Nedir

KERBELA « Dünya Coğrafyası

Irak'ta Fırat ırmağı kıyılarında, 70.000 nüfuslu bir şehir. Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Peygamber Muhammed'in torunu Hüseyin, Emevî hükümdarlarından Muaviye' nin oğlu Yezid'in gönderdiği asker tarafından burada şehit düşmüştür. Kanunî Sultan Süleyman zamanında Osmanlı sınırları içine girmiş, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Türk egemenliğinden çıkmıştır. Kerbelâ faciasının hâtırası, her yıl muharrem ayında büyük matem törenlerine vesile olmaktadır.

BOĞAZKÖY « Türkiye Coğrafyası

Bugün Çorum iline bağlı Boğazkale bucağının merkezi olan Hitit Hükümeti merkezi. Eskişehir, Kızılırmak büyük kıvrıntısının içinde, Budaközü denilen suyun kenarındadır. Burada yapılan arkeolojik kazılar ve araştırmalarla ünlüdür.

LÜKSEMBURG « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın kuzeybatısında küçük bir devlet. Kuzey ve batısında Belçika, güney de Fransa, doğuda Almanya ile sınırlıdır. Yüzölçümü 2.568 kilometrekare, nüfusu 333.000 dir. Başşehri Lüksemburg şehridir. Dukalıkla yönetilir.Kuzey bölümü yaylalar ve ormanlar, güney bölümü çok verimli ovalar halindedir. İklimi serttir. Bir endüstri ülkesi olmakla beraber, asıl geçim kaynağı tarımdır.1867 Londra Antlaşması ile bitaraflığı teminat altına alınmış olan Lüksemburg Dukalığı, Almanların işgali altında kalmıştır.

HAYREBOLU « Türkiye Coğrafyası

Tekirdağ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.114 kilometrekare, nüfusu 38. 570 dir. Yüzeyi genel olarak çıplak ve çok hafif meyilli dalgalı sırtlar ve yamaçlardan ibarettir. Tahıl pancar ve ayçiçeği ekimi kazanın başlıca geçim kaynaklarıdır.İlçe merkezi 8.589 nüfuslu Hayrebolu kasabasıdır.

VEZÜV « Dünya Coğrafyası

İtalya’da Napoli'nin sekiz kilometre güney - doğusunda ,1.280 metre yükseklikte bir yanardağ. Bu yanardağın tarihte ilk püskürmesi 79 yılında olmuş ve Herculanum, Pompei şehirlerini lâvlarıyla örterek yok etmiştir. O zamandan beri yanardağ kül ve lâvlar saçmıştır.

KAN GRUPLARI « Sağlık

İnsan kanında tespit edilen gruplar. Bu gruplar, insanların kanlarının birbirlerine benzememesinden ileri gelmiştir. Bu gruplaşma da, alyuvarlarda iki türlü (A ve B) ağlütinojenin ve serumlarda bunlara karşı iki türlü ağlütinin (alfa ve beta) cisimlerinin bulunmasından ileri gelmektedir.

İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar, dört çeşit grubun bulunduğunu göstermiştir.

O grubu. Bu grubun alyuvarları hiç bir aglütinoieni bulundurmazlar. Bunun için diğer grupların hiçbirinin serumundan etki görmezler. O grubu, her gruba kan verebilir. Fakat ancak kendi grubundan kan alabilir.

A grubu. Bu grubun alyuvarlarında (A) ağlütinojeni, serumlarında beta aglütinini vardır. A ve O dan kan alabilir ve ancak A ve AB ye kan verebilir. B grubu. A'nın tamamıyla tersidir. AB ve A dan alamaz, kendi grubuna ve AB ye kan verebilir.

AB grubu. Alyuvarlarında her iki ağlütinojen bulunduğundan öbür grupların serumları ile aglütine olur. Kendinden başka hiç bir gruba kan veremez, fakat her gruptan kan alabilir (genel alıcıdır).

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy