Eğlence

DOMİNA

Üzerleri noktalarla işaretli 28 taşla oynanan bir oyun. Bu taşların bir yüzü, siyah bir çizgi ile ortadan ikiye bölünmüştür, iki bölümde siyah küçük noktalar vardır. Bir tanesinde hiç bir işaret bulunmaz, altı tanesinin bir bölümünde hiç bir işaret bulunmamasına karşılık, öbür bölümlerinde, her birinde birden altıya kadar noktalar bulunur. Diğerleri de, bu şekil içinde, ikiden […]

TAVLA

Beşer bölüme ayrılmış ,iki tarafda tahta üzerinde değişik iki renkte onbeşerden otuz pul ve iki zarla oynanan bir oyun ve bu oyunun kutusuna verilen ad. Değişik oyunları, her seferde atılan zarların toplamına göre pulların ileri yürütülmesi özelliğini taşır.

BEZİK

İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun. İki kişi ile oynanabildiği gibi, üç, dört kişi ile de oynanabilir. Birçok çeşitleri arasında en çok oynananı iki kişilik olanıdır. Bu da, dört deste yirmidörtlük yani 96 kâğıtla oynanır. En büyük kâğıt as olmak üzere sırasıyla, onlu, papaz, kız, oğlan ve dokuzludur. Bezik çoklukla aileler arasında oynanan bir aile oyunudur.

DÜĞÜN

Evlenmeyi kutlamak üzere yapılan bir tören ve eğlenti. Evlilik müessesesinin kurulduğu ilk devirlerden beri yapıla gelmektedir. Bugün çeşitli milletler tarafından yapıla gelmekte bulunan düğünler, eski çağlardan kalma bir gelenek olarak devam etmektedir. Eski çağlarda yapılan düğünlerin asıl özettiği, evliliğe kötü ruhların gelmesini önlemek amacı ile yapılmış elmalarıdır. Bu çağlarda düğünlerin, mümkün olduğundan fazla kalabalık ve […]

BİLARDO

Özel bir masa üzerinde bilyalar ve ıstaka denilen sopalarla oynanan bir oyun. Bilardo masası dikdörtgen biçimindedir ve üzerİ yeşil bir çuha ile kaplanmıştır. Balyaların çapı 6 santimetre istikanın uzunluğu 150 santimetredir. Oyun istikaları bilyaların üzerine vurmak suretiyle oynanır.

FOKSTROT

Dört tempolu bir çeşit dans. XX. yüz yıl başlarında Amerika‘da görülmeye başlanan bu dans, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyaya yayılmış, bu arada memleketimize de gelmiştir. İleriye, arkaya ve yana doğru bir ya da iki adımla ve hafif duraklamalarla yapılan bir yürüyüşten ibarettir.

BRİÇ

4 oyuncu tarafından 52 iskambille oynanan bir oyun. Briçte oyuncular iki gruba ayrılır. Kâğıdın dağıtılacağı taraf kur’a ile tespit edilir. Kâğıt yapan oyuncu, kâğıtları birer birer ve soldan başlayarak dağıtır. Her oyuncuya 13 kâğıt düşer. İskambil kâğıtlarının sırası, birli, papaz, kız, oğlan onlu, dokuzlu ve sekizlidir. Briç, XX. yüzyılın başından beri, aile toplulukları arasında çok […]

GLADYATÖR

Eski Roma‘da, halkın ve imparatorların eğlenmeleri için tertip edilen oyunlarda, bir birleriyle ölesiye dövüşen yada aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlarla dövüştürülen kimselere verilen ad. Gladyatörler, esirler, köleler ve mahkûmlar arasından seçilirdi. İçlerinde isteyerek dövüşenler olduğu gibi, zorla ölüm kavgasına katılanlar da vardı. Dövüşçüler, imparatorun locası önünden geçerken “Selâm Sezar, ölüme gidenle,seni selâmlıyorlar” diye selâm verirler […]

CİRİT

Düşmana atılmak üzere yapılmış ucu demirli, sert tahtadan kısa mızrak. Başka bir amaca lüzum olmaksızın kullanan tarafından elle fırlatılmak suretiyle atılır. Bu silâh yalnız süvariler tarafından kullanılır. Barış zamanlarında, bunların yetiştirilmesi için yapılan talimlerde kullanılırdı. Bu şekildeki karşılaşmalar, eski Türklerde “cirit oyunu” adı ile anılan bir spor özelliği taşırdı.