Nedir

DÖRTGENLER « Matematik

Dört kenarlı çokgenlere verilen ad. Başlıca beş çeşit dörtgen vardır: Kare, dikdörtgen,paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk. Bunların iç açılan toplamı 360 derecedir. Hepsinde de karşılıklı açılar ve karşılıklı kenarlar bulunur. Karşılıklı köşeleri birleştiren doğrular da köşegenlerini meydana getirir.

Kare : Bütün açıları ve kenarlara birbirlerine eşit olan dörtgenlere verilen ad. Köşegenlerin birleştiği nokta, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle dar açı da birbirine eşit olduğuna göre, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle çarpımına eşittir.

Dikdörtgen : Bütün açıları ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgendir. Bu duruma göre, açıları doksanar derecedir. Bir dikdörtgenin alam, tabanı ile yüksekliğimi çarpımına eşittir.

Paralelkenar : Karşılıklı açıları ve karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dörtgenlerdir. Bu duruma göre, karşılıklı iki açısı doksanar dereceden küçüktür. Alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.

Eşkenar dörtgen : Karşılıklı açılan birbirine eşit, kenarları da birbirine eşit dörtgendir. Bu duruma göre, karşılıklı iki açılardan birisi doksanar dereceden küçüktür. Alanı, köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir.

Yamuk : iki kenarı birbirine paralel olan dörtgendir. iç açılarının toplamı 360 derecedir, fakat, birbirlerine eşit olmayabilir. Yamuğun paralel kenarlarına “taban”, iki taban arasındaki dik çizgiye “yükseklik” denir. Taban açılara eşit olan yamuklara “ikizkenar yamuk” adı verilir. Bir yamuğun alanı, iki taban toplamının yükseklik ile çarpımının yarısına eşittir.

ALTINTAŞ « Türkiye Coğrafyası

Kütahya'ya bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.500 kilometrekare, nüfusu 30.903 dür,

Pek eski bir tarihe malik olan Altıntaş, Frigyalıları, Roma ve Bizanslıların medeniyetlerine sahne olmuştur.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde, Selçuklular devrinde bir kayadan altın çıktığı için buraya Altıntaş dendiğini yazmakta ise de, Altıntaş'ın asıl anlamı “Hükümdar Sarayı”dır.

Altıntaş, Kütahya'nın bir tahıl anbarı durumundadır. Burada tahıl, afyon ve şeker pancarı yetiştirilmektedir. Halk, tarım yapmakta, kerestecilik ve hayvancılıkla geçinmektedir.İlçe merkezi Kurtköy kasabasıdır.

KIZILIRMAK « Türkiye Coğrafyası

Anadolu'nun en uzun ırmağı. Uzunluğu 1.151 kilometrekaredir. Sivas İmraniye ve Erzincan'ın Refahiye ilçeleri arasındaki Kızıldağ'dan kaynakları alır.Anadolu'da büyük bir kavis çizdikten sonra Samsun'un batısında, Bafra ovasının kuzeyinde Karadeniz'e dökülür. Aldığı en önemli kollar Delicesu, Karasu, Devrizçayı ve Gökırmak'tır

GÖLE « Türkiye Coğrafyası

Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.427 kilometrekare ,nüfus 41.043 tür, Yüzeyi çıplak ve tatlı meyilli sırtlarla, bunların çevrelediği, ortasında bataklıklarda bulunan düzlüklerden ibarettir.Halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılık ve hayvan ürünleridir.İlçenin merkezi 3.079 nüfuslu mardinlik kasabasıdır.

SAKKAKOZ « Bitkiler

Şeker pancarında, şeker kamışında ve hurma gibi birçok bitkilerde rastlanan bir disakkarit. Kamış şekeri, çay şekeri adları ile anılır. Bir molekül levülozdan, bir molekül su çıkarmakla elde edilmiştir.

ASHABI KEHF « Mitoloji

Doğu mitolojisinde bir mağarada yüz yıllarca uyduktan sonra uyanan yedi kişi ile köpeklerine verilen ad. İslâmlıktan önceki zamanlarda temsilî bir hikâye gibi söylenen bu gelenekteki yedi kişinin adları şunlardır: Yemjihâ, Mekseleyna, Mesleyna, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefştatyus. Köpeklerinin adı da Kıtmirdir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy