Bitkiler

PATLICAN

Patlıcangillerin örnek bitkisi ve bunun sebze olarak yenen yemişi. Meyvesi uzunca ya da toparlak mor renkte kabuklu olur. Pek çeşitli yemekleri yapılır. Patlıcan, ikiçeneklilerden otsu bir bitkidir. Yaprakları çift çift karşılıklı, oymalıdır. Çiçekleri menekşe renginde ve salkım biçimindedir.

PİRİNÇ

Sıcak ve sulak topraklarda yetiştirilen kapalı ve iki çenekli tohumlarda buğdaygillere bağlı bir bitki ve onu başaktan, kabuktan ayrılış taneleri. 20-25 santimetre su içinde bırakılmış ve sıcaklığı yirmi dereceden aşağı olmayan tarlalarda yetiştirilir. Tarladaki su, pirinç başaklarının toplanacağı zamana kadar kalır. Hasat mevsiminde suyu çekilmiş tarlada pirinç başakları toplanır, başaklardan da taneler ayrılmak suretiyle kabuklu […]

PROTOFİT

Bir hücreli bitkilere verilen ad. Bitkiler âlemi de bir hücreli bitkiler, çok hücreli bitkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Rose adlı bir müellif, bitkileri, aktif hareketi olanlar (protofit), aktif hareketi olmayanlar olmak üzere ikiye ayırmıştır. Aktif hareketi olan bitkiler, bir hücreli olduklarından, sonradan bu ayırmanın bir önemi kalmamıştır.