Nedir

ARTEZYEN « Yeryüzü

Basınçlı yeraltı sularının bulundukları yerlerde, toprağı burgu ile delerek açılan ve suyu yükseğe fışkıran kaynak.

Basınçlı yeraltı suları, genel olarak su geçirmez (kil gibi) tabakalarla su geçiren (kum gibi) tabakaların birbirlerini takip eder bir durumda sıralanmaları ve tekne ya da çanak şeklinde olmaları ile meydana gelir. Yağmur ve kar suları bu boşluklarda toplanır. Yeraltında çoğalan sular, üzerinde su geçirmeyen bir tabaka olması yüzünden yükselemez ve belirli bir basınç altında kalır. Su geçirmeyen tabaka, beslenme bölgesinden daha aşağıda bir noktadan sondaj burgusu ile delinir ve bileşik kaplar kaidesine göre az çok kuvvetli bir basınç ile çoğu zaman fışkırarak yükselen bir su kaynağı elde edilir.

RADYOAKTİF « Kimya

Radyoaktivite özelliği olan elementlere verilen ad.

APSE « Sağlık

İltihaplanmış bir doku içinde mey dana gelen cerahatin toplanması. Apse cerahat yapan mikroplar tarafından meydana gelir. En çok apse yapan mikroplar stafilokok, streptokok ve pnömokok'lardır. Apseler olgunlaşınca cerahati, yarılıp dışarı boşaltılır.

YILDIZ « Astronomi

Güneş sistemi dışında bulunan ve pek uzakta olduğu için durağan gibi görünen gök cismi.Yıldızlar, görünümlerine göre başka bir deyimle verdikleri tayfa göre üç gruba ayrılırlar: 1 - Beyaz ya da mavimsi yıldızlar: Bunlar en geç ve en yeni olan yıldızlardır. 2 - Sarı yıldızlar: Orta yaşlı olarak kabul edilen yıldızlardır. 3 - Kırmızı yıldızlar: En eski ve en ihtiyar yıldızlardır.

Ay ışığı olmayan berrak gecelerde yığınları, Nebülöz, Samanyolu denilen varlıklardan ileri gelen lekeler görünür. Bu lekelerden en büyüğü Samanyolu olup Gök'ü kuşak gibi bir yandan öbür yanına kadar kaplar. Bu beyazlıklarda bazıları dürbünlerle incelendiği zaman binlerce yıldızı bir arada toplanmasından meydana geldiği görülür. Bu beyazlıklara Yıldız yığını denir. Yıldız yığınları görünen şekillerine göre; küresel yıldız yığınları, açık yıldız yığınları, ortak özel hareketli yıldız grubu olmak üzere üçe ayrılır. Küresel yıldız yığınlarının genel şekilleri küre gibidir. Görünen kürenin merkezinde yıldızlar çok yoğun olduğundan burası çok parlaktır. En iyi gözlenen yıldız yığınları bunlardır. Şimdiye kadar 86 tane gözlenebilmiştir. Açık yıldız yığınlarının ise şekilleri düzgün değildir. Yıldızların yoğunluğu merkeze doğru artar. Ortak özel hareketi olanların bu gruba dahil olup olmadıkları, özel hareketleri uzun uzadıya incelenerek bulunur.

LÜZERN GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

İsviçre'nin orta kesiminde bir göl, Lüzern şehrinin yanında olduğu için yabancılar “Lüzern Gölü” derlerse de İsviçreliler için bu gölün Fransızca adı, “Dört Kanton Gölü” anlamına gelen “Le Lac des Quatre Cantons” dur.

Lüzern Gölü'ne bu ad, etrafını çeviren dört kantondan dolayı verilmiştir. Bu kantonlar Lüzern ,Unterwald, Uri, Schwyz'dir. Çevresinde sarp kayalık dağlar bulunması göle ayrı bir güzellik verir. Bu dağların en önemlileri, gölün kuzeyindeki Rigi, güneybatısındaki Pilatus tepeleridir.

Lüzern Gölü bir haç biçimindedir. Güney doğuya doğru uzanan kolu Uri Gölü'nü meydana getirir; batıya doğru uzanan kolu Lüzern Körfezi'dir; kuzeye doğru uzanan bölümü Küssnacht Körfezinde son bulur; doğuda ise göl, dar bir boğaz meydana getirir. Denizden 425 m. yükseklikte olan Lüzern Gölünün uzunluğu 38 km, en dar yeri 5 km, en derin noktası 22 m. dir. Yüzölçümü 114 km2 dir. Eski İsviçre efsanelerinde Willielm Tell'in serüvenleri, Lüzern Gölü kıyılarında geçmiştir. Tabiî güzelliği modern tesisleriyle Lüzern Gölü bugün İsviçre’nin en çok turist çeken bölgelerinden biridir.

ANIT « Bilim ve Sanat

Büyük bir olayı veya ünlü bir adamı anmak ve hatırlamak için yapılan heykel, dikili taş veya zafer takı gibi sanat eserleri. İstanbul'da Taksim alanındaki Cumhuriyet anıtı, Ankara'daki Atatürk heykeli gibi.

Dünyanın en eski ve en büyük anıtı Mısır ehramlarıdır. Eski Yunanlılarda ve Romanlılarda mimarlık sanatının en güzel anıtlarına rastlanır. Bilhassa yeni ve yakın çağlarda Avrupa'da ve Amerika'da ünlü anıtlar yapılmıştır.

Bizde anıt yapmak, ancak Meşrutiyet devrinde başlamıştır. İlk anıt, İstanbul'da dikilen Hürriyet-i Edebiye Abidesidir. Uzun zaman fazla bir gelişme göstermeyen anıt dikme, bilhassa 1923 "yılından bu yana büyük bir gelişme göstermiştir. İstiklâl Savaşı ile ilgili çeşitli anıtlar, büyük şahsiyetlerin ve Atatürk'ün heykelleri, bu tarihten sonra çoğalmıştır. İstanbul'da Sarayburnu parkında ve Samsun'daki Atatürk anıtı, Taksim'deki Cumhuriyet anıtı, Ankara'daki Zafer anıtı, İzmir'deki Cumhuriyet anıtı, İstanbul'daki Barbaros anıtı, Ankara ve Afyon'daki Güven anıtları, Cumhuriyet devrinde yapılan anıtların başlıcalarındandır.

Türkiye'de ilk anıtlar, yabancılar tarafından yapılmıştır. Sarayburnu'ndaki Atatürk anıtı, Ankara'daki Zafer anıtı, Afyon'daki Güven anıtı, Samsun'daki Atatürk anıtı Viyana'lı heykeltraş Grippel tarafından yapılmıştır. Taksim'deki Cumhuriyet anıtı, Ankara Arkeoloji müzesi önündeki Atatürk heykeli, İzmir'deki Cumhuriyet anıtı İtalyan heykeltraşı Canonican'nın eserleridir.

Bunlara karşılık Türk sanatkârları da yurdun çeşitli bölgelerinde, özellikle Bursa'da, Menemen'de, Zonguldak'ta, İstanbul'da çeşitli anıtlar ve heykeller yapmışlardır. Beşiktaş'daki Barbaros anıtı Zafer anıtı Ali Hadi Bara'nın, Menemen'deki Kubilây anıtı Ratıp Âşir Acıoğlu'nun eserleridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy