Nedir

İDEAL GAZLAR « Kimya

Geylüsak kanunları, sıcaklık etkisi ile bütün gazların aynı şekilde genleştiklerini gösterirler. Maryot kanunu da sabit sıcaklıkta, basınçları değiştirildiği zaman bütün gazların hacimlerinin aynı şekilde değiştiğini gösterir. Maryot ve Geylüsak kanunları bütün gazların benzer yapılışta olduklarını düşünmeye imkân verirler.

Gerçekte Maryot kanunu gibi Geylüsak kanunları da ancak “yaklaşık kanunlardır” hiçbir gaz onlara tamamen uymaz. Bu kanunlara tamamen uyacak bir gaza “ideal gaz” adı verilir.Sıvılaşma şartlarından uzakta iken bir çok gazlar hemen tamamen ideal gazlar gibidirler. Normal sıcaklık ve basınçta bulunan oksijen, azot, hava böyledir.

DANG HASTALIĞI « Sağlık

Sıcak ülkelerde görülen bulaşıcı bir hastalık. Göz kapağı iltihabı, ateş, dermansızlık, kas ve eklemlerde ağrı, deride sivilcelerle kendini gösterir.

DOKTOR « Meslekler

Bir fakülteyi bitirenlere, kendi bilim kollarında özel bir imtihan geçirdikten sonra verilen unvan. Aslı Lâtince olan bu kelime, dilimizde daha çok, Tıp fakültesini bitirenler için kullanılmaktadır. Öbür fakülteleri bitirdikten sonra verdikleri özel bir imtihanla bu unvana hak kazananlar, çoklukla, imtihan verdikleri bilim kolunun adını da “doktor” kelimesine eklerler. Hukuk doktoru, iktisat doktoru gibi.

FİDE « Bitkiler

Odunlaşmayarak yaşayan ot halindeki bitkilerin bazılarını yetiştirmek amacı ile özel yerlerde tohumlarından ya da yetişmiş olanların dallarının köklendirilmesinden meydana gelen genç bitkilere verilen ad. Bunların yetiştirildiği yere “fidelik”denir.

Fide, çoklukla, tohumları kıymetli ya da az miktarda olan bitkilerle iyi hazırlanmış topraklar üzerinde dikkat isteyerek yetiştirilmesi gereken bitkilerin üretilmesini sağlamış olur.

CİHANBEYLİ « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 6.022 kilometrekare,nüfusu 46.897 dir. Konya'nın kuzeybatısında olan Cihanbeyli'nin yüzeyi, Konya ovasının kuzey bölümü olan ve Cihanbeyli Ovası adını taşıyan geniş ve düz bozkırlardan ibarettir. Arpa ve buğday ekiminin yanında çavdar, yulaf, afyon ekimi önemli yer tutar.

İlçe merkezi 5.674 nüfuslu İnevi kasabasıdır.

AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU « Ekonomi

Avrupa'daki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi için lüzumlu tedbirleri almak amacı ile Birleşmiş Milletlerin Sosyal Konseyi tarafından kurulmuş bir teşkilâttır. Bu teşkilâtın üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ile, Birleşmiş Milletlere girmiş elan devletlerdir. Aynı zamanda Avrupa memleketlerinin hem kendi, hem de öteki memleketlerle aralarındaki ekonomik münasebetleri kuvvetlendirmek amacını da güden bu teşkilâtın kömür ,elekrik enerjisi ,sanayi ve çeşitli maddeler, v. b. alanlarında ikinci derecede komiteleri vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy