Nedir

MARMARA BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Yurdumuzun coğrafya bölgelerinden biri de Marmara Bölgesi'dir. Trakya'yı ve Anadolu'nun Marmara Denizine komşu olan bölümlerini içine alır. Karadeniz ve Ege Bölgeleri arasında, tabiat şartları ve ekonomik hayat bakımından bir geçit alanıdır. Asya topraklarımızın, Avrupa'daki topraklarımızla birleştiği bölge burasıdır.

Yüzey Şekilleri: Marmara Bölgesi, yüzey şekilleri bakımından sade bir görünüştedir. Genel olarak, buradaki dağlar, ne fazla yüksek, ne de Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu dağ sıralan gibi, devamlı sıralar halindedir. Bölgenin Doğusunda, Kuzey Anadolu Dağlarının bir kaç sıra halinde Marmara Denizine doğru ilerledikleri görülür (Kocaeli dağları, Samanlı dağları, Mudanya tepeleri gibi). Güneydoğuda tepelik bir alan Çanakkale Boğazına doğru devam eder. Trakya yarımadasın da da, Kuzeydoğu kıyılarında Istranca dağları uzanır. Güney taraflarında ise Tekir dağlarıyer alır.

Kıyılar; Marmara Bölgesi, kıyıları ve denizleri ile yurdumuzun önemli yerlerinden biridir. Burası, üç denizin, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi'nin birbirleri ile birleştiği bir bölgedir. Bölgenin Kuzey kıyıları, Karadeniz’e olan kıyılarıdır. Güneybatıdaki kıyıları da Ege Denizine olan kıyılandır. Bu arada, Trakya yarımadası ile, Anadolu'nun Marmara Denizine bakan kıyıları, Marmara Denizi ile çevrilidir.

Marmara Denizi, Kuzeyde İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Güneybatıda Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi ve Akdeniz'e açılır. Karadeniz'den Atlas Okyanusuna, Akdenize geçmek zorunda olan gemiler, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı yolu ile Ege Denizi ve Akdenize geçmek zorundadırlar. Bu sebeple, bu iki boğaz, Karadeniz'in kapıları özeliğindedir. Marmara Denizinin Karadeniz'e ve Marmara Denizinin Kuzeyine bakan kıyıları, fazla girintili çıkıntılı değildir. Güney kıyılarında ise, girinti - çıkıntı oldukça fazladır. Bu kıyılarda İzmit, Gemlik, Bandırma körfezleri, Samanlı ve Kapıdağ yarımadaları yer alır.

İstanbul Boğazı: Marmara Bölgesinin en önemli yeridir, İstanbul Boğazı, tabiat güzellikleri bakımından Türkiye'nin en güzel yeri olmak özelliğini kazanmıştır. Bu boğazın iki yakasında modern yollar ve yapıları ile yer alan İstanbul şehri, Türkiye'nin en kalabalık ve en güzel şehridir. Eskiden Osmanlı İmparatorluğunun başşehri idi. Bu sebeple, camileri, müzeleri ve pek çok tarihî yapıları ile bir tarih hazineleri ve tabiat güzellikleri şehridir. Yabancı turistlerin ve vatandaşlarımızın, özellikle yaz aylarında gittikleri bir dinlenme şehri özelliğini taşır.

Çanakkale Boğası: Uzun bir boğaz olarak dikkati çeker. Marmara Denizini, Ege Denizi ve Akdeniz'e birleştirir. Birinci Dünya Savaşında, düşman germilerinin, İstanbul'a girmek için geçmek istedikleri yer olmuş, fakat düşmanlar, kahraman Türk askerlerinin destanlara konu olan savunmaları ile ileri gidememişlerdir. Büyük Atatürk, Çanakkale Boğazındaki kahramanca savaşları ile, Anafartalar Kahramanı sanını almıştı.

Akarsular: Marmara Bölgesinde başlıca iki büyük akarsu vardır. Susurluk nehri, Anadolu tarafındadır. Birkaç çayın birleşmesinden meydana gelmiştir. Marmara Denizine dökülür. Ergene suyu, Istranca dağlarından çıkar, Bulgaristan'dan gelerek Türk - Yunan sınırını çizen Meriç nehrine katılır ve Ege Denizine dökülür.

Göller: Marmara Bölgesinde, özellikle Anadolu taraflarında bir çok göl vardır. Sapanca, îsnik, Ulubat, Manyas gölleri, tatlı su gölleridir. Bazılarında güzel balıklar bulunur. Trakya tarafında da, İstanbul yakınlarında Terkos, Büyükçekmece, Küçükçekmece gölleri vardır.

İklim: Marmara Bölgesi, iklim bakımından da bir geçit yeridir. Marmara kıyılarında, Akdeniz ikliminin etkileri devam eder. Buralarda yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Bu sebeple buraları zeytinlikler ,bağlar, bahçeler örter. Bölgenin Karadeniz kıyılarında ise, iklimin yazları daha serin ve nemli, kışları daha soğuk olduğu görülür.

Kıyılardan içerlere gidildikçe, iklim sertleşir. Trakya'nın iç kısımlarında, çok sert geçen kışlar olur.

Nüfus ve şehirler: Marmara Bölgesi, Türkiye'nin kalabalık bölgelerinden biridir .Bazı bölümleri de, Türkiyenin en kalabalık yerleridir. Şehir ve kasabaların sayısı da fazladır. 21 şehrin nüfusu, 10.000 i geçer. Bunlar arasında dördünün nüfusu 100.000 i aşar.

Birininki 100.000 in (Bursa,), birininki de milyonun (İstanbul) üstündedir.

Burada, türlü ürünler yetiştiği için, halkının tuttuğu işler de çeşitlidir. Tarla ve bahçe ürünleri yetiştiriciliği önemli yer tutar. Zeytincilik de büyük önem taşıyan bir uğraşıdır. Bu arada hayvancılık, esnaflık, tüccarlık, balıkçılık, işçilik bu bölgede yaygın olan mesleklerdendir.

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, Marmara Bölgesindedir. Bundan başka Bursa, Balıkesir, İzmit, Edirne, Adapazarı, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Adapazarı, Gemlik, Bandırma önemli şehirler arasındadır.

Ürünler: Marmara Bölgesinde geniş ovalar vardır. Bu bakımdan tahıl ekimi, bahçecilik, meyvecilik önemlidir. Buğday, patates, pancar ekimi, üzüm ve Beytin yetiştiriciliği, büyük önem taşır. Bu arada, hayvancılık ve hayvan ürünleri de (peynir) önemli bir gelir kaynağı dır.

Madenler, fabrikalar: Marmara Bölgesinde önemli bir maden kaynağı yoktur. İstanbul yakınlarında ve Biga yarımadasında Linyit ocakları yer alır. Fakat, Marmara Bölgesi, özellikle, fabrikaların çokluğu ile, bir endüstri bölgesi olmak özelliğini kazanmıştır. Çeşitli dokuma fabrikaları (İstanbul ve Bursa'da) cam fabrikaları (İstanbul ve Gebze'de) Kâğıt fabrikaları (İzmit'te), Şeker fabrikaları (Alpullu, Adapazarı, Susurlukta), Çimento fabrikaları (İstanbul Kırklareli, Gebze'de), Gemi yapım yerleri (İzmit, İstanbul'da) Suni ipek fabrikası (Gemlik'te) başlıca fabrikalar olarak dikkati çeker.

BOZKIR « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.934 kilometrekare nüfusu 55.337 dır. Konya'nın güneyinde bulunan Bozkır ilçenin yüzeyi geniş ekim yapılmaya uygun, tatlı meyilli ve ormanlarla kaplı yamaçlardan ibarettir. Tahıl ekimi, meyvecilik önemli geçim kaynaklarındandır.

İlçenin merkezi olan Bozkır kasabası, 2.858 nüfuslu bir kasabadır.

ADA « Genel Coğrafya

Her tarafı şu ila çevrilmiş az çok büyük olan kara parçasına verilen ad. Denizlerde, göllerde ve nehirlerdeki kara parçaları genel olarak bu ad ile anılırlar. Yalnız coğrafya bakımından her tarafı denizle çevrili olan Avustralya Kıtasını, ada deyiminden ayırabilmek için, bu tarifin içine, denizin ve Okyanusun o kara parçası içindeki etkisini muhafaza etmesi kaydını da koymak gerekir. Bu bakımdan Avustralya Kıtası, Okyanus ve denizin her tarafta etkisi hissedilemeyecek kadar büyük olduğu için ada sayılmaz. Bununla beraber küçük bir kıt'a sayılabilecek kadar büyük adalar da vardır. Grönland, Yeni Gine, Borneo, Madagaskar gibi.

Yeryüzündeki adaların bütünü 10 milyon kilometrekarelik bir yer kaplar. Adalar, tek tek olabileceği gibi, gruplar halinde de olabilir. Bu şekil adalara “takım adaları” adı verilir.

Adalar, oluşumlarına göre : Volkanik adalar, kıtadan ayrılan adalar, mercan adaları, alüvial adalar diye sınıflandırılabilir.

MUALLİM MEKTEBİ « Devlet

Öğretmen okullarının eski adı. Erkek öğretmen okullarına “Darulmuallimin” kız öğretmen okullarına “Darülmualimat” adı verilirdi. İlk erkek öğretmen okulu, 1848 yılında İstanbul'da açılmıştır. 1868 ve 1890 yıllarında öğretim sisteminde yapılan değişikliklerle ilkokul, ortaokul ve liselere öğretmen yetiştirir bir duruma gelmiş. 1909 yılından sonra, vurdun çeşitli bölgelerinde açılmış, 1924 yılından sonra öğretim sisteminde yeni bir değişiklik olmuş, sonradan bunların adı, “Erkek Öğretmen Okulları” olmuştur. Kız Öğretmen 0kulları ise 1870 yılında açılmıştır.

GÖZLÜK « Sağlık

Gözleri iyi görmeyenlerin, baktıkları şeyleri daha iyi görmelerine yardım eden yada gözleri korumaya (farklı ışık v.b.) yarayan camdan âlet.

Gözleri iyi görmeyenler için yapılan gözlüklerle, gözleri korumaya yarayan gözlükler arasında faklar vardır.

Gözleri iyi görmeyenler, ya yakını ya uzağı göremezler, ya da karışık görürler. Bu üç şekildeki bozukluk için de merceklerden yapılmış gözlük camları kullanılır.

Uzağı gördükleri halde yakını görmeyen gözler için, ortaları kalınca, kenarları ince olan yakınsak (konvesk) mercekler kullanılır. Yakını gördükleri halde, uzağı görmeyen gözler için, ortaları ince kenarları kalın olan ıraksak (konkav) mercekler kullanılır. Bu iki şekil mercek de, biçimi az çok bozulmuş olan göz yuvarlağında, görüntüyü görme noktasına getirmek işlemini yaparlar. Gözlüklerin dereceleri diyoptri kelimesi ile ifade edilir.

Karışık görmeyi düzeltebilmek içir de silindirik gözlük camları kullanılır Gözleri korumaya yarayan gözlükle] de ya güneş ışınlarından gözleri, korumak için renkli camlar halinde yapılan gözlüklerdir, ya da çeşitli ağır işlerde çalışanların (oksijen kaynağı yapanlar gibi) gözlerini korumaya yarayacak şekildi özel olarak yapılmış gözlüklerdir.

MADE İN « Sanayi ve Ticaret

“... de yapılmıştır” anlamına gelen ve bir malın yapıldığı yeri gösteren formül. “Made in Turkey= Türkiye' de yapılmıştır” gibi.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy