Nedir

ÇAYIRKUŞU « Hayvanlar

Serçegillerden bir kuş. Göğsü ve boynu sarı, gövdesi gri tüylerle kaplıdır. Göçücü kuşlardandır. Bütün Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzey bölümlerinde yaşamaktadır. Uzunluğu 20 santimetre, ağırlığı 35 - 40 gramdır. Böcek, tohum ve tanelerle beslenir. Kendine özge bir uçuşu, ok gibi fırlayışı vardır. Erkeğinin sesi güzeldir.

GÖĞÜS « İnsan

Vücudun önden boyunla karın arasındaki bölümü. Göğüs tahtası kemiğine (sternum) eklesen kaburgaların yaptığı iskelet kas ve deri oluşumları ile ince bir duvar özelliğinde olan bu bölümün asıl önemi, meydana getirdiği göğüs boşluğudur.

Göğüs boşluğu, arkadan göğüs omurları, yanlardan kaburgalar, önden sternumla sınırlanmıştır. Üstte boyunla, altta karın bölgesini göğüs boşluğundan ayıran diyaframa ile sınırlıdır.

Göğüs boşluğunda, akciğer, kalb, solunum borusu, yemek borusu, aort, çeşitli damar ve sinirler gibi önemli oluşumlar vardır.

EDREMİT « Türkiye Coğrafyası

Balıkesir iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.233 kilometrekare, nüfusu 36.871 dir. Yüzeyi, genel olarak batı ve güneybatıya yönelen dağ yamaçları ile bunlar arasında kalmış ovacıklardan ibarettir. Özellikle zeytincilik bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biridir. Bu ekonomik faaliyetinin yanında arıcılık, bağcılık, meyvecilik önemli şekilde gelişmiştir. ilçe merkezi, 22.246 nüfuslu Edremit kasabasıdır.

BEYOĞLU « Türkiye Coğrafyası

İstanbul ilinin bir merkez ilçesidir. İlçenin yüzölçümü 12 kilometrekare, nüfusu 214.362 dir. Köyü olmayan Beyoğlu İlçesi İstanbul ilinin merkezi olan İstanbul şehrinin Rumeli yakasında, Boğaziçi ve Haliç kıyıları arasında bulunmaktadır. Kuzeyini Şişli, Doğusunu Beşiktaş

ilçeleriyle Boğaziçi kıyıları, batı ve güneyini Haliç kıyıları çevrelemektedir. İstanbul şehrinin en bayındır kısmını meydana getiren ve en kalabalık nüfusu barındıran, dik meyilli ve tamamıyla binalarla kaplı bulunan bu ilçe, Türkiye’nin ilçe bakımından kilometrekare başına en fazla nüfus isabet eden bir bölümüdür.

TİFO « Sağlık

Bulaşıcı hastalıklardan biri. Tifo mikrobu aracılığı ile bulaşır. Mikrop alındıktan iki hafta sonra hastada iştahsızlık, baş ağrısı, ateş ve kırıklık başlar. Ateş gün geçtikçe çoğalır. Bu fazla ateş devresi 15 - 20 gün sürer. Bundan sonra ateş yavaş, yavaş düşer ve hasta iyi olmağa başlar.

Tifo mikrobu, özellikle içilen suların pis olması, yiyeceklerin temiz olmaması sonucu insan vücuduna girer. Yerleştiği yerler de, insanların ince barsaklarıdır Buralarda, çeşitli devirler halinde derin yaralar meydana getirirler. En büyük tehlikelerinden birisi, yara sonucu ine barsağın delinebilmesidir.

Tifodan korunmak için, içilen suların, yenen çeşitli yiyeceklerin, özellikle sebzelerin temiz olmasına dikkat etmek lâzımdır. Salgın olan yerlerde, kesin olarak aşı yaptırmak gereklidir. Hastalık belirtileri başlayınca da, mutlaka hekime başvurmalıdır.

HAYFA « Dünya Coğrafyası

İsrail'in Akdeniz kıyısında bulunan şehirlerinden biridir. Nüfusu 160. 000 dir. Çevresi zeytin ağacı ile dolu alanlar, bağlar ve bahçelerle çevrilidir. 1918 yılına kadar, Osmanlıların idaresin de bir ilçe merkezi durumunda idi.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy