Nedir

BARBUT « Eğlence

Zarla oynanan bir çeşit kumar. Bu oyunda atılan zarların gösterdiği rakamlara göre bazıları kazanır, bazıları da kaybeder.

MANTARLAR « Bitkiler

Tatlı bitkilerden bir sınıf. Kök, sap, yaprak gibi organları yoktur. Şapkalılar, küfler ve birhücreliler olmak üzere üç takıma ayrılırlar.

Şapka mantarlar, kırlarda, nemli çayır ve gübreliklerde yetişen, renk renk şapkalarıyla görülen mantarlardır. Toprak üstü bölümleri bir sap ile değişik renkli bir şapkadan ibarettir. Bu takımın mantarları, yiyecek olarak kullanılır. Zehirli ve zehirsiz cinsleri vardır. Zehirli olanların üzerleri lekelidir ve gümüş kaşığı karartır.

Küf mantarlar, bunlar daha çok miçelyum ipliklerden meydana gelmiş mantarlardır. Patates, ekmek, peynir gibi yiyeceklerin üzerinde yaşayarak onları küflendirirler. Pek çok çeşitleri vardır. Son yılların en faydalı ilâçlarından olan Antibiyotikler (Penisilin, Streptomisin, Kloromisetin) küf mantarlarından elde edilirler.

Rirhücteli mantarlar, ancak mikroskopla görülebilen mantarlardır. Bunların en önemlisi bira mayasıdır.

NİZAM- I CEDİD « Teşkilatlar

Osmanlı padişahlarından Selim III. zamanında, Yeniçeri ocağından ayrı olarak meydana getirilen askerî teşkilât. Avrupa'daki askerî öğretim gereğince yetiştirilecek erlerden kurulmak istenen bu ordu. İlkin Yeniçerilere bağlı bir sınıf olarak meydana getirilmiş, Akkâ'da Napoleon'a karşı yapılan savaşlarda başarı kazanmıştır. Fakat, bu yeni askerî teşkilâtın, kendi rahatlarını bozacağını anlayan Yeniçerilerin 1807 yılında ayaklanarak Selim III. ü tahttan indirmeleri üzerine son bulmuştur.

ÇALILIK « Bitkiler

Büyük orman bölgelerinde, ormanlar dışında kalan ya da orman boşluklarında bulunan ve iki metreye kadar yükselebilen bodur ağaçlardan meydana gelmiş, yeşil alanlara verilen ad. Burada bulunan ağaççıklara da “çalı” adı verilir.

BURHANİYE « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 623 kilometrekare, nüfusu 31.381 dir. Balıkesir'in güneybatısında bulunan ilçenin yüzeyi, ormanlarla kaplı yamaçlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Halkı başlıca hububat, zeytin, zeytinyağı ve hayvancılık ticareti ile geçinmektedir.

İlçenin merkezi olan Burhaniye kasabası 10.281 nüfusludur.

İSTİKLAL MARŞI « Edebiyat

Resmî marşımız. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış olan İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde milletin heyecanını ifade için meydana getirilmiştir. Marşın güftesi, Millî Eğitim Bakanlığınca yazılan ilân üzerine, 724 şiir arasından seçmiştir. Bunlardan yedisi Millî Eğitim Bakanlığınca seçilerek Büyük Mili Meclisine sunulmuş, Mehmet Akif yazdığı şiir, 12 Mart 1921 de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Bestesi de Zeki Güngör tarafından yapılmıştır.

İstiklâl Marşı'nın güftesi on kıtadır. Bunlardan yalnız ilk iki kıta marş olarak kullanılmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy