Fizik

IŞIK

Kaynağı akkor haline gelmiş çok sıcak bir madde olan, eşyayı aydınlatıp görmemize ve renkleri ayırt etmemize yarayan bir enerji. Işık, bir ışık kaynağından çıkar. Güneş yıldızlar, akkor haline gelmiş katı cisimler, gazlar birer ışık kaynağıdır. Işık kaynakları tarafından aydınlatılmış cisimlerden; bazıları da etraflarına ışık yayarlar. Bunlar da aydınlatılmış cisimleri meydana getirirler. En doğal ışık kaynağı […]

DİNAMOMETRE

Kuvvet ölçen âletlere verilen ad. Dinamometrelerin esası, esnek cisimlerdir. Bu esnek cisimler, kendilerine etki yapan kuvvetlerin şiddetleri oranında biçimlerini değiştirirler. Bu biçim değiştirmeler, belli kuvvetlerin belli şiddetlerine göre ayarlanmış olduğu için, dinamometreye uygulanan kuvvetin şiddetini kolaylıkla bulmak mümkün olur.Dinanamometrelerin pek çok çeşitleri vardır. En basit dinamometre el kantarıdır.

İŞ

Bir kuvvetin uygulanmış olduğu yer üzerindeki etkisi. Fizik bilimi yönünden bu duruma göre iş, bir kuvvet kullanarak bir şeyi hareket ettirmek, yani sürtünme kuvveti, ağırlık kuvveti gibi bazı dirençleri yenmektir. İş, kuvvet doğrultusunda gidilen yol ile oranlıdır. Bu duruma göre de, iş = kuvvet X yol. İş birimi kilogram – metredir. Bu birim, bir kilogramlık […]

DİYOPTRİ

Merceklerde ve göz âletlerinde kullanılan camlardaki kuvvet ölçüsü. Odağı bir metre uzaklıkta bulunan bir mercek bir diyoptri olarak kabul edilmiştir. Miyop gözler için verilen gözlük camlarının konveks ya da konkavlık dereceleri diyoptri ile ifade edilir.

KALDIRAÇ

Bir noktası bir yere dayanan ve bir cismi kolaylıkla kaldırmaya yarayan araçlara kaldıraç denir. Büyük ağırlıkları, kolaylıkla ve fazla kuvvet kullanmadan kaldırdıkları için, kaldıraçlar, günlük hayatta en çok kullanılan araçlardandır. Sırık, maşa, bahçe küreği, fındık kıracağı, terazi, makas, tahterevalli hep birer kaldıraçtır. Kaldıraçlara örnek olarak bir sırığı alıp incelediğimizde bir kaldıraçta, başlıca üç önemli nokta […]

KUVVET

Bir cismin hareketini doğurabilen ya da değiştirebilen kudrete verilen ad. Bir kuvveti belirtmek için a – Uygulama noktasını (yani cismin üzerinde etki yaptığı noktayı), b – Doğrultusunu yani boyunca etki yaptığı doğruyu, c – Yönünü (yani uygulama noktasını sürüklemeğe çalıştığı yönü), d – Büyüklüğünü ya da şiddetini bilmek gerektir. Kuvvet birimi “kilogram-ağırlık”tır. Bu, Paris‘te Ağırlıklar […]

BASINÇ

Herhangi bir kuvvetin, ona engel olan bir yüzey üzerine yaptığı zorlama ve yüzey birimine düşen kuvvete verilen ad. Bir yüzey üzerine etki yapan bir kuvvetin, o yüzeye tatbik ettiği basınç, o kuvvetten başka, bu kuvvetin dayandığı yüzeye bağlıdır. Herhangi bir kuvvetin basımcından önemli bir sonuç elde edilmek istenirse, basıncın, çok küçük bir yüzey üzerine yapılması […]

ENERJİ

Bir sistemin iş yapabilme yeteneği. Başka bir deyimle, bir insan, bir hayvan, bir taş parçası, herhangi bir şey, hareket edebiliyor ya da başka bir cismi hareket ettirebiliyorsa onda enerji var demektir. Enerji, hareket enerjisi (kinetik enerji) ve durum enerjisi (potansiyel enerji): olmak üzere başlıca iki bölüme ayrılır. Hareket enerjisi hareket eden bir cismin verdiği enerjidir. […]