Nedir

KAMIŞ « Bitkiler

Buğdaygillerden, sıcak yerlerde yetişen bir bitki. Dallarının içi boş ve düğümlü, yaprakları çok uzun ve serttir. Kalınlığı ve başka özellikleri bakımından şeker kamışı, bambu gibi bir çok çeşitleri vardır.

FİZİK « Bilim ve Sanat

Maddenin özelliklerini ve niteliklerini değiştirmeyen olay ve hareketlerini inceleyen ve bunları kanunlara bağlayan bilim. Bir olayın fizik bilimi bakımından incelenmesi, ancak maddenin “niteliğinin değişmemesine” bağlıdır. Çünkü niteliği değiştiren olaylarla başka bilim, kimya bilimi ilgilenir.

ORANGUTAN « Hayvanlar

İri bir maymun cinsi, kolları çok uzun, insana en çok benzeyen ve kolaylıkla evcilleştirilebilen bir hayvandır. Sıcak bölgelerde yaşar, oldukça korkaktır ve yemişle beslenir.

ASETİK ASİT « Kimya

Yağ asitleri sırasında ve etan'dan türeyen bir organik asit. Bazı bitki özsularında ve hayvani sıvılarda (ter gibi) bulunur, sirkenin tesirli kısmını meydana getirir. Keskin ekşi kokulu, renksiz bir sıvıdır. Kaynama noktası 118 derece dir. Buhar mavi alevle yanar, deriyi yakarak tahrip eder.

Asetik asit teknikte, boyacılıkta, ilâç yapmakta, parfümcülükte kullanılır.

AĞIRLIK « Fizik

Yatay bir taban üzerine konan bir cismin, o taban üzerine yaptığı basınca ya da bir noktaya asılı bir cismin, o noktaya uyguladığı yer çekimi kuvvetine verilen ad.

Bu bakımdan, ağırlığın yönü, yer çekimi kuvvetinin yönündedir. Bu da, cismin kütlesine ve o yerin ivmesine bağlıdır. İvme, yeryüzünde cismin bulunduğu yere göre değişebildiğine göre, kütlesi sabit olan bir cismin mutlak ağırlığı, küre üzerinde bulunduğu yere göre değişebilir.

ENDERUN « Eğitim

Osmanlı sarayında, sonraları “Mabeyn-î Hümayun” denen sarayın iç bölümüne verilen ad. Harem-i Hümayun dairesi, Hazine-i Hümayun, Hırka-i Saadet daireleri bu bölümün içinde bulunurdu. Buralarda gerekli işleri görmek özellikle padişahın özel hizmetlerini görecek kimseleri yetiştirmek için saray içi okul teşkilâtı da bulunurdu.

Enderun için yetiştirilecek olanlar, devşirme ile toplanan acemi oğlanlardı. Devşirmelerin en yakışıklılarından seçilen acemi oğlanları, Enderun ağalarının elinde eğitim görür okuma, yazma, saz v.b. öğrenirdi. En yüksek rütbeleri “Enderun ağalığı” idi. Fakat, bu okuldan yetişenler içinde sadrazam olanlara bile rastlanır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy