Nedir

KATIR « Hayvanlar

Erkek eşekle kısrağın birleşmesinden meydana gelen melez hayvan. Attan biraz küçük, eşekten biraz büyüktür. Sağlam, dayanıklı ve kısırdır. Ağır yük hayvanı olarak, özellikle orduda silâhları taşımak için kullanılır.

BERKEFELD SÜZGECİ « Sözlük

İçinden geçirilen suyu- pislik ve mikroplarından temizleyerek süzen bir süzgeç. İlk defa Wilhelm Berkefeld (1836 - 1887)tarafından yapılmıştır. Bu süzgeç Terre D'infusoir denilen bir toprağın pişirilmesi ile yapılmış bujilerdir.

BOĞAZKÖY « Türkiye Coğrafyası

Bugün Çorum iline bağlı Boğazkale bucağının merkezi olan Hitit Hükümeti merkezi. Eskişehir, Kızılırmak büyük kıvrıntısının içinde, Budaközü denilen suyun kenarındadır. Burada yapılan arkeolojik kazılar ve araştırmalarla ünlüdür.

BRAZAVİLLE « Dünya Coğrafyası

Eski Fransız Ekvator Afrikası'nın, bugünkü Kongo Cumhuriyeti'nin başşehri. Nüfusu 98.000 dir. Kongo nehri üzerinde kurulan bir nehir limanıdır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Afrika'daki Hür Fransız Kuvvetlerinin merkezi olarak kullanılmıştır.

ALACADAĞ SAVAŞI « Tarih

1877 Türk - Rus savaşında Kafkas cephesinde yapılan savaşlardan biri. Müşir Ahmet Muhtar Paşa'nın Kars kalesini kuşatmadan kurtarmasından sonra, Ruslar 1877 Eylül'ünde Kars cephesine doğru yanaşmışlar ve Ekim'de Ahmet Muhtar Paşanın ordusunu bozarak Osmanlıları yenilgiye uğratmışlardır.

GÖZENEKLER « Biyoloji

Bitkilerin yaprak ve saplarında bulunan küçük deliklere verilen ad. İnsan ve hayvanların da derilerinde, bu çeşit delikler vardır. Bunlara da gözenek (mesamat) adı verilir.

Bitkilerde, özelikle yaprakların alt yüzlerinde bulunan gözenekler, iki hücre arasındaki mikroskopik yarıklardan ibarettir. Bunlar, gereğine göre genişleyip daralabilir. Bunlar, bitkilerden buharlaşan havanın çıkmasına, bitkinin içine havanın girmesine yardım eder.

İnsan ve hayvan derilerindeki gözenekler, ter ve yağ bezlerinin açıklarıdır. Bunlar da organizmanın zararlı maddelerinin deri yolu ile çıkmasına ve solunuma yardım ederler.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy