Bitkiler

PANCAR

Ispanakgillerden iki yıllık bir bitki. Kapalı tohumları çift çenekli, çiçekleri taçsız, yumru köklüdür. Tohumundan ilk yıl yumru bir kök meydana gelir. Aynı yıl, toprak üzerinde yürek biçiminde yapraklar görülür. İkinci yıl ise uzun bir gövde olur. Bunun ucunda çiçekler açar.Pancarın çeşitli cinsleri vardır. Bu cinslerin en önemlisi “şeker pancarı” dır. Bunun etli kökleri daha şişkin […]

MENEKŞE

Menekşegillerin örneği olan bitki. Yürek biçimini andıran yaprakları sapsız olduğu için hemen hemen hiç boy vermez. Çiçekleri, küçük, değişik koyu renklerde ve güzel kokuludur. Menekşe, hemen her bahçede bulunan bir süs bitkisidir.

PAPATYA

Bileşikgillerden, kapalı tohumlu, çift çenekli, bitişik taç yapraklı bir yıllık kır bitkisi ve onun beyaz, sarı yapraklı çiçeği. Kırlarda, tarla ve yol kenarlarında, baharda kendi kendine yetişir. Çiçeğinin kokusu kuvvetlidir, bazı böcekleri sersemletir.

SEDİR

Kozalaklılardan bir orman ağacı. Boyu kırk metreye kadar varabilen ve kerestesi yapı işlerinde kullanılabilen bir ağaçtır. Özellikle Suriye ve Lübnan dağlarında bulunur. Kuzey Afrika‘da Atlas dağlarında ve Himalayalar’da yetişenleri de önemlidir.

MERCİMEK

Baklagillerden bir bitki. Özelikle kumlu topraklarda yetişir. Beyazımtırak morumsu çiçekler açar. Taneleri, fasulyede olduğu gibi bir torba içindedir. Her bir torbadan iki tane çıkar. Bu tanelerin rengi koyu yeşil ya da kirli kırmızıdır. Kuru yada yaş olarak yemeği, çorbası yapılır. Önemli besinlerimizden biridir. Mercimek, eski çağlardan beri bilinen ve yetiştirilen bir bitkidir. İlk defa yetiştirildiği […]

PAPİRÜS

Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki. Uzun ve geniş bir sapı vardır. Sapının içindeki yumuşak öz, lifler halinde kesilerek düz bir yere konur ve basınç altında kâğıt özelliği kazanır. Papirüsü kâğıt şeklinde kullanmak, Milât’tan binlerce yıl önce Mısırlılar tarafından uygulanmıştır.

SELÜLOZ

En çok bitkilerde bulunan bir polisakkarit. Bitki hücrelerinin zarları selülozdan ibarettir. Keten, kenevir, mürver özü, pamuk, eski çamaşırlar, oldukça saf selülozdur. Ağaçlarda selüloz “linyit” maddesiyle karışık bir halde bulunur, özellikle pamuk ve odundan, içindeki yabancı maddeler temizlenmek suretiyle elde edilir. Beyaz renkte, kokusuz, tatsız bir maddedir. Karbondioksit ve su buharı çıkarmak suretiyle yanar, geriye kömür […]