Nedir

EİFFEL KULESİ « Bilim ve Sanat

Paris'te Champs de Mars meydanında 1889 yılında milletlerarası sergi münasebetiyle, Fransız mühendisi Gustave Eiffel tarafından yapılmış olan kule. Yüksekliği 300 metre 65 santimetredir. Eiffel kulesi üzerinde Fransa'nın en önemli radyo merkezi ile bir meteoroloji gözlem merkezi kurulmuştur. Kulenin dört ayağı vardır. Birinci katına kadar isteyenler demir merdivenlerden çıkar. Birinci katta lokantalar, kahvehaneler, fotoğrafhaneler ve çeşitli dükkânlar vardır. Buradan öbür katlara asansörle çıkmak mümkündür. Kulenin tepesine yakın yerlerden Paris'i bütün olarak görmek mümkündür.

TANK « Ulaşım

Zırhlı bir savaş aracı. İlk 1916 yılında kullanılmıştır. 30 tondan 100 ton ağırlığına kadar olabilirler. Mazot ya da benzinle çalışırlar. Tekerlek yerine tırtıllı oldukları için, başka araçların geçmesine imkân olmayan en engebeli ve geçilmez

yerlerden bile geçebilirler, içi silâhla dolu olması, en geçilmez yerlerden geçmesi, savaşlarda, yürüyebilen bir kale durumunda olmasını sağlamıştır. Bu sebeple, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda çok gelişmiş ve ordularda büyük işler görmüştür.

BILDIRCIN « Hayvanlar

Tavukgiller familyasına bağlı bir kuş. Çoklukla Orta Asya, Avrupa, Afrika ve Madagaskar'da yaşar. Boyu 18.20 santimetredir. Sırt tarafı kahverengi olup enine ve boyuna çizgilidir. Başı sırtından biraz daha koyudur. Karnı sarım, sı beyaz, kanat tüylerinde koyu kahverengi zemin üzerinde kirli sarı lekeler vardır. Kuyruğu kısa ayakları kırmızıdır.

Göçücü kuşlardan olan bıldırcınlar, soğuk mevsimlerden sıcak mevsimlerin bulunduğu yerlere göç ederler. Böcek ve tanelerle beslenirler. Eti makbul olduğundan bol miktarda avlanılır.

KULU « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.215 kilometrekare, nüfusu 29.389 dur. Yüzeyi yer yer dağlık alanlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Buğday ekimi, kalkın başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 7:194 nüfuslu Kulu kasabasıdır.

ÇİÇEK « Bitkiler

Bir bitkinin, göz alıcı renklerle bezenmiş olan, çoğu güzel kokan, üreme organlarını taşıyan bölümü. En çok rastlanılan çiçekler, dört dizi bölümünden meydana gelmişlerdir. Bu dört bölüm, çiçek sapından gelişirler. Bu sapın ucu, bir tablayı hatırlatır ve “çiçeklik” adını alır. Çiçeği meydana getiren dizinin en dış bölümünde, bir çanak meydana getirecek şekilde dizilmiş olan çanak yaprakları vardır. Bunlar, çiçek tomurcuk durumunda iken, tomurcuğun bütün bölümlerini korur çiçek açtığında ona bir desteklik vazifesi görür.

Çanağın içinde “taç” denen, göz alıcı renklerden meydana gelmiş taç-yapraklar bulunur. Çiçek denildiğinde göz önünde beliren bölüm burasıdır. Bunlar, üremeyi kolaylaştıracak böcekleri, çiçek üzerine çekecek şekilde göz alıcı renklerden meydana gelmiştir.

Çiçeğin daha iç bölümünde, tam ortada olan “dişi organ” ın çevresinde yer almış “erkek organlar” bulunur. Her erkek organ, sarı ya da kırmızı renkli çiçek tozlarını taşıyan tabla biçiminde bir başlıkla bunu taşımakta olan bir ipçikten meydana gelmiştir.

Dişi organ, organların orta bölümünde yer almıştır. Dişi organın en yukarısında boğum şeklinde bir tepecik bulunur. Bu tepecik altında dişicik borusu yer alır. Dişicik borusunun altında da şişkince bir yumurtalık bulunur. Meyveleri meydana getiren yumurtacıklar, bu yumurtalıkta bulunurlar.

Her çiçek, bu şekilde dört diziden meydana gelmiş olmaz. Bunlardan bazıları gibi, erkek ve dişi organları da aynı çiçek üzerinde bulunmazlar. Dört dizisi de tam olan çiçekler, “tam çiçek” leri meydana getirirler. Erkek ve dişi organların ise aynı bitki üzerinde ve ayrı ayrı çiçeklerde olmaları “bir evcikli”, ayrı ayrı bitki üzerinde olanları da “iki evcikli” çiçekleri meydana getirirler.

KADİRLİ « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.815 kilometrekare, nüfusu 64.189 dur. Yüzeyi çoklukla dağlık alanlardan ve ormanlarla kaplı sırtlardan ibarettir. Tahıl, pamuk, pirinç ekimi başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 11.704 nüfusu Kadirli kasabasıdır

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy