Nedir

MİSSİSSİPPİ NEHRİ « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinde büyük bir ırmak. Minnesota devletinde. İtasca gölünden çıkar ve geniş bir delta meydana getirdikten sonra çeşitli ağızlarla Meksika körfezine dökülür. Bir çok kolları vardır. Kaynağından ağzına kadar olan uzunluğu 7.200 kilometredir.(Bu boyu ile dünyanın en uzun nehridir). Bir ova nehri özelliğindedir ve gemilerin seferlerine elverişlidir.

HARA « Devlet

At üretilen çiftliklere verilen ad. Haralar yüksek vasıflı damızlık yetiştirmek için kurulan resmî zootekni kurumlardır. Yurdumuzda modern haraların kurulması oldukça yeni olmakla beraber, çok eski devirlerden beri hara işi gören kurumlar Osmanlı devletinin ilk zamanlarında savaş atı yetiştirmek için vücuda getirilmiş bazı kurumlar vardı, zamanla bu kurumların bozulması üzerine XIX. yüzyılda yabancı memleketlerden at satın alınmaya başlandı.

Bu durumun birçok zararları olduğundan, ordu ihtiyacı olan atların yetiştirilmesi işi yeniden el alındı, 1930'da Eskişehir yakınlarındaki Çifteler 1876'da Karacabey Harası kuruldu.Daha sonra, eski haralar yeni baştan düzenlendiği gibi yenilerinin de kurulması yoluna gidildi. Bugün haralarımızda attan başka sığır, koyun ve tiftik de yetiştirilmektedir.

SADABAD PAKTI « Tarih

Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında 8 Temmuz 1937 tarihinde imza edilen saldırmazlık paktı. Bu antlaşma, İran şahının Tahra'daki yazlık sarayı olan Sadâbad sarayında imza edildiği için bu adla anılmıştır.

PAZARCIK « Türkiye Coğrafyası

Maraş iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.119 kilometrekare, nüfusu 60.704 tür. Yüzeyi vâdilik alanlardan yer yer meşeliklerle kaplı sırt ve yamaçlardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi, hayvancılık ve bağcılıktır.İlçe merkezi 14.986 nüfuslu Pazarcık kasabasıdır.

ARTEMİS « Mitoloji

Eski Yunan tanrıçalarından biri. Zeus ile Leto'nun kızı, Apollon'un kızkardeşidir. İkisi de Delos Adası üzerindeki Kynthos Dağında ikiz olarak dünyaya gelmiştir. Artemis bereketin ormanların ve dağların tanrıçasıdır. Avcıların, musikinin, sihirbazlığın da koruyucusudur. Nympha'larla beraber ormanlarda gezer. Bütün hayvanlar ona tâbidir. Geyik ve ayı onun kutsal hayvanlarıdır.

Artemis, aynı zamanda bir kadınlık tanrıçasıdır. Genç kızlar evlenirken ona dua ederler.

Çok defa avcı kıyafetinde, omzunda yay ve okluk, ayaklarında çizme olarak tasvir edilir. Romalılar Artemis'e Diana derler.

BELGLER « Tarih

Bir Kelt kavimi. Oturdukları yerler Seine, Marne, Ardennes, Aşağı Ren ve Kuzey Denizi arasında kalan bölgedir. Belg'ler hakkında ilk defa bilgi veren Caesar'a (Sezar) göre bunlar Germen asıllıdırlar ve Ren nehrini geçerek Galleri kovmuşlar ve onların yerlerine yerleşmişlerdir. Savaşçı bir kavim olan Belgler Caesar'la ve Romalılarla yapılan çeşitli savaşlarda yenilgiye uğramışlardır. Belglerin bir grubu M.Ö. 75 sıralarında Britanya'ya (İngiltere) göç etmişlerdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy