Nedir

GLİSERİN « Kimya

Yağlı maddelerin sabunlaşma olayı sırasında meydana çıkan bir madde. Renksiz, kokusuz, yakıcı şekerli, gurup kıvamında bir sıvıdır. Katılaştırılması zordur. Suda her oranda erir. Gliserinli su çok donar, bu sebeple buz fabrikalarında kullanılır. Gliserinle pek ince bir tabaka halinde ıslatılmış bir cisim uzun süre ıslak kalır. Bu özelliği sebebi ile tampon mürekkepleri, yazıcı âletlerin mürekkepleri gliserinlidir.Deriyi yumuşattığı için, çatlamalara engel olmak üzere, yüze ve ellere de sürülür.

KOKARCA « Hayvanlar

Etoburlardan bir kürk hayvanı. Orta boylu, ince uzun bir hayvandır. Koyu kestane renklidir. Ormanlarda yaşar.Yakaladığı tavuk tavşan gibi küçük hayvanların boyun damarlarından kanlarını emmek suretiyle beslenir. Kovalandığı zaman, düşmanını kaçırmak için fena bir koku çıkardığı için kokarca adı ile anılır.

KARLIOVA « Türkiye Coğrafyası

Bingöl iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.377 kilometrekare,nüfusu 16.780 dir. Yüzeyi çoklukla meşe ormanlarıyla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı hayvan ürünleridir. Merkezi 968 nüfusu Kanireş kasabasıdır.

BOLŞEVİZM « Dünya Tarihi

Komünizmin başka bir adı. Marksizmin özel bir gelişmesini teşkil eden bir doktrin .Rus Sosyal - Demokrat Partisi, 1903 yılında ihtilâlcilik ve itidal konularında ikiye ayrılmış, ihtilâlci grubun parti kongresinde çoğunluğu alması üzerine bu gruba çoğunluk grubu anlamına gelen “Bolşevik” denmiştir. Buna benzer bir deyim de azınlıkta kalan grup için “Menşeviki” şeklinde kullanılmıştır İhtilâlci grubun,yani bolşeviklerin grubunun 1917 ihtilalinde başarı kazanmaları üzerine bu doktrin Rusya’da şiddetle uygulanmağa başlanmıştır.

LİRİZM « Edebiyat

Bir şairin duygularını şiirlerine aktarması hali. Bununla beraber, lirizm yalnız edebiyatta görülmez. Özellikle musikide lirizm, en güzel ifadesini bulmuştur. Dünyanın başlıca lirik şairleri arasında Lamartine, Valery, Goethe, Byron, Petöfi Dante, Fuzuli Baki, Hafız Şirazi Havyan , Tegore yer alır. Beethoven, Mozart, Listz, Schubert, lirik bestecilerin ünlüleridir.

DİONYSOS « Mitoloji

Yunan mitolojisinde şarap tanrısı Zeus'un oğludur. Bağ ve üzüm ziraatını ilk defa öğreten odur. Adına, yılın belli günlerinde şenlikler yapılırdı. Eski resim ve heykellerinde, bazı çıplak, bazı da kısa elbiseli bir delikanlı şeklinde tasvir edilir. Bunlar arasında bir salkım üzüm tutanı da vardır. Romalılardaki adı Bacchus'tur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy