Dünya Coğrafyası

VİETNAM

Hindiçini yarımadasında bulunan bir ülke. 1884 yılından 1940 yılına kadar Fransız egemenliğinde kalmış, İkinci Dünya Savaşında Japonlar tarafından işgal edilmiştir. İşgal sırasında komünistler bir bağımsızlık cephesi kurmuşlar ve Fransızlara karşı mücadeleye girişmişlerdir. Uzun süren bu mücadeleden Fransızlar yenilgi ile çıkmışlardır. Ancak, bu ülkede devam eden çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, 1954 yılında Cenevre‘de Vietnam, Kuzey ve Güney […]

VİYANA

Avusturya Cumhuriyetinin başşehri. Nüfusu 1.619.668 dir. Tuna‘nın kolları üzerinde kurulmuş, tarihî bir şehirdir. Eskiden Avusturya İmparatorluğunun merkezi idi. Bir çok zengin kütüphaneleri, imparatorluk sarayı, belediye ve opera binaları gibi tarihî özelliği olan yapıları ile Avrupa‘nın ünlü şehirlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanların işgalinde kalmış, savaştan sonra Avusturya Cumhuriyetinin başşehri olmuştur.

YEMEN

Arabistan yarımadasının güney – batısında Kızıldeniz boyunca uzanan bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 195.000 kilometrekare, nüfusu yaklaşık olarak 5 milyondur. Bu ülkenin yüksek bölümleri, Arabistan yarımadasının en verimli yerleridir. Buralarda, arpa, buğday, darı ve kahve yetiştirilir. Özellikle kahve, en önemli ihraç maddesidir. 1962 yılının son aylarına kadar, “İmam” adı verilen Krallarla yönetilen Yemen‘de askerî bir ayaklanma olmuş […]

YENİ ZELANDA

İngiliz Milletler Topluluğu içinde bağımsız bir devlet. Okyanusya‘da birbirinden çok boğazıyla ayrılan iki adadır. Yüzölçümü 284.480 kilometrekare nüfusu 2.414.064 tür. Başşehri Wellington’dur. Güzel ormanları ve otlakları olan bol miktarda tahıl yetiştirilen, altın, gümüş, bakır ve kömür madenleri bakımından zengin olan bir ülkedir. Hayvan yetiştiriciliği büyük bir endüstri haline gelmiştir. 1962 de Hollândalılar tarafından keşfedilmiş, 1840 […]

YUGOSLAVYA

Orta ve Güney Avrupa‘da altı federal devletten meydana gelmiş bir Cumhuriyet. Yüzölçümü 255.000 kilometre, nüfusu 18.512.805 tir. Başşehri Belgraddır. Balkanların ve Tuna Nehri ülkelerinin en genişi durumundadır. Coğrafya : Üç büyük bölüme ayrılarak incelenir. 1 – Kuzeyde Tuna ile Güneyde İlirya arasında yer alan alüvyonlarla örtülü verimli ovalar bölgesi, 2 – Balkanlar ve Moravya Vardar […]

YUNANİSTAN

Balkan Yarımadası ülkelerinden biri. Krallıkla yönetilir. Yüzölçümü 133.000 kilometrekare, nüfusu 8.357.526 dır. Başşehri Atina şehridir. Coğrafya : Büyük kısmı dağlarla kaplı bir ülkedir. Bu dağlar, Yunanistan Balkan Yarımadasının diğer kısımlarından ayırdıkları gibi, memleketin muhtelif bölgelerini de birbirinden ayırırlar. Yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Sarp ve çıplak dağlar, tatlı eğimli tepecikler, verimli alüvyon ovaları halindeki havzalar derin […]

WASHİNGTON

Amerika Birleşik Devletlerinin başşehri ve Columbia bölgesinin merkezi. Nüfusu 802.200 dür. Büyük bir idare şehri özelliğindedir. Federal kuvvetler, cumhurbaşkanına oturduğu, Temsilciler Meclisi ile Senatonun bulunduğu yerdir. Bu şehir halkı, doğrudan doğruya cumhurbaşkanına ve kongreye bağlıdır.

VEZÜV

İtalya’da Napoli‘nin sekiz kilometre güney – doğusunda ,1.280 metre yükseklikte bir yanardağ. Bu yanardağın tarihte ilk püskürmesi 79 yılında olmuş ve Herculanum, Pompei şehirlerini lâvlarıyla örterek yok etmiştir. O zamandan beri yanardağ kül ve lâvlar saçmıştır.