Nedir

LOKOMOTİF « Teknik

Demiryolu üzerinde vagonları çeken tekerlekli, buhar ya da elektrikle işleyen makine. Buharlı olanlar, kömürle ısıtılan büyük bir buhar kazanında meydana gelen buhar basıncının ileri geri hareket ettirdiği pistonun tekerlekleri döndürmesi esasına dayanır. Elektrikli olanlarda da elektrik kuvveti ile tekerleklerin dönmesi sağlanır.

EHRAMLAR « Bilim ve Sanat

Mısırda eski zamanlardan kalma piramit şeklindeki anıtlar. Bunlar, eski Firavunların ve hükümdarların türbeleri olarak yapılmış anıtlardır. Nil boyunca yüzlerce ehram vardır. Bunların en ünlüleri Cizre'de “Kefren , Kheops , Mikerinos” ehramlarıdır. Kheops ehramı, 146 metre yüksekliğindedir. Ehramların genel olarak yükseklikleri 50 - 150 metre arasında değişmektedir.

Mısırlılar, ölümden sonra ruhun gelip vücuda girdiğine ve kendi cesetlerini bulamayan ruhların öbür hayata ulaşamayacaklarına inandıkları için ölülerini mumlayarak korurlardı. Mumyaladıkları ehramların ortasında gizli bir yerde bulunan bir odaya konurdu.Ehramların yapılışı büyük masrafları ve yıllarca çalışmayı gerektirdiği için, ancak hükümdarlar için yapılmıştır.

SOLUCANLAR « Hayvanlar

Çok hücreli hayvanlardan solumlu hayvanların ilk şubesi. Vücutları yumuşak, yassı ya da yuvarlak hayvanlardır. Bir bölümü bütün halinde parçasız bir bölümü parçalı ya da halkadır. Hayvanlarda iki taraflı simetri vardır. Bu şube, vücut yapılarının gelişmelerine göre, üç sınıfa ayrılır : a - Yassı solucanlar, b - Yuvarlak solucanlar, c – Halkalı solucanlar. Yassı solucanlar sınıfı içinde çoklukla asalak halde yaşıyan Tremetodlar, (koyunlarda kelebek hastalığı yaparlar), Sestodlar (barsaklarda yaşayan asalaklardır) yer alır. Yuvarlak solucanlar sınıfında bulunanlar da asalak halde yaşarlar ve çoklukla birer barsak solucanı halindedirler. Halkalı solucanlar sınıfı da, vücutları halkalardan yapılmış solucanları içine alır. Çoklukla ıslak ve yumuşak topraklarda sık sık görülen yer solucanları, bu sınıftandırlar.

BAYATİ ARABAN « Müzik

Türk musiki makamlarından birinin adı. Şetaraban ve bayatı makamlarının birleşmesinden meydana gelmiş birleşik bir makamdır

HİZAN « Türkiye Coğrafyası

Bitlis iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 956 kilometrekare, nüfusu 17.680 dir. Yüzeyi genel olarak çok dağlık alanlardan ibarettir. Hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 825 nüfuslu Karasu kasabasıdır.

BİGA « Türkiye Coğrafyası

Çanakkale iline bağlı bir ilçe. ilçenin yüzölçümü 1.327 kilometrekare, nüfusu 73. 206 dır. ilçe Çanakkale'nin kuzey doğusunda Marmara Denizi kıyısında ve Anadolu yakasında bulunmaktadır Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ve geniş, hafif dalgalı düz ovalar dan ibarettir. Tahıl, çeşitli sebzeler, tütün yetiştirilmektedir. Halkı çiftçilik ve balıkçılıkla geçinmektedir.

Merkezi olan Biga kasabası 10.831 nüfuslu bir kasabadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy