Nedir

ÇALIKUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden küçük bir kuş. Kanatları kısa, gövdesi yuvarlaktır. Sırtı sarımtrak kırmızı renkte, kuyruğu kalkıktır. Çoklukla çalılık yerlerde bulunur. 9 santimetre uzunlukta, 50 - 60 gram ağırlığındadır. Genel olarak bulunduğu yerler: Azor ve Kanarya adaları, Avrupa, Anadolu ve Güney Sibirya'dır. İyi öter, böcekler, meyve kurtları küçük tohumlarla geçinir.

AĞLASUN « Türkiye Coğrafyası

Burdur iline bağlı bir ilçe. Nüfusu 3.660 tır. Yüzeyi, engebeli ve biraz meyilli yamaçlardan ve düzlük alanlardan meydana gelmiştir. İlçe topraklarının doğuşunda ormanlar, batısında dağlık alanlar yer alır. Tahıl ekimi, ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi, 2.928 nüfuslu Ağlasun kasabasıdır.

MANTARLAR « Bitkiler

Tatlı bitkilerden bir sınıf. Kök, sap, yaprak gibi organları yoktur. Şapkalılar, küfler ve birhücreliler olmak üzere üç takıma ayrılırlar.

Şapka mantarlar, kırlarda, nemli çayır ve gübreliklerde yetişen, renk renk şapkalarıyla görülen mantarlardır. Toprak üstü bölümleri bir sap ile değişik renkli bir şapkadan ibarettir. Bu takımın mantarları, yiyecek olarak kullanılır. Zehirli ve zehirsiz cinsleri vardır. Zehirli olanların üzerleri lekelidir ve gümüş kaşığı karartır.

Küf mantarlar, bunlar daha çok miçelyum ipliklerden meydana gelmiş mantarlardır. Patates, ekmek, peynir gibi yiyeceklerin üzerinde yaşayarak onları küflendirirler. Pek çok çeşitleri vardır. Son yılların en faydalı ilâçlarından olan Antibiyotikler (Penisilin, Streptomisin, Kloromisetin) küf mantarlarından elde edilirler.

Rirhücteli mantarlar, ancak mikroskopla görülebilen mantarlardır. Bunların en önemlisi bira mayasıdır.

ANSİKLOPEDİ « Bilim ve Sanat

Gerek bütün genel bilgileri, gerekse yalnız bir bilime mahsus bilgileri içine alan eser. Ansiklopediler, büyük bir çalışma sonucu meydana gelen ve başlı başına birer kütüphane olan eserlerdir.

Ansiklopediler, konulan bakımından genel ve özel olarak ikiye ayrılırlar. Genel Ansiklopediler, çeşitli bilimleri bir araya toplarlar, özel Ansiklopediler, yalnız bir bilimin ya da fennin konularını bir araya toplarlar: Hukuk ansiklopedileri, tıp ansiklopedileri gibi.

Bunlardan başka ansiklopediler, alfabetik ya da sistematik (metodik) esaslar içinde düzenlenirler. İlk ve Orta Çağlarda ansiklopedi tarifi içine giren eserler yoktur. Bugünkü anlamıyla ilk ansiklopedi, 1728 tarihinde Ephraim Chambers adlı bir İngiliz tarafından yazılmıştır. Bu eserden sonra Fransada Diderot ve d'Alambert'in başkanlıkları altında, Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi filozofların yardımları ile 1750 -1777 yıllarında 28 ciltlik ünlü Fransız Ansiklopedisi yayınlanmıştır.

Bundan sonra birçok milletler çeşitli ansiklopediler meydana getirmişlerdir.

Bizde ansiklopedi: Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarına kadar genel özellikte bir ansiklopedi meydana getirmek hareketi görülmez. Ansiklopediye bir hazırlık sayılabilecek çeşitli eserler arasında 1881 de yedi küçük cilt olarak yayınlanan Ahmet Rıfat Efendinin “Lûgat-i Tarihiye ve Coğrafya’sı vardır. Bunlardan başka genel ansiklopediye benzeyen başka bir eser de, Şemseddin Sami'nin yayınladığı altı ciltlik “Kamus'ül - Âlâm”ıdır. Emrullah Efendi'nin 1900 talihinde ancak bir cildini yayınladığı “Muhitul-Maarif” adlı eserinden başka önemli bir ansiklopediye rastlayamayız. Bizde bugünkü anlamı ile ansiklopediler, Cumhuriyet Devrinde yayınlanmıştır.

Yunus Nadi'nin başkanlığında bir heyet tarafından 1932-36 yıllarında yayınlanan “Hayat Ansiklopedis” ve yeni “Hayat Ansiklopedisi”, İbrahim Alâeddin Gövsa'nın yazdığı “Meşhur Adamlar”, “Türk Meşhurları Ansiklopedisi”, “Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi” den başka İskit Yayınevi'nin yayınladığı “Aylık Ansiklopedi”, Ekrem Üzümeri’nin yayınladığı “Türkiye Ansiklopedisi”, Tan Gazetesi tarafından yayınlanan “Yeni Çocuk Ansiklopedisi”, Nebioğlu Yayınevi'nin yayınladığı ”Nebioğlu Çocuk Ansiklopedisi” Türkiye Yayınevi'nin yayınladığı “Yavrutürk Ansiklopedisi” özel teşebbüsün yayınladığı başlıca ansiklopedilerdir.

Özel teşebbüsün yanında Millî Eğitim Bakanlığı da özel mahiyette bir kaç ansiklopediden başka “İslâm Ansiklopedisi” ile “Türk Ansiklopedisi” ni yayınlamağa başlamıştır. Kurtuluş Yayınevi tarafından yayınlanan “Gençlik Ansiklopedisi” de genel ve alfabetik bir ansiklopedi özelliğini taşımaktadır.

SİNEMASKOP « Teknik

Özel mercekler aracılığı ile çekilen filmleri gerçekte olduğu gibi üç boyutlu göstermek için bulunmuş sinema yollarından biri. Sinema perdesi üzerinde, düz olarak ve hiçbir boyut kazandırılmadan göstermekte olan filmler yerine; Sinemaskop tekniği ile hazırlanmış olan filimler aynı yerde üzerinde derinlik boyutunu da kazandırmak suretiyle, sinema görüntülerinin üç boyutlu olması imkânını sağlamıştır. Sinemaskopta en önemli özellik sinema perdesinin düz bir düzlem olması yerine; bu perdeye bir çukurluk verilmiş bulunmasıdır.

GÜMRÜK « Devlet

İki anlamda kullanılan bir kelime

a) Yabancı memleketlere giden, yabancı memleketlerden gelen ya da bir yabancı memleketten gelip başka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkiye'den geçen eşyadan alınan vergi ve resimler.

b) Bu vergi ve resimlerin alındığı ve gümrük rejiminin tatbik olunduğu yer.

Fakat, çoklukla resmî dilde, ilk anlamdaki gümrük kelimesi yerine “gümrük” ikinci anlamdaki gümrük yerine “gümrük idaresi” deyimleri kullanılmaktadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy