Nedir

BİYOJENETİK KANUNU « İnsan

Gelişme ile ilgili bir kanun. 1866 da Ernest Haeckel tarafından kurulan bu kanuna göre, ferdin gelişmesi, kalıtım ve uyum kanunlarına bağlı olarak o ferdin atalarındaki gelişmenin, yani ecdatın gelişmelerinin kısa ve hızlı tekrarlanışıdır. Bu kanunun açıkladığına göre, bir insan , ancak daha gelişim sırasında omurgalıların geçirmiş olduğu bütün oluşum ve gelişim safhalarını kısa bir zamanda geçirdikten sonra bugünkü yapısını alır.

İÇ SALGI BEZLERİ « Sağlık

Salgılarını doğrudan doğruya kana veren, salgı kanalları olmayan bezler. Önemlileri şunlardır Kalkansı bez : Tektir, boynun ön ve altındadır. Soluk borusunun önünde bulunur. Alt bacakları kısa bir H harfi biçimindedir. Dar bir orta bölümle piramit biçiminde iki yan lobtan yapılmıştır.

Bezin içi kolloidal bir cevherle dolu ve çevresinde konjunktival bir yapı ile çevrili oluşumlardan meydana gelmiştir. İçindeki kolloid maddesi koyuca kıvamda bazen renklidir. Bezin salgısı bazal ve iyod metabolismalarını ayarlar. Büyüme ve gelişmede önemli görevi vardır. Paratiroid'Ier: Kalkansı bezin arka yüzündedir. Kalkansı bezle ilgisi sade komşuluğudur. İşi büsbütün başkadır. Salgısının önemi büyüktür. Bez mercimek büyüklük ve biçimindedir. Sayış dört kadardır. Paratiroidler kalsium metabolizmasını düzenler, kan da kalsiumun sabit kalmasını sağlar. Timus : Göğüs boşluğunda soluk borusunun önünde, iki akciğerin arasında bir iç salgı bezidir.

Büyüklüğü üç yaşına kadar artar. Bu yaştan sonra küçülür. Yetişkinde artıkları bulunur. Üç yaşında ağırlığı 10 gr. dır. Küçüklerde çıkarılması gelişmeyi geciktirir. Bezin büyüklerde küçülmemiş olması normal sayılmaz. Hipofiz : Beynin alt yüzünde, Türk eğeri içinde yarım gram kadar ağırlıkta küçük bir bezdir. Yutakdan ayrılan bezin 2/3 nü yapan epitel dokusunda bir ön lobla, yuvarlak, küçük sinirsel yapıda, beyne bağlı bir arka lobu vardır. Ön ve arka lobların dokusu ayrı olduğu gibi işleri de ayrıdır. Bezin az çalışması gelişmeyi geciktirir. Cücelik yapar. Salgının gelişmede artması üst ve alt tarafı uzunlaştırarak devlik yapar. Yetişkinde salgının artması akromegali denen doğrudan doğruya düz kaslar üzerine tesir yapan bir cevher bulunur. Böbreküstü bezi: Her iki böbreğin üst ve iç bölümünde bulunur. Damardan zengindir. Rengi gri, ağırlığı altı gram kadardır. Böbrekle ilgisi sade komşuluğudur. Salgısının iki büyük ödevi vardır: 1 - Kasların çalışmasından doğan toksinleri tadil eder, 2 - Yaptığı adrenalin cevheri aracılığı ile sempatik sistemden sinir alan atardamar

kaslarına tesir yaparak kan basıncını ayarlar. Bunlardan başka böbreküstü bezinin C vitamini depo edilmesinde görevi vardır.

BHUTAN « Dünya Coğrafyası

Doğu Himalayalar'da bağımsız bir devlet. Yüzölçümü 46.025 kilometrekare, nüfusu 670.000 dir. Tibet ile Hindistan arasında bulunan bu ülke, krallıkla idare edilmektedir ve başşehri Punaka şehridir.

Çoğu güneyden kuzeye doğru uzanan ve derin vadilerle yarılan yüksek, kayalık dağlarla kaplıdır. Güneyden kuzeye doğru üç bölgeye ayrılır: En güneydeki bölge sık bitki örtüsü ile kaplı ve çok yağışlı tepelerle kaplıdır. Orta bölgede yüksekliği 1.000 - 3.000 metre olan dağlar uzanır. Nüfusun çoğunun bulunduğu bu bölgede geniş ziraat yapılmaktadır. Kuzey bölge ise 7.000 metre yüksekliğe ulaşan yüksek dağ kütleleri ile kaplıdır.

Bu ülkede, aslı Tibet'li olan Bhotialılar yaşar. Dinler Tibet'te hüküm süren Budhizm şeklinin aynıdır. Mısır, pirinç arpa, buğday, hardal başlıca ürünleridir.

1865 yılında İngilizler tarafından işgal edilen Bhutan , uzun zaman, İngiliz egemenliği atında bulunmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra egemenliğini kazanarak bağımsız olmuştur. Yalnız 1949 yılından beri bu devletin dış işleri, Hindistan Cumhuriyeti tarafından yöneltilmektedir.

BİKİNİ « Dünya Coğrafyası

Pasifik Okyanusunda Halik mercan takım adalarının en kuzeyinde bulunanlardan bir mercan adası. Bilhassa 1946 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan atom bombasının bir filo üzerindeki etkilerini kontrol için yapılan denemelerle ünlüdür.

1529 yılında Saavedri tarafından bulunmuştur.

PENGUEN « Hayvanlar

Perde ayaklılardan, kutup bölgelerinde yaşayan bir cins kuş. Sırtı siyah göğsü beyazdır, kayalar arasında yuva kurar, denizlerde çok iyi bir dalıcıdır ,kanatları ensizdir.Gruplar halinde yaşar ve kısa bacakları üzerinde dimdik yürürler.

ASİT « Kimya

Pozitif (artı) yüklü hidrojen iyonları verebilen bileşikler. Asitlerin sulu eriyikleri turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirir. Bileşimindeki hidrojen yerine tuz meydana getirirler. Genel olarak asit elde edilecekse o asidin tuzu elde edilecek asitten daha az uçucu olan bir başka asitle muamele edilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy