Nedir

SOLUNGAÇ « Hayvanlar

Balıklarda solunuma yarayan organ. Solungaçlar gırtlak kısmındaki kapaklar arasında yer almış bulunan yay şeklinde iki kemikten meydana gelmiştir. Buna, iki sıra solungaç yaprakları bağlıdır. Solunum olayı da, yaprak şeklindeki bu solungaçlarda meydana gelir. Kara hayvanlarında, havada bulunan oksijeni, kana ulaştırma işini gören akciğerlerin yaptığı işi, deniz hayvanlarında” özellikle balıklarda solungaçlar görürler ve suda bulunan oksijeni alarak, kan damarlarına ulaştırırlar. Kanda birikmiş olan karbondioksiti de suya verirler.

Ağızlardan suyu alan balıklar, gırtlak kısmında bulunan solungaçlara ulaştırırlar, burada oksijen alınıp karbon dioksit verilme işlemi olduktan sonra su, solungaç kapakçıklarından dışarı çıkar.

KURUŞ « Sözlük

Kırk paradan ibaret ve bir liranın yüzde biri değerinde Türk parası. Ülkemizde para birimi halinde de kullanılır. Kuruş kelimesi, kalın anlamına gelen Lâtince “grossus” kelimesinden alınmadır.

EĞRELTİOTU « Bitkiler

Damarları çiçeksizlerden bir bitki. Gölgeli ve nemli yerlerde yetişen, özellikle nehir, dere, göl gölgeli orman altları, nemli duvar dipleri gibi yerlerde yetişir. Küçük fidanlar halinde bulunanları olduğu gibi, orman ağacı büyüklüğünde olanları da vardır. Yaprakları, toprakaltı gövdesi cin toprak yüzüne yakın yerlerinden çıkar. Hekimlikte, müshil olarak ve barsak kurtlarını düşürmek üzere kullanılır.

AKHİSAR « Türkiye Coğrafyası

Manisa'ya bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 1713 kilometrekare, nüfusu 105.058 tir. İlçe topraklarında Katırcı, Karaoğlan, Kılıç dağları bulunur. Bu dağlar yer yer ormanlarla kaplıdır. Güneyde uzanan Akhisar ovasında ise zeytinlikler ve tütün tarlaları yer almaktadır. İlçe merkezi 33.156 nüfuslu Akhisar kasabasıdır.

Manisa'nın kuzeydoğusunda bulunan Akhisar kasabası, Manisa'dan 51 kilometre uzaklıktadır. Bizanslılar devrinde "Thyateria" adıyla kurulmuş eski bir şehirdir. İstiklâl Savaşı sıralarında Yunanlılar tarafından tamamen yakılmış, fakat Cumhuriyet devrinde yeniden kurularak mamur ve hareketli bir kasaba haline gelmiştir. Bağlar ve bahçelerle çevrili olan Akhisar kasabası, zengin ovasında bulunan köylerinin ve civar kasabaların pazarı olmuştur.

ÇÖL « Genel Coğrafya

Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkının çok olduğu bölgelerde meydana gelen çöller, genel olarak, yükseltileri az farklı ve düz alanlardır. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkının çok olması sebebiyle aşınmış kayaların meydana getirdiği kumlarla kaplıdır. Bir taraftan, kumluk ve geniş bir yüzeye yaygın olması, bir taraftan rüzgârlara engel olabilecek herhangi tabiî bir engelin bulunmaması, bir taraftan da akarsuların bulunmaması, çölleri, oturulmaz ve geçilmez yerler haline getirmiştir.

FRANKFURT « Dünya Coğrafyası

Almanya'nın şehirlerinden biri. Main nehri çevresinde kurulmuştur. Nüfusu 581.000 dir. Alman bankacılığının ve endüstrisinin önemli merkezlerinden biridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy