Nedir

BEYİN ZARI HASTALIKLARI « Sağlık

Beyin ve omuriliği dışardan içeriye doğru saran üç zarın iltihapları, kanamaları ve urları sonucu meydana gelen hastalıklar. İltihapları: Bu zarların iltihaplarına “menenjitleri” denir. Çeşitli bulaşıcı hastalıkların seyri sırasında meydana gelebildiği gibi, mikropların çeşitli yollarla bu yollara girmesi ile de meydana gelebilir. Kanamalar : Yaralanmalar, beyin damarlarının âfetleri, kan bozuklukları v.s. sebeplerle meydana gelen kanamalar, üç zarın herhangi bir bölümünde olabilir.

Beyin zarı hastalıkları da, beyin hastalıkları gibi, beyini ve bütün organizmayı ilgilendiren önemli hastalıklardandır. Bu hastalıklar sonucu, beyinde önemli bozukluklar meydana gelebileceği gibi, bunun sonucu da bütün organizmada önemli bozukluklar ve bunların derecelerine göre de ölüm meydana gelir.

HARAKİRİ « Din

Karnı bıçakla deşmek suretiyle yapılan bir intihar şekli. Harakiri, özellikle Japonlar arasında yaygındır ve şerefli bir ölüm sayılırdı. Bir çeşit dini inanış içinde yapılan bu intiharda bıçakla karın enliliğine açmak ,bağırmamak gibi şartlar vardır. 1868 yılına kadar, asil olanların, bir suçtan mahkûm olmaları halinde, ölüm cezaları harakiri yapmak şeklinde uygulanırdı.

BÜKREŞ ANTLAŞMALARI « Tarih

Türk tarihi ile ilgili olarak 1812, 1886, 1913, 1918 yıllarında Bükreş'te yapılan antlaşmalar.

1812 tarihinde yapılan antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında olmuştur. Bu antlaşma hükümlerine göre Besarabya ve Moldavya Rusya'ya bırakılmıştır.

1886 tarihinde yapılan antlaşma Bulgaristan'la Sırbistan arasında, 1885 tarihinde çıkan Bulgar - Sırp Savaşı sonunda imza edilmiştir. Bu antlaşma ile Bulgaristan Prensliği ile Sırbistan Krallığı arasında barış yeniden kurulmuştur.

1913 tarihinde yapılan antlaşma, İkinci Balkan Savaşını bitiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile Meriç sınır olarak kabul edilmiş, Edirne ve Kırklareli geri alınmış, fakat Balkanlardaki geniş Türk ülkeleri elimizden alınarak Balkan devletleri arasında paylaştırılmıştır.

1918 tarihinde yapılan antlaşma “Petrol barışı” adı ile alınır. Bu antlaşma, bir tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye; öbür tarafta Romanya arasında imza edilmiştir. Birinci Dünya Savaşının ilk bölümünü bitiren bir antlaşma, 1919 tarihinde imza edilen Paris antlaşması ile hükümsüz sayılmıştır.

MENENJİT « Sağlık

Sinir sisteminde bulunan zarların iltihaplanmasından meydana gelen hastalığa verilen ad. Çok tehlikeli olan hastalıklardan biridir.

Sinir sistemimde beyin, beyincik, soğancık, omurilik gibi organlar vardır. Bunların üzeri, çok ince bir zarla kaplıdır. İki tabaka halinde olan bu zarların arasında, organları çeşitli tehlikelerden koruyan omurilik sıvısı dolaşır. Çeşitli etkiler ve hastalıklar sonucu, beyin zarları arasına giren hastalık etmeni mikropları, bu zarlarda iltihaplara yol açarlar. Bu iltihaplar, menenjit hastalığının meydana gelmesine yol açar. Tedavi edilemediğinde ya da geç tedavi edildiğinde, sinir sistemi organlarında önemli bozuklukların, hattâ ölümün meydana gelmesine sebep olan tehlikeli bir hastalıktır.

Menenjit hastalığı yapan mikroplar pek çoktur. Bunlar arasında başlıcaları şunlardır:

Kulak, boğaz ve burunda iltihaplara yol açan mikroplar; tifo, zatürree, frengi mikropları, verem mikrobu.

Menenjitler arasında menengokok adı verilen mikrobun yaptığı “salgın menenjit” hastalığı, çok tehlikeli olan salgınlara yol açar.Menenjit hastalığı belirtileri olunca, bir hekime gitmek gerektir.

BARBARLAR « Tarih

Eski Yunanlılar ve Romalıların, kendi medeniyetlerinin dışında kalmış olan milletlere verdikleri ad; medenileşmiş kaba ve zalim olanlar. Avrupa tarihinde III-VI. yüzyılları arasında bu filo Roma İmparatorluğuna saldıran Batı Roma İmparatorlarını deviren ve bu İmparatorluğun harabeleri üzerinde az çok devamlı devletler kuran milletler bu adla anılırlar. Bunlardan Avrupa’nın doğusuna yerleşmiş olan Hunlar Avrupalılarca barbar dünyasının en taşkın alem anları sayılmışlardır.

ÇIYAN « Hayvanlar

Çokayaklılardan zehirli bir böcek. 5 - 10 cm. büyüklüğünde olan çıyan çoklukla sıcak iklim bölgelerinde yaşar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy