Nedir

DOLAMA « Sağlık

El parmaklarında tırnaklar çevresindeki yumuşak kısımların, bazen de kemiğin iltihaplanmasından ile gelen ağrılı bir hastalık. Dolama, parmakların bu çevresinin, her hangi bir çizilme sonucu mikropların deri içine girmesi sonucu meydana gelir. Dolama olan yerde ağrı ve şişlik görülür, iltihaplanmanın derinlere inmediği hallerde, önemi olmayan bir hastalık durumunda kalır. Fakat, kemiğe kadar inen dolamalar, tehlikeli olabilir. Alkol pansumanı ve toplanmış olan iltihabın aldırılması ile dolamayı tedavi etmek mümkündür.

ANKA KUŞU « Hayvanlar

Adı olup, kendi olmayan bir efsane kuşu. “Zümrütüanka” adı da verilir. İnançlara göre Musa Peygamber zamanında yaratılmış, onun ölümünden sonra Hicaz'da yasamağa başlamıştır. Zamanla küçük çocuklan kapıp kaçmaya başladığı için, Peygamber Muhammed'in bir duası ile soyu kesilmiştir. Söylentilere dayanan bu inançlara göre, Anka kuşu, otuz kuşun renginde, otuz kuşun büyüklüğündeydi. Bütün kuşların şahı durumunda idi ve Kaf dağında yaşardı.

ÇELİK « Kimya

Bileşiminde % 0.25.1,7 kadar karbon bulunan ve demir gibi dövülmeye elverişli olan bir madde. Bu bileşimine göre ya demir filizlerinin yüksek fırınlarda redüksiyona uğraması ile elde edilen “font” un artırılması ile ya da demire karbon verilmesi ile elide edilir.

Fonttan çelik elde edebilmek teknikte başlıca Bessemer ve Martin Siemens usulleri ile mümkün olur. Bessemer usulü ile çelik elde etmek ergimiş hale getirilmiş olan fontun içerisinden basınçla hava geçirerek karbonu yakmak, silisyum ve fosforu oksiltliyerek cüruf halinde ayırmak esasına dayanır. Bu şekilde elde edilen demire manganezli font katılmak suretiyle çelik elde edilmiş olur. Martins Siemens usulünde ise esas, bir reverber fırını içerisinde ergimiş hale getirilen fonttaki karbonu paslanmış demir artıkları ya da filiz (Fe2 03) temasında yakmak şekli ile olur. Fakat her iki usulde de fırınlardan tam istenilen ayar da karbonlu bir madde alınmasına imkân yok tur. Demirden çelik elde etmek demire “sementasyon” suretiyle karbon kazandırmakla mümkün olur. Ancak bu şekil de demire karbon vermekle de bütün kütleye tam olarak karbon verilmiş olmaz. Böylece demirin üstünde çelikleşmiş bir tabaka meydana geldiği halde, iç kısımlar demir olarak kalmakta devam eder. Bu durumda demirin kırılmaya karşı gösterdiği dayanma ile çeliğin sertliği birleştirilmiş olur.

Çelik yapısındaki karbon itibariyle demir ve font arasında bir maddedir. Ergime derecesi 1350.1450 derecedir Kopmaya dayanıklılığı sertliği uzama ve esnekliği ile teknikte çok kullanılmıştır.

LAMBA « Teknik

Aydınlatmak için kullanılan alet. Eski milletlerde toprak, bronz, gümüş ve Romalılarda yağ lâmbalarının pek çok çeşidi yapılmıştır. XVIII. yüzyıldan itibaren yassı fitilli yağ lâmbalarının yerini yuvarlak fitilli yağ lâmbaları almış, petrolün 1860 tarihinden itibaren yakıt olarak kullanılmasından sonra lâmba çeşitlerinde büyük bir değişiklik olmuştur.Elektrik lâmbasının ve akkorlu lâmbanın bulunması ile lâmbada yeni bir devir açılmıştır.

TUZLUCA « Türkiye Coğrafyası

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.912 kilometrekare, nüfusu 24.137 dir Yüzeyi tatlı meyilli, çıplak yamaç ve sırtlardan ibarettir. Tarım ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır Merkezi 2.287 nüfuslu Tuzluca kasabasıdır.

ÇEKİDE « Türkçe ve Dilbilgisi

Türk basınında, belli zaman aralıkları ile çıkan yayınlara verilen eski ad. Bugün “gazete” denmektedir. Arap dilinde de aynı anlamda kullanılan bu kelime, dilimizde “gazete” anlamında XIX. yüzyıldan itibaren kullanılmağa başlanmıştır. Özel olarak yayınlanmış olan ilk gazete olan “Ceride-i Havadis” ten sonra bu kelime, çoklukla resmî ya da yarı resmî özelliği olan ve belli zaman aralıkları içinde yayınlanan yayınlar için kullanılmıştır: Zabıt Ceridesi, Resmî Ceride gibi...

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy