Nedir

HAVZA « Türkiye Coğrafyası

Samsun iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 794 kilometrekare nüfusu 44.933 dür. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli ve yer yer ormanlarla kaplı sırtlardan meydana gelmiştir. İlçe, çok eski yıllardan beri kaplıcaları ile ünlüdür. Arpa ,buğday, pancar mısır ekimi önemlidir.İlçe merkezi 9.463 nüfuslu Havza kasabasıdır.

PİRİNÇ « Bitkiler

Sıcak ve sulak topraklarda yetiştirilen kapalı ve iki çenekli tohumlarda buğdaygillere bağlı bir bitki ve onu başaktan, kabuktan ayrılış taneleri. 20-25 santimetre su içinde bırakılmış ve sıcaklığı yirmi dereceden aşağı olmayan tarlalarda yetiştirilir. Tarladaki su, pirinç başaklarının toplanacağı zamana kadar kalır. Hasat mevsiminde suyu çekilmiş tarlada pirinç başakları toplanır, başaklardan da taneler ayrılmak suretiyle kabuklu ve buğday tanesi büyüklüğünde pirinç taneleri meydana çıkmış olur. Pirinç, bütün dünyada kullanılan önemli besin maddelerinden biridir.

BAYKAL GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

Doğu Sibirya'da dağlar arasında bir göl. Geıüşliği33.000 kilometrekare, deniz yüzünden yüksekliği 462 metredir. Kışın, gölün yüzü, kalınlığı 1 metreyi geçen buz örtüsü ile kaplanır. Bu hal Mayısa kadar sürer. Kışın buz örtüsünün üstünden bütün taşıt araçları geçer, yazın da vapurlar işler.

TAYF « Astronomi

Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere verilen ad. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar ayrı ayrı açılarla kırılırlar ve böylece değişik yedi renkli tayfı meydana getirmiş olurlar. Özellikle güneş ışığında görülen bu tayf, yağmurlu havalarda görülen ebemkuşağında, yağmur damlalarının bir prizma vazifesi görmesi sonucu belirli bir şekilde kendini gösterir. Renkler, sırası ile şunlardır : Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ,mavi, lâcivert, mor.

GOLF « Spor

Açıkhavada oynanan İskoçya millî oyunu. Oyun, büyüklüğü fazla olmayan topları özel golf değnekleri ile belirli yerlerdeki ufak deliklere sokmak suretiyle oynanır. Yorucu olmayan ve açık havada oynanan bir oyun olduğu için çoklukla ihtiyarlar tarafından oynanmaktadır.

BAZ « Kimya

Genel olarak asitlerle tuz meydana getiren bileşiklere verilen ad. Bazlar eriyiklerinde hidroksil (OH) grubu veren bileşiklerdir. Eriyiklerinde kırmızı turnusolü maviye, fenolfitaleyinin alkoldeki eriyiğini kırmızımtrak menekşeye, mavi kongoyu kırmızıya, metil oranjı sarıya boyarlar.

Bileşimlerinde bir hidroksil grubu bulunan bazlar tek değerli, iki ya da üç hidroksil grubu bulunanlar iki ya da üç değerli olurlar. Asitlerle birleşerek tuzları, metallerle birleşerek metal hidroksitleri meydana getirirler.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy