Nedir

MAHMUDİYE « Türkiye Coğrafyası

Eskişehir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 651 kilometrekare, nüfusu 32.934 tür. Yüzeyi genel olarak tatlı meyilli çıplak sırtlardan ibarettir. Halkın başlıca geçim kaynağı geniş tarla ekimine ve hayvancılığa dayanmaktadır.İlçe merkezi 3.806 nüfuslu Mahmudiye kasabasıdır.

DEVELİ « Türkiye Coğrafyası

Kayseri iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.904 kilometrekare, nüfusu 50. 440 dır. Yüzeyi yer yer dağ yamaçlarından ve geniş düz ovalardan ibarettir. İlçe halkı, geniş tarla ziraati ve hayvancılıkla geçinmektedir. İlçenin merkezi 13.680 nüfuslu Everek kasabasıdır.

IŞILDAK « Teknik

100 kilometreye kadar olan yerleri aydınlatan âletlere verilen ad. Işıldağın esası, bir yansıtma aynasının odak noktasına toplanan ışınlan paralel olarak yaymasıdır. Işıldaklar, bisiklet, deniz feneri, cep fenerlerinden kullanıldığı gibi bunların büyükleri askeri alanlarda kullanılır.

İPSALA « Türkiye Coğrafyası

Edirne iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 776 kilometrekare, nüfusu 23.030 dur. Yüzeyi dümdüz, tamamıyla alüvyal geniş ve verimli alanlardan meydana gelmiştir. Pirinç, buğday, mısır, patates en önemli geçim kaynaklarıdır. İlçe merkezi 6.015 nüfuslu İpsala kasabasıdır.

DUŞ « Sözlük

Yükseğe asılmış, yağmur gibi püskürtme tarzında su döken tertibatla yapılan soğuk ya da sıcak banyolara verilen ad

CEBİR « Matematik

Niceliklerle ilgili meseleleri çözümlemek için denklemlere çevirerek basitleştiren ve bu yolla genelleştiren matematik kolu. Cebirde, sayılar yerine harflerle işlem yapılır. Bu bakımdan, cebirde, aritmetik gibi kesin sonuç alınmaz. Buna karşılık her durumda kullanılabilecek formüller elde edilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy