Nedir

ANGLOSAKSON « Tarih

Beşinci yüzyılın ortalarında Britanya'yı istilâ etmeye başlayan Anglar, Saks'lar ve Jut'lara verilen ad. Bu kavimler, bugünkü İngiliz milletinin çekirdeğini meydana getirmişlerdir.

Ang'lar, Thames nehrinin kuzey kısımlarına, Saklar, aynı nehrin güney kısımlarına, Jut'lar da Kent bölgesine yerleşmişlerdir. Bunlar, yerleştikleri bölgede birçok küçük krallıklar kurmuşlar, sonunda Wessex Kralı Egbert (802.839) genel birleşmeye yol açmıştır.

MALTA « Dünya Coğrafyası

Akdeniz'de Sicilya ile Afrika arasında bir ada. Yüzölçümü 321 kilometrekare, nüfusu 326.000 dir. Ilıman bir iklimi vardır. Bodos şövalyelerinin elinde iken 1798 de Napoleon tarafından alınmış, 1800 de İngilizlerin eline geçmiştir. O tarihten bu yana İngiltere'nin önemli bir deniz üssüdür.

FOBİ « Sağlık

Sebepsiz ve hastalık halindeki korku. Hekimlikte ve psikolojide yapılan incelemelere göre, fobiler, tabiî korkudan şu özellikleri ile ayrılırlar: Fobiler, devamlıdırlar; ilgili oldukları şeylerle ya da olaylarla nispetsizdirler; bir fobiye yakalanan biri, bunu sebepsiz, yersiz, anlamsız olduğunu bildiği halde, yine de bu fobiden kendini alıkoyamaz. Bu çeşit sebepsiz ve hastalık halindeki korkuya yakalananlar, ışıktan, bazı eşyaya dokunmaktan, açık havaya çıkmaktan kapalı yerde bulunmaktan, bazı hayvanlardan v.b. korkarlar.

BELKEMİĞİ HASTALIKLARI « Sağlık

Belkemiğini ilgilendiren hastalıklar. Çoklukla cerrahî hastalıklarındandır ve belkemiğinin vücut yapısı, dengesi, hareketleri ve sinir sistemi ile olan ilgisi yüzünden önem taşır. Bunlar, çoklukla şekil bozuklukları, kırıklar ve iltihaplar şeklinde belirir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI « Devlet

Memleketimizin dışişlerini düzenleyen Bakanlığa Dışişleri Bakanlığı denir.

Yirminci yüzyılda devletler, birbirleri ile devamlı ilgi kurmak zorundadırlar. Eğitim, ticaret alanlarında, savaş ve barış alanlarında bütün devletler, başka devletlerle devamlı olarak ilgili olmak, aralarında çeşitli anlaşmalar yapmak zorunda oldukları için, her devlette, bu işte de, yurdumuzun dış işlerini Dışişleri Bakanlığı yürütür. Dışişleri Bakanlığı, bu görevini, kurulmuş olan Dışişleri Teşkilâtı ile yürütür. Dışişleri Bakanlığının başında, Bakanlar Kurulunun üyesi olan Dışişleri Bakanı bulunur.

GÖREVLERİ :

Dışişleri Bakanlığının başlıca görevleri şunlardır.

1 — Yabancı ülkelerle dostluklar kurmak, bu dostlukları geliştirmek, yurdumuzun bütün dünyada tanınmasını sağlamak,

2 — Başka ülkelerin, yurdumuz hakkındaki düşüncelerini ve kararlarını öğrenmek,

3 — Yabanı ülkelerdeki yurttaşlarımızın her türlü haklarının koruyucusu olmak,

4 — Çeşitli ülkelerle güvenlik antlaşmaları yapabilmemiz için çalışmalarda bulunmak,

5 — Hükümetimizin güttüğü dışişleri politikasının bütün dünyada uygulanmasını sağlamak.

Dışişleri Bakanlığı bu görevlerini, Ankara'da bulunan merkezi aracılığıyla yönetir. Yabancı ülkelerde, Devletimizi temsil eden Dışişleri Bakanlığı memurları şunlardır: Büyükelçi, Ortaelçi, Elçi, Konsolos, Ataşe.

Büyükelçi, Ortaelçi, ve elçiler, o yabancı ülkede, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ederler. Cumhurbaşkanının onaylaması ile yabancı ülkelere gönderilirler. Bir ülkeye ilk gittiklerinde de, o ülkenin Devlet Başkanına, Cumhurbaşkanımızın bir dostluk mektubu olan itimatname, sini sunar.

Bir ülkedeki elçilerin, büyük ya da ortaelçi olması, o ülke ile olan ilgimizin önemine göre değişir. Elçiler, yabancı ülkelerin başşehirlerinde, elçilik adı verilen kendi binalarında otururlar. Elçiliklerde, o ülkenin kendi bayrağı asılır.

Konsoloslar da, yabancı ülkelerin çeşitli şehirlerinde görevli olan ve elçiliklere bağlı olan Dışişleri Bakanlığı ilgilileridir. Konsoloslar, yabancı ülkelere gidip gelen Türklerin çeşitli işlerini çeşitli ticaret işlerini görürler.

Bizim, dost olduğumuz ülkelerde, bu şekilde Dışişleri Bakanlığına bağlı teşkilâtımız olduğu gibi, o ülkelerin de yurdumuzda aynı teşkilâtları bulunur.

MOHAÇ MEYDAN MUHAREBESİ « Tarih

Kanunî Sultan Süleyman zamanında, Macar ordusu ile Osmanlı ordusu arasında yapılan büyük meydan muharebesi (29 Ağustos 1526). Fransa kralı François I. in Kanunî Sultan Süleyman'a haber yollayarak yardım istemesi üzerine, 237 bin kişiye ulaşan büyük bir ordu ile Kanunî Sultan Süleyman, Macaristan üzerine yürümüştür. Mohaç ovasında iki ordu karşılaşmış, çok büyük bir şiddet içinde başlayan muharebe çok geçmeden Osmanlı ordularının lehine sonuçlanmıştır. Sultan Süleyman'ın Macaristan ovasında savaşı idare ettiği Mohaç Meydan Muharebesi tarihin kaydettiği en büyük ve kesin sonuçlu meydan muharebelerinden biridir. Bu muharebede Macar ordusundan pek az kimse kurtulabilmiş, Macar kralı kaçarken, bataklığa saplanarak ölmüştür.

Bu muharebeden sonra Budin şehri alınmış. Macaristan, Osmanlılara bağlı bir krallık haline gelmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy