Nedir

KIZILCIK « Meyveler

Kızılcıkgillerden, orta büyüklükte bir ağaççık şeklinde, kerestesi sert ve sağlam bir ağaç. Zeytin büyüklüğünde meyvesi vardır. Kırmızı renkli, tek çekirdekli, lezzeti burucu olan bu meyve sonbaharda yetişir. Şerbet ve reçel yapımında kullanılır. Bu ağaçtan yapılan değnekler sağlam ve gevrek olduğu için eskiden kamçı gibi dayak atmada kullanılırdı. Bu sebeple “kızılcık sopası” dayağın bir adı olmuştur.

HİCRET « Din

Peygamber Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi. 16 Haziran 622 tarihine rastlayan bu gün, İslâmiyet tarihinin ve Hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. (Hicret'in gerçek tarihi üzerinde çeşitli fikirler vardır. 2 Temmuz 622 - 20 Eylül 622 tarihlerinde olduğu da söylenir.)

Peygamber Muhammed, Mekke'de Kureyşlilerin kendisine karşı durmalarının önüne geçemediğinden ve Medine' de (o zamanki adı ile Yesrib) dostluklar kurmuş olduğundan, Medine'ye gitmeğe karar verir. İlkin kendine inananların, bu arada sonradan halife olacak olan Ömer'in Medine'ye gitmesini sağlar. Kendinde bulunan ve Mekke halkına ait olan emanetleri, Ali'ye bırakarak, Ebu Bekir'le birlikte yola çıkar. Halk arasında yayılmış söylentilere göre, Peygamber Muhammed, kendisinin Mekke'den ayrıldığım kimsenin anlamaması için, kendi yatağına Ali'yi yatırır, Ebu Bekir'le birlikte Mekke'nin yakınındaki bir dağda saklanır. Kureyşliler, Muhammed'in evine girdiklerinde Ali ile karşılaşırlar ve şaşırırlar, Peygamber Muhammed'in saklandığı mağarada onu bulamazlar. Bu mağarada bulunmayışı hikâyesi Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiya ve Tevarihi Hulefa adlı eserinde nakledilir: (Cebeli Nurda bir ıssız mağara vardı. Oraya girdiler. Derhal Allah'ın emriyle bir örümcek gelip mağaranın ağzına ağlarını gerdiği. Bir çift yabanî güvercin de gelip buraya yumurtladı. Kureyşin

arayıcıları, Cebeli Nurun her tarafı aradılar. Bir kısmı bu mağaranın ağzına gelmişti. “Şu mağarayı da arayalım” dediler. İçlerinden Ümeyye : “Allah akıl versin, Muhammed doğmadan bu örümcekler ağlarını örmüşler” deyince döndüler.)

Peygamber Muhammed, Mekke'ye büyük bir zafer alayı içinde girmiş ve İslâmlığı büyük bir din haline getiren çabalarına burada devam etmiştir.

ÇALIKUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden küçük bir kuş. Kanatları kısa, gövdesi yuvarlaktır. Sırtı sarımtrak kırmızı renkte, kuyruğu kalkıktır. Çoklukla çalılık yerlerde bulunur. 9 santimetre uzunlukta, 50 - 60 gram ağırlığındadır. Genel olarak bulunduğu yerler: Azor ve Kanarya adaları, Avrupa, Anadolu ve Güney Sibirya'dır. İyi öter, böcekler, meyve kurtları küçük tohumlarla geçinir.

DOKUNULMAZLIK « Politika ve Siyaset

Dokunulmazlık, ilişilmez, karışılmaz olma hali ve hakkı. Siyasî ve hukukî bir anlamı olan dokunulmazlık hali bizde, Anayasamıza göre milletvekillerine tanınan bir haktır. Anayasanın 17. maddesine göre, hiç bir milletvekili, Meclis içindeyi oy kullanmasından, sözlerinden ve demeçlerinden sorumlu olmadığı gibi, Meclis içindeki oy ve görüşünü ve demecini, Meclis dışında söylemesinden sorumlu değildir. Bir milletvekilinin, milletvekili seçilmeden önce işlediği bir suç için ya da milletvekili bulunduğu sırada işlediği bir suç için sorguya çekilmesi, ancak Meclis genel kurulunun oyu ile mümkün olabilir. Dokunulmazlık, milletin temsilcisi olma özelliğini taşıyan milletvekillerinin görevlerini yapabilmelerini sağlayan önemli bir haldir.

CELPNAME « Hukuk

Kaza organları (sorgu hâkimliği, bütün mahkemeler) huzuruna çağırmak için gönderilen ve kanunî örneğine uygun olarak hazırlanan davet, ihbar yada ihtar belgesi. Kendilerine celpname gönderilen davacı, dâvâlı, sanık, şahit; bilirkişi ya da ehlihibre sıfatım taşırlar.

FAGOZİTOS « Biyoloji

Bazı hayvansal hücrelerin, yalancı ayaklar çıkararak mikrop, yabancı hücre ve küçük parçaları içlerine almaları ve sindirmeleri olayı.

Meçnikof (Metchnikoff) un açıkladığı bu olay, yalancı ayak “pseudopa”de çıkaran tek hücreli hayvanlarla akyuvarlarda görülür. Fagozitos olayını yapan bir hücreli hayvanlardan amipler, çıkardıkları yalancı ayaklarla, ya, bancı cisimleri, besinlerini hücreleri içine alırlar ve bunları sindirmek suretiyle besinlerini sağlamış olurlar. İnsanların ve hayvanların kanında bulunan ve yalancı ayaklar çıkarmak özelliğinde olan akyuvarlar (leucocyte), organizmaya giren yabancı cisimleri, bu arada mikroplan hücreleri içine alırlar ve bunları sindirerek organizmayı bu yabancı ve zararlı canlılardan cansızlardan kurtarmış olurlar.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy