Nedir

BAHREYN ADALARI « Dünya Coğrafyası

Basra körfezinin batısında, Arabistan kıyılarının yakınında bulunan adalar grubu. Beşi büyük, üçü küçük sekiz adadan meydana gelmiştir. Yerleşme beş büyük adadır. Bu adadalar Asurlu'lar zamanında zapt edilmiş, Orta Çağ'da Abbasîlerin egemenliğine geç. mistir. Daha sonraları Portekizliler'in, İranlılar'ın Osmanlılar'ın eline geçmiş, 1861 yılından itibaren İngilizler'in egemenliği altına girmiştir. Adalar halkı eski yaşayış ve geleneklerini bırakmamışlardır. İlkel bir medeniyet seviyesindedirler. Gerek petrol yatakları olması bakımından, gerekse stratejik (uçak ve donanma üssü) bakımından önemlidir.

UŞAK « Türkiye Coğrafyası

Uşak ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 28.927 dir. Kuzey, batı ve doğuda çıplak dağlarla kuşatılmış, güneyinde ise açık bir ova bulunmaktadır. Halı, şeker pancarı, yün dokumacılığı şehir halkının başlıca geçim kaynaklarıdır.

UŞAK İLİ

Batı Anadolu Bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 5.497 kilometrekare, nüfusu 184.783 tür. Kuzeyinde Kütahya, doğusunda Afyon ve Denizli, batısında Manisa, güneyinde Denizli illeri bulunmaktadır. Yüzeyi oldukça engebelidir. Geniş düzlükleri yoktur. Sanayi ve orman ürünleri, başlıca geçim kaynaklarıdır.

KEMAN « Müzik

Yayla çalınan dört telli çalgı. Yapılışının gerektirdiği incelik yüzünden sesinin tatlılığı ve zenginliği bakımından hemen bütün musiki âletlerinin bağında yer alır.

70 kadar ayrı parçadan meydana gelir. Telleri koyun ve keçi barsaklarından, yayının telleri de atkuyruğundan yapılır. Çok eskiden yapılmış bir musiki âletidir. Fakat asıl kemanlar XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra İtalya'da yapılmıştır. Bu arada Stradivarius (1644 - 1737) un yaptığı kemanlar, kemanların en ünlüleri ve kıymetlileridir

BASİT MAKİNELER « Sözlük

Bir kuvvetin, bir cisme etkili olmasını sağlayan âletlere verilen ad. Kaldıraç, makara, eğik düzlem, kama ve vida gibi şekillerde olan basit makinelerde küçük kuvvetlerle, büyük kuvvetleri karşılamak imkânı vardır. Fakat çoklukla enerjinin sakinimi prensibine göre basit makinelerde makineye verilen işle, makineden alman daima birbirine eşittir. Büyük bir kuvvet küçük bir yol boyunca, etki yapar ve bu iki durumda da yapılan işler eşit olur. Basit makineler, eski medeniyetlerde büyük işler görmüş ve eski insanlar tarafından çok kullanılmıştır. Kaldıraç, makara, milli çark ve vida, Mısırlar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılmıştır.

ETNA YANARDAĞI « Dünya Coğrafyası

Avrupa’nın faaliyet halinde bulunan yanardağlarından biri. Sicilya adasının doğru kıyısında ve Katana şehrinin kuzey batısındadır. 3.129 metre yüksekliktedir. Püskürmelerinin en şiddetlilerinden biri 1909 yılında olmuş ve Mesina şehrinin harap olmasına sebep olmuştur.

KURTALAN « Türkiye Coğrafyası

Siirt iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.074 kilometrekare, nüfusu 26.275 tir. Yüzeyi çoklukla dalgalı, engebeli ve çıplak dağ sırtlarından, geniş vadilerden ve ekime elverişli düzlük alanlardan ibarettir. Halkın geçimi, tarım, hayvancılık ve hayvan ürünleri ile sağlanmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy