Nedir

DİKTATÖRLÜK « Yönetim Şekilleri

Bir devletin idaresinin, kayıtsız şartsız bir kişinin elinde bulunduğu yönetim şekli. Yöneten kimseye de “diktatör” adı verilir. Kelimenin aslı, Lâtince “dictator” kelimesidir. Bu yönetim şekli, ilkin Roma Cumhuriyeti devrinde kullanılmıştır. Memleketin güvenliğini ilgilendiren acele bir durum karşısında, bir kimse senato tarafından yedi yıl süresince “diktatör” olarak tâyin edilir ve memleket bu yıllar içinde, o kimsenin, kayıtsız-şartsız idaresinde bulunurdu. Bu devrenin sonunda ise, çekilmeye mecburdur.

Roma Cumhuriyetinden sonra tarihte görülen diktatörlükler, esasta aynı kalmakla birlikte, değişik şekiller göstermiştir. Özellikle, Hitler Almanyası'nda ve Mussolini İtalyası'nda ilkin bir partinin seçimlerle Mecliste çoğunluk alması üzerine parti egemenliği şeklinde başlamış, sonraları kayıtsız şartsız bir kişinin üzerinde toplanmıştır.

TAŞOVA « Türkiye Coğrafyası

Amasya iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.036 kilometrekare, nüfusu 44.961 dir. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dağlık olanlardan, bu dağlar arasındaki derin vadilerden ve yer yer ovalardan ibarettir. özellikle tütün ekimi, başlıca geçim kaynağıdır.

İlçe merkezi 3.270 nüfuslu Taşova kasabasıdır.

ÇENGİ « Eğlence

Eskiden oyuncu kadın ve kızlara verilen ad. Eski Türk eğlencelerinde ve kadın topluluklarında yer almış olan çengi, daha sonraları evlenme ve sünnet düğünlerinde Kâğtıthane eğlencelerinde de görülmüştür.

Bu eğlencelere katılan ve çocukla azınlıklardan ve kıptilerden olan çengiler, göz alıcı elbiseleri , gerdan kırmaları baş ve işaret parmakları göbek çalkamaları , pirinçten zilleri oyun sırasında çalmaları ile eğlence topluluklarının en büyük gösterilerinden biri olmuştur.

ERZİNCAN « Türkiye Coğrafyası

Erzincan ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 36.465 tir. Yüksek dağlarla çevrilmiş bir ovanın ortasında ve Fırat'ın kuzey kenarında bir şehirdir Fatih Sultan Mehmet tarafından alınarak Osmanlı sınırına katılmış, 1916 da Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmiş, 1918 de geri alınmıştır. 1923 te il merkezi haline gelmiştir.

En eski zamanlardan beri şiddetli yer sarsıntılarının olduğu bir şehir olan Erzincan'da, çeşitli tarihlerde çeşitli depremler olmuş, en son 1939 da olan şiddetli bir depremle Erzincan şehri hemen tamamen yıkılmış ve 13.000 den fazla insan ölmüştür.

ERZİNCAN İLİ

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 11.859 kilometrekare, nüfusu 243.005 tir. Kuzeyden Gümüşhane, kuzeybatıdan Giresun, güneyden Malatya, Elâğız Tunceli, doğudan Erzurum illeri ile sınırlıdır. Yüzeyi çoklukla dağlıktır. Ovalık ve bayırlık yerleri verimlidir ve her türlü ürüne elverişlidir. Fırat ile ayakları tarafından sulanan topraklarında hububat sebze, meyve ve pamuk yetiştirilmektedir. Çeşitli yerlerinde madenler, kaplıcalar yer almışır.

HİNT YAĞI BİTKİSİ « Bitkiler

Sütleğengillerden, ağacı andıran bir bitki. Çoklukla süt bitkisi olarak yetiştirilir. Boyu, bir kaç metreye yükselebilir. Yaprakları pençe biçimlidir. Sıcak ve ılıman iklimlerde yetişir.Bu bitki, asıl tohumlarından çıkarılan ve “hintyağı” denen yağı ile önemlidir. Hekimlikte kuvvetli bir müshil olarak kullanıldığı gibi, sabunculukta ve uçak motörlerini yağlamakta kullanılır.

RADYOSKOPİ « Teknik

X ışınları aracılığı ile bir cismin, bu ışınları en çok soğuran kısımlarının meydana getirdiği gölgelerin bir flüorışıl ekran üzerinde görülebilmesi.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy