Nedir

BAMYA « Bitkiler

Ebegümecilerden bir bitki. Ilık iklimlerde bir yıllık, sıcak iklimlerde daha uzun ömürlüdür. Afrika ve Asya'dan bütün dünyaya yayılmıştır. Memleketimizde de eskiden beri yetiştirilmektedir. Sapı, ılık iklimlerde 70-90 cm. sıcak iklimlerde 1-2 metredir. Yapraklar1 el ayası şeklinde, kökleri oldukça derinde, meyvesi ince uzun piramit şeklinde tohumları yuvarlak, oval ve yeşil renktedir.

Çiçek açar açmaz toplanır ve ipe dizilerek güneşte kurutulur.

ASTRONOT « Meslekler

Son, yıllarda, aya ve öbür gök cisimlerine Yeryüzünden ulaşılabilmek yolunda yapılan çalışmalarda, uzay uçuşu yapacak şekilde özel olarak yetiştirilen elemanlara verilen ad. Astronotların. bu uzay yolculukları sırasında bindikleri peyk de genel olarak “uzay kapsülü” adı ile anılmaktadır .

İkinci Dünya Savaşı sonunda, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri, öbür taraftan Sovyet Rusya tarafından yürütülmekte olan uzay araştırmaları sonunda, uzaya gönderilen sun'î peykleri, pek çok yeni bilgiler ve sonuçlar elde edilmiş bunlar da 1961 yılında, uzaya insan gönderebilmenin mümkün olabileceği sonucunu doğurmuştu.Rusların köpeklerle Amerikalıların maymunlarla yaptıkları denemeler, uzaya canlıların gönderilebilmesini sağlamıştır.

Bu denemelerden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya, uzaya insan gönderilmesinde de başarıya ulaştılar. 1961 den 1963 yılının ilk yarısına kadar geçen iki yıl içinde, her iki devlet tarafından uzaya altışar kişi gönderildi.

Amerikan kapsülleri:

Freedom 7-5 Mayus 1961 de atılan ilk insanlı Amerikan kapsülüdür. İçinde astronot Alan B. Shepard'ın bulunduğu kapsül, 15.22 dakikada 200 kilometre ye çıktı ve 500 km. ye yakın yol aldı.

Liberty Bell 7-21 Temmuz 1961 de atıldı. İçinde asronot Girissom vardı. 15.22 dakika uzayda kaldı.

Friendship 7-20 Şubat 1962 de atıldı. İçinde astronot John Glenn vardı. Dünya çevresini dolaşan ilk Amerikan kapsülü oldu. Dünya çevresinde 3 defa dolaştı. 4 saat 56 dakika uzayda kaldı.

Aurora 7 - 24 Mayıs 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot Scott Carpenter bulunuyordu. 4 saat 56 dakika uzayda kaldı ve dünya çevresini 3 defa dolaştı.

Sigma 7 - 3 Ekim 1962 de fırlatıldı. İçinde de astronot Walter Schirra bulunuyordu. 250.000 km. den fazla yol aldı. 6 defa dünya çevresini dolandı ve uzayda 9 saat 11 dakika kaldı.

Faith 7 - 15 Mayıs 1963 te fırlatıldı. İçinde astronot Gordon Cooper bulunuyordu. Bir milyon km. ye yakın yol aldı. Dünya çevresini 22 kere dolaştı. Uzayda 34 saat 19 dakika kaldı. Rus kapsülleri:

Vostok I, - 12 Nisan 1961 de fırlatıldı. İçinde, ilk defa uzaya çıkan insan olarak Yuri A. Gagarin bulunuyordu. Dünya çevresinde bir kere dolandı, uzayda 1 saat 48 dakika kaldı.

Vostok II, - 2 Ağustos 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot German Titov vardı. Dünya çevresinde 17 defa dolaştı, 25 saat 15 dakika uzayda kaldı.

Vostok III - 11 Ağustos 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot A. Nikolayev bulunuyordu. 64 defa dünyayı dolaştı. 95 saat uzayda kaldı.

Vostok IV, - 12 Ağustos 1962 de fırlatıldı. İçinde astronot Fepel Popoviç bulunuyordu. Dünya çevresini 48 defa dolaştı. 71 saat uzayda kaldı.

Vostok VI, -16 Haziran 1963 te fırlatıldı. İçinde astronot V. Bikovski bulunuyordu. Uzayda 4 gün 23 saat 54 dakika kaldı. 3.500.000 km. ye yakın yol aldı. Vostok VI, . 16 Haziran 1963 te fırla tıldı. İçinde, uzaya gönderilen ilk kadın astronot olan Valentin Tftreçkova bulunuyordu. 2 gün 22 saat 49 dakika uzayda kaldı 1.200.000 km. ye yakın yol aldı.

HİNDİBA « Bitkiler

Salata ve sebze olarak yenen mayhoşça yapraklı bir bitki. Çoklukla çayırlarda ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişir. Ak ve kara olmak üzere iki çeşidi vardır. Kökü toz haline getirilerek bazen kahveye karıştırılır.

BESARABYA « Genel Coğrafya

Güney - Doğu Avrupa'da Dnyes-ter ve Prut nehirleri arasında Karadenizden Polonya’ya kadar uzanan bölge.Bugün Sovyetler Cumhuriyetine bağlı bulunmaktadır. Yüzölçümü 45. 630 kilometrekare, nüfusu 3 milyon kadardır.

Besarabya, Bayezit II. devrinde Osmanlıların eline geçmiş , Bükreş Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştır. 1917 de Rus İmparatorluğu çökünce Besarabya'da Millî Meclis kurulmuş ve 27 Kasım 1918 de kayıtsız şartsız Romanya ile birleşmiştir. Bu birleşmeyi hiçbir zaman kabul etmemiş olan Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında 26 Haziran 1940 ta bir ultimaton vererek Besarabya'yı İşgal etmiştir. 1941 yılında Alman orduların an yardım gören Romanya, Besarabya'yı tekrar ele geçirmişse de İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda (Haziran 1945) tekrar Sovyetler Birliğine geçmiştir.

GAZİPAŞA « Türkiye Coğrafyası

Antalya iline bağlı ilçe. Yüzölçümü 600 kilometrekare, nüfusu 15.416 dır. İlçenin yüzeyi, kuzeyde Batı Toros dağlarının güneye bakan sert ve dik yamaçları ile, daha güneyde ormanlarla kaplı vadi ve sırtlardan ibarettir. Hayvancılık, meyvecilik ve orman ürünleri ilçenin başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi 1.642 nüfuslu Pazarcı kasabasıdır.

KİLİS « Türkiye Coğrafyası

Gaziantep iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.347 kilometrekare, nüfusu 67.143 tür. Gaziantep ilinin güneyinde bulunan Kilis ilçesinin güneyini Türkiye-Suriye sınırı çevrelemektedir. Yüzeyi, genel olarak tatlı dalgalı, yer yerleşmelik ve makilerle kaplı, çoklukla çıplak ya da bağlarla örtülü sırtlardan ve ovalardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı tahıl ekimi, üzüm ve zeytin yetiştiriciliğine dayanmaktadır.İlçe merkezi 33.289 nüfuslu Kilis kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy