Nedir

ÇAKIRDOĞAN « Hayvanlar

Yırtıcı kuşlardan bir doğan çeşidi. Pençeleri iri ve keskin, tüyleri benekli kül rengindedir. Eskiden çoklukla kuş avcılığı için yetiştirilirdi.

BANYO « Sağlık

Temizlenmek ve tedavi olmak amacıyla vücudun bir kısmını ya da tamamını su, gaz ,ışık gibi bir takım etmenlerin temasına bırakmak; bu işe yarar alet ve tesisler dilimizde banyo kelimesinin karşılığı olarak hamam yapmak, çimmek yunmak su dökünmek deyimleri kullanılmaktadır. Eskiden banyo, vücudu su ve herhangi bir sıvıya daldırmak anlamına gelmesine rağmen bu günkü anlayış daha farklıdır. Banyo vücudun su ile teması olduğu kadar buhar, katı ve gaz maddelerle akım ve ışınlarla yapılan banyolar anlamına gelmektedir. Bu bakımdan banyolar çeşitli guruplara ayrılır.

Sıvı halindeki banyolar : Temizlenme ya da tedavi için yapılan bu çeşit banyolarda çeşitli derecelerdeki su doğrudan doğruya vücudumuzun derisine etki yapar.Bütün vücudu kaplayan, dışarıdan gelecek etkilere karşı organizmayı koruyan deri aynı zamanda solunum yapmağa ve organizma için lüzumsuz ve zararlı bir takım maddeleri dışarı atmağa yarar. Bu bakımdan çoklukla vücuda temizlenmek için yapılan sıvı halindeki termik banyolar en çok yapılması gereken banyolardır. Bunlar ya leğen ve havuz içerisindeki belirli ısıdaki suya bütün vücudu boyuna kadar uzatmak; ya da yarım banyo gövde banyosu bacak banyosu kol banyosu gibi vücudun bir kısmını suya sokmak suretiyle yapılır. Bu çeşit banyolar, da su genel olarak 33-34 derece bulunur Bununla beraber su sıcaklığına göre 0 derece ile 45 derece arasındaki bütün derecelerde olabilir. Genel olarak 0 derece ile 15 derece kadar yapılan banyolar soğuk su banyoları: 15 derece ile 32 dereceye kadar yapılan banyolar ılık su banyoları 23' derece ile 45 derece arasında yapılan banyolar sıcak su banyolarıdır. Su sıcaklığının vücut sıcaklığına yakın olduğu banyolar en yararlı banyolardır.

Su banyoları arasında tedavi amacı ile yapılan şifalı kaynak suları banyoları büyük önem taşır. Birleşimlerinde erimiş ya da erimemiş katı gaz halindeki çeşitli maddeleri ihtiva eden içlerindeki maddelerin cinslerine ve sıcaklıklarına göre guruplara ayrılan bu çeşit banyolar tedavi amacı ile yapılan sıvı banyolarının en önemlileridir.

Sıvı banyolarının diğer bir şekli de deniz banyolarıdır. Plajlarda deniz suyundan güneşten ve kumdan geniş faydalar sağlanır.

Gaz banyoları: Bu çeşit banyolarda da en çok kullanılan sıcak hava banyolarıdır. Çok kere mafsal hastalıklarının ağrılı iltihapların tedavisinde kullanılan gaz banyolarında belirli derecelere kadar ısıtılan gaz hücrelerde terleyinceye kadar oturulur. Sıcak hava banyolarından başka tedavi amacı ile buhar banyoları da kullanılan banyolardandır. Bu arada ışık ve güneş banyoları da sıcak hava ve gaz banyolarının yanında yer alır.

Çamur ve kum banyoları : Bu çeşit banyolar, vücudun belirli kısımlarına şifalı olan tabiî çamur ve kumları sürmekle uygulanır.

Işın banyoları : Röntgen ya da radyum ışınları ile çeşitli hastalıkları özellikle kanseri iyi etmek için tedavi amacı ile yapılan banyolardır.

APARTMAN « Mimari Sanatı

Birkaç kat üzerinde bir kaç odalı daireye ya da bu gibi dairelere bölünmüş olan binalara verilen ad.

Bu çeşit yapılar, dar bir alana çok sayıda nüfusun yerleştirilmesi zorunluluğunun belirdiği büyük şehirlerde başlamıştır. Bu şekilde yanılar, uzun asırlar boyunca, tek tek ailelerin oturmakta olduğu geniş ve bahçeli evlerin verini almağa başlamıştır.

Bugün, modern ülkelerde ve büyük şehirlerde, içlerinde yüzlerce, binlerce kişiyi barındıracak şekilde büyük ve çok katlı apartmanlar yakılmaktadır.

DEFLASYON « Ekonomi

Paranın, piyasada azalarak satın alma gücünün artmasına verilen ad. Enflasyonla değeri düşen paranın, tekrar eski değerini kazanması için yapılması gerekli olan tedbirlerden biridir, (öbürü) Devalüasyondur). Fakat, para değerindeki düşüş çok olduğu zaman, deflasyon da çok güçleşir.

BLOKE ETME « Ekonomi

Kambiyo işlemlerinde bir paranın hükümetin izni olmadan kullanılmasının yasak edilmesi. Paraları bloke etmek, o paraların serbestçe kullanılmasını yasak etmek demektir.

AKDAĞ « Türkiye Coğrafyası

Anadolu'nun birçok bölgelerinde bulunan dağ ve tepelere Akdağ adı verilir. Bunların başlıcaları şunlardır:

1-Güney Anadolu Bölgesinde, Teke yarımadasındaki Akdağ (3.086 m.)

2-Ege Bölgesinde, Büyük Menderes nehrinin yukarısında ve Çivril kasabasının doğusundaki dağ topluluğu.

3-Ege Bölgesinde, Büyük Menderes nehrinin güneyindeki Denizli sıra dağlarındadır (2198 m.)

4-Güney Anadolu ile İç Anadolu', mm birleştikleri göller bölgesindedir.

5-İç Anadolu'da Dinar kasabasının 4 kilometre güneyindedir. (2.276 m.)

6-Ege Bölgesinde, Karaburun yarımadasını meydana getiren dağ topluluğu içindedir. (1.212 m.)

7-Göller Bölgesinde, Eğridir ve Beyşehir gölleri arasındadır.

8-Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzincan'ın 30 kilometre güneyindedir.

9-Güney Anadolu Bölgesinde, Antalya Körfezi ile Beyşehir arasına düşen ve Orta Torosların yaylalarından biridir. (2.771 m.)

10-Güney Anadolu Bölgesinde, Orta Toroslarda, Elmalı kasabasının 40 kilometre kuzey batısındadır. (3024 m.)

11-Güney Anadolu Bölgesinde, Ulukışla ile Karaisalı arasında ve Pozantı kasabasının hemen doğusundadır. (2471 m.)

12-Doğu Anadolu Bölgesinde, Malatya şehrinin 35 km. güneyinde Malatya Dağları topluluğundadır (2551 m.)

13-Doğu Anadolu Bölgesinde, Araş vadisi kuzeyindeki Gülübağdat Dağlarından ve Oltu sıradağlarındandır. (3030 m.)

14-Doğu Anadolu Bölgesinde Ergani kasabasının 32 km. batısında Ergani sıra dağlarındadır.

15—İç Anadolu bölgesinde, Kayseri dağlarındandır. (2550 m.)

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy