Nedir

BENZEN « Kimya

Benzol oynak su gibi duru, kendine mahsus kokusu olan bir sıvı. Özgül ağırlığı 0,885, donma derecesi 5,5 alevlenme derecesi 80.15 derecedir. Açık havada is çıkararak yanar ve karbon dioksit ile su meydana getirir. Yanarken fazla enerji verdiği için patlamalı motörlerde kullanılan yakıtlara katılır. İçildiğinde fazla bir zararı olmaz fakat değişik su buharlarının solunumu kısa zamanda ölüme sebep olur. Teknikte çoklukla taş kömürü katranın damıtılmasından ve ham gazın yıkanmasından elde edilmektedir. Bundan başka asetilen etilen metan gibi bileşiklerin kızgın borularından geçirilmesi ile de elde edilmektedir.

Motor yakıtlarına karıştırıldığı gibi insan ve hayvanlarda deri parazitlerine ve kurtlara karşı ilâç olarak; patlayıcı madde imalinde anilin boyalarda lâstik sanayinde kullanılmaktadır.

DÜELLO « Dünya Tarihi

Eskiden bazı ülkelerde bir hakareti kanla temizlemek için iki kişi arasında ve şahitler önünde yapılan silâhlı çarpışma. Eski çağlarda iki kişi arasında ve herkesin önünde yapılan silahlı çarpışmalar, savaşlara başlarken, dâvâlı şefler arasında bir gösteriş çarpışması şeklinde ya da savaşı kızıştırmak için yapılırdı. Şahıslar arasındaki çeşitli anlaşmazlıkları düello ile ve meşru bir şekilde halletmek şekline, Orta çağın derebeylik devrinde rastlanır. Bu çağda salgın bir hal alan düello, bir âdet ve moda haline gelmiş, özellikle XVII. yüzyıl Fransasında aristokrat ailelerin pek çok kaybına sebep olmuştur. Sonradan düello yapmak, hükümetler tarafından yasak edilmiş, böylece, bu keyfi adam öldürmenin önü alınmıştır.

İNEK « Hayvanlar

Erkeğine, dişisine bir arada sığır adı verilen memeli bir hayvanın dişisi. İri bir hayvandır. İnsanlar tarafından, uzun zamandan beri, sütünden, etinden ve evcil bir hayvan olarak kuvvetinden istifade edilmek için beslenmektedir. Bir yılı geçmeyen yavrusuna buzağı, daha büyüğüne dana denir.

ÇİMLENME « Bitkiler

Bir bitkinin tohumdan gelişmesi. Çimlenme, ya tohumun toprağa düşmesi anından başlar ya da birkaç günlük, birkaç yıllık bir uyuma devresinden sonra başlar. Bu süre çeşitli şartlara bağlıdır. Bu şartların başlıcaları arasında su ve ısı vardır.

Suyun ve ısının etkisiyle toprağa düşen tohum, ilkin şişmeğe başlar, bir süre sonra da kabuğu yarılır ve yavru bitkinin kökçük kısmı toprağın içme doğru aşağıya, sapçık kısmı da toprağın yüzüne doğru büyümeğe başlar. Bu büyüme sırasında beslenme, tohumun içindeki yedek besin maddeleriyle olur. Kök ve yapraklar, gelişmelerini kazanınca, bitki kendi besinini kendisi yapmaya başlar. Böyle, normal bir bitki hayatı başlamış olur.

TEBRİZ « Dünya Coğrafyası

İran Azerbaycan’ının merkezi olan şehir. Nüfusu 290.000 dir. Tebriz, İslâm medeniyeti devrinde, Doğu'nun pek bayındır ve önemli şehirlerinden biri durumunda bulunuyordu. Halı ve şalları ünlüdür.

MANYAS « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 319 kilometrekare, nüfusu 28.596 dır. Yüzeyi, Manyas gölünün Güney kıyılarını meydana getiren çok verimli geniş düzlükler halindeki Manyas ovasından ve yer yer ormanlarla kaplı yamaçlardan ibarettir. Halkının başlıca geçimi mısır, buğday ekimi ve hayvancılıktır.

İlçe merkezi 3.034 nüfuslu Maltepe kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy