İRAN

Asya’nın güneybatısında, Türkiye‘nin doğusunda bir krallık (İran hükümdarlarına “Şah” denir). Yüzölçümü 1.621.866 kilometrekare, nüfusu 24.000. 000 dur. Başşehri Tahran şehridir. Kuzeyinde Rusya ve Hazar denizi, batısında Türkiye Irak, güneyinde Basra (îran) körfezi doğusunda Pakistan ve Afganistan bulunmaktadır.
Coğrafya : İran çevresi az çok yüksek dağlarla çevrilmiş büyük bir yayladır. Pek verimli toprakları varsa da, topraklarının önemli bir kısmı, Afrika‘daki çölleri andıracak özellikte büyük çöller halindedir (Deşti kebir, Deşti Lüt gibi). Topraklarının verimli bölgelerinde buğday, arpa, yulaf, pirinç, pamuk yetiştirilir. Endüstrisi ilkel bir durumda ise de halıcılığı ipekçiliği ve hayvancılığı önemlidir. Fakat, İran‘ın asıl önemli gelir kaynağı, petroldür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir