Nedir

BANDO « Müzik

Bir kısmı ağızla çalınan, bir kısmı da dövülerek ses çıkaran çalgılardan meydana getirilen en çoğu kırk elli parçadan ibaret müzik takımı. Böyle bir topluluk yürüyüş halinde de görebileceği için çoklukla bando deyimi, askerî bir orkestra meydana getiren muzikacılar topluluğu için de kullanılır.

Avrupa'da XVI. yüzyıldan itibaren bu günkü muzikacılar topluluğu yer etmeğe başlamıştır. Bizde, Tanzimat'ta mehterler kaldırılarak yerine İtalyan ve Fransız tipine uygun ordu muzika takımlarının kurulmasına karar verilmiştir. Askerî bandoların, en geniş kadrolu olanı “Armoni muzikası - Armoni orkestrası” Cumhuriyetin ilânından sonra kurulmuştur.

SAMANDAĞI « Türkiye Coğrafyası

Hatay iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 254 kilometrekare, nüfusu 42.137 dir.Yüzeyi, Amanos dağlarının güneybatı ucunda uzanan sırtları ile daha güneydeki sert ve dik meyilli ormanlar ve makilerle kaplanmış yamaçlardan, bunların arasında uzanan vâdilik alanlardan ibarettir. Halkının geçiminde geniş tarla ekimi ve portakal,limon yetiştiriciliği önemli rol oynar. Merkezi 13912 nüfuslu Samandağı kasabasıdır.

LAMAİZM « Din

Özellikle Tibet'te gelişmiş bir din. Buddhizmin bir çeşididir. Bu dini Tibet'te Podma Sambhava adlı bir rahip 747 yılında sokmuştur.

BUHARLAŞMA ISISI « Kimya

Bir gram sıvıyı, o sıvının özel kaynama sıcaklığında, sıvı halinden buhar haline geçmesi için gerekli olan ısı enerjisine verilen ad.

Normal basınç altında kaynama noktalarında buharlaşma ısıları, her madde için bellidir. Aşağıda bazı maddelerin buharlaşma ısıları (Kal/gr.) cinsinden verilmektedir.

Su (538.9), Amonyak (321), Alkol (202), Benzol (92), Kloroform (61), Çinko (400), Gümüş (517), Civa (68).

TİMSAH « Hayvanlar

Sürüngenlerden bir hayvan. Sıcak bölgelerin akarsularında yaşar. İri bir hayvandır. Kalın ve kabuksu bir derisi, uzun kuyruğu vardır. Kertenkelenin çok iri bir benzeridir. Sıcak ülkelerde, avlanmak ya da çeşitli maksatlarla akarsu boylarında dolaşan insanlar için, büyük tehlikeler meydana getiren bir hayvandır.

BOYLAM « Genel Coğrafya

Yeryüzündeki Herhangi bir noktanın meridyeninin, başlangıç meridyeninden (İngiltere'deki Greenwich meridyeni) doğuya yada batıya doğru olan uzaklığı. Derece ile ölçülür. Bu dereceler, başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru 180'er dereceye bölünmüştür. Böylece bir yerin yeryuvarlağı üzerindeki mevkii tayin edilebilir. Fakat, bir yerin mevkiini tâyin edebilmek için boylam yeter değildir. Bunun için, geometride olduğu gibi iki koordinat ekseni gerekir. Öbür eksen de bir yerin ekvator'dan kuzeye ya da güneye doğru açısal uzaklığını veren enlemdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy