Nedir

BERBERLER « Tarih

Kuzey Afrika'da, Mısır'da batı sınırından Atlas Okyanusu kıyılarına kadar olan bölümde yaşayan kalabalık, eski bir kavim. Berberlerin yaşadığı kuzey Afrika'nın bu bölümüne “Mağrip” adı da verilir. Afrika'nın bu bölümüne tarih öncesi çağlarda gelen ve Sâmî asıllı oldukları söylenen Berberler kabile başkanlarının idaresi altında, bağımsız olarak yaşarlar. Müslüman olmalarına rağmen dinî esaslardan ayrı kan gütme öç alma gibi eski geleneklere bağlıdırlar. Çoklukla hayvan yetiştirmek, ekin ekmek gibi şeylerle uğraşırlar. Dağ ve orman bölgelerinde yaşayanlar avcı ve çiftçi, çöllerde yaşayanlar göçebedirler.

PENGUEN « Hayvanlar

Perde ayaklılardan, kutup bölgelerinde yaşayan bir cins kuş. Sırtı siyah göğsü beyazdır, kayalar arasında yuva kurar, denizlerde çok iyi bir dalıcıdır ,kanatları ensizdir.Gruplar halinde yaşar ve kısa bacakları üzerinde dimdik yürürler.

PERVARİ « Türkiye Coğrafyası

Siirt iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.915 kilometrekare, nüfusu 24.928 dir. İlçenin yüzeyi sarp, ve çok engebeli yer yer meşeliklerle kaplı yamaç ve sırtlardan ibarettir. Halkın geçimi az ölçüde tarla ekimi ve hayvancılığa dayanmaktadır.

İlçe merkezi 1.564 nüfuslu Pervari kasabasıdır.

KARACİĞER « Sağlık

Sindirim borusuna ilişik en büyük bez. Ağırlığı 1.500 gramdır.

Karın boşluğunun en yukarı ve sağ bölümünde bulunur. Yerinde dururken şekli, enine ikiye bölünmüş bir yumurtanın üst yarımına benzer. Kalın ucu sağda ince ucu soldadır.

Karaciğerin üst ve alt iki yüzü ön ve arka iki kenarı vardır. Üst yüzü konveks olup diyafragmanın konkavlığına uyar. Alt yüzü konkav olup üzerinde H biçiminde ikisi paralel ortada e. nine üç oluk gösterir. Bunlardan sağ uzunluğuna oluk daha genişçe olup ön yarısında içinde safra kesesi arka yarısında da alt vena kava vardır. Sol uzunluğuna oluk içinde önde karaciğerin göbeğe kadar gelen yuvarlak bağı vardır. Karaciğerin alt yüzündeki karaciğer kapısı (porta hepatis) içinde karaciğere giren ve çıkan damar ve sinirlerle safra yolu vardır.

Karaciğerin alt yüzü, bu H biçimindeki olukla dört loba ayrılır : 1 - Sağ lob, 2 - Sol lob,3 - Dörtgen lob, 4 - Kuyruklu lob. Bunlardan dörtgen lob, karaciğer kapısının önünde, kuyruklu lob da arakasındadır.

Karaciğer kapısından giren ve çıkan oluşumlar şunlardır; 1 - kapı toplardamarı, 2 - karaciğer atardamarı, 3 - sinirler, 4 - lenfa damarları, 5 - karaciğer safra kanalı.

Karaciğer kapısından giren kapı toplardamarı içinde kara kandan başka sindirilmiş ve emilmiş besin maddeleri de bir takım değişikliklere uğradıktan sonra karaciğerin arka kenarı üzerindeki bir çok toplardamarlarla alt vena kavaya açılır.

Yapısı : Karaciğerin bir bağdokusundan yapılı zarfı vardır. Bunun çevresinde karaciğer peritonla da örtülmüştür. Karaciğer üzerine dikkatle bakılırsa bir çok büyük lobcuklardan meydana geldiği görülür. Her bir lobcuk yapı bakımından küçük bir karaciğer kabul edilebilir.

Mikroskop altında her bir lobcuk çokgen görünüştedir. Her bir lobcuğun çevresinde bağ dokulu bir ara var dır. Bu arada karaciğer atardamarıyla kapı toplardamarının kolları vardır ki bunlar lobcuk içinde dalcıklar halinde dağılırlar. Lobcuklarda dağılan kan, lobcukların ortasındaki merkez toplardamarlarında toplanır. Bu merkez toplardamarları birleşerek karaciğer toplardamarına açılırlar. Lobcukların çevre, sindeki bağ dokuda safra yollarının karaciğer içindeki parçası vardır. Lobcuklarda meydana gelen safra bu borucuklara dökülür, bunlar da birleşe birleşe karaciğer kapısındaki safra kanalını yaparlar. Daha sonra pankreas başının arkasından geçerek duodenumun inen bölümünün duvarı içine kanalı ile beraber ve duodenumun büyük papillası içindeki Vater ampulüne açılır.

Karaciğerin vazifesi : 1 - Safra yapmak olup bu, bezin dış salgı vazifesidir. 2 - Glikojen yapmak, İncebarsaklardan karaciğere gelen glikoz, karaciğere gelen glikoz, karaciğerde glikojen olarak depo edilir. Karaciğer hücreleri bunu glikojen halinde saklar, lüzumunda kana tekrar glikoza değiştirerek geçirir. 3 - Üre yapmak. Azotlu maddelerin artıklarını üre haline çevirir ve bu da kana geçerek böbreklerle dışarı atılır, 4 - Antioksik vazifesi. Kana geçen faydasız ve zararlı maddeleri zararsız hale getirmeğe çalışır, 5 - Kan yapma işini uyartır, 6 - Bir iç salgısıyla kanın pıhtılaşma hassasını sağlar.

BAŞKOMUTAN « Devlet

Bir devletin bütün silâhlı kuvvetlerinin (kara, deniz ve hava kuvvetlerinin ) en yüksek komutanı. Türk Anayasasına göre, Türk Ordularının Başkomutanlığı Büyük Millet Meclisi'ndedir. Bu makamı temsil etmek yetkisi de Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Büyük devletlerin ordularında ayrı ayrı kuvvetlerin başkomutanları vardır: Kara kuvvetleri başkomutanı, hava kuvvetleri başkomutanı, deniz kuvvetleri başkomutanı gibi.

ANTİTOKSİN « Sağlık

Vücuda giren toksinleri zararsız kılmak için organizmanın çıkardığı madde.

Antitoksin, toksin meydana getiren bir bakteri ile hastalık geçirmiş ya da toksin şırıngasıyla bağışıklık kazanmış insan, hayvan serumlarında bulunur ve koruyucu bir özellik taşır. Antitoksinler özeldir, yani, ancak onu meydana getiren toksinle birleşir ve bu toksini zararsız hale getirir. Difteri tetanos basilleri ile çeşitli bakterilerin toksinlerine karşı antitoksinler vardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy