Nedir

ATHENA « Mitoloji

Yunan mitolojisinin en önemli gök tanrıçalarından biri. Zeus'un kızıdır, annesi yoktur. Zeus'un alnından silâhlı olarak bir şimşek gibi çıkmıştır. Mitolojiye göre Zeus, ilk karısı Metis'in, insanların ve tanrıların kralı olacak bir oğlan doğuracağını haber alınca, Metis'i bir sinek şekline sokar ve yutar. Zamanı gelince Hephaistos'u çağırır ve alnını bir balta ile yarmasını söyler. Hephaistos, Zeus'un alnını balta ile yarınca, altın bir zırh takımı içerisinde, uzun bir zafer narası atarak bir şimşek gibi Athena çıkar. Herada buna karşılık Ares'i doğurmuştur.

Athena, yağmurun, fırtınaların, zekânın, güzel sanatların ve hitabetin tanrıçasıdır. Titan'lara üstün geldiği için zafer tanrıçası da olmuştur. Atina şehrinin adı, Athena'dan gelmektedir. Athena’ya Romalılar Minerva derler.

ACEMİ OĞLANI « Tarih

Yeniçeri olmak için hazırlanan ve devşirmek suretiyle toplanan çocuklara ve gençlere verilen ad. Acemi oğlanları, savaşlarda esir edilen çocuklardan ve Hristiyan Osmanlıların (re'aya) çocuklarından devşirilmek suretiyle meydana geliyordu. Bunlar ilkin Türkçe'yi ve İslâm Türk göreneklerini öğrenebilmek için Anadolu ve Rumeli'deki Türk ailelerin yanma birkaç yıl için hizmet etmek amacıyla bırakılır, daha sonra da Acemi Ocaklarına gönderilirlerdi. Acemi Ocağı kıdemlileri “beder gâh” ya da “kapıya çıkmak” deyimi ile yeniçeri ve diğer ocaklara gönderilirlerdi.

ADEN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasının güney batısında. Babülmendeb boğazının 180 kilometre doğusunda ve çorak bir yarımadada bulunan bir kıyı şehridir. Doğu Asya'dan gelen gemiler için önemli bir kömür alma istasyonudur. Hint yolu 1839 yılında İngilizler tarafından alınmıştır. İ927 den beri İngiliz Sömürgeler Bakanlığına bağlıdır.

Himaye bölgesi ile birlikte yüzölçümü 290.200 kilometrekare ve nüfusu 155.000 tir. Belli başlı ihracat maddeleri tütün, tahıl, tuz, kahve ve şekerdir. Ticaret çoklukla transit ticaretidir.

DİNYEPER « Dünya Coğrafyası

Rusya'nın, Volga'dan sonra en önemli nehri (Eski Türklerce “Özü” nehri olarak anılırdı). Valday yaylasının eteklerinden kaynağını alır ve Beyaz Rusya'yı geçtikten sonra Karadeniz'e dökülür. Uzunluğu 2.146 kilometredir. Birçok bölümleri, gemilerin işlemesine uygun bir hale getirilmiştir.

MOLEKÜL « Kimya

Birden fazla atomun birbiriyle birleşerek meydana getirdiği yeni kapalı birim. Bu birim, meydana gelen bileşiğin en küçük parçasıdır. Bu birim, aynı elementlerin atomlarından da meydana gelmiş olabilir. Moleküllerin, aynı elementin iki atomundan meydana gelmiş olması, o elementin atomunun yapısı, atom çekirdeği çevresinde bulunan elektronların halkalanış durumu ile ilgilidir. Çoklukla gaz elementler, atom halinde değil, aynı elementin atomlarının birleşmesinden meydana gelmiş moleküller halinde bulunurlar. Bu bakımdan, bu elementlerin molekülleri, o elementlerin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimlerdir.

CERAHAT « Kimya

Bazı mikropların (streptokok, stafilokok, pnömokok, gonokok gibi) ve irkiltici kimyasal maddelerin meydana getirdiği yeşilimtrak beyaz, koyuca sıvı. Cerahat yapma özelliği olan mikroplar ve organizma dokuları için zehirleyici, irkiltici etkileri olan kimyasal maddeler. Bu mikroplar ve kimyasal maddeler çeşitli yollarla organizmaya girer ve yer ederler. Bu mikropların ve kimyasal maddelerin, organizmaya girme, yerleşme yolları çeşitlidir. Herhangi bir sebeple deride açılan bir yaradan, ya da ağız, burun gibi organlardan organizmaya girerler. Mikroplar ilkin girdikleri yerde çoğalmağa başlarlar. Organizma, bu dış saldırıya karşı kendini korumak için, bu bölgeye çok sayıda akyuvar (leucocyte) gönderir. Akyuvarlar, fagositoz olayı ile mikropları derhal yutarlar ve çıkardıkları fermentlerle onları eritirler. Bu sırada, mikropların çıkardığı zehirlerle ölmüş olan doku hücrelerini de aynı şekilde (bunlar da organizma için zararlıdır) eritirler. Böylece o bölümde kandan sızan serum parçalanmış doku hücreleri, ölü ve canlı akyuvarlardan ibaret yeşilimtrak beyaz ve hafif koyu olan bir sıvı (cerahat) meydana gelmiş olur. Cerahatli hastalıklara “cerahatli iltihap” denir.

Cerahat meydana geldikten sonra, yüzeye yakınsa kan iliğinden patlayarak dışarı akar. Daha derinlerde olduğu takdirde, cerahatin dışarı akmasını sağlamak için, o bölümü yarmak gerekir. Çünkü, cerahatin kana karışması halinde, cerahat içinde bulunan mikroplar ve zehirli maddeler kanın zehirlenmesi hastalığını (sepsis ya da piyemi) meydana getirir ve insanın ölümüne sebep olur.

Cerahatli iltihaplar, meydana geldiği yere ve şekle göre ad alır. Akciğer zarı boşluğunda ve kalbi örten zarın boşluğunda meydana gelirse “ampiyem” deri üzerinde küçük kabarcıklar halinde olursa “piyodermi”, deri altında yaygın olursa “flegmon”, herhangi bir yerde sınırlanmış şekilde olursa “abse” adını alır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy