Nedir

TORUL « Türkiye Coğrafyası

Gümüşhane iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.293 kilometrekare nüfusu 29.296 dır. Yüzeyi ormanlarla kaplı yamaç ve sırtlarından ibarettir. Meyvecilik ve hayvancılık halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 3058 nüfuslu Ardasa kasabasıdır.

KALAY « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Sn, atom numarası 50, atom ağırlığı 118,70 dir. Gümüş beyazlığında bir madendir. 232 derecede erir ve yumuşaktır. Bakır kaplara sürülmek, teneke v.b. maddeleri yapıştırmak gibi işlerde endüstride kullanılır. Bakırla meydana getirdiği bir alaşım olan “pirinç” çok önemli bir alaşımdır. Levha gibi olma özelliğinden dolayı da ince varaklar halinde kullanılır.

KALECİK « Türkiye Coğrafyası

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.039 kilometrekare, nüfusu 27.861 dir. Yüzeyi yer yer dağlık alanlardan ve Kızılırmak nehrinin meydana getirdiği geniş düz alüvyâl alanlardan ibarettir. Geniş tarla ekimi, arıcılık, hayvancılık ve tiftik yetiştiriciliği ilçenin başlıca geçim kaynağıdır. İlçe merkezi 4.112 nüfuslu Kalecik kasabasıdır.

HANEFİ « Din

İslâmlığın dört büyük mezhebinden biri. (Öbürleri, Hambelî, Maliki, Şafiî'dir). Esasları İmam-ı Âzam ,Ebu Hanife (699 - 769) tarafından kurulmuştur. Bu mezhep Irak'ta başlamış, özellikle Doğu'da, Batı ve Orta Anadolu Müslümanları arasında yaygın olmuştur.Müslümanlar arasında en yaygın olan mezheplerden biridir.

Buna sebep daha liberal ve kolay oluşudur. Uygulanması pratik ve günlük hayata uygun, hükümleri açıktır. Kur'ana ve Peygamber Muhammet’in söz ve hareketlerine en uygun mezheptir. Türkler çoklukla bu mezhebe bağlıdır.

DÖRTYOL « Türkiye Coğrafyası

Hatay iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 884 kilometrekare .nüfusu 43.094 dür. Yüzeyi, genel olarak doğuyu kaplayan kuzey-doğu güney yönlerinde uzanan Amanos dağ sıralarının batıya bakan yamaçlarından ve geniş düz alanlardan ibarettir. Geniş çapta olan tahıl ekiminin yanı sıra portakal, mandalina çok bol miktarda yetiştirilmektedir.

îlçe merkezi 10.222 nüfuslu Dörtyol kasabasıdır.

PUL « Teknik

Vergi,resim ve harç gibi bazı devlet gelirlerini toplama ve kontrol edilmelerini kolaylaştırmak için meydana getirilen küçük ve güzel kıymetli kâğıtlar. Pullar, resmî evraklara, her çeşit posta paketlerine yaptırılır ve usulüne göre iptal edilmek suretiyle kullanılır. Bir tarafları zamklı, öbür tarafları çeşitli şekil ve resimlerle süslüdür. Kenarları tırtıklıdır.

Damga pulları, posta pulları ve harç pulları olmak üzere üç çeşit pul vardır.

Damga pulları, hemen bütün devlet işletmelerinde, çeşitli özel münasebetlerde düzenlenen muamelelerde, özel kanunlarda kayıtlı şartlar içinde kullanılan pullardır.

Harç pulları, mahkemelerde ve noterlerdeki muameleler dolayısıyla kullanılan kıymetli evraklardır.

Posta pulları, çeşitli posta işletmelerinde, mektuplar, posta kolileri, kartpostallarda kullanılan pullardır. Bu pullar, çeşitli milli sembolleri, tarihî şahsiyetleri çeşitli olayları taşıyan resim ve şekillerle süslüdür.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy