Nedir

KORE « Dünya Coğrafyası

Asya'nın doğusunda, Japon deniziyle,Sarı deniz arasında bir yarımada. Yüzölçümü 221.741 kilometrekaredir. Dağlık bir yüzeyi vardır. Eskiden bağımsız bir krallık halinde idi. 1905 yılında Japonya’nın himayesine girmiş, 1910 da tamamen Japonya'ya geçmiştir, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere iki bağımsız devlete ayrılmıştır.

BİRMANYA « Dünya Coğrafyası

Çin -Hindi yarımadasının kuzeybatısında kurulmuş bir cumhuriyet. Asıl adı Bağımsız Birmanya Birliğidir. Yüzölçümü 605.277 kilometrekare, nüfusu 20.457.000 dir. Başşehri 711.520 nüfuslu Rangoon şehridir.

Birmanya, dağlık ve ormanlık bir bölgedir. İrravadi ırmağı ile sulanır. Pirinç, şeker kamışı ,çay, ipek ve petrol bakımından zengindir.

XI. ve XII. yüzyıllarda büyük bir İmparatorluk olan Birmanya'nın egemenliğine Kubilay Han tarafından son verilmiş ve uzun yıllar İngiliz Hindistanın bir bölümünü meydana getirmiştir. 1941 yılında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. 1948 yılında İngiliz İmparatorluğundan ayrılarak bağımsızlığını ilân etmiştir.

ŞARKİKARAAĞAÇ « Türkiye Coğrafyası

Isparta iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 879 kilometrekare, nüfusu 26.649 dur. Yüzeyi çıplak ve sarp yamaçlarla, bu yamaçların çevrelediği ovalık alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, bağcılık ve küçük sanatlar, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 3.737 nüfuslu Şarkikaraağaç kasabasıdır.

BAKIR ÇAYI « Türkiye Coğrafyası

Ege bölgesinde, Ege denizine dökülen bir akarsu. Kırkağaç kasabasının 20 kilometre kuzeyinde bulunan Şifa dağından çıkar. Kırkağaç ovasını suladıktan sonra, Soma kasabasının yakıtlından geçer, Bergama ovasına girerek “Bergama çayı” adını alır ve Ege denizine yönelerek, Çandarlı kasabası yakınında denize dökülür. Uzunluğu 150 kilometredir.

MANİSA « Türkiye Coğrafyası

Manisa ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 59.223 tür. Manisa, Batı Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biridir. Yamanlar dağının eteğinde, geniş bir ovanın kenarında kurulmuştur. Batı Anadolu'nun en eski şehirlerinden biridir. Milâttan önce uzun yüzyıllar Batı Anadolu'daki medeniyetin merkez şehirlerinden biri olmuş, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Saruharılılar beyliği sınırları içinde kalmış, ilkin 1390 yılında Yıldırım Bayezit tarafından alınarak Osmanlı imparatorluğu sınırlarına katılmış, 1402 yılındaki Ankara Savaşı yenilgisinden sonra Osmanlıların elinden çıkmış, fakat 1410 yılında yeniden Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı sınırlarına katılmıştır. Uzun süre Osmanlı İmparatorluğunun önemli ve bayındır şehirlerinden biri olan Manisa şehri, 1919 Mayıs'ında Yunanlılar tarafından işgal edilmiş, 6 Eylül 1922 yılında kurtarılmıştır.

Yeşillikler içinde tarihî yapıları ile bayındır şehirlerimizden biridir.

MANİSA İLİ

Batı Anadolu Bölgesi illerimizden, biri. Yüzölçümü 12.689 kilometrekare, nüfusu 659.989 dur. Kuzeyinde Kütahya ve Balıkesir, Doğusunda Kütahya ve Uşak, Batısında İzmir, Güneyinde İzmir, Aydın ve Denizli illeri bulunmaktadır. İl'in yüzeyi, biri Güneyde Gediz nehri ve ayaklarının versanlarından öbürü Kuzeyde Bakırçayı versanlarından ibaret olmak üzere iki büyük havzadan ve bu havzaları denizden ve birbirinden ayıran dağlık alanlardan meydana gelmektedir.

Geniş tahıl ekimi, bağcılık, pamuk ekimi Manisa'nın en önemli gelir kaynaklarındandır.

OSMANİYE « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı, bir ilçe. Yüzölçümü 973 kilometrekare, nüfusu 60.227 dir. Yüzeyi ormanlarla kaplı, dimdik meyilli yamaçlardan ve geniş ovalık alanlardan ibarettir. Sebzecilik, tahıl ekimi, halkının başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 29.291 nüfuslu Osmaniye kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy