Eğlence

İSKAMBİL

Birer tarafı resimli ya da işaretli kâğıtlarla oynanan ve pek çok çeşidi bulunan bir oyun ve bu oyun kâğıtlarına verilen ad. İskambil kâğıtları 52 parçadan ibarettir. Maça, sinek, kupa, karo olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Her bölümün kâğıtlarında birden ona kadar rakamları ifade eden kağıtlarla, oğlan, kız, papaz adlarını alan kâğıtlar bulunur.

ÇENGİ

Eskiden oyuncu kadın ve kızlara verilen ad. Eski Türk eğlencelerinde ve kadın topluluklarında yer almış olan çengi, daha sonraları evlenme ve sünnet düğünlerinde Kâğtıthane eğlencelerinde de görülmüştür. Bu eğlencelere katılan ve çocukla azınlıklardan ve kıptilerden olan çengiler, göz alıcı elbiseleri , gerdan kırmaları baş ve işaret parmakları göbek çalkamaları , pirinçten zilleri oyun sırasında çalmaları […]

KARNAVAL

Hıristiyanların, , büyük perhizden önce et kesiminde, çeşitli ve tuhaf kılıklara girerek toplu halde yaptıkları şenlikler. Bu türlü dinî bayram eğlenceleri Hıristiyanlıktan önceleri de görülür. Eski Mısırlılarca İsis ve Apis bayramları, İbranilerde eski Yunanlılarda, Romalılarda türlü adlarla anılan dinî eğlenceler vardır. Gürültülü, neşeli müzikli olan bu eğlencelerde toplu danslar yapılır, herkes çeşitli ve güldürücü kıyafetlere […]

ÇARLİSTON

Oluşum bakımından bir zenci dansı. Çok eski bir tarihi olmakla beraber, özellikle, Birinci Dünya Savaşı’ndan beş altı yıl sonra Amerika‘da moda olmuş ve oradan bütün dünyayı, bir salgın şeklinde yayılmıştır. Özellikle 1922 – 25 yılları, bütün dünyada, Çarliston hastalığının yaygın olduğu yıllardır.

MEDDAH

Eskiden Türkiye‘de kahveler ve salonlarda halka hikâyeler söyleyen, olayları olmuş ya da oluyormuş gibi canlandırarak anlatan sanatkârlara verilen ad. Sahnesi ve kişileri olmadan yapılan bu anlatımlar çoklukla el hareketleri ve şive taklitlerine dayanırdı. Meddah, halkın karşısında yüksekçe bir yerde oturur; ilkin padişaha dua ettikten sonra “zaman, zaman içinde; kalbur, saman içinde” diyerek hikâyesine başlardı.

ÇIRAĞAN

Eskiden, özellikle “Lâle devri” adı ile anılan Ahmet III. devrinde geceleri yapılan donanma şenliklerine verilen ad. Damat İbrahim Paşanın sadrazam olduğu bu yıllarda, Topkapı sarayı ile Beşiktaş‘taki Çırağan yalısında yapılan bu eğlenceler sırasında ağaçların ve lâle fidanlarının arası kandillerle donatılır, kaplumbağa kabuklarına renkli ışıklar veren meşaleler konur ve denizde çeşitli ışık oyunları yaptırılırdı.

MİLLİ OYUNLARIMIZ

Uzun yıllar devam ede gelen bir gelenek halinde, oynanan Türk halk oyunları. Millî oyunlarımız, halk sanatı, halk müziği, halk edebiyatı kollarına toplu halde bir ifadesi gibidir. Bu kolların, çeşitli bölgelerde gösterdiği değişiklîkler sonucu da, çok çeşitlilik göstermektedir. Millî oyunlarımız içinde tek kişi olarak oynananları olduğu gibi; en az dört kişiden meydana gelen ve dizi şeklinde […]

DALKAVUK

Kendine fayda sağlayacak durumda olanlara yaltaklanarak ve böylelerini eğlendirmek üzere soytarılık yapara geçimini sağlayan kimse.Dalkavuklar menfaatleri uğruna insanlık haysiyetlerini korumayan, doğruluğa önem vermeyen kimselerdir.Kendi çıkarları için doğru olmayan şeyleri, başkalarının zararına olsa bile, yapmaktan ve düşünmekten geri kalmazlar; böylece kendilerine faydası dokunacakların daima hoşuna gidecek yolu bulmaya çalışırlar.

POKER

Bir çeşit kâğıt oyunu. 32 den 52 ye kadar oyun kâğıdı ile üç, dört, beş kişi arasında oynanır. Her oyuncuya beş kâğıt yerilir. Amerika’dan çıkarak bütün dünyaya yayılan poker, para koyma, önceden ya da bir kısım kâğıtları değiştirdikten sonra para artırma suretiyle oynanan bir kumardır.

DAMA

İki kişi arasında oynanan bir oyun. Siyahlı beyazlı eşit hanelere ayrılmış kare şeklinde bir tahta üzerinde taşlarla oynanır. Dama tahtası, satrançta olduğu gibi 64 hanelidir. Oyuncuların 16 şar taşı vardır. Satranç gibi, düşünülerek ve muhakeme edilerek oynanması gereken eğlenceli ve faydalı oyunlardan biridir.