Nedir

DİKDÖRTGEN « Matematik

Açıları dik açı olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere dikdörtgen adı verilir. Bu tariften de anlaşıldığı gibi, dikdörtgenlerde açılar doksanar derecedir. Kenarlar birbirlerine diktir, karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve paraleldir. Köşegenleri birbirlerine eşittir, fakat birbirlerini dik olarak kesmezler. Karşılıklı kenarların ortalarını birleştiren doğrular birbirlerini dik olarak ve ortalarından keserler, aynı zamanda, karede olduğu gibi, dikdörtgenin de simetri eksenleridir.

Dikdörtgenin çevresi :Karşılıklı iki kenar birbirlerine eşit olduğuna göre, dikdörtgenin çevresini hesaplamak için, her kenarın iki katını alıp bunları toplamak gerektir. Bu da, karşılıklı iki kenarın toplamının iki katına eşit olur. Böylece, dikdörtgenin çevresi, uzunluğu ile genişliğinin iki katma eşit olur.

Dikdörtgenin yüzölçümü (alanı):Bir dikdörtgenin yüzölçümü (alanı), tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Bu da, daha açık bir deyimle, uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluklarının birbirleri ile çarpımı demektir.

QUEBEC « Dünya Coğrafyası

Kanada'da bir şehir bir yönetim bölümünün adı. Yönetim bölümünün nüfusu 4.056.000, şehrin nüfusu 164.000 dir. Fransa'nın bir müstemlekesi olmuş, 1759 yılından sonra İngiltere'nin eline geçmiştir, ikinci Dünya Savaşı yıllarında (1943) İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan konferansla ünlüdür.

SUDAN « Dünya Coğrafyası

Afrika'da bir cumhuriyet. Yüzölçümü 2.500.000 kilometrekare, nüfusu 10,550.000 dir. Başşehri Hartum'dur. Kuzeyinde Mısır, doğusunda Eritre ve Habeşistan, batısında Şat, Kenya, Uganda ve Kongo bulunmaktadır. Nil nehri, ülkeyi, güneyden kuzeye ve boydan boya geçer. Bazı madenler bakımından zengin olmakla beraber bağlıca servet kaynağı, susam, darı, yer fıstığı, pamuk ve kauçuktur. Araplar, zenciler ve melezlerden meydana gelmiş olan Sudan halkı,tarımla uğraşır.

1899 ve 1936 yıllarında yapılan anlaşmalar gereğince, Sudan, İngiltere ve Mısır'ın birlik idaresi altında kalmış, Ocak 1956 dan itibaren bağımsız bir cumhuriyet haline gelmiştir.

SİVEREK « Türkiye Coğrafyası

Urfa iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 4.462 kilometrekare ,nüfusu 61.216 dır. Yüzeyi ,tatlı meyilli dağ yamaçlarından ve oldukça geniş bir alan kaplayan düzlüklerden ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, önemli gelir kaynaklarıdır.Merkezi 21.147 nüfuslu Siverek kasabasıdır.

SUNİ PEYK « Astronomi

Yeryüzünden, Ay ve öbür gök cisimleri hakkında bilgi edinmek amacı ile uzaya fırlatılan, Dünya'nın, Ay'ın Güneş'in ve öbür gök cisimlerinin peykleri olan, içlerinde bilgi toplamaya yarayan özel âletler bulunan madensel cisim. Ayda ve öbür cisimlerdeki hayatsal faaliyetler hakkında kesin bilgi edinmek Ay'a ve öbür gök cisimlerine ulaşabilmek düşüncesi, yüzyıllardan beri, insanları ve bilginleri düşündüren önemli uzay problemlerinden biri olmuştur. Uzun yüzyıllar süregelen bu yoldaki çalışmalar, bilginin ve tekniğin ilerlemesi ile daha büyük önem kazanmış; bu yoldaki düşüncelerin deney safhasına geçebilmesi için gerekli araştırmaların başlamasına yol açmıştır.

Özellikle İkinci Dünya Savaş'ından sonra, Ay'a ve öbür gök cisimlerine, yeryüzünden cisimler gönderebilmek yolundaki çalışmalar daha da hızlanmış, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında, adeta bir yarış halini almıştır.

Atmosferi aşarak, Dünyanın etrafında dolaşabilen ve gök cisimlerine kadar gidebilen âletlerin yapımının yanında, bunların, bu işi çözebilmesi için gerekli iki önemli mesele, ilkin, bu çalışmalar sonunda çözümlenmiştir. Bunlardan birisi, atmosfer dışına çıkarak yerçekiminden kurtulabilmek için gerekli “kaçma hızı” na sahip bir hızın, bu cisimlere verdirebilmesi, ikincisi de, bu cisimlerin, aklın zor kabul edebileceği bir hızla gidebilmesini sağlayacak yakıtın bulunabilmesi.

Bu iki ana problem de çözülmüş, insan yapısı olan madensel peyklerin, atmosfer dışına çıkabilecek “kaçma hızı” ile çok büyük bir sürate sahip olmasını sağlayacak yakıtlar elde edilmiştir. Bu çalışmaların sonucu olarak, çeşitli suni peyklerin, Dünya'nın, Ay'ın ve öbür cisimlerinin birer peyki olabilmesi sağlanmıştır.

Uzun süren bu çalışmalar, ilkin 1957 yılında ilk denemesini vermiş, bu tarihte Sovyetler Birliği tarafından fezaya fırlatılan bir suni peyk, dünyanın ilk defa bir suni peyki olmuştur. Bu tarihten sonra, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği tarafından gerek Dünya etrafında, gerekse Ay etrafında dönebilen suni peykler yeryüzünden gönderilebilmiştir.1961 yılında, yapılan bu çalışmalar sonucu da yeryüzü çevresinde dolaşmak suretiyle uzaya insan gönderilmesi işi başarılmıştır.

ÇARŞAF « Toplum ve Toplum Yapısı

Eskiden kadınlarımızın sokağa çıkarken büründükleri örtü. Dokuma, türlü cins ipekli kumaştan ya da yünlüden yapılan çarşafın rengi çoklukla siyahtır. Kolsuz dört köşe geniş bir örtü halindedir. Çarşafların “dolma”, “torba”, denen ve yalnız belden bir kuşakla bağlananları olduğu gibi eteklik ve pelerinleri ayrı ve birer kostüm halinde bulunanları da vardır.

Kadınların sokağa çıkarken giymiş oldukları çarşaf ilkel bir örtünme vasıtasıdır. Türk kadınına medeni dünya ile eşit haklar verildikten sonra giyilmez olmuştur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy