Nedir

AYASOFYA « Tarih

En ünlü Bizans kilisesi. İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra Fatih'in emri ile camiye çevrilerek muhafaza edilmiş, 1935 te müze haline getirilerek korunması sağlanmıştır.

Birinci defa Bizans İmparatorlarından Büyük Konstantinos tarafından 326 yılında yaptırılmıştır. Fakat bir deprem sonunda yıkıldığı için Kostantinos II. zamannda 360 yılında yeniden yapılmış; bu bina da bir ayaklanmada yanıp yıkıldığı için Theodosios II. devrinde yeniden yaptırılmış ve 415 yılında halka açılmıştır. Fakat Ayasofya'nın ömrü yine uzun olmamış, 532 yılında çıkan bir ayaklanma sonunda yeniden yıkılmıştır. İmparator Justinianus zamanında ve beş yılda yeniden yaptırılarak 537 yılında halka açılmıştır. Bu bina da çeşitli depremler sonucunda birkaç defa hasara uğramış ve onarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması üzerine camiye çevrilmek için gerekli tamirat yapılmış, fakat mozayıklarına dokunulmamıştır. Bir minaresi Fatih tarafından yaptırılmış, öbür minareleri de Beyazit II. ve (Selim II. ) zamanlarında yaptırılmıştır. Son iki minare Mimar Sinan'ın eseridir. Bugün İstanbul'un eski eserler müzelerinden biri olan Ayasofya, sade mimarî ve tezyini sanatların değil, eski ve yeni pek çok efsanelerin de müzesidir.

GUYAN « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda Atlas Okyanusu kıyılarında bir bölge Venezuelâ, Büyük Britanya, Fransa ve Hollanda arasında bölünmüştür. Bölgenin genel nüfusu 848.000 dir. Guyan'da altın, boksit, elmas madenleri bulunmakta, kahve, şekerkamışı üzüm yetiştirilmektedir.

KABİL « Dünya Coğrafyası

Afganistan'ın başşehri. Kendi adı ile anılan nehrin üzerinde 250.000 nüfuslu bir şehirdir. Kervan uğrağı olduğu için ticareti işlek bir yerdir.

DAKTİLOSKOPİ « Sözlük

Parmak izleri ile hüviyetleri bulmak usulü. İnsan avucunun, özellikle parmak uçlarının deri çizgileri yönünden her şahısta ayrı ayrı biçimde olması esasına dayanır. Daktiloskopi, bugün polis hizmetlerinde çok işe yarayan bir hüviyet bulma usulüdür.

TORTUM « Türkiye Coğrafyası

Erzurum iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 936 kilometrekare nüfusu 38817 dir. Yüzeyi genel olarak dağlık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi ve hayvancılıktır.

ZİLE « Türkiye Coğrafyası

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.792 kilometrekare, nüfusu 67.469 dur. Yüzeyi genel olarak geniş ovalardan meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimine dayanmaktadır. Merkezi 21.3999 nüfuslu Zile kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy