Nedir

MEVLÜT « Din

Peygamber Muhammed'in doğumunu, miracını, ölümünü anlatan manzum eser. Bu eserlerin en ünlüsü XV. yüzyılda yaşamış olan Süleyman Çelebi'nin yazdığıdır. Hâlâ, belirli bir beste ile doğum, ölüm, kandil v.b. gibi münasebetlerle Müslümanlar tarafından camilerde toplu olarak okunur.

IĞDIR « Türkiye Coğrafyası

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.248 kilometrekare ,nüfusu 31.507 dir. Yüzeyi dümdüz geniş bir ova ile bu ovayı çevreleyen tatlı meyilli çıplak sırtlardan ,büyük Ağrı, Hama, Hahala, Sorak dağlarımın eteklerinden ibarettir. Kuzeydoğu Anadolu'nun en verimli topraklarına sahip bir bölgedir. Buğday, arpa, mısır, pamuk, pirinç yetiştirilen önemli bitkilerdir. Hayvancılık ve hayvan ürünleri de önemli gelir kaynaklarındandır.İlçe merkezi 9.646 nüfuslu Iğdır kasabasıdır.

KENEVİR « Bitkiler

Kendirgillerden iki evcilikli bir bitki .Sapındaki tellerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılır. Tohumları da kuş yemi olarak kullanılır.

MİDYE « Hayvanlar

Yumuşakçalardan bir hayvan. Birbirine eşit, oval ve uzun iki kapağı vardır. Denizlerde kayalıklar üzerinde kümeler meydana getirerek yaşayan bir hayvandır. Eti lezzetlidir.

SEVR ANTLAŞMASI « Tarih

Birinci Dünya Savaşı sonunda, Osmanlı İmparatorluğu ile Müttefik Devletler arasında, 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış olan şartları çok ağır antlaşma. Müttefik Devletler Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak barışın ana hatlarını 24 Nisan 1920 tarihinde San Remo'da tespit etmiştir. 11 Mayısta da, Osmanlı Hükümeti tarafından incelenmesi için, Osmanlı heyetine vermişlerdir. Bu şartlara heyet ilkin itiraz etmek istemiş, fakat padişah Vahdettin'in başkanlığında toplanan heyet tarafından, bu şartlar (Rıza Paşa'nın dışında) herkes tarafından kabul edilmiştir. Bunun üzerine, Bağdatlı Halil Paşa, Rıza Tevfik, Bern elçisi Reşat Halis'ten kurulu bir heyet, bir Fransız savaş gemisi ile Fransa'ya gitmiş ve Paris'te Sevr mahallesinde antlaşmayı imza etmiştir (10 Ağustos 1920). Osmanlı İmparatorluğunun sonu olan fakat Mustafa Kemal Paşa'nın önderliği altında zaferle sonuçlanan Millî Mücadele hareketi üzerine yürürlüğe giremeyen Sevr antlaşmasının başlıca hükümleri şunlardır :İstanbul, Osmanlı Devleti'nin merkezi olarak kalıyordu. Fakat Osmanlı devleti azınlıkların haklarını gözetmezse, İstanbul Türklerin elinden alınacaktı.

Boğazlar, savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve “Boğazlar Komisyonu” adını taşıyan bir komisyon idaresinde bulunacaktı. Merkezi İstanbul olan bu komisyonun ayrı bütçesi ve ayrı bayrağı olacaktı. İstanbul'da çalışacak bir komisyon Doğu Anadolu Türk illerini “Kürdistan” adı altında teşkilâtlandırmak için bir muhtariyet idaresi projesi düzenleyecekti.

Doğu Anadolu illerinin bir bölümünde bağımsız bir Ermenistan kurulacak, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır Birleşik Amerika Devletleri Cumhurbaşkanı Wilson'un hakemliğine bırakılacaktı.

Trakya'nın Midye doğusunda Podima denilen yerin yedi kilometre kuzey doğusunda bir noktadan Marmara kıyısında Kalikratio'nun bir kilometre güney doğusuna kadar uzanan bir hattın batısında kalan kısmı Yunanistan'a ait olacaktı, İmroz ve Bozcaada adaları da Yunanistan'ın egemenliğinde kalacaktı. Suriye'yi Fransa'ya bırakıyordu.

Arabistan ve Mezopotamya (Musul dahil)İngiltere'ye bırakılıyordu.

Bunların dışında mecburi askerlik hizmeti olmayacak; elli bin kişilik bir ordu olacak; bunun otuzibeş bini jandarma, onbeş bini asker olacak; ordunun ağır silâhları bulunmayacaktı.Azınlıklara Türklerinkinden aşırı haklar verilecek, bundan başka Müslüman milletlerden de azınlık hakları kabul edilen toplumlar kurulacaktı.

CERİDE- İ HAVADİS « Edebiyat

Türkiye'de özel teşebbüs ile yayınlanan ilk gazete. Bu gazete, 1840 tarihin de William Churchill adlı bir İngiliz tarafından kurulmuştur. Fakat gazete yaygın bir okuyucu bulamamış, zaman zaman yayınına aralık vermek zorunda kalmış ve ancak devletin yardımı ile 1860 yılına kadar yaşayabilmiştir. 1860 da Agâh Efendi tarafından yayınlanmaya başlanan “Tercüman-i Ahval” üzerine bu gazete eski önemini tamamen kaybetmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy