Nedir

ARSİN « Türkiye Coğrafyası

Trabzon iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 350 kilometrekare, nüfusu 27.718 dir. İlçe yüzeyi güneyden kuzeye doğru uzanan dik ve dar vadilerden, dik meyilli yamaçlardan meydan gelmektedir. İlçenin güney taraflarında bulunan dağların yamaçları, ormanlarla kaplıdır. Fındık ve çay ekimi, ilçe halkının başlıca geçim kaynaklarını meydana getirmektedir. İlçe merkezi, Fatih Sultan Mehmet zamanında Türklerin eline geçmiş yerlerden biri olan Arsin kasabasıdır.

ALBİNİSMUS « Sağlık

İnsanlarda ve hayvanlardaki koyu renk maddesinin (pigment) deride ve kıllarda bulunmamasından meydana gelen hastalık.

Albinismus (beyazlık) kalıtım yolu ile nesilden nesle geçer. Koyu rengi meydana getiren pigmentin, genlerde bulunmamasından ileri gelir.

Bundan başka hayvanlarda ve insanlardaki albinismus karlı bölgelerde yaşayan beyaz tavşanlar ve beyaz fareler gibi, yaşanan yerle de ilgili olabilir.

Albinismus, bütün vücudu kaplar bir durumda olabileceği gibi, vücudun bazı yerlerinde de olabilir. Bütün vücudu kaplayan albinismusda, gözler kırmızı renktedir ve ışığa bakılamadığı gibi, iyi görmezler. Bunun sebebi, damarların kendi renginin olmamasıdır. Böylelikle damar içindeki kırmızı kan görünmüş olur.

ERBAA « Türkiye Coğrafyası

Tokat iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.042 kilometrekare, nüfusu 549.757 dir. Yüzeyi genel olarak geniş bir ovalık alandan meydana gelmiştir. Dağlar, ormanlarla kaplıdır. İlçenin en önemli ürünü tütündür. Bundan başka çavdar, mısır, arpa, buğday yetiştirilmektedir. İlçe merkezi 10.765 nüfuslu Erbaa kasabasıdır.

CEBRAİL « Din

İslâm dinine göre, Tanrıya en yakın olan dört büyük melekten biri (öbürleri: Azrail, İsrail, Mikâil). Tanrı ile peygamberleri arasında elçilik yapması ve Tanrının emirlerini, vahiylerini tebliğe memur olması bakımından, Müslümanlıkta kutsal bir şahsiyet sayılır.

Peygamber Muhammet, Mekke yanındaki Hira Dağı mağarasında yalnız başına düşünme ve tapınma ile meşgulken, ilk defa olarak Cebrail'i görmüş ve ondan “İkrâ! = Oku!” emrini almış; ilk şu vahyi okumuştur: “Oku, Rabbinin adı ile; O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku; O, keremine son olmayan Rabbindir; kalem ile öğreten odur; insana bilmediğini bildiren O'dur” Cebrail, Hazreti Muahammed'e ikinci vahyi getirdiği sırada, yerle gök arasında bir kürsü üstünde ve insan şeklinde görünmüştür.

Tanrının huzurunda bulunduğundan dolayı Yahudi Ve Hıristiyan yazarlar tarafından çoklukla baş melek olarak vasıflandırılır.

BARAJ « Sözlük

Bir akarsuyun yatağında, suyun akıntısını keserek toplayan ve böylece biriken suları gerektiğinde kullanılmağa yarayan tesislere verilen ad .1930 - 34 yıllarında Ankara yakınındaki Çubuk Barajı yapılırken dilimize giren bu sözün Türkçedeki karşılığı bend'dir.

Barajlar şehirlerin içme ve kullanma sularını sulama ve hidroelektrik tesislerin su ihtiyacını düzenli bir şekil de karşıladığı gibi su taşkınlıklarını önler ve dizginlerler.

Tarihten önceki devirlerde, sulama ihtiyacını karşılamak ve suya toplamak için toprak ve taş barajlar yapılmıştır. Fakat baraj inşaatı gerçek ilerlemesine 20 inci yüzyılda ulaşmıştır.

Barajlar toprak barajları, ağırlık barajları, kemer barajlar, payandalı barajlar gibi çeşitli tiplere ayrılır.

Bilhassa XIX. yüzyılın başlarından itibaren önemi artan baraj yapımı, Türkiye'de iki devrede incelenir.

Osmanlı İmparatorluğu sırasında belirli yerlerin bu arada İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için çeşitli ufak barajlar yapılmıştır. Bu arada İstanbul’un Kadıköy Üsküdar semtinin su ihtiyacını karşılamak üzere 1890 da yapılan toprak Elmalı bendi bunların en önemlisidir.

Cumhuriyetin ilânından sonra memleketimizde baraj yapımında hızlı gelişmeler görülmüştür. Bu devirde yapılan ilk barajların en ünlüsü Ankara’nın içme ve kullanma su ihtiyacı ile bölgenin sulanmasını sağlayan Çubuk barajıdır. Bundan başka çeşitli barajlar yapılmış ve 1950 yılından sonra baraj yapımında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.

MESUDİYE « Türkiye Coğrafyası

Ordu iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 876 kilometrekare, nüfusu 38.922 dir. Yüzeyi yer yer hafif dalgalı pilâtolar halinde devam eden sırtlardan ibarettir. Hayvancılık, küçük el sanatları halkın başlıca geçim kaynağıdır.Merkezi 2.509 nüfuslu Mesudiye kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy