Nedir

SARIYER « Türkiye Coğrafyası

İstanbul iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 150 kilometrekare nüfusu 489990 dur. İstanbul Boğazı'nın Rumeli kıyılarındadır ve engebeli, dalgalı ve makilerle kaplı sırtlarla, aralarındaki vadilerden ibaret bir yüzeye sahiptir. Halkın geçimi çeşitli işlerle olmaktadır. Merkezi 43991 nüfuslu Sarıyer kasabasıdır.

ZEBRA « Hayvanlar

Yaban eşek türü. Attan küçük, derisi koyu sarı ya da siyah renklidir. Ancak tüylerin üzerinde yukardan aşağıya siyah yol şeritleri vardır. Afrika’nın geniş otluklarında yaşayan bir hayvandır. Kalabalık sürüler halinde gezerler ve ot yiyerek beslenirler. Koşuları hızlıdır, yırtıcı hayvanlardan kolayca kaçabilirler.

APENİN DAĞLARI « Dünya Coğrafyası

İtalyan yarımadasında boydan boya uzanan sıradağlar. Bu sebepten bu yarımadaya “Apenin yarımadası” da denir. Bu dağların uzunluğu 1.250, genişliği 40-41 kilometredir. Ligurva körfezinden Sicilya adasına kadar acık bir yay biçiminde uzanır. Adrivatik denizi kryıları boyunca, kıyıya dik inerler. En yüksek yeri, Orta Apeninlerde Gran Şano (2.914 metre) telesidir.

Gerek çöküntülerin, gerekse geniş ölçülü aşınmaların meydana getirdiği büyün enlileme vadilerle, birçok bölümlere ayrılmıştır. Altı narca gösteren Apenînleri şu ana bölümlerde toplamak mümkündür: Kuzey Apeninler, (Ligur-ya ve Etrüsk Apeninleri), Orta Apeninler, (Roma Apeninleri ve Abruzzi dağlık kütlesi), Güney Apeninler (Napoli ve Galabria Apeninleri).

Apeninlerin güney yamaçları denize dik indi&i halde kuzey yamaçlar Po ovasına doğru hafif eğilimli olarak uzanır.

Apeninlerin iklimi, İtalya'nın çukur bölgelerine göre daha sert ve serin; sıcaklık farkları daha çoktur. Akdeniz’in geniş yapraklı ormanları çok ver kaplayan başlıca bitki örtüşüdür. Çukur çanaklarıyla geniş vadilerinde orta büyüklükte şehirler ve köyler vardır. Tabiî güzellikleri çok güzel olan Apeninlerde bir çok iyi şoseler ve demiryolları yapılmıştır.

BOSNA « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasının kuzeybatı köşesinde bulunan ve Yugoslav federal halk Cumhuriyetini meydana getiren altı Cumhuriyetten biri. Kuzeybatı Yugoslavya'da Hırvanistan, Sırbistan ve Karadağ arasında tarihî bir bölge olan Bosna Hersek'in yüzölçümü 51.500 kilometrekare nüfusu 3.000.000 dur. İdare merkezi Bosnasaray, Osmanlı İmparatorluğu sınırları arasına girmiş uzun yıllar eyâlet daha sonra da il olarak idare edilmiştir. Halkı çoklukla müslümandır. Müslüman olan halka Boşnak adı verilir.

AKMADDE « Sağlık

Beyin ve omuriliğin yapısındaki sinir liflerinden (nöron uzantılarından) meydana gelen ve beyaz renkte görünen kısma denir. Akmadde, beyinde iç tarafta ve derinde bulunmasına karşılık omurilikte dışta ve yüzeydedir. Akmadde içindeki sinir lifleri birtakım demetler halindedir. Beyinde bulunan liflerden her biri ya beyindeki birtakım merkezlere giderler veya merkezlerden organlara dağılırlar. Merkeze doğru giden lifler duygu yollarını, merkezden gelen lifler, hareketimizle ve çeşitli salgılarla ilgili emir yollarını meydana getirirler. Sağ ve solda demetler halinde bulunan bu yollar beyin içinde çaprazlaşarak sağdaki sola, soldaki sağa geçtiğinden, beyinin sağ tarafındaki kısımlarda meydana gelen bir bozukluk sol taraf yarım vücudun duygusunun kaybolmasına, yani yarım inme'ye sebep olur.

Omuriliğin çevresini saran akmaddelerdeki sinir demetlerinin bir kısmı duyu yolları vasıtasıyla deriye gider, bir

kısmı da hareketimizi meydana getirmek için oynatıcı yollar vasıtasıyla derinde bulunan kısımlara dağılır.

DİSK « Spor

Sporlarda uzağa atılmak suretiyle kullanılan kurs. Yassı ve daire şeklinde, taştan ya da demirden yapılan ve çok ağır olan diskler, atletler tarafından döne döne fırlatılır ve en uzağa fırlatmış olan armağan alır. Bu günün sporlarındaki diskler, demir çemberle kuşatılmış daire şeklinde tahtadan yapılmıştır ve ağırlığı 1 kilo 963 gramdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy