Nedir

ASFALT « Kimya

Büyük moleküllü hidrokarbonların karışımından ibaret koyu renkli bir madde. İçinde az miktarda oksijen, kükürt ve azot bileşikleri bulunur. Tabiatta tabiî olarak bulunur. Ham petrol asfaltı ile maden kömürü katranının damıtılmasından elde edilen zift. Özellik bakımından asfalta benzer. Yol yapımında ve siyah lâk yapmakta kullanılır.

DALTONUN ATOM TEORİSİ « Kimya

Dalton tarafından, açıklanan bu teoriye göre: Madde, Lâtince “bölünemeyen parça” adı verilen “atom” lardan yapılmıştır. Aynı elementin atomları hacim ve şekil bakımından birbirinin aynı, fakat ayrı elementlerin atomları tamamıyla birbirinden farklıdır. Maddeler yok edilemeyecekleri gibi, yoktan da var edilemezler. Kimyasal bileşikler, atomların basit sayı oranları üzerine birleşmesi ile meydana gelir. Birden fazla atom birbiri ile birleşerek, yeni bir kapalı birim (molekül) meydana getirirler.

ÇENGELKÖY « Türkiye Coğrafyası

İstanbul boğazında Anadolu yakasında bir semt. Beylerbeyi ile Kuleli arasındaki koyun içindedir. Bağ ve bahçeleri ile ünlüdür.

KENEVİR « Bitkiler

Kendirgillerden iki evcilikli bir bitki .Sapındaki tellerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılır. Tohumları da kuş yemi olarak kullanılır.

ZAMAN ÖLÇÜLERİ « Genel Coğrafya

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü de, Güneş'in çevresinde dönüşü de, ayrı ayrı birer zaman ölçüsü olarak alınmıştır. Dünya'nın Güneş çevresinde dönmesi ile tamamlanan süreye “yıl” adı verilir. Dünya'nın kendi çevresinde dönüşüne de “gün” adı verilir. Yıl 365 güne, bir gün 24 saate, bir saat 60 dakikaya, bir dakika 60 saniyeye bölünmüştür. Bir yıl 365 güne bölündüğü gibi, 12 aya da bölünmüştür. Aylar da değişik olmak üzere 30 - 31 er gün vardır. Bir yılda da ekvator ve kutup bölgeleri hariç dörder mevsim vardır (Kış, Sonbahar, ilkbahar, Yaz). Ayrıca, aylar haftalara bölünmüştür. Her haftada 7 gün vardır.

İŞ « Fizik

Bir kuvvetin uygulanmış olduğu yer üzerindeki etkisi. Fizik bilimi yönünden bu duruma göre , bir kuvvet kullanarak bir şeyi hareket ettirmek, yani sürtünme kuvveti, ağırlık kuvveti gibi bazı dirençleri yenmektir. İş, kuvvet doğrultusunda gidilen yol ile oranlıdır. Bu duruma göre de, = kuvvet X yol.

İş birimi kilogram - metredir. Bu birim, bir kilogramlık bir kuvvetin, kendi doğrultusunda bir metre boyunca etki ettiği zaman gördüğü işe eşittir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy