Nedir

ERZİNCAN « Türkiye Coğrafyası

Erzincan ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 36.465 tir. Yüksek dağlarla çevrilmiş bir ovanın ortasında ve Fırat'ın kuzey kenarında bir şehirdir Fatih Sultan Mehmet tarafından alınarak Osmanlı sınırına katılmış, 1916 da Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmiş, 1918 de geri alınmıştır. 1923 te il merkezi haline gelmiştir.

En eski zamanlardan beri şiddetli yer sarsıntılarının olduğu bir şehir olan Erzincan'da, çeşitli tarihlerde çeşitli depremler olmuş, en son 1939 da olan şiddetli bir depremle Erzincan şehri hemen tamamen yıkılmış ve 13.000 den fazla insan ölmüştür.

ERZİNCAN İLİ

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 11.859 kilometrekare, nüfusu 243.005 tir. Kuzeyden Gümüşhane, kuzeybatıdan Giresun, güneyden Malatya, Elâğız Tunceli, doğudan Erzurum illeri ile sınırlıdır. Yüzeyi çoklukla dağlıktır. Ovalık ve bayırlık yerleri verimlidir ve her türlü ürüne elverişlidir. Fırat ile ayakları tarafından sulanan topraklarında hububat sebze, meyve ve pamuk yetiştirilmektedir. Çeşitli yerlerinde madenler, kaplıcalar yer almışır.

KIZILCAHAMAM « Türkiye Coğrafyası

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.580 kilometrekare, nüfusu 47.393 dür. İlçede yer yer dağlık alanlar bulunmakla beraber, yüzeyi çoklukla düzlük ve ovalık alanlardan ibarettir. Geniş tarla ekimi yapılır, buğday, arpa ürünleri oldukça bol orandadır. Bunlardan başka sebzecilik de önemli geçim kaynağıdır.

İlçe merkezi 4.133 nüfuslu Kızılcahamam kasabasıdır.

AĞRI « Türkiye Coğrafyası

Doğu Anadolu'da bulunan ve adını sınırları içindeki Ağrı Dağından alan il, yüz ölçümü 10.824 kilometrekare, nüfusu 214.769 dur. Kuzeyde Erzurum, doğuda İran sınırı, güneyde Muş, batıda Erzurum ile çevrilidir. Merkezi Karaköse'dir.

Türkiye'nin en engebeli bir kısmında bulunmaktadır. Sınırlar içinde, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı .dağı ile Akdağ, Süphan, Tendürük dağları vardır. Yazlan sıcak, kışları soğuk olan şiddetli bir yayla iklimi hüküm sürer.

Halk,tahıl ekimi ve hayvancılıkla geçinir.

KUDÜS « Dünya Coğrafyası

İsrail Devleti'nin başşehri. Nüfus 160.000 dir. Tarihin en ünlü şehirlerin den biridir, îsrailoğullarından çok öne kurulmuş olan Kudüs M.Ö. 1049 yılındı Davut tarafından hükümet merkezi haline getirilmiş Peygamber Süleyman zamanında tapınakları sarayları ve çeşitli yapıları, ile Filistin'in em önemli şehri olmuştur. Uzun süre, Romalıların elinde kalmış, 630 yılında Araplar tarafından alınmıştır. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı împatorluğu'na katılmıştır. 1917 yılında İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Filistin'in merkezi haline getirilmiştir. İsrail Devleti'nin kurulması üzerine de hükümet merkezi olmuştur.

ALAŞEHİR « Türkiye Coğrafyası

Manisa'ya bağlı bir ilçe. İlçenin yüz ölçümü 1115 kilometrekare, nüfusu 48.668 dir.

Alaşehir, Manisa'nın doğusunda bulunmaktadır. Yüzeyi, güneybatıdan doğuya doğru uzanan ve çok geniş olan Alaşehir ovasıyla ve 1.500 metreyi geçmeyen dağların yamaçlarıyla kaplıdır. Halkı özellikle bağcılıkla geçinmektedir.

Merkezi olan Alaşehir kasabası 11.537 nüfuslu bir kasabadır. Afyon - Manisa - İzmir demiryolu üzerinde önemli kavşak noktalarından biridir.

Hellenistik devirde Kral İkinci Attalos tarafından kurulmuştur. 1390 yılında Yıldırım Bayezit tarafından alınarak Osmanlı sınırları içine katılmıştır.

Cumhuriyet devrinde her yıl biraz daha genişlemiş olan kasabalarımızdandır.

İSKANDİNAVYA « Dünya Coğrafyası

Avrupa'nın en büyük yarımadası. Kuzeybatı Avrupa'da bulunmaktadır. Kuzey Kutup dairesi yarımadanın üstünden geçer. Yüzölçümü 771.000 kilometrekaredir. Batı cephesinde Norveç, doğu cephesinde İsveç bulunur.

Batı taraflar dağlık bir yarımadadır. Bu dağlar, batıda derin körfezlerle parçalanmıştır. Doğuda ise alçak platolar ve ovalar yer alır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy