Nedir

DEVREKANİ « Türkiye Coğrafyası

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 639 kilometrekare, nüfusu 23,272 dir. İlçe yüzeyi ormanlarla kaplı dik meyilli yamaçlardan ve yer yer ovalar, dan ibarettir.

İlçenin merkezi 1.636 nüfuslu Devrakâni kasabasıdır.

GÖZ KUSURLARI « Sağlık

Uzaktan gelen ışın, göze paralel geldiği için normal gözün “emmetrop” kırıcı ortamları, hiç bir uyum hareketi yapmadan bu ışınları retîna üzerinde toplarlar. Ancak ,bazı gözlerin büyük çapları kısa olur. Bunlar uzağı görürler, yakını görmek için fazla uyum yapmak zorundadırlar (hipermetrop göz). Görüntüyü retina üzerine getirmek için iki taraflı konveks mercekler kullanılır. Bazı gözlerin de büyük ekseni normalden uzundur. Bunlar uzağı görmezler, yakını iyi görürler (miyop göz) Bunlarda görüntü retinaya ulaşamaz. Bu gözlerde görüntüyü retina üzerine getirmek için de iki taraflı konkav mercekler kullanılır.

İSKENDERUN KÖRFEZİ « Dünya Coğrafyası

Anadolu'nun güneyinde, Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusunda, doğuda Amanos, batıda Misis dağ sıralarının arasına girmiş geniş bir körfez. Doğu kıyılarında İskenderun şehrinin bulunması sebebi ile bu adı almıştır. İskenderun körfezi çevresinin zenginliği ile eski devirlerden beri büyük ticarî önem taşıyan bir özellik taşır.

DEMİRPERDE « Devlet

Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa'da Rusya taraftarı olan komünist bloğu içindeki devletleri (Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya ,Macaristan, Polonya, Rumanya) öbür Avrupa devletlerinden ayıran sınır. Bu deyim ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Hür dünya devletlerini meydana getiren Avrupa devletlerinden, Demir Perde bloğu içinde bulunan devletlere girmek, çeşitli kayıtlar yüzünden imkânsız denecek kadar zordur.

ZEBRA « Hayvanlar

Yaban eşek türü. Attan küçük, derisi koyu sarı ya da siyah renklidir. Ancak tüylerin üzerinde yukardan aşağıya siyah yol şeritleri vardır. Afrika’nın geniş otluklarında yaşayan bir hayvandır. Kalabalık sürüler halinde gezerler ve ot yiyerek beslenirler. Koşuları hızlıdır, yırtıcı hayvanlardan kolayca kaçabilirler.

MUMYA « Dünya Tarihi

Kokmaktan ve çürümekten koruyabilmek, bozulmaksızın yüzyıllarca saklayabilmek için özel eczalarla muamele edilen ve özel yerlerde (lâhid) saklanan cesetlere verilen ad. Bu usulü eski Mısırlılar icat etmişler ve onlar uygulamışlardır. Mısırlılar, insan öldükten sonra ruhunun yaşadığına ve o ruhun kendi vücudunu aradığına inandıklarından, mumya yapımına önem vermişlerdir. Bu sebeple, eski Mısır Firavunlarının üç bin yıllık mumyaları, daha yeni mezara konmuş gibi bulunmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy