Nedir

HAMSİ « Hayvanlar

Eti lezzetli, ince uzun bir balık. Boyu 10 - 12 santimetre, ağzı büyük, alt çenesi üst çenesinden kısadır. Sırtı yeşilimtrak, kuyruğu çatalca, karnı beyazdır. Denizlerimizde, özellikle Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda çok avlanır.

HINIS « Türkiye Coğrafyası

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü, 1.795 kilometrekare, nüfusu 42.345 dir. Yüzeyi hafif meyilli, çıplak sırtlardan ve yer yer düz alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 4.016 nüfuslu Hınıs kasabasıdır.

GİNE « Dünya Coğrafyası

Afrika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 250.000 kilometrekare, nüfusu 3 milyondur. Afrika'nın batısında, Atlas Okyanusu kıyılarındandır. Eskiden Fransız Milletler Topluluğuna bağlı iken, 1960 yılında bağımsızlığa kavuşmuştur. Başşehri Counakry'dir Kuzey bölümleri dağlık, güney bölümleri ise çok verimli ovalıklar halindedir. Tropikal iklim bölgesinde yetişen bütün ürünler yetişmektedir. Maden bakımından da zengindir.

BEZİK « Eğlence

İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun. İki kişi ile oynanabildiği gibi, üç, dört kişi ile de oynanabilir. Birçok çeşitleri arasında en çok oynananı iki kişilik olanıdır. Bu da, dört deste yirmidörtlük yani 96 kâğıtla oynanır. En büyük kâğıt as olmak üzere sırasıyla, onlu, papaz, kız, oğlan ve dokuzludur.

Bezik çoklukla aileler arasında oynanan bir aile oyunudur.

DOMUZ « Hayvanlar

Dört ayaklıların geviş getirmeyen çift parmaklıklarından bir hayvan. Koyun büyüklüğündedir. Çoklukla ılıman ülkelerde yetiştirilir. Yaban olanı ve evcilleştirilmesi vardır. Eti makbul sayılan, derisinden, yağından kılından istifade edilen bir hayvandır. Fakat yaban domuzu, özellikle ekinlere zarar veren zararlı ve tehlikeli bir hayvandır. Domuz, Müslümanların inanışına göre eti yenmeyen bir hayvandır. Bu sebeple, Hıristiyanlar tarafından beslenir ve onlar tarafından yenir.

CÜMLE « Türkçe ve Dilbilgisi

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir dileği bildiren sözlere cümle denir. “Arkadaşımı severim”, “Sınıfı kapısı açıldı”, “Ne mutlu Türküm diyene” sözleri, ayrı yarı birer cümledir.Cümlelerde, uzunluk ve kısalık, belirli değildir. Bir cümle, uzun da olabilir, kısa da olabilir. Önemli olan, cümlelerde, isteklerimizi tam olarak anlatabilmiş olmamızdır. Cümleye başlarken, ilk kelimenin ili harfi, daima büyük harflerle yazılır Cümlenin sonuna da nokta konur. Böylece, her cümlenin, bir bütün olduğu belirtilmiş olur.

Cümleler, kelimelerden meydana gelir. Fakat, bir cümle meydana getirmek için, kelimeleri yan yana sıralamak ye ter değildir. Anlatmak istediğimiz her hangi bir düşünce için gerekli kelimeleri bulduktan sonra, bunları cümle içinde aldıkları yerlere göre sonlarına eklemeler yaparak düzenlememiz gerektir.

Bir kelimenin, başlı başına bir anlamı vardır. Bir cümle için gerekli kelimeleri yan yana getirdiğimizde, bunların ayrı ayrı anlamları vardır. Fakat, bu kelimelerin, kendi aralarında bir düzene getirerek, isteklerimizi anlatabilecek duruma gelmeleri için, anlatabilecek ferle değişiklik yapmak gereklidir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy