Nedir

DÜZCE « Türkiye Coğrafyası

Bolu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.496 kilometrekare, nüfusu 112.247 dir. Düzce ovası ile bu ovayı çevreleyen dağlık alanlardan meydana gelmiştir. Çevrede bulunan dağlar, ormanlarla kaplıdır. Çok verimli tarım faaliyeti olan bir yerdir. Özellikle mısır, buğday, patates, bol oranda yetiştirilir. İlçe merkezi 18.169 kasabasıdır.

AFRİKA - ASYA KONFERANSI « Tarih

Bandung Konferansı - 1955 yılında Endonezya'da Bandung şehrinde toplanmıştır.

Bizim de katıldığımız bu konferansta İki kıt'a milletleri arasındaki görüşler sonucu üç fikir ayrılığı müzakerelerde müşahede edilmiştir. Batı Bloğu, komünist grup, tarafsızlar grubu. Böyle esaslı fikir ayrılıkları olduğu halde, konferansta ekonomik ve kültürel işbirliği, Self-Determinasyon, Kamboçya,Seylân, Japonya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal ve Birleşmiş Vietnam devletlerinin Birleşmiş Milletlere kabulü, Fransızların Fas ve Tunus'taki İdaresi, Hollanda'nın Yeni Gine'deki idaresi hususunda karara varılmıştır. Konferansta, Kızıl Çin’in itirazına rağmen Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Beyannameside desteklenmiştir.

ÇUBUK « Türkiye Coğrafyası

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.443 kilometrekare, nüfusu 44.836 dır. İlçe yüzeyi çoklukla geniş sırtlardan ibarettir. İlçenin içinden Çubuk çayı geçmektedir. İlçenin merkezi olan Çubuk kasabası 5.938 nüfuslu bir kasabasıdır.

İlçe ve kasabada ticaret tahıl, canlı hayvan ve canlı hayvan ürünleri, balmumu gibi maddelerden ibarettir.

AYASOFYA « Tarih

En ünlü Bizans kilisesi. İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra Fatih'in emri ile camiye çevrilerek muhafaza edilmiş, 1935 te müze haline getirilerek korunması sağlanmıştır.

Birinci defa Bizans İmparatorlarından Büyük Konstantinos tarafından 326 yılında yaptırılmıştır. Fakat bir deprem sonunda yıkıldığı için Kostantinos II. zamannda 360 yılında yeniden yapılmış; bu bina da bir ayaklanmada yanıp yıkıldığı için Theodosios II. devrinde yeniden yaptırılmış ve 415 yılında halka açılmıştır. Fakat Ayasofya'nın ömrü yine uzun olmamış, 532 yılında çıkan bir ayaklanma sonunda yeniden yıkılmıştır. İmparator Justinianus zamanında ve beş yılda yeniden yaptırılarak 537 yılında halka açılmıştır. Bu bina da çeşitli depremler sonucunda birkaç defa hasara uğramış ve onarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması üzerine camiye çevrilmek için gerekli tamirat yapılmış, fakat mozayıklarına dokunulmamıştır. Bir minaresi Fatih tarafından yaptırılmış, öbür minareleri de Beyazit II. ve (Selim II. ) zamanlarında yaptırılmıştır. Son iki minare Mimar Sinan'ın eseridir. Bugün İstanbul'un eski eserler müzelerinden biri olan Ayasofya, sade mimarî ve tezyini sanatların değil, eski ve yeni pek çok efsanelerin de müzesidir.

ÇAYCUMA « Türkiye Coğrafyası

Zonguldak iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 494 kilometrekare, nüfusu 57.764 tür. İlçesinin yüzeyi genel olarak dağlıktır. Dağlık alanlar, hafif meyilli yamaçlar meydana getirmektedir. Karadenize dökülen Filyos çayı, bu dağlık alanı derince yarar. Hayvancılık ve hayvan ürünleri, ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.

İlçe merkezi 2.713 nüfuslu Çaycuma kasabasıdır.

FAL « Toplum ve Toplum Yapısı

Çeşitli vasıtalarla, sözde geleceği bilmek, kayıptan haber vermek, talihi anlayabilmek işi. İnsanlar, gelecekle ilgili haberleri daha önceden bilebilmek, buna göre davranışlarını ayarlayabilmek için, bu konuda, insanlığın başlangıcından beri çok çalışmışlardır. Bu bilebilmek isteğinin yanı sıra, toplumun da verdiği zorunluluklar sonucu, özellikle ilkel çağlarda, falcılık, sihirbazlık, insan toplumlarının, önemli bir yaşama şartı halinde yer alınıştır.

Bugün için bu yaşama şartı kalmamış olmakla beraber, falcılık geri kalmış ülkelerden medenî ülkelere kadar, seyrini ve şeklini değiştiren bir özellik halinde devam ede gelmektedir. Medenî toplumlarda, insanların geleceği öğrenebilmesi yanında, bir eğlence vasıtası da olmuş, bu yüzden falcılık, bu toplumlarda, eski büyük önemini kaybetmiştir.

Fal, kahve telvesi, oyun kâğıdı, el ayası gibi şeylere bakılmakla, bunlarda görüldüğü kabul edilen şeyleri değerlendirmekle meydana gelir.Bugün için, falcılıkta ileri gitmiş bir toplum olarak, hâlâ göçebe hayatı yaşamakta devam eden çingeneler gösterilebilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy