Nedir

NİĞBOLU MEYDAN MUHAREBESİ « Tarih

Yıldırım Bayezit komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar kiralı Sigismund un komutasındaki Haçlılar ordusu arasında 1396 Eylül ayında yapılan meydan muharebesi.

Yıldırım Bayezit'in İstanbul'u kuşattığı bir sırada Bulgaristan'a saldırarak Niğbolu'yu alan Sigismund, Yıldırım'ın oğlu Şehzade Süleyman Çelebi'ye yenilmiş bu yenilginin öcünü almak için de, papanın yardımıyla büyük bir Haçlılar Ordusu kurarak hücuma geçmiştir. Yeniden Niğbolu kalesinin kuşatıldığını haber alan Yıldırım Bayezit, süratle Rumeli'ye geçmiş, yapılan kanlı meydan muharebesinde Haçlılar Ordusunu büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaşta Macar kralı kendini zor kurtarmış, Fransız şövalyesi Korkusuz olan adıyla anılan Jean de Neveres de, Yıldırım tarafından ilkin esir edilmiş, sonra da serbest bırakılmıştır.

HASTA ADAM « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında, bu imparatorluk için Avrupalılarca verilmiş ve siyasî sözlüğe geçmiş olan deyim. Bu deyim 9 Ocak 1853 te Petersburg'da verilen bir suvar ede, İngiliz elçisi ile Rus çarı Nicolas I. arasında yapılan bir konuşma sırasında ilk defa Rus Çarı tarafından söylenmiş, daha sonraları, politika diline geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuvvetten düşmesinden istifade etmeye kalkan Rus Çarı, İngiltere, ve Rusya arasında Osmanlı Devletî'ni paylaşmak için her çareye başvurmuş, fakat bu niyetlerinde başarıya ulaşamamıştır.

“Hasta Adam” deyimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile bir daha dirilmemek üzere, tarih sayfaları arasına karışmıştır.

BİBER « Bitkiler

Patlıcangillerden bir çeşit bitki. Avrupa, Afrika ve Asya'da, Amerika'nın keşfinden sonra yayılan bu bitki sıcak yerlerde iyi yetişir. Meyveleri hem taze yeşil, hem de kurutularak, konserve halinde yenebilir. Sivri biber, dolmalık biber, domates biberi gibi çeşitleri vardır. Kırmızı olan bir çeşidi de kurutulduktan sonra öğütülerek toz kırmızı biber şeklinde baharat halinde kullanılır.

Memleketimizde oldukça geniş ölçüde kullanılan ve boyu bazen 6 metreye kadar ulaşan bu bitki yaz aylarında en çok yenen sebzelerden biridir.

DOKUNULMAZLIK « Politika ve Siyaset

Dokunulmazlık, ilişilmez, karışılmaz olma hali ve hakkı. Siyasî ve hukukî bir anlamı olan dokunulmazlık hali bizde, Anayasamıza göre milletvekillerine tanınan bir haktır. Anayasanın 17. maddesine göre, hiç bir milletvekili, Meclis içindeyi oy kullanmasından, sözlerinden ve demeçlerinden sorumlu olmadığı gibi, Meclis içindeki oy ve görüşünü ve demecini, Meclis dışında söylemesinden sorumlu değildir. Bir milletvekilinin, milletvekili seçilmeden önce işlediği bir suç için ya da milletvekili bulunduğu sırada işlediği bir suç için sorguya çekilmesi, ancak Meclis genel kurulunun oyu ile mümkün olabilir. Dokunulmazlık, milletin temsilcisi olma özelliğini taşıyan milletvekillerinin görevlerini yapabilmelerini sağlayan önemli bir haldir.

EDEBİYAT « Bilim ve Sanat

Güzel sanatlardan birine verilen ad. Edebiyat, düşünce ve duyguların, söz ya da yazı halinde güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır. Edebiyat, yazının meydana gelmesi, dillerin zenginleşmesi ile başlamış ve gelişmiş bir güzel sanattır. Böylece, insanlığın çok eski zamanlarından beri bilinen bir sanat olma özelliğini taşımaktadır. Fakat, var olduğu kabul edilen ilk edebiyatlar, çoklukla sözlü gelenek halinde nesilden nesle devam etmiş olan bir edebiyat durumundadır. Ancak, yazılı kaynakların, uzun yüzyıllar saklanabilmesinden sonradır ki, gelecek yüzyıllara hitap edebilen edebiyat eserleri meydana gelebilmiştir.

Edebiyat, milletlerin medeniyet hayatlarında, önemli rol oynayan bir sanat kolu olarak kendini göstermiştir. Medeniyet bakımından ilerlemiş milletlerde, edebiyatın da gelişme göstermesi bundandır. Bu ilkel medeniyetlerin dışında, yeni çağlarda meydana getirilmiş edebi eserler, bütün insanlığa hizmet eden eserler olma kudretini göstermişlerdir. Bu sebeple, bugün için edebiyatın, millî faydalarının yanında milletlerarası faydalarını da unutmamak gerekir.

Edebiyat, nesir ve nazım olmak üzere iki bölüme ayrılır. Nesir, bir dilin kurallarına uygun olarak meydana getirilen düz yazıdır. Nazım ise, belli ölçülerin kayıtlaması altında meydana getirilmiş yazılardır. Nesir edebiyatının başlıca çeşitleri arasında roman, hikâye, piyes, hâtırat, biyografi, makale, deneme, eleştirme, fıkra çeşitleri yer alır. Nazım edebiyatı çeşitleri arasında da başlıca şiir, manzum piyes, destan yer alır.Sözlü gelenek dışında, zamanımıza kadar gelmiş edebiyat eserlerinin ilkleri, Gilgamış destanı ile Hammurabi Kanunlarıdır. Eski Mezopotamya medeniyetinde edebiyat eserlerinin meydana getirildiği yapılan kazılardan anlaşılmaktadır. Bu arada, Eski Mısır'da meydana getirilen edebiyat eserleri de önemli yer tutar.

Fakat asıl anlamı ile ilk edebiyat eserleri. Eski Yunanlıların meydana getirmiş olduğu eserlerle ve Yunan edebiyatı ile başlar. Bundan sonra, bütün medeni milletler, kendi edebiyatlarını geliştirmişlerdir.

TAVAS « Türkiye Coğrafyası

Denizli iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 2.072 kilometrekare, nüfusu 44.26 dir. İlçenin yüzeyi yer yer ormanlarla kaplı, dağlık alanlardan ibarettir. Tarım başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 8.047 nüfuslu Yarangüme kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy