Nedir

BEŞ VAKİT « Din

Yer yuvarlağının kendi etrafında dönmesinden meydana gelen zaman ayrımlarından sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı sürelerini gösteren bir deyim. Beş vakit deyimi, normal zaman ayrımlarını göstermekle beraber, dinî özellik taşır. Bu zaman ayrımlarının her birinde İslâm dinine göre namaz kılınır. Namazlar da bu bölümlerin adları ile anılır: Sabah namazı, akşam namazı, ikindi namazı gibi.

CEBELİTARIK « Dünya Coğrafyası

İspanya'nın güney ucunda ve deniz kenarında bulunan 425 metre yükseklikteki dağın ve bu dağın çevresindeki şehrin adı. Bu bölgenin yüzeyi 5 kilometrekare, nüfusu 25.000 dir. Burasının Cebelitarık (= Tarık Dağı) adını almasının sebebi. 711 yılında İspanyayı fethe çıkan Arapların komutan Tarık bin Ziyad'ın İspanya kıyılarına geçtiğinde ilk tutunduğu yer olmasıdır. Burası, uzun yıllar Endülüs Emevî Devleti'nin sınırları içinde kalmış bu devletin yıkılmasından sonra, İspanyolların eline geçmiştir.1704 yılında İngilizler tarafından alınmış ve bir askeri bölge olarak İngilizler tarafından silahlandırılmıştır.

Oturmaya elverişli bir yer olmamakla beraber, Cebelitarık boğazını devamlı kontrol altında bulunduran , Akdeniz'e giriş ve çıkışın devamlı emniyet altında olmasını sağlayan bir yer olması bakımından büyük önemi olan bir bölgedir. Bu sebeple İngiltere donanmasının üslerinden ve dünyanın en kuvvetlendirilmiş bölgelerinden biri dir.

PİYANO « Müzik

Klavyeli telli bir müzik âleti. Esası ses titreşimlerine dayanır. Klavye denilen tuşlara basmak suretiyle çalışır. Bir dolap yapılışındadır.Üstündeki kapağı kaldırınca tuşlar meydana çıkar. İçindeki dayanıklı bir çerçeve içinde gerili teller bulunur. Nota gam sırasıyla kalından tize doğru sıralanmıştır. Her tuşa basıldığında kaldıraç düzeniyle o tuşa bağlı bir tokmak harekete geçer karşısında bulunan tele vurur. Tellerin bu şekilde titreşmeleri istenen ses ve notayı verir.

Piyano'nun öbür bölümleri sesi kuvvetlendiren rezonans kutusu özelliğindedir. Dışı salon için gösterişli ve möble olacak biçimde yapılır.

FOK « Hayvanlar

Memelilerden yüzgeç ayaklılar familyasına bağlı bir hayvan. Özellikle kutup bölgelerinde bulunur. Ön tarafı, dört ayaklı hayvana, arka tarafı balığa benzer. Başı yuvarlak ve kulakları kesilmiş köpeğe benzer. Boyu iki metre kadar olabilir. Karada güçlükle ve sürünerek yürür. Suda ise çok çeviktir. Balıkla geçinir. Derisi ve yağı için avlanır.

GÜNEY AFRİKA BİRLİĞİ « Dünya Coğrafyası

Güney Afrika'da bağımsız bir cumhuriyet. Yüzölçümü 1.224.226 kilometrekare, nüfusu 14.841.128 dir. Başşehri Cap şehridir. Nüfusu % 20,9 u beyazlar % 68,9 u Bantu'lar, geri kalan bölümü de melezler ve Asyalılardır. Ümit Burnu, Natal, Oranj, Trasvaal eyâletlerinden meydana gelmiştir.

BRAHMANİZM « Din

Hindavrupai (Hindularm) dinin ikinci tarihi bölümüne verilen ad. Brahma'ya inananların hâkim bir nüfuz sahibi oldukları, dinî, sosyal ve siyasî bir teşkilât olan Brahmanizm, Hindavrupa dininin birinci bölümü olan Vedizm'den sonra gelir. Üçüncü bölüm de dar anlam da Hinduizm adını alır.

Hindavrupai dinin tarihi bölümler şöyledir: 1- Birinci bölüm Vedizm (M.Ö. 1500-800) 2 - İkinci bölüm, Brahmanizm (MÖ. 800 - M.S. 1.), 3 - Üçüncü bölüm, Hinduizm, (M.S. 1. den zamanımıza kadar)

Hindavrupai dinî ve özellikle Brahmanizm, M.Ö. 1500 yılından beri bilinen dünyanın en eski teşkilâtlanmış dinidir Hindistan'da bu dine inananların sayısı 200 milyondan fazladır. Bu dinin belli başlı özelliği, kast (sınıf) sistemidir. Bu dinde dört büyük kast vardır:

1 - Brahman, yani rahip ve aydınlar. Bunlar, Veda denen kutsal kitabı okumak, açıklamak ve mezhep ayinlerini yapmakla uğraşırlar, 2 -Devlet adamları ve askerler (Kşatriyalar), 3 - Çiftçi zanaatçi ve tüccarlar (Vaisyalar), 4 - Köylü, uşak ve hizmetçiler (Sudraîar), Bu dört sınıfa da girmeyen, aşağılık sayılan, çok hakir görülen başka bir sınıf daha vardır; buna “Parya” denir.

Her kastın üyeleri ancak kendi aralarında evlenirler. Başka kast üyeleri ile beraber yaşamaları, yemek yemeleri, su içmeleri yasaktır. Bu dört kastın adı, ilk olarak, Hinduların kutsal kitabı olan Veda'da geçer. Buna göre, kutsal vücudun (Brahma'nın) ağzından Brahmanlar, kollarından Kşatriyalar, bacakların dan Vaisyalar, ayaklarından da Surdalar çıkmıştır.

Bu dinin esası, tabiatın çeşitli olaylarına tapınmakla beraber, bunların gerisinde bir tek sebebin varlığına, insan ruhunun bununla ebedî olarak yaşayacağına, insanların dua kuvvetiyle saadete kavuşacaklarına inanmaktır.

Hinduistler, kast sistemine sadık kalmışlar, fakat inanç ve ahlâk bakımından çeşitli ve birbirine zıt tarikatlara ayrılmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy