Nedir

BİLİRUBİN « Kimya

Hemoglobin maddesinin demiri ayrıldıktan sonra hidrolizi ile meydana gelem organik madde. Alyuvarların yapısında bulunan ve alyuvarların harap olması ile ortaya çıkan hemoglobinden meydana gelir. Normal hallerde kanda % 0,20 - 0,50 miligram bulunur. Bu miktarın yükselmesi, sarılık denen hastalığın meydana gelmesine sebep olur.

KOOPERATİF « Devlet

İhtiyaçlarını doğrudan doğruya edinerek aracıların kârından kurtulup daha ucuza mal etmek için küçük sermaye sahiplerinin meydana getirdiği şirketler. İşbirliği esasına dayanır. Kooperatifler, amaçlarına göre çeşitli şekillerde olurlar:

İhtihsal Kooperatifleri:Bu çeşit kooperatiflerde işçilerde teşebbüse sermaye koyarak katılır,kazançları eşit olarak pay edilir.

Kredi kooperatifleri : Üyelerin belli bir oranda para vermeleri ile kurulan bu kooperatifler, yine üyelerine, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, küçük oranda da olsa kredi yardımında bulunurlar. Bu krediler, piyasadaki nispetlerden daha düşük faizlerle yapılır. Bunlardan elde edilen kârlar, yine ortaklar arasında bölünür.

İstihlâk kooperatifleri : En eski kooperatif şekillerindendir. İstihlâki bir düzen içine almak esasına dayanır. Üyelerine daha çok yiyecek maddelerini, aracıları aradan çıkarmak suretiyle sağlanmış olur.

Tarım kooperatifleri : Tarım alanında büyük gelişmeler sağlayan bir kooperatif şeklidir. Bunlar, ya “tarım satış kooperatifleri”ya da “tarım alım kooperatifleri” şeklinde olur. Birinci şekilde tarım ürünlerinin bir arada piyasaya sürülmesi amacı güdülür. Böylece, hem mallar, müşterisini daha kolaylıkla bulmuş, hem de ürünlerinin daha iyi bir fiyatla satılması sağlanmış olur. İkinci şekilde, tarım için gerekli çeşitli âletlerin (traktör) ve lüzumlu maddelerin (gübre, tohum yem) satın alınmasını, bunların ortaklar arasında, kooperatifin malı olarak eşit şekilde kullanılmasını sağlamak için kurulmuş kooperatiflerdir.

Mesken kooperatifleri : Bir mesken yaptıracakların hisseleri ile meydana gelen kooperatif şeklidir. Fakat, çoğu zaman bu hisseler toplamı, amaç için yeter olmadığından, kooperatif olarak büyük krediler sağlanır, ödemeler yine kooperatif olarak (tabii hisse sahiplerinin ödemeleri ile) kredi alınan yere yapılır. Böylece, küçük bir sermaye ile, kooperatif aracılığı ile bir kredi müessesine borçlanılarak, bir mesken yapılmak imkân sağlanmış olur,

SIRTLAN « Hayvanlar

Memelilerin etoburlar takımından bir hayvan. Dağlık ve ormanlık yerlerde yaşar. Kurt boyunda bir hayvandır. Çoklukla sürüler halinde ve geceleri dolaşırlar. Bağırmaları çirkindir. Leşlerle ve büyük hayvanların artığı yiyeceklerle geçinirler. Burunları çok iyi koku aldığından, leşlerin yerlerini kolayca bulurlar. Çizgili ve benekli olmak üzere çeşitleri vardır.

ANGİNA PEKTORİS « Sağlık

Birdenbire başlayan, göğsün orta yerinde, bazı kere kalp bölgesinde duyulan ve daha çok sol koldan boyuna doğru yayılan şiddetli ve bunaltıcı bir ağrı. Bu ağrı, ilkin hafif başlar, ve kısa zamanda en yüksek şiddetini bularak birdenbire geçer.

BEHAVİORİZM « Bilim ve Sanat

Modern psikoloji akımlarından biri. İngilizce “Behavior = davranış” kelimesinden yapılmış bir deyimdir ve Türkçeye “davranış - alışkanlık ruhbilimi” olarak geçmiştir.

Behaviorizm, 1912 yılında Amerika’da Jonh Broadus Watson (1878.) tarafından “içe bakış psikolojisi” ne bir tepki olarak kurulmuştur,

Deneysel psikolojinin kurucusu; olan Alman psikologlarından Wilhelm Wundt (1832 - 920) tarafından 1879 da kurulan ilk psikoloji lâboratuarı ile psikolojiden ruh tetkikleri atılmış, onun yerine psikolojinin konusu olarak sadece ruh olayları alınmıştır. Böylece psikolojide bilimsel çalışmalar yapılabilmiştir. Fakat sonraları Watson, ruh yerine psikolojiye giren “şuur”u da açık ve seçik bulmamış, ne olduğu nerede olduğu bilinmeyen bu şeyin psikolojinin konusu olamayacağını iddia etmiştir.

Watson'a göre psikoloji bir bilimse, sadece elle tutulan, gözle görülen insan davranışlarını incelemelidir.

Behavioristlere göre, doğuştan hiç bir bilgi, istidat, kabiliyet, temayül (içgüdü dahil) getirilmez; çocuğun bütün ruhsal etkilerle, yani öğrenci ve alışkanlıkla olur. Bir çocuğun ressam, doktor, v.s. oluşu yetiştiği çevrenin etkisinden ileri gelir. Düşünme bile bir alışkanlıktır; dil, çocuğun bazı şeşlerinin eşya ve olaylarla şartlanması sonucunda meydana gelen bir alışkanlık olduğuna göre, insanın bir çeşit içten konuşması olan düşünme de bir alışkanlıktır.

Ruhsal hayatımızı şartlı reflekslerle açıklamağa çalışan, psikolojiden şuuru atıp bütün psikolojik olayları (hayvanlardaki gibi) birer alışkanlığa bağlayan Behaviorizm, psikolojiye birçok yeni açıklamalar getirmekle beraber, koyu maddeci ve amprist bir görüş olarak da tenkide uğramıştır.

KARABUĞDAY « Bitkiler

Karabuğdaygillerin örnek bitkisi. Salkımsı olan çiçekleri beyaz, kırmızı renktedir. Yaprakları yürek biçimlidir. Meyvesi yeşilken hayvan yemi olarak kullanılır. Unundan ekmek yapılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy