Nedir

İMRANLI « Türkiye Coğrafyası

Sivas iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.050 kilometrekare, nüfusu 30.755 dir. İlçenin yüzeyi Kızılırmak nehrinin kaynak bölgesini meydana getiren geniş bir havzadan ibarettir. Tarla ekimi, hayvancılık ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.

Merkezi 2.270 nüfuslu İmralı kasabasıdır.

ÖKÜZ « Hayvanlar

Sığırın erkeğine verilen ad. Evcilleştirilmiş iri bir hayvandır. Özellikle çiftçilerin çoğu işlerinde kullanılır.

ENDERUN « Eğitim

Osmanlı sarayında, sonraları “Mabeyn-î Hümayun” denen sarayın iç bölümüne verilen ad. Harem-i Hümayun dairesi, Hazine-i Hümayun, Hırka-i Saadet daireleri bu bölümün içinde bulunurdu. Buralarda gerekli işleri görmek özellikle padişahın özel hizmetlerini görecek kimseleri yetiştirmek için saray içi okul teşkilâtı da bulunurdu.

Enderun için yetiştirilecek olanlar, devşirme ile toplanan acemi oğlanlardı. Devşirmelerin en yakışıklılarından seçilen acemi oğlanları, Enderun ağalarının elinde eğitim görür okuma, yazma, saz v.b. öğrenirdi. En yüksek rütbeleri “Enderun ağalığı” idi. Fakat, bu okuldan yetişenler içinde sadrazam olanlara bile rastlanır.

ALAÇAM « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 677 kilometrekare, nüfusu 42.195 dır. Samsun'un kuzey - batısında ve Karadeniz sahillerinde bulunmaktadır. İlçe yüzeyi vadiler ve sırtlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Tarla ve bahçe tarımı yanında bilhassa tütüncülük önemli bir yer tutmaktadır. Bu arada geniş meyvecilik de yapılmaktadır.

İlçenin merkezi 6.850 nüfuslu Alaçam kasabasıdır. Alaçam kasabasına 17 kilometrelik bir otomobil yolu ile bağlanan Urgancı Dağı, turistik önemi olan bir yerdir.

BULANCAK « Türkiye Coğrafyası

Giresun iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 808 kilometrekare, nüfusu 56.773 tür. Giresun'un batısında bulunan ilçenin yüzeyi genel olarak ormanlarla kaplı dik meyilli sırtlarla, güney-kuzey yönünde uzanan vadilerden ibarettir. Halkı başlıca balıkçılık ve tarla ekimi ile geçinmektedir.

İlçe merkezi olan Bulancak kasabası, 70.162 nüfuslu bir kasabadır. Fındık bahçeleri ile çevrilmiş, yemyeşil bir çevre içindedir. Kasabanın başlıca gelir kaynağı fındıktır.

KARAPINAR « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 2.674 kilometrekare, nüfusu 28.940 dır. Yüzeyi Karacadağ'ın doğu batı yönünde uzayıp giden sırtlarıyla, çok verimli alüvyal topraklardan ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı geniş tarla ekimine ve hayvancılığa dayan, maktadır.İlçe merkezi 10.770 nüfuslu Karapınar kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy