Nedir

ÜZÜM « Meyveler

Asmanın glikozca zengin, taze ya da kuru halde yenen ve salkım halinde bulunan meyvesi. Akdeniz iklim bölgesinde bulunan yerlerde yetişir. Çeşitleri çoktur. Suyu ile şıra pekmez, sirke, şarap, rakı gibi içilecek maddeler yapılır. Yurdumuzun belli başlı ihraç maddelerinden biridir. Frenk üzümü, çekirdeksiz, yapıncak, çavuş, öküzgözü, altın taş, papazkarası, misket tanınmış cinsleridir.

BALET « Bilim ve Sanat

Bir konuyu, müzik refakatinde ve dekor yardımıyla sahnede sözsüz olarak canlandıran tek yada birkaç kişinin birlikte yaptığı danslar ve minetik hareketler serisi. Güzel sanatlardan biri olan balet, bir konuya bağlı olursa da; bazı hallerde, müziğin ritmine, melodisine dayanarak konusuz da olabilir. Balet, insanın kendi iç âlemini, düşüncelerini ve duygularını renk ve şekil unsurlarından faydalanarak anlatan sayılı sanatlardan biridir.

Balette, dansör ve dansözlerin yapacağı hareketler, en ince ayrıntılarına kadar tespit edilir ve özel bir takım işaretlerle baletin müziğine parelel olarak gösterilir. Balet de bu işaretler üzerinden öğrenilerek oynanır.

Eski zamanlardan, hattâ tarih öncesinden beri yapıla gelmekte olan türlü danslarda baletin çekirdeğini görmek mümkünse de, asıl anlamı ile balet Yeni zamanların bir icadıdır. XVIII. yüzyıl da Fransa'da yüksek bir sanat seviyesine erişmiş, gittikçe gelişerek Avrupa'da, Amerika'da ve Rusya'da en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

SARIRMAK « Dünya Coğrafyası

Çin'in büyük nehri. Tibet'in kuzeyindeki dağlardan çıkar ve pek dolambaçlı bir yolla Sarıdeniz'e dökülür. Uzunluğu 4.160 kilometredir. Gemilere elverişli olmayacak kadar hızlı ve düzensiz akar. Getirdiği çamurlarla sarımsı kirli bir renk almıştır. Suladığı alan, dünyanın en verimli bölgelerini meydana getirir.

BALEAR ADALARI « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'in batısında, İspanya'ya bağlı olan altı adanın ortak adı. ispanyanın bir eyaleti olan bu adaların merkezi Majorka adasındaki Palma kasabasıdır. Bu adaların yüzölçümleri toplamı 5.014 kilometrekare, nüfusu 386.173 tür. İklimi, Akdeniz iklimi özelliğindedir. Başlıca zeytin, üzüm, badem, incir ve turunçgiller yetişir. Kömür, demir ve bakır bakımından da zengindir.

BHUTAN « Dünya Coğrafyası

Doğu Himalayalar'da bağımsız bir devlet. Yüzölçümü 46.025 kilometrekare, nüfusu 670.000 dir. Tibet ile Hindistan arasında bulunan bu ülke, krallıkla idare edilmektedir ve başşehri Punaka şehridir.

Çoğu güneyden kuzeye doğru uzanan ve derin vadilerle yarılan yüksek, kayalık dağlarla kaplıdır. Güneyden kuzeye doğru üç bölgeye ayrılır: En güneydeki bölge sık bitki örtüsü ile kaplı ve çok yağışlı tepelerle kaplıdır. Orta bölgede yüksekliği 1.000 - 3.000 metre olan dağlar uzanır. Nüfusun çoğunun bulunduğu bu bölgede geniş ziraat yapılmaktadır. Kuzey bölge ise 7.000 metre yüksekliğe ulaşan yüksek dağ kütleleri ile kaplıdır.

Bu ülkede, aslı Tibet'li olan Bhotialılar yaşar. Dinler Tibet'te hüküm süren Budhizm şeklinin aynıdır. Mısır, pirinç arpa, buğday, hardal başlıca ürünleridir.

1865 yılında İngilizler tarafından işgal edilen Bhutan , uzun zaman, İngiliz egemenliği atında bulunmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra egemenliğini kazanarak bağımsız olmuştur. Yalnız 1949 yılından beri bu devletin dış işleri, Hindistan Cumhuriyeti tarafından yöneltilmektedir.

PORTEKİZ « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın İberik yarımadasının güneybatı bölümünde bir ülke. Yüzölçümü 91.721 kilometrekare, nüfus 9.000.000 dir. Başşehri Lizbon şehridir. Kuzey ve doğusunda İspanya, güney ve batısında Atlas Okyanusu ile sınırlıdır.

Coğrafya : Portekiz, genel olarak dağlık ülkedir. İberik yarımadasının sıradağlarımın ikinci zincirleri olan dağlarla (Sierra de Garez, Sierra de Kstralla) engebelidir. Kıyılar çokluk kumsal gölcüklerle kenarlaşmıştır ve alçaktır.İklimi ılımandır. Atlas Okyanusu kıyılarında oldukça yumuşaktır. Portekiz, genel olarak bir tarım ülkesidir. Meyve yetiştiriciliği, tahıl ve pirinç ekimi önemlidir. Hayvan yetiştiriciliği oldukça gelişmiştir.

Tarih : Portekiz krallığı 1136 yılımda kurulmuştur. Orta Çağ boyunca denizci ve sömürgeci bir ülke olmuş dünyanın hemen bütün bölgelerinde sömürgeler sahibi olmuştur. Bugün bile Afrika'da (Angola, Mozambik), Asya'da (Gao, Damao, Macao) Büyük Okyanus'ta (Timor adası) sömürgeleri vardır. Portekiz'de 1910 yılında cumhuriyet kurulmuştur. 1928 yılından bu yana da, devlet başkanı olan Salazar'in egemenliğinde yönetilmektedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy