TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ

Millî bir hayır ve yardım derneği. Savaşlarda yaralanan askerleri tedavi etmek ve sağlıklarım korumak, bazı zamanlarında, deprem, yangın, açlık bir çeşitli felâketlerde, bu felâkete uğrayanlara her bakımdan yardım etmek amaçları içinde kurulmuş bir dernektir .Özellikle, milletlerarası yapılan savaşlarda, yaralanan askerlerin tedavisinde, millet farkı gözetmeksizin bir yardım müessesesinin kurulması düşüncesi, XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa‘da yer etmeğe başlamış, 1864 yılında Cenevre Milletlerarası Kızılhaç Komitesi kurularak, fiilî alana atılmıştır. Türkiye‘de bu kurulun karşılığı olarak “Hilâliahmer Cemiyeti” kurulmuş .Osmanlı Hilâliahmer Cemiyeti, 1868 de Milletlerarası Kızılhaç Komitesine üye olmuştur.
Kuruluşundan itibaren büyük faydalar sağlayan bu cemiyet, İstanbul olan merkezini 1926 yılında Ankara‘ya taşımış, 1935 yılından itibaren de ad değiştirmiş ve “Türkiye Kızılay Derneği” olmuştur. Beyaz zemin üzerinde kırmızı aylı bayrağı vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir