Nedir

GÜMÜŞHANE « Türkiye Coğrafyası

Gümüşhane ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 5.373 tür. Şehir, dar bir vadi içinde uzanan Harşit deresinin çevresinde, 1.400 metre yükseklikte kurulmuştur. Şehrin bulunduğu vadinin kuzeyi çıplak ve dik meyilli yamaçlardan, güneyi de yükseltisi 2.500 metreyi bulan dağlardan ibarettir. Şehir bahçelerle doludur. Kiraz, elma ve armutları ünlüdür.

GÜMÜŞHANE İLİ

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 10.059 kilometrekare, nüfusu 243.115 tir. Kuzeyde Trabzon,doğuda Artvin ve Erzurum batıda Giresun, güneyde Erzincan illeriyle sınırlıdır. Sınırları içinde Doğu Karadeniz dağ sıraları yeralmaktadır. Bu sebeple yüzeyi dağlıktır. Tarım işleri azdır. Halkının başlıca geçim kaynakları orman ürünleri, hayvancılık, meyveciliktir.

ADEN « Dünya Coğrafyası

Arabistan yarımadasının güney batısında. Babülmendeb boğazının 180 kilometre doğusunda ve çorak bir yarımadada bulunan bir kıyı şehridir. Doğu Asya'dan gelen gemiler için önemli bir kömür alma istasyonudur. Hint yolu 1839 yılında İngilizler tarafından alınmıştır. İ927 den beri İngiliz Sömürgeler Bakanlığına bağlıdır.

Himaye bölgesi ile birlikte yüzölçümü 290.200 kilometrekare ve nüfusu 155.000 tir. Belli başlı ihracat maddeleri tütün, tahıl, tuz, kahve ve şekerdir. Ticaret çoklukla transit ticaretidir.

MEDİNE « Dünya Coğrafyası

Suudî Arabistan'ın Hicaz'da bulunan bir şehri. Nüfusu 50.000 dir. İslâm dünyasının Mekke'den sonra en kutsal şehridir. Asıl adı “Yesrib” iken, Peygamber Muhammed'in, Mekke'den buraya hicret etmesinden sonra Peygamber'in Şehri anlamına “Medine tün Nebiû” adını almış, Medine de bu addan kısalmıştır. Şehrin ortasına yakın yerinde Peygamberin kabri ve mescidi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ « Türkiye Coğrafyası

Türkiye'yinin coğrafya bölgelerinden biri. Anadolu’nun doğu sınırlarından başlar ve batıya doğru daralarak uzanır. En geniş ve yükseltisi en fazla olan bölgelerden biridir.

Yüzey Şekilleri :Bu bölgenin, her şeyden önce göze çarpan özeliği, çok yüksek olmasıdır. Ortalama yükseklikli 1.800 - 2.000 metre arasındadır. Yüzey sekilerini, ana çizgileriyle doğubatı doğrultusunda uzanan sıradağlarla, bunlar arasında kalan daha alçak havzalar meydana getirir. Sıdağlar, Tunceli bölgesinde birbirine yaklaşarak bir düğüm meydana getirirler. Bunun doğu ve batısında dağ sırları birbirinden uzaklaşarak aralarında alçak alanlar meydana getirirler.

İklim : Bu bölgenin iklimi, şiddetli karasaldır. Yağışlar genel olarak azdır. Az yağış olan havzalar ve nispeten alçak platolar steple kaplıdır. Bununla birlikte çukur ovalarda yazlar oldukça sıcak geçer.

Sular : Doğu Anadolu'dan çıkan nehirlerin bir kısmı (Kura, Araş) Hazar denizine, bir kısmı da (Dicle, Fırat) Basra körfezine dökülür. Allahüekber dağından çıkan Kura nın yalnız bir bölümü topraklarımızdadır. Araş da Bingöl dağlarından doğar, bir kolu olan Arpa çayı ile Ermenistan la aramızdaki sınırı meydana getirir ve Azerbaycan'da Kura ile birleşerek Hazar denizine dökülür. Fırat, Karasu ve Murat suyunun birleşmesinden meydana gelmiştir. Karasu, Erzurum yöresinden, Murat suyu Van gölü çevresindeki Aladağ’dan doğar ve bu ikisinin birleşmesinden meydana gelen Fırat nehri Irak'ta Dicle ile birleşerek Basra Körfezine dökülür. Dicle nehri ve Gölcük yakınlarından doğar.

Doğu Anadolu'nun en önemli gölü Van gölüdür. Bundan başka Erçek, Çıldır ve Gölcük, fazla büyük olmayan göllerdendir.

Nüfus ve şehirler : Doğu Anadolu, yurdun en tenha alanıdır. Ortalama nüfus sıklığı 15 dir. Bölgenin dağlık ve sert iklimi olması, yolların azlığı, burada yaşama şartlarını elverişsizleştirilmiştir. Ovalar arasında fazla yüksek olmayanlar biraz kalabalıktır. En kalabalık yerler Malatya ve Elâzığ taraflarıdır. En az kalabalık olan yerler de Van gölünün doğusu ile Hakkâri dağlık bölümüdür. Doğu Anadolu'nun en önemli şehri Erzurum'dur. Sınırlara doğru-giden yollara hâkim olan Erzurum, bir sınır kalesi özelliğindedir. Bundan başka Kars, Karaköse, Muş, Van önemli merkezlerdir.

Ekonomi : Doğu Anadolu'da halt çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Bölgede otlakların zengin olması, yetiştirilen çeşitli ürünlerin, yolla derilmemesi büyük baş hayvanı yetiştirilmesini ön plâna çıkarmıştır.

Bu arada, çukur havzalarda, arpa, buğday, patates ekimi önemli yer tutar.

SANDIKLI « Türkiye Coğrafyası

Afyon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.952 kilometrekare, nüfusu 62.971 dir. İlçe yüzeyi, genel olarak, hafif dalgalı ve çoklukla düzlük alanlardan meydana gelmiştir. Halkın başlıca geçim kaynağı, geniş tarla ekimine dayanmaktadır.

İlçe merkezi 9.357 nüfuslu Sandıklı kasabasıdır.

ANTEN « Fizik

Gerek elektrik enerjisinin radyo dalgaları halinde uzaya yayılmasını gerekse uzaydaki radyo dalgalarından alıcıları çalıştıracak elektrik enerjisinin elde edilmesini sağlayan araçlar. Bu sebeple antenlerin radyo tekniğinde önemli bir yeri vardır.

Radyo dalgaları, yalnız dalgalı elektrik akımlarıyla elde edilir. Dalgalı elektrik akımı, belli bir süre içinde yönü ve şiddeti muntazam olarak değişen bir akımdır. Akımın şiddeti sıfırdan başlayarak derece derece artar ve yüksek (maksimum) bir değer aldıktan sonra tekrar aynı şekilde sıfıra düşer. Radyo dalgalan da bu dalgalı elektrik akımlarına uyarak her an değişik olur ve herbiri ardına pozitif ve negatif değerleri alarak akımın devrine benzer bir devir yapar.

Bu sebeple, elektrik enerjisini uzaya yaymak işinde anten denilen tertipler kullanılır. Antenler, esas olarak, yeryüzüne dikey şekilde gerilmiş bir ya da daha fazla telden meydana gelmiştir. Bu tertibin başarılı olabilmesi için, boyunun, akımın dalga uzunluğu ile orantılı olarak fazla ya da az, olması gerektir.

Antenler, elektrik enerjisini uzaya yayıcı olabildikleri gibi, uzaya yayılan radyo dalgalarından elektrik enerjisi toplamak için de kullanılır. Toplanan elektrik enerjisinin miktarı da antenin boyu ile orantılıdır. Yani antenin boyu ve yüksekliği arttıkça, toplayacağı enerji miktarı da artar.

Verici ve alıcı antenlerin, bugün pratikte kullanıldıkları amaca göre yapılmış birçok şekilleri vardır.

Evlerde, alıcı anten olarak tek tel ve çerçeve anteni kullanılır. Bir telsiz âletinin, özellikle bir radyonun mükemmel çalışması, antenin iyi kurulmasına bağlıdır. Bir radyonun yarı değeri onun antenindedir. Evlerde, mükemmel bir anten elde etmek için antenin dikey olmasına, imkân nispetinde açıkta kurulmasına, elektrik tellerinden uzak olmasına, magnetik olmayan tellerden yapılmasına, uzunluğunun 15-25 metre olmasına dikkat etmek gerektir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy