Biyoloji

MİKROPLAR

Ancak mikroskopla görülebilen tek hücreli canlılara verilen ad. Mikroplar, tek hücreli bitkisel ve hayvansal varlıklardır. Besinlerini kolaylıkla bulaşmadıklarından, değişen hayat şartlarına kolaylıkla karşı koyamadıklarından canlıları sömürerek yaşarlar. Mikroplar, genel olarak iki grupa ayrılırlar : a – Bitkisel mikroplar (Bakteriler), b – Hayvansal mikroplar (Asalak bir hücreli hayvanlar, amip gibi). Bakteri genel adını alan bitkisel mikroplar, […]

OMURGA

İskeletin eksenini yapan, gövdenin arka ve ortasında bulunan ve omurların üst üste gelmesinden meydana gelen kemik kolonuna verilen ad. Bu kolonu meydana getiren omurların (Vertebrae) sayısı 33 ya da 34 tanedir. Omurganın bölümleri, gövdedeki yerlerine göre adlandırılır: 1 – Boyun parçası, 2 – Göğüs parçası, 3 – Bel parçası, 4 – Sağrı kemiği, 5 – […]

OMURİLİK

Omurganın ortasındaki kanaldan geçen sinirsel bir organ. Ortalama bir santimetre çapındadır. Kanalın sonuna kadar inmez, İkinci bel omuru hizasında konik şeklinde bulunur. Buradan, kuyruk sokumuna kadar bir ip halinde uzanır. Omurilik, bütün uzunluğunca aynı çapta değildir. Bu bölümler, üst ve alt taraf sinirlerinin çıkıntıları hizalarıdır. Omuriliğin önünde ve arkasında iki oluk vardır. Bunlardan öndeki derindir. […]

SİNDİRİM

Besinlerin vücuda yarar bir hale sokulması işlemine verilen ad. Her organizma, yaşamak ve çalışmak için bir madde harcar. Vücuda yarayan maddeler besinlerden alınır. Fakat bu besinler, oldukları gibi kaldıkları sürece, vücuda yarayamazlar. Bunlar, vücuda yarar bir hale sokulurlar. Böylece, alınan besinler, ilkin sindirilir, sonra emilir ve kana karışarak “asimilasyon” a uğrar, hücrelere ve dokulara yarar […]

SİNDİRİM SİSTEMİ

Sindirim ile ilgili organların bütününe verilen ad. Sindirim sistemi, ağız boşluğundan başlayarak kalın barsağın alt ucundaki delikte (anus) son bulur. Uzun ve devamlı bir boru biçimindedir. Bu borunun dışında, sindirim sistemi ile ilgili bezler ve dişler yer alır. Sindirim borusu içinde şu parçalar bulunur: 1 – Ağız boşluğu, 2 – Yutak, 3 – Yemek borusu, […]

HAYAT

Bitki ve hayvan organlarının gelişme, korunma ve üreme şekillerinde beliren görev halinde bulunuşu. Bu görev halinin sol bulması üzerine, “ölüm” meydana gelir. Hayat olayı, yeryüzünde bitki ve hayvanların meydana getirdiği “canlılar dünyası” için vardır. Bitki ya da insan olsun her canlı hayat olayını meydana getirmek için doğar büyür, gelişir ürer; sonunda hayat olayı yani yaşama […]

YAĞ

Bitki ve hayvanlardan elde edilen esterlere verilen ad. Bunlar, bitkileri dokularında, meyve ve çekirdeklerinde bulunur. Hayvanlarda ise, deri altında kalp ve böbrek gibi organların çevresince ve karaciğerlerde bulunur. Yağ, yandığı zaman en çok ısı ve enerji veren besililer arasında yer alır. Bitki yağları, keten, susam, zeytin, haşhaş, Hindistan cevizi gibi tohum ve meyveleri yüksek basınçlı […]

HÜCRE

Bitki ve hayvanlarda, dokuları meydana getiren öğelerden (unsurlardan) her biri. Bu duruma göre, bütün canlılar, hücrelerden yapılmıştır. Canlılar, şekil ve özellikçe epey farklı olmakla beraber, hücreleri pek az değişiklik gösterir. Protozoalar, bir hücreli alglerle bakteriler hariç diğer bütün canlılar birçok hücrelerden yapılmıştır. Bir hücre, sitoplazma denilen, pelte kıvamında, saydam ve heterojen bir kütleden yapılmıştır. Sitoplazmanın […]

YUMURTA

Kuşların, sürüngenlerin, kurbağaların, balıkların, böceklerin dişilerinin, çoğalmak için yaptıkları ve içinden sonradan yavrunun çıktığı unsur. Bu genel deyim dışında, yumurta deyince, kesin olarak kullandığımız, tavuk, kaz gibi evcil hayvanlarının yumurtaları akla gelir. Bu yumurtaların en dışında kireçten bir kabuğu, bunun altında sert bir zar vardır. Zarın içinde dıştaki beyaz, içteki sarı renkte olmak üzere iki […]

İSKELET

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısına verilen ad. İskelet birbirleriyle eklem yapmış ve bir çok kemiklerin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. İskelet, baş, gövde ve üyelerden ibarettir. Başta, kafatası ve yüz kemikleri vardır. Kafatası, iki yan kafa, iki şakak, bir alın, bir ard kafa ile temel ve kalbur olmak üzere 8 kemikten yapılmış bir kutu […]