Nedir

ASETATLAR « Kimya

Asetik asidin tuzları. Asetatlar, ya metal oksitlerin, ya hidroksitlerin, ya da karbonatların bazı hallerde seyreltik asetîk asitte erimeleriyle meydana gelir.

En önemli asetatlar şunlardır: Alüminyum asetat (boyacılıkta ve hekimlikte kullanılır.) kurşun asetatlar (boyacılıkta ve yanıkların tedavisinde kullanılır), çinko asetat (hekimlikte teskin edici, kusturucu olarak kullanılır).

CERBE DENİZ SAVAŞI « Tarih

Türk donanması ile İspanya, Cenova Floransa, Papalık, Malta, Sicilya, Monako, Napoli devletlerinin birleşik donanmalları arasında 14 Mayıs 1560 tarihinde, Cerbe adası civarında (Afrika'nın kuzey kıyılarına iki kilometre uzaklıkta ve şimdi Tunus Cumhuriyetine bağlı bir ada)yapılan bir deniz savaşı.

Savaş Batı Akdeniz'deki Türk deniz egemenliğine son vermek, Türklerin elinde bulunan Trablusgarp'ı almak amacıyla,İspanya Kralı Filippe II. nin teşebbüsüyle açılmıştır.

14 Mayıs 1560 günü başlayan ve üç gün, üç gece aralıksız devam eden savaş sonunda başta İspanyol filosu olmak üzere müttefik donanmadan pek az gemi kendini kurtarabilmiş ve düşman donanması büyük bir yenilgiye uğramıştır. Başta Piyale Paşa olmak üzere Turgut Reis, Seyit Ali Reis, Oruç Ali Reis ve Cafer Reis gibi Türk kumandanlarının birlikte katıldıkları bu deniz savaşı, Türk donanmasının üstünlüğünü, Avrupa'ya bir daha göstermiştir.

HÜMANİZM « Felsefe

Eski Yunan ve Lâtin felsefe ve edebiyatlarının en yüksek kültür örneği olarak ileri sürmüş olanların mesleği.

Bu akım, ilkin XI. ve XIII. yüzyıllarda İtalya'da belirmeğe başlamış, İtalya'da önem kazanmağa başlayan Yunan ve Lâtin eserlerine dönme eğiliminden sonra Dante ve Petrarca gibi ünlü şairler aracılığı ile büyük önem kazanmağa başlamıştır. Ortaçağ'ın her türlü hür ve insanca düşünceye engel olan “skolâstik” felsefesinin değerden düşmesine yol açan bir gelişme devresinden sonra, Avrupa'da Rönesans devrinde en büyük gelişmesini kaydetmiştir.

ÇAKIL TAŞI « Taşlar ve Kıymetli Taşlar

Derelerde ve deniz kenarlarında, suyun akıntısıyla yuvarlanması sonucu aşınarak toparlak hale gelen çoklukla badem şekilli ufak taş. Çeşitli renkte olurlar. Bu önlerinde mozaik şeklinde döşeme yapmakta,, bahçe yollarında ve beton işlerinde kullanılır. Büyüklerine “moloz”, küçüklerine “fiski çakıl” adı verilir.

HİCİV « Edebiyat

Bir şahsı, bir fikri, bir olayı, manzum yolla yerme, yergi. İlk örneklerine eski Yunan ve Lâtin edebiyatlarında rastlanan bu tarz Batı edebiyatında özel bir şiir türü olarak gelişmiştir. Türk edebiyatında da, özellikle Divan edebiyatımızda ve Yirminci yüzyıl edebiyatımızda ünlü hiciv şairleri yetişmiştir. Divan edebiyatında Nef'î, Tanzimat edebiyatında Ziya Paşa, Abdülhamit devrinde Eşref, ünlü hiciv şairlerimizdendir.

FINDIKLI « Türkiye Coğrafyası

Rize iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 550 kilometrekare, nüfusu 11.562 dir. Yüzeyi, Karadeniz kıyılarına paralel olarak uzanan dağların dik meyilli yamaçlarından ibarettir. Halkının başlıca geçim kaynağı mısır, patates, çay fındık ekimidir. İlçe merkezi 3.003 nüfuslu Fındıklı kasabasıdır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy