Nedir

NOBEL ARMAĞANI « Dünya Tarihi

İsveç kimyager ve mühendis Alfred Nobel'in kurduğu milletler arası bir armağan. Alfred Nobel, çeşitli patlayıcı madde işletmelerinden ve Baku petrollerinden elde ettiği büyük servetten bıraktığı 9 milyon doları, bu armağan için ayırmış; her yıl, bir yıl önce insanlığa büyük hizmetlerde bulunanlar arasında, bu ana paranın getirdiği faizlerin bölünmesini vasiyet etmişti. Nobel armağanı, beş bölümde dağıtılmaktadır: Fizik (İsveç Bilimler Akademisi tarafından), Tıp (Stockholm Tıp Fakültesi tarafından), Edebiyat (Stockholm Edebiyat Akademisi tarafından), Barış (Norveç Parlâmentosundan seçilen 5 kişilik bir kurul tarafından).

PKOMETHEUS « Mitoloji

Yunan mitolojisinin ateş tanrısı. Titan Lapedus'un oğlu. Zeus'un düşmanıdır. Ateşi çalıp insanlara verdiği için Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağlarından birine bağlanmıştır. Burada Prometheus'un ciğeri hergün bir kartal tarafından yenmiş, fakat ciğeri her gece yeniden büyümüştür. Uzun süre devam eden bu işkenceden, kartalı öldürmek suretiyle Herakles tarafından kurtarılmıştır.

ATROFİ « Sağlık

Beslenme azlığı ve bozukluğu sebebi ile anatomik kısımların, beslenmesinin tam tersi olan bir hal almaları; besisizlik.

Atrofi, organların küçülmesi ya da çalışan hücrelerin sayısının azalması ile kendini gösterir ve organların tam beslenmelerini gerektirecek çeşitli hastalıklardan ve besin yetersizliğinden ileri gelir.

MANŞ DENİZİ « Dünya Coğrafyası

İngiltere ile Fransa arasındaki deniz. Atlas Okyanusu'nun koludur. Doğuda Dover boğazı ile Kuzey denizine karışır.

AĞLASUN « Türkiye Coğrafyası

Burdur iline bağlı bir ilçe. Nüfusu 3.660 tır. Yüzeyi, engebeli ve biraz meyilli yamaçlardan ve düzlük alanlardan meydana gelmiştir. İlçe topraklarının doğuşunda ormanlar, batısında dağlık alanlar yer alır. Tahıl ekimi, ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçe merkezi, 2.928 nüfuslu Ağlasun kasabasıdır.

BOLU « Türkiye Coğrafyası

Karadeniz bölgesinin batı bölümünde bir şehir. Nüfusu 13.743 tür. Ankara - İstanbul karayolunun ortasına yakın bir yerde (Ankara - Bolu 212 km. İstanbul -Bolu 279 km.) Bolu ovasının kuzey bölümündedir. Denizden yüksekliği ortalama olarak 725 metredir. Çevresi çam, kayın ormanlarıyla kaplı dağlarla ovaya yakın yerlerde fundalıklar, bağ ve bahçelerle kuşatılmış şirin ve eski şehirlerimizden biridir.

İçinde Osmanlılardan önceki devirlere ve Osmanlılara ait pek çok tarihî eserler bulunan Bolu, Orhan Gazi'nin komutanlarından Konur Alp tarafından ele geçirilmiştir. Yıldırım Bayezit'in Ankara Savaşı yenilgisinden sonra bir ara İsfendiyaroğullarının saldırısına uğramışsa da Murat II. devrinden sonra hep Türklerin egemenliğinde kalmıştır.BOLU İLİ

Kuzeybatı Anadolu illerinden biri. Yüzlölçümü 11.033 kilometrekare, nüfusu 353.004 tür. Batıdan Sakarya, güneyden Ankara, doğudan Çankırı kuzeyden Zonguldak illeri ve Karadenizle çevrilidir.Topraklarının % 46 sı ormanlık ve fundalıktır. Ticaret maddelerinin başında orman ürünleri gelir. Bu arada hububatı ve bilhassa meyvacılığı ile ünlüdür. Sınırları içinde irili ufaklı bir hayli göl vardır.Turistik bir özelliği olan Abant gölü bunlardan biridir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy