Nedir

BOZA « İçecekler

Darı, mısır, arpa, buğday, çavdar yulaf gibi hububatın unu ile hazırlanan, içinde az asitlaktik bulunan, çok hafif alkollü açık bej renginde, ferahlatıcı ve besleyici koyu bir içki. Mayhoş bir tadı vardır. Türkiye'de çoklukla darıdan yapılır.

Memleketimizde boza hazırlanması şu şekilde olmaktadır: Darı değirmende öğütülür, kepek çıkarılır, kazanda kavrulur, az su ile koyu bir kıvam alıncaya kadar pişirilir, elekten geçirilerek öz haline getirilir, mayalandırılır ve serin bir yere bırakılır. İçilmeden önce içine şeker katılarak ekşimesi sağlanır.

GENÇ « Türkiye Coğrafyası

Bingöl iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.646 kilometrekare, nüfusu 23.808 dir. Yüzeyi genel olarak dik meyilli, dalgalı, sırtlardan ve derin vadilerden ibarettir. Hayvancılık başlıca geçim kaynağıdır.

İlçenin merkezi 2.400 nüfuslu Dırahini kasabasıdır.

ANGOLA « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın güneybatısında bir Portekiz sömürgesi. Yüzölçümü 1.246.700 kilometrekare, nüfusu 4.495.000 dir.Baş şehri Loanda'dır. Ülke, yüksekliği 2.500 metreyi geçen bir yayla durumundadır. Fakat, kıyı bölümleri ovalık alanlar halindedir. Kahve, şeker, mısır, bitkisel yağ, hindistan cevizi başlıca gelir kaynaklarıdır. Portekizliler, Angola'yı 1488 yılında keşfetmişlerdir. O tarihten beri bir sömürge olarak kullanılmaktadır. Halkının çoğu Bantu Zencilerinden meydana gelmiştir

MİKROSKOP « Teknik

Küçük maddeleri büyütmek için kullanılan bir âlet. Gözle görülmeyen canlı ve cansızları, bazı büyük maddelerin parçalarını incelemekte kullanılır. Bu gördüğü işler bakımından mikroskop, hemen hemen bütün bilimlerin olduğu kadar, özellikle mikrobiyoloji biliminin ve tıbbın en önemli yardımcısı olan bir âlettir.

Normal bir mikroskop, başlıca a - gövde, b - ayak, c - hareketli tüp'ten meydana gelmiştir.

Gövdede ayna ve diyafragma bulunur. Tüpün üst kısmında oküler, alt kısmında da objektifler yerleştirilmiştir. Diyafragma açılarak ilkin ayna ile ışık ayarı yapılır. Sonra mikroskopta bakılacak cismin, preparasyonda hazırlanmış bölümü ya da kendisi, tablanın deliği üzerine konur; ilkin küçük numaralı objektifle genel bir görünüm, sonra da büyük numaralı objektifle istenen özel görünüm elde edilmiş olur.

Bilinen mikroskoptan başka son zamanlarda, elektronik mikroskop bulunmuştur. Bu mikroskopta ışık yerine elektron dalgalarından faydalanılmaktadır. Elektron dalgalar, ışık dalgalarından daha kısa olduğu için daha küçük cisimlerin görülmesi böylece sağlanmış olmaktadır. Bu âlet ilkin Alman bilgini Hans Buch tarafından 1826 yılında bulunmuştur. Bugün bu mikroskop, en küçük cisimleri gösterebilecek kadar gelişmiş bulunmaktadır.

ÇİZME « Sözlük

Kar üzerinde ya da çamurlu yerlerde yürürken bacakları ıslanmaktan koruyan ve konçları dize kadar ya da daha yukarı olan uzun ayakkabı. Lâstikten olan şekilleri olabildiği gibi meşinden yapılanları da vardır. Derince bir suya girildiğinde ve ata binildiğinde de giyilebilir.

SES « Fizik

Cisimlerin titreşiminden meydana gelen fiziksel bir olay. Fakat sıvı, katı , gaz cisimlerinin titreşimlerinin ses olabilmesi için, bu titreşimlerin saniyede 20 den 20.000 e kadar olması gereklidir. Ses titreşimleri, havaya çarpınca, suya atılan bir taşın meydana getirdiği halkalar gibi, havada her yönde ilerleyen titreşimler meydana getirir. Böylece ses, havada “ses dalgaları” halinde yayılır. Ses dalgaları, kulağımıza gelirler. Kulak zarında da aynı titreşimleri meydana getirerek sesi duyma olayı meydana gelmiş olur.

Sesin, ses dalgaları halinde yayılması, ışık kadar olmasa bile (ışık saniyede 300.000 kilometre hızla gider), hızı oldukça fazladır. Saniyede 331 metre gider.

Sesin başlıca üç özelliği vardır : a - Şiddeti (sesi meydana getiren titreşimlerin büyüklüğüne, ses kaynağından olan uzaklığa bağlıdır), b - Yüksekliği (saniyedeki titreşim sayısına bağlıdır; titreşim ne kadar çok olursa, ses o kadar ince olur), c - Tonu (aynı yükseklik ve aynı şiddetteki sesleri birbirinden ayırt etmemize yarayan özellikleridir; titreşen maddenin cinsine göre değişir). Ses titreşimlerinin, belirli bir zaman aralığında eşit olması, “gürültü” yü meydana getirir. Belirli bir armoni içinde karışan ses dalgaları ise müziği meydana getirir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy