Nedir

CÜZAM « Sağlık

Micobacterium leprae adı verilen bir virüsün meydana getirdiği hastalık. Tıp dilindeki adı Lepra, halk dilimizdeki adı da Miskin hastalığıdır.Şiddetli belirtileri olan salgın bir hastalıktır. Etmeni, 1879 yılında Hansen tarafından bulunmuştur.

Cüzam hastalığı medeniyetin bilinen en eski hastalıklardan biridir. Antik çağlarda, özellikle Ortaçağ'da büyük salgınlar yaptığı ve toplum için çok ürkülen bir hastalık olduğu bilinmektedir. Ortaçağ'da bu hastalığa yakalananlar için özel evler ve barınaklar yapılmış, hastalar buralarda kendi kendileri ile başbaşa bırakılmıştır. Daha sonraları, cüzamlı hastalara çıngırak takılmış böylece herkesin bunların yanına yanaşmasına engel olunmak istenmiştir. Bugün özellikle geri kalmış ülkelerde rastlanan bir hastalık özelliğindedir.

Cüzamın iki tipi vardır: Nodüler tip: Deride, nasırlı düğmeler seklinde belirtileri olan bir cüzam tipidir. Bu düğmeler, hastalığın ilerlemiş devirlerinde ülserler halinde açılırlar. Sinirsel tip: Sinirlerde kendini gösteren bir tiptir. Zamanla hasta sinirsel yeteneğini kaybeder, hissiz bir durum alır. Bunun da ilerlemiş hallerinde deride belirtiler görülür. Bunlar da zamanla ülserleşir. Katılım yolu ile geçmez. Ancak, cüzamlı olan hastaların derisine temas yolu ile insandan insana geçer. Başlangıç devirlerinde yapılacak teşhisle hastalıktan kurtulmak imkânı bugün için vardır.

MONARŞİ « Yönetim Şekilleri

Bütün siyasî kuvvet ve nüfuzun, hiç kimseye karşı sorumlu olmayan bir şahısta toplanması rejimi.

BELGRAD « Dünya Coğrafyası

Yugoslavya'nın başşehri. Nüfusu 470.898 dir. Sava nehrinin Tuna’ya karıştığı yerde ve bu iki nehre hâkim bir yerde kurulmuştur. Macaristan ovasına giden çeşitli işlek yolların kavşağında olduğu için, tarihin eski zamanlarından beri önemli bir şehir olmuştur. Geniş bir alana yayılmış olan şehrin bir kısmı ovada, bir kısmı da ovanın güneyindeki tepeliklerde gelişmiştir.

Belgrad M.Ö. III. yüzyılda Keltler tarafından kurulmuştur Romalıların Hunların, Avarların, Bizanslıların eline geçmiş; uzun yıllar Bulgarlar, Sırplar, Macarlar arasında el değiştirmiştir.

Murat II. zamanından kuşatılmış sonunda Kanunî Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında, çetin savaşlar sonucu alınmıştır. Belgrad, Osmanlıların en kuvvetli ve parlak devirlerinde Avrupa seferleri için büyük bir üs vazifesi görmüş, batıya doğru olan akınlarda bir ordular uğrağı olmuştur. Daha sonraları Avusturya ile yapılan savaşlarda bir kaç defa Avusturyalıların eline geçerek geri alınmış, 1878 de imzalanan Berlin Anlaşması ile Osmanlılardan salınarak, bu anlaşma ile tam bir bağımsızlığa kavuşmuş olan Sırbistan’a verilmiş ve bu yeni devletin başşehri olmuştur.

BORİK ASİT « Kimya

Renksiz,parlak ve parmaklar arasında kayan kokusuz, kristal , kristal halinde bir madde. Zayıf bir asit olduğu için tadı ekşimsidir. Birçok maden sularında ve bazı göllerde sodyum borat ve magnezyum tuzları halinde bulunur. Hafif bir asit olduğu için tadı ekşimsidir bir antiseptiktir, mikropların üremelerin yavaşlatır ve durdurur. Tıpta antiseptil olarak ve bazı iltihaplı hastalıklar içir merhem olarak kullanılır.

BEYTÜLLAH « Din

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri ve hacca gittiklerinde tavaf ettikleri kutsal yapı , Allahın evi.

Müslüman inancına göre bu yapı İbrahim Peygamber tarafından yapılmış tır. Yeri, daha sonra değiştirilmemiş bir çok tamirlere rağmen, esas şekli bozulmamıştır. Yapı kısmı dört cephelidir. “Rükn” denen köşeleri ayrı ayrı adlar alır: Kuzeye bakan köşeye “Rükn-i Iraki ”, güneye bakan “Rükn-i Yemânî”, batıya bakana “Rükn-i Şâmî”, doğuya bakana “Rükn-i Haceri'l Esved” denir. Ayrıca çeşitli adlarla anılan kutsal ve mübarek yerleri de vardır. Zemzem dağıtmak amacı ile kurulan Zemzem kuyusu da bu kutsal yerlerden “Harem-i Şerif” içindedir.

IŞILDAK « Teknik

100 kilometreye kadar olan yerleri aydınlatan âletlere verilen ad. Işıldağın esası, bir yansıtma aynasının odak noktasına toplanan ışınlan paralel olarak yaymasıdır. Işıldaklar, bisiklet, deniz feneri, cep fenerlerinden kullanıldığı gibi bunların büyükleri askeri alanlarda kullanılır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy