Nedir

BERİNG BOĞAZI « Dünya Coğrafyası

Asya ile Amerika kıtalarını birbirinden ayıran boğaz. Bering denizi ile Kuzey buz denizi arasındadır. Boğazın en dar yeri, iki kıtayı 100 kilometre kadar birbirine yaklaştırır. Bering boğazını, Danimarkalı Kâşif Bering (1680-1741) 1730 yılında keşfetmiştir. Bu sebeple onun adı ile anılır.

VAKFIKEBİR « Türkiye Coğrafyası

Trabzon iline bağlı bir üçe. Yüzölçümü 190 kilometrekare. Nüfusu 52.708 dir. Halkın başlıca geçim kaynağı mısır, fındık, fasulye, patates ve tütün ekimidir. Merkezi 1.367 nüfuslu Kemaliye kasabasıdır.

GEDİZ NEHRİ « Türkiye Coğrafyası

Kütahya ve Uşak arasındaki Murat dağının eteklerinden, ilkin Murat çayı adlı küçük bir çay olarak çıkan ve 350 km. yol aldıktan sonra Çamaltı tuzlası ile Foça kasabası arasında Ege denizine dökülen nehir. Batı Anadolu bölgesinin önemli nehirlerinden biridir.

AVRUPA KALKINMA PROGRAMI « Ekonomi

Ekonomik İşbirliği İdaresinin, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilâtına girmiş memleketlere yapacağı yardım işlerini düzenliyen program. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Geonge Marchall'm Harvard'da yaptığı bir konuşmada açıkladığı teklif sonucu, 1947-51 yılları arasında dert yıl sûre için tatbik edilmiştir.

KUDÜS « Dünya Coğrafyası

İsrail Devleti'nin başşehri. Nüfus 160.000 dir. Tarihin en ünlü şehirlerin den biridir, îsrailoğullarından çok öne kurulmuş olan Kudüs M.Ö. 1049 yılındı Davut tarafından hükümet merkezi haline getirilmiş Peygamber Süleyman zamanında tapınakları sarayları ve çeşitli yapıları, ile Filistin'in em önemli şehri olmuştur. Uzun süre, Romalıların elinde kalmış, 630 yılında Araplar tarafından alınmıştır. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı împatorluğu'na katılmıştır. 1917 yılında İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Filistin'in merkezi haline getirilmiştir. İsrail Devleti'nin kurulması üzerine de hükümet merkezi olmuştur.

FATİMİLER « Tarih

Afrika'nın kuzeyinde büyük bir Müslüman Şiî devleti kurmuş olan soyun adı. Fatimilerin kurduğu bu devlet, 910 yılında, Aglebîlerin saltanatının yerine geçmek üzere Ubeydullah tarafından kurulmuştur. Fatımîler, soylarının Peygamber Muhammed'in kızı Fatımatüzzehra'dan geldiğini iddia ederler. Afrika'nın kuzeyinden Hicaz'a kadar olan ülkeleri, Suriye, Mekke, Medine, Malta ve Sicilya'yı devletin sınırları içine katmışlardır. Fatimîler, 1171 yılında Salâhaddin Eyyubî'nin saldırışı üzerine tarih sahnesinden çekilmişlerdir

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy