Nedir

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI « Politika ve Siyaset

Türkiye'de Cumhuriyetin ilânından sonra kurulmuş olan siyasî partilerden biri. 17. Kasım. 1924 tarihinde, Kurtuluş Savaşı'nda yararlıkları görülmüş, fakat Cumhuriyetin ilânından sonra askerlik ilgileri kesilmiş olan ve Büyük Atatürk ün yapmak istediği devrim hareketlerini benimsemez gibi bir durum takınan Kâzım Karabekir, Ali Fuat Paşaların liderliğinde kurulmuş olan bir siyasî partidir. Çok çekişmeli geçen bir siyasî faaliyetten, kuruluşundan yedi ay gibi kısa bir süre sonra 5 Haziran 1925 tarihinde, Hükümet kararı ile kapatılmıştır.

HAŞHAŞ « Bitkiler

Gelincikgillerden bir bitki. Afyonun elde edildiği bitkidir. Kapalı ve açık başlı olmak üzere iki çeşidi vardır. Kapalı başlı olanlar, olgunlaştıktan sonra tohumlarını dökmezler; açık başlı olanlar ise tohumlarını kolayca dökerler.

Haşhaş bitkisinin başları, çiçeklerini döktükten 35 - 40 gün sonra (Mayıs, Haziran aylarında) özel çakılarla sabahları işçiler tarafından yanlamasına çizilirler. Kesilen damarlardan, beyaz ve kıvamlı bir sıvı akar. Rengi ilkin beyaz olan bu sıvı, sonra esmerleşir, pıhtılaşır. Ertesi sabah bu pıhtılar bitkiden alınarak bir araya toplanır ve yoğrulur. Bu elde edilen, “ham afyon” dur.

Haşhaş özellikle Asya ülkelerinde ve memleketimizde yetiştirilmiş, sonraları Batı ülkelerinde de yetiştirilmeğe başlanmıştır.

BARİTON « Sözlük

Orta kalınlıkta, en ince (tenor) ve en kalın (bas) arası erkek sesi. Genişliği şahıstan şahısa değişmekle beraber, normal sınırlanış lalden fa3 e kadardır.

Bu deyim, aynı zamanda, basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir çeşit ağız çalgısı için de kullanılmaktadır.

ADLİ TIP MÜESSESESİ « Devlet

Adalet işlerinde bilirkişilik yapmak üzere kurulmuş ve Adalet Bakanlığına bağlı bir müessesedir. Adli Tıp Müessesesi Kanunu, 11 Temmuz 1953 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Adli Tıp Meclisi, Adli Tıp Müessesesi Reisliği ve Morg Müşahedehane, Kimyevî Tahlil, Fizik Tetkikleri ihtisas şubeleriyle Adlî tabiplikleri ihtiva eder.

CANSIZ VARLIKLAR « Genel Coğrafya

Doğma, büyüme, üreme ve ölme faaliyetlerini göstermeyen varlıklarla birlikte "tabiatı" meydana getirirler.

Cansız varlıkları teker teker sıralamak mümkün değildir. Çevremizde, günlük yaşayışımızda, dünyada, evren sisteminde bulunan Güneş, Ay Toprak, Su, Bulut, Ateş, Madenler v.s. cansız varlıkları meydana getirirler. Bunların hiç biri, yaşama olayı içinde besin alma, doğma, yetişme, büyüme ölme gibi, hayat faaliyetlerinde bulunmazlar. Fakat her birinin, canlı varlıkların yaşamasında faydaları vardır. Denebilir ki, cansız varlıklar olmadan, canlıların olmaları, yaşamaları, ölmeleri, mümkün değildir.

SODYUM « Kimya

Kimyasal bir element. Sembolü Na, atom numarası 11, atom ağırlığı 22,9 dur. Alkali metallerdendir. Bütün metallerin içinde en aktif olan bir elementtir. Su ile şiddetli reaksiyon yapar. Saf halde, gümüş beyazı renginde, yumuşak ve tırnakla çizilebilir bir metaldir. Havada parlaklığını kaybeder ve donuk bir renk alır. Bileşiklerinden elde edilir. En yaygın bileşikleri, tabiatta yaygın olarak bulunan bileşiklerdir (deniz ve kaya tuzları gibi). Soda, sodyumun karbonat bileşiği, tuz, sodyumun klor bileşiğidir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy