Nedir

RUMELİ HİSARI « Mimari Sanatı

Fatih Mehmet tarafından, İstanbul'un alınış yıllarında yaptırılmış olan ünlü hisar. Yapımına 1452 yılının Mart ayında başlanmış, aynı yılın Temmuz ayı sonlarında bitmiştir.

İSTATİSTİK « Matematik

Çeşitli toplumsal olayların sayı hesabıyla incelenmelerine yarayan bilinen bir metod. Günlük hayatımızda doğal ölüm, evlenme boşanma, istihlâk, istihsal gibi birçok doğal, sosyal ve ekonomik olayların tek tek görünümleri karşı karşıya geliriz. Fakat, bunların toplum hayatındaki sonuçlarını birleştirilmiş bir şekilde ve kesine yakın bir durumda ifade edemeyiz. Ortalama durumla, her hangi bir yiyecek fiyatında, belli bir süre içinde artma ya da eksilme olduğu, bir ülkenin nüfusuna göre doğum ve ölümlerin oranı gibi sonuçlar ancak bu olayların sonuçlarını birleştirmek ve aralarında istenen oranı kurabilmekle sağlanabilir. Bu durum ise, toplum hayatında çeşitli yönlerden (si yasal, ekonomik, toplumsal v.b.) gerekli bir özellik kazanmıştır. Son çağlarda devletler, istatistik sonuçlara göre toplum hayatlarındaki çeşitli durumlarını düzenlemektedirler.

İnsanlar, toplum hayatı yasamaya başladıkları ilk günlerden beri, istatistik olayları ile ilgilenmişlerdir. Ancak, çok eski devirlerde, ilkel bir özellik taşıyan istatistik, son zamanlarda bilimsel bir durum kazanmış ve istatistiği yapılan her konuda, kesin sonuçlar elde edilebilme imkânları gerçekleşmiştir.

ERZURUM « Türkiye Coğrafyası

Erzurum ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 91.196 dır. Kendi adı ile anılan ovanın güneyinde kurulmuş bir şehirdir. Arapların, Bizanslıların, Selçukluların eline geçmiş, 1473 te Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı sınırlarına katılmıştır. Osmanlı Devleti'nin önemli eyalet merkezlerinden biri olan Erzurum, Birinci Dünya Savaşı yılların da Rusların eline geçmiş, 1917 yılında Ermeni çeteleri tarafından çok tahrip edilmiştir. Kurtarıldıktan sonra Millî Mücadelenin bağlama yıllarında toplanan Erzurum Kongresi ile millî tarihimizde önemli bir yer alan şehirlerimizden olmuştur.

ERZURUM İLİ

Doğu Anadolu'nun ortasında bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 24.717 kilometrekare, nüfusu 568,864 dir. Kuzeyde Artvin ve Rize, doğuda Kars, batıda Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli, güneyde Muş ve Bingöl illeri ile sınırlıdır. Topraklarının genişliği bakımından Konya, Ankara ve Sivas'tan sonra gelir. Yüzeyinin çoğu dağlıktır. Ovalık yerlerinin verimi yüksekse de iklimi şiddetli, kışları uzun, yazları kısadır. Tahıl1 ekimi ve hayvancılığı önemlidir.

MEKKE « Dünya Coğrafyası

Suudî Arabistan'ın Hicaz bölgesinde 200.000 nüfuslu bir şehir. Hazreti Muhammed'in doğduğu yer olması ve içinde Kabe'nin bulunması dolayısıyla, İslâm dünyasının kutsal şehridir. Bu sebeple “Mekke-i Mükerreme”adı da verilir. Yalnız Hicaz bölgesinin değil, Arabistan yarımadasının en önemli şehirlerinden biridir. İslâmlığın beş şartından biri olan “hac” gereğince, Müslümanların ziyaret etmesi gerekli bir yerdir.

CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ « Politika ve Siyaset

Türkiye Cumhuriyetinde faaliyette bulunmakta olan siyasî partilerden biri. 10 Şubat 1954 de kurulan Cumhuriyetçi Millet Partisi ile 19 Mayıs 1952 de kurulan Türkiye Köylü Partisinin, 17 Ekim 1958 tarihinde birleşmesi ile meydana gelmiştir. Her iki partinin başlıca inanışlarının bir araya gelmesi ile kurulan bu parti .Milliyetçiliğe bağlı olduğunu lâikliğin dini düşmanlığı şeklinde anlaşılmaması gerektiğini, İnsan Hakları Beyannamesinin Anayasamızda açıkça ifade edilmesi gerektiğini, iktisadî alanda özel teşebbüsün gücünün yetmediği alanlarda devletin teşvikçi ve yardımcı olması gerektiğini savunmaktadır.

AKDAĞ « Türkiye Coğrafyası

Anadolu'nun birçok bölgelerinde bulunan dağ ve tepelere Akdağ adı verilir. Bunların başlıcaları şunlardır:

1-Güney Anadolu Bölgesinde, Teke yarımadasındaki Akdağ (3.086 m.)

2-Ege Bölgesinde, Büyük Menderes nehrinin yukarısında ve Çivril kasabasının doğusundaki dağ topluluğu.

3-Ege Bölgesinde, Büyük Menderes nehrinin güneyindeki Denizli sıra dağlarındadır (2198 m.)

4-Güney Anadolu ile İç Anadolu', mm birleştikleri göller bölgesindedir.

5-İç Anadolu'da Dinar kasabasının 4 kilometre güneyindedir. (2.276 m.)

6-Ege Bölgesinde, Karaburun yarımadasını meydana getiren dağ topluluğu içindedir. (1.212 m.)

7-Göller Bölgesinde, Eğridir ve Beyşehir gölleri arasındadır.

8-Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzincan'ın 30 kilometre güneyindedir.

9-Güney Anadolu Bölgesinde, Antalya Körfezi ile Beyşehir arasına düşen ve Orta Torosların yaylalarından biridir. (2.771 m.)

10-Güney Anadolu Bölgesinde, Orta Toroslarda, Elmalı kasabasının 40 kilometre kuzey batısındadır. (3024 m.)

11-Güney Anadolu Bölgesinde, Ulukışla ile Karaisalı arasında ve Pozantı kasabasının hemen doğusundadır. (2471 m.)

12-Doğu Anadolu Bölgesinde, Malatya şehrinin 35 km. güneyinde Malatya Dağları topluluğundadır (2551 m.)

13-Doğu Anadolu Bölgesinde, Araş vadisi kuzeyindeki Gülübağdat Dağlarından ve Oltu sıradağlarındandır. (3030 m.)

14-Doğu Anadolu Bölgesinde Ergani kasabasının 32 km. batısında Ergani sıra dağlarındadır.

15—İç Anadolu bölgesinde, Kayseri dağlarındandır. (2550 m.)

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy