Nedir

ALEV « Kimya

Bazı gazların buharların yanması sırasında görülen ışık olayına verilen ad. Bir alevde, meselâ bir mum alevinde üç bölge ayırt edilir: İç bölge veya çekirdek bölge, ışıksız olan bir bölgedir. Yanan cisimden meydana gelen gaz ve buharla kaplıdır, sıcaklık derecesi en düşük olan bölgedir. Orta bölgede tam bir yanma olmaz. Mevcut olan sıcaklık yüksekliği yüzünden yanan cismin yaydığı gazlardan karbon meydan gelir ve karbon parçacıkları da korlaşarak ışık saçarlar En dış bölgede oksijenle, yani hava ile fazla temas olduğu için tam bir yanma olur. Bu bölgede sıcaklık en yüksek derecededir.

Yanma olayı, havadaki oksijen alınmasıyla olur. Bu sebeple alevin ışık verme derecesi alman oksijen miktarına bağlıdır. Bol oksijen bulunması hallerinde, alevdeki bu üç bölge birbirine karışır ve daha şiddetli yanma olur, daha çok alev çıkar. Oksijen az olması halinde ise, korlaşmayan karbon parçacıkları fazla is meydana getirirler. Böyle is çıkaran bir aleve fazla oksijen verilirse ışık miktarı artar.

KADİR GECESİ « Din

Ramazanın 27 nci gecesi, Kur'an'ın gökten yeryüzüne indirilmeğe başlandığına inanılan gecedir. O gece Kandil gecelerinden biridir. Müslümanlık inancına göre, Kadir gecesinde bir yıllık işler takdir edilir, meleklerle Cebrail o gece yer yüzüne inerler. O gecede yapılan ibadet bin yıllık ibadetten üstün sayılır.

ARSENİK « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü As, atom numarası 33, atom ağırlığı 74.91 dir. Tabiatta az miktarda serbest halde bulunur. Başlıca bileşikleri demir, kükürt gümüş ve nikelle olan bileşikleridir.

Arsenik elde etmek için, arsenopirit (demir arsenik, kükürt), löllingit (demir, arsenik ile kömür karışımı ateşe dayanıklı kilden yapılmış kaplarda ısıtılır. Çıkan arsenik buharları demir toplama kaplarında gri renkli billurlar halinde yoğunlaşır.

Pek az miktarda insan ve hayvan vücudunda bulunan arsenik, teknikte fişek saçması yapımında kullanılır.

Arsenik bileşikleri asıl hekimlikte kullanılmaktadır. Bunların hemen hepsi çok zehirli cisimlerdir, ancak çok ufak dozlarda kullanılır (0,05 gramdan fazla alınırsa zehirlenme olur).

OMURGA « Biyoloji

İskeletin eksenini yapan, gövdenin arka ve ortasında bulunan ve omurların üst üste gelmesinden meydana gelen kemik kolonuna verilen ad.

Bu kolonu meydana getiren omurların (Vertebrae) sayısı 33 ya da 34 tanedir. Omurganın bölümleri, gövdedeki yerlerine göre adlandırılır: 1 - Boyun parçası, 2 - Göğüs parçası, 3 - Bel parçası, 4 - Sağrı kemiği, 5 - Kuyruk kemiği. Boyun parçasındaki omurlara “boyun omurlar” denir. Bunlar 7 tanedir. Yalnız bunlardan birinci ve ikinci boyun omurları ayrı ad almaktadır. Birincisine “atlas”, ikincisine de “eksen kemiği” adı verilir. Göğüs omurları 12 tane, bel omurları 5 tanedir. Sağrı veya kuyruk sokumu kemiği ise beş omurun birbirine yapışmasından meydana gelmiştir. Son omurlar 4 ya da 5 tane olup bu küçük omurlar da birbirine birleşmiş bir halde “kuyruk kemiği” meydana getirir.

EREĞLİ (Konya Ereğlisi) « Türkiye Coğrafyası

Konya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 5.488 kilometrekare, nüfusu 78.381 dir. Yüzeyini Konya ovasının geniş düzlükleri meydana getirmektedir. Bu düzlüklerin güneyinde, Toros dağlarının kuzey kısımları uzanır. İlçe halkının en önemli gelir kaynağını tahıl ekimi meydana getirmektedir. İlçe merkezi 31.486 nüfuslu Ereğli kasabasıdır.

ASLAN « Hayvanlar

Kedi cinsinden yırtıcı dört ayaklıların en kuvvetlisi. Daha çok Afrika'da ve Asya'da yaşar. Vücudu kısa, parlak ve yatık tüylerle örtülüdür. Gövdesi kısa ve içeri doğru çekiktir. Erkek aslanın boyun ve omuzlarında hayvana heybetli bir görünüş veren koyu renkli yele vardır. Yüzü geniş, gözleri nispeten küçüktür. Kuyruğunun ucu püsküllüdür. Çalımlı tavrı, vakarlı yürüyüşü ve çok kuvvetli vücudu aslana "hayvanlar kralı" denmesine sebep olmuştur. Çöl ve bozkırlarda çalılık ve ağaçlık yerleri tercih eder. Kükremesi birkaç kilometreden işitilir. Geceleri dolaşır. Çoklukla geviş getiren, hayvanları, yaban eşeklerini çakalları, gazelleri avlayarak geçinir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy