, maşa, bahçe küreği, fındık kıracağı, terazi, makas, tahterevalli hep birer kaldıraçtır. Kaldıraçlara örnek olarak bir sırığı alıp incelediğimizde bir kaldıraçta, başlıca üç önemli nokta […]

KUVVET

Bir cismin hareketini doğurabilen ya da değiştirebilen kudrete verilen ad. Bir kuvveti belirtmek için a – Uygulama noktasını (yani cismin üzerinde etki yaptığı noktayı), b – Doğrultusunu yani boyunca etki yaptığı doğruyu, c – Yönünü (yani uygulama noktasını sürüklemeğe çalıştığı yönü), d – Büyüklüğünü ya da şiddetini bilmek gerektir. Kuvvet birimi “kilogram-ağırlık”tır. Bu, Paris‘te Ağırlıklar […]

BASINÇ

Herhangi bir kuvvetin, ona engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlama ve yüzey birimine düşen kuvvete verilen ad. Bir yüzey üzerine etki yapan bir kuvvetin, o yüzeye tatbik ettiği basınç, o kuvvetten başka, bu kuvvetin dayandığı yüzeye bağlıdır. Herhangi bir kuvvetin basımcından önemli bir sonuç elde edilmek istenirse, basıncın, çok küçük bir yüzey üzerine yapılması […]

ENERJİ

Bir sistemin iş yapabilme yeteneği. Başka bir deyimle, bir insan, bir hayvan, bir taş parçası, herhangi bir şey, hareket edebiliyor ya da başka bir cismi hareket ettirebiliyorsa onda enerji var demektir. Enerji, hareket enerjisi (kinetik enerji) ve durum enerjisi (potansiyel enerji): olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılır. Hareket enerjisi hareket eden bir cismin verdiği enerjidir. […]

MADDE

Uzayda bir yer kaplayan ve ağırlığı bulunan her şeye verilen ad. Maddenin şekil almış hali de “cisim” i meydana getirir. Madde ile ilgilenen değişik bilimler vardır. Fizik maddenin şeklini ilgilendiren yani cisimlerle ilgilenen bir bilimdir. Kimya ise, maddenin özellikleri, yapısı ve ayrı ayrı maddeler arasındaki ilgi ve değişimleri inceler. Bu duruma göre, bir maddenin fiziksel […]

BATARYA

Elektrik üreteçlerini aralarında bağlamakla meydana getirilen sistem. Bu üreteçlerin her birine sistemin elemanı denir. Bağlamalar üç türlü olur: Seri bağlama, paralel bağlama, karışık bağlama. Seri bağlama: Bir elemanın negatif (eksi) kutbu, ondan sonra gelen elemanın pozitif (artı) kutbu ile bağlanır ve bağlama bu şekilde devam eder. Sistemin elektromotor kuvveti, her bir elemanın elektromotor kuvvetlerinin ayrı […]

FARAD

Elektrikte, kondansatörlerin sığasını ölçmek için kullanılmakta olan bir birim. İngiliz fizik ve kimya bilgini Faraday’ın adından gelmektedir. Bir kondansatöre, bir voltluk bir elektrik gerilimi uygulandığında, aldığı elektrik yükü bir kulonsa, o kondansatörün sığası bir Farad olur. Farad, büyük bir sığa birimidir. Bu sebeple, pratikte pek kullanılmamaktadır. Bunun yerine, genel olarak, daha küçük bir birim olan […]

MERCEKLER

İçinden geçen paralel ışınları, düzenli bir şekilde birbirine yaklaştıran ya da birbirinden uzaklaştıran saydam cisimler. Başlıca iki çeşit olur. Bir çeşidi, ortaları kalın kenarları ince olan şeklidir, Bunlara “yakınsak mercek” (dışbükey, konveks de denir) adı verilir. Öbür çeşidi, ortaları ince, kenarları kalın olan şeklidir. Bunlara da “ıraksak mercek” (içbükey, konkav da denir) adları verilir