Nedir

MEZOPOTAMYA « Dünya Coğrafyası

İki nehir arasındaki yer anlamına gelen bir deyim. Fakat Mezopotamya adı, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alanlara verilen ad olarak kullanılmaktadır. Mezopotamya bölgesi, genel olarak kuzeyde Türkiye sınırından güneyde Basra körfezine kadar uzanan iki nehir arası topraklarla, güneyde ŞattülArap'ın iki yakasında ve İranın batı alanında bulunan bölgeleri içine alır.

Mezopotamya bölgesi, Milâttan önceki devirlerde yeryüzünün en büyük medeniyetinin bulunduğu bölgeleri içine almakta idi. Bu bölgede, Âmir, Babil gibi medeniyetler gelişmiştir.

HARF « Eğitim

Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her biri. Bugün kullanmakta olduğumuz alfabede, dilimizin seslerine göre harf bulunmaktadır. Türk alfabesindeki küçük ve büyük harfler şunlardır.

a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, i, ı, j, k, 1, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z.

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I,İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, T Ü, V, Y, Z.

Alfabedeki her harf , bir sesin karşılığıdır. Harfler, ya ses kirişlerinden kopup gelerek, ağzın az ya da çok aç durumunda, hiçbir engele rastlamada serbest olarak çıkarlar; ya da bir seslinin yardımıyla çıkarılabilirler. Serbest olarak çıkan seslere, “Sesli harfler”, b sesli harfin yardımıyla çıkarılabilen harflere de “sessiz harfler” denir.

Sesli harfler, dilin, dudakların, çenenin aldığı duruma göre, a - kalın ince sesliler, b - düz yuvarlak sesliler c - geniş ve dar sesliler olmak üzere üç ayrılırlar.

Sessizler de çıkış yerlerine (dudak diş, damak, hançere) söyleniş sırasında ses yolunun aldığı duruma, kirişleri ses verip vermemesine göre çeşitlere ayrılır.

OKLAHOMA « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinden biri. Güneybatı bölümünde yer alır. Yüzölçümü 181.447 kilometrekare, nüfusu 2.233. 000 dir. Nüfusunun önemli bir bölümünü Kızılderililer meydana getirir. Amerika Birleşik Devletlerinin geniş ölçüde petrol çıkarılan devletlerinden biridir.

GÜRCİSTAN « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliğine bağlı küçük cumhuriyetlerden biri. Karadeniz kıyısındadır ve Türkiye ile sınırlıdır. Nüfusu 4 milyon kadardır. Başşehri Tiflistir. Eskiden Türk ve Müslüman olan halkın çoğu dağıtılmış bir haldedir. Bununla beraber Tiflis'te 30.000 kadar Türk yaşamaktadır.

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ « Devlet

Millî bir hayır ve yardım derneği. Savaşlarda yaralanan askerleri tedavi etmek ve sağlıklarım korumak, bazı zamanlarında, deprem, yangın, açlık bir çeşitli felâketlerde, bu felâkete uğrayanlara her bakımdan yardım etmek amaçları içinde kurulmuş bir dernektir .Özellikle, milletlerarası yapılan savaşlarda, yaralanan askerlerin tedavisinde, millet farkı gözetmeksizin bir yardım müessesesinin kurulması düşüncesi, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da yer etmeğe başlamış, 1864 yılında Cenevre Milletlerarası Kızılhaç Komitesi kurularak, fiilî alana atılmıştır. Türkiye'de bu kurulun karşılığı olarak “Hilâliahmer Cemiyeti” kurulmuş .Osmanlı Hilâliahmer Cemiyeti, 1868 de Milletlerarası Kızılhaç Komitesine üye olmuştur.

Kuruluşundan itibaren büyük faydalar sağlayan bu cemiyet, İstanbul olan merkezini 1926 yılında Ankara'ya taşımış, 1935 yılından itibaren de ad değiştirmiş ve “Türkiye Kızılay Derneği” olmuştur. Beyaz zemin üzerinde kırmızı aylı bayrağı vardır.

PATRONA HALİL ( - 1730) « Tarih

Kendi adı ile anılan ayaklanmanın başı, Arnavut bir gemicidir. 1730 yılında, Lâle Devri'nin getirdiği eğlence âlemine son vermek düşüncesi ve şeriat istemek bahanesiyle ayaklanmış sadrazam Damat İbrahim Paşa ile bir çok ileri gelen kişileri öldürmüş, Ahmet III. ü tahtan indirerek Mahmut I.i tahta çıkarmıştır. Mahmut I. tarafından saraya davet edildiği bir sırada, arkadaşları ile birlikte öldürülmüştür.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy