Nedir

MADAGASKAR « Dünya Coğrafyası

Hint Okyanusu'nda büyük bir ada ve devlet. Afrika'dan Mozambik kanalı ile ayrılır. Yüzölçümü 590.033 kilometrekare, nüfusu 5.400.000 dir. Başşehri Tananarive'dir.

Ada, büyük bir yayla halindedir. Ada'nın Doğusu ormanlarla kaplı dağlık bir alandır. Batısında çok verimli ovalık alanlar yer alır. Ada'nın kıyıları boyunca iklim sıcak ve rutubetlidir. İç bölgeler daha ılımandır. Hayvancılığın yanında pirinç, kahve, mika, graft, kakao başlıca ihraç maddeleridir.1896 yılında Fransa'nın bir müstemlekesi olmuş, İkinci Dünya Savaşı yıllarında

1943 - 45) İngilizlerin işgali altında kaldıysa da, savaştan sonra yeniden Fransızların eline geçmiştir.1960 yılında burada “Malagasy” adı ile Fransız Birliğine bağlı bir cumhuriyet kurulmuştur.

TARTAROS « Mitoloji

Yunan mitolojisinde, Zeus'un, kendisine karşı gelenleri cezalandırmak için attığı cehennemin alt katı.

MAZIDAĞI « Türkiye Coğrafyası

Mardin iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 47 kilometrekare nüfusu 17.893 tür. Yüzeyi Mardin dağlarının kuzeye, Dicleye bakan versanlarından, yer yer geniş meşeliklerle örtülü, tatlı meyilli, hafif dalgalı sırtlarla plato ve vadilerden ibarettir. Tarla ekimi ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi 1.959 nüfuslu Mazıdağı kasabasıdır.

PRİZMA « Matematik

Alt ve üst tabanları birbirine eşit ve paralel iki çokgenden, yanal ayrıltıları da eşit ve paralel doğrulardan ibaret çok yüzeyli cisimlere verilen ad. Prizmalar, tabanlarının şekline göre ad alırlar. Üçgen prizma, dörtgen prizma, beşgen prizma gibi. Tabanları üçgen olan prizmalar, aynı zamanda “ışık prizması” adını da alırlar. Işık prizmasından geçen beyaz ışık ışınları, kendini meydana getiren renklerin kırılma durumlarına göre, bu renklerin değişik açılarla kırılması üzerine, kendini meydana getirmiş olan renklerine ayrılır. Böylece, ışık prizmasına uygunların beyaz bir ışıktan, tayfın yedi rengi meydana gelir.

DOLMEN « Bilim ve Sanat

Tarihten önceki insanların, yere kapı şeklinde diktikleri taştan büyük anıtlar. Bunların ikisi, karşılıklı olarak ye re dikey olarak dikilmiş, üstlerine de yatay olarak boylu boyunca ve kapak gibi bir taş oturtulmuştur. Musalla taşına benzerler. Bunların birer mezar olarak yapıldıkları bilinmektedir. 22 metre uzunlukta olanları vardır. Yeni taş devri anıtlarından olan dolmenler, Fransa'nın Bretagne bölgesinde, Hindistanda Afrika'da Japonya'da çok bulunur.

ALÜMİNYUM « Kimya

Kimyasal bir elemandır. Sembolü Al, değerliliği 3, atom ağırlığı 26.97 ve atom numarası 13 tür.

Gümüş gibi beyaz renkte ve hafif bir elemandır. Demire göre 8 defa hafiftir. 1800 derecede kaynar. Dış yüzeyi, hava ile temasta olduğu için hafif bir oksit tabakası ile kaplıdır. Yüzeyinin, mavimtrak beyaz bir renk almasını sağlayan bir tabaka sayesinde havaya karşı dayanıklılığı fazladır. Nitrik asitten başka bütün anorganik bazlar etki yapar:organik asitlerin hemen hiç etkisi yoktur.Isı ve elektriği iyi iletir.

Alüminyum yer kabuğunun yapısında % 8 oranında oksit ve silikat bileşikleri halinde bulunur. Miktar bakımından oksijen ve silisyumdan sonra üçüncü gelir.

Alüminyum boksitten elde edilir. Boksit, kırılıp parçalandıktan sonra küreli değirmenlerde öğütülür, kireç taşı ve soda ile karıştırılarak akkor haline getirilir. Bu kütle dışarıya çıkarılarak soğutulur ve ince toz halinde öğütülür. Bundan sonra sıcak su ile muamele edilir. Bu sırada sodyum aluminat suda erir. Eriyik kırmızı çamur adı verilen kalıntıdan süzüldükten sonra karıştırıcıya gönderilir. Süzülme sonunda elde edilen alüminyum hidroksit, kalsinasyon fırınında saf, beyaz alüminyum oksit haline getirilir. Ergimiş olan alüminyum oksit'in yüksek fırınlarda elektrolizi ile alüminyum elde edilmiş olur.

İlk defa 1827 de Friedrich Wöhler tarafından alüminyum klorürün potasyum ile muamelesinden gri bir toz halinde elde edilen, teknikte çok kullanılan bir eleman olmuştur. Fakat saf halde fazla dayanıklı olmadığı için, teknikte kendisi kadar hafif alaşımları kullanılmaktadır, îlk defa alaşımları 1890 da zeplin yapılmasında, 1916 da uçakların yapılmasında kullanılmıştır. Bugün alüminyum alaşımları, uçak, otomobil, vagon ve ulaştırma tekniğinin en fazla kullanılan bir elemanıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy