Din

ZERDÜŞT

Klâsik yazarların, Zerdüştlük dininin kurucusu olarak gösterdikleri kişi. Yaşayıp yaşamadığı kesin olarak bilinmemektedir. Aristo‘ya göre Zerdüşt M. Ö. VII yüzyılda yaşamıştır. Bazı yazarlar da, Zerdüşt‘ün M.Ö. X. yüzyılda yaşadığını yazarlar. Zerdüşt’ün kurduğu bu dinin esası iyilik ve fenalık mücadelesidir. Her ikisi üstünlük için birbirleriyle savaşmaktadır. Bu çarpışmada, iyilik tanrısına melekler, fenalık tanrısına da şeytanlar yardım […]

KABE

Mekke’de Müslümanlıkça kutsal tanınan, bütün Müslümanların kıblesi, hac zamanında çevresi tavaf edilen taştan yapılmış küçük bir bina. Çevresi duvarlarla ve yedi minare ile çevrilmiş ve üstü açık olan geniş bir avlunun (Mescid-i Haram) ortasında, 13 metre yükseklikte 12 metre boyunda, 11 metre eninde dört köşe küçük bir binadır. Cennetten indirildiğine inanılan ve “Ha-cer i Esverl” […]

ORUÇ

İslâm dininin beş şartından biri. Yılda bir ay, Ramazan ayında, Tanrıya kulluk ve ibadet amacıyla, tanyerinin ağarmağa başlamasından güneş batmasına kadar, niyetlenerek bir şey yiyip içmekten ve orucu bozan başka şeylerden nefsi korumak suretiyle tutulur.

HIRİSTİYANLIK

Hıristiyanların dini. Hıristiyanlar (Christiani) Hıristtos’a (Christ) bağlı, ona inanan kimselerdir. Hıristos (Christ) İnsanlığın kurtarıcısı ve Tanrının oğlu olan İsa (Hıristos)’un aracılığı ile, kulların yani Hıristiyanların Tanrı ile haşır neşir olmasını ön plânda tutar. Hıristiyanlık Tektanrıcı bir dindir. Sözü, İbranicedeki “Mesih” sözünün Yunancaya çevrilmişidir. Hıristiyanlık, her şeyden önce, kudretli bir baba, göğün ve yerin yaratıcısı olan […]

KADİR GECESİ

Ramazanın 27 nci gecesi, Kur’an’ın gökten yeryüzüne indirilmeğe başlandığına inanılan gecedir. O gece Kandil gecelerinden biridir. Müslümanlık inancına göre, Kadir gecesinde bir yıllık işler takdir edilir, meleklerle Cebrail o gece yer yüzüne inerler. O gecede yapılan ibadet bin yıllık ibadetten üstün sayılır.

HIZIR

Ölümsüzlüğe ermiş olduğuna inanılan Peygamber İlyas’ın lâkabı .Hızır ile İlyas’ın ayrı şahsiyetler olduğuna ve bunların ruz-i hızır‘da (Hıdrellez) her yıl karşılaştıklarına inananlar da vardır.

KANDİL

İslâm dinindeki kutsal gecelere verilen ad. Miraç Kandili, Berat Kandili, Regaip Kandili gibi. Bu gecelerde, minarelerin şerefelerinde kandiller yanar. Kandil günü, Kandil çöreği denen simitlerin satılması da bir gelenektir. Kandil kelime anlamı olarak, zeytinyağı içine batırılmış bir fitilin yanmasıyla ışık veren, çoklukla camdan yapılan ve asılarak kullanılan bir ışıklandırma aracıdır. Eskiden minarelerin şerefelerinde kandiller yanardı. […]