Nedir

KAYNARCA ANTLAŞMASI « Tarih

Osmanlı imparatorluğunun imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri. 21 Temmuz 1774 tarihinde Osmanlılarla Ruslar arasında imza edilmiştir. Rus çariçesi Katerina II. zamanında, Rusların düşmanlığını artırırken, Rusların Lehlilerle savaş yapmaları sırasında, Türk sınırında bir kasabaya giren Lehlileri almak için Rus kuvvetlerinin Türk sınırını geçmeleri ve bir Türkün ölümüne sebep olmaları üzerine Osmanlı İmparatorluğu 1768 yılında Ruslara savaş açmıştır. Fakat savaş, ehliyetsiz kimseler elinde, son derecede kötü idare edilmiş ve altı yıl devam etmesine rağmen, yenilgimizle sonuçlanmıştır.

Bu savaşın sonunda Kaynarca antlaşması imza edilmiştir.Kaynarca antlaşmasına göre, Kırıma bağımsızlık verilecek, Rusya Karadenizde (ilk defa) donanma bulunduracak, Rusya İstanbul'da devamlı bir elçi bulundurabilecek. Kırım taraflarında bir çok kaleler Ruslara verilecek, Rus tüccarları Osmanlı sınırları içinde serbestçe ticaret yapabilecekti.

HARF « Eğitim

Bir alfabeyi meydana getiren ve okuyup yazmayı sağlayan işaretlerden her biri. Bugün kullanmakta olduğumuz alfabede, dilimizin seslerine göre harf bulunmaktadır. Türk alfabesindeki küçük ve büyük harfler şunlardır.

a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, i, ı, j, k, 1, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, z.

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I,İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, T Ü, V, Y, Z.

Alfabedeki her harf , bir sesin karşılığıdır. Harfler, ya ses kirişlerinden kopup gelerek, ağzın az ya da çok aç durumunda, hiçbir engele rastlamada serbest olarak çıkarlar; ya da bir seslinin yardımıyla çıkarılabilirler. Serbest olarak çıkan seslere, “Sesli harfler”, b sesli harfin yardımıyla çıkarılabilen harflere de “sessiz harfler” denir.

Sesli harfler, dilin, dudakların, çenenin aldığı duruma göre, a - kalın ince sesliler, b - düz yuvarlak sesliler c - geniş ve dar sesliler olmak üzere üç ayrılırlar.

Sessizler de çıkış yerlerine (dudak diş, damak, hançere) söyleniş sırasında ses yolunun aldığı duruma, kirişleri ses verip vermemesine göre çeşitlere ayrılır.

SAN FRANSİSCO « Dünya Coğrafyası

Amerika Birleşik Devletlerinde bir şehir. Kaliforniya'da, Büyük Okyanus kıyılarında 775.400 nüfuslu önemli bir şehirdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı için ilk milletlerarası konferans, 1945 yılında bu şehirde toplanmıştır.

BAHÇE « Sözlük

Çiçek, meyve, sebze, ağaç ve fidan yetiştirilen, etrafı çit ya da duvarla çevrili toprak. Bahçeler, evlerin çevrelerin, de olabildiği gibi, yetiştirilecek bitkilerin yetiştirilmesi amacına göre geniş alanlara yayılmış bir şekilde de olabilir. Evlerin çevresinde bulunan bahçelerde, çoğu zaman çiçekler meyveler, sebzeler, ayrı ayrı bölümlerde ve hep bir arada yetiştirilir. Buna karşılık, geniş alanlara yayılan ve bitkilerin ticaret amacı ile yetiştirildiği bahçeler de vardır. Bunlar, meyve bahçeleri, sebze bahçeleri, fidanlıklar gibi adlar alırlar.

İNCİR « Meyveler

Isırgangillerden bir ağaç ve meyvesi. Asıl vatanı Akdeniz kıyıları ve Türkiye'dir. Dallan eğri büğrü, yapraklan geniş ve dilimli bir ağaçtır. Meyvesi armut biçiminde yumuşak, ince kabuklu, çekirdekleri darı şeklinde ve tatlıdır. Taze olarak yendiği gibi, kurutulmuşu da yenir.

BAKTERİYOFAJ « Biyoloji

Bakteri yiyen - Canlı bakterilerin büyümesine engel olan, onları eriten ve ancak elektron mikroskopla görülebilen bir ültravirüs. Süzgeçlerden geçen ve kültürden kültüre nakledilmesi mümkün olan bu ultra-virüs, bakteri kolonilerinde görülebilen değişiklikler yapabilmekte ve bakteri hücrelerini hiç bir artık bırakmadan eritebilmektedir. Bakteriyofajların, bilhassa, zararlı bakterilerden meydana gelen çeşitli salgınlarda, bakterileri yok etmek suretiyle önemli rolleri vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy