Nedir

RADAR « Teknik

Birbiri peşi sıra verilen kısa radyo dalgalarının, herhangi bir cisme çarpınca, ses dalgaları gibi yansıyıp geri dönmesi prensibine dayanarak yapılmış bir tespit âleti. İngilizce'de, “radyo ile meydana çıkarma ve yerini tespit etme” anlamına gelen “Radio” “detection and rangirg” kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kelimedir. Kelime olarak sözlük anlamı yoktur. 1935 yılında İngiliz bilgini Robert Watson - Watt tarafından ilk defa uygulanmış 1939 yılından itibaren İngiliz hava kuvvetlerinde, daha sonraki yıllarda da bütün dünyada deniz ve hava yolları araçlarında kullanılmağa başlanmıştır.

Radar âletlerinden bir verici ve bir de alıcı bulunur. Radar alıcısı bir anten ve bir ekrandan meydana gelmiştir. Bu alıcı, kısa dalgayı ışık dalgası haline getiren bir düzenek de vardır.

Radar vericisi, kısa dalgaları gönderdikten sonra, bu dalgalar, çarptıkları herhangi bir cisimden geri dönünce, alıcı anten tarafından toplanır. Bu dalgalar ışık dalgası haline çevrilerek ekrana yansıtırlar. Böylece, kısa dalgaları yansıtan cisimler, bu ekranda belirmiş olurlar.

Radar deniz ve hava araçları için, gidiş yollarındaki cisimleri meydana çıkaran ve yerini tespit eden önemli bir âlettir.

GÖLKÖY « Türkiye Coğrafyası

Ordu iline bağlı bir ilçe.Yüzölçümü 1.045 kilometrekare, nüfusu 31.617 dir. İlçe yüzeyi çok dağlıktır. Dağların çoğu ormanlarla kaplıdır. Mısır, Fasulye, Patates ekimi ve Fındıkçılık halkının başlıca geçim kaynağıdır.ilçenin merkezi 4.936 nüfuslu Kuşluyan kasabasıdır.

YALVAÇ « Türkiye Coğrafyası

Isparta iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.275 kilometrekare, nüfusu 46.263 dür. Yüzeyi, genel olarak geniş düzlük alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi , hayvancılık, meyvecilik, el dokumacılığı halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 10.378 nüfuslu Yalvaç kasabasıdır.

GRİP « Sağlık

Bir yerde çıktığı zaman kolaylıkla çevreye bulaşan, geniş salgınlar yapan ünlü hastalıklardan biri. Etmeni bir virüstür. Bu virüslerin cinsine göre bir seyir takip eder. Grip virüsü hastalık ağız, burun ve boğaz salgınlarında çoktur. Konuşurken, öksürür ve aksırırken, kolayca. çevreye yayılırlar ve geniş salgınlara yol açarlar.

Hastalık, virüsün alınmasından üç gün kadar sonra başlar; Üşüme, titreme ile kendini gösterir, ateş birdenbire 38 - 40 dereceye kadar yükselir. Büyük bir kırıklık ve halsizlik kendini gösterir. Baş ağrısının yanında, solunum organlarının üst bölümlerinde nezle hali görülür, öksürük de vardır. Kalça ve bel ağrıları şiddetli olur. Hastanın yatağa yatmasını gerektirecek halsizlik, bitkinlik ve kırıklık meydana gelir. Bu devre üç dört gün sürdükten sonra hastalık yavaş yavaş geçer.

Dinlenmeyi ve iyi bakılmayı gerektiren bir hastalıktır. Bunların yanında ateş düşürücü, kırgınlığı ve öksürüğü geçirici ilâçlar alınmalı, bir hekimin söylediklerine uyulmalıdır.

SİNERAMA « Teknik

Sinema tekniğinin bir buluşudur. Bu buluşta, sinema filmleri, üç ayrı makine ile gösterilmektedir. Sineramada derinlik daha belirli olmakta ve sinema perdesinde görülen görüntüler, daha belirli bir şekilde derinlik kazanmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, sinema perdesinin sağında ortasında ya da solunda olan seyirciler görüntüleri ya gerçekte olduğu gibi sağ tarafları ile görebilmektedirler, ya da ortada olduklarına göre, karşıdan bir cismi görür gibi olmaktadırlar. Sol tarafta oturanlar ise, filmdeki görüntülerin sadece sol taraflarını görebilmektedirler.

BİR HÜCRELİ BİTKİLER « Bitkiler

Bazı yazarlar tarafından protofitlere (protophyte) verilen ad.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy