Nedir

BAB-I ALİ « Tarih

Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık makam ve dairesine verilen ad. Eskiden genel olarak doğuda, halk işlerinin hükümdar saraylarının kapısında görülmesinden dolayı, Türk hükümdarlarının sarayları için kullanılan “kapı” sözü, Osmanlılarda “saray kapısı” anlamına gelmiş, sonraları bu deyim sadrazamların saray ve konakları hakkında kullanılmıştır. Yüksek kapı demek olan (Bâib-ı âli), Sadrazam sarayının kapısı ,onun sarayı ve tabiatıyla, burada görülen devlet ve hükümet işleri anlamında kullanılmıştır. Zamanla bu deyim, anlamını biraz daha genişletmiş, Osmanlı hükümetini, onun merkezini, idare ve otoritesini ifade eder olmuştur.

KANDIRA « Türkiye Coğrafyası

Kocaeli iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.355 kilometrekare, nüfusu 43. 615 dir. Yüzeyi genel olarak Karadeniz kıyılarına paralel yer yer ormanlarla kaplı sırtlardan, bunların arasındaki derin vadilerden ibarettir. İlçenin başlıca geçimi, geniş tarla ekiminden sağlanmaktadır.İlçe merkezi 4.908 nüfuslu Kandıra kasabasıdır.

CİRO « Sanayi ve Ticaret

Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para senetleri olabileceği gibi makbuz senedi gibi emtia senedi de olabilir. Ciro, senet emrine tanzim edilen kimse tarafından, herhangi bir şahsa yapılabilir. Bu da senedin arkasına, senet sahibinin başkasına tediye emrini yazması ve imza etmesi ile olur.

ÇİNGENELER « Tarih

Göçebe halinde yaşayan bir kavmin adı. Hindistan'dan çıktıkları sanılmaktadır. Hindistan'dan çıktıktan sonra Afganistan, İran ve Erivan'da bulunmuşlar, XIV. yüzyılda Korfu ve Girit'te gözükmüşler ve 1370 tarihinden itibaren de Avrupa’ya yayılmışlardır. Bir bölümü de Suriye yolu ile Afrika'ya gitmiştir. Sayıları tam olarak bilmeye imkân yoksa da, bütün dünyadaki çingenelerin 4-5 milyon olduğu sanılmaktadır.

Çingeneler fala, muskaya çok inanırlar. Onların inanışına göre tabiat üstü kuvvete ya kendileri sahip olmuşlardır ya da annelerinden gelmiştir.

Devamlı olarak göçebe halinde ya. sadıkları için, dilleri Hindistan diline yakın olmakla beraber, çeşitli lehçeler meydana gelmiştir. Iskara, maşa, kürek, kalbur elek gibi eşyalar yapmakla geçinirler. Erkekleri arasında şehirlerde ayı oynatanlar, maymun oynatanlar; kadınları arasında da falcılık, şarkıcılık, çengilik yapanlar vardır.

RULET « Eğlence

Bir kumar oyunu. Dönmekte olan yuvarlak bir tabla üzerinde, özel bir bilyenin durmasıyla kazananı belirtme esasına dayanır. Bir eksen etrafında dönmekte olan yuvarlak tabla üzerinde sıralanan 37 bölüm yapılmıştır. Bölümler kırmızı ve siyah renklere boyalıdır. Tabla döndürülmüş, fildişinden yapılmış bilye, tablanın durmasıyla belli bir bölümde yerleşir, böylece kazanan ve kaybeden numara belli olur.

BAYINDIR « Türkiye Coğrafyası

İzmir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 717 kilometrekare, nüfusu 36.829 dur. Bayındır, İzmir'in doğu güneyinde, Ödemiş'in t batısında pamuk ve her türlü tahılın yetiştiği verimli bir yüzey içindedir. Halkı geniş tarla ekimi ve bağcılıkla geçinmektedir.

İlçe merkezi olan Bayındır kasabası, 11.340 nüfuslu bir kasabadır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy