Nedir

FARE « Hayvanlar

Memeli kemirgen hayvanlardan küçük bir hayvan. Dört ayaklı, ince uzun kuyruklu ve çengel tırnaklı küçük bir hayvandır. Burundan kuyruk ucuna kadar boyları 7-30 santimetre arasında değişir. Bu boyun 3/5 i kuyruktur. Uzun ve sivridir. Dişlerinden kemirici olanlar uzun, sivri ve kuvvetlidir. Çoklukla esmer, boz renktedir. Karına doğru renk aklaşır. Evlerin çeşitli bölümlerinde, gemilerde, tarlalarda yaşayan çeşitli türleri vardır. Yiyeceklere, giyeceklere ve çeşitli eşyalara daima zarar veren hayvanlardandır.

BOLİVYA « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika devletlerinden biri. Adını, devletin kurucusu olan Simon Bolivar'dan alan bu devletin yüzölçümü 1.069.000 kilometrekare, nüfusu 3.462.000 dir.Başşehri, Lapaz şehridir.

Orta Andlarla bunların doğusunda kalan çukur düzlük alanlar ile çevrili ve denizlerle kapalı bir ülke olan Bolivya, dağlık bir ülkedir. Vadilerinde ve ovalık yerlerinde çeşitli ekinlere elverişli toprağı vardır. Maden bakımından, özellikle kalay, gümüş, kurşun ve bakırca zengindir.

LEVREK « Hayvanlar

Torik büyüklüğünde ,eti lezzetli, pullu bir balık. Kuzey Yarımküresinin ılık denizlerinde yaşar. Uzunluğu bir metre ağırlığı 15 kilo kadardır. Ağustos, Ekim aylarında, kıyılara çok yakın bölgelerde bulunduğundan özellikle bu aylar içinde avlanır.

OKSİJEN « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü O, numarası 8, atom ağrlığı 16 dır. Yeryüzünde en bol oranda bulunan bir elemandır. Yerkabuğunun yaklaşık olarak % 0,5 ini oksijen bileşikleri meydana getirir. Suyun ağırlığının 0/0 90'ı, havanın ağırlığının 0/0 23'ü oksijendir. Renksiz, kokusuz, suda az eriyen bir gazdır. Soy gazların dışında bütün elemanlarla tepkimeye girerek bileşikler verir. Bu olay, çoklukla ısı ve ışık gösterisi halinde olur (yanma). Oksijen yanma için gerekli yakıcı bir gazdır.

KOSOVA MEYDAN MUHAREBESİ, Birinci « Tarih

Osmanlı devleti'ni Avrupa'da kökleştiren muharebelerden biri. Murat I. zamanında, 15 Haziran 1389 günü yapılmıştır.Osmanlılar Çanakkale Boğazı'nı geçip Gelibolu ve Trakya'yı aldıktan sonra, Selânik'i ele geçirmişler, oradan kuzeye doğru ilerlemeğe başlamışlardır. Sırp kralı, bu ilerlemelerin önüne geçebilmek için, padişahın ve Osmanlı ordusunun Anadolu'da bulunmasından istifade ederek, büyük bir baskın yapmış ve Osmanlıları büyük bir bozguna uğratmıştı. Bu başarısından cesaret alarak Bulgar, Ulah ve Macarlarla birleşerek Osmanlıları Balkanlardan atmak işine girmişti. Murat I. bu hareketi haber alınca, ilkin sadrazam Ali Paşa yönetimindeki bir kuvveti Bulgarların üzerine göndermiş; böylece Tımova, Şumnu alınmış, Bulgarlar yenilgiye uğramıştır. Bu ara, Haçlı ordusunun Kosova'da toplandığı bir sırada, kırk bin kişilik kuvvetiyle Murat I. savaşa başlamış, gün bitimine doğru savaş, Osmanlı kuvvetlerinin zaferi ile sonuçlanmıştır. Böylece, Osmanlılara karşı birlik halinde hareket eden Hıristiyan orduları, büyük bir yenilgiye uğramışlar ve Türklerin Balkan fetihlerine devam etmelerini sağlamıştır.

Ancak, ertesi gün, Murat I. savaş alanını gezerken yanına yaklaşanı Miloş Obiliç adındaki yaralı bir Sırp askeri tarafından öldürülmüştür.

BODRUM « Türkiye Coğrafyası

Muğla iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 700 kilometrekare ,nüfusu 24.698 dir. İlçe, Muğla'nın güneybatı ucundadır. Kuzeyini Ege Denizinin Mandalya körfezi, batısı Ege Denizi, Güneyini Ege Denizinin Kerme körfezi çevrelemektedir. Yüzeyi, batıya doğru yarımada şeklinde uzanmış engebeli alanlardan ibarettir. Pazar, Söğüt ve Asar dağlarının dik meyilli yamaçları, ilçenin hemen hemen bütün yüzeyini kaplar. Halk özellikle portakal ve limonculukla geçinmektedir.

İlçe merkezi olan Bodrum kasabası, 5.040 nüfuslu bir kasabadır. Ege Denizi kıyısında tarihî Halicarnassos şehrinin üzerinde kurulmuştur. Çevresi portakal, mandalina ve zeytin ağaçları ile süslenmiştir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy