Nedir

CEBRAİL « Din

İslâm dinine göre, Tanrıya en yakın olan dört büyük melekten biri (öbürleri: Azrail, İsrail, Mikâil). Tanrı ile peygamberleri arasında elçilik yapması ve Tanrının emirlerini, vahiylerini tebliğe memur olması bakımından, Müslümanlıkta kutsal bir şahsiyet sayılır.

Peygamber Muhammet, Mekke yanındaki Hira Dağı mağarasında yalnız başına düşünme ve tapınma ile meşgulken, ilk defa olarak Cebrail'i görmüş ve ondan “İkrâ! = Oku!” emrini almış; ilk şu vahyi okumuştur: “Oku, Rabbinin adı ile; O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku; O, keremine son olmayan Rabbindir; kalem ile öğreten odur; insana bilmediğini bildiren O'dur” Cebrail, Hazreti Muahammed'e ikinci vahyi getirdiği sırada, yerle gök arasında bir kürsü üstünde ve insan şeklinde görünmüştür.

Tanrının huzurunda bulunduğundan dolayı Yahudi Ve Hıristiyan yazarlar tarafından çoklukla baş melek olarak vasıflandırılır.

SERVETİFÜNUN « Edebiyat

27 Mart 1891 yılında İstanbul'da Ahmet İhsan Tokgöz tarafından kurulan resimli bir dergi.Uzun yıllar, edebiyat ve kültür hayatımızda önemli bir rol oynamış dergilerdendir. Bu dergide yazı yazanlar, edebiyat tarihimizde, “Servetifünun Edebiyatı” adı verilen edebiyat akımının başlamasına yol açmışlardır. Zaman zaman yayınına ara vererek uzun yıllar devam eden dergi yeni harflerin kabul edilmesi ile 6 Aralık 1928 tarihinde 1681-1 sayısı ile ve “Uyanış” adıyla yayınma devam etmiş, 26 Mayıs 1944 tarihinde 2464 sayısı ile tamamen kapanmıştır.

ÇIRAĞAN SARAYI « Mimari Sanatı

İstanbul'da Boğaziçinde , Beşiktaşla -Ortaköy arasında Sultan Abdülâziz tarafından 1863 - 1867 yılları arasında yaptırılmış bir saray. Dört milyon altına mal olan plânı ve tezyinatı bakımından XIX. yüzyıl mimarimizin en güzel örneklerinden biri olan Çırağan sarayı, 1908 devriminden sonra kısa bir süre Meclisi Mebusan ve Âyan'a ayrılmış, 1910 yılında çıkan bir yangınla harap olmuştur. Bugün yalnız duvar, lan ve muhteşem kapıları kalmıştır. Tarihimizde Ali Suavi tarafından çıkarılan “Çırağan vakası” ile ünlüdür.

AYASOFYA « Tarih

En ünlü Bizans kilisesi. İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra Fatih'in emri ile camiye çevrilerek muhafaza edilmiş, 1935 te müze haline getirilerek korunması sağlanmıştır.

Birinci defa Bizans İmparatorlarından Büyük Konstantinos tarafından 326 yılında yaptırılmıştır. Fakat bir deprem sonunda yıkıldığı için Kostantinos II. zamannda 360 yılında yeniden yapılmış; bu bina da bir ayaklanmada yanıp yıkıldığı için Theodosios II. devrinde yeniden yaptırılmış ve 415 yılında halka açılmıştır. Fakat Ayasofya'nın ömrü yine uzun olmamış, 532 yılında çıkan bir ayaklanma sonunda yeniden yıkılmıştır. İmparator Justinianus zamanında ve beş yılda yeniden yaptırılarak 537 yılında halka açılmıştır. Bu bina da çeşitli depremler sonucunda birkaç defa hasara uğramış ve onarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması üzerine camiye çevrilmek için gerekli tamirat yapılmış, fakat mozayıklarına dokunulmamıştır. Bir minaresi Fatih tarafından yaptırılmış, öbür minareleri de Beyazit II. ve (Selim II. ) zamanlarında yaptırılmıştır. Son iki minare Mimar Sinan'ın eseridir. Bugün İstanbul'un eski eserler müzelerinden biri olan Ayasofya, sade mimarî ve tezyini sanatların değil, eski ve yeni pek çok efsanelerin de müzesidir.

SÖĞÜT « Türkiye Coğrafyası

Bilecik iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.195 kilometrekare, nüfusu 22.975 dir. Yüzeyi, yer yer engebeli ve ormanlarla kaplı dağ yamaçlarından ibarettir. Bağcılık, meyvecilik ve ipekböcekçiliği halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 2.885 nüfuslu Söğüt ilçesidir.

DALGA « Genel Coğrafya

Rüzgârla yükselip atılan su kütlesi. Deniz ya da göl gibi geniş sularda rüzgârla tümsek tümsek yükselerek harekete getirilen su kütleleri, bazen 12 metre yüksekliklere kadar çıkarak denizin ya da gölün yüzeyinin devamlı olarak dalgalı halde olması sonucunu doğururlar. Dalgaları meydana getiren su damlacıkları yerinden ayrılmazlar. Rüzgârın etkisi ile hacminde değişiklik olan su yüzeyi, bu yüzey değişikliğini ve biçimini, su damlacıkları aracı ile devam ettirmiş olurlar. Bu sebeple, dalgalar İçinde bulunan bir cisim (bir gemi, bir kayık) dalgaların etkisi ile yükselip al-çaldığı halde, aynı yerde kalabilir. Su damlacıkları, yalnız, kıyıya yakın yerlerde bulundukları yerlerden ayrılarak, kıyıya doğru yer değiştirirler. Dalgalar 20 - 40 metre derinliğe kadar etkilerini gösterirler. Daha derinlerde dalgaların etkisi olmaz.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy