Nedir

SARIYER « Türkiye Coğrafyası

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 150 kilometrekare nüfusu 489990 dur. İstanbul Boğazı'nın Rumeli kıyılarındadır ve engebeli, dalgalı ve makilerle kaplı sırtlarla, aralarındaki vadilerden ibaret bir yüzeye sahiptir. Halkın geçimi çeşitli işlerle olmaktadır. Merkezi 43991 nüfuslu Sarıyer kasabasıdır.

BOMBA « Devlet

Cansız hedefleri tahrip ve imha etmek için, canlı hedefleri yaralamak ve öldürmek için kullanılan ateşli bir silâh.

Çok eski tarihlerde icat edilmiş ve savaşlarda kullanılmış ateşli bir silâh olan bomba bilhassa Birinci Dünya Savaşı sıralarında çok gelişmiş İkinci Dünya Savaşlarında kullanılan en önemli silâhlardan biri olmuştur.

Bombalar genel olarak, madenî bir kılıf (gövde), bunun içine konan patlayıcı bir madde (barut) ve ateşleme düzenini (tapa) ihtiva eder. Kullanıldıkları amaçlara, vasıtalara ya da hedeflere göre adlandırılırlar.

Bunlardan en küçük ve ilkel olanları el ile atılanlardır. Bunlara “el bombası”, tüfekle atılana “tüfek bombası” deniz altı hedeflerine atılana “deniz (su) bombası”, uçakla atılana “uçak bombası”, atomdan yapılana “atom bombası” hidrojenden yapılana “hidrojen bombası” denir. Bunlardan başka etkilerine ve görecekleri vazifelere göre de “tahrip bombası, saatli bomba, gaz bombası, sis bombası, yangın bombası, talim bombası, göz yaşartıcı bomba” vardır.

DANİMARKA « Dünya Coğrafyası

Kuzeybatı Avrupa'da bulunan küçük devletlerden biri. Yüzölçümü 42.936 kilometrekare, nüfusu 4.581.000 dir. Krallıkla yönetilir ve başşehri Copenhague şehridir. Almanya'mn kuzeyinde, Jutland adlı bir yarımada ile Seeland, Foinie, Laaland, Falsler ve Bornholm adlı beş adadan meydana gelmiştir. Coğrafya: Danimarka, iki farklı bölgeye ayrılır: 1 - Batı Jutland kıyıları; Ülkenin en verimsiz ve tenha kısımlarıdır. Alçak kıyılar kumlar ve kumluklarla örtülüdür. Rüzgâra karşı açık olduğumdan ve koruyucu koylardan yoksun bulunduğundan gemiciliğe elverişli değildir. Kıyıdan içerlerde ise, yer yer çalılar ve torbalarla örtülü topraklar yayılır. 2 - Doğu Jutland ve adalar; Ülkenin asıl zengin ve canlı bölümleridir. Yer yer yüz metreye kadar yükselen tepeler hariç, her taraf düz ovalardan ibarettir. Bölgenin her yanı çayırlar ve ormanlarla örtülüdür. Danimarka'nın başlıca şehirleri buralarda bulunmaktadır.

Adalarda ve yarımadada bazı toprak ürünleri yetişirse de, asıl zenginlik hayvancılıktan İbarettir. Bu bakımdan, dünyanın en iyi teşkilâtlanmış memleketidir. Hayvancılık, daha çok süt ve sütten meydana gelen ürünler için yapılır. Kümes hayvanları ve domuz da dahil olmak üzere hayvan ürünleri ihracatının 3/4 ünü meydana getirir.

Danimarka, Baltık denizini Kuzey denizine bağlayan çok işlek boğazların da sahibidir.

Rutubetli ve çok sisli bir iklimi olmakla beraber Avrupa'nın en güzel yerlerinden sayılan yerleri vardır.

Tarih: Danimarka'nın Avrupa tarihinde oldukça canlı ve hareketli bir tarihi vardır. Danimarkalılar, ilkin Normandlaratı ayaklanmasıyla Avrupa'da tanındılar ve X. yüzyılda bir krallık meydana getirerek Norveç'i ve İngiltere'nin bir bölümünü egemenliklerine aldılar. Bu tarihten sonra Avrupa siyasetinde zaman zaman faal bir rol oynamışsa da küçük bir devlet olarak kalmakta devam etmiş, İkinci Dünya Savaşının ilk yıllarında (1940) Almanlar tarafından işgal edilmiştir. Beş yıl kadar Almanların esareti altında kaldıktan sonra 1945 tarihinde yeniden egemenliğine kavuşmuştur. Meşrutî krallıkla yönetilmektedir.

BORU « Kimya

Sıvı ve gazların aktarılmasında kullanılan içi boş, çeşitli maddelerden yapılmış çoğu silindir biçiminde cisimler.

BAŞ « Biyoloji

Beyni, dokunma duygusunun bir kısmı ile öbür duygu organını, solunum ve sindirim organlarının ilk kısımlarını taşıyan vücut parçası, insanlarda boynun yukarısında şişkin ve yuvarlakça; hayvanlarda vücudun ön tarafında ve ovaldir. Pek ilkel hayvanlarda, gövdenin öbür kısımlarından ayrılmamış, tır.

Baş iskeleti (yandan)

1 - Alın kemiği, 2 - Duvar kemiği, 3 -Artkafa kemiği, 4 - Şakak kemiği, 5 -Temel kemiği, G - Mastoid, 7 - Elmacık kemiği, 8 - Dışkulak yolu, 9 - Elmacık kemeri, 10 - Üstçene kemiği, 11 - Alt çene kolu, 12 - Altçene cismi, 13 - Kas çıkıntısı, 14 - Eklem çıkıntısı, 15 - Çene ucu deliği, 16 - İnfaorbital delik, 17 -Burun kemiği, 18 - Gözçukuru, 19 - Şakak üst çizgisi, 20 - Glabella, 21 - Üstçene açısı, 22 - Eğri çizgi, 23 - Burun dikeni.

Baş kemikleri: Kafa ve yüz kemiklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kafa kemikleri, kafa bokluğunun çevresinde dördü tek ikisi çift sekiz kemik, temel kemik, art kafa kemiği, şakak kemikleri ve duvar kemikleridir. Yüz kemikleri, başın ön ve alt kısmında olup yüzün iskeletlerini meydana getiren altısı çift, on dört kemikten meydana gelmiştir. Tek olanlar sapan ve altçene kemikleridir. Çift olanlar şunlardır: Üstçene, damak, elmacık, tırnaksı, burun , altboyuncuk kemikleri.

Baş, yüz ve kafa olmak üzere iki kısma ayrılır. Kafa kısmında, kafa kemiklerini meydana getirdiği boşluk içinde beyin zarları ile örtülü ön, orta ve arka beyin bulunur. Kafatasının dış yüzü deri ve saçla örtülüdür. İşitme duygusunun alıcı organı olan kulak, kafanın, yanlarındadır.

Yüz kısmı, kafanın önündedir. Burada burun ve burun boşlukları, koku duygunun alıcı kısmı, yanaklar, dudaklar, ağız, boşluğu, dişler, dil göz küreleri kaşlar bulunur.

ORUÇ « Din

İslâm dininin beş şartından biri. Yılda bir ay, Ramazan ayında, Tanrıya kulluk ve ibadet amacıyla, tanyerinin ağarmağa başlamasından güneş batmasına kadar, niyetlenerek bir şey yiyip içmekten ve orucu bozan başka şeylerden nefsi korumak suretiyle tutulur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy