Nedir

POZANTI « Türkiye Coğrafyası

Adana iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 755 kilometrekare, nüfusu 12330 dur. İlçenin yüzeyi, Orta Torosların sarp, yalçın ve yer yer sık ormanlarla kaplı tarıma elverişli olmayan yamaç ve sırtlarından ibarettir. Orman ürünleri, bağcılık ve meyvecilik, halkının başlıca geçim kaynağıdır.İlçenin merkezi 2.743 nüfuslu Pozantı kasabasıdır.

SAKA KUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. 15 - 20 gram ağırlığında küçük bir kuştur. Göğüs, karın ve kuyruk tüyleri beyaz, sırtı kahverengidir. Siyah renkli kanatlarının üstünde sarı benekler bulunur. Gezici kuşlardandır. Tohum, böcek ve yaprak uçları yiyerek yaşar. Evlerde kafeslerde de beslenir.

BELKEMİĞİ « Sağlık

Vücudun dayanma eksenini yapan, gövdenin arka ve ortasında bulunan, omurların üst üste gelmesinden meydana gelen kemik kolonu, omurga, Belkemiğinin, bedenin çeşitli bölümlerinin hareketlerine etkisi ve vücut dengesinin sağlanması bakımından önemi büyüktür. İç tarafındaki kanalda sinir sisteminin bir bölümü olan “omuriliği” saklaması bakımından da önemlidir. 33 ya da 34 omurdan meydana gelmiştir. Gövdenin yerlerine göre şu bölümlere ayrılır : 1 - Boyun parçası (7 omur), 2- Göğüs parçası (12 omur), 3 - Bel parçası (5 omur), 4 - Sağrı parçası (5 omur) Kuyruk parçası (4-5 omur), Son iki bölümün omurları birbirlerine tamamen kaynaşmıştır.

HİNT OKYANUSU « Dünya Coğrafyası

Asya'nın güneyinde, Afrika'nın doğu kıyılarıyla Avustralya kıyıları arasında uzanan engin deniz. 74.900.000 kilometre karelik bir alan kaplar. Büyüklük bakımından okyanusların üçüncüsüdür. Derinliği ortalama olarak 3.600 metredir. Umman denizi, Bengal körfezi, Basra (İran) körfezi, Kızıldeniz, Hint Okyanusu'nun girintileridir. Mevsim rüzgârları (Muson) bu okyanusun en önemli özelliğini meydana getirir.

CAMBAZLIK « Bilim ve Sanat

İp üstünde dans etmek ve çeşitli hünerler göstermek sanatı. Cambazlık sanatı, metotlu ve enerjik bir çalışma sonucu elde edİLebilir. Bu sanatta ilerlemiş olan her sanatçı, çalışma metodu ve hünerler yapma kabiliyetine göre, çeşitli oyunlar oynar. Bu sebeple, ip üstünde soyunup tekrar giyinen, yılan gibi kıvranan, çeşitli ölüm atlayışları yapan, bisikletle yürüyen gözü bağlı olarak içinde bir kadın ya da erkek bulunan el arabası süren, v.s. cambazlara rastlanmıştır.

Birçok milletlerde olduğu gibi Türk halkı arasında da rağbet bulan cambazlık sanatının bugün klâsik hale gelmiş hünerleri, daha çok panayır ya da bayram yerlerinde gösterilmektedir. Çoğu, küçük şehirlerin uygun meydanlarında yaptıkları gösterilerle halkı eğlendiren gezici ip cambazlarına memleketimizin her tarafında rastlanmaktadır.

FİAT « Ekonomi

Malların para ile ifadesi ya da malların kıymetlerini takdir ve tespit sonucu ortaya çıkan bir kıymet. Fiyatın varlığı, değişim esasına dayanan bir ekonomik düzene bağlıdır. Değişimin, piyasa değişimi şeklinde olması fiyatın meydana gelmesinde başlıca rolü oynar. Piyasanın olması ise para ekonomisine bağlıdır. Malın malla değişimi halinde, fiyattan söz edilemez. Verilen mala karşılık genel bir değişim vasıtası olan ve herkesçe tanınan bir malın, yani paranın olması şarttır. Böylece her piyasa malı, genel bir değişim vasıtası olan para ile, çeşitli ekonomik kayıtlar ve şartlar içinde değerlendirilmiş olur. Bu hal, fiyatı meydana getirir.

Genel ekonomi bilimi tarafından inceleme konusu yapılmış olan fiyat çeşitleri vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır: Piyasa fiyatları (Serbest rekabet rejiminde arz ve talep karşılaşmasıyla meydana gelen fiyattır), Narh fiyatları (devlet tarafından tespit edilen batlardır), pazarlıklı fiyat (Satıcının istediği ve alıcının pazarlık sonucu vermeyi kabul ettiği fiyattır), maktu fiyat (pazarlık usulünün ortadan kalktığı ve bilirli mallar için belirli fiyatların tespit edildiği fiyattır), birbirine bağlı fiyatlar (çeşitli mal fiyatlarının birbirine bağlı bulunması yüzünden meydana çıkan fiyatlardır.)

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy