Nedir

BOYNUZ « Hayvanlar

Boş boynuzlar familyasına bağlı hayvanların (sığır, koyun, keçi, antilop gibi) alın kemiklerindeki bir çift kemik çıkıntıyı kaplayan kılıflara verilen ad. Boynuzların şekilleri ve büyüklükleri familyanın türlerine göre değişir. Çatallı, çatalsız, düz, bükük, sarmal şekillerde olabilir. Boynuzlar, alın kemiğini örten deri hücrelerinin keratinleşmesiyle meydana gelirler.

LALAPAŞA « Türkiye Coğrafyası

Edirne iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 688 kilometrekare, nüfusu 12.580 dir Yüzeyi çokluklu düzlük alanlardan ibarettir. Toprak ürünleri halkın başlıca geçim kaynağıdır. İlçenin merkezi 980 nüfuslu Lalapaşa kasabasıdır.

PARAGUAY « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da bir cumhuriyet .Bolivya, Brezilya, Arjantin arasında bulunmaktadır. Yüzölçümü 417 000 kilometrekare, nüfusu 1.850.000 dir. Başşehri Asuncion'dur.

Coğrafya: Yüzeyi genel olarak basık, çok yeri bataklık, fakat çok verimli bir özellik gösterir. Ormanlar, geniş alanlar kaplar. Ülkenin başlıca ürünleri arasında mısır, kahve, tütün, portakal, şekerkamışı, pamuk, bulunmaktadır. Hayvancılık da önemlidir. Magnezyum, demir ve bakır madenleri önemlidir.

Tarih: 1527 yılında İspanyollar tarafından keşfedilmiş, 1608 yılında Cizvitler tarafından bir çeşit dinî cumhuriyet haline getirilmiştir. 1814 yılında bağımsızlık kazanmıştır.

AKREP « Hayvanlar

Örümcekgiller alt sınıfının bir takımı. Baş ve göğüs birleşik bir durumdadır. Karınları yedi geniş ve altı dar halkadan meydana gelmiştir. Kuyruğu meydana getiren bu halkalarının son halkasındaki Akrep'in zehir bezleri ve eğrilmiş bir iğnesi bulunur.

Genel olarak sıcak bölgelerde bulunurlar. Gündüzleri taşlar altında, duvar oyuklarında gezinirler ve geceleri meydana çıkarlar. Bazı türlerinin zehirleri tehlikeli olmamakla beraber Afrika ve Asya'da bulunan bazı türlerinin zehirleri insanları öldürecek kadar kuvvetlidir. Memleketimizin bilhassa güney ve güney doğu taraflarında bulunan Akreplerin sokmasına karşı derhal yapılacak , yaraya amonyak sürmektir.

TİREBOLU « Türkiye Coğrafyası

Giresun iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 956 kilometrekare, nüfusu 43.722 dir. Yüzeyi derin vadilerden ve bu vadileri kaplayan ormanlarla kaplı dağlık alanlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı denizcilik, balıkçılık ve hayvancılıktır. Merkezi 4.705 nüfuslu Tirebolu kasabasıdır.

DAKTİLO « Teknik

Yazı yazmak için kullanılan bir makine. Makinede bulunan bütün harf, rakam ve noktalama işaretleri, makinemin ön bölümünde tuşların üzerinde yazılıdır. Bu bölümdeki harflere, rakamlara basınca, bunlara bağlı kalıplar, mürekkepli bir şeride vurur ve arkadaki kâğıda çıkar. Kullanılacak ilk yazı makinesi 1868 de yapılmıştır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy