Nedir

SİVRİSİNEK « Hayvanlar

Çiftkanatlılardan uçucu bir böcek. Başta sıcak bölgeler olmak üzere yeryüzünün hemen her yerinde bulunur. Özellikle sulak ve bataklık yerlerde yaşar. Durgun sular, sivrisineklerin üremeleri için en elverişli ortamlardır. Kan emme özellikleri olduğundan insanları daima rahatsız eden hayvancıklardır. Anofel cinsi, sıtma hastalığını bulaştırması bakımından zararı büyük olan bir sivrisinek cinsidir. Sivrisineğin dişileri, yumurtaları durgun suların yüzüne bırakır. Yumurtadan çıkan yavrular ,bir süre suyun içinde yaşar. Bu sebeple durgun suları ve bataklıkları kurutmak, sivrisinek üremesini, dolayısıyla sıtma hastalığının yayılmasını önlemenin başlıca yoludur.

DİONYSOS « Mitoloji

Yunan mitolojisinde şarap tanrısı Zeus'un oğludur. Bağ ve üzüm ziraatını ilk defa öğreten odur. Adına, yılın belli günlerinde şenlikler yapılırdı. Eski resim ve heykellerinde, bazı çıplak, bazı da kısa elbiseli bir delikanlı şeklinde tasvir edilir. Bunlar arasında bir salkım üzüm tutanı da vardır. Romalılardaki adı Bacchus'tur.

ALAÇAM « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 677 kilometrekare, nüfusu 42.195 dır. Samsun'un kuzey - batısında ve Karadeniz sahillerinde bulunmaktadır. İlçe yüzeyi vadiler ve sırtlardan ve geniş düzlüklerden ibarettir. Tarla ve bahçe tarımı yanında bilhassa tütüncülük önemli bir yer tutmaktadır. Bu arada geniş meyvecilik de yapılmaktadır.

İlçenin merkezi 6.850 nüfuslu Alaçam kasabasıdır. Alaçam kasabasına 17 kilometrelik bir otomobil yolu ile bağlanan Urgancı Dağı, turistik önemi olan bir yerdir.

POTSDAM KONFERANSI « Tarih

İkinci Dünya Savaşı sonunda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında, Potsdam'da toplanan konferans. Bu devletler arasındaki anlaşmazlıklar sebebi ile 17 Temmuz 1945 tarihinden 1 Ağustos 1945 tarihine kadar sürmüştür. Bu konferans sonucu imza edilen antlaşma ile Almanya'da merkezî bir hükümet kurulması yolunda anlaşmaya varılmış, Almanya'nın, belli bir süre için dört devlet tarafından (Yalta konferansında tespit edilen bölgeler içinde) işgal edilmesi kararlaştırılmıştır.

SELÜLOZ « Bitkiler

En çok bitkilerde bulunan bir polisakkarit. Bitki hücrelerinin zarları selülozdan ibarettir. Keten, kenevir, mürver özü, pamuk, eski çamaşırlar, oldukça saf selülozdur. Ağaçlarda selüloz “linyit” maddesiyle karışık bir halde bulunur, özellikle pamuk ve odundan, içindeki yabancı maddeler temizlenmek suretiyle elde edilir. Beyaz renkte, kokusuz, tatsız bir maddedir. Karbondioksit ve su buharı çıkarmak suretiyle yanar, geriye kömür bırakır.Selüloz, sanayide, kâğıt yapımında, nitro selüloz ve ürünlerini hazırlamakta, yapma ipek yapımında kullanılır.

KARAHALLI « Türkiye Coğrafyası

Uşak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 350 kilometrekare, nüfusu 16.946 dır. yüzeyi, genel olarak tatlı meyilli, hafif dalgalı alanlardan ve düzgünlüklerden meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçimi tarım ve hayvancılıktır. İlçe merkezi 4.758 nüfuslu Karahallı kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy