Nedir

KÖYCEĞİZ « Türkiye Coğrafyası

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2,557 kilometrekare, nüfusu 34.420 dir. Yüzeyi Köyceğiz gölünü çevreleyen dağlık alanlardan ve dağlar arasında kalan yer yer geniş düzlüklerden ibarettir. Halkın başlıca geçimi tahıl ekimi ve limon, portakal meyveciliktir.Merkezi 2.57 nüfuslu Yüksekkum kasabasıdır.

LA HAYE « Dünya Coğrafyası

Hollanda'nın önemli şehirlerinden biri. Kuzey denizi kıyılarında güzel bir şehirdir. Nüfusu 800.000 dir. Milletlerarası çeşitli konferansların yapıldığı ve Milletlerarası Adalet Divanı'nın toplandığı yerdir.

BEYİN - OMURİLİK ZARLARI « Sağlık

Beyin ve omurilik'i dışardan içeriye doğru saran üç zar: En dışta bulunan “duramater”, ortada “örümceksi zar” (aranoid), en içte incezar (piamater).

Kaim ve beyaz renkte, sağlam dokudan yapılmış olan “duramater” e aynı zamanda “sertzar” da denir. Kafa boşluğunun ve omurga boşluğunun kemik duvarlarını sarar. Örümceksi zar (araknoid) adını alan ortadaki zarın bir yüzü, duramaterin iç yüzüne yapışıktır. En içteki pilamater ile örümceksi zar arasında ise “beyin omurilik sıvısı” bulunur. Beyin ve omuriliğin dış yüzlerini örten ve bu organlara sıkı sıkı yapışık olan en içteki zar (pilamater) ince parlak bir örtü halindedir.

HADİS « Din

Peygamber Muhammet'in düstur değeri taşıyan sözlerine verilen ad. “Hadis” kelimesi aslında genel olarak dinsel ya da dindışı özellikte demeç ya da söz anlamına gelir. Sonradan özeleştirilerek bu anlam verilmiştir. Aynı zamanda, Peygamberin bir dini esas meydana getirecek şekilde olduğu söylenegelen fiil ve sözleri için de “hadîs” kelimesi kullanılmaktadır.

Peygamberin sözleri sağlığında kaydedilmediği fiil ve hareketleri tespit edilmediği için, bunlar, Peygamberin yakınında olanlar tarafından (sahabeler) çevrelerine nakledilmiş, bunların kanalı ile Peygamberden sonraki nesillere de, nesilden nesle geçen söylentiler şeklinde ulaşmıştır. Bu bakımdan hadîslerde Peygamberin söylediği söz ya da hareketin, kimin aracılığı ile kimden duyularak nakledildiği de, “en son anlatan, en son anlatana anlatan...”şeklinde sıra ile sayılır.

İSTATİSTİK « Matematik

Çeşitli toplumsal olayların sayı hesabıyla incelenmelerine yarayan bilinen bir metod. Günlük hayatımızda doğal ölüm, evlenme boşanma, istihlâk, istihsal gibi birçok doğal, sosyal ve ekonomik olayların tek tek görünümleri karşı karşıya geliriz. Fakat, bunların toplum hayatındaki sonuçlarını birleştirilmiş bir şekilde ve kesine yakın bir durumda ifade edemeyiz. Ortalama durumla, her hangi bir yiyecek fiyatında, belli bir süre içinde artma ya da eksilme olduğu, bir ülkenin nüfusuna göre doğum ve ölümlerin oranı gibi sonuçlar ancak bu olayların sonuçlarını birleştirmek ve aralarında istenen oranı kurabilmekle sağlanabilir. Bu durum ise, toplum hayatında çeşitli yönlerden (si yasal, ekonomik, toplumsal v.b.) gerekli bir özellik kazanmıştır. Son çağlarda devletler, istatistik sonuçlara göre toplum hayatlarındaki çeşitli durumlarını düzenlemektedirler.

İnsanlar, toplum hayatı yasamaya başladıkları ilk günlerden beri, istatistik olayları ile ilgilenmişlerdir. Ancak, çok eski devirlerde, ilkel bir özellik taşıyan istatistik, son zamanlarda bilimsel bir durum kazanmış ve istatistiği yapılan her konuda, kesin sonuçlar elde edilebilme imkânları gerçekleşmiştir.

OĞUZELİ « Türkiye Coğrafyası

Gaziantep iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 818 kilometrekare, nüfusu 32.544 tür. Yüzeyi Fırat havzasına yönelmiş tatlı meyilli, yer yer hafif dalgalı, platolar halinde düzlük alanlardan ibarettir. Tahıl ekimi, hayvancılık, bağcılık ve zeytin yetiştiriciliği ilçenin başlıca geçim kaynaklarıdır.İşçe merkezi 6.066 nüfuslu kasabasıdır

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy