Nedir

BÜKREŞ « Dünya Coğrafyası

Romanya Halk Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 1.236'906 dır. Tuna'nın kollarından Damboviça ırmağı boyunda işlek ticareti, endüstrisi ve petrol tasfiyehaneleri bulunan bir şehirdir.

Bir halk geleneğine göre “Bucur” adlı bir çoban tarafından kurulan ve adını bu çobandan alan Bükreş 1659 dan itibaren Eflâk beylerinin merkezi olduktan sonra gelişmiş, daima bir zevk ve eğlence şehri olmuştur. Birkaç defa Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya ve Rusya'nın saldırısına uğramış, Romanya'nın bağımsızlığını kazanarak krallık olmasından (1841) sonra, krallığın merkezi oknus olmuş ve çok gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı sıralarında uçak bombardımanlarına uğramışsa da, şehrin gelişmesi durmamış ve Balkanların Paris'i haline gelmiştir.

DAMGA « Sözlük

Bir şeyin üzerine, nişan ve alâmet, basmak üzere, mühür gibi kullanılan âlet. Damganın kullanılması, resmî ve özel dairelerde, işletmelerde, çeşitli teşekküllerde yerine ve sırasına göre, önemli bir özellik arz eder ve damgalar, sorumlu kişilerde bulunur. Damga çeşitleri çoktur. Bunlardan en çok kullanılanlar şunlardır: Soğuk damga, lâstik damga, madeni damga.

ihtiyaca göre, bu damgalardan herhangi birinden faydalanılarak damgalanan evrak ve belgeler, ya belli değerler kazanırlar, ya geçer sayılırlar, ya da yine damgalanmak suretiyle değerlerini kaybederler. Bu bakımdan, damgalar önemli hizmet görürler.

DEVREK « Türkiye Coğrafyası

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 1.853 kilometrekare, nüfusu 6.224 dür. İlçe yüzeyi dik meyilli, ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. İlçe halkı orman ürünleri, meyve ve bostan tarımı ile geçinmektendir. İlçenin merkezi 4.201 nüfuslu Devrek kasabasıdır.

ÇIRAĞAN « Eğlence

Eskiden, özellikle “Lâle devri” adı ile anılan Ahmet III. devrinde geceleri yapılan donanma şenliklerine verilen ad. Damat İbrahim Paşanın sadrazam olduğu bu yıllarda, Topkapı sarayı ile Beşiktaş'taki Çırağan yalısında yapılan bu eğlenceler sırasında ağaçların ve lâle fidanlarının arası kandillerle donatılır, kaplumbağa kabuklarına renkli ışıklar veren meşaleler konur ve denizde çeşitli ışık oyunları yaptırılırdı.

AĞAÇ « Bitkiler

Odunlaşmış bir gövdesi olan, kökleri ile toprağa tutunmuş ve yapraklardan ya da yapraklı dallardan bir tacı olan bitki.

Gövdeleri odunlaşmış da olsa,, ince gövdeli olanlara çalı denir. Bitkiye ağaç karakterini veren odunlaşmış gövde, tam tepesine kadar ya da yapraklı dalların başladığı yere kadar uzanır. Bütün bitkiler gibi ağaçlar da bol besine muhtaçtır. Ağaç besinini, toprağın derinliklerine kadar uzanan kökleri ile alır. Yaprakları ile aldığı güneş ışığını ve karbondioksit gazı ile özümlemeyi yapar.

Ağaçlar, yaprakları bakımından ikiye ayrılırlar: Yapraklarını döken ve yapraklarını dökmeyen ağaçlar. Yapraklarını döken ağaçlar, her sonbaharda yapraksız kalırlar ve ilkbaharda yeniden yaprak vermeğe başlarlar. Yapraklar, geniş ölçüde suyun buharlaşmasına sebep olduğu için, ağaçlar kışın bu derece su kaybına dayanamazlar. Yapraklarını dökmeyen ağaçlar ise yıllarca bu durumda kalırlar. Bu çeşit ağaçların yaprakları küçük, dar ya da sert kabuklarla kaplıdır.

Her yıl büyümesine davam eden ağaç, gövdesini kalınlaştırır ve gövdesindeki odun nispeti böylece her yıl artar.

Ağaçların beslenmesinde en önemli madde olan karbondioksit, ağaçlar tarafından gündüz kullanılır. Bu bakımdan, ağaçlı yerlerin havası, daima iyi ve temizdir. Ağaç, aynı zamanda bir yerin iklimine de etki eder. Oranın havası rüzgârlı ve yağışlı olmasını sağlar.

Türkiye'de ağaç, topraktan sökülmeyince taşınamayan bir varlık sayıldığından, Türk Medenî Kanununa göre, toprağın bir parçasıdır ve toprak sahibinin malı sayılır. Ancak, dallarının komşu olanlara zarar vermemesi de gerekmektedir.

Ağaçlar, bir memleketin süsü olmaktan başka sağlık kaynağı ve daima faydalı olan bir mal olduğu için ağaç yetiştirilmesi ve ağaç sökülmesi belli kanunlarla kayıtlar içine alınmıştır.

CAVA « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneydoğusunda bulunan, Endonezya Birleşik Devletlerine bağlı bir ada. Yüzölçümü 121.622 kilometrekare, nüfusu 59 milyon kadardır. Uzunluğu 1.000 kilometre eni 64-200 kilometredir.

Büyük Sunda adalarının en küçüğü, fakat ekonomi bakımından en önemlisidir, aynı zamanda dünyanın en kalabalık bölgelerinden biridir. Kuzeybatıdasında boğazı ile Sumatra'dan, kuzeyde Cava denizi ile Borneo'dan, doğuda Bali boğazı ile Bali adasından ayrılır.

Cava, doğu-batı doğrultusunda uzanır ve bir dikdörtgen biçimdedir. Dörtte biri ormanlarla kaplıdır. Orta bölümünde sayısı 121 i bulan yanardağlar vardır. Bunların 90 kadarı sönmüş, geri kalanları zaman zaman püsküren yanardağlar halindedir. Adanın her yerinde sık yağışlı tropikal bir iklim görülür. Toprağı çok verimlidir. Ekonominin temelini ziraat ürünleri meydana getirir. Şeker Kamışı, pamuk, çay, kauçuk, muz her türlü meyve ve sebze başlıca ürünleri arasındadır. Dünyanın kinin ihtiyacının çoğunluğunu karşıladığı gibi, önemli miktarda petrol da çıkarılmaktadır. Pek eski bir tarihi olan Cava XVI. yüzyılda Portekizlilerin bir sömürgesi olmuş, XVII. yüzyıldan itibaren Hollandalılar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Uzun yıllar Hollândalılar idaresinde bir sömürge olarak kalmış bulunan Cava 1942 - 45 yılları arasında Japonların işgali altında bulunmuş, 1949 yılında Endonezya Birleşik Devletlerinin bağımsızlığı ilân edilince, bu devleti meydana getiren âdâlardan biri olmuştur. Endonezya Birleşik Devletleri'nin başşehri olan Cakarta (eski adı ile Batavia) Cava adasının kuzey ucunda, geniş bir körfez içindedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy