Nedir

BEYAZ RUSYA « Dünya Coğrafyası

Litvanya, Letonya, Polonya ve Ukrayna arasında Sovyetler Birliğine bağlı bir cumhuriyet. Yüzölçümü 218.000 kilometrekare, nüfusu 8.000.000 dur. Başşehri Minsk'tir. Ana çizgileriyle hafif tepelikler ülkesi olan Beyaz Rusya, da kışlar soğuk ve kurak geçer. Başlıca ekonomik varlığı geniş tarla ekimi, ne dayanır. Çavdar, arpa, keten, patates yetiştirilen başlıca ürünlerin dendir. Bu arada hayvancılık ve orman işletmesi de önemli yer tutar.

LAİKLİK « Devlet

Din ile dünya meselelerinin, siyaset ve hükümet işlerinin ayrı olması. Lâiklik, toplumla ilgili her konuda dini söz sahibi kabul etmez. Dini, her kişinin tek başına ve kendisine ait özel bir inancı olarak kabul eder. Devletin, dinle ilgili konularda söz sahibi olmamasını ister. Lâik bir toplumda, her vatandaş, dilediği dine bağlanmakta ve dinin gerekliliklerini yerine getirmekte serbesttir. Lâik bir toplumda, eğitim ve öğretim, vatandaşları ilgilendiren kanunlar, bu yönden değerlendirilir.

Din ile devlet işlerinin ayrılmağa başlaması ilkin XIX yüzyıl sonlarına doğru Fransa'da başlamıştır. Eğitim ve öğretimin lâik olması, kanunların laikleştirilmesi ile Fransa, ilk lâik devlet olmuştur. Türkiye'de ise lâiklik, Cumhuriyetle birlikte başlamıştır. Saltanatın kaldırılması, hilâfetin Türkiye sınırlan dışına çıkması, eğitim ve öğretimin, Millî Eğitim Bakanlığı kanalı ile laikleştirilmesi, kanunların, bu açı içinde düzenlenmesi, hep Cumhuriyetten sonra olmuştur. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, lâik bir cumhuriyettir.

BARIŞ « Toplum ve Toplum Yapısı

Savaştan ve dargınlıktan uzak, dostluk ve anlaşma hislerinin egemen olduğu bir durum. Milletlerarası hukukta bir devletin, başka bir devletle savaş halinde olmaması anlamına gelir.

Tarihin ilk zamanlarından beri milletler birbirleri ile yıpratıcı birçok savaşlar yapmışlar, buna rağmen devamlı bir barış kurmak amacı içinde teşebbüslerde bulunmuşlardır. Fakat milletlerin bir araya gelerek devamlı bir barış sağlamak için gayret saf etmeleri 1899 da Lahey'de toplanan barış konferanslarından sonra olmuştur.

Milletlerarası anlaşmazlıkları barış yolu ile çözmek için çareler ariyam bu konferanslar sonucu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilâtı gibi kurumlar kurulmuştur. Bugün Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, milletlerarası devamlı bir barışı sağlamak ve çıkacak anlaşmazlıkları barış yolu ile çözmek için çalışan en önemli bir organdır.

MİKROSKOP « Teknik

Küçük maddeleri büyütmek için kullanılan bir âlet. Gözle görülmeyen canlı ve cansızları, bazı büyük maddelerin parçalarını incelemekte kullanılır. Bu gördüğü işler bakımından mikroskop, hemen hemen bütün bilimlerin olduğu kadar, özellikle mikrobiyoloji biliminin ve tıbbın en önemli yardımcısı olan bir âlettir.

Normal bir mikroskop, başlıca a - gövde, b - ayak, c - hareketli tüp'ten meydana gelmiştir.

Gövdede ayna ve diyafragma bulunur. Tüpün üst kısmında oküler, alt kısmında da objektifler yerleştirilmiştir. Diyafragma açılarak ilkin ayna ile ışık ayarı yapılır. Sonra mikroskopta bakılacak cismin, preparasyonda hazırlanmış bölümü ya da kendisi, tablanın deliği üzerine konur; ilkin küçük numaralı objektifle genel bir görünüm, sonra da büyük numaralı objektifle istenen özel görünüm elde edilmiş olur.

Bilinen mikroskoptan başka son zamanlarda, elektronik mikroskop bulunmuştur. Bu mikroskopta ışık yerine elektron dalgalarından faydalanılmaktadır. Elektron dalgalar, ışık dalgalarından daha kısa olduğu için daha küçük cisimlerin görülmesi böylece sağlanmış olmaktadır. Bu âlet ilkin Alman bilgini Hans Buch tarafından 1826 yılında bulunmuştur. Bugün bu mikroskop, en küçük cisimleri gösterebilecek kadar gelişmiş bulunmaktadır.

TAVUK « Hayvanlar

Kümes hayvanlarından bir kuş. Tavukgillerin örnek hayvanıdır. Kümeslerde beslenir. Eti için beslendiği gibi, yumurtası için de beslenir. Yumurtadan yeni çıkmış yavrusuna “civciv”, daha büyüğüne “piliç”, erkeğine “horoz” adı verilir. Pek çok cinsleri vardır.

BERKEFELD SÜZGECİ « Sözlük

İçinden geçirilen suyu- pislik ve mikroplarından temizleyerek süzen bir süzgeç. İlk defa Wilhelm Berkefeld (1836 - 1887)tarafından yapılmıştır. Bu süzgeç Terre D'infusoir denilen bir toprağın pişirilmesi ile yapılmış bujilerdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy