Nedir

LONDRA « Dünya Coğrafyası

LONDRA

İngiltere'nin ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun başşehri. Avrupa'nın en büyük ve en kalabalık şehridir. Ticaret bakımından da dünyanın başta gelen şehirlerindendir. Taymis nehrinin iki yakasına kurulmuştur, nüfusu 5.000 000 (çevresi ile birlikte 8.364.000) dur. Şehir, Taymis nehrinin iki yakasında ve nehrin ağzından 65 kilometre içerdedir. Londra'da, Taymis nehrinin üzerinde tekerlekli araçlar ve yayalara ait 12 köprü, demiryollarına ait 6 köprü, nehir altında da tekerlekli araçlar için 5, elektrikli trenler için 3 tünel bulunmaktadır. Şehirde 1500 kilise 400 tren ve metro istasyonu, 25 büyük sinema 40 tiyatro vardır. Londra Belediye Başkanı (Lord Mayor) ve Belediye üyeleri tarafından, eski gelenekler tamamen korunmak kaydı içinde idare edilmektedir. Şehrin ortasında bulunan “eity” büyük ve ticaret merkezinin topladığı alandır. Şehrin ünlü ve tarihi yerleri arasında İngiltere Bankası, Borsa sarayı, Belediye binası, Hydepark, Buckingham ve St. James sarayları, üniversite binaları, Londra kalesi bulunmaktadır.

Londra, İkinci Dünya Savaşı sırasında, sonu gelmez hava saldırıları ile yıkılmıştır. Fakat, savaştan sonra, yine dünyanın başlıca şehirlerinden biri olmak özelliğini korumuştur.

BUZUL ÇAĞI « Tarih

Yeryüzünün birçok bölgelerinin buzullarla örtülmüş bulunduğu jeolojik çağlar. Yeryuvarlağı tarihinde büyük ölçüde buzullaşmalar Prekambrien, Kambriyum, Permo - Karbon Dördüncü zamandaki buzullaşmalardır. Buzul çağı, türlü düşüncelerle açıklanmak istenmiştir. Bunlar arasında yağışın artması ve sıcaklığın düşmesi gösterilen başlıca sebepler arasındadır.

Tersiyer bitki ve hayvan toplulukları, buzullarla örtülmüş bulunan bölgelerde gerilemiş, silinmiş, birçok türler ortadan kalkmıştır. Buzulların gerilemesi sırasında da, bu bölgelerden buzsuz yerlere çekilmiş olan canlılar, çoklukla özelliklerini değiştirerek çıplak olan bu bölgelere yeniden sokulmuşlardır .

BAKIR ÇAĞI « Tarih

Tarihte, madenler devrinin en eskisi. Bakır çağında, büyük ölçüde bakırdan yapılmış süs eşyaları kullanıldığı gibi Bakırdan yapılmış ok uçları, kama, balta, bıçak gibi âletlerin yanında, bilezik, gerdanlık gibi çeşitli süs eşyaları da kullanılmıştır.

BORAKS « Kimya

İçinde 10 molekül su bulunan sodyum tetraborat. Tabiatta beyaz, mavi, gri ve yeşil monoklin kristaller halinde bulunur. Sertliği 2-2,5 özgül ağırlığı 1,7 dir. Eriyiklerinden renkli billurlar halinde elde edilir. Lehimcilikte, dokuları sertleştirmek için dokumacılıkta ve antiseptik olarak tıpta kullanılır.

MUT « Türkiye Coğrafyası

İçel iline bağlı bir ilçe, Yüzölçümü 2. 517 kilometrekare, nüfusu 33.095 dir. İlçe, Batı Toros dağlarının en engebeli, en sık ormanlarla kaplı bir bölgesinde bulunmaktadır. Meyvecilik, hayvancılık ve az oranda tahıl ekimi, ilçenin başlıca gelir kaynaklarıdır.İlçe merkez 4.596 nüfuslu Mut kasabasıdır.

AMEL « Sağlık

Diare ya da ishal -Daha sulu, daha çok ve daha sık dışkı çıkarılması. Amel, bazı kere başlı başına bir hastalık olmayıp sindirim yollarının veya herhangi bir organın çeşitli hastalıkları sırasında görülebildiği gibi, başlı başına bir hastalık şeklinde de görülebilir.

Amel'de bağırsak hareketlerinin artması sonucu mideye girmiş olan yemekler, kaim bağırsaklarda fazla durmaz ve koyulaşmadan dışarı atılır. Bu hal ya korku, soğuk su içme, keder, heyecan gibi sinirsel bir sebep yüzünden veya tifo, dizanteri, kolera, barsak tüberkülozu gibi, hastalıklar sonucu meydana gelir. Bu hastalıkta dışkı çıkarılması günde 25-35 e katlar yükselebilir.

Birçok hastalıkların önemli bir belirtisi olan amel'de dışkının görünüşü, çoğu zaman hastalığa teşhis koymağa yardım eder. Çok kere kusma, iştahsızlık, dil paslılığı, ateş karın sancısı ile başlar. Birkaç gün devam edebileceği gibi haftalarca sürebilir.

Amel, özellikle süt çocuklarında çok tehlikeli bir hastalık şeklinde seyreder. Fena beslenme, çocuğun alışmadığı yemeği birdenbire verme, sıcak mevsim gibi haller bu hastalığa sebep olur. Çocuğun genel olarak hâli çok fenadır, yüzü soluk ve çöküktür neşesi ve iştahı yoktur. Kusmalarla beraber ilkin yeşil, sonraları kanlı dışkılar başlar.

Çocuk kolerası, yeşil amel, yaz ameli gibi isimler alan bu hastalık, çocuk sağlığının en önemli hastalıklardan biridir. Bir memleketin nüfus siyasetini ilgilendirecek kadar çocuk ölümünün artması çoğu defa bu hastalık yüzündendir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy