Nedir

GÜVERCİN « Hayvanlar

Güvercinler takımının örnek türü olan bir kuş. Çeşitlerinin beş altı yüzden fazla olduğu sanılmaktadır. Başları küçük, kısa boyunlu kuşlardır. Yüzlerinin rengi cinslerine göre değişir. Yabani çeşitleri olduğu gibi, evcil olanları da vardır. Yabani olanları, etleri beğenilen av kuşlardandır. Evcil olanları, evlerde yetiştirildikleri gibi, şehir ve kasabalarda cami avlularında, eski konaklarda toplu olarak bulunurlar.

Güvercinler, eski devirlerden bu yana, postacılıkta kullanıla gelmiştir. Güvercinlerin özel bir cinsi olan ve "posta güvercini" adı ile anılan bu cinsler, 120, 130 kilometreye kadar uçabildikleri, fırtınalı havalarda bile yönlerini değiştirmeden istenilen yere ulaşabildikleri için, özellikle ordu haberleşmelerin de kullanılmıştır.

BANAT « Genel Coğrafya

Macar ovası'nın güney bölümünde Tuna ile Mureş ırmakları ve Transilvanya Dağları arasında kalan bir bölge. Yüzölçümü yaklaşık olarak 28. 000 kilometre, nüfusu 1.700.000 kadardır. Ekime elverişli ovaları, hayvan yetiştirme alanları ve ormanlarıyla her bakımdan zengin bir bölgedir.

İdarî birlik olarak tarihte ilk defa XVIII. yüzyılda. Karlofça Antlaşmasından (1699) sonra görülür.

Banat'ın merkezi, tarihlerimizde Tamışvar olarak geçen Temasvas şehridir.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında alınmış ve Tamışvar valiliği olarak Osmanlı İmparatorluğu idaresine katılmıştır. 1718 yılında imza edilen Pasarofça antlaşması ile Avusturya'ya bırakılmış, Birinci Dünya Savaşından sonra bir kısmı Romanya'ya, bir kısmı da Yugoslavya'ya verilmiştir.

ÇIRAĞAN SARAYI « Mimari Sanatı

İstanbul'da Boğaziçinde , Beşiktaşla -Ortaköy arasında Sultan Abdülâziz tarafından 1863 - 1867 yılları arasında yaptırılmış bir saray. Dört milyon altına mal olan plânı ve tezyinatı bakımından XIX. yüzyıl mimarimizin en güzel örneklerinden biri olan Çırağan sarayı, 1908 devriminden sonra kısa bir süre Meclisi Mebusan ve Âyan'a ayrılmış, 1910 yılında çıkan bir yangınla harap olmuştur. Bugün yalnız duvar, lan ve muhteşem kapıları kalmıştır. Tarihimizde Ali Suavi tarafından çıkarılan “Çırağan vakası” ile ünlüdür.

ÇAD CUMHURİYETİ « Dünya Coğrafyası

Afrika'nın kuzey yarısında bir cumhuriyet Yüzölçümü 1.247.000 kilometrekare, nüfusu 2.580.000 dir. Başşehri Fort - Lamy'dir. Kuzeyinde Libya, doğusunda Sudan, güneyinde Orta Afrika ve Kongo batısında Kamerun, Nijerya, Nijer Cumhuriyeti bulunmaktadır.

Çad Cumhuriyetinin kuzey bölümleri çöl yapıdadır. Güney bölümleri ise, bitki ve hayvan toplulukları bakımından oldukça zengindir. Orta bölümlerinde ise kuru vadiler yer alır. Çad gölü, ülkenin batı sınırı üzerinde bulunur. İlkin Fransızların yerleştiği bir ülkedir. Burada Fransızlar ,1910 yılında yerleşerek bir müstemleke kurmuşlardır, ikinci Dünya Savaşından sonra, Fransız Birliği içinde bir cumhuriyet olarak kalan Çad, 1960 Ağustos ayında, bağımsız bir cumhuriyet haline gelmiş ve Fransız Birliğinden ayrılmıştır. Halkı müslümandır. Pamuk, Amerikan fıstığı en önemli ticaret maddeleridir.

BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ « Tarih

Türk İstiklâl Savaşı'nda Yunan ordusunun tamamen yenilmesini ve savaşın zaferle sona ermesini, yeni Türk devletinin doğmasını sağlayan kesin sonuçlu meydan savaşı, Sakarya Meydan Muharebesinde işgalinden yenilgiye uğrayan Yunanlılar. Eskişehir Afyon hattına çekilmisler ve buraları tel örgülerle takviye ederek kesin bir savunma hattı kurmuşlardı. Sakarya Muharebesinden sonra durmadan devam eden hazırlıklar sonucu Türk Ordularının Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Yunan ordusunu kesin bir yenilgiye uğratmak ve

Türk topraklarının dışına çıkarabilmek için kesin sonuçlu bir savaşın bütün hazırlıklarını tamamlamış 26 Ağustos 1922 sabahı topçu ateşi ile başlayan bir baskınla bu savaşa başlanmıştır. İlk gün akşama kadar devam eden şiddetli çarpışmalarla düşman ilk yenilgilerine uğramış ve Kalecik, Belentepe, Tınaztepe ele geçirilmiştir. 27 Ağustos günüde başarılı olunmuş, Afyon düşman işgalinden kurtarılmıştır. 28,29 Ağustos günlerinde yapılan savaşlarda Yunan ordularının kesin bir yenilgiye doğru gitmekte oldukları anlaşılmış ve 30 Ağustos günü Dumlupınar’da yapılan meydan savaşını kaybetmişler ve başkomutanları esir edilmiştir. Bu meydan savaşından kurtulan düşman kuvvetlerinin Uşak yolu ile İzmir’e kaçmağa başlamaları üzerine savaşın yeni bir safhası başlamış ve düşman askeri ve kıtaları fasılasız beş gün beş gece takip edilerek 9 Eylül'de İzmir'e ulaşmıştır.

Böylece , iki hafta öncesine kadar Anadolu'da bulunan 200.000 kişilik düşman ordusu son erine kadar yok edilmiş; bütün Anadolu birkaç yıldır devam eden düşman işgalinden tamamen kurtulmuştur.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, gerek savaş sanatı gerekse meydana getirdiği siyasi, askerî, sosyal ve iktisadî problemler bakımından Türk tarihinin en önemli muharebelerinden biridir. Bu muharebe ile birkaç yıldır devam eden Türk İstiklâl Savaşı son bulmuş ve yeni Türkiye devleti doğmuştur.

TOKAT « Türkiye Coğrafyası

Tokat ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 32.725 dir. Yüzeyi, güneyden kuzeye doğru uzanarak Yeşilırmak vadisiyle birleşen Behzat suyunun vâdilik alanlarından ve bu vadileri çevreleyen yamaçlarından ibarettir.

TOKAT İLİ

Karadeniz Bölgesi illerimizden bir Yüzölçümü 10.157 kilometrekare, nüfus 437.590 dır. Kuzeyinde Samsun, kuzeydoğu ve doğusunda Ordu, güneydoğu, doğu ve güneyinde Sivas, güneybatısına Amasya ve Çorum illeri bulunmaktadır Yüzeyi, genel olarak engebelidir. Tahıl ekimi ve hayvancılık halkın başlıca geçim kaynağıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy